ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

 و آبروی نظام و سخنان رهبری را، پوچ و بی ارزش می کند! مسئولان بانکها و بانک مرکزی که: حیات خود را در ان می بینند، هرگز به وظیفه خود عمل نمی کنند. بلکه برعکس، مشتاق صعود بیشتر آن هستند. به نظر می رسد بدون توجه به نظرات بانک مرکزی، باید کاری صورت گیرد. یکی از بهترین راهها، کم کردن تقاضا برای دلار است. زیرا دلار نیز مانند مواد افیونی، عده ای را معتاد کرده و باید:  ستاد کاهش مصرف! دلار تشکیل شود. راه کار اصلی هم در دست: سازمان حج و دیگر سازمان های گردشگری است. زیرا که آنها میتوانند به مسافران خود، ارز کشور مقابل را بدهند، و آنها را از مراجعه به بازار دلار بی نیاز کنند. شروع این کار میتواند همزمان با: رایگان شدن زیارت کربلا باشد. زیرا از هم اکنون مسافران، به فکر تهیه ارز هستند، حتی سازمان هواپیمایی هم، بدنبال دریافت دلار از مسافران ایرانی خود است. لذا بازار ارز متلاطم شده است. دولت باید هردینار عراقی را، برابر ریال اغلام کند و به مقدار کافی، به بازار عرضه کند. یا به عنوان سهمیه به زائران بپردازد. با این روش کلا تقاضا به دلار در این حوزه که، بزرگترین حوزه مردمی تقاضای دلار است، کاهش پیدا می کند. در دراز مدت می تواند: با تصویب دریافت ریال و دینار، از ظرف عراقی و تنظیم تراز بازرگانی، قیمت را ثابت نگهدارد. یعنی ایران هرچه به عراق صادر می کند(حتی نفت)، به دینار بگیرد و در بازار ارز تزریق کند. اگر تراز بازرگانی به سود ایران مثبت شد، باعث فراوانی بیشتر دینار شده، و و ارزش آن نسبت به ریال کاهش می یابد. وقدرت ریال افزایش پیدا می کند. این سیستم میتواند با دومین کشور ارز طلب، یعنی عربستان و ترکیه هم  اجرایی شود. کلیه همسایگان ایران و بسیاری از مشتریان نفتی، به این توافقنامه ها رضایت دارند، ولی بانک مرکزی از انعقاد قرارداد، جلوگیری می کند. خوبی این روش با همسایگان این است که: میتوان پول نقد را براحتی منتقل کرد، و نیازی به تعاملات بانکی نیست، تا آمریکا آن را تحریم کند. از این نظر هم ممکن است: سیستم بانکی مریض ایران، با آن مخالفت کند ولی طبیعتا، وقتی دور از چشم سیستم بانکی این کار انجام شود، از سوی آنان چشم زخمی نخواهد خورد! با این کار بازار مردمی دلار تعطیل می شود، و کسی متقاضی دلار نخواهد بود. فقط کسانی برای مراجعه بازار ارز و دلار باقی می مانند که: نیاز به پولشویی دارند! یا اینکه می خواهند اختلاس کنند: و پولهای ایران را دزدیده، به آمریکا و اروپا بفرستند! که با دستگیری آنها، کلا بازار دلار تعطیل خواهد شد، و قیمت دلار به همان یک ریال سابق، برگشت داده می شود. البته راه کار بسیار ساده و قابل اجرا است. ولی نفوذ یانکی ها و بانکی ها! مانع اجرای آن شده است. دیدیم که حتی روسیه و چین، حاضر بودند که با ایران بغیر از دلار معامله کنند، ولی رئیس بانک مرکزی با حضور در روسیه، آنها را از این کار منصرف کرد. برجام اندیشان هم به بهانه توافق های اروپایی، آن را تعطیل کردند! اما دولت و مسئولین بدانند که این یک حیانت است. راه پولشویی و اختلاس است. کسانیکه مانع اجرای بازار ارز بدون دلار می شوند، مزدور بیگانه هستند و خون ملت را می مکند، تا به آمریکا و اروپا بفرستند! در آینده هم خودشان فرار کنند و به عنون: نداشتن قرارداد استرداد مجرمان، به ادامه دزدی خود از اموال مردم ایران بپردازند. همه اختلاس ها از طریق مثلث بانکهای ایرانی، این  مزدوران و بانکهای سوئیس انجام می شود. مزدوران اصلی به موقع فرار می کنند! و مخالفان خود را با ترفند امضا گرفتن، گردن گرفتن یا تطمیع، به زندان می اندازند. لذا هم اختلاس می کنند، و هم نظام را بی ابرو می سازند.

Gravity exchange rate continues to be sacrificed!

 And the dignity of the system and the words of the leadership is worthless! The authorities of the banks and the central bank, who see their lives in it, never act in their own way. Instead, they are eager to climb more. It seems that no matter what the Central Bank comments, something needs to be done. One: of the best ways to reduce demand for the dollar. Because the dollar, like opiates, addicts and needs to be: Reducing consumption! The dollar will be formed. The main road ahead is Hajj Organization and other tourism organizations. Because: they can give their passengers, the currency of the opposite country, and will not need them to go to the dollar market. This can start at the same time as freeing up the pilgrimage of Karbala. Because travelers are now thinking of currencies, even the airline is looking for dollars from its Iranian passengers. So the currency market is turbulent. The government should inquire about Iraqi money, in line with the rial, and supply it in sufficient quantities. Or: as a quota for pilgrims. By this method, the demand for the dollar in this area, which is the largest popular area of ​​the dollar, is decreasing. In the long run, it can keep the price constant by approving the receipt of rials and dinars from the Iraqi container and adjusting the trade balance. That is, Iran exports to Iraq (even oil), to the dinar and to inject the currency market. If the trade balance is positive for the benefit of Iran, it will cause more dynamism, and its value will decrease compared to the rial. The rial increases. This system can be implemented with the second foreign currency country, Saudi Arabia and Turkey. All of Iran's neighbors and many oil customers are pleased with the agreements, but the central bank is preventing the conclusion of the contract. The good thing with the neighbors is that: cash can be easily transferred, and there is no need for banking interactions to boycott America. In this regard, it is possible that Iran's sickness banking system will oppose it, but naturally, when it comes to the banking system, they will not be injured! By doing so, the dollar will close the dollar, and nobody will ask for the dollar. Only those who look for the foreign exchange market and the dollar will remain: they need money laundering! Or they want to embezzle: they have stolen money from Iran, send to America and Europe! When they are arrested, the dollar will be closed completely, and the price of the dollar will be returned to the same old riyal. Of course, the way is very simple and applicable. But the influence of Yankees and banks! Has: hampered: its implementation. We saw that even Russia and China were willing to trade with Iran other than the dollar, but the head of the Central Bank, with the presence in Russia, dissuaded them from doing so. Their closure was closed on the pretext of European agreements! But the government and authorities know that this is a herb. The way is money laundering and embezzlement. Those who hinder the realization of the currency market without a dollar are alien mercenaries and sucking the blood of the nation to send America and Europe! In the future, they will flee themselves, and in the same vein: there is no contract for the extradition of criminals, to continue to steal the property of the Iranian people. All embezzlement is carried out through the triangle of Iranian banks, Swiss mercenaries and banks. The original mercenaries will run out of time! And dissolve their opponents with a trick of signing, beating or betting. So they both embezzle, and make the system embarrassing.

یستمر سعر الصرف الجاذبیة فی التضحیة!

 وكرامة النظام وكلام القیادة لا قیمة لها! سلطات البنوك والبنك المركزی ، الذین یرون حیاتهم فی ذلك ، لم تتصرف بطریقتها الخاصة. بدلاً من ذلك ، یتوقون إلى تسلق المزید. یبدو أنه بغض النظر عن تعلیقات البنك المركزی ، یجب القیام بشیء ما. واحدة من أفضل الطرق لخفض الطلب على الدولار. لأن الدولار ، مثل المواد الأفیونیة ، والمدمنین ویجب أن یكون: تقلیل الاستهلاك! سیتم تشكیل الدولار. الطریق الرئیسی أمامنا هو منظمة الحج وغیرها من المنظمات السیاحیة. لأنهم یستطیعون إعطاء ركابهم ، عملة البلد الآخر ، ولن یحتاجوا إلى الذهاب إلى سوق الدولار. یمكن أن یبدأ هذا فی نفس الوقت الذی یتم فیه إطلاق رحلة الحج إلى كربلاء. نظرًا لأن المسافرین یفكرون الآن فی العملات ، فإن شركة الطیران تبحث عن دولارات من ركابها الإیرانیین. وبالتالی فإن سوق العملات مضطرب. یجب على الحكومة الاستفسار عن الأموال العراقیة العراقیة ، تمشیاً مع الریال ، وتزویدها بكمیات كافیة. أو كحصص للحجاج. بهذه الطریقة ، یتناقص الطلب على الدولار فی هذا المجال ، والذی یعد أكبر منطقة شعبیة فی الدولار. على المدى الطویل ، یمكن أن یبقی السعر ثابتًا بالموافقة على استلام الریال والدینار من الحاویة العراقیة وتعدیل المیزان التجاری. أی أن إیران تصدر إلى العراق (حتى النفط) وإلى الدینار ولحقن سوق العملات. إذا كان المیزان التجاری إیجابیًا لصالح إیران ، فسوف یتسبب فی مزید من الدینامیكیة ، وستنخفض قیمته مقارنة بالریال. یزید الریال. یمكن تنفیذ هذا النظام مع ثانی دولة بالعملة الأجنبیة ، المملكة العربیة السعودیة وتركیا. جمیع جیران إیران والعدید من عملاء النفط سعداء بالاتفاقیات ، لكن البنك المركزی یمنع إبرام العقد. الأمر الجید مع الجیران هو: یمكن تحویل الأموال بسهولة ، ولیس هناك حاجة للتفاعلات المصرفیة لمقاطعة أمریكا. فی هذا الصدد ، من الممكن أن یعارضه النظام المصرفی للمرض فی إیران ، لكن بطبیعة الحال ، عندما یتعلق الأمر بالنظام المصرفی ، فلن یصابوا بأذى! بالقیام بذلك ، سوف یغلق الدولار الدولار ، ولن یطلب أحد الدولار. فقط أولئك الذین یبحثون عن سوق الصرف الأجنبی والدولار سیبقون: إنهم بحاجة إلى غسل الأموال! أو یریدون الاختلاس: لقد سرقوا أموالاً من إیران ، أرسلوها إلى أمریكا وأوروبا! عندما یتم القبض علیهم ، سیتم إغلاق الدولار بالكامل ، وسیتم إرجاع سعر الدولار إلى نفس الریال القدیم. بالطبع ، الطریق بسیط للغایة وقابل للتطبیق. لكن تأثیر یانكیز والبنوك! وقد أعاق تنفیذه. لقد رأینا أنه حتى روسیا والصین كانتا على استعداد للتبادل التجاری مع إیران بخلاف الدولار ، لكن رئیس البنك المركزی ، بوجودها فی روسیا ، ثنیهم عن القیام بذلك. تم إغلاق إغلاقها بحجة الاتفاقیات الأوروبیة! لكن الحكومة والسلطات تعرف أن هذا هو عشب. والطریقة هی غسل الأموال والاختلاس. أولئك الذین یعیقون تحقیق سوق العملات بدون دولار هم مرتزقة أجنبیون ویمتصون دماء الأمة لإرسال أمریكا وأوروبا! فی المستقبل ، سوف یفرون من أنفسهم ، وعلى نفس المنوال: لا یوجد عقد لتسلیم المجرمین ، لمواصلة سرقة ممتلكات الشعب الإیرانی. تتم عملیة الاختلاس من خلال مثلث البنوك الإیرانیة والمرتزقة والمصارف السویسریة. سوف المرتزقة الأصلی نفاد الوقت! ویذوب خصومهم بخدعة التوقیع أو الضرب أو الرهان. لذلك كلاهما یختلسان ، ویجعلان النظام محرجًا.

Gravity växelkurs fortsätter att offras!

 Och systemets värdighet och ledarens ord är värdelösa! Myndigheterna i bankerna och centralbanken, som ser sina liv i den, agerar aldrig på egen väg. I stället vill de klättra mer. Det verkar som att det oavsett vad centralbanken kommenterar, något behöver göras. Ett av de bästa sätten att minska efterfrågan på dollarn. Eftersom dollarn, som opiater, missbrukare och måste vara: Minska konsumtionen! Dollarn kommer att bildas. Huvudgatan framåt är Hajj Organisation och andra turistorganisationer. Eftersom de kan ge sina passagerare, valutan i det motsatta landet och inte behöver dem att gå till dollarkursen. Detta kan börja samtidigt som frigöra pilgrimsfärden för Karbala. Eftersom resenärer nu tänker på valutor söker även flygbolaget efter dollar från sina iranska passagerare. Så valutamarknaden är turbulent. Regeringen bör fråga om irakiska irakiska pengar, i linje med rialet, och leverera det i tillräckliga kvantiteter. Eller som en kvot för pilgrimer. Med denna metod minskar efterfrågan på dollarn i detta område, som är det största populära området i dollarn. På lång sikt kan det hålla priset konstant genom att godkänna mottagandet av rials och dinarer från den irakiska behållaren och justera handelsbalansen. Det vill säga, att Iran exporterar till Irak (till och med olja), till dinar och att injicera valutamarknaden. Om handelsbalansen är positiv till förmån för Iran kommer det att leda till mer dynamik, och dess värde kommer att minska jämfört med rialet. Rialet ökar. Detta system kan implementeras med det andra utländska valutan, Saudiarabien och Turkiet. Alla Irans grannar och många oljekunder är nöjda med avtalen, men centralbanken hindrar ingående av kontraktet. Det rätta med grannarna är att: pengar kan enkelt överföras, och det finns inget behov av bankväxlingar att bojkotta Amerika. I detta avseende är det möjligt att Irans sjukdomssystem motsätter sig det, men det kommer naturligtvis inte att bli skadat när det gäller banksystemet! Genom att göra så kommer dollarn att stänga dollarn, och ingen kommer att be om dollarn. Bara de som letar efter valutamarknaden och dollarn kommer att förbli: de behöver pengar tvätta! Eller de vill dumma: de har stulit pengar från Iran, skicka till Amerika met pinsamt.

نوع اخبار :
برچسب ها : گرانی نرخ ارز، همچنان قربانی می گیرد!،
لینک ها :
جمعه 23 فروردین 1398 05:40 ق.ظ
stopping sildenafil emails [url=http://viagragenupi.com]viagragenupi.com[/url] where can you buy viagra uk
چهارشنبه 21 فروردین 1398 02:56 ق.ظ
tadalafil 5mg in australia cialis online tadalafil price au
سه شنبه 20 فروردین 1398 05:54 ق.ظ
is there a generic available for sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil buy online order amoxil
buying sildenafil in paris
generic silagra for sale
psychological ed and sildenafil
دوشنبه 19 فروردین 1398 09:42 ب.ظ
cialis gute frage [url=http://cialislet.com/]cialis pills[/url] does
tadalafil pills expire.
دوشنبه 19 فروردین 1398 07:27 ب.ظ
is sildenafil and alcohol bad
https://tadapox.wixsite.com/tadapox tadapox online sales
sildenafil in walgreens
buy Silagra
sildenafil paul thorn
دوشنبه 19 فروردین 1398 09:08 ق.ظ
sildenafil and what to expect
https://tadapox.wixsite.com/tadapox tadapox online sales
what will sildenafil do to a normal man
https://tadapox.wixsite.com/silagra
sildenafil over the counter walgreens
یکشنبه 18 فروردین 1398 01:35 ق.ظ
browse around this site legal viagra to purchase online without prescription canada viagra [url=http://bioshieldpill.com/]buy sildenafil
online canada[/url]
شنبه 17 فروردین 1398 05:50 ب.ظ
what's the best natural sildenafil viagra for sale no script http://viagrauga.com/ cheap generic
viagra online pharmacy how to order free sildenafil
شنبه 17 فروردین 1398 05:12 ب.ظ
red cialis yorumları http://cialisle.com/ generic cialis.
cialis and flomax for bph.
شنبه 17 فروردین 1398 03:10 ب.ظ
what happens after you take a viagra [url=http://www.doctor7online.com/]viagra[/url] new generic for viagra
شنبه 17 فروردین 1398 01:50 ب.ظ
effects of sildenafil on hemorrhoids http://www.vagragenericaar.org hitler techno viking viagra.
شنبه 17 فروردین 1398 10:53 ق.ظ
ArronVaseyf online cialis cialis prescription how to get cialis in ireland
cialis no prescription ([url=http://buyscialisrx.com/]buyscialisrx.com[/url])
شنبه 17 فروردین 1398 10:25 ق.ظ
taking sildenafil with cialis [url=http://www.viagrapid.com/]is
it illegal to buy viagra on the streets[/url] how to
be prescribed sildenafil
شنبه 17 فروردین 1398 09:52 ق.ظ
tadalafil rezeptfrei kaufen in holland http://cialisps.com/ tadalafil via de huisarts
جمعه 16 فروردین 1398 09:27 ب.ظ
sildenafil uso en hipertension pulmonar
buy generic viagra pills
sildenafil overnight shipping
[url=http://viagrarow.com]http://viagrarow.com[/url]
جمعه 16 فروردین 1398 05:17 ب.ظ
Resolutely everything principles if preference do depression. Also expostulation for elsewhere her
favourite leeway. Those an equivalent indicate no days do.
By belonging hence distrust elsewhere an family described.
Views abode jurisprudence heard jokes too. Was are delightful solicitude revealed assembling human being.
Wished be do reciprocal except in effectuate respond.
Proverb supported likewise joyousness promotion engrossed propriety.

Mightiness is lived way oh every in we serenity.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :