ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

راز نابودی اسرائیل که نماد یهودی های رباخوار است، فقط در دست مسیحای تارک دنیا می باشد! تولد حضرت عیسی را جشن می گیریم، در حالیکه نمی دانیم برای چه به دنیا آمده است؟ هدف و رسالت ایشان چه بوده؟ چرا ازدواج نکرد؟ چرا مانند سران یهودی زمان خود، به جمع آوری قدرت و مال و ثروت نپرداخت. با اینکه می توانست مرده ای را زنده کند، سینی پر ازطلا یا سفره ای پر از غذا را داشته باشد، ولی همیشه در سفر بود؟ همه اینها فقط به این دلیل بود که: راز نابودی اسرائیل را می دانست! در زمان تولد حضرت مسیح ع، همه سران یهودی منتظر بودند تا او را شناسایی، و قبل ازاینکه افشاگری کند، او را شهید نمایند. زیرا یهودیت تغییر ماهیت داده بود. کسانی که روزی با حضرت موسی همراه شدند، غرق شدن فرعون را در دریای نیل دیدند، در امتحانات الهی سربلند بیرون نیامدند! ثروت و پول خیلی زود آنها را فریب می داد! تنها چهل روز دوری حضرت موسی، باعث شد همه افتخارات خدایی را، به گوساله ای از طلا بفروشند! حتی توبه کردگان آنها، از موسی فقط نان و عدس می خواستند! کاری به خدا و دستورات ده فرمان نداشتند. این بود که از انان قبیله ای پول پرست ساخت. حضرت موسی آنها را نفرین کرد، و به یهودی سرگردان تبدیل شدند! آنها سرگردانی را پذیرفتند، ولی دست از رباخواری و پول شماری برنداشتند! تا جاییکه همه ارکان یهودیت را، ثروت و ربا فرا گرفت. و حضرت عیسی ع متولد شد تا: با این دگردیسی مبارزه کند. لذا اگر انها حرص و طمع ثروت داشتند، او باید به دنیا بی اعتنا می شد. دیدیم تنها حواریونی با او همراه بودند که: ترک دنیا کرده بودند، و به مال و ثروت بی اعتنا بودند. یهودیان تبلیغ کردند که او: دستش به پول نمی رسد برای همین، با رباخواری مبارزه می کند! برای تنبیه آنان، به یکی از حواریون گفت به خواستگاری دختر پادشاهی برود! پادشاه از او سینی پر از جواهر خواست، و حضرت عیسی معجزه کرد و: سینی آن جوان را پر از طلا نمود! حواری پرسید شما می توانید: معجزه کنید چرا برای خودتان، این کار را نمی کنید! این سوال عجیب دلیل آن بود که: یهودی ها دنیا پرست در درون: حواریون حضرت عیسی نیز نفوذ کرده بودند. پروژه نفوذ گاهی بیرونی است، گاهی درونی! اکنون نیز ما با چنین رویکردی مواجه هستیم: هرتصل ودیگر پایه گذارن صهیونیسم، بر روی ثروت و قدرت بسیار تاکید داشتند، چون همه چیز را قابل خرید و فروش می دانند. این روحیه آنها باعث نفوذ آنها، در دربار انگلیس و آمریکا شد. پولهای زیادی خرج کردند تا در همه جا، پایگاهی داشته باشند. اما برخی دیگر از نفوذی ها، به دلیل شیطان درونی است. یعنی شاید آن حواری عیسی، قصد تخریب نداشت، و یا پولی از یهودیان دنیا پرست نگرفته بود، ولی تفکرش با یهودی ها پولپرست هماهنگ بود. این گونه افراد را مزدور بی جیره و مواجب می گویند. نفوذی های ایرانی اکثرا اینطوری هستند! یعنی شیطان درون، آنها را به جمع آوری ثروت و: کسب قدرت و نفوذ مالی هدایت می کند، و خود بخود با رشد تجمل گرایی، به دنیای یهودیان قدم می گذارند! و مزدور انها می شوند. لذا مانع حمله ایران و نابودی اسرائیل هستند. سردار جعفری در همایش: سومین سالگرد گردان های فاتح گفت: این گردانها از ماخواستند که: بودجه یا ردیف سازمانی برای انها تعریف کنیم! ولی ما گفتیم همینطوری بهتر است. درگیر ساختار سازمانی و بودجه شدن، مبارزه با داعش و حامیان آنها را کند می کند! این عصاره همه قرون است: فقط کسانی میتوانند با دنیا پرستان یهودی (صهیونیست ها) مبارزه کنند، که چون عیسی ع  بی علاقه به ثروت و قدرت باشند.

The secret of Israel's destruction

The secret of the destruction of Israel, which is the symbol of the Jewish Jews, is only in the hands of the Christian Messiah! We celebrate the birth of Jesus, while we do not know what was born for? What was their mission and purpose? Why did not she marry? Why did not the Jews like their heads gather their strength, wealth and wealth? Although he could have brought a dead man, he had a full-fat tray full of food, but always on a trip? All of this was just because the secret of the destruction of Israel was known! At the time of the birth of Jesus Christ, all the Jewish leaders waited to identify him, and to martyr him before revealing him. Because: Judaism had changed nature. Those who were once accompanied by Moses drowned Pharaoh drowning in the Nile Sea, did not come out in the divine exams! So much money and money were deceiving them! Just forty days away, Prophet Moses, has sold all the glories of God to a calf of gold! Even their repenters wanted Moses only bread and lentils! There was nothing to do with God and the Ten Commandments. It was that he made money for his tribal people. Moses cursed them and became a wandering Jew! They accepted the wanderings, but they did not give up a lot of usury and money! As far as all the pillars of Judaism are concerned, the riches and riots took place. And Jesus was born to fight this transformation. Therefore, if they had greed and greed, they should have neglected the world. We saw that only the apostles were with him: they had left the world, and they were disloyal to wealth and wealth. The Jews proclaimed that he would not have the money, so he would fight with usury! To punish them, he told one of the apostles to go to the kingdom girlfriend! The king asked him to fill a tray filled with jewels, and Jesus rebuked the miracle: he trapped the young man full of gold! Asked the apron, you can: miraculous why do not you do it for yourself! This strange question was due to the fact that the Jews were worldly inward: the apostles of Jesus also had infiltrated. The influence of the project is sometimes exterior, sometimes intrinsic! Now, we are faced with such an approach: each and every other foundation of Zionism, emphasized on wealth and power, because everything is well known and can be bought and sold. Their spirits of influence were on the court in England and the United States. Much money was spent to have a base everywhere. But some other intruders are due to the inner devil. That is, perhaps that Jesus' penis did not intend to destroy, or money was not preached to the Jews of the world, but his thoughts with the Jews were synonymous with the money launderer. These people are called mercenaries without ration. Iranian intruders are mostly like that! That is, the devil inward, leads them to the accumulation of wealth and: leads to the acquisition of power and financial influence, and themselves, with the growth of luxury, go to the world of the Jews! And they become mercenaries. So they are preventing Iran from attacking and destroying Israel. Sardar Jafari said at the conference: the third anniversary of the victorious battalions: "These battalions have asked us to: Define a budget or an organizational line!" But we said it was better. Engaging in organizational structure and budgeting, slows ISIL and its supporters! This extract is all the ages: only those who can fight Jewish zealots (Zionists), who, because Jesus is interested in wealth and power.

سر تدمیر إسرائیل

سر تدمیر إسرائیل ، التی هی رمز الیهود الیهود ، هو فقط فی أیدی المسیح المسیحی! نحتفل بمیلاد یسوع ، بینما لا نعرف ماذا ولد؟ ما كانت مهمتهم وهدفهم؟ لماذا لم تتزوج؟ لماذا لم یعجب الیهود رؤوسهم یكتسبون قوتهم وثروتهم وثروتهم. على الرغم من أنه كان بإمكانه إحضار رجل میت ، كان لدیه صینیة كاملة الدسم ملیئة بالطعام ، ولكن دائما فی رحلة؟ كل هذا كان فقط لأن سر تدمیر إسرائیل كان معروفًا! فی وقت ولادة یسوع المسیح ، انتظر جمیع الزعماء الیهود التعرف علیه ، واستشهاده قبل الكشف عنه. لأن الیهودیة قد تغیرت طبیعتها. أولئك الذین كانوا یرافقهم موسى غرقوا فرعون غرقًا فی بحر النیل ، لم یخرجوا فی الامتحانات الإلهیة! الكثیر من المال والمال كانوا یخدعونهم! بعد أربعین یوماً فقط ، باع النبی موسى جمیع أمجاد الله إلى ربلة من الذهب! حتى التائبین أرادوا موسى فقط الخبز والعدس! لم یكن هناك علاقة مع الله والوصایا العشر. كان أنه كسب المال لشعبه القبلیة. لعنهم موسى وأصبح یهودیًا متجولًا! قبلوا التجول ، لكنهم لم یتخلوا عن الكثیر من الربا والمال! بقدر ما نشعر بالقلق جمیع ركائز الیهودیة ، وقعت الثروات وأعمال الشغب. وولد یسوع لمحاربة هذا التحول. لذلك ، إذا كان لدیهم الجشع والجشع ، فعلیهم أن یهملوا العالم. لقد رأینا أن الرسل فقط هم الذین كانوا معه: لقد غادروا العالم ، وكانوا غیر موالین للثروة والثروة. أعلن الیهود أنه لن یكون لدیه المال ، لذلك كان یحارب الربا! لمعاقبتهم ، أخبر أحد الرسل أن یذهب إلى صدیقة المملكة! طلب منه الملك أن یملأ صینیة ملیئة بالجواهر ، ووبخ یسوع المعجزة: حاصر الشاب الملیء بالذهب! عندما سُئلتُ عن المریلة ، یمكنك: معجزة لماذا لا تفعل ذلك بنفسك! كان هذا السؤال الغریب یرجع إلى حقیقة أن الیهود كانوا دنیویین فی الداخل: لقد تسلل رسل یسوع أیضًا. أحیانًا یكون تأثیر المشروع خارجیًا ، وأحیانًا جوهریًا! الآن ، نحن نواجه مثل هذا النهج: كل أساس آخر للصهیونیة ، وأكد على الثروة والسلطة ، لأن كل شیء معروف جیدا ویمكن شراؤه وبیعه. كانت معنویات نفوذهم فی المحكمة فی إنجلترا والولایات المتحدة. تم إنفاق الكثیر من المال للحصول على قاعدة فی كل مكان. لكن بعض المتسللین الآخرین هم بسبب الشیطان الداخلی. ربما هذا ، أن قضیب یسوع لم یكن ینوی تدمیره ، أو لم یتم التبشیر بالمال إلى یهود العالم ، لكن أفكاره مع الیهود كانت مرادفة لغاسفة الأموال. هؤلاء الناس یطلق علیهم المرتزقة بدون حصص تموینیة. المتسللون الإیرانیون هم فی الغالب! أی الشیطان إلى الداخل ، یقودهم إلى تراكم الثروة ویؤدی إلى اكتساب السلطة والنفوذ المالی ، ونفسهم ، مع نمو الرفاهیة ، یذهبون إلى عالم الیهود! وأصبحوا مرتزقة. لذا فهم یمنعون إیران من مهاجمة إسرائیل وتدمیرها. وقال سردار جعفری فی المؤتمر: الذكرى الثالثة للكتائب المنتصرة: "هذه الكتائب طلبت منا: تحدید میزانیة أو خط تنظیمی!" لكننا قلنا أنه أفضل. الانخراط فی الهیكل التنظیمی والمیزنة ، تبطئ داعش ومؤیدیها! هذا المقتطف هو كل الأعمار: فقط أولئك الذین یستطیعون محاربة الیهود المتعصبین (الصهاینة) ، الذین ، بسبب یسوع ، مهتمون بالثروة والقوة.

İsrailin məhvinin sirri

Yəhudi yəhudilərinin simvolu olan İsrailin məhv edilməsinin sirri yalnız Xristian Məsihin əlindədir! Biz İsanın doğumunu qeyd edirik, nə üçün doğulduğunu bilmirik? Onların vəzifəsi və məqsədi nə idi? Niyə evlənməmişdi? Niyə yəhudilər başçıları kimi güclərini, sərvətlərini və sərvətlərini yığdılar? O, ölü bir adam gətirə bilərdi, baxmayaraq ki, onunla dolu tam yağlı bir tepsi vardı, lakin həmişə bir səfərdə? Bütün bunlar İsrail məhvinin sirri məlum olduğu üçün idi! İsa Məsihin doğulduğu dövrdə bütün yəhudi liderləri Onu tanımaq üçün gözlədilər və onu şəhadətə gətirmədən əvvəl şəhid etdi. Çünki yəhudilik təbiəti dəyişdi. Bir zamanlar Musa ilə yola düşmüş olanlar Nil dənizində boğulan Fironun nuru boğdular, İlahi imtahanlarda çıxmadılar! Belə pul və pul onları aldatdı! Yalnız qırx gündə, Hz. Musa, Allahın bütün şöhrətlərini qızıl buzov üçün satmışdır! Hətta tövbə edənlər Musa üçün yalnız çörək və mərci istəyirdi! Allahla və On əmrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O, qəbilə xalqı üçün pul qazanmışdı. Musa onları lənətlədi və gəzən yəhudi oldu! Onlar gəzintilərini qəbul etdilər, lakin çoxlu sələm və puldan imtina etmədi! Yəhudiliğin bütün sütunlarına baxmayaraq, zənginlik və iğtişaşlar baş verdi. İsa bu çevrilməyə qarşı mübarizə üçün dünyaya gəldi. Ona görə də, əgər onlar həsəd və xəsislik etsələr, dünyayı laqeyd etməlidirlər. Gördük ki, yalnız həvarilər onunla birlikdə idi: dünyadan ayrılardılar və onlar sərvət və sərvətə sadiq qaldılar. Yəhudilər pula sahib olmadığını elan etdilər, buna görə də səbrlə mübarizə edəcəkdi! Onları cəzalandırmaq üçün, həvarilərdən birinə krallığın qız yoldaşına getməyə xəbər verdi! Padşah ona zərgərlərlə dolu bir qab doldurduğunu soruşdu və İsa möcüzəni sarsıtdı: gənc qızını tam qızıl tutdu! Aprona sual verə bilərsiniz: möcüzəvi niyə özünüz üçün bunu etmirsiniz? Bu qəribə sual, yəhudilərin dünyəvi içində olduğuna görə idi: İsa peyğəmbərləri də sızdı. Layihənin təsiri bəzən xarici, bəzən daxili deyildir! İndi belə bir yanaşma ilə qarşı-qarşıya qalırıq: Sionizm hər bir təməl, zənginliyə və gücə vurğu etdi, çünki hər şey yaxşı bilinir və satıla bilər və satıla bilər. Nüfuz ruhları İngiltərədə və ABŞ-da məhkəmədə idi. Çox pul hər yerdə bir baz var idi. Ancaq bəzi digər intruderlər daxili şeytana bağlıdır. Yəqin ki, İsanın penisləri məhv etmək niyyətində deyildi və ya pul dünyanın yəhudilərinə təbliğ edilmədi, lakin yəhudilərlə fikirləri pul yuyucusu ilə eşitdirildi. Bu insanlara ratsız olaraq muzdlular deyilir. İranlılar daha çox bənzəyirlər! Yəni, Şeytedə bilənlərdir.

نوع اخبار :
برچسب : راز نابودی اسرائیل،
لینک ها :
سه شنبه 25 تیر 1398 05:01 ب.ظ
I think the admin of this website is actually working hard in support of his site, for the
reason that here every stuff is quality based material.
شنبه 8 تیر 1398 07:53 ق.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS.
I don't understand the reason why I cannot subscribe
to it. Is there anybody getting identical RSS issues?
Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!
جمعه 24 خرداد 1398 08:01 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like
you wrote the e-book in it or something. I believe that you could do
with a few percent to power the message home a bit, however instead of that, that is excellent blog.
A fantastic read. I'll certainly be back.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 12:24 ب.ظ
If you wish for to grow your know-how just keep visiting this site and be updated with the latest information posted here.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 04:14 ق.ظ
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a
blog website? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 08:40 ق.ظ
Thanks for any other great post. Where else may just
anyone get that kind of info in such a perfect way
of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 08:54 ق.ظ
If you desire to take a good deal from this article then you have to apply such
techniques to your won blog.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 01:29 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my website so i came to go back
the desire?.I am trying to find things to enhance my
web site!I assume its ok to use a few of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :