ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 7 دی 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

بنده نیم ساعت زودتر، سوار همان اتوبوسی بودم که چپ کرد! دانشگاه علوم و تحقیقات، در بالای تپه های فرحزاد و مشرف بر پونک و حصارک، در شمال غربی تهران می باشد. مساخت زمین آن بسیار زیاد است، ولی همه آن تپه ماهور می باشد که: در هر دره آن دانشکده ای بنا شده! و در ارتفاعات آن هم فضای سبز، و خیابان کشی شده است. با اینکه سالها از کنار آن رد می شدم، ولی آن روز خواستم از درون، آن را تماشا کنم بخصوص که یکی از دوستان، گفته بود همایش محیط زیستی هم در آنجا هست. بی آرتی از میدان آزادی، سربالایی های زیادی را طی می کند، تا به این دانشگاه برسد! روی تابلوی آن هم نوشته: میدان ازادی - دانشگاه غلوم و تحقیقات. به نوبه خود، به تمام کسانی که اینهمه راه های ناهموار را طی می کنند، تا به دانشکده خود برسند، و آنهمه هزینه های ریالی شهریه، کتاب و سفر را بر خود هموار می کنند، غبطه می خورم. واقعا اینهمه شوق برای دستیابی به علم، و شرکت در کلاس ها در هیچ کجای دنیا نیست. جوانان پر شور وشر که میتوانند: دنیا را به هم بریزند، ساعت ها در یک اتاق می نشینند، و به درس استاد گوش می دهند! جزوه های سخت را از رو می خوانند، یا آن را رونویسی می کنند و: به حافظه می سپارند. اگر دانشگاه تهران بود، و آنهمه کمک هزینه تحصیلی! و وام های دانشجویی شاید می توان گفت: انگیزه چیزی غیر از درس خواند و دانستن است، ولی این راه دور و این همه هزینه، واقعا فقط شوق و ذوق درس خواندن را می طلبد. هرچند آنها خودشان هم نمی دانند که: با این کوشش ها بر بال فرشته ها سوارند و: در دنیای ماورا  سفر میکند. چرا که هر جوینده علم از نظر اسلام، بالاتر از فرشتگان است! امام صادق می فرماید: نباید بین شما کسی غیر از دانشجو و استاد باشد! یا باید چیزی یاد بگیرید، و یا یاد بدهید.(معلم او متعلم) لذا به نظرم دانشجویانی که: در این راه از دست می روند، باید شهید محسوب شوند. شهید راه دانش، زیرا از نظر اسلام دانش تنها چیزی است که: میراث ماندگار است و هرگز: به پایان نمی رسد و تمام نمی شود. مخصوصا در این دانشگاه! که بنده از نزدیک مشاهده کردم: از درب دانشگاه که وارد شوید، محوطه بسیار بزرگی روبروی شما است، اگر وسیله نقلیه داشته باشید، و راه برای ما مجاز باشد، راحت هستید ولی استاد و دانشجو که، همه ماشین ندارند. لذا دانشگاه تصمیم گرفته، چند اتوبوس بگذارد که هر پانزده دقیقه، کل دانشگاه را دور بزنند! دانشجو را به دانشکده اش برسانند، یا برگردانند. جاده اتوبوس هم مانند جاده های شمال، و هزارچم هست که اگر از روش: کابلی استفاده شود، شاید فاصله ها تا یک چهارم هم کاهش یابد! اما معلوم نیست چرا این روش کنار گذاشته شد، و روش اتوبوسی! آن هم اتوبوس های فاقد معاینه فنی استفاده شده. پیشنهاد می شود درب این دانشگاه را، به روی گردشگران باز کنند. آن وقت ایجاد حمل و نقل کابلی، درآمد زا هم خواهد شد. دیگر مجبور نخواهند شد: اینگونه ریسک کنند و بخاطر: هزینه جان دانشجویان به خطر بیافتد. از آن سو، مردم عادی هم توفیق حضور در دانشگاه پیدا کرده، و از نزدیک با دانشجویان آشنا خواهند شد! در کشور دانش دوستی مانند ایران، حیف است که دانشگاه ها در بسته باشند.  فقط کسانی حق ورود داشته باشند، که کارت آنجا را دارند. باید قبل از اینکه تبدیل به موزه شود، برای بازدید عموم آزاد شود! موزه ها گرچه محترم هستند، ولی راجع به عناصر مرده حرف می زنند! در حالیکه آنها در زمان زنده بودن، غیر از این حالت را داشته اند. مانند جراحی مجسمه های انسانی! آنها اگر هم اشتباه جراحی شوند، چیزی نمی شود! ولی آدم زنده برای: یک سوزن اضافی هم شکایت می کند.

Martyrs of the Way of Science

Served half an hour earlier, I was riding the same bus that left! The University of Science and Research is located above the hills of Farahzad and overlooks Punak and Hesarak, northwest of Tehran. The ground is very large, but it is all that moorland: in every valley, that faculty is built! And at its heights it has green space, and it has been streaked. Although I'd been going away for years, but that day I wanted to watch it from within, especially when a friend told me that there was an environmental conference there too. Free of charge from Azadi Square, he has to go to high school to get to this university! Also on the cover is: Azadi Square - University of Geology and Research. In turn, I envy all those who go through all the rugged ways to reach their college, and they will cover all the rhythm of tuition, books, and travel. It's not really all about the pursuit of science, and attending classes anywhere in the world. Sparkling young people who can: Break the world, sit in the same room for hours, and listen to the lessons of the professor! They read, or transcribe, hard-copy pamphlets, and: they will take memory. If it was a university in Tehran, and that's all the scholarship! Student loans Maybe we can say that motivation is something other than learning and knowing, but this distance and all this cost really requires just the urge to study. However, they themselves do not know that: With these efforts, they will hover over the wings of the angels: they travel to the world of the world. Because every scholar of science in Islam is above angels! Imam Sadeq says: "You should not be someone other than a student and a master!" Or you have to learn something, or teach. (His teacher is a student) So I think that students who: are lost in this way should be regarded as martyrs. Martyr on sciences way, because from the point of view of Islam, knowledge is all that: Legacy is lasting and never: it does not end or end. Especially at this university! I saw very closely: from the entrance to the university entrance, there is a huge area in front of you, if you have a vehicle, and it is a way for us to be allowed, you are comfortable, but a teacher and a student who do not have all the cars. So the university decided to take a few buses to go around the entire university every fifteen minutes! Bring the student to his college, or return it. The bus is the same as the north roads, and there is one thousandth, and if the cable method is used, the distance may be reduced to a quarter! But it is unclear why this method was abandoned, and the busy way! There are also buses without technical examination. It is suggested that the door of this university be opened to tourists. It will also generate revenue for cable carriage. They will no longer be compelled to: take this risk, and because of: the cost of the lives of students is compromised. On the other hand, ordinary people have also succeeded in attending the university, and will be introduced to the students closely! In a country of friendship like Iran, it is a pity that universities should be closed. Only: those who have the right to enter, who have the card. You must be freed to public before becoming a museum! Museums are respected, but they are talking about dead elements! While they were alive, they did not. Like Human Surgery! They will not get anything if they get the wrong surgery! But the live person is complaining: an extra needle.

شهداء الطریق من العلم

خدم نصف ساعة فی وقت سابق ، كنت ركوب نفس الحافلة التی غادرت! تقع جامعة العلوم والبحوث فوق تلال فرحزاد وتطل على بوناك وهاسكار ، شمال غرب طهران. الأرض كبیرة جدا ، لكن كل ذلك مستنقع: فی كل واد ، تلك الكلیة بنیت! وعلى ارتفاعاتها ، یوجد بها مساحة خضراء ، وقد اشتعلت. على الرغم من أننی كنت أذهب بعیداً لسنوات ، لكننی أردت فی ذلك الیوم مشاهدته من الداخل ، خاصة عندما أخبرنی أحد الأصدقاء أن هناك مؤتمراً بیئیاً هناك أیضاً. مجانا من ساحة آزادی ، علیه أن یذهب إلى المدرسة الثانویة للوصول إلى هذه الجامعة! أیضا على الغلاف هو: ساحة آزادی - جامعة الجیولوجیا والبحوث. فی المقابل ، أحسد كل أولئك الذین یمرون بكل الطرق الوعرة للوصول إلى كلیتهم ، وسیغطیون كل إیقاع الرسوم الدراسیة والكتب والسفر. لا یتعلق الأمر فی الواقع بالبحث عن العلوم وحضور الدروس فی أی مكان فی العالم. الشباب المتلألئ الذین یمكنهم: كسر العالم ، والجلوس فی نفس الغرفة لساعات ، والاستماع إلى دروس الأستاذ! یقرأون ، أو ینسخون ، نسخا مطبوعة ، ویأخذون الذاكرة. إذا كانت جامعة فی طهران ، وهذا هو كل المنحة! قروض الطلاب ربما یمكننا القول أن الدافع هو شیء آخر غیر التعلم والمعرفة ، لكن هذه المسافة وكل هذه التكلفة تتطلب حقاً الرغبة فی الدراسة. ومع ذلك ، هم أنفسهم لا یعرفون ذلك: مع هذه الجهود ، سوف یحومون فوق أجنحة الملائكة: یسافرون إلى عالم العالم. لأن كل عالم فی الإسلام هو فوق الملائكة! یقول الإمام الصادق: "لا ینبغی أن تكون شخصًا آخر غیر الطالب والماجستیر!" أو علیك أن تتعلم شیئاً ما ، أو تعلّم. () لذا أعتقد أن الطلاب الذین: فقدوا بهذه الطریقة یجب اعتبارهم شهداء. إن الشهید هو طریق العلم والمعرفة ، لأنه من وجهة نظر الإسلام ، المعرفة هی كل ذلك: الإرث دائم ولا یحدث أبداً: فهو لا ینتهی ولا ینتهی. خاصة فی هذه الجامعة! رأیت عن كثب: من المدخل إلى مدخل الجامعة ، هناك منطقة ضخمة أمامك ، إذا كان لدیك سیارة ، وهی طریقة تسمح لنا بالسماح بها ، فأنت مرتاح ، ولكن المعلم والطالب الذی لا یملك جمیع السیارات. لذا قررت الجامعة أن تأخذ عددًا قلیلاً من الحافلات للتجول فی الجامعة بأكملها كل خمس عشرة دقیقة! أحضر الطالب إلى كلیته أو أعده. الحافلة هی نفس الطرق الشمالیة ، وهناك واحد ألف ، وإذا تم استخدام طریقة الكابل ، قد یتم تخفیض المسافة إلى ربع! ولكن من غیر الواضح لماذا تم التخلی عن هذه الطریقة ، والطریقة المزدحمة! هناك أیضا الحافلات دون الفحص الفنی. یقترح أن یتم فتح باب هذه الجامعة للسیاح. كما سیولد إیرادات لنقل الكابل. لن یكونوا مضطرین بعد الآن إلى: خوض هذه المخاطرة ، وبسبب: تعرض حیاة الطلاب للخطر. من ناحیة أخرى ، نجح الأشخاص العادیون فی حضور الجامعة ، وسیتم تقدیمهم إلى الطلاب عن قرب! فی بلد الصداقة مثل إیران ، من المؤسف أن الجامعات یجب أن تكون مغلقة. فقط أولئك الذین لدیهم الحق فی الدخول ، الذین لدیهم البطاقة. یجب أن تتحرر للجمهور قبل أن تصبح متحفا! یتم احترام المتاحف ، لكنهم یتحدثون عن العناصر المیتة! بینما كانوا على قید الحیاة ، لم یفعلوا ذلك. مثل جراحة الإنسان! لن یحصلوا على أی شیء إذا حصلوا على جراحة خاطئة! لكن الشخص الحی یشكو: إبرة إضافیة.

Elm Yolu Şəhidləri

Yarım saat əvvəl xidmət verdim, sola buraxılan eyni avtobusda qaldım! Elm və Araşdırma Universiteti Farahzad dağlarının üstündə yerləşir və Tehranın şimal-qərbindəki Punak və Hesarak qəsəbələrinə baxır. Torpaq çox böyükdür, amma bu, hər şeydir: hər vadidə ki, fakültə tikilir! Və onun yüksəkliklərində yaşıl yer var və bu, bürünmüşdür. Mən bir neçə ildir uzaqlaşırdım, amma o gündən bəri onu izləmək istəmişdim, xüsusilə də bir dostun orada ətraf mühit konfransı olduğunu söylədim. Azadi meydanından pulsuz, bu ali məktəbə getmək üçün orta məktəbə getməlidir! Həmçinin örtükdə: Azadi Meydanı - Geologiya və Tədqiqat Universiteti. Öz növbəsində, kollecə çatmaq üçün bütün möhkəm yollardan keçənləri və bütün təhsil ritmlərini, kitablarını və səyahətlərini əhatə edənlərə həsəd aparıram. Bu, həqiqətən, elmin arxasınca və dünyada hər hansı bir sinifdə iştirak etməyində deyil. Şüurlu gənclər: Dünyamı parçalamaq, eyni otaqda saat çəkmək və professorun dərslərini dinləmək! Onlar oxuduğu və ya köçürdükləri, bürokratik bülletenləri yazırlar və: onlar yaddaşını alacaqlar. Tehranda bir universitet olsaydı və bütün təqaüdlər! Tələbə kreditləri Bəlkə motivasiyanı öyrənmək və bilməkdən başqa bir şey demək mümkündür, ancaq bu məsafə və bütün bu xərclər, həqiqətən, öyrənmək istəyini tələb edir. Ancaq bunlar özləri də bilmirlər: Bu səylərlə, onlar mələklərin qanadları üzərində hərəkət edəcəklər: dünyanın dünyasına səyahət edirlər. İslamda hər elm mütəxəssisi mələklərdən üstündür! İmam Sadiq deyir: "Sən bir şagirddən və səndən başqa kimsə olmusan!" Və ya bir şey öyrənməlisiniz və ya öyrətməlisiniz. () Beləliklə, hesab edirəm ki, bu şəkildə itkin olan tələbələr şəhid sayılmalıdır. Şəhid elm və bilik yoludur, çünki İslam baxımından bilik budur: miras davamlıdır və heç vaxt: bu bitmir və ya bitmir. Xüsusilə bu universitetdə! Mən çox yaxından gördüm: universitet girişində girişdən öncə böyük bir sahə var, əgər bir vasitə varsa və bu yola icazə verməliyik, rahat olsanız da, bütün avtomobilləri olmayan bir müəllim və tələbə. Beləliklə, universitet bir neçə avtobus götürərək, on beş dəqiqə ərzində bütün universitetə ​​getmək qərarına gəldi! Tələbə kollecinə gətirin və ya onu qaytarın. Avtobus şimal yolları ilə eynidır və mindən çox var və kabel üsulu istifadə edildikdə, məsafə dörddə birə endirilə biləriynə.

نوع اخبار :
برچسب : شهدای راه علم،
لینک ها :
پنجشنبه 27 تیر 1398 06:10 ق.ظ
Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks
دوشنبه 24 تیر 1398 01:45 ب.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing many months of hard work due to no backup.

Do you have any methods to protect against hackers?
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 02:55 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It is the little changes that make the most important changes.
Many thanks for sharing!
جمعه 13 اردیبهشت 1398 06:50 ق.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors,
its really really pleasant post on building up new website.
شنبه 8 دی 1397 12:41 ق.ظ
سلام خسته نباشید، اگه دوست داشته باشید خوشحال میشم با سایت ما تبادل لینک داشته باشید، سایت گالری عکس بازیگران ایرانی، دارای یه پرتال تبادل لینک حرفه ای هست که میتونید به راحتی لینک خودتون رو ثبت کنید.
با این کار در مدت نسبتا کوتاهی بازدید سایت شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد، موفق باشید.
http://www.fastpix.net/links
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :