ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

انرژی های بی نظیر در ایران، باعث شگقتی جهان شده است! منابع گاز ایران طبق اعلام مراکز بین المللی، در ردیف دوم است! یعنی 18درصد کل گاز جهان در ایران است، در حالیکه  یک درصد جمعیت دنیا را دارد. ذخائر نفتی ایران هم در همین حد است، انرژی های پاک و تجدید شونده نیز، از نعمت های بزرگ خدا دادی به این ملت است. به گفته یکی از کارشناسان انرژی خورشیدی: گویا ایران فقط برای انرژی خورشیدی ساخته شده! با دشت های آفتابگیر فراوان، بادهای قوی و موسمی. این همه نعمت، حسادت و دشمنی دیگران را برانگیخته است. آنها طی دو جریان به ایران حمله کردند: یکی غارت و دیگری به بهانه خرید! غارت نفت ایران توسط ویلیام ناکس دارسی، و شرکتهای انگلیسی تا قبل از ملی شدن نفت ایران،. با ملی شدن صنعت نفت، در ظاهر غارت آنها پایان یافت، و دوران خرید آغاز شد. ولی کوشش ایران برای دریافت وجه خرید، همیشه بی نتیجه بوده است. از ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی، دو بازی را ارائه دادند: ابتدا با تحریم خرید، مصدق را سرنگون کردند! سپس با ایجاد شرکت و کنسرسیوم، بجای پول نفت، سلاح های قدیمی و کالاهای فاسد مصرفی می دادند. بعد از انقلاب هم دزدی و غارت آنها، به شکل دیگری ادامه یافت. کشورهای همسایه را( از جمله قطر آذربایجان و روسیه وعراق) تحریک، و به آنها امکانات دادند تا: از میدان های مشترک، به میادین اصلی نفوذ کرده، نفت وگاز را ببرند: بدون اینکه پولی بابت سهم ایران، پرداخت کنند. مانند قطر که ذخائرش تمام شده، و الان از ذخائر بخش ایرانی صادر می کند. باید جلوی این دزدی ها گرفته شود. به نظر می رسد این بارهم، سراغ افتابه دزدها رفته اند! کولبر ها و یا کامیونداران را، بعنوان قاچاقچی سوخت معرفی می کنند. در حالیکه قاچاقچی اصلی، بجای ظرف 20لیتیر و باک بنزین، با کشتی! نفت و گاز ایران را می فروشند. باید از سوی وزارت خارجه، از آنها خسارت گرفته شود!(طرح دعوا شود) یا وزارت نفت با تزریق مواد رسوب کننده، مانع نشت گاز یا نفت از میدان های مشترک، به سوی همسایگان شود. البته مجلس قانونی را تصویب کرد که: برای جلوگیری از قاچاق سوخت، پایانه هایی در مرزها برای: فروش نفت به قیمت بین المللی، به همسایگان ایجاد شود. بهتر است قانونی هم تصویب کند که مانع سفر میعانات و گاز ها، از فلات ایران بسوی همسایه ها شود. و از کشورهایی مثل قطر یا آذربایجان، خسارت گرفته شود. این امر باعث خواهد شد خریداران نفت و گاز، از غارت و دزدی نفت ایان مایوس شوند! و به قراردادهای رسمی روی آورند، و بحران قیمت نیز شکسته شود. زیرا دشمن کلیه قرارداد های رسمی را متوقف کرده، (مانند خط لوله صلح) به این امید که: آنها مجبور شوند از کشورهای دیگر، نفت وگاز خود را بخرند. یا با عملیات تروریستی، به دزدی آنها از نفت و گاز ایران توسعه دهند. زیرا وقتی ایران همواره از سوی پاکستان، تهدیدهای تروریستی شود، طبیعتا هیچ گزینه ای برای خط لوله صلح باقی نمی ماند! اگر عربستان هدایت تیم های تروریستی: علیه ایران را به عهده می گیرد، قصدش نا آرام نشان دادن ایران است، تا مشتریان نفت و گاز، ریسک های بالاتری را داشته باشند. همچنین قدرت باز پس گیری اموال، یا وجوه نفت فروخته شده را نداشته باشند. باج گیری چین وژاپن و هند، به همین موضوع بر می گردد. زیرا هرگاه از آنها، وجوه فروش نفت وگاز مطالبه می شود، بلافاصله تحریم جدیدی اعلام می شود! تا راه دریافت مطالبات بسته شود. لذا علاوه بر وزارت نفت و وزارت خارجه، ارتش و وزارت اطلاعات هم، باید در این زمینه ورود کنند.

Shake hands of energy!

Unparalleled energy in Iran has made the world a great surprise! According to international centers, Iranian gas resources are in the second position! That is, 18% of the world's total gas is in Iran, while it has one percent of the world's population. The Iranian oil reserves are at the same level, the clean and renewable energies have been the great blessings of God to this nation. According to one solar energy expert: It's as if Iran was only made for solar energy! With many sunshine plains:, strong winds and monsoons. It has excited all the blessings, envy and hostility of others. They attacked Iran in two rounds: one looted and another on the pretext of buying! The plundering :of Iranian oil by William Knox Darcy, and British companies before the nationalization of Iran's oil. With the nationalization of the oil industry, their looting seemed to end, and the buying period began. But Iran's attempt to get a purchase has always been fruitless. From the nationalization of the oil industry to the victory of the Islamic Revolution, they presented two games: first, with the boycott, Mossadegh was overthrown! Then, with the establishment of the company and the consortium, they used old-fashioned and corrupt commodities instead of oil money. After the revolution, their robbery and looting continued in a different way. Incite neighboring countries (including the Azerbaijani, Russian, and Iraqi Qatari) to enable them to: from joint fields, penetrate major fields, take oil and gas: without paying any money for Iran's share. Like Qatar, whose reserves have expired, and now it exports from the Iranian sector. We must stop these thefts. It looks like they've been scampered by thieves! Converters: or truckers, as fuel smugglers. While the main trafficker, instead of 20 liters and a ton of gasoline, ships! Iran's oil and gas sells. Should: it be damaged by the State Department (the lawsuit), or the Ministry of Petroleum, by injecting sediment, preventing the leakage of gas or oil from joint fields to its neighbors. Of course, the parliament passed a law that: To prevent smuggling of fuel, terminals on the borders for: selling oil at an international price would be made to neighbors. It is better to pass a law that prevents condensate and gas from being flown from the Iranian plateau to its neighbors. And: from countries like Qatar or Azerbaijan. This will make oil and gas purchasers lose sight of looting and stealing oil! And turn to formal contracts, and the price crisis will also be broken. Because the enemy has stopped all official contracts, (such as the pipeline) in the hope that: they would have to buy their oil and gas from other countries. Or: with terrorist operations, to steal them from Iranian oil and gas. Because when Iran is always a terrorist threat from Pakistan, there will naturally not be any option for a peace pipeline! If Saudi Arabia is to lead the terrorist groups: it is against Iran, its intention is to show Iran uneasily, so that oil and gas customers have higher risks. Also do not have the power to retrieve property, or funds sold for oil. The blackmail of China and Japan and India is the same. Because if they ask for the funds to sell oil and gas, a new boycott will be announced immediately! To: close the claim. Therefore, in addition to the Ministry of Oil and the Ministry of Foreign Affairs, the army and the Ministry of Information must also enter this area.

مصافحة الطاقة!

جعلت الطاقة التی لا مثیل لها فی إیران العالم مفاجأة كبیرة! وفقا للمراكز الدولیة ، فإن موارد الغاز الإیرانیة فی المركز الثانی! أی أن 18٪ من إجمالی الغاز العالمی موجود فی إیران ، فی حین أن لدیها 1٪ من سكان العالم. احتیاطیات النفط الإیرانیة على نفس المستوى ، الطاقات النظیفة والمتجددة كانت النعم العظیمة لله لهذه الأمة. وفقا لأحد خبراء الطاقة الشمسیة: یبدو الأمر كما لو أن إیران صُنعت فقط من أجل الطاقة الشمسیة! مع العدید من السهول المشمسة والریاح القویة والریاح الموسمیة. لقد أثارت كل البركات والحسد والعداء للآخرین. هاجموا إیران فی جولتین: واحدة نهب وآخر بذریعة الشراء! نهب النفط الإیرانی بقلـم ویلیام نوكس دارسی ، والشركات البریطانیة قبل تأمیم نفط إیران. ومع تأمیم صناعة النفط ، بدا أن نهبهم قد بدأ ، وبدأت فترة الشراء. لكن محاولة إیران للحصول على عملیة شراء كانت دائما غیر مجدیة. من تأمیم صناعة النفط إلى انتصار الثورة الإسلامیة ، قدموا مباراتین: الأول ، بالمقاطعة ، تمت الإطاحة بمصدق! ثم ، مع تأسیس الشركة والكونسورتیوم ، استخدموا السلع القدیمة الفاسدة بدلاً من أموال النفط. بعد الثورة ، استمرت سرقتهم ونهبهم بطریقة مختلفة. تحریض البلدان المجاورة (بما فی ذلك الأذربیجانیة والروسیة والعراقیة القطریة) لتمكینها من: من الحقول المشتركة ، اختراق المجالات الرئیسیة ، أخذ النفط والغاز: دون دفع أی أموال لحصة إیران. مثل قطر ، التی انتهت احتیاطیاتها ، والآن تصدر من القطاع الإیرانی. یجب أن نوقف هذه السرقات. یبدو أنهم قد تم العبث بها من قبل اللصوص! محولات أو سائقو الشاحنات ، كمهربی الوقود. بینما المهرب الرئیسی ، بدلا من 20 لترا و طن من البنزین ، السفن! النفط والغاز الإیرانی تبیع. إذا تضررت من قبل وزارة الخارجیة (الدعوى القضائیة) ، أو وزارة البترول ، عن طریق حقن الرواسب ، ومنع تسرب الغاز أو النفط من الحقول المشتركة لجیرانها. وبطبیعة الحال ، أقر البرلمان قانونًا: لمنع تهریب الوقود ، سیتم إطلاق محطات على الحدود من أجل: بیع النفط بسعر دولی للجیران. من الأفضل تمریر قانون یمنع التكثیف والغاز من الطیران من الهضبة الإیرانیة إلى جیرانها. ومن دول مثل قطر أو أذربیجان. هذا سیجعل مشتری النفط والغاز یفقدون البصر عن نهب وسرقة النفط! وانتقل إلى العقود الرسمیة ، وسیتم كسر أزمة الأسعار أیضا. لأن العدو قد أوقف جمیع العقود الرسمیة (مثل خط الأنابیب) على أمل: سیكون علیهم شراء نفطهم وغازهم من دول أخرى. أو بعملیات إرهابیة ، لسرقتها من النفط والغاز الإیرانی. لأنه عندما تكون إیران تهدیدًا إرهابیًا دائمًا من باكستان ، فلن یكون هناك بالطبع أی خیار لخط أنابیب سلام! إذا كانت المملكة العربیة السعودیة هی التی تقود الجماعات الإرهابیة: فهی ضد إیران ، وتهدف إلى إظهار إیران بشكل غیر ملائم ، بحیث یكون عملاء النفط والغاز أكثر عرضة للخطر. أیضا لا تملك القدرة على استرداد الممتلكات ، أو الأموال المباعة للنفط. ابتزاز الصین والیابان والهند هو نفسه. لأنه إذا طلبوا الأموال لبیع النفط والغاز ، سیتم الإعلان عن مقاطعة جدیدة على الفور! لإغلاق المطالبة. ولذلك ، بالإضافة إلى وزارة النفط ووزارة الشؤون الخارجیة ، یجب على الجیش ووزارة الإعلام أیضا دخول هذا المجال.

Enerji əllərini sarsıtın!

İranın misilsiz enerjisi dünya üçün böyük bir sürpriz etdi! Beynəlxalq mərkəzlərin məlumatına görə, İran qaz ehtiyatları ikinci yerdədir! Yəni dünyanın ümumi qazının 18% -i İranda, dünya əhalisinin isə bir faizini təşkil edir. İranın neft ehtiyatları eyni səviyyədədir, təmiz və bərpa olunan enerji bu millətin Allahın böyük xeyir-duasıdır. Bir günəş enerjisi mütəxəssisi: İranın yalnız günəş enerjisi üçün hazırladığı sanki belədir! Bir çox günəş düzənliyi, güclü küləklər və mussonlar. Başqalarının bütün xeyir-dualarını, həsədlərini və düşmənçiliyini heyran etdi. İrana iki tur vurdular: biri talan edilərkən, digərləri isə satın alma bəhanəsi ilə! İran nefti William Knox Darcy tərəfindən və İran neftinin milliləşdirilməsindən əvvəl İngilis şirkətlərinin talan etməsi. Neft sənayesinin milliləşdirilməsi ilə onların yağması sona çatdı və satınalma dövrü başladı. Ancaq İranın satın alma cəhdləri həmişə nəticə vermədi. Neft sənayesinin milliləşdirilməsindən İslam İnqilabının zəfərinə qədər iki oyun təqdim etdi: ilk olaraq boykotla Mossadegh devrildi! Daha sonra şirkət və konsorsiumun yaradılması ilə onlar neft pulları əvəzinə köhnə və korrupsiyalı mallardan istifadə etdilər. İnqilabdan sonra soyğunçuluq və yağma fərqli bir şəkildə davam etdi. Qonşu ölkələrə (Azərbaycan, Rusiya və İraq Qatari də daxil olmaqla) birgə yataqlardan, əsas sahələrdən nüfuz etməyə, neft və qaz almaq üçün: İranın payı üçün heç bir pul ödəmədən. Onun ehtiyatları bitmiş Qətər kimi və indi də İran sektorundan ixrac edir. Bu oğurluqları dayandırmalıyıq. Göründüyü kimi onlar oğrular tərəfindən alçaldılmışlar! Yanacaq kaçakçıları olaraq çeviricilər və kamyoncular. Əsas tacir, əvəzinə 20 litr və bir ton benzin, gəmilər! İranın neft və qaz satır. Dövlət Departamenti (məhkəmə) və ya Neft Nazirliyi tərəfindən qazıntı və ya neftin birgə sahələrdən qonşularına axıdılmasına maneə törətməklə zədələnməlidir. Əlbəttə ki, parlament məcburi qaydada qanun qəbul etmişdir: Yanacağın qaçaqmalçılığının qarşısını almaq üçün sərhəddə terminallar: beynəlxalq qiymətə satmaq qonşulara neft veriləcəkdir. Kondensat və qazın İran platosundan qonşularına çatdırılmasına mane olan bir qanun qəbul etmək daha yaxşıdır. Qatar və ya Azərbaycan kimi ölkələrdən. Bu, neft və qaz alıcıları yağma və neft oğurlamaqdan imtina edəcəkdir! Və rəsmi müqavilələrə çevrilir vəil olmalıdır.

نوع اخبار :
برچسب : energy،
لینک ها :
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:13 ب.ظ
erectile massage therapy http://viagralim.us erectile massage therapy !
The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

I think that what you wrote was actually very logical. However, think about this, suppose you were to create a awesome post title? I am not saying your information is not good., but what if you added a title that makes people want more? I mean %BLOG_TITLE% is kinda vanilla. You should look at Yahoo's front page and see how they write news headlines to get viewers interested. You might add a video or a pic or two to grab people interested about what you've got to say. Just my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.
سه شنبه 30 بهمن 1397 11:02 ق.ظ
حرف نزدن دلهر ه ای بود،
و حرف زدن و درست فهمیده نشدن،
دلهره ای دیگر...!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :