ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت :

تا زمان ابن مسکویه، کسی یونان را نمی شناخت و از: ارسطو وافلاطون و جالینوس و ارشمیدس، خبری نبود. وی برای اینکه افکار خود را منتشر کند، ناچار شد از اسامی نامانوس استفاده کند! تا کسی به او خرده نگیرد. لذا نقل قول های او اغلب مشکوک، نامتوازن و گاهی بین ارسطو و اقلاطون و دیگران هم، اختلاط ایجاد می شد. این نشان می دهد آکادمی و افلاطون، ساخته پرداخته ذهن این مسکویه بوده و یا اگر هم، کسانی بودند، از آنها فیلسوفان بزرگی ساخت. شاید هم در رقابت با شاهنامه چنین کاری کرد. زیرا فردوسی می گوید: یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان! البته دلایل زیادی بری این امر وجود دارد: ابتدا باید به نظرات محقق دومینیک لومیرا، در این موضع نگاه کرد: وی این بیانات را در جلسه همگرایی: مرکز تحقیقات علوم انسانی مطرح کرد، اما مهمتر اینکه در آن موقع کتاب وجود نداشته! اولین کتاب و کتایخانه، در عصر ساسانیان بوجود آمد. ولذا بیان دهها کتاب از: افلاطون و ارسطو و ارشمیدس، مخالف واقع بوده  و هنوز کاغذ، اختراع نشده بود! زیرا اولین بار کاغذ در چین اختراع شد(150قبل از میلاد) و در مصر باستان هم، از پاپیروس نام برده شده( در حالیکه ارسطو 437سال قبل از میلاد می زیسته!) ولی، همه اینها تا زمان اسلامی، فقط ورق بودند یا حداکثر بصورت طومار می شدند. دوم اینکه آتن یک شهر بوده، نه کشور ولذا کلمه( سیتزن) یعنی شهروند، برای آن دوره بهتر است، تا جمهوریت که نام یکی از: کتابهای ارسطو یا افلاطون است!  ارسطو شاگرد افلاطون بوده ولی، در آسیای صغیر زیرنظر هخامنشیان، زندگی می کرده و به واسطه قتل: یکی از بستگانش در اهواز، کاملا ضد ایرانی شد. گفته اند همجنس باز هم بوده! و مربی گری اسکندر را باهدف حمله به ایران، قبول کرد. به نظر برحی برخی از فیلسوفان ایرانی، سقراط و افلاطون هم، تحت تاثیر فلسفه ایرانی بودند(دکتر دینانی). نکته مهمتری هم وجود دارد: آسیای صغیر (ترکیه فعلی) محل ظهور و: تبلیغات خیلی از پیامبران بوده است. لذا اگر مثل افلاطونی را، یک نظریه مذهبی بدانیم، بیراه نرفته ایم. البته بسیاری از مشائیون یا فلاسفه، علاقه داشتند که نامی از پیامبران برده نشود! بلکه مردم فیلسوفان را بجای پیامبران بشناسند، لذا در تقدس فیلسوفان غلو کرده، آنها را افراد مافوق بشر معرفی می نمودند. بطوریکه استاد مطهری هم، در جوانی چنین تصوری داشته! و به نوشته خودش احترام خاصی برای فلاسفه قائل بوده. همانطور که فلاسفه پوزیتیویست (اثبات گرایان) در قرن قبلی، سعی داشت پزشکان یا مهندسان را جایگزین انبیا کند. دلیل اینهمه دشمنی که ابن مسکویه نیز، از ان بی نصیب نبوده: خودپسندی یا ریاست طلبی بوده! زیرا هرجا که می خواستند حکومت کنند، مردم با صحبت هایی که از انبیا یا اولیا شنیده بودند، آنها را نصیحت می کردند! و آنها عصبانی شده، سعی داشتند انبیا را دربین مردم خوار کنند، یا آنها را به فراموشی بسپارند و: بگویند مربوط به گذشته است، یا اینکه خود را بالاتر از پیامبر بدانند. که فلسفه، ماموریت آخری را داشت. ابن مسکویه که در دربار آل بویه بوده، برای کاستن از تقدس شیعه، نمی توانست مانند بنی امیه، اولیا را پیش مردم خوار کند، زیرا که دولت آل بویه، اساسا شیعه بودند. لذا با ترجمه آثار و یا اهمیت دادن: به آنان یا بازسازی ذهنی فیلسوفان، سعی داشت وحی را به برداشتهای زمینی محدود کند. و به مردم بگوید: هرکس میتوانند فیلسوف شود.(و نیازی به معجزه نیست). تاجاییکه می گفتند: (کل ماحکم به عقل، حکم به شرع) عقل و شرع یکی است. ولی شیعه می گوید عقل زیر مجموعه شرع است. و شرع شامل وحی و نقل هم می شود.(نبوت و امامت)  

Is Plato Really? Or is Ibn Maskawayh minded?

Until Ibn Maskawayh, nobody knew Greece, and there was no news of Aristotle and Apollon, Galen and Archimedes. In order to publish his thoughts, he had to use bad names! So that no one cries to him. So his quotations were often dubious, unbalanced, and sometimes between Aristotle and the neighborhood, and others. It shows the Academy and Plato, made by the mind of this mosque or, if so, were some, made great philosophers of them. Perhaps he did so in a contest against Shahnameh. Because Ferdowsi says: Yale was in Sistan, he was a man! Of course, there are many reasons for this: first, the views of researcher Dominique Lumira should be looked at in this position: he raised these statements at the convergence meeting: the Center for the Study of Humanities, but more importantly, there was no book at that time! The first book and library was created in the Sassanid era. Therefore, the expression of dozens of books from Plato, Aristotle and Archimedes was in opposition, and yet paper was not invented! Because the first paper was invented in China (150 BC), and in ancient Egypt, it was named Papyrus (while Aristotle lived 437 BC!) But all of this was until the Islamic time, only the sheet, or at most Scroll. Second, Athens is a city, not a country, therefore, the word (), a citizen, is better for that period than a republic whose name is one of Aristotle's or Plato's books! Aristotle was a student of Plato, but lived in Asia Minor under the Achaemenid, and was murdered by one of his relatives in Ahvaz, completely anti-Iranian. They said they were homosexual! And: coached Alexander Oscar with the goal of attacking Iran. Some Iranian philosophers, Socrates and Plato were also influenced by Iranian philosophy (Doctor Deanani). The more important thing is: Asia Minor (current Turkey) emerged and: propaganda was a lot of prophets. So, if we do not understand like Platonism, a religious theory, we have not gone so far. Of course, many intellectuals or philosophers were interested in not naming a prophet! Instead, they recognize the people of philosophers as prophets; therefore, they were overshadowed by the sanctity of the philosophers and introduced them as supersonic persons. As Professor Motahari also imagined in his youth! And in his own words he had a special respect for philosophers. As: positivists () in the last century tried to replace the prophets with physicians or engineers. The reason for this is the hostility Ibn Maskawayh did not suffer from: self-respect or presidentialism! Because they ruled wherever they wanted, people would have advised them with the words they had heard from the prophets or the elders. And they were angry; they tried to disgrace prophets among the people, or to obliterate them: to say they are related to the past, or to consider themselves above the prophet. Philosophy had the last mission. Ibn Maskawayh, who was at the Al-Boyah court, could not, like the Umayyads, degrade the elderly people in order to reduce the Shiite sanctity because the Al-Boyah government was essentially Shi’a. Therefore, by translating works or caring for them: to them, or the mental reconstruction of philosophers, he tried to restrict the revelation to earthly conceptions. And to say to people: Everyone can be a philosopher (and there is no need for miracles). To the extent that they said: "The wisdom and the law is one." But the Shi’a says that the wisdom is a subset of Shari’a. And the Shari’a includes revelation and transference (prophet hood and imamate)

هل أفلاطون حقا؟ أم أن ابن مسكفای یفكر؟

حتى لم یكن ابن مسعود ، لم یكن أحد یعرف الیونان ، ولم یكن هناك أخبار عن أرسطو وأبولون وجالین وأرخمیدس. من أجل نشر أفكاره ، كان علیه أن یستخدم أسماء سیئة! بحیث لا أحد یبكی له. لذا كانت عروضه غالبًا مشكوكًا فیها وغیر متوازنة وأحیانًا بین أرسطو والجیران وغیرهم. إنها تُظهر الأكادیمیة وأفلاطون ، التی صنعت من عقل هذا المسجد ، أو إذا كان الأمر كذلك ، فكانت بعض الفلاسفة العظماء منهم. ربما فعل ذلك فی مسابقة ضد شاهنامه. لأن فردوسی یقول: كان ییل فی سیستان ، كان رجلاً! تم إنشاء أول كتاب ومكتبة فی العصر الساسانی. لذلك ، كان التعبیر عن عشرات الكتب من أفلاطون وأرسطو وأرشمیدس فی المعارضة ، ومع ذلك لم یتم اختراع الورق! لتم اختراع الورق الأولى فی الصین (150 قبل المیلاد) فی مصر القدیمة، أیضا، یدعى البردی (كما أرسطو، 437 قبل المیلاد عاش!) ولكن فی كل وقت الإسلام، ورقة فقط أو كانت على الأكثر كان الالتماس. ثانیا، أثینا هو المدینة، ولیس دولة، ومن ثم كلمة ()، المواطن، فمن الأفضل لتلك الفترة، إلى الجمهوریة أن اسم واحد من كتب أرسطو أو أفلاطون! طالب أفلاطون أرسطو، ولكن فی آسیا الصغرى تحت الاخمینیین، عاش وقتل أحد أقاربه فی الاهواز ومعاداة إیران. قالوا إنهم مثلیون جنسیا! وتدریب ألكسندر أوسكار بهدف مهاجمة إیران. كما تأثر بعض الفلاسفة الإیرانیین ، سقراط وأفلاطون بالفلسفة الإیرانیة (دكتور دینانی). الشیء الأكثر أهمیة هو: آسیا الصغرى (تركیا الحالیة) ظهرت و: الدعایة كانت الكثیر من الأنبیاء. لذا ، إذا لم نفهم مثل الأفلاطونیة ، وهی نظریة دینیة ، فإننا لم نذهب إلى الآن. بالطبع ، كان العدید من المفكرین أو الفلاسفة مهتمین بعدم تسمیة نبی! بدلا من ذلك ، فإنهم یعترفون بأهل الفلاسفة بأنهم أنبیاء ، وبالتالی ، فقد طغت علیهم حرمة الفلاسفة وعرضوها كأشخاص أسرع من الصوت. كما تخیل البروفسور مطهری فی شبابه! وبكلماته الخاصة كان لدیه احترام خاص للفلاسفة. كما حاول الوضعیون (الوضعیون) فی القرن الماضی استبدال الأنبیاء بالأطباء أو المهندسین. والسبب فی ذلك هو العداء الذی لم یعانِه ابن مسلاویه: احترام الذات أو الرئاسیة! لأنهم حكموا أینما أرادوا ، كان الناس ینصحونهم بالكلمات التی سمعوا بها من الأنبیاء أو الشیوخ. وكانوا غاضبین ، وحاولوا أن یفقدوا الأنبیاء بین الناس ، أو طمسهم: أن یقولوا إنهم مرتبطون بالماضی ، أو أن یعتبروا أنفسهم فوق النبی. كانت الفلسفة هی المهمة الأخیرة. وكان ابن مسكویه فی المحكمة البویه للحد من الشیعة المقدسة، أود الأمویین، الأم قبل تناول الناس البویه  الحكومة، لا سیما الشیعة. لذلك ، من خلال ترجمة الأعمال أو العنایة بها: بالنسبة لهم ، أو إعادة بناء الفلاسفة العقلیین ، حاول تقیید الوحی على المفاهیم الدنیویة. وأقول للناس: یمكن لكل شخص أن یكون فیلسوفا (ولیس هناك حاجة للمعجزات). إلى الحد الذی قالوا فیه: "الحكمة والقانون واحد". لكن الشیعة یقولون إن الحكمة هی مجموعة فرعیة من الشریعة. والشریعة تشمل الوحی والتحول (النبوة والإمامة))

Platon həqiqətən mi? Və ya İbn Miskvayy fikirli?

İbn Məsköfiyə qədər Yunanıstanı heç kim bilmirdi və Aristotel və Apollon, Galen və Arximed haqqında heç bir xəbər yox idi. Fikrini dərc etmək üçün o, pis adlardan istifadə etməlidir! Heç kim ona ağlamır. Beləliklə, onun kotirovkaları tez-tez şübhəli, qeyri-bərabər və bəzən Aristotel və qonşuluq arasında və digərləri idi. Bu məscidin düşüncəsi və ya əgər varsa, Akademiyanı və Platonunu göstərir, onların böyük filosofları olmuşdur. Bəlkə də Şahnəmə qarşı bir müsabiqədə belə etdi. Çünki Ferdowsi deyir: Yale Sistan idi, o, bir adam idi! Sasanilər dövründə ilk kitab və kitabxana yaradıldı. Buna görə Platon, Aristotel və Arximedin onlarla kitabları müxalif idi və hələ də kağız icad olunmadı! Çində ilk kağız qədim Misirdə (150 BC) icad üçün də, papirus adlı (Aristotel kimi, 437 BC yaşamış!) Amma hər zaman İslam, yalnız vərəqələri və ya ən idi ki, Gedin. İkincisi, Athens sonra bir şəhər, bir ölkə və söz (), vətəndaş, bu dövr üçün yaxşı deyil, Respublikanın ki Aristotel və ya Platon kitab birinin adı! Əhəmənilər altında Platon tələbə Aristotel, lakin Kiçik Asiyada yaşamış və Əhvaz, anti-İran qohumları biri qətli ilə. Onlar homoseksual olduğunu söylədilər! İskəndər Oscarı İrana hücum məqsədilə məşq etdi. Bəzi İran filosofları, Sokrat və Platon da İran fəlsəfəsindən təsirləndi (Doktor Deanani). Ən əhəmiyyətlisi isə: Kiçik Asiya (indiki Türkiyə) ortaya çıxmış və: təbliğat bir çox peyğəmbər idi. Beləliklə, biz Platonizm, dini bir nəzəriyyə kimi başa düşmürüksə, indiyə qədər getmədik. Əlbəttə ki, bir çox ziyalılar və ya filosoflar peyğəmbər adlanmamaqla maraqlandılar! Lakin əvəzinə filosofların, peyğəmbərlər bilirik, bmət)

نوع اخبار :
برچسب : آیا افلاطون واقعیت دارد؟ یا ساخته ذهن ابن مسکویه است؟،
لینک ها :
جمعه 2 فروردین 1398 07:42 ب.ظ
is losartan safe with sildenafil [url=http://viagragenupi.com]cheap generic viagra[/url] can you take viagra
and zoloft together
چهارشنبه 29 اسفند 1397 05:28 ق.ظ
is it ok to take viagra everyday cheap viagra next day delivery can you take sildenafil and testosterone.
چهارشنبه 29 اسفند 1397 01:23 ق.ظ
http://cialisoni.com/ http://cialisoni.com cialis online
سه شنبه 28 اسفند 1397 12:53 ب.ظ
medicare part d and sildenafil buy viagra herbal vs sildenafil
سه شنبه 28 اسفند 1397 09:14 ق.ظ
viagra tadalafil levitra comparativo [url=http://calisgenhea.org]http://calisgenhea.org[/url] quanto dura l'effetto di tadalafil
سه شنبه 28 اسفند 1397 09:02 ق.ظ
drugs affecting viagra [url=http://www.doctor7online.com/]www.doctor7online.com[/url] i be goin hard viagra 2
chainz lyrics
سه شنبه 28 اسفند 1397 02:52 ق.ظ
what happens if a woman accidentally takes sildenafil http://triviagra.com sildenafil over the
counter in nz buy generic viagra keeping viagra a secret
دوشنبه 27 اسفند 1397 02:55 ق.ظ
tadalafil heart disease cialis 20mg wat kost tadalafil
یکشنبه 26 اسفند 1397 10:53 ب.ظ
preis für sildenafil in apotheke [url=http://viagrapid.com]generic
viagra[/url] i have high blood pressure can i use
sildenafil
یکشنبه 26 اسفند 1397 08:31 ب.ظ
sildenafil sekundäre pulmonale hypertonie http://viagrabs.com viagra online
یکشنبه 26 اسفند 1397 11:03 ق.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]generic cialis[/url] http://cialsonlinebei.com buy cialis online
یکشنبه 26 اسفند 1397 10:58 ق.ظ
kpvkshbhg commertadalafilta giuseppe urso firenze http://cialissom.com/ cialis 10 mg best price
[url=http://www.cialissom.com/]cialis 5mg pills[/url] je cherche tadalafil
یکشنبه 26 اسفند 1397 10:37 ق.ظ
H http://cialisles.com/ cialisles.com, briefly pricing for cialis
http://cialisles.com and tadalafil without a doctor's prescription.
سه شنبه 21 اسفند 1397 10:03 ق.ظ
خیلی زیبا و به دلم نشست مطلبت خیلی وبلاگ خوبی داریc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 44
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :