ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
 سالها آمریکا به عنوان قوم فاتح: جنگ جهانی دوم مطرح بود، لذا استراتژی ها را تعیین می کرد. و دانشمندان و استراتژیست های امریکایی برند بودند، ولی وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، و پوزه آمریکا را به خاک مالید، دیگر صحیح نیست استراتژی خود را، از یک قوم شکست خورده بیاموزیم! آیا ما هم می خواهیم عاقبت: بدهی های تریلیون دلاری داشته باشیم؟ و کشور خود را با پول دیگران، و نپرداختن بدهی ، و گردن کلفتی و زور گویی اداره کنیم؟ یا باید از ایران یاد بگیریم، که از همه جا طلبکار است! و بدهی خارجی اش، نیم درصد دارایی های خارجی اش می شود! در حالیکه شرکت های امریکایی روز به روز ورشکسته تر می شوند و کارگران خود را اخراج، یا در یکدیگرادغام می شوند، آیا میتوانند الگوی شرکت های ما باشند؟ استادی که در جمع ایرانیان، در همایش استراتژیست ها، همه چیز ایران را به مسخره می گیرد، و با همان غرور خفت بار آمریکایی، می گوید بیایید از ما کار کردن را یاد بگیرید! خودشان آمریکا را به جایی رسانده اند که: تمام قوانین اقتصادی را زیر پا گذاشته است. تحریم، تعرفه بندی درست درنقطه مقابل بازار آزاد است. خروج یکطرفه از پیمان های اقتصادی، درست در نقطه مقابل استراتژی ها است، آن وقت هنوز به ما می گویند: بیایید استراتژی بازار ازاد و رقابتی  را از ما یاد بگیرد! و اگر یاد نگرفتید و یا اجرا نکردید، جهان سوم هستید و عقب افتاده! واقعا حیف نیست که کتب خود را، از اراجیف آنها که برای: خودشان هم وفا نکرد پر کنیم؟ آنها اگر استراتژیست های خوبی هستند، اینهمه آشوب و در گیری های: بین آمریکا با روسیه، یا چین و هند و را حل کنند. چرا نمی گذارند کالای چینی، به آمریکا وارد شود؟ آیا این نشانه شکست هدفگذاری آنها، در طول سالهای گذشته نیست؟ و برای ما چه چیزی برای عرضه کردن خواهند داشت! حلوا حلوا کردن آنها برای چیست؟ برای یادگیری استراتژیهایی که: محکوم به شکست است؟ در حالیکه ما بهترین استراتژیست ها را، در طول تاریخ داشته ایم! اگر انها یک ناپلئون یا چلندر داشتند، ما صدها فرمانده برتر از انها را داشته ایم! که برخلاف ناپلئون، شکست هم نخورده اند. حضرت علی ع مگر کم شخثیتی است؟ چرا باید پیامبر اسلام  را رها کنیم، و به پیتر دراکر و دیگران توجه کنیم! آنهم به کسی که دانسته های خود ما را، به ما تحویل می دهد! بسیاری از سخنان پیتر دراکر، توضیح واضحات است! به قول شاعر: از کرامات شیخ ما این است که: شیره را خورد و گفت شیرین است. بسیاری از انها هم از حکمت های حضرت علی استفاده شده است.  حالا ممکن است آن موقع، کلمه انگلیسی استراتژی را به کار نمی بردند! و بجای آن تدبیر و یا تعقل را به کار می بردند. حتی شاعران ما بهتر از: پیتر دراکر بحث می کنند! همه تعریف ها از استراتژی و: برنامه ریزی: وضع موجود و برنامه فردا، در یک شعر شاعر است:عاقل آن است که اندیشه کند فردا را. یا اینکه حضرت علی ع در: هزار و چهارصد سال پیش می فرماید: هر که مستبد به رأى شد به هلاکت رسید، و هر که با مردم مشورت کرد، خود را شریک عقل آنان نمود! البته اینکه ما برخی علوم را، از بیگانگان یاد بگیریم، دلیل نمی شود: نظریات باطل شده، و امتحان داده آنها را، راهنمای عملکرد خود قرار دهیم. همه نظریات غربی را، که کمی قدیمی تر است، خود غربی ها رد کرده اند. نظریات جدید هم در عمل باطل گردیده. علت همه این تحولات بخاطر این بوده که آنها، اصل موضوع را نفهمیدند. یا فهمیدند ولی انکار و مسخره کردند. وقتی خداوند بعنوان مدیر جهان، در مدیریت غربی انکار می شود. معلوم است که مطالب را باید اشتباه بنویسند، که دیگر کسی به سراغ الهیات نرود.

Writes strategy to conquerors, not bankrupt!

 For many years, America was a victorious nation: World War II, so it set the strategies. And American scientists and strategists were branded, but when the Islamic revolution happened and rubbed America's slogans, it's no longer correct to learn our strategy from a failed nation! Do we also want to have a trillion-dollar debt? And do you manage your country with the money of others, and not to pay off debt, and to throw a bully and force? Or we must learn from Iran, which is a creditor from everywhere! And his foreign debt will account for half a percent of his foreign assets! As American companies go bankrupt every day, they expel or split their workers, can they be the cornerstones of our companies? A professor who, at the Strategic Conference, gathered Iranians, ridicules everything in Iran, and says, with the same American pride, "Let's learn from us!" They themselves have led the United States to break all economic laws. The sanctions are right in the free market. The unilateral withdrawal of economic treaties is in the opposite of strategies, then they are still telling us: Let's learn from us a competitive and competitive market strategy! And if you do not learn or do not do it, the Third World is backward! It's really not a pity to fill our books, from those who did not do it for themselves: If they are good strategists, they will solve all the turmoil: between America and Russia, or China and India. Why do not they allow a Chinese product to enter the United States? Is not this a sign of the failure of their targeting over the past years? And what for us to offer! What do they mean by halvah? To learn strategies that is condemned to failure? While we've got the best strategists, we've had history! If they had a Napoleon or a Chelndar, we had hundreds of superior commanders! Unlike Napoleon, they have failed to defeat. Hazrat al-Ali, is it so low? Why should we abandon the prophet of Islam, and pay attention to Peter Drucker and others! It gives us one who gives us our knowledge! Many of Peter Drucker's words are an explanation of the facts! As the poet says: From our Sheikh's cremation is: He ate the juice and said sweet. Many of them have been used in the wisdom of Imam Ali. Now, the English word might not be used at that time! And: used tactics or reason instead. Even our poets are better than Peter Drucker! All definitions of strategy and planning: the status quo and the program tomorrow, in a poet's poem: it is wise to think tomorrow. Or, Ali, in a thousand and four hundred years ago, said: "Whosoever the tyrant was cast was killed, and whoever consulted with the people made them share their wisdom!" Of course, we cannot learn some sciences, from foreigners: put an end to their ideas, and give them a test guide. Westerners have rejected all Western ideas, which are a bit older. New comments have been revoked in practice. The reason for all these developments was because they did not understand the subject matter. Or they understood, but denied and mocked. When: God, as director of the world, is denied in Western management. It turns out that the material should be written incorrectly, so that nobody will go to the theology.

یكتب استراتیجیة إلى الفاتحین ، ولیس الإفلاس!

 لسنوات عدیدة ، كانت أمریكا أمة منتصرة: الحرب العالمیة الثانیة ، لذلك وضعت الاستراتیجیات. وقد تم وصف العلماء والاستراتیجیین الأمریكیین ، ولكن عندما حدثت الثورة الإسلامیة وحكمت شعارات أمریكا ، لم یعد من الصحیح أن نتعلم إستراتیجیتنا من دولة فاشلة! هل نرید أیضا أن یكون لدینا دیون تبلغ قیمتها تریلیون دولار؟ وهل تدیر بلدك بأموال الآخرین ، ولا تسدد الدیون ، وترمی المتنمرین والقوة؟ أو یجب أن نتعلم من إیران ، التی هی دائنة من كل مكان! وسیمثل دینه الخارجی نصف نسبة أصوله الأجنبیة! بینما تفلس الشركات الأمریكیة كل یوم ، فإنها تطرد أو تقسم عمالها ، هل یمكن أن تكون حجر الزاویة لشركاتنا؟ أستاذ فی المؤتمر الاستراتیجی جمع الإیرانیین ویسخر من كل شیء فی إیران ، ویقول بنفس الفخر الأمریكی: "دعونا نتعلم منّا!" هم أنفسهم قادوا الولایات المتحدة لكسر جمیع القوانین الاقتصادیة. العقوبات صحیحة فی السوق الحرة. إن انسحاب المعاهدات الاقتصادیة من جانب واحد هو فی نقیض الاستراتیجیات ، ثم لا یزال یقول لنا: دعونا نتعلم من علینا استراتیجیة سوق تنافسیة وتنافسیة! وإذا لم تتعلم أو لا تفعل ذلك ، فإن العالم الثالث متخلف! لیس من المؤسف حقا ملء كتبنا ، من أولئك الذین لم یفعلوا ذلك لأنفسهم: إذا كانوا إستراتیجیین جیدین ، فسوف یحلون جمیع الاضطرابات: بین أمریكا وروسیا ، أو الصین والهند. لماذا لا یسمحون لمنتج صینی بالدخول إلى الولایات المتحدة؟ ألیس هذا علامة على فشل استهدافهم خلال السنوات الماضیة؟ وماذا نقدمه لنا! ماذا یعنون بحلافة؟ لتعلم استراتیجیات محكوم علیها بالفشل؟ بینما لدینا أفضل الاستراتیجیین ، لدینا تاریخ! إذا كان لدیهم نابلیون أو شیلندار ، كان لدینا المئات من القادة المتفوقین! على عكس نابلیون ، فشلوا فی الهزیمة. حضرة العلی ، هل هو منخفض جدا؟ لماذا یجب علینا التخلی عن نبی الإسلام ، والانتباه إلى بیتر Drucker وغیرها! یعطینا من یعطینا علمنا! العدید من كلمات بیتر دركر هی تفسیر للحقائق! كما یقول الشاعر: من حرق الشیخ لدینا هو: لقد أكل العصیر وقال الحلو. وقد استخدم العدید منهم فی حكمة الإمام علی. الآن ، قد لا یتم استخدام الكلمة الإنجلیزیة فی ذلك الوقت! واستخدمت التكتیكات أو العقل بدلا من ذلك. حتى شعرائنا أفضل من بیتر دراكر! كل تعاریف الإستراتیجیة والتخطیط: الوضع الراهن والبرنامج غدًا ، فی قصیدة شعریة: من الحكمة التفكیر غدًا. أو ، علی ، فی ألف وأربعمائة سنة مضت ، قال: "كل من كان الطاغیة قد قُتِل ، ومن استشاره مع الناس جعلهم یشاركونهم حكمتهم!" بالطبع ، لا یمكننا تعلم بعض العلوم ، من الأجانب: وضع حد لأفكارهم ، وإعطائهم دلیل اختبار. الغربیون یرفضون كل الأفكار الغربیة ، والتی هی أقدم قلیلا. تم إبطال التعلیقات الجدیدة فی الممارسة. سبب كل هذه التطورات هو أنهم لم یفهموا الموضوع. أو فهموا ، لكنهم أنكروا وسخروا. عندما ینكر الله كمدیر للعالم فی الإدارة الغربیة. اتضح أن المادة یجب أن تكتب بطریقة خاطئة ، حتى لا یذهب أحد إلى اللاهوت.

Fəth etmək üçün strategiya yazır, iflas deyil!

 Uzun illərdir Amerika qələbəsiz bir millət idi: İkinci Dünya Müharibəsi, bu da strategiyaları təyin etdi. Amerikalı alimlər və strateqlər markalı idi, ancaq İslam inqilabı baş verdi və Amerikanın şüarlarını soyduğunda, strategiyasını uğursuz bir millətdən öyrənmək artıq doğru deyil! Bir trilyon dollarlıq borcumuz varmı? Ölkənizi başqalarının pulları ilə idarə edirsinizmi? Borcunuzu ödəməməyinizə və öyüd-nəsihət və qüvvə atmağa? Yoxsa hər yerdən kreditor olan İrandan öyrənməliyik! Onun xarici borcu onun xarici aktivlərinin yarı faizini təşkil edəcəkdir! Amerika şirkətləri hər gün iflas etdiyi kimi, işçilərini buraxır və ya bölüşdürürlər, onlar şirkətlərimizin təməl daşları ola bilərlərmi? Strateji Konfransda İranlıları bir araya gətirən bir professor, İranda hər şeyi kobudca xatırlayır və eyni Amerika qüruru ilə "Bizdən öyrənək!" Deyir. Onlar özləri Birləşmiş Ştatlara bütün iqtisadi qanunları pozmağa yönəldirdilər. Sərbəst bazarda sanksiyalar var. İqtisadi müqavilələrin bir tərəfdən çıxarılması strategiyaların əksinədir, onda bizi hələ də izah edirik: Bizdən rəqabət və rəqabət bazarının strategiyasını öyrənək! Əgər öyrənməsəniz və ya etməsəniz, Üçüncü Dünya geridə qalır! Kitablarımızı, özləri üçün etməyənlərdən, həqiqətən, təəssüf ki, Onlar yaxşı strategist olsalar, bütün qarışıqlıqları həll edəcəklər: Amerika və Rusiya arasında, ya da Çin və Hindistan. Niyə Çin məhsulunun ABŞ-a daxil olmasına icazə vermirlər? Bu, son illər ərzində hədəflərinin uğursuzluğunun bir əlamətidirmi? Və nə üçün biz təklif edirik! Halvah tərəfindən nə deməkdir? Qulaqlığa məhkum edilmiş strategiyaları öyrənmək üçün? Biz ən yaxşı strategist olmağımızla birlikdə tarix keçirdik! Napoleon və ya Çelndar varsa, yüzlərlə üstün komandir var idi! Napoleondan fərqli olaraq, onlar məğlub olmadılar. Həzrəti Əli, bu qədər aşağı mı? Niyə İslam peyğəmbərini tərk etməli və Peter Drucker və başqalarına diqqət etməliyik! Bizə məlumat verən bir insan verir! Peter Druckerin sözlərindən bir çoxu faktların izahıdır! Şairin dediyi kimi: Şeyxin kremasiyasından: Şirəni yeyib şirin dedi. Onlardan çoxu İmam Əli (ə) hikmətində istifadə olunurdu. İndi ingilis sözü o zaman istifadə edilə bilməz! Bunun əvəzinə taktik və ya səbəbdən istifadə olunurdu. Hətta şairlərimiz Peter Druckerdan daha yaxşıdır! Strateji və planlaşdırmanın bütün tərifləri: sabahkı status-kvo və proqram, şairin şeirində: sabah düşünmək müdrikdir. Əksinə, Əli 400 min il bundan əvvəl dedi: "Kim zalım tayfanı öldürmüşsə, öldürülmüş və kimə məsləhət verərsə, onların hikmətlərini bölüşdürmüşdür!" Əlbəttə ki, əcnəbilərdən bəzi elmləri öyrənə bilmərik: onların fikirlərinə son verin və onlara bir test təlimatı verin. Batılılar bir qədər yaşlı olan bütün Qərb fikirlərini rədd etdilər. Yeni şərhlər praktikada ləğv edildi. Bütün bu inkişafların səbəbi mövzunu başa düşmədikləri üçün idi. Yoxsa anladılar, lakin yalanladılar və istehza edirdilər. Dünya rəhbərliyi olaraq Allah, Qərb idarəçiliyində rədd edildi. Görünür ki, maddi yanlış yazılmalı, buna görə heç kim ilahiyyatçıya gedə bilməz.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
شنبه 16 شهریور 1398 03:00 ق.ظ
Article writing is also a fun, if you be familiar with then you can write otherwise it is complicated to write.
سه شنبه 12 شهریور 1398 08:52 ق.ظ
Hello, I wish for to subscribe for this weblog to get hottest updates, thus where can i
do it please help out.
جمعه 1 شهریور 1398 04:16 ب.ظ
That is really fascinating, You are an overly professional
blogger. I've joined your rss feed and look ahead
to searching for extra of your wonderful post.
Additionally, I've shared your web site in my social networks
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:57 ق.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It will always be useful to read content from other writers
and practice something from their web sites.
pof natalielise
یکشنبه 30 تیر 1398 02:37 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the
following. unwell unquestionably come further formerly again as
exactly the same nearly very often inside case you shield
this increase.
دوشنبه 24 تیر 1398 01:48 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It is the little changes which will make the most significant changes.
Thanks for sharing!
شنبه 1 تیر 1398 06:15 ق.ظ
Appreciating the dedication you put into your site and detailed information you offer.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same
outdated rehashed material. Great read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS
feeds to my Google account.
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:34 ب.ظ
My brother suggested I might like this blog.
He was entirely right. This publish truly made my day. You cann't imagine just how so much time I
had spent for this information! Thanks!
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Awesome issues here. I am very happy to peer your article. Thank you so much and I'm having a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?
جمعه 17 خرداد 1398 02:01 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also
the rest of the website is extremely good.
پنجشنبه 16 خرداد 1398 09:19 ب.ظ
Currently it seems like Drupal is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
پنجشنبه 16 خرداد 1398 02:01 ق.ظ
Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice
from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
چهارشنبه 15 خرداد 1398 02:31 ب.ظ
Great post.
یکشنبه 12 خرداد 1398 07:10 ق.ظ
Hurrah! After all I got a webpage from where I be capable of actually obtain useful facts concerning
my study and knowledge.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 06:59 ب.ظ
What's up to all, how is everything, I think every one is getting more
from this web page, and your views are pleasant in favor of new users.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 08:23 ق.ظ
I go to see every day some blogs and sites to read articles, but
this blog presents feature based articles.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 07:47 ق.ظ
Simply desire to say your article is as amazing.
The clearness for your publish is just cool and i could assume you are knowledgeable on this subject.

Well together with your permission let me to snatch your feed to keep up to date with coming
near near post. Thank you one million and please continue the gratifying work.
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 03:31 ق.ظ
Simply want to say your article is as amazing. The
clarity on your post is just cool and that i can think you are knowledgeable in this
subject. Fine along with your permission let me to clutch your feed to stay up to date with imminent post.

Thank you one million and please continue the enjoyable work.
چهارشنبه 22 اسفند 1397 04:34 ب.ظ
Thhe Sѡiss Army Knifе is legendary. The Swiss Army
knife.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :