ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 28 فروردین 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در حال اتفاق افتادن در تهران است! نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با حضور2400ناشرکه 800ناشر آن خارجی. سیصد هزار عنوان کتاب، که 137هزار آن خارجی است، باهزینه بالغ بر 15میلیارد تومان، بدون حضور دلار، میرود که دنیا را فتح کند. بنا به گفته معاون فرهنگی: وزیر فرهنگ  و ارشاد اسلامی، نظیر چنین چیزی در دنیا وجود ندارد. گرچه ممکن است: در برخی کشورها بتوان از تیراژ بیشتری سخن گفت، ولی در مجموع کاری است بزرگ. لذا پیشنهاد می شود درباره اهمیت آن، بیشتر بحث و تحقیق شود، و بعنوان رویداد بزرگ جهانی ثبت گردد. این رویداد یکی از دستاوردهای 40ساله انقلاب اسلامی است، که سی دو بار تا کنون برگزار می شود، و هرساله مرتبا رشد داشته است. با اینکه جایگاه بزرگتری در شهر آفتاب، برای آن در نظر گرفته شده بود، ولی برای دسترسی آسان تر، مصلی تهران که در مرکز فرهنگی شهر تهران، واقع شده انتخاب گردید. مهمان ویژه امسال کشور چین است، زیرا تنها کشوری است، که در باره تاریخ و فرهنگ ایران، بیشترین اثار چاپی را دارد. البته دو چالش بزرگ در مسیر آن قرار دارد: یکی کپی رایت و دیگری نشر مکتوب. به این معنی که از نظر برخی کشورها، موضوع کپی رایت بسیار جدی گرفته شده! بطوریکه جریان ازاد اطلاعات را، با چالش بزرگی روبرو کرده است. براساس نظر اسلام، هرکس چیزی فرامی گیرد، باید آن را منتشر کند، و به بقیه نیر اموزش دهد(زکات العلم نشره)، که اکنون به نام جریان: ازاد اطلاعات مطرح می شود. ولی قبلا مخصوصا در غرب، علم در اختیار طبقه خاصی بود، و هرگز اجازه دسترسی به دیگران داده نمی شد.(مانند انرژی هسته ای) آن را سرقت اطلاعات، یا استفاده بدون ذکر منبع می گفتند. حتی اگر ذکر منبع هم می شد، مبالغ کلانی برای جریمه! باید پرداخت می کردند. زیرا معمولا کپی رایت را، طوری برنامه ریزی می کردند که: هیچکس قادر به خرید آن نباشد. لذا پارادایم غرب، در روشنفکر جلوه دادن خود، با تبلیغ جریان ازاد اطلاعات، با مفهوم کپی رایت، کلا بی معنی می شود. زیرا اگر علم وسیله کسب درآمد شود(تجاری سازی)، فقط در بین طبقات با در امد بالا، منتشر می شود و مردم متوسط، یا کم درآمد امکان دسترسی: به آن را نخواهند داشت. مانند بن هایی که برای دانشجویان در نظر می گیرند. دانشجویی که قادر نیست، شهریه خود را بپردازد، و از کمک های مالی صندوق ها، یا وام ها استفاده می کند، چطور می تواند بن بخرد؟ طبیعی است که امتیاز آن را، به دانشجویان پولدارتر می فروشد! تا  پول آن را به زخم زندگی بزند. از همینجا، چالش دوم هم خود را نشان می دهد: و آن نشر دیجیتالی است. وقتی یک نفر میتواند: با خرید یک دی وی دی، 8000کتاب را داشته باشد! طبیعتا به سراغ کتاب که: هر یک عدد آن دهها برابر: قیمت دی وی دی است نمی رود. لذا ناشران مکتوب، با انگ زدن های مختلف، مانع رشد دیجیتال یا اینترنت می شوند. در حالیکه هرکس که: با شبکه های اجنماعی سرو کار دارد، هر روز صد ها کتاب را ناخواسته میخواند! مثلا وقتی نیمه شعبان می شود، رسم ایرانی ها ارسال  تبریک به همراه: پند یا نکته ای از فرمایش های امام زمان است. اگر آنها را در یکجا جمع کنیم، صد ها برابر کتب سنتی و نشر مکتوب است. لذا با پذیرش ای تی در نمایشگاه کتاب، همه مردم دنیا در همه ثانیه های نمایشگاه، حضور خواهند داشت. و پهنه آن فقط مصلی تهران نخواهد بود. لذا  ناشران مکتوب دندان طمع را  بکشند، و دایره را ترک کنند. هر بار یکی از بیماریها را علاج می کنند، مرض دیگرش عود می کند: مشکل کاغذ، کپی رایت و مشتری آنها، بودجه سنگینی به دولت تحمیل می کند.

The world's largest cultural event

It's happening in Tehran! Tehran International Book Fair, attended by 2,400 publishers and 800 foreign publishers. The 300,000 titles of the book, 137,000 of which are extant, cost $ 15 billion, without the presence of the dollar, to conquer the world. According to the cultural deputy, Minister of Culture and Islamic Guidance, there is no such thing in the world. Although it may be possible to speak more in some countries, it is, in general, a great deal. Therefore, it is suggested to be discussed more about its significance, and recorded as a major global event. This event is one of the 40th anniversaries of the Islamic Revolution, which has been held twice since, and has grown steadily every year. Though a larger location was considered in the city of Abu Dhabi, it was chosen for easier access, the Mosalla of Tehran, located in the cultural center of Tehran. The special guest of this year is China, because it is the only country that has the most printed works on the history and culture of Iran. Of course, there are two big challenges in it: one is copyright and the other is a written publication. This means that, in some countries, copyright is taken very seriously! As: the flow of information has been challenged greatly. According to Islam, everyone has to learn something, publish it, and educate the rest, now known as stream: freedom of information. But previously, especially in the West, science was at the disposal of a particular class, and was never given access to others (like nuclear energy), it was stealing information, or using it without mentioning the source. Even if the source was mentioned, there would be huge sums of money for the fine! Should: pay. Because: they usually plan copyrights so that nobody can buy it. Therefore, the West paradigm, in its intellectual expression, is completely meaningless by the propagation of the free flow of information with the notion of copyright. Because if science is to be monetized (commercialization), it will only be published among the upper classes and the average or low-income people will not have access: they will not have it. Like the ones that are considered for students. How can a student who cannot afford her tuition, and uses funds from funds, or loans? It's natural that you sell it to a more affluent student! So: that the money will live to the wound. From here, the second challenge also shows itself: it is digital publishing. When one can: Have 8,000 books by buying a DVD! Naturally, the book says: Each of those numbers is tens of times: the price of a DVD does not go. Therefore, written publishers, with different fingers, inhibit digital growth or the Internet. While anyone who deals with social networks, he read hundreds of books every day unwittingly! For example, when the Sha'ban is semi-annually, the Iranian writers congratulate them along with: a tip or a tip of the Imam's times. If we combine them together, they are hundreds more than traditional books and written publications. Therefore, with the ATT acceptance at the Book Fair, all the people of the world will be present at all seconds of the exhibition. And its area is not just Mosalla of Tehran. So the publishers will kill the celestial tooth and leave the circle. Each time he cures one of the diseases, his other disease recurs: the problem of paper, copyrights and their clients imposes a heavy budget on the state.

أكبر حدث ثقافی فی العالم

إنه یحدث فی طهران! معرض طهران الدولی للكتاب ، حضره 2400 ناشر و 800 ناشر أجنبی. تكلف الكتب التی یبلغ عددها 300000 كتاب ، منها 137 ألف كتاب ، 15 ملیار دولار ، دون وجود الدولار ، لغزو العالم. وفقًا للنائب الثقافی ، وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامی ، لا یوجد شیء من هذا القبیل فی العالم. على الرغم من أنه قد یكون من الممكن التحدث أكثر فی بعض البلدان ، إلا أنه كثیرًا بشكل عام. لذلك ، یُقترح مناقشة المزید حول أهمیته وتسجیله كحدث عالمی كبیر. هذا الحدث هو واحد من الذكرى الأربعین للثورة الإسلامیة ، التی عقدت مرتین منذ ذلك الحین ، ونمت باطراد كل عام. على الرغم من أنه تم النظر فی موقع أكبر فی مدینة أبو ظبی ، إلا أنه تم اختیاره لیسهل الوصول إلیه ، وهو فی المصلی تهران، الواقع فی المركز الثقافی لطهران. الضیف الخاص لهذا العام هو الصین ، لأنها الدولة الوحیدة التی لدیها أكثر الأعمال المطبوعة على تاریخ وثقافة إیران. بالطبع ، هناك تحدیان كبیران فیه: أحدهما حق المؤلف والآخر هو منشور مكتوب. هذا یعنی أنه فی بعض البلدان ، تؤخذ حقوق الطبع والنشر على محمل الجد! كما تم تحدی تدفق المعلومات بشكل كبیر. وفقًا للإسلام ، على كل شخص أن یتعلم شیئًا ما ، وینشره ، ویعلم الباقی ، المعروف الآن باسم دفق: حریة المعلومات. لكن فی السابق ، وخاصة فی الغرب ، كان العلم تحت تصرف فئة معینة ، ولم یُسمح له مطلقًا بالوصول إلى الآخرین (مثل الطاقة النوویة) ، أو كان یسرق المعلومات ، أو یستخدمها دون ذكر المصدر. حتى إذا تم ذكر المصدر ، فستكون هناك مبالغ مالیة ضخمة مقابل الغرامة! یجب أن تدفع. لأنهم یخططون عادة لحقوق التألیف والنشر حتى لا یستطیع أحد شرائها. لذلك ، فإن نموذج الغرب ، فی تعبیره الفكری ، لا معنى له تمامًا من خلال نشر التدفق الحر للمعلومات مع فكرة حقوق الطبع والنشر. لأنه إذا أرید أن یتم تسییل العلم (التسویق) ، فسیتم نشره فقط بین الطبقات العلیا ، ولن یتمكن الأشخاص العادیون أو ذوو الدخل المنخفض من الوصول: لن یحصلوا علیه. مثل تلك التی تعتبر للطلاب. كیف یمكن للطالب الذی لا یستطیع تحمل الرسوم الدراسیة ، ویستخدم الأموال من الأموال ، أو القروض؟ من الطبیعی أن تبیعها لطالب أكثر ثراءً! بحیث یعیش المال على الجرح. من هنا ، یظهر التحدی الثانی نفسه أیضًا: إنه النشر الرقمی. عندما یستطیع المرء: امتلاك 8000 كتاب عن طریق شراء قرص DVD! بطبیعة الحال ، یقول الكتاب: كل من هذه الأرقام هو عشرات المرات: سعر دی فی دی لا یذهب. لذلك ، فإن الناشرین الكتابیین ، بأصابع مختلفة ، یعیقون النمو الرقمی أو الإنترنت. بینما أی شخص یتعامل مع الشبكات الاجتماعیة ، فهو یقرأ مئات الكتب كل یوم عن غیر قصد! على سبیل المثال ، عندما یكون شعبان نصف سنوی ، یهنئهم الكتاب الإیرانیون إلى جانب: نصیحة أو نصیحة من أوقات الإمام. إذا جمعناها معًا ، فستكون المئات أكثر من الكتب التقلیدیة والمنشورات المكتوبة. لذلك ، ومع قبول ATT فی معرض الكتاب ، سیكون جمیع شعوب العالم حاضرین فی جمیع ثوان المعرض. ومساحتها لیست مجرد مصلى طهران. لذلك سیقتل الناشرون السن السماوی ویتركون الدائرة. فی كل مرة یعالج فیها أحد الأمراض ، یتكرر مرضه الآخر: مشكلة الورق وحقوق التألیف والنشر وعملائهم یفرض میزانیة ثقیلة على الدولة.

Das größte Kulturereignis der Welt

Es ist in Teheran passiert! Teheraner Internationale Buchmesse mit 2.400 Verlegern und 800 ausländischen Verlagen. Die 300.000 Titel des Buches, von denen 137.000 erhalten sind, kosten 15 Milliarden US-Dollar, ohne die Präsenz des Dollars, um die Welt zu erobern. Laut dem Kulturabgeordneten, Minister für Kultur und islamische Anleitung, gibt es auf der Welt so etwas nicht. Obwohl es in einigen Ländern möglich ist, mehr zu sprechen, ist dies im Allgemeinen sehr viel. Daher wird vorgeschlagen, mehr über seine Bedeutung zu diskutieren und als ein wichtiges globales Ereignis aufzuzeichnen. Dieses Ereignis ist eines der 40-jährigen Jubiläum der islamischen Revolution, die seitdem zweimal stattfindet und jedes Jahr stetig wächst. Obwohl ein größerer Ort in der Stadt Abu Dhabi in Betracht gezogen wurde, wurde der Massele von Teheran, der sich im Kulturzentrum von Teheran befindet, für einen leichteren Zugang ausgewählt. Der besondere Gast dieses Jahres ist China, weil es das einzige Land ist, das die meisten gedruckten Werke zur Geschichte und Kultur des Iran besitzt. Natürlich gibt es zwei große Herausforderungen: eine ist urheberrechtlich geschützt und die andere ist eine schriftliche Publikation. Dies bedeutet, dass in einigen Ländern das Urheberrecht sehr ernst genommen wird! Da der Informationsfluss stark in Frage gestellt wurde. Laut dem Islam muss jeder etwas lernen, veröffentlichen und den Rest lehren, der jetzt als Stream bekannt ist: Informationsfreiheit. Aber zuvor, vor allem im Westen, stand die Wissenschaft einer bestimmten Klasse zur Verfügung und erhielt nie Zugang zu anderen Personen (wie Kernenergie). Sie stahl Informationen oder nutzte sie, ohne die Quelle zu nennen. Selbst wenn die Quelle erwähnt würde, gäbe es riesige Geldsummen für die Geldstrafe! Sollte zahlen. Weil sie normalerweise die Urheberrechte so planen, dass niemand sie kaufen kann. Daher ist das westliche Paradigma in seinem intellektuellen Ausdruck durch die Verbreitung des freien Informationsflusses mit dem Begriff des Urheberrechts völlig bedeutungslos. Denn wenn die Wissenschaft monetarisiert werden soll (Kommerzialisierung), wird sie nur in den oberen Klassen veröffentlicht, und der Durchschnitts- oder Niedrigverdienende wird keinen Zugang haben: Sie haben keinen Zugang. Wie die, die für Studenten gedacht sind. Wie kann eine Studentin, die sich ihre Studien nicht leisten kann, Geldmittel oder Darlehen verwendet? Es ist natürlich, dass Sie es einem wohlhabenderen Studenten verkaufen! Damit das Geld zur Wunde wird. Von hier zeigt sich auch die zweite Herausforderung: Es ist das digitale Publizieren. Wenn man kann: 8.000 Bücher mit DVD kaufen! Natürlich sagt das Buch: Jede dieser Zahlen ist zehnmal: Der Preis einer DVD geht nicht. Daher hemmen schriftliche Verleger mit unterschiedlichen Fingern das digitaleget.

نوع اخبار :
برچسب ها : بزرگترین رویداد فرهنگی جهان،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :