ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 16 دی 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
درس دادن و درس خواندن، اولین تکلیف اجتماعی انسان است.هر کودکی به محض رشد کافی، از محیط خانه خارج شدن را یاد بگیرد، اولین جایی که به تنهایی قدم می گذارد، مدرسه است. که ارتباط نزدیکی با محیط خانواده و فضای تربیتی آن دارد. اما آیا این تجربه به سادگی به دست آمده؟ یا تاریخی بزرگ و پرتلاش را پشت سر گذاشته است؟ اولین بار در کجا و با چه شرایطی آغاز شد. ارسطو را معلم اول می دانند. فارابی معلم دوم و میرداماد معلم سوم لقب دارد، ولی اینطور نیست! به گفته امام خمینی معلمی، شغل انبیا بوده است. و به گفته قران، اول معلم خدا است.(خلق الانسان علمه البیان) بنابر این باید تاریخ علوم تربیتی را، از نو بنویسیم! تا حقی از کسی پایمال نشود. وقتی در قران می خوانیم که: خداوند همه اسما را به حضرت آدم یاد داد، یعنی معلمی کامل و مهربان بوده است. چرا باید آن را انکار کنیم؟ یا در نظر نگیریم. و شاگرد بسیار خوب، یعنی حضرت آدم را افسانه بدانیم؟ در حالیکه او با این علوم کامل، بهترین استاد برای شاگردان بعدی خود شد. جالب است بدانیم علوم نظری را خداوند، در بهشت به انسان یاد داد. اسما یا نامها، نمادی از تئوری ها و شناخت شناسی های: فلسفی و فکری است که کل گرایی را در خود دارد. زیرا در بهشت، انسان به عملگرایی نیازی نداشت! یعنی کاری نبود که انجام دهد! بلکه بر عکس یک کار را می بایست: انجام ندهد! و آن اینکه گندم نخورد! ولی در این یک عمل هم شکست خورد! و از بهشت بیرون رانده شد. در روی زمین بود که خداوند، کارهای یدی یا عملگرایی را، به او یاد داد. اولین کار کشاورزی بود! آدم گریه طولانی کرد تا خدا او را ببخشد، وقتی خدا او را بخشید، از خوشحالی سربلند کرد و دید: از محل جاری شدن اشکهایش، گیاه روییده! و خداوند به او گفت: دانه های انها را حفظ کند و: دوباره بکارد وآنها آبیاری نماید. تا اینجا آموزش به صورت آنالوگ بود. یعنی فقط خدا آموزش می داد. ولی بعدا به حضرت آدم دعا کردن را یاد داد، تا دیالوگ آغاز شود و دوطرفه باشد.  تا زمان حضرت ادریس، روش دیالوگ ادامه داشت، تا اینکه حضرت ادریس با روش جدیدی، جهان را شگفت زده کرد! همانطور که از اسم ایشان بر می اید، کلاس تشکیل داد و درس را با حضور چند نفر آغاز کزد. وی با دریافت وحی (دیالوگ با خداوند) روش لباس دوزی و برخی صنایع دیگر را هم، آموزش می داد. اما آموزش مکتوب از زمان حضرت داود، و با زبور داود آغاز می شود. و نوشتن بر روی چوب و اشیا دیگر، باب می شود. مخالفان هم بیکار نمی نشینند! نوشتن  را سحر و جادو، و آموزش پیامبران را افسانه می خوانند، و مردم را از آان می ترسانند! برخی افراد متفکر هم، به این روند کمک می کنند: ذیمقراطیس در یونان، به دلیل دوری از میانرودان، از روش های تربیتی الهی تقلید ناشیانه میکند: برای روش آنالوگ در غارها به تمرین می پردازد! اقلاطون به روش دیالوگ کار را شروع میکند. اغلب  فقط یک شاگر در کلاس خود داشت. ارسطو به روش کلاس داری یا آکادمی روی آورد، ولی چندان شاگردانی نداشت. اقلاطون به تقلید از حضرت ابراهیم، با هنر و صنایع دستی (بت سازی) مخالف بود! ولی ارسطو آن را اصلاح کرد، از هنر هم دفاع می نمود. شاگردان او سعی کردند به روش داود ع  برایش کتاب هم بنویسند! ولی نقل قول های او را به یاد نمی اوردند، لذا از خودشان می نوشتند و بنام ارسطو یا افلاطون منتشر کردند. این روش تا زمان ما ادامه دارد: یعنی دانشمندان ایرانی یا اروپایی هم، برای مقبولیت نظریات خودشان، آن را به نظریات افلاطون و ارسطو متصل می کنند! در حالیکه دانش و هنر بیش از 15هزار سال سابقه  دارد، ارسطو و افلاطون سبد! چیدن این میوه ها است.

First classroom

Teaching and studying is the first social task of a human being. Every child, once it is sufficiently developed, learns from the home environment, the first one to walk alone is school. Which is closely related to the family environment and its educational environment. But is this experience simply obtained? Or has a great historic and overflowing progress? The first time where and with what conditions began. Aristotle is the first teacher. Farabi is the second teacher and Mirdamad is a third teacher, but it is not! According to Imam Khomeini, a teacher was a job of the prophets. And according to the Quran, first is the teacher of God (the creation of Al-Anzan al-Ma'ul al-Bayān). Therefore, we must re-write the history of education! There is no right for anyone to be hurt. When we read in the Qur'an: God has taught all the names to Adam, a perfect and kind teacher. Why should we deny it? Or do not consider. And a very good student, that is, Adam's legendary legend? While he was the best teacher for his later students with this complete science. It is interesting to know that the theoretical sciences are taught to man by God in paradise. The names or names are a symbol of theories and epistemologies: philosophical and intellectual, which holds on holism. Because in heaven, man did not need pragmatism! There was nothing to do! Instead, one thing must be done: do not! And he did not eat wheat! But in this one also failed! And was driven out of heaven. It was on earth that he taught him God, works of art, or pragmatism. It was the first agricultural work! Adam cried for a long time so that God forgives him, when God gave him forgiveness, and saw: from the place where his tears flowed, the plant has grown! And God told him to keep their seeds in order: to kill them again and to irrigate them. So far the training was analog. That is, only God taught. But later, Adam taught prayer to begin dialogue and be two-way. Until the time of Hazrat Idris, the dialogue continued until Hadithis surprised the world with a new method! As the name suggests, the class formed a class and began the lesson with the presence of several people. He also taught the method of dressing and some other industries through revelation (dialogue with God). But written instruction begins from the time of David, and with the sons of David. And writing on the wood and other objects, Bob gets. Opponents do not sit idle! Write magic, teach the prophets the legend, and scare people out! Some thoughtful people are also contributing to this trend: Djikharatys in Greece, because of the distance from the brothers, duplicates the divine education methods: practice the analogue in the caves! The neighborhood begins the dialogue process. Often there was only one student in his class. Aristotle turned to class or academy, but he did not have much discipleship. The region was opposed to imitation of Prophet Ibrahim, with arts and crafts! But Aristotle corrected it, defended art too. His students tried to write a book in David's way! But they did not remember his quotations, so they wrote about themselves, published in the name of Aristotle or Plato. This method continues until our time: that is, the Iranian or European scholars connect it to Plato's and Aristotle's ideas for the acceptance of their own ideas! While science and art has more than 15,000 years of history, Aristotle and Plato are baskets! Picking up these fruits.

الفصل الأول

إن التدریس والدراسة هو أول مهمة اجتماعیة للإنسان ، فكل طفل ، عندما یتطور بشكل كاف ، یتعلم من البیئة المنزلیة ، أول شخص یمشی بمفرده هو المدرسة. التی ترتبط ارتباطًا وثیقًا ببیئة العائلة وبیئتها التعلیمیة. لكن هل هذه الخبرة تم الحصول علیها ببساطة؟ أو لدیه تقدم تاریخی كبیر وفیر؟ فی المرة الأولى التی بدأت فیها وبشروط ما. أرسطو هو المعلم الأول. الفارابی هو المعلم الثانی والمیرداماد هو المعلم الثالث ، لكنه لیس كذلك! وفقا للإمام الخمینی ، كان المعلم وظیفة الأنبیاء. وطبقاً للقرآن ، أولاً هو معلم الله (إنشاء أنزان المعلول البیان) ، لذلك ، یجب علینا إعادة كتابة تاریخ التعلیم! لا یوجد حق لأحد أن یصاب. عندما نقرأ فی القرآن الكریم: لقد علم الله جمیع الأسماء إلى آدم ، المعلم المثالی واللطیف. لماذا یجب أن ننكر ذلك؟ أو لا تنظر. وطالب جید جدا ، وهذا هو أسطورة آدم الأسطوری؟ بینما كان أفضل معلم لطلابه فی وقت لاحق مع هذا العلم الكامل. من المثیر للاهتمام معرفة أن العلوم النظریة تدرس للإنسان بالله فی الجنة. الأسماء أو الأسماء هی رمز للنظریات والمعرفیة: الفلسفیة والفكریة ، والتی تمسّ النزعة الشمولیة. لأنه فی الجنة ، لم یكن الإنسان بحاجة إلى البراغماتیة! لم یكن هناك شیء للقیام به! بدلا من ذلك ، یجب القیام بشیء واحد: لا! وقال انه لا یأكل القمح! ولكن فی هذا واحد أیضا فشلت! وكان طرد من السماء. كان على الأرض أنه علمه الله ، والأعمال الفنیة ، أو البراغماتیة. كان أول عمل زراعی! صرخ آدم لفترة طویلة لكی یغفر له الله ، عندما أعطاه الله الغفران ، ورأى: من المكان الذی تدفقت فیه دموعه ، نبت النبات! وأمره الله أن یحفظ بذوره بالترتیب: أن یقتلهم مرة أخرى وأن یرویهم. حتى الآن كان التدریب تناظریًا. هذا هو ، فقط علم الله. ولكن فی وقت لاحق ، علم آدم الصلاة لبدء الحوار ویكون فی اتجاهین. حتى زمن حضرة إدریس ، استمر الحوار حتى فاجأ الحدیث العالم بأسالیب جدیدة! كما یوحی الاسم ، شكّل الفصل طبقة وبدأ الدرس بحضور عدة أشخاص. كما قام بتعلیم طریقة ارتداء الملابس وبعض الصناعات الأخرى من خلال الوحی (الحوار مع الله). لكن التعلیمات المكتوبة تبدأ من وقت داود ، ومع بنی داود. والكتابة على الخشب والأشیاء الأخرى ، یحصل بوب. المعارضین لا یجلسون فی وضع الخمول! كتابة السحر ، وتعلیم الأنبیاء الأسطورة ، وتخویف الناس! یساهم بعض الناس المدروسین فی هذا الاتجاه أیضاً: الجوخاراتیة فی الیونان ، بسبب المسافة من الإخوة ، تكرر طرق التعلیم الإلهی: ممارسة التماثلیة فی الكهوف! الحی یبدأ عملیة الحوار. فی كثیر من الأحیان كان هناك طالب واحد فقط فی فصله. تحول أرسطو إلى الطبقة أو الأكادیمیة ، لكنه لم یكن لدیه الكثیر من التلمذة. كانت المنطقة تعارض تقلید النبی إبراهیم ، مع الفنون والحرف الیدویة! لكن أرسطو صححها ، ودافع عن الفن أیضا. حاول طلابه كتابة كتاب بطریقة دیفید! لكنهم لم یتذكروا اقتباساته ، لذلك كتبوا عن أنفسهم ، نشرت باسم أرسطو أو أفلاطون. وتستمر هذه الطریقة حتى عصرنا: أی أن العلماء الإیرانیین أو الأوروبیین یربطون أفكار أفلاطون وأرسطو بقبول أفكارهم! بینما یمتلك العلم والفن أكثر من 15000 سنة من التاریخ ، فإن أرسطو وأفلاطون هما سلال! التقاط هذه الفواكه

Birinci sinif

Tərbiyə və təhsil insan həyatının ilk sosial vəzifəsidir, hər bir uşaq yetərincə inkişaf etdikdən sonra ev mühitindən öyrənir, ilk yolda tək getmək məktəbdir. Ailə mühiti və onun təhsil mühiti ilə yaxından əlaqəli olan. Amma bu təcrübə sadəcə əldə edildi? Və ya böyük bir tarixi və daşqın tərəqqi var? İlk dəfə və hansı şərtlərlə başladı. Aristotel birinci müəllimdir. Farabi ikinci müəllimdir və Mirdamad üçüncü müəllimdir, amma bu deyil! İmam Xomeyninin sözlərinə görə, bir müəllim peyğəmbərlərin işi idi. Qurana əsasən, əvvəlcə Allahın müəllimi (Əl-Ənzan əl-Maul əl-Bayanın yaradılması), buna görə də biz təhsil tarixini yenidən yazmalıyıq! Kimsəyə zərər verməyə haqqı yoxdur. Quranda oxuduğumuzda: Allah adları Adəmə mükəmməl və incə bir müəllim öyrətdi. Niyə onu inkar etməliyik? Və ya düşünməyin. Və çox yaxşı bir şagird, yəni Adəmin əfsanəvi əfsanəsi? Bu tam elmi ilə sonrakı tələbələri üçün ən yaxşı müəllim olsa da. Təbii elmlərin Allah tərəfindən cənnətdə insanlara öyrədildiyi maraqlıdır. Adlar və ya adlar nəzəriyyələrin və epistemologiyanın simvoludur: fəlsəfi və intellektual, holisizmdədir. Çünki cənnətdə insan pragmatizmə ehtiyac duymadı! Heç bir şey yoxdur! Bunun əvəzinə bir şey edilməsi lazımdır: etməyin! Və buğda yemədi! Lakin bu da uğursuz oldu! Və göydən qovulmuşdu. Yer üzündə olduğu kimi, ona Allahı, sənət əsərlərini və ya pragmatizmi öyrətdi. Bu ilk əkinçilik işi idi! Adəm uzun müddət ağladı ki, Allah bağışladı, Allah bağışladı və gördüm: gözyaşları axan yerdən bitki böyüdü! Allah ona toxumlarını saxlamaq üçün təkrar öldürmək və suvarmaq üçün ona əmr verdi. İndiyə qədər məşq analoq idi. Yəni, yalnız Allah öyrədirdi. Lakin sonra, Adəm dialoqa başlamaq və iki yollu olmaq namazını öyrətdi. Həzrət Idrisin vaxtı qədər hədislər dünyada yeni bir üsulla təəccübləndikdən sonra dialoq davam etdi! Adından da göründüyü kimi, sinif bir sinif meydana gətirdi və bir neçə nəfərin iştirakı ilə dərs başladı. O, həmçinin, vahyin (Allahla dialoq) vasitəsilə sarğı üsulu və dnması.

نوع اخبار :
برچسب : اولین کلاس درس،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :