ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ترامپ گفته که آمریکا به جهان سوبسید می دهد! اما این درست برعکس است! آمریکا سوبسید بگیر گردن کلفت است. درواقع لایمن است، و مانند دزد های سرگردنه یا سرکوچه، از هر رهگذری پول می گیرد، وقتی می پرسند برای چی؟ می گوید پول زور است، می توانی نده! دنیا می داند که آمریکا عربستان را می دوشد! شاید بیش از 4تریلیون دلار از عربستان، به صورت های مختلف گرفته است! بخشی از آن به عنوان قراردادهای خرید تسلیحات است، بخش مهم دیگر تحت عنوان سهام دار کردن در: شرکت های ورشکسته است. سومین حالت آن دریافت برای تامین امنیت آل سعود می باشد. و بالاخره بخش دیگری اشانتیون! یا ولخرجی های آل سعود، در سفرهای خود به آمریکا، که هرکدام بالغ بر یک بیلیارد دلار می شود. البته عربستان هم ضرر نمی کند، همه این پولها را از ایران می دزدد! بخشی از این پولها هزینه سفر حج است، که به بهای گزاف هر نفر ده هزاردلار می شود. هرسال یکمیلیارد دلار از این راه، عربستان ایران را می دوشد! بخش دیگر این پولها، تخریب بقاع متبرکه و سرقت اموال عتیقه، و گنجینه های هزاران ساله آن است. آنها حتی از سرقت سنگ های دیواری تخت جمشید نیز، نمی گذرند! بخش بعدی درآمد عربستان، از نفت های ایران است که از: سفره های زیر زمینی فلات بلند ایران، به سوی مناطق پست و بیابانی عربستان، از میان خلل و فرج های، زمین مهاجرت می کنند. اگر ایران سد های زیر زمین بسته، مانع سفر گاز و نفت ایران به سوی عربستان شود، آنها نفتی نخواهند داشت. البته عربستان در دیگر کشورها هم، این سیستم ها را پیاده کرده: هزینه سفر حج و قاچاق عتیقه، استفاده از معادن مشترک و: پایین دستی را ادامه می دهند. از کمک های عربستان به آمریکا که بگذریم، ایران نیز فربانی این زورگویی ها شده است. نزدیک 6بیلیون دلار طلا و عتیقه جات، پول نقد و آثار باستانی ایرانیان، را به آمریکا انتقال داده اند. سرمایه گذاری ایرانیان در امریکا، بیش از عربستان و اسرائیل است. سومین کشوری که به آمریکا سوبسید می دهد، اسرائیل است. یهودی های وابسته به اسرائیل (آیپک) باعث: نجات آمریکا شدند، زیرا بعد از رکود اقتصادی سالهای: 1932کمر امریکا شکسته بود. ولی یهودیان با خرید و تاسیس شرکتها، و انتقال سرمایه های خود از سراسر دنیا، آمریکا را نجات دادند و هنوز هم، لابی صهیونیستی در آمریکا پرنفوذ ترین: مهاجران آمریکایی هستند. اروپا و آسیا گرچه ممکن است، ثروتی نداشته اند که به آمریکا بدهند، ولی نیروی انسانی ماهر انها را تامین کرده اند. دانشمندان هسته ای و موشکی آلمان و انگلیس، پس از جنگ دوم جهانی شناسایی و به آمریکا منتقل شدند! دزدی نیروهای علمی و دانشمندان در ابتدا، با زور اسلحه بود ولی کم کم، به صورت خرید خدمت! یا تشویق های مالی در آمد. اخیرا هم بعنوان فرار مغزها مطرح است. اگر این نخبه های آسیایی و اروپایی، آمریکا را ترک کنند باید آمریکا را، تحویل سرخپوستان بدهند! در حال حاضر آمریکائیان اشغالگر هستند! زیرا پدران آنها مالک آمریکا نبودند، بلکه با نسل کشی سرخپوستان، آنجا راتصاحب کردند. فراخوان نیروهی نظامی از سراسر دنیا هم، به همین معنی است. زیرا از دو جهت در مسیر فروپاشی، و تحویل دادن به سرخپوستها هستند! اول آنکه کشورهای مخالف سرخپوستها،(نژاد پرستان) از قبیل اسرائیل و عربستان و دولت های اروپا، دچار ورشکستگی مالی شده، با تهدیدات داخلی روبرو هستند. لذا دیگر قادر به کمک به: دولت نژاد پرست امریکا نیستند. تنها ایران است که شکوفایی اقتصادی دارد، و میتواند کمک کند، که آنهم حامی سرخپوستان و: مخالف اشغالگری سفید پوستان است.

Does America subsidize or not?

Tramp said that America would give the world a subsidy! But that's just the opposite! The United States is grateful. In fact, it is laymen, and, like the stealing thieves, is paying every passer-by, when they ask for what? Says money is a force, you can not! The world knows that America is killing Saudi Arabia! Perhaps more than $ 4 trillion from Saudi Arabia has taken in different ways! Part of it is the arms purchase contract, another important part under the name of the stockholder: the bankrupt companies. The third is to receive Al Saud. And finally, another part! Or :al-Saud's exorcism, on his trips to the United States, each of which exceeds a billion dollars. Of course Saudi Arabia does not hurt, it steals all these money from Iran! Part of this money is the cost of Hajj pilgrimage, which at a great price each person receives ten thousand dollars. One billion dollars a year this way, Saudi Arabia fights Iran! The other part of this money is the destruction of the deceased and the theft of antiques, and its thousands of treasures. They will not even go to the wall of Persepolis to steal! The next portion of Saudi income is from Iran's oil, which emanates from the underground shelves of Iran's high plateau, to the Saudi lowlands and desert areas. If Iran closes its underground dams, it will prevent Iranian gas and oil from going to Saudi Arabia, they will not have oil. Of course, Saudi Arabia has also implemented these systems: the cost of pilgrimage and anti-trafficking, the use of common mines and downstream. From Saudi aid to the United States, Iran has also been the victim of these bullying. Nearly $ 6 billion of gold and antiques, cash, and ancient Iranian art have been transferred to the United States. Iranian investments in the United States are more than Saudi Arabia and Israel. The third country that subsidizes the United States is Israel. The Jewish-affiliated Israel (AIPAC) caused the rescue of America, because after the recession of 1932, America's back was broken. But the Jews saved the United States by buying and establishing corporations, and transferring their funds from all over the world, and still the most influential lobby in the United States is American immigrants. Europe and Asia, though possible, did not have the wealth to give to the United States, but have provided their skilled manpower. Nuclear and missile scientists from Germany and England were identified and transferred to the United States after the Second World War! Theft of scientific forces and scientists was initially gunshot but, at least, as a service purchase! Or financial incentives. More recently, it's a brain drain. If these Asian and European elites leave the United States, they should give the American delivery to the Indians! Americans are occupying now! Because their fathers did not own the United States, they were involved with the Indian massacre. That is the meaning of calling for a military force from around the world. Because they are in two directions on the path to collapse and deliver to the Indians! First, there are internal threats facing indigenous (racist), such as Israel and Saudi Arabia and European governments, financially bankrupt. So they are no longer able to help: America's racist state. It is only Iran that has economic prosperity, and it can help, which also protects the Indians and: opposes the occupation of whites.

هل تدعم امریكا ام لا؟

قال الصعلوك إن أمریكا ستعطی العالم إعانة! ولكن هذا هو عكس ذلك! الولایات المتحدة ممتنة. فی الواقع ، إنه لیمان ، وكما یفعل اللصوص الذین یسرقون ، یدفعون كل المارة عندما یسألون ماذا؟ یقول المال هو قوة ، لا یمكنك ذلك! العالم یعرف أن أمریكا تقتل السعودیة! ربما أكثر من 4 تریلیون دولار من المملكة العربیة السعودیة اتخذت بطرق مختلفة! جزء منه هو عقد شراء الأسلحة ، جزء مهم آخر تحت اسم صاحب الأسهم: الشركات المفلسة. والثالث هو استقبال آل سعود. وأخیرا ، جزء آخر! أو تعویذة آل سعود ، فی رحلاته إلى الولایات المتحدة ، كل منها یتجاوز ملیار دولار. طبعاً المملكة العربیة السعودیة لا تؤذی ، إنها تسرق كل هذه الأموال من إیران! جزء من هذا المال هو تكلفة الحج ، والذی یتقاضى كل شخص 10 آلاف دولار بسعر رائع. ملیار دولار سنویاً بهذه الطریقة ، المملكة العربیة السعودیة تحارب إیران! الجزء الآخر من هذا المال هو تدمیر المتوفى وسرقة التحف ، وآلاف الكنوز. لن یذهبوا حتى إلى سور برسیبولیس لسرقة! الجزء التالی من الدخل السعودی یأتی من النفط الإیرانی ، الذی ینبع من الرفوف الجوفیة فی الهضبة الإیرانیة المرتفعة ، إلى الأراضی المنخفضة والسهول الصحراویة. إذا أغلقت إیران سدودها تحت الأرض ، فإنها ستمنع الغاز الإیرانی والنفط من الذهاب إلى المملكة العربیة السعودیة ، ولن یكون لدیهم نفط. طبعاً ، طبقت المملكة العربیة السعودیة هذه الأنظمة أیضاً: تكلفة الحج ومكافحة الاتجار ، واستخدام المناجم الشائعة والمصب. من المساعدات السعودیة إلى الولایات المتحدة ، كانت إیران أیضًا ضحیة لهذه البلطجة. تم نقل ما یقرب من ستة ملیارات دولار من الذهب والتحف والنقد والفن الإیرانی القدیم إلى الولایات المتحدة. الاستثمارات الإیرانیة فی الولایات المتحدة أكثر من السعودیة وإسرائیل. الدولة الثالثة التی تدعم الولایات المتحدة هی إسرائیل. لقد تسببت إسرائیل (AIPAC) التابعة للیهود فی إنقاذ أمریكا ، لأنه بعد الركود الذی حدث فی عام 1932 ، تم كسر ظهر أمریكا. لكن الیهود أنقذوا الولایات المتحدة من خلال شراء وتأسیس الشركات ، ونقل أموالهم من جمیع أنحاء العالم ، ولا یزال أكثر اللوبی نفوذاً فی الولایات المتحدة الأمریكیة هو المهاجرون الأمیركیون. لم یكن لدى أوروبا وآسیا ، على الرغم من إمكاناتها ، الثروة التی یجب أن تقدمها للولایات المتحدة ، ولكنهما زودتا القوة البشریة الماهرة. تم التعرف على العلماء النوویین والصواریخ من ألمانیا وانجلترا ونقلها إلى الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة! سرقة القوى العلمیة والعلماء كانت فی البدایة طلقة ناریة ، على الأقل ، كخدمة شراء! أو الحوافز المالیة. فی الآونة الأخیرة ، إنها نزیف العقول. إذا غادرت هذه النخب الآسیویة والأوروبیة الولایات المتحدة ، فیجب علیها تسلیم الأمریكیین للهنود! الأمریكیون یحتلون الآن! لأن آباءهم لم یكونوا یمتلكون الولایات المتحدة ، كانوا متورطین فی المجزرة الهندیة. هذا هو معنى الدعوة إلى قوة عسكریة من جمیع أنحاء العالم. لأنهم فی اتجاهین على الطریق إلى الانهیار وإیصالها إلى الهنود! أولاً ، هناك تهدیدات داخلیة تواجه السكان الأصلیین (العنصریین) ، مثل إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة والحكومات الأوروبیة ، المفلسة مالیاً. لذا فهم لم یعودوا قادرین على المساعدة: الدولة العنصریة الأمریكیة. إیران هی الوحیدة التی تتمتع بالرخاء الاقتصادی ، ویمكنها أن تساعد ، كما تحمی الهنود و: تعارض احتلال البیض.

Amerika sübut edirmi?

Tramp, Amerika dünyaya bir subsidiya verəcəyini söylədi! Ancaq bunun əksinə deyil! Birləşmiş Ştatlar minnətdardır. Əslində, bu Lehmandır və oğru oğruları kimi, hər keçənləri nə üçün soruşduqda ödəyir? Pulun bir güc olduğunu söyləyir, edə bilməzsən! Dünya bilir ki, Amerika Səudiyyə Ərəbistanını öldürür! Bəlkə də Səudiyyə Ərəbistanından 4 trilyon dollardan çox fərqli yollar çəkdi! Bunun bir hissəsi silah alqı müqaviləsidir, səhmdarı adı altında mühüm bir hissəsidir: iflas edən şirkətlər. Üçüncüsü, Əl-Saudu qəbul etməkdir. Və nəhayət, bir hissəsi! Və ya əl-Səudun exorcism, hər biri bir milyard dollardan çox olan Birləşmiş Ştatlara gedişində. Əlbəttə, Səudiyyə Ərəbistanı zərər vermir, bütün bu pulları İrandan tutur! Bu pulun bir hissəsi hər bir insanın on min dolları böyük bir qiymətlə Həcc ziyarətinin xərcidir. İldə bir milyard dollar bu şəkildə, Səudiyyə Ərəbistanı İranla döyüşür! Bu pulun digər hissəsi ölənin və antikvarların oğurlanmasının və onun minlərlə xəzinəsinin məhvidir. Hətta Persepolisin divarını oğurlamaq üçün getməyəcəklər! Səudiyyə gəlirinin növbəti hissəsi İranın yüksək platonunun yeraltı rəflərindən Səud düzənliyinə və çöl ərazilərinə çıxan İran neftindəndir. İranın yeraltı su anbarlarını bağladığı təqdirdə İran qazı və neftinin Səudiyyə Ərəbistanına gedəcəyini maneə törədəcək, neft olmayacaq. Əlbəttə ki, Səudiyyə Ərəbistanı bu sistemləri də tətbiq etmişdir: həcc ziyarəti və insan alverinə qarşı mübarizə, ümumi mədənlərin və aşağı axınların istifadəsi. Səudiyyə yardımından Amerika Birləşmiş Ştatlarına qədər İran bu zorakılığın qurbanı olmuşdur. Təxminən 6 milyard dollarlıq qızıl və antikvar, pul və qədim İran sənəti ABŞ-a köçürüldü. İranın ABŞ-dakı investisiyaları Səudiyyə Ərəbistanı və İsraildən daha çoxdur. ABŞ-ın subsidiyalaşdırdığı üçüncü ölkə İsraildir. Yəhudi tərəfdarı olan İsrail (AIPAC) Amerika qurtarmasına səbəb oldu, çünki 1932-ci ildəki tənəzzüldən sonra Amerikanın geri çəkildi. Amma yəhudilər Amerika Birləşmiş Ştatlarını korporasiyaların satınalması və qurulması yolu ilə qurtardı və onların pullarını dünyanın hər yerindən köçürdülər və ABŞ-da ən təsirli lobbisi Amerika immiqrantlarıdır. Avropa və Asiya mümkün olsa da, Birləşmiş Ştatlara vermək üçün zənginliyə malik olmadı, lakin onların bacarıqlı insan gücünü təmin etdi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniya və İngiltərədən gələn nüvə və raket alimləri təsbit edildi və ABŞ-a köçürüldü! Elmialnız İrandır.

نوع اخبار :
برچسب : آمریکا سوبسید می دهد یا نه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :