ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دکتر روحانی گفت که دولت هم گرانفروش است.  ولی راه حل آن را نگفت. به نظر می رسد راه حل بسیار ساده است، ولی نیاز به عزم راسخ و تصمیمی محکم دارد. ما در روایات اسلامی داریم که: هیچکس حق ندارد سربار دیگری باشد. پیامبر اسلام هرگاه به سفر می رفت، یا با دوستان بود همیشه کارهای خود را انجام می داد، و از کسی نمی خواست کارش را انجام دهد. بلکه حتی به آنان کمک هم می کرد. سربار(و هوکل علی مولاه) در اینجا به معنی هزینه های خود را، به دیگران تحمیل کردن است. یکی از دلایل گران بودن دولت این است که: افرادی با نفوذ در آن برای خود، دستمزدهای کلان می گیرند. اگر این دستمزدها تعدیل شود، دولت ارزان می شود. به دو دلیل مهم این امر اتفاق می افتد: اول اینکه هزینه دستمزدهای نجومی، که معادل بودجه کل کشور در هرسال است، از سربار هزینه ها کم می شود، لذا هزینه خدمات دولت به نصف کاهش می یابد. از طرف دیگر باعث منفک شدن بسیاری از: مدیران از بدنه دولت می شود. واقعیت این است اغلب افرادی که: وارد بدنه دولت می شوند، به قصد درآمد های نجومی است، تا خود و خانواده خود را، برای همیشه بیمه خواهند نمایند! هرچه رده سازمانی این مدیران بالاتر است، انتظار دریافت های نجومی برایشان بیشتر است. ولی وقتی ببیند که حقوق نجومی در کار نیست، به سراغ کار دیگری می روند، و بیش از 50درصد بدنه دولت سبک می شود! لذا بازهم هزینه ها کاهش یافته و: هزینه خدمات دولتی تا 25درصد فعلی، نزول می کند. البته توهین به همه مدیران و دولتمردان نباشد، منظور ما 50درصد طماع است، نه 50درصدی  که می مانند، تا خدمت کنند و انتظار: حقوق های نجومی ندارند. در زمان شهید رجایی دولت انقلابی، بیشتر حقوق خود را از محل خدمت قبلی می گرفتند. برای صرف نهار هم فقط از نان و ماست استفاده می کردند. حتی بهزاد نبوی ریاکار! چایی را هم خودش از خانه می آورد، و با دست خودش دم می کرد و می گفت: به کارگر نباید دستور بدهیم و یا ظلم کنیم! طبیعی بود که در این دوران، پول فراوان بود و ارزاق هم ارزان بودند. همه برای رضای خدا کار می کردند، و کسی حقوق نجومی نداشت. ولی موقعی که مهندس موسوی نخست وزیر شد، همه را به مسخره گرفت و گفت: بهترین غذاها را برای هیات دولت بیاورند، بطوری که هزینه غذای یک نفر دولت او، معادل هزینه عذای کل هیات دولت شهید رجایی می شد. طبیعتا پولها صرف وزرا و وکلا و استانداران شد، و بودجه ای باقی نماند! به همین دلیل وقتی امام خمینی فرمود که: دولت به جنگ کمک کند، ایشان استعفا داد. عاقبت محسن رضایی راهم معتقد کرد که: بودجه قرمز شده وزیر صفر است، و باید صلح را بپذیرند! در دوران هاشمی دست دولتی ها، نه تنها برای حقوق ومزایا باز شد، بلکه بیت المال هم در اختیار انان گذاشته شد! و مانند رضا شاه، هرجا ملک مرغوبی بود به تملک ریاست جمهوری در آمد. کاخ ها که قرار بود موزه شود، در اختیار هاشمی قرار گرفت. کاخ مرمر کارهای اداری و کاخ نیاوران امور تفریحاتی انجام می شد. کیش و سفرهای خارجی و هرگونه هزینه دیگر قابل قبول شد! بودجه دولت به بهانه سازندگی، به پاداش و دستمزد اختصاص یافت. همین امر باعث هجوم جویندگان طلا به دولت گردید. معترضان هم ضد هاشمی معرفی می شدند! لذا این جریان اگر قطع نشود، دولت همچنان گران خواهد بود.

How will the government become cheap?

Dr. Rouhani said that the government is also expensive. But the solution did not say it. The solution seems to be very simple, but it needs a firm resolve and determination. We have in Islamic narratives that: No one has the right to be another. The Prophet, when he was traveling, or with friends, always did his work, and nobody wanted to do his job. But: even helped them. Overhead: () here means imposing your costs on others. One of the reasons why the government is expensive is that: influential people get big wages for themselves. If these wages are adjusted, the government becomes cheap. This is due to two main reasons: firstly, the cost of astronomical wages, which is equivalent to the total budget of the country each year, reduces the overhead, so the cost of government services is halved. On the other hand, many people are disfigured: managers become the body of the government. The reality is that most people who enter the government body are for astronomical purposes, they will insure themselves and their families forever! The higher the organizational class of these directors is, the more they expect astronomical downloads. But when he sees that astronomical rights are not working, they will go to another job, and more than 50% of the government body will be light! Therefore, costs have fallen and: the cost of government services is down to 25%. Of course, there is no insult to all directors and statesmen, we mean 50% of the Finns, not 50% of them who they are, to serve and expect no astronomical salaries. At the time of the Revolutionary Government's martyr Rajai, they took more of their salary from the previous service. For lunch, they only used bread and yogurt. Even Behzad Nabavi hypocrite! He brought the tea from the house himself, and he spoke with his own hand, saying: We should not order or oppress the worker! It was natural that during this period, there was a lot of money, and they were cheap too. Everyone worked for God's sake, and no one had astronomical rights. But when Mousavi became prime minister, he mocked everyone and said: "Bring the best food to the government, so that the cost of one man's food would be equal to the cost of the total mourning of the martyr Raja'i government." Naturally, the money was spent on ministers, lawyers and governors, and there was no budget! For this reason, when Imam Khomeini said that the government would help the war, he resigned. The sequel to Mohsen Rezaei Raham believed that: The red budget is a zero minister, and must accept peace! During the Hashimi era, the hands of the state were opened not only for salaries, but also for the bite-llm! And like Reza Shah, wherever he was a wealthy property, he became president. Hashmi was given to the palaces that were supposed to be the museum. The marble palace and the Niavaran Palace of Recreation were carried out. Kish and foreign travels and any other expenses are acceptable! The state budget was allocated to rewards and wages on the pretext of construction. This led to the influx of gold seekers into the government. Anti-Hashemi protesters were introduced! Therefore, if the current course is not discontinued, the government will continue to be expensive.

كیف ستصبح الحكومة رخیصة؟

قال الدكتور روحانی إن الحكومة مكلفة أیضاً. لكن الحل لم یقل ذلك. یبدو الحل سهلاً للغایة ، لكنه یحتاج إلى عزم وتصمیم قویین. لدینا فی الروایات الإسلامیة ما یلی: لا أحد لدیه الحق فی أن یكون آخر. كان النبی ، عندما كان مسافرا ، أو مع الأصدقاء ، یقوم بعمله دائما ، ولا أحد یرید أن یؤدی وظیفته. ولكن حتى ساعدهم. النفقات العامة () هنا تعنی فرض تكالیفك على الآخرین. أحد الأسباب التی تجعل الحكومة مكلفة هو: یحصل الأشخاص ذوو النفوذ على أجور كبیرة لأنفسهم. إذا تم تعدیل هذه الأجور ، تصبح الحكومة رخیصة. ویرجع ذلك إلى سببین رئیسیین: أولاً ، أن تكلفة الأجور الفلكیة ، التی تعادل المیزانیة الإجمالیة للبلد كل عام ، تقلل من النفقات العامة ، وبالتالی فإن تكلفة الخدمات الحكومیة تنخفض إلى النصف. من ناحیة أخرى ، یتم تشویه العدید من الناس: یصبح المدیرون جسد الحكومة. والحقیقة هی أن معظم الناس الذین یدخلون هیئة حكومیة هم لأغراض فلكیة ، وسوف یؤمنون أنفسهم وعائلاتهم إلى الأبد! وكلما ارتفعت الطبقة التنظیمیة لهؤلاء المدیرین ، زاد توقعهم للتنزیلات الفلكیة. لكن عندما یرى أن الحقوق الفلكیة لا تعمل ، فإنهم سیذهبون إلى وظیفة أخرى ، وأكثر من 50٪ من هیئة الحكومة ستكون خفیفة! لذلك ، انخفضت التكالیف و: انخفضت تكلفة الخدمات الحكومیة إلى 25 ٪. بالطبع ، لا یوجد إهانة لكل المدیرین ورجال الدولة ، فنحن نقصد 50٪ من الفنلندیین ، ولیس 50٪ منهم ، أن یخدموا ولا یتوقعون أی رواتب فلكیة. فی زمن الشهید رجائی ، أخذوا رواتبهم من الخدمة السابقة. لتناول طعام الغداء ، استخدموا الخبز والزبادی فقط. حتى بهزاد نبوی منافق! أحضر الشای من البیت نفسه ، وتكلم بیدیه قائلاً: لا ینبغی أن نأمر أو نقمع العامل! كان من الطبیعی أنه خلال هذه الفترة ، كان هناك الكثیر من المال ، وكانت رخیصة أیضا. الجمیع عملوا من أجل الله ، ولم یكن لأحد حقوق فلكیة. لكن عندما أصبح موسوی رئیساً للوزراء ، سخر الجمیع وقال: "أحضروا أفضل غذاء للحكومة ، بحیث تكون تكلفة الطعام لشخص واحد مساویة لتكلفة الحداد الكلی لحكومة الشهید رجائی". بطبیعة الحال ، تم إنفاق المال على الوزراء والمحامین والحكام ، ولم تكن هناك میزانیة! ولهذا السبب ، عندما قال الإمام الخمینی إن الحكومة ستساعد الحرب ، استقال. التكملة ل محسن رضائی راهم تؤمن بأن: المیزانیة الحمراء هی صفر وزیر ، ویجب أن تقبل السلام! خلال عهد الهاشمی ، تم فتح أیدی الدولة لیس فقط للمرتبات ، ولكن أیضا من أجل لدغة! ومثل رضا شاه ، أینما كان ممتلكات ثریة ، أصبح رئیسًا. أعطیت هاشمی للقصور التی كان من المفترض أن تكون المتحف. تم تنفیذ القصر الرخامی وقصر نیافاران للاستجمام. كیش والسفر الأجنبیة وأی نفقات أخرى مقبولة! خصصت میزانیة الدولة للمكافآت والأجور بحجة البناء. هذا أدى إلى تدفق طالبی الذهب فی الحكومة. تم تقدیم المتظاهرین المناوئین لهشمی! لذلك ، إذا لم یتم إیقاف الدورة الحالیة ، فستظل الحكومة مكلفة.

Hökumət necə ucuz olacaq?

Dr. Ruhani hökumətin də bahalı olduğunu söylədi. Ancaq həll belə deyildi. Həll çox sadə görünür, amma bu, möhkəm bir həll və qətiyyətə ehtiyac duyur. İslam peyğəmbərlərimizdə belə bir şey var: Heç kimin başqa olma haqqı yoxdur. Peyğəmbər, yoldaşı və yoldaşları ilə birlikdə həmişə işini etdi və heç kim öz işini etmək istəmədi. Lakin hətta onlara kömək etdi. Overhead () burada xərclərinizi başqalarına qoymaq deməkdir. Hökumətin bahalı olması səbəblərindən biri nüfuzlu insanların özləri üçün böyük əmək haqqı qazanmasıdır. Bu ödənişlər düzəldilirsə, hökumət ucuzlaşır. Bunun iki əsas səbəbi var: birincisi, hər il ölkənin ümumi büdcəsinə bərabər olan astronomik əmək haqqı xərcləri azaldır, belə ki, dövlət xidmətlərinin xərcləri iki dəfə azalıb. Digər tərəfdən, bir çox insan xəsarət almışdır: menecerlər hökumət orqanı olurlar. Həqiqi ki, hökumət orqanına daxil olanların əksəriyyəti astronomik məqsədlər üçündir, özləri və ailələrini əbədi təmin edəcəklər! Bu direktorların təşkilati sinifi nə qədər yüksəksə, astronomik yükləmələr daha çox gözləyir. Amma o, astronomik hüquqların işləmədiyini görəndə başqa bir işə gedəcək və hökumət orqanlarının 50% -dən çoxu yüngül olacaqdır! Buna görə, xərclər düşüb və dövlət xidmətlərinin dəyəri 25% -ə düşür. Əlbəttə ki, bütün direktorlara və dövlət adamlarına heç bir haqsızlıq yoxdur, biz Finlərin 50% -ni deyirik, onlardan 50% -i astronomik əmək haqqına xidmət etmək və gözləmək deyil. İnqilabçı Hökumətin şəhid Rajai dövründə, əvvəlki xidmətdən maaşlarını daha çox aldılar. Yemək üçün yalnız çörək və qatıq istifadə edirdilər. Hətta Behzad Nabavi ikiüzlülük! Evdən özünü çay gətirdi və özü ilə danışdı: "Biz işçiyə əmr vermə və ya zülm etməməliyik! Təbii ki, bu dövrdə çox pul var idi və onlar ucuz idi. Hər kəs Allahın uğrunda çalışmışdır və heç kimin astronomik hüququ yox idi. Musəvinin baş nazir olmasına baxmayaraq, hər kəs onu istehza edərək dedi: "Hökumətə ən yaxşı yemək gətirin ki, bir adamın yeminin qiyməti şəhid Raja'i hökumətinin ümumi azğınlığına bərabər olacaq". Təbii ki, pullar nazirlərə, vəkillərə və quberniyaya m edəcəkdir.

نوع اخبار :
برچسب : چطور دولت ارزان می شود؟،
لینک ها :
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:57 ق.ظ
What you composed made a bunch of sense. However, what about this?
what if you were to write a awesome headline?
I am not saying your content is not good, however suppose you added
a post title that grabbed folk's attention? I mean ندای ماهین
- چطور دولت ارزان می شود؟ is a little plain. You might look at Yahoo's home page and
see how they create article titles to grab viewers to click.
You might add a video or a related picture or two to get readers excited about what you've got to say.
In my opinion, it could make your blog a little bit more interesting.
پنجشنبه 20 تیر 1398 09:12 ق.ظ
I got this website from my friend who told me regarding this site and
now this time I am visiting this web site and reading very informative articles or reviews at this
place.
شنبه 18 خرداد 1398 09:32 ق.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of precious
knowledge on the topic of unexpected emotions.
جمعه 17 خرداد 1398 06:52 ق.ظ
I've learn several just right stuff here. Definitely
price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort
you set to create this kind of wonderful informative site.
دوشنبه 13 خرداد 1398 09:11 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find most
of your post's to be just what I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content for yourself?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on a number of the
subjects you write concerning here. Again, awesome blog!
دوشنبه 13 خرداد 1398 05:32 ق.ظ
Wow! At last I got a web site from where I be able to actually get
helpful facts regarding my study and knowledge.
یکشنبه 12 خرداد 1398 04:18 ب.ظ
This design is incredible! You obviously know how to keep
a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved
to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!
پنجشنبه 9 خرداد 1398 10:14 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological globe everything
is accessible on net?
چهارشنبه 8 خرداد 1398 07:31 ق.ظ
I was able to find good info from your articles.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :