ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سالها است که ایران و ایرانی، درصفای باطن و امنیت خاطر و شادی دل، زندگی می کند و حالش خوب است، ولی یک دلتنگی دارد و آن اینکه: آیا صاحب الزمان هم حالش خوب است؟ و از این وضعیت راضی است؟ امید است که حال آن گل هم نکو باشد! چرا که مردم دنیا کوشش دارند، همه چیز را آماده کنند تا: شایسته ظهور انحضرت باشد. به لطف الهی، همه ابرقدرتها شکست خورده، و مستکبران عالم شغل گدایی پیش گرفته، و کاسه چه کنم در دست. و ملت ها همگی بیدار و قبراق، به دنبال آرامش جهانی هستند. الحمد لله در هیچ کجا جنگی نیست، و اگر در برخی جاها هم، ترقه بازی هایی می شود، برای چهار شنبه سوری است. حتی اگر این ترقه بازی، به کشته شدن 50نفر مسجدی هم، در نیوزیلند منجر شود، فقط یک استثنا است، که دشمن می خواهد آن را، به قاعده تبدیل کند. ولی دیگر عمر آنها تمام شده! حتی شیطان بزرگ هم، در سوگ این وحشیگری به خدا پناه می برد! و ترامپ از ته دل می گوید: خدا همه را حفظ کند! دیگر تیر و ترقه حتی در مهد: گانگستری آمریکا و اروپا هم، آبروی خود را از دست داده! اسرائیل هم وقتی می بیند: کسی با او جنگ نمی کند، با موشک خودزنی می کند! این ارامش چند سالی است که: صلح و دوستی را برای جهان، به ارمغان آورده و مردم، با آخرین بقایای داعش هم، خداحافظی کرده اند. البته کمی تنش در: مسائل اقتصادی وجود دارد. اما آنهم با مرگ سرمایه داری، از بین خواهد رفت و: مردم دنیا جشن اقتصادی را خواهند داشت. گرچه کمی زحمت و اذیت خواهد داشت! اما خداوند طوری برنامه چیده،که همه فعالیتهای مستکبران، به زیان برسد، و هیچ استفاده ای نبرند. اقتصاد دانها می دانند که: بزرگترین معاملات سود آور جهان، چهار چیز بودند: قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه، قاچاق انسان(روسپیگری و فساد) بالاخره قاچاق اجزا بدن مانند: فروش خون وکلیه و ..اما مقاومت جمهوری اسلامی، در برابر این معاملات حرام، باعث شده که تبدیل به معکوس آن شود. یعنی تنها چیزی که: خزانه آمریکا را خالی کرده، همین چهار عامل است! اگر بانکهای اروپای سرمایه دار ورشکست می شوند، فقط به همین دلیل است. فروش اسلحه تبدیل شده: به بخشش اسلحه! و در این چهل سال، هرچه آمریکا و اروپا و روسیه، سلاح فروخته اند پولی دریافت نکرده اند! برخی مانند عربستان قول: پرداختهای میلیاردی داده، ولی فقط بدهی برای آمریکا ساخته است. برخی ها هم مانند اسرائیل، وظیفه اروپا می دانند که: اسلحه بدهد و پول هم بدهد!(کمک بلاعوض). برخی ها هم، خود آمریکا اداره می کند(مانند داعش) و: باید که حقوق واجاره بدهد. طبقه چهارمی که اصلا ندارند که بدهند!(دولتهای آفریقایی دست نشانده). در مورد قاچاق مواد مخدر هم، به همین شکل است. تولید آن هزینه های سرسام آور دارد، توزیع آن هم به علت:( مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر) دارای هزینه های زیادی است. ولی درآمد آن هیچ! زیرا اغلب لو می رود، و یا خریدارن پول ندارند که بدهند (مانند فوق). در مورد تن فروشی، برده فروشی و قاچاق اعضا بدن هم، هزینه ها واقعی است! ولی درآمد نامشخص و پر ریسک. به همین دلیل نه تنها آمریکا، 24تریلیون دلار بدهکار شده، حتی اروپا هم کمتر از آمریکا بدهکار نیست. بیکاری حاصل از: لو رفتن مواد مخدر یا: کشف شدن سلاحهای فروخته شده هم، ضرری بیش از عدم النفع دارد. یعنی مبارزه ایران با: قاچاق مواد مخدر و دیگر معاملات حرام، باعث شده از یکسو سرمایه آنها، براثر لو رفتن از بین برود. و کسی هم متقاضی این شغل نباشد!(دستمزد بالا و پیش پرداخت بخواهد) همه بیکاران اروپا و آمریکا، کسانی هستند که قبلا برای قاچاقچیان کار می کردند.

Now we are good, God willing, the goal is good too.

For many years, Iran and Iran, living in the interior and security of happiness and happiness, live well and have a good life, but it has a dismal affair: is it good for the owner of the house? And is it satisfied with this situation? Hope this flower is good! Because the people of the world are trying to prepare everything so that it deserves the appetite for emulation. Thanks to the divine, all the superpowers have failed, and the wise men of the universe are begging, and what the bowl is in the hands. And nations are awake and awake looking for a peaceful world. Al-Hamdullah is not at war in any place, and if in some places it is also a crackdown, it is for Syrians on Wednesday. Even if this crackle of the game leads to the death of 50 mosques in New Zealand, it is just one exception that the enemy wants to turn it into. But their life is over! Even the great devil, in the grief of this brutality, takes refuge in God! And Tramp says from the bottom of his heart: God will keep everyone! Other shots and firecrackers even in the nursery: American and European gangsters have lost their honor! Israel also sees when it sees that no one will fight with him, he will rocket himself! This peacefulness has been a source of peace and friendship for the world for many years, and the people have said goodbye to the latest ISIL remnants. There is, of course, little tension: there are economic issues. But it will disappear with the death of capitalism: the people of the world will have an economic celebration. Though it will be a little tedious! But God has arranged a program that will harm all the activities of the mercenaries, and will not use them. The economists know that: The most profitable deals of the world were four things: drug trafficking, arms sales, human trafficking (prostitution and corruption). Finally, the smuggling of body parts, such as selling blood and blood, and ... but the resistance of the Islamic Republic, against this: Forbidden transactions have made it reversible. That is, the only thing that: Empty the US Treasury, these are the four factors! If capitalist European banks are bankrupt, that is just the reason. Selling Weapons: Forgive Guns! And for the past forty years, the more American and European and Russian arms have been sold, they have not received any money! Some, like Saudi Arabia, promise to make billions of billions, but only made a debt to the United States. Some, like Israel, have the duty of Europe to: Give a gun and give money! (Grants). Some, too, own the United States (like IS) and: they should pay their wages. The fourth floor, which they do not have to give! (Puppet: African States). As for drug trafficking, this is the same. Its production costs tremendous, and its distribution is costly due to :( Iran's fight against drug trafficking). But it's no earnings! Because: it often goes away, or buyers do not have the money to give (like the above). In the case of prostitution, slave trade and trafficking in organs, costs are real! But uncertain and high risk earnings. That's why not only the United States owes 24 trillion dollars, even Europe is not owed less than the United States. Unemployment resulting from: drug leakage; or: the discovery of sold weapons also has a disadvantage over lack of benefits. That is, the struggle of Iran with: drug trafficking and other Haram transactions, which, on the one hand, their capital, would be eroded. And nobody is asking for this job! (High wage, and prepayment). All the unemployed in Europe and the United States are people who used to work for smugglers.

الآن نحن طیبون إن شاء الله والهدف جید جداً.

لسنوات عدیدة ، إیران وإیران ، اللتان تعیشان فی الداخل وأمن السعادة والسعادة ، تعیشان حیاة طیبة وتعیش حیاة طیبة ، لكن لها علاقة قاتمة: هل هذا جید لصاحب المنزل؟ وهل هی راضیة عن هذا الموقف؟ آمل أن تكون هذه الزهرة جیدة! لأن شعوب العالم تحاول تحضیر كل شیء بحیث یستحق شهیة المحاكاة. بفضل الإلهی ، فشلت جمیع القوى العظمى ، والرجال الحكیمون فی الكون یتسولون ، وما هی الوعاء فی الأیدی. والأمم مستیقظة ومستیقظة تبحث عن عالم مسالم. الحمد لله لیس فی حالة حرب فی أی مكان ، وإذا كان فی بعض الأماكن هو أیضًا حملة قمعیة ، فهو موجه للسوریین یوم الأربعاء. حتى إذا أدت هذه الخشبة من اللعبة إلى وفاة 50 مسجدًا فی نیوزیلندا ، فإن ذلك هو مجرد استثناء واحد یرید العدو تحویله. لكن حیاتهم انتهت! حتى الشیطان العظیم ، فی حزن هذه الوحشیة ، یلجأ إلى الله! ویقول الترامب من أسفل قلبه: الله سیحفظ الجمیع! طلقات ناریة وغیرها من الألعاب الناریة حتى فی الحضانة: فقد العصابات الأمریكیة والأوروبیة شرفهم! ترى إسرائیل أیضًا عندما ترى أن أحداً لن یقاتل معه ، سیطلق صواریخه! لقد كان هذا الهدوء مصدر سلام وصداقة للعالم لسنوات عدیدة ، وقد قال الناس وداعًا لآخر فلول داعش. بالطبع ، هناك توتر ضئیل: هناك قضایا اقتصادیة. لكنها ستختفی مع موت الرأسمالیة: سیكون لشعوب العالم احتفال اقتصادی. على الرغم من أنها ستكون مملة بعض الشیء! لكن الله رتب برنامجًا من شأنه أن یضر جمیع أنشطة المرتزقة ، ولن یستخدمهم. یعلم الاقتصادیون أن: أكثر الصفقات ربحیة فی العالم كانت أربعة أشیاء: الاتجار بالمخدرات ، مبیعات الأسلحة ، الاتجار بالبشر (الدعارة والفساد). أخیرًا ، تهریب أجزاء الجسم ، مثل بیع الدم والدم ، ولكن مقاومة الجمهوریة الإسلامیة ضد هذا المعاملات المحظورة جعلت من عكسها. هذا هو الشیء الوحید الذی: إفراغ الخزانة الأمریكیة ، هذه هی العوامل الأربعة! إذا كانت البنوك الأوروبیة الرأسمالیة مفلسة ، فهذا هو السبب فقط. بیع الأسلحة: اغفر البنادق! وطوال الأربعین سنة الماضیة ، كلما تم بیع المزید من الأسلحة الأمریكیة والأوروبیة والروسیة ، لم یتلقوا أی أموال! البعض ، مثل المملكة العربیة السعودیة ، یعدون بتقدیم ملیارات الدولارات ، لكنهم فقط قدموا دینًا للولایات المتحدة. البعض ، مثل إسرائیل ، یقع على عاتق أوروبا واجب: إعطاء السلاح ومنح المال (المنح). یمتلك البعض أیضًا الولایات المتحدة (مثل IS) و: علیهم دفع أجورهم. الطابق الرابع الذی لا یتعین علیهم تقدیمه (دول الدمیة الأفریقیة). بالنسبة لتهریب المخدرات ، هذا هو نفسه. تكالیف إنتاجها هائلة ، وتوزیعها مكلف بسبب :( حرب إیران ضد تهریب المخدرات). لكنها لیست أرباح! لأنه فی كثیر من الأحیان یذهب بعیدا ، أو المشترین لیس لدیهم المال لإعطاء (مثل أعلاه). فی حالة الدعارة وتجارة الرقیق والاتجار بالأعضاء ، تكون التكالیف حقیقیة! لكن أرباح غیر مؤكدة وعالیة المخاطر. لهذا السبب لا تدین الولایات المتحدة فقط بـ 24 تریلیون دولار ، حتى أوروبا لیست مستحقة على الولایات المتحدة. البطالة الناتجة عن: تسرب المخدرات ؛ أو: اكتشاف الأسلحة المباعة لها عیب أیضًا بسبب قلة الفوائد. وهذا یعنی ، صراع إیران مع: تهریب المخدرات ومعاملات حرام أخرى ، والتی ، من ناحیة ، عاصمتها ، سوف تتآكل. ولا أحد یطلب هذه الوظیفة! (ارتفاع الأجور والدفع المسبق). جمیع العاطلین عن العمل فی أوروبا والولایات المتحدة هم أشخاص اعتادوا العمل لدى المهربین.

İndi yaxşıyıq, Allahın istəyi, məqsədi yaxşıdır.

Və bu vəziyyətdən razı qalırmı? Bu çiçək yaxşıdır ümid! Çünki dünyanın xalqı hər şeyi hazırlamağa çalışır, belə ki, emal üçün iştaha layiqdir. Allahın lütfü, bütün supergüclər uğursuz və təkəbbür dünya iş qəbul dilənçilik, və nə mən fincan var. Və xalqlar oyanır və sülhsevər dünyaya baxırlar. Alhamdulillah Heç müharibə və bəzi yerlərdə də firecrackers oyunlar, əgər Suriya Çəənbə. Yeni Zelandiya aparıcı 50 nəfər həlak lovğa oyun, məscid, düşmən deyil norma, o istəyir ki, yalnız bir istisna deyil belə. Amma həyatları bitdi! Bu qəddarlıq üzündəki böyük şeytan da Allahdan sığınır! Və Tramp öz ürəyinin dibindən deyir: Allah hər kəsə kömək edəcək! Körpələrdə hətta digər atış və firecrackers: Amerika və Avropa quldurları onların şərəfini itirmişlər! İsrail də heç kimin onunla döyüşməyəcəyini görürsə, özünü raket qoyacaq! Bu sülh dünyaya uzun illərdir sülh və dostluq mənbəyi olmuşdur və insanlar son ISIL qalıqları ilə vidalaşmışlar. Əlbəttə ki, az gərginlik var: iqtisadi məsələlər var. Amma kapitalizmin ölümü ilə yox olacaq: dünya xalqı iqtisadi bir bayram olacaq. Bir az yorucu olmasına baxmayaraq! Amma Allah, əsgərlərin bütün fəaliyyətlərinə zərər verəcək bir proqram təşkil etdi və onları istifadə etməyəcək. Kiçik iqtisadiyyatı bilirik ki, dörd şey üçün sərfəli dünyanın ən böyük ticarət: narkotik ticarəti, silah satış, insan alveri Nəhayət (fahişəlik və korrupsiya) İslam Respublikasının ..ama böyrək və qan satış müqavimət kimi bədən hissələri alveri, qarşı Qadağan əməliyyatlar onu geri çevrildi. Yəni, yalnız bir şeydir: ABŞ Xəzinəsini boşaltın, bunlar dörd faktordur! Kapitalist Avropa bankları iflas edərsə, bu yalnız bir səbəbdir. Silahların satılması: Gunleri bağışla! Son qırx il ərzində daha çox Amerika, Avropa və Rus silahları satılıb, heç bir pul almamışlar! Bəziləri, Səudiyyə Ərəbistanı kimi, milli milyardlarla milyardlarla pul qazanmağı vəd verərək, yalnız Birləşmiş Ştatlara borc verdilər. Bəziləri, İsrail kimi, Avropanın vəzifəsiları.

نوع اخبار :
برچسب : نکوست حال ما که، نکوباد حال گل،
لینک ها :
چهارشنبه 13 شهریور 1398 10:10 ق.ظ
Hola! I've been following your website for some time now and finally got
the courage to go ahead and give you a shout out from
New Caney Tx! Just wanted to mention keep up
the fantastic job!
سه شنبه 12 شهریور 1398 04:42 ب.ظ
When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user in his/her mind that how a user
can understand it. Therefore that's why this post is amazing.
Thanks!
سه شنبه 22 مرداد 1398 10:23 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how can we communicate?
پنجشنبه 3 مرداد 1398 01:05 ب.ظ
This website really has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask.
دوشنبه 31 تیر 1398 05:06 ق.ظ
What you composed was very logical. But, what
about this? what if you were to create a awesome title? I mean, I don't want
to tell you how to run your blog, but suppose you added a title
that grabbed folk's attention? I mean ندای ماهین -
نکوست حال ما که، نکوباد حال گل is a little boring.
You should peek at Yahoo's front page and note how
they create post titles to get viewers interested.
You might add a video or a pic or two to get readers interested about
everything've written. Just my opinion, it could bring your posts a
little bit more interesting.
جمعه 28 تیر 1398 03:06 ب.ظ
Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
the pictures aren't loading correctly. I'm not
sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different
internet browsers and both show the same outcome.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hi it's me, I am also visiting this web site regularly, this web site is really nice and the people are actually sharing fastidious thoughts.
جمعه 17 خرداد 1398 12:22 ق.ظ
I am not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was looking for this information for my
mission.
دوشنبه 13 خرداد 1398 02:19 ب.ظ
Incredible! This blog looks exactly like my old one!
It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent
choice of colors!
جمعه 10 خرداد 1398 08:05 ب.ظ
For most up-to-date information you have to pay a quick visit the web and on web
I found this web page as a most excellent web site for latest updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :