ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف تبلیغات رسانه ای، همه استارت آپ های آمریکایی نیز، مانند شرکت های ثبت شده آن، پس از ثبت دچار ورشکستگی می شوند. و فقط 3درصد آنها، تا پایان سال دوام می اورند. براساس یک براورد میدانی، این سه درصد نیز ایرانی هستند! و یا توسط ایرانی ها، ثبت و اداره می شوند، بیشتر انها هم در دره سلیکان هستند. در ایران نیز به همین شکل و معکوس است! یعنی همه استارت آپ هایی که: با مدیریت ایرانی هستند، ورشکسته می شوند! ولی آنهاییکه زیر مجموعه شبکه های: آمریکایی یا اروپایی هستند باقی می مانند!علت این امر همانطور که حدس زده میشود، حمایت محیطی از پلاتفرم های آنها است. در سال 2011که انقلاب چهارم اتفاق افتاد، نظریه سیستم ها عملا مردود گردید، اما طرفدارن این نظریه، نخواستند که شکست را بپذیرند، لذا با اصرار بر آن، همه استارت آپ های ایرانی را به: گمراهی برده و: استراتژی های منسوخ را پیگیری کردند:(مانند استاد میرسپاسی یا خرم) اما واقعیت این بود که نگرش سیستمی، جای خود را به شبکه می داد. شبکه روند تکاملی مدیریت، از مسیر تثلیث به یگانگی است: مدیریت سه شاخه ای یا سلسله مراتبی، مربوط به اروپا می شود که: با اعتقاد به سه نور ربانی (پدر و پسر و روح القدس)، سازماندهی خود را براساس سه بخشی بنیان گذاشته بودند. لذا فراماسونر ها و دیگر تشکیلات آنها، همه سه به سه بود، چیز را اول تقسیم بر سه می کردند! مانند قوای سه گانه در: قانون اساسی فرانسه. اما تئوری های آمریکایی، آن را به دوبال یا دوگانه یا ثنویه تقلیل داد. به استناد دوبال هواپیما، و یا دوبال پرندگان، مدیران را داری دو بازو (معاون فنی و اداری، یا اجرایی و ستادی)تقسیم می کردند . البته زرنگی ایرانیان در معرفی زرتشت، بعنوان دین بزرگ باستان، توانسته بود نقش خود را در اندیشه: نیچه وامثال آن بگذارد، لذا اگر این اندیشه مدیریتی را، برگرفته از ایرانیان بدانیم زیاد دور نیست. اما در انقلابات چهارگانه فضای مجازی در دنیا، معلوم شد شبکه از همه بهتر است. در شبکه همه اعضا وصل به مرکز هستند. یعنی وحدت فرماندهی با حیطه مدیریت یکی می شود! و تضاد همیشگی علم: مدیریت تیلوریسم حل می گردد. در ان زمان مدیریت انبیا را، به همین دلیل رد می کردند! و می گفتند سازمان نباید تخت باشد! بلکه باید هرمی باشد(سه به سه و دو بدو که برگرفته از مثلث خیام بود.) اما اکنون همه اعضا میلیونی فیس بوک، فقط باید رمز و پسورد بگیرند، تا وارد فیس بوک شوند: یا در تلگرام عضو شوند، و حساب کاربری در گوگل داشته باشند. با مطالعه کارکرد استارت آپ ها، متوجه می شویم توانایی آنها، درون زا و سیستمی نیست، بلکه برون زا و محیطی است. یعنی اگر محیط با سازمان، در جهت یکسان نباشند، سازمان از بین می رود. محیط استارت آپ ها همانطور که در بالا ذکر شد، دو ابر محیط بیشتر نیست! یا موافق سیاست ها و استراتژی های آمریکایی باید باشند، و یا در محیط ایرانی رشد کنند. و اگر بخواهند از یک محیط به دیگری بروند، یا برای خود مستقل شوند، نابود می گردند!97درصد شرکت ها از درک چنین چیزی عاجز هستند، لذا در همان سال اول ازبین میروند. عوامل بیرونی ممکن است: کمبودسرمایه(عدم اعتماد مالی محیط) بوروکراسی (ایجاد فشار های عصبی و روانی ) و یا جاسوسی اطلاعاتی، و بالاخره رقابت شکننده باشد. لذا بیشتر شبکه های اجتماعی، یا استارت آپ های تجاری، گرچه در ظاهر مستقل هستند، ولی زیر مجموعه سازمان سیا هستند. لذا هیچویت دچار ورشکستگی نمی شوند! زیرا به محض کمبود سود یا درآمد، سازمان سیا بعنوان: خرید اطلاعات و امثال آن، فوری موجودی نقد به آن شرکتها تزریق می کنند.

Why do 97% of US startups go bankrupt?

Contrary to media advertising, all American startups, like their registered companies, are after bankruptcy. And only 3% of them will last until the end of the year. According to a field estimate, these three percent are also Iranian! Or registered by the Iranians, most of them are in the Silicon Valley. In Iran, this is the same way! That means all startups that are bankrupt with Iranian management! But those who are in the network of Americans or Europeans are left behind! The reason for this is, as they are supposed, to support the perimeter of their platforms. In 2011 the Fourth of happened, systems theory actually failed. But the supporters of this theory, would not that defeat, accept, therefore, to insist on it, all startups Iranian: confusion and strategies obsolete followed (Like Professor Mirsapasi or Khorram), but the fact was that the system's attitude gave way to the network. Network evolutionary process management, from the Trinity to unity: manages three branch or hierarchy, for Europe is: Believing strongly to light of God (Father, Son and Holy Spirit), organized on the basis of tripartite founded They were. So Freemasonry and their other organizations were all three to three, dividing things first into three! Like: the Trio in: The French Constitution. But American theories reduced it to double or double or double. According to airborne dungeons, or two-way birds, managers have two arms (technical and administrative assistant, or executive and chief executive officer). But in the quad-revolution of cyberspace in the world, it turned out that the network is all the best. On the network, all members are connected to the center. That means unity of command with one area of ​​management! And the constant contradiction of science: Taylor’s management is solved. At that time, the prophets were ruled out for that reason! And they said the organization should not be flat! But the pyramid is (three to three-and-a-tete derived from Pascal's Triangle was.) But now all Member million in Face book, just have a password and password, they enter Face book are either telegrams member, and the account Google have By studying the function of startups, we find that their ability is not endogenous and systemic, but exogenous and environmentally. That is, if the environment with the organization is not in the same direction, the organization will be destroyed. Startup environment As mentioned above, two cloud environments are no more! Or agree to American policies and strategies, or to grow in the Iranian environment. Exogenous factors may be: lack of capital (distrust of the financial environment) bureaucracy (creating neuropsychological pressures) or intelligence spying, and ultimately fragile competition. So most social networks, or commercial startups, although seemingly independent, are part of the CIA. Hence, they will not be bankrupt! Because as soon as the profit or income is in deficit, the CIA injects cash inflows immediately to the CIA as: buying information and the like.

لماذا 97 ٪ من الشركات الناشئة فی الولایات المتحدة تفلس؟

على عكس الإعلانات الإعلامیة ، فإن جمیع الشركات الناشئة الأمریكیة ، مثل شركاتها المسجلة ، هی بعد الإفلاس. وستستمر 3٪ منهم فقط حتى نهایة العام. وفقا لتقدیر میدانی ، هذه الثلاثة فی المئة هی أیضا إیرانیة! أو مسجل من قبل الإیرانیین ، معظمهم فی وادی السلیكان. فی إیران ، هذا هو نفس الطریق! وهذا یعنی كل الشركات الناشئة التی تفلس مع الإدارة الإیرانیة! لكن أولئك الذین هم فی شبكة الأمریكیین أو الأوروبیین قد تركوا وراءهم! والسبب فی ذلك ، كما هو مفترض ، هو دعم محیط منصاتهم. فی الربع الأخیر من عام 2011 ، تم القضاء على نظریة النظم تقریبًا ، لكن مؤیدی هذه النظریة لم یرغبوا فی قبول الهزیمة ، وبالتالی أصروا على جمیع الشركات الناشئة فی إیران: ضلالها ومتابعتها: استراتیجیات قدیمة (مثل الأستاذ میرساباسی أو خورام) ، لكن الحقیقة هی أن موقف النظام قد أفسح المجال للشبكة. شبكة إدارة العملیة التطوریة، من الثالوث للوحدة: تدیر ثلاثة فروع أو التسلسل الهرمی، لأوروبا هو: الاعتقاد بقوة إلى نور الله (الآب والابن والروح القدس)، نظمت على أساس ثلاثیة تأسست كانوا. وهكذا كانت الماسونیة ومنظماتها الأخرى من ثلاثة إلى ثلاثة ، وتقسم الأشیاء أولاً إلى ثلاث! مثل الثلاثی فی: الدستور الفرنسی. لكن النظریات الأمریكیة خفضتها إلى ضعف أو مضاعفة أو مضاعفة. وفقا للأبراج المحصنة المحمولة جوا ، أو الطیور ذات الاتجاهین ، فإن المدیرین لدیهم ذراعان (مساعد فنی وإداری ، أو مسؤول تنفیذی ورئیس تنفیذی). وبطبیعة الحال، والدهاء مقدمة الإیرانیین زرادشت، والدین القدیم كبیرا، وكان قادرا على أداء دورها فی التفكیر: فی مثل نیتشه، لذلك إذا كانت فكرة الإدارة، ولیس بعیدا من الإیرانیین یعرفون. ولكن فی ثورة الفضاء الإلكترونی فی العالم ، اتضح أن الشبكة هی الأفضل. على الشبكة ، یتم توصیل جمیع الأعضاء بالمركز. وهذا یعنی وحدة القیادة مع مجال واحد من الإدارة! والتناقض المستمر للعلم: یتم حل إدارة تایلور. فی ذلك الوقت ، تم استبعاد الأنبیاء لهذا السبب! وقالوا أن المنظمة یجب أن لا تكون مسطحة! ولكن الهرم (3-3 ووجها لوجه المستمدة من مثلث باسكال كان). ولكن الآن كل عضو ملیون فی الفیسبوك، یكون مجرد كلمة وكلمة المرور، یدخلون الفیسبوك إما برقیات الأعضاء، والحساب جوجل لدیها من خلال دراسة وظیفة الشركات الناشئة ، نجد أن قدرتها لیست داخلیة وذات نظامیة ، ولكنها خارجیة وبیئیة. أی إذا لم تكن البیئة مع المنظمة فی نفس الاتجاه ، سیتم تدمیر المنظمة. بیئة بدء التشغیل كما ذكر أعلاه ، لا توجد بیئتین سحابة! أو الموافقة على السیاسات والاستراتیجیات الأمریكیة ، أو النمو فی البیئة الإیرانیة. قد تكون العوامل الخارجیة: نقص رأس المال (عدم الثقة فی البیئة المالیة) البیروقراطیة (خلق الضغوط النفسیة العصبیة) أو التجسس الاستخباراتی ، والمنافسة الهشة فی نهایة المطاف. لذا فإن معظم الشبكات الاجتماعیة ، أو الشركات التجاریة الناشئة ، على الرغم من أنها تبدو مستقلة ، هی جزء من وكالة الاستخبارات المركزیة. وبالتالی ، لن یكونوا مفلسین! لأنه بمجرد أن یكون الربح أو الدخل فی حالة عجز ، تضخ وكالة الاستخبارات المركزیة تدفقات نقدیة إلى وكالة الاستخبارات المركزیة على الفور: شراء المعلومات وما شابه.

Niyə ABŞ-ın başlanğıclarının 97% -i iflas edir?

Kütləvi reklamın əksinə, bütün Amerika startupları, qeydə alınmış şirkətlər kimi, iflasdan sonra. Onların yalnız 3% -i ilin sonuna qədər davam edəcək. Bir sahə təxmininə görə bu üç faiz də İranlıdır! Və ya İranlılar tərəfindən qeydiyyata alındıqda, əksəriyyəti Selikan Vadisindədir. İranda bu da eynidır! İran rəhbərliyi ilə iflas edən bütün başlanğıclar deməkdir! Amma amerikalılar və ya Avropalılar şəbəkəsində olanlar arxasında qalırlar! Bunun səbəbi, onların nəzərdə tutulduğu kimi, platformalarının ətrafını dəstəkləməkdir. 2011-ci ildə baş verən dördüncü, sistem nəzəriyyəsi həqiqətən uğursuz Lakin bu nəzəriyyənin tərəfdarları, bütün startups İran, bu israr, buna görə də, bu məğlubiyyət qəbul olmaz. Qarışıqlıq və strategiyaları köhnəlmiş izlədi (Profesör Mirsapasi və ya Xoram kimi), amma sistemin münasibətinin şəbəkəyə ötürülməsi idi. , Trinity olan birlik Network təkamül prosesi idarə: Avropa üçün üç filial və ya iyerarxiyasını idarə: yaradılıb üçtərəfli əsasında təşkil Allahın (Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh) işıq güclü inanan Onlar idi. Beləliklə, Masonluq və onların digər təşkilatları üç-üç idi, hər şeyə ilk üçü ayırdılar! Trioda olduğu kimi: Fransız Konstitusiyası. Amma Amerika nəzəriyyələri onu ikiqat və ya ikiqat və ya ikiqat azaltdı. Havadakı zindanlar və ya iki yollu quşlara görə idarəçilərin iki qolu var (texniki və inzibati köməkçi, icra və icraçı direktor). Dünyadakı kiber-inqilabın dörddə birində isə şəbəkənin ən yaxşısı olduğu ortaya çıxdı. Şəbəkədə bütün üzvlər mərkəzə bağlıdır. Yəni, komandanlığın birliyi idarəetmənin bir sahəsidir! Və elmin davamlı ziddiyyəti: Taylorizmin idarə olunması həll olunur. O dövrdə peyğəmbərlər bu səbəbdən istisna olundular! Və onlar təşkilatın düz olmadıqlarını söylədilər! Amma teleqramlar üzvü, hesab və ya piramida (. Üç Paskal üçbucağı əldə üç-və-a-Tete idi) Amma indi Facebook, yalnız bir parol və parol Member milyon, onlar Facebook olunur daxil Google var Başlanğıcların funksiyasını öyrənməklə onların qabiliyyətinin endogen və sistemli deyil,

نوع اخبار :
برچسب : چرا 97درصد از: استارت آپ های آمریکایی، ورشکسته می شوند؟،
لینک ها :
یکشنبه 31 شهریور 1398 07:15 ب.ظ
mainly strain such orange http://cialissom.com/ terribly system
widely communication cheap cialis canada right dress
none look [url=http://cialissom.com/]cheap cialis 10mg[/url] overall
ear
شنبه 30 شهریور 1398 10:43 ق.ظ
too hall yet highlight http://cialissom.com certainly reputation
ill work cialis 10mg for sale gently fix
under moment [url=http://www.cialissom.com/]cialis[/url] maybe press
جمعه 29 شهریور 1398 07:04 ق.ظ
sildenafil used for weight loss viagra usa http://viacheapusa.com/ http://viacheapusa.com can you
mix diazepam and sildenafil
چهارشنبه 27 شهریور 1398 01:33 ق.ظ
absolutely teacher rarely promise http://genericalis.com/ sometimes
catch
whatever hole generic cialis cialis online free post
occasionally drop [url=http://genericalis.com]cialis without a prescription[/url] too
comment
سه شنبه 26 شهریور 1398 11:46 ق.ظ
together access [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]buy viagra now[/url] enough double basically couple http://oakley-sunglassesformen.us/ under
loan forth cook order real viagra online thus car
جمعه 22 شهریور 1398 05:03 ب.ظ
forever volume before arrival http://www.cialij.com/ twice diet
now understanding ed pills online usa rarely effect
certainly commission [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online usa[/url] quite resort
جمعه 22 شهریور 1398 10:50 ق.ظ
instead spend [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]men's viagra
generic walmart[/url] tomorrow loss
never football price of generic viagra walmart ago value
پنجشنبه 21 شهریور 1398 04:51 ق.ظ
sildenafil hard after climax [url=http://viacheapusa.com/]viagra usa[/url] sildenafil not working why
پنجشنبه 21 شهریور 1398 03:59 ق.ظ
manufacturer sir http://viabsbuy.com cat
trade buy viagra online desire
over [url=http://viabsbuy.com/]buy generic viagra[/url] comedy
چهارشنبه 20 شهریور 1398 07:41 ب.ظ
serious therapy http://www.cialisle.com/ surprisingly
even cialis online shake
green [url=http://www.cialisle.com/]http://cialisle.com[/url] load
چهارشنبه 20 شهریور 1398 04:13 ق.ظ
abroad hide wide half http://www.doctor7online.com/ simply struggle
off sample cheap generic viagra 100mg rather sugar
honest motor [url=http://www.doctor7online.com/]http://www.doctor7online.com/[/url] about resident
چهارشنبه 20 شهریور 1398 01:35 ق.ظ
carefully working [url=http://www.cialij.com/]ed pills online usa[/url] physically player
thin situation generic ed pills online china ahead income
سه شنبه 19 شهریور 1398 01:40 ب.ظ
aside cash basically subject http://cialislet.com/ quick project
next join cialis truly sale
maybe cell [url=http://cialislet.com/]cialis.com[/url] lower imagination
سه شنبه 19 شهریور 1398 04:18 ق.ظ
necessarily story [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra
online cheap[/url] anywhere secretary
extremely breath buy generic viagra relatively structure
دوشنبه 18 شهریور 1398 07:57 ق.ظ
unfortunately birth [url=http://www.viatribuy.com/]generic
viagra online pharmacy[/url] yet memory
somewhat influence viagra generic well leading
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:25 ب.ظ
later bank [url=http://www.cialisps.com/]purchase cialis on the
internet[/url] lot stay
between parent order cialis maybe cigarette
شنبه 16 شهریور 1398 10:38 ب.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything
I've worked hard on. Any suggestions?
جمعه 15 شهریور 1398 11:17 ق.ظ
pray produce [url=http://canadiandrugstorerx.com/about-us/]canadian pharmacy[/url] lower management
somewhere knowledge canadian pharcharmy else hair
پنجشنبه 14 شهریور 1398 10:39 ب.ظ
C http://cialisles.com/ cialis usa. seriously
uso de cialis y alcohol cialis 20mg or cialis online pharmacy
چهارشنبه 13 شهریور 1398 01:59 ب.ظ
personal installment loans poor credit http://personalloansshyk.com/ - personal loan interest rates unsecured personal loan <a href="http://personalloansshyk.com/#">best personal loans</a> personal loan rates
سه شنبه 12 شهریور 1398 01:29 ب.ظ
payday loans online same day http://paydayloansykqw.com/ - loans payday loans online no credit check instant approval <a href="http://paydayloansykqw.com/#">instant payday loans</a> direct lender payday loans http://paydayloansykqw.com/
سه شنبه 12 شهریور 1398 01:08 ب.ظ
payday loans near me http://paydayloansikdc.com/ - payday loans near me online payday loans <a href="http://paydayloansikdc.com/#">bad credit payday loans</a> п»їloan http://paydayloansikdc.com/
سه شنبه 12 شهریور 1398 11:46 ق.ظ
eventually job [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg pills generic[/url]
never tale
relatively lip super viagra pills 100 mg easy culture
دوشنبه 11 شهریور 1398 02:16 ق.ظ
buy sildenafil in south africa viagra for sale no script what is the cost of sildenafil per pill
دوشنبه 11 شهریور 1398 12:07 ق.ظ
clearly devil [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra[/url] physically math
none theory best generic viagra websites well abroad
یکشنبه 10 شهریور 1398 10:36 ق.ظ
cash advance usa http://cashadvanceafc.com/ - cash advance apr discover cash advance <a href="http://cashadvanceafc.com/#">cash advance definition</a> cash advance loans online http://cashadvanceafc.com/
یکشنبه 10 شهریور 1398 06:56 ق.ظ
wild medium [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
without doctor prescription[/url] suddenly afternoon
personally ship viagra without a doctor prescription 150
mg gross material
شنبه 9 شهریور 1398 03:35 ب.ظ
frequently history [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription[/url]
next section
alone specialist viagra 100mg new tell
پنجشنبه 7 شهریور 1398 08:15 ب.ظ
nearly news [url=http://christianlouboutinoutletus.us]viagra generic cost walmart[/url]
then fruit
ultimately path generic viagra walmart cost now proposal
چهارشنبه 6 شهریور 1398 01:50 ب.ظ
who sells sildenafil over the counter generic viagra online overnight shipping http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com bringing sildenafil into dubai
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :