ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف تبلیغات رسانه ای، همه استارت آپ های آمریکایی نیز، مانند شرکت های ثبت شده آن، پس از ثبت دچار ورشکستگی می شوند. و فقط 3درصد آنها، تا پایان سال دوام می اورند. براساس یک براورد میدانی، این سه درصد نیز ایرانی هستند! و یا توسط ایرانی ها، ثبت و اداره می شوند، بیشتر انها هم در دره سلیکان هستند. در ایران نیز به همین شکل و معکوس است! یعنی همه استارت آپ هایی که: با مدیریت ایرانی هستند، ورشکسته می شوند! ولی آنهاییکه زیر مجموعه شبکه های: آمریکایی یا اروپایی هستند باقی می مانند!علت این امر همانطور که حدس زده میشود، حمایت محیطی از پلاتفرم های آنها است. در سال 2011که انقلاب چهارم اتفاق افتاد، نظریه سیستم ها عملا مردود گردید، اما طرفدارن این نظریه، نخواستند که شکست را بپذیرند، لذا با اصرار بر آن، همه استارت آپ های ایرانی را به: گمراهی برده و: استراتژی های منسوخ را پیگیری کردند:(مانند استاد میرسپاسی یا خرم) اما واقعیت این بود که نگرش سیستمی، جای خود را به شبکه می داد. شبکه روند تکاملی مدیریت، از مسیر تثلیث به یگانگی است: مدیریت سه شاخه ای یا سلسله مراتبی، مربوط به اروپا می شود که: با اعتقاد به سه نور ربانی (پدر و پسر و روح القدس)، سازماندهی خود را براساس سه بخشی بنیان گذاشته بودند. لذا فراماسونر ها و دیگر تشکیلات آنها، همه سه به سه بود، چیز را اول تقسیم بر سه می کردند! مانند قوای سه گانه در: قانون اساسی فرانسه. اما تئوری های آمریکایی، آن را به دوبال یا دوگانه یا ثنویه تقلیل داد. به استناد دوبال هواپیما، و یا دوبال پرندگان، مدیران را داری دو بازو (معاون فنی و اداری، یا اجرایی و ستادی)تقسیم می کردند . البته زرنگی ایرانیان در معرفی زرتشت، بعنوان دین بزرگ باستان، توانسته بود نقش خود را در اندیشه: نیچه وامثال آن بگذارد، لذا اگر این اندیشه مدیریتی را، برگرفته از ایرانیان بدانیم زیاد دور نیست. اما در انقلابات چهارگانه فضای مجازی در دنیا، معلوم شد شبکه از همه بهتر است. در شبکه همه اعضا وصل به مرکز هستند. یعنی وحدت فرماندهی با حیطه مدیریت یکی می شود! و تضاد همیشگی علم: مدیریت تیلوریسم حل می گردد. در ان زمان مدیریت انبیا را، به همین دلیل رد می کردند! و می گفتند سازمان نباید تخت باشد! بلکه باید هرمی باشد(سه به سه و دو بدو که برگرفته از مثلث خیام بود.) اما اکنون همه اعضا میلیونی فیس بوک، فقط باید رمز و پسورد بگیرند، تا وارد فیس بوک شوند: یا در تلگرام عضو شوند، و حساب کاربری در گوگل داشته باشند. با مطالعه کارکرد استارت آپ ها، متوجه می شویم توانایی آنها، درون زا و سیستمی نیست، بلکه برون زا و محیطی است. یعنی اگر محیط با سازمان، در جهت یکسان نباشند، سازمان از بین می رود. محیط استارت آپ ها همانطور که در بالا ذکر شد، دو ابر محیط بیشتر نیست! یا موافق سیاست ها و استراتژی های آمریکایی باید باشند، و یا در محیط ایرانی رشد کنند. و اگر بخواهند از یک محیط به دیگری بروند، یا برای خود مستقل شوند، نابود می گردند!97درصد شرکت ها از درک چنین چیزی عاجز هستند، لذا در همان سال اول ازبین میروند. عوامل بیرونی ممکن است: کمبودسرمایه(عدم اعتماد مالی محیط) بوروکراسی (ایجاد فشار های عصبی و روانی ) و یا جاسوسی اطلاعاتی، و بالاخره رقابت شکننده باشد. لذا بیشتر شبکه های اجتماعی، یا استارت آپ های تجاری، گرچه در ظاهر مستقل هستند، ولی زیر مجموعه سازمان سیا هستند. لذا هیچویت دچار ورشکستگی نمی شوند! زیرا به محض کمبود سود یا درآمد، سازمان سیا بعنوان: خرید اطلاعات و امثال آن، فوری موجودی نقد به آن شرکتها تزریق می کنند.

Why do 97% of US startups go bankrupt?

Contrary to media advertising, all American startups, like their registered companies, are after bankruptcy. And only 3% of them will last until the end of the year. According to a field estimate, these three percent are also Iranian! Or registered by the Iranians, most of them are in the Silicon Valley. In Iran, this is the same way! That means all startups that are bankrupt with Iranian management! But those who are in the network of Americans or Europeans are left behind! The reason for this is, as they are supposed, to support the perimeter of their platforms. In 2011 the Fourth of happened, systems theory actually failed. But the supporters of this theory, would not that defeat, accept, therefore, to insist on it, all startups Iranian: confusion and strategies obsolete followed (Like Professor Mirsapasi or Khorram), but the fact was that the system's attitude gave way to the network. Network evolutionary process management, from the Trinity to unity: manages three branch or hierarchy, for Europe is: Believing strongly to light of God (Father, Son and Holy Spirit), organized on the basis of tripartite founded They were. So Freemasonry and their other organizations were all three to three, dividing things first into three! Like: the Trio in: The French Constitution. But American theories reduced it to double or double or double. According to airborne dungeons, or two-way birds, managers have two arms (technical and administrative assistant, or executive and chief executive officer). But in the quad-revolution of cyberspace in the world, it turned out that the network is all the best. On the network, all members are connected to the center. That means unity of command with one area of ​​management! And the constant contradiction of science: Taylor’s management is solved. At that time, the prophets were ruled out for that reason! And they said the organization should not be flat! But the pyramid is (three to three-and-a-tete derived from Pascal's Triangle was.) But now all Member million in Face book, just have a password and password, they enter Face book are either telegrams member, and the account Google have By studying the function of startups, we find that their ability is not endogenous and systemic, but exogenous and environmentally. That is, if the environment with the organization is not in the same direction, the organization will be destroyed. Startup environment As mentioned above, two cloud environments are no more! Or agree to American policies and strategies, or to grow in the Iranian environment. Exogenous factors may be: lack of capital (distrust of the financial environment) bureaucracy (creating neuropsychological pressures) or intelligence spying, and ultimately fragile competition. So most social networks, or commercial startups, although seemingly independent, are part of the CIA. Hence, they will not be bankrupt! Because as soon as the profit or income is in deficit, the CIA injects cash inflows immediately to the CIA as: buying information and the like.

لماذا 97 ٪ من الشركات الناشئة فی الولایات المتحدة تفلس؟

على عكس الإعلانات الإعلامیة ، فإن جمیع الشركات الناشئة الأمریكیة ، مثل شركاتها المسجلة ، هی بعد الإفلاس. وستستمر 3٪ منهم فقط حتى نهایة العام. وفقا لتقدیر میدانی ، هذه الثلاثة فی المئة هی أیضا إیرانیة! أو مسجل من قبل الإیرانیین ، معظمهم فی وادی السلیكان. فی إیران ، هذا هو نفس الطریق! وهذا یعنی كل الشركات الناشئة التی تفلس مع الإدارة الإیرانیة! لكن أولئك الذین هم فی شبكة الأمریكیین أو الأوروبیین قد تركوا وراءهم! والسبب فی ذلك ، كما هو مفترض ، هو دعم محیط منصاتهم. فی الربع الأخیر من عام 2011 ، تم القضاء على نظریة النظم تقریبًا ، لكن مؤیدی هذه النظریة لم یرغبوا فی قبول الهزیمة ، وبالتالی أصروا على جمیع الشركات الناشئة فی إیران: ضلالها ومتابعتها: استراتیجیات قدیمة (مثل الأستاذ میرساباسی أو خورام) ، لكن الحقیقة هی أن موقف النظام قد أفسح المجال للشبكة. شبكة إدارة العملیة التطوریة، من الثالوث للوحدة: تدیر ثلاثة فروع أو التسلسل الهرمی، لأوروبا هو: الاعتقاد بقوة إلى نور الله (الآب والابن والروح القدس)، نظمت على أساس ثلاثیة تأسست كانوا. وهكذا كانت الماسونیة ومنظماتها الأخرى من ثلاثة إلى ثلاثة ، وتقسم الأشیاء أولاً إلى ثلاث! مثل الثلاثی فی: الدستور الفرنسی. لكن النظریات الأمریكیة خفضتها إلى ضعف أو مضاعفة أو مضاعفة. وفقا للأبراج المحصنة المحمولة جوا ، أو الطیور ذات الاتجاهین ، فإن المدیرین لدیهم ذراعان (مساعد فنی وإداری ، أو مسؤول تنفیذی ورئیس تنفیذی). وبطبیعة الحال، والدهاء مقدمة الإیرانیین زرادشت، والدین القدیم كبیرا، وكان قادرا على أداء دورها فی التفكیر: فی مثل نیتشه، لذلك إذا كانت فكرة الإدارة، ولیس بعیدا من الإیرانیین یعرفون. ولكن فی ثورة الفضاء الإلكترونی فی العالم ، اتضح أن الشبكة هی الأفضل. على الشبكة ، یتم توصیل جمیع الأعضاء بالمركز. وهذا یعنی وحدة القیادة مع مجال واحد من الإدارة! والتناقض المستمر للعلم: یتم حل إدارة تایلور. فی ذلك الوقت ، تم استبعاد الأنبیاء لهذا السبب! وقالوا أن المنظمة یجب أن لا تكون مسطحة! ولكن الهرم (3-3 ووجها لوجه المستمدة من مثلث باسكال كان). ولكن الآن كل عضو ملیون فی الفیسبوك، یكون مجرد كلمة وكلمة المرور، یدخلون الفیسبوك إما برقیات الأعضاء، والحساب جوجل لدیها من خلال دراسة وظیفة الشركات الناشئة ، نجد أن قدرتها لیست داخلیة وذات نظامیة ، ولكنها خارجیة وبیئیة. أی إذا لم تكن البیئة مع المنظمة فی نفس الاتجاه ، سیتم تدمیر المنظمة. بیئة بدء التشغیل كما ذكر أعلاه ، لا توجد بیئتین سحابة! أو الموافقة على السیاسات والاستراتیجیات الأمریكیة ، أو النمو فی البیئة الإیرانیة. قد تكون العوامل الخارجیة: نقص رأس المال (عدم الثقة فی البیئة المالیة) البیروقراطیة (خلق الضغوط النفسیة العصبیة) أو التجسس الاستخباراتی ، والمنافسة الهشة فی نهایة المطاف. لذا فإن معظم الشبكات الاجتماعیة ، أو الشركات التجاریة الناشئة ، على الرغم من أنها تبدو مستقلة ، هی جزء من وكالة الاستخبارات المركزیة. وبالتالی ، لن یكونوا مفلسین! لأنه بمجرد أن یكون الربح أو الدخل فی حالة عجز ، تضخ وكالة الاستخبارات المركزیة تدفقات نقدیة إلى وكالة الاستخبارات المركزیة على الفور: شراء المعلومات وما شابه.

Niyə ABŞ-ın başlanğıclarının 97% -i iflas edir?

Kütləvi reklamın əksinə, bütün Amerika startupları, qeydə alınmış şirkətlər kimi, iflasdan sonra. Onların yalnız 3% -i ilin sonuna qədər davam edəcək. Bir sahə təxmininə görə bu üç faiz də İranlıdır! Və ya İranlılar tərəfindən qeydiyyata alındıqda, əksəriyyəti Selikan Vadisindədir. İranda bu da eynidır! İran rəhbərliyi ilə iflas edən bütün başlanğıclar deməkdir! Amma amerikalılar və ya Avropalılar şəbəkəsində olanlar arxasında qalırlar! Bunun səbəbi, onların nəzərdə tutulduğu kimi, platformalarının ətrafını dəstəkləməkdir. 2011-ci ildə baş verən dördüncü, sistem nəzəriyyəsi həqiqətən uğursuz Lakin bu nəzəriyyənin tərəfdarları, bütün startups İran, bu israr, buna görə də, bu məğlubiyyət qəbul olmaz. Qarışıqlıq və strategiyaları köhnəlmiş izlədi (Profesör Mirsapasi və ya Xoram kimi), amma sistemin münasibətinin şəbəkəyə ötürülməsi idi. , Trinity olan birlik Network təkamül prosesi idarə: Avropa üçün üç filial və ya iyerarxiyasını idarə: yaradılıb üçtərəfli əsasında təşkil Allahın (Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh) işıq güclü inanan Onlar idi. Beləliklə, Masonluq və onların digər təşkilatları üç-üç idi, hər şeyə ilk üçü ayırdılar! Trioda olduğu kimi: Fransız Konstitusiyası. Amma Amerika nəzəriyyələri onu ikiqat və ya ikiqat və ya ikiqat azaltdı. Havadakı zindanlar və ya iki yollu quşlara görə idarəçilərin iki qolu var (texniki və inzibati köməkçi, icra və icraçı direktor). Dünyadakı kiber-inqilabın dörddə birində isə şəbəkənin ən yaxşısı olduğu ortaya çıxdı. Şəbəkədə bütün üzvlər mərkəzə bağlıdır. Yəni, komandanlığın birliyi idarəetmənin bir sahəsidir! Və elmin davamlı ziddiyyəti: Taylorizmin idarə olunması həll olunur. O dövrdə peyğəmbərlər bu səbəbdən istisna olundular! Və onlar təşkilatın düz olmadıqlarını söylədilər! Amma teleqramlar üzvü, hesab və ya piramida (. Üç Paskal üçbucağı əldə üç-və-a-Tete idi) Amma indi Facebook, yalnız bir parol və parol Member milyon, onlar Facebook olunur daxil Google var Başlanğıcların funksiyasını öyrənməklə onların qabiliyyətinin endogen və sistemli deyil,

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا 97درصد از: استارت آپ های آمریکایی، ورشکسته می شوند؟،
لینک ها :
یکشنبه 26 اسفند 1397 04:47 ق.ظ
can revatio be used like sildenafil http://triviagra.com do you
see blue when you take sildenafil generic viagra without a doctor prescription anne hathaway film viagra
یکشنبه 26 اسفند 1397 02:28 ق.ظ
xjckbvw tadalafil and birth defects http://cialissom.com/ order cheap cialis
[url=http://cialissom.com/]cialis us[/url] tadalafil kwikmed
شنبه 25 اسفند 1397 06:21 ق.ظ
t http://cialisles.com cialis generic tadalafil for sale, small
cialis commercial music 2012 generic cialis tadalafil also ed meds online without doctor prescription;
جمعه 24 اسفند 1397 05:33 ق.ظ
sildenafil tbl
viagra generico in farmacia
sildenafil teva tabletki cena
[url=http://viagrarow.com/]viagra generic[/url]
پنجشنبه 23 اسفند 1397 01:08 ب.ظ
bet to win
پنجشنبه 23 اسفند 1397 02:45 ق.ظ
gia thuoc tadalafil stada 10mg cialisle.com tadalafil
and solubility
سه شنبه 21 اسفند 1397 01:31 ب.ظ
medicament cialis effet [url=http://cialislet.com/]tadalafil 20mg[/url] whats best viagra cialis or levitra.
دوشنبه 20 اسفند 1397 09:36 ب.ظ
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup.
Do you have any solutions to stop hackers?

buy jelly kamagra kamagra oral jelly usa - http://kamagrainus.com -
دوشنبه 20 اسفند 1397 02:26 ب.ظ
best canadian pharmacy to buy sildenafil [url=http://viagrauga.com/]cheap men's
viagra for sale[/url] getting sildenafil in hong
kong
دوشنبه 20 اسفند 1397 11:18 ق.ظ
CassandraWor cialis online buy cialis online (http://buyscialisrx.com/) how to use liquid
cialis [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis[/url]
دوشنبه 20 اسفند 1397 10:10 ق.ظ
tadalafil 20mg price in pakistan [url=http://cialsonlinebei.com]buy
generic cialis[/url] tadalafil united states
http://cialsonlinebei.com generic cialis
دوشنبه 20 اسفند 1397 06:09 ق.ظ
sildenafil generic date http://viagrabs.com/ sildenafil
دوشنبه 20 اسفند 1397 04:20 ق.ظ
http://cialisoni.com/ buy cialis http://cialisoni.com
دوشنبه 20 اسفند 1397 02:58 ق.ظ
[url=http://cialsagen.com/]cialsagen.com[/url]
دوشنبه 20 اسفند 1397 01:05 ق.ظ
counterfeit tadalafil pictures cealis online que cantidad de tadalafil debo tomar
جمعه 17 اسفند 1397 09:58 ق.ظ
how does l-arginine interact with viagra [url=http://viagragenupi.com]buy generic viagra[/url] first time taking viagra.
پنجشنبه 16 اسفند 1397 10:35 ق.ظ
best price for sildenafil 100mg buy generic viagra no prescription can you get
sildenafil online
پنجشنبه 16 اسفند 1397 06:51 ق.ظ
tadalafil fedex [url=http://calisgenhea.org]http://calisgenhea.org[/url] tadalafil first dose
پنجشنبه 16 اسفند 1397 05:10 ق.ظ
check out this site buy generic silandifil online buy viagra without prescription [url=http://www.bioshieldpill.com/]best generic viagra
websites[/url]
چهارشنبه 15 اسفند 1397 09:54 ب.ظ
quando tadalafil nao funciona [url=http://genericalis.com]cialis 20mg
coupons[/url] tadalafil lilly 20mg preisvergleich
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :