ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اصطلاح (سکه زد) را استاد مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی، اینطور تعریف کرد: در تاریخ چند هزار ساله ایران، اگر حکومتی میتوانست به 25سالگی برسد باید، سکه می زد! یعنی به دوران تثبیت رسیده، و باید سکه بنام خود بزند، تا خود را به جهانیان معرفی نماید. از زمانیکه کشتی حضرت نوح ع به زمین نشست، نسل فعلی ما ادامه یافت. فرزندان نوح و یارانش، در اطراف رود ارس پراکنده شدند، و کم کم به تمام جهان آنروز رفتند.(مانند مادها ، پارت ها، سکاها، هندو اروپایی) اما در زمان حضرت لوط ع به دلیل بارش شهاب سنگ ها(عذاب الهی ) زمین گرمتر شد، و مانند خربزه قاچ برداشت! قاره آمریکا غلفتی از دوطرف، از آسیا و اروپا دچار گسل شد، و جدا گردید اما تمدن مایا، و آثار بقایای آن نشان می دهد که: این ارتباط قبل از حضرت لوط، بین اسیا و آمریکا وجود داشته. براساس یک نظریه، فرزندان نوح که چهار نفر بودند(بجز کنعان که غرق شد)، هرکدام به رنگی دچار شدند. افراد ی که به سام منتسب بودند و: نژاد سفید سامی را شامل میشدند، مرکزیت را در تصرف داشتند. اما نوادگان دیگر او به اطراف پراکنده شدند: سیاهان به آفریقا و زردها به آسیای شرقی و سرخ ها، در قاره آمریکا شروع به اسکان و رشد  و نمو کردند. بنابر این قبل از رانش زمین، (حدودا زمان هحامنشیان)تمامی قاره ها، به هم چسبیده بود. حتی کویر لوت ایران، دریا بوده که در آن کشتیرانی هم می شده است. با توجه به اینکه بیشتر انبیا الهی در بین النهرین بودند، تمدن این منطقه بیش از: نقاط دیگر جهان قدرت گرفت. هر قطعه از ان تمدنی نام آور شد: مانند تمدن ایلام و آشور، بابل و رود ارس. مرکزیت جهان به این منطقه که: اکنون خاورمیانه گفته می شود، منتسب شد. جهان شرق و غرب و شمال و جنوب، با این منطقه سنجیده شد. جمعیت که زیاد می شد، عده ای بدنیال یافتن چراگاهها، وکشت زارهای جدید به: سرزمین دیگر می رفتند، که آخرین ان هجرت جمعی اروپایی، به آمریکا است. آنها پس از مدتی اسکان، دچار افسردگی شده و تمایل به بازگشت پیدا می کردند! ولی سالها گذشته بود، و افراد تغییر پیدا کرده بودند، لذا این تمایل به بازگشت را تهاجم می دانستند! مانند جنگ مغول(شرق)،روسها(شمال)اعراب (جنوب)و صلیبی ها(غرب) با ایران. زیرا ایران مرکزیت این تمدن ها بود، مزیت های بسیاری برای زیست بوم انسان داشت. ابتدا آنها از در دوستی آمدند! ولی وقتی مقاومت شد، حمله کردند. اکنون نیز آمریکا برای جبران دوری خود، ابتدا با طرح مارشال آمد! ولی وقتی نتوانست، به زور جنگ متوسل شد. ایران سالها این جنگ را تحمل کرد، ولی بالاخره در سال 1979با: پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا را بیرون کرد. در ابتدا می گفتند: جمهوری اسلامی دوام نمیاورد! ولی اکنون چهل سال از آن روزها می گذرد. البته دشمنان چشم خود را به چهل بسته اند، و همان حرفهای روز اول را تکرار می کنند! تعدادی از این دشمنان، آمریکایی و برخی هم، دولتهای فرانسه و انگلیس! اما مهم این است که: افرادی در داخل برای انها کار نکنند! حرف انها را، ترجمه نکنند و مواظب باشند آنها را بزرگ نکنند! مثلا با اینکه دشمن بر روی اختلافات داخلی ایران، فوکوس کرده و آن را بهترین: عامل فروپاشی می داند، وزیر خارجه ایران می گوید: به اختلافات داخلی آمریکا دل نبندید، این دیپلماسی بزرگنمایی دشمن! و ضد ضربه نشان دادن آن، به چه معنی است. رئیس جمهور ایران تاکنون، به دیدار بشار اسد نرفته! در حالیکه پوتین بارها، به آنجا رفته و همه پیروزی های سوریه را، بنام خود ثبت کرده است. معنی اش این است که: مدافعان حرم که از ایران رفته، وبرای مبارزه با داعش، جان خود را فدا کردند، هیچ عقبه و دستاوردی ندارند!

Islamic revolution coin!

The term "coin" was described by the professor at the Islamic Center for the Study of Filmmaking: "In a few thousand years of Iran, if a government could reach the age of 25, it would have to coin! That is, it has come to an end, and it should be called a coin to introduce itself to the world. Since our Noah's ship was landing, our current generation continued. The sons of Noah and his followers were dispersed around the Ayr River, and gradually went all over the world that day (such as the Medes, the Parthians, the Scythians, the European Hindus), but during the time of the Prophet Lot, because of the meteorites, the earth Got warmer, and pick like a slice of melon! The American continent, on both sides, suffered from faults in Asia and Europe, and was separated, but the Maya civilization, and the remains of it, showed that this relationship existed before the Prophet Lot between Asia and the United States. According to a theory, the sons of Noah, who were four (with the exception of Canaan, who were drowned), each got colored. The people who were related to Sam and the Semitic race included centrality. But his other descendants were scattered around: the blacks in Africa and the zealand to East Asia and the Reds began to settle and grow in the Americas. So, before the thrust of the earth, (approximately the time of the Hakhamnians), all the continents were clinging together. Even the Iranian Lut desert was a sea in which it was shipping. Considering that most of the divine prophets were in Mesopotamia, the civilization of this region was more powerful than elsewhere in the world. Every piece of civilization was called: like the Ilam and Assyria, Babylon and Aras River. The centrality of the world was attributed to this region, which is now called the Middle East. The East and West, and North and South, were measured in this region. As the crowd grew, some sought to find pastures, and to plant new land to another land, the last of which was European collective migration, to the United States. After a while, they became depressed and had a tendency to return! But years have passed, and people have changed, so they thought the return was invasive! Like: the Mogul Wars (East), the Russians (North) Arabs (South) and the Crusaders (West) with Iran. Because Iran was the centerpiece of these civilizations, it had many benefits to human ecosystems. They first came in friendship! But when they were resisted, they attacked. Now, too, the United States came to Marshal's plan to compensate for its remoteness! But when he did not succeed, he resorted to war. Iran suffered this war for years, but finally, in 1359, with the victory of the Islamic Revolution, the United States was expelled. At first, they said, "The Islamic Republic will not last!" But now, forty years have passed since those days. Of course, enemies close their eyes to forty, and repeat the same words of the first day! Some of these enemies, the Americans and some, the governments of France and Britain! But the important thing is: people do not work inside them! Do not translate their words, and be careful not to magnify them! For example, while the enemy focuses on Iran's internal conflicts and considers it to be the best: the cause of the collapse, the Iranian foreign minister says: "It is not in the US internal conflicts that this enemy diplomacy is magnifying! And what does it mean by counter-impacting it. Iranian President has not visited Bashaar Assad so far! While: Putin has repeatedly traveled there and recorded all his victories in Syria. The meaning of this is that: Defenders of the Shrine who have escaped from Iran, sacrificed their lives for fighting ISIS, have no say!

الثورة الاسلامیة عملة!

أی أنه قد وصل إلى نهایته ، وینبغی أن یطلق علیه عملة لتعریف نفسه للعالم. منذ هبوط سفینة نوح ، استمر جیلنا الحالی. وتناثرت أحفاد نوح وأتباعه حول نهر أراس، وشیئا فشیئا للعالم كله ذهب فی ذلك الیوم. (مثل المیدیین، البارثیین، السكیثیین، الهندو أوروبیة)، ولكن فی زمن النبی لوط كما نیزك الصخور (العقاب) الأرض حصلت على أكثر دفئا ، واختیار مثل شریحة من البطیخ! ووفقاً لنظریة ، فإن أبناء نوح ، الذین كانوا أربعة (باستثناء كنعان ، الذین غرقوا) ، كل منهم ملون. اشتمل الأشخاص الذین كانوا على صلة بسام والعرق السامی على مركزیة. لذا ، قبل قوّة الأرض ، (تقریبا وقت الحاخامینیّین) ، كلّ القارات كانت تتشبّث معا. حتى صحراء "لوت" الإیرانیة كانت بحراً كانت تشحن فیه. وبالنظر إلى أن معظم الأنبیاء الإلهیین كانوا فی بلاد ما بین النهرین ، فإن حضارة هذه المنطقة كانت أقوى من أی مكان آخر فی العالم. كان یسمى كل قطعة حضارة: مثل عیلام بابل ارس عاشوریان لقد نُسبت الأهمیة المركزیة للعالم إلى هذه المنطقة ، التی یطلق علیها الآن الشرق الأوسط. تم قیاس الشرق والغرب والشمال والجنوب فی هذه المنطقة. ومع نمو الحشد ، سعى البعض إلى إیجاد مراعی ، وزرع أرض جدیدة إلى أرض أخرى ، آخرها الهجرة الجماعیة الأوروبیة ، إلى الولایات المتحدة. بعد فترة ، أصبحوا مكتئبین وكان لدیهم میل للعودة! ولكن مرت سنوات ، وتغیر الناس ، لذلك ظنوا أن العودة كانت مجتاحة! مثل حروب المغول (الشرق) ، الروس (الشمال) العرب (الجنوب) والصلیبیین (الغرب) مع إیران. ولأن إیران كانت محور هذه الحضارات ، فقد كان لها فوائد كثیرة للأنظمة الإیكولوجیة البشریة. جاءوا لأول مرة فی الصداقة! لكن عندما قاوموا ، هاجموا. الآن ، أیضا ، جاءت الولایات المتحدة إلى خطة المارشال للتعویض عن بعدها! ولكن عندما لم ینجح ، لجأ إلى الحرب. عانت إیران هذه الحرب لسنوات ، ولكن فی النهایة ، فی عام 1979 ، مع انتصار الثورة الإسلامیة ، تم طرد الولایات المتحدة. فی البدایة ، قالوا ، "الجمهوریة الإسلامیة لن تستمر!" ولكن الآن ، مرت أربعون سنة منذ تلك الأیام. بالطبع ، یغلق الأعداء عیونهم على أربعین ، ویكررون نفس الكلمات فی الیوم الأول! بعض هؤلاء الأعداء ، الأمریكیین والبعض ، حكومات فرنسا وبریطانیا! لكن الشیء المهم هو: الناس لا یعملون داخلها! لا تترجم كلماتهم ، واحذروا من تضخیمها! وماذا یعنی ذلك من خلال التأثیر المضاد علیه. لم یزر الرئیس الإیرانی بشار الأسد حتى الآن! بینما سافر بوتین مرارا وتكرارا وسجل كل انتصاراته فی سوریا. معنى هذا هو أن: المدافعون عن الضریح الذین فروا من إیران ، ضحوا بحیاتهم لمقاتلة داعش ، لیس لهم أی رأی!

İslam inqilabı sikkə!

Hökumət yaş, onun pul 25 yaşına çatmış bilər müddətli (coinage) və filmmaking İslam Təhsil Mərkəzi professor, bir neçə min il tarixindəəyyən edilir! Yəni, bu bir sona çatdı və bu dünyaya tanıtmaq üçün bir sikkə adlandırılmalıdır. Nuhun gəmisi açılarkən bizim cari nəsil davam etdi. Araz çayı ətrafında Nuhun nəvələri və ardıcılları o gün getdi bütün dünyaya az dağınıq və az idi. (Bu Midiya kimi, Parfiyalılar, skiflər, Hind-Avropa), lakin bir meteor süxurlar kimi Peyğəmbər Lut vaxt (cəza) torpaq Daha isti və bir dilim qovun kimi seçin! Bir nəzəriyyəyə əsasən, Nuhun dörd övladları (dördüncü Kanadanın boğulmaları istisna olmaqla) hər biri rənglidirlər. Sam və Semitik irq ilə əlaqəli olanlar mərkəzi mövqeyə daxil idi. Beləliklə, yerin bərkidilməsindən (təxminən Haxamlılar dövrü) bütün qitələr bir-birinə büründülər. Hətta İranda yaşayan Lut çölu göndərilən bir dəniz idi. İlahi peyğəmbərlərin əksəriyyətinin Mezopotamiyada olduğunu nəzərə alaraq, bu bölgənin sivilizasiyası dünyanın başqa yerlərindən daha güclü idi. Hər bir sivilizasiya parçası çağırıldı: İlam, Aşuriya, Babil və Aras çayı kimi. Dünyanın mərkəzliyi indi Orta Şərq adlanan bu bölgəyə aid idi. Şərq və Qərb, Şimal və Cənub, bu bölgədə ölçüldü. izdiham, otlaq axtarış bəzi böyük idi yeni mədəniyyət sahələri: torpaq, Amerika avropalıların hansı kütləvi miqrasiya son köçürülüb. Bir müddət sonra depressiyaya düşdülər və qayıtmağa meyl etdilər! Ancaq illər keçdi və insanlar dəyişdi, buna görə də geri dönüş invaziv idi! Moğol müharibələri (Şərq) kimi, ruslar (Şimali) ərəblər (Cənub) və haçlılar (Qərb) İranla. Çünki İran bu sivilizasiyaların mərkəziyəsidir, çünki insan ekosistemlərinə çox fayda var idi. söyləməyin!

نوع اخبار :
برچسب : انقلاب اسلامی سکه زد!،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Great article.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

It's really a cool and useful piece of info. I'm satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :