ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

 کشاورزی حدود 70درصد منابع آبی را مصرف می کند، صنعت نیز تقریبا 27درصد منابع آبی را در گرو خود دارد، 3درصد باقی مصارف نوشیدنی نیز، به دو بخش مصارف خدماتی! و مصارف تغذیه ای تقسیم می شود. به نظر می رسد که فقط یک درصد آبها، صرف شرب می شود، و 99درصد آبها چندان ضروری نیست، و میتواند جایگزین داشته باشد. جایگزین آب مصرفی کشاورزی، صنعتی و خدماتی هرچقد گران هم باشد، برابر هزینه تحمیلی جنگ آب، رقم زیادی نخواهند بود.لذا بررسی راههای کاهش مصرف آب، یا تهیه الگوی مصرف آب بصورت بومی، لازمه برنامه ریزی مدیریت منابع آب کشور است. رئیس جمهور اعلام کرده که: کمبود منابع آبی خطرناک است.  مدیرآبفای خراسان هم در همایش مشهد، آن را بیان کرد! اما باید گفت به چند دلیل این حرفها ناصحیح است. اول اینکه اگر از زبان رئیس جمهور باشد، زمینه سازی برای انتقال آب دریای مازندران، به استان سمنان است. دوم اینکه اگر از زبان مسئولین بخش آب باشد، برای گرفتن بودجه بیشتر است! یعنی آنها بحران آب را داغ می کنند، تا بتوانند حمایت و بودجه بیشتری بگیرند. اگر از زبان عوامل محیط زیستی باشد که، آنها برای خوش رقصی بیگانگان و: بدبخت نشان دادن ملت، هرکاری از دستشان بیاید می کنند! بقیه کسانی هستند که بخاطر مهاجرت، عقاید ناباب پیدا کرده اند! مثلا اهل شمال به تهران رفته، تهرانی به یزد، یزدی به سیستان و بلوچستان! طبیعی است که این افراد، احساس بیچارگی و بحران آب را داشته باشند! زیرا کسی که در شمال بوده و بارش :باران صد میلیمتری دیده، باران 20میلیمتری تهران، به نظرش قحطی می رسد، و به همین قیاس بقیه! لذا اگر تخقیق بومی واقعی باشد، اصلا کمبود آب وجود ندارد. و بحران سازی از آن، خیانت به آینده کشور است. برای بومی سازی باید: اولا آب را صادر نکرد! دوما در صنایع برای خنک کنندگی استفاده نشود.( مثلا از گاز فلور یا آرگون و به روش یخچالی، خنک شوندگی را توسعه دهند) سوما در کارهای خداماتی، مخصوصا شستشوی ماشین (کارواش)، بنایی و غیره از آب تصفیه شده استفاده نشود. در کارواش میتوان بجای آب، از حلال های مایع و گازی استفاده شود. اما در مورد صادرات آب، روش  دزدی،  قاچاقی قانونی و طبیعی در جریان است! دزدی آن است که همسایه ها، حقابه ایران را نمی دهند! قاچاقی آن است که بخاطر ارزش افزوده بالا، و سودهای باد آورده آبهای مصرفی مردم، توسط سودجویان به کشورهای همسایه فرستاده می شود. راه قانونی هم آن است که: به بهانه صادرات غیرنفتی، آب را صادر کنیم، تا درآمد ارزی بالا رود! این راه مانند بقیه راهها، دوطریق مخفی و علنی دارد! علنی ان است که آب را بصورت: بطری صادر کنیم. ولی مخفی آن است که میوه و سبزیجاتی که: مصرف آب بالایی دارند، برای صادرات کاشته شوند! و اما طبیعی آن، بصورت مهاجرت آبهای زیر زمینی است. زیرا سلسله کوههای زاگرس، از سیرجان تا سنندج دولایه بوده، و برفهای ذوب شده دره میانی آن، راه خروج ندارد و به زمین فرومی رود. و از طریق  سفره های زیر زمینی، بصورت چشمه های آب شیرین، به خلیج فارس یا دریای عمان می ریزد. و یا در کشورهای همسایه منبع خرمی می شود: مانند قطیف و کویت و امارات و دبی و شارجه. از طرف دیگر طبق قانون ترمودینامیک، پایین آوردن حرارت ماشینهای صنعتی، معضل بزرگی است که غالب آنها از طریق مصرف آب انجام می شود. که باید دانشمندان ما راههای دیگری پیدا کنند. بنده 6راه را به همایش و جشنواره فولاد ایران، در برج میلاد دادم. ازقبیل استفاده از گاز فلور. و تجزیه عوامل گرما.

Reduce water use in agriculture, industry and services!

 Agriculture consumes about 70% of the water resources, the industry also accounts for approximately 27% of the water resources, and the remaining 3% of the beverage consumption is divided into two parts of the service cost! And nutritional expenses. It seems that only one percent of the water is consumed, and 99 percent of the water is not necessary, and it can be replaced. The replacement of water used by agriculture, industry, and services is expensive, not equal to the cost of water warfare. Therefore, reviewing ways to reduce water consumption, or the development of a water-consumption model for the country, is a prerequisite for the planning of water resources management in the country. The president said: Lack of water supplies is dangerous. Managing Director of Khorasan at Mashhad conference! But for some reason this is not true. First, if it is a presidential language, the ground for the transfer of water from the Mazandaran Sea to Semnan province is. Secondly, if it is the water sector's authority, it is more for the budget! That is, they will heat the water crisis, so that they can receive more support and funding. If they are the language of environmental factors, they will do anything to help them dance alien and: miserably, to show the nation! The rest are those who have found false ideas for immigration! For example, from north to Tehran, Tehrani to Yazd, Yazdi to Sistan and Baluchistan! It's natural that these people have a sense of misery and a water crisis! Because the one in the north and the precipitation: a 100-millimeter rain, a 20-millimeter Tehran rain, it seems like a famine, and so on! Therefore, if native scaling is real, there is no shortage of water at all. And the crisis in it is a betrayal of the country's future. To be localized: First, do not issue water! Secondly, do not use in cooling industries. (For example, from flora or argon gas and in refrigerated mode, to develop cooling). Do not use refined water for work, especially washing machines (carwashes), construction, etc. In carwashes, liquid and gaseous solvents can be used instead of water. But about the export of water, the method of theft, legal and natural smuggling is in progress! Theft is that neighbors do not give the right to Iran! Smuggling is due to the high added value, and the windfall profits of the people's consumption of water, sent to neighbors by profiteers. The legal way is to: Extract non-oil exports, so that foreign exchange earnings rise! This way, like the rest of the way, is secret and open! It is publicly available to export water as: bottle. But it's secret that fruits and vegetables that have high water consumption are planted for export! But its natural, as an immigration of groundwater. Because the Zagros Mountains range from Sirjan to Sanandaj in two levels, and the melting snow of its middle valley does not have a way out and falls to the ground. It flows through the basins under freshwater springs to the Persian Gulf or Oman Sea. Or :in the neighboring countries, such as Qatif and Kuwait and the United Arab Emirates, Dubai and Sharjah. On the other hand, according to the thermodynamic law, the lowering of the heat of industrial machines is a major dilemma, which is dominated by water use. That: our scientists have to find other ways. I gave 6th way to the conference and the Iranian Steel Festival in Milad Tower. Such as: the use of flora gas. And: decomposition of heat factors.

تقلیل استخدام المیاه فی الزراعة والصناعة والخدمات!

 والنفقات الغذائیة. یبدو أن واحد بالمائة فقط من المیاه المستهلكة ، و 99 بالمائة من الماء غیر ضروری ، ویمكن استبداله. وقال الرئیس: نقص إمدادات المیاه أمر خطیر. العضو المنتدب لخراسان فی مؤتمر مشهد! ولكن لسبب ما هذا غیر صحیح. أولا ، إذا كانت لغة رئاسیة ، فإن الأرضیة لنقل المیاه من بحر مازندران إلى مقاطعة سمنان. ثانیاً ، إذا كانت سلطة قطاع المیاه ، فهی أكثر بالنسبة للمیزانیة! أی أنهم سیعملون على تسخین أزمة المیاه ، حتى یتمكنوا من الحصول على المزید من الدعم والتمویل. إذا كانت لغة العوامل البیئیة ، فإنها سوف تفعل أی شیء لمساعدتهم على الرقص الغریبة و: فشلا ذریعا ، لإظهار الأمة! والباقی هم أولئك الذین وجدوا أفكارًا زائفة للهجرة! على سبیل المثال ، من الشمال إلى طهران ، من طهران إلى یزد ، یزدی إلى سیستان وبلوشستان! من الطبیعی أن یكون لدى هؤلاء الأشخاص شعور بالبؤس وأزمة مائیة! لأن لا أحد فی الشمال وهطول الأمطار: المطر شهدت مائة ملم، 20 ملم المطر طهران، وقالت انها تتطلع المجاعة، وكذلك بقیة! لذلك ، إذا كان القیاس الأصلی حقیقیًا ، فلا یوجد نقص فی الماء على الإطلاق. والأزمة فیه خیانة لمستقبل البلاد. لتكون مترجمة: أولا ، لا تصدر الماء! فی غسیل السیارات ، یمكن استخدام المذیبات السائلة والغازیة بدلاً من الماء. ولكن حول تصدیر المیاه ، فإن طریقة السرقة والتهریب القانونی والطبیعی جاریة! السرقة هی أن الجیران لا یعطون الحق لإیران! ویرجع التهریب إلى القیمة المضافة العالیة ، والأرباح غیر المستحقة من استهلاك الناس للمیاه ، التی یرسلها الجیران إلى الجیران. الطریقة القانونیة هی: استخراج الصادرات غیر النفطیة ، بحیث ترتفع أرباح النقد الأجنبی! بهذه الطریقة ، مثل بقیة الطریق ، هو سر ومفتوح! هو متاح للجمهور لتصدیر المیاه على النحو التالی: زجاجة. ولكن من السر أن تزرع الفواكه والخضروات التی لدیها ارتفاع استهلاك المیاه للتصدیر! ولكن من الطبیعی ، والهجرة من المیاه الجوفیة. بسبب مجموعة جبال زاغروس، من سنندج الى سیرجان التشابك، وذاب الثلج وادی بینه ومخرجا لیس للمنتدى. یتدفق خلال الأحواض تحت ینابیع المیاه العذبة إلى الخلیج الفارسی أو بحر عمان. أو فی البلدان المجاورة ، مثل القطیف والكویت والإمارات العربیة المتحدة ودبی والشارقة. أن على علماءنا إیجاد طرق أخرى. أعطیت الطریق السادس للمؤتمر ومهرجان الصلب الإیرانی فی برج میلاد. مثل استخدام غازات الفلورا. وتحلل عوامل الحرارة.

Kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmətlərdə suyun istifadəsini azaldır!

 Və qida xərcləri. Görünür ki, suyun yalnız bir faizini istehlak edər və suyun 99 faizinə ehtiyac yoxdur və onu əvəz edə bilərsiniz. Prezident deyib: Su təchizatının olmaması təhlükəlidir. Məşhəd konfransında Xorasan idarə heyəti başçısı! Ancaq nədənsə bu doğru deyil. Birincisi, prezidentlik dili varsa Mazandaran dənizindən Semnan vilayətinə suyun köçürülməsi üçün əsasdır. İkincisi, əgər bu su sektorunun səlahiyyətidirsə, büdcə üçün daha çoxdur! Yəni, onlar daha çox dəstək və maliyyə ala biləcək şəkildə su böhranını istiləşdirəcəklər. Ətraf mühitin faktorları dilində olsalar, onlar yabanı rəqs etməyə kömək etmək üçün hər şeyi edərlər və təəssüf ki, xalqı göstərsinlər! Qalanlar, immiqrasiya üçün yanlış fikirlər tapanlardır! Məsələn, şimaldan Tehrana, Tehranıdan Yezdə, Yəzdi Sistan və Bəluçistaya! Təbiidir ki, bu insanlar qıtlıq və su böhranı hissi ilə qarşılaşırlar! şimal və yağıntının heç bir Çünki yağış yüz millimetr, 20 millimetr yağış Tehran görüldü, o aclıq və həmçinin qalan görünür! Buna görə, doğma miqyasda real olduqda, suyun çatışmazlığı yoxdur. Bunda böhran ölkənin gələcəyinə xəyanətdir. Yerli olmaq üçün: Birincisi, su verməyin! Avtomobil yıkanmasında suyu əvəzləmək üçün maye və qaz

 

نوع اخبار :
برچسب : کاهش مصرف آب،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :