ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یلدا از کلمات سریانی بین النهرین (میانرودان) است، و به معنی زایش  و میلاد است. این امر نشان می دهد ریشه همه زبانها عربی است. و تاریخ انسان همان تاریخ انبیا الهی است. وتاریخ های دیگر اعتباری ندارند. و نباید آنها را واقعی دانست. فلسفه زندگی هم جنگ حق و باطل است، که ممکن است بصورت نبرد تاریکی و روشنایی، یا مبارزه خیر و شر بیان شده باشد. لذا باید هرنوع تاریخ پردازی را باطل کرد. همانطور که آنها تاریخ انبیا را باطل کرده بودند. کل تاریخ را هم میتوان مبارزه راستگویی با دروغگویی تاریخ نویسان دانست! تاریخ نویسان دروغ پرداز سعی دارند: تاریخ انبیا را افسانه و غیر واقعی جلوه دهند، تا مردم آنها را ندانند! و اگر خواندند یا فهمیدند، آن را افسانه(یعنی دروغ ) بدانند. در چند مرحله این کار انجام شده: اول خلقت جهان، بعد خلقت انسان، و بعد زندگی انسان ها بر روی زمین و: بالاخره پایان جهان. دروغ پردازان گفتند: زمین و آسمان با تمام موجودات، برحسب تصادف بوجود آمده! و انسان تکامل یافته موجودات دیگر، مخصوصا میمون است. بشر در اثر تکامل بطور تصادفی! اتش یا آهن را کشف می کند، بطور تصادفی، کلمات و زبان را ایجاد می کند! و بطور غیر ارادی و (غریزی) ازدواج کرده، و نسل خود را ادامه می دهد. اما از نظر اسلام و قران و مذهب، همه اینها را خداوند بوجود آورده، و در قران هم دلیل آن را بیان کرده است. بطور خلاصه، خداوند جهان را در شش روز آفرید. سپس به خلقت انسان پرداخت، و به آدم همه علوم از جمله: زبان و صحبت کردن را آموخت. بعد فرشتگان را مامور سجده بر آدم کرد. با فوت حضرت آدم، شیث نوه ایشان پیامبر شد. ادریس و دیگران هم تا زمان حضرت نوح هدایت مردم را بعهده گرفتند، در زمان ایشان، همه دنیا زیر آب رفت و تنها: یک کشتی حامل موجودات و گیاهان زنده ماندند، پس از فروکش کردن طوفان، در  کنار رود ارس زندگی را آغاز کرده، و کم کم به تمام جهان پراکنده شدند. همراه همه آنها اشخاص نخبه و برجسته بودند که: با خدا تماس داشتند(انبیا). تا آخرین آنها پیامبر اسلام شد. بعد ازایشان نوبت امامت رسید، بعد هم ولایت و در اخر تاریخ هم، صاحب الزمان ظهور می کند. این یعنی که همه چیز روشن، و برنامه زندگی معلوم است. نه آنکه همه چیز تصادفی باشد، اصلا اعتقاد به تصادف، یک دروغ بزرگ است. زیرا که تصادف وجود خارجی ندارد. مثلا وقتی دو خودرو یا هم برخورد می کنند، ممکن است نام آن را تصادف بنامیم. در حالیکه این تصادف  نیست و زاییده ارتباط علت و معلولی است. هر معلول یک علت دارد. و به سادگی می بینیم که: پلیس راهنمایی وقتی بیاید، علت تصادف را می نویسد. اگر کسی بگوبد تصادف بوده! چرا برای ان علت می تراشید، یک حرف گزاف و غیر علمی زده است. زبان و بیان انسان هم همینطور است، اگر بگوییم بطور تصادفی! انسان صاحب مکالمه شده، امری غیر واقعی و خنده دار است. اما وقتی بدانیم که خداوند، کلمات را به انسان یاد داد. این یک امر واقعی است، زیرا خودش تارهای صوتی را خلق کرده، و میداند چطور صدای انها تنظیم می شود. حتی جدایی زبان ها هم، دارای منطق است. مثلا یک قومی تصمیم گرفته: برخی کلمات را تغییر دهد، باید طبق قاعده ای این کار را انجام دهد. تا همه بتوانند درک کنند. شمارش یا اعداد بهترین نمونه است. چون انسان با انگشت شمارش می کرده، اعداد ابتدا شبیه انگشت بودند!(مانند چها رقم اول لاتین ). ولی بعد که دانشمندان هر قومی تغییراتی به آن دادند، دلیل داشتند: اول اینکه نمی خواستند دیگران(غیر خودی ها) بفهمند، دوم اینکه می خواستند خودی ها هم راحت یاد بگیرند!.مانند  سیاق در قدیم، یا رمز مخابراتی امروز.

Yalda's night is the unity of language.

Yalda is from the Syriac Mesopotamian (Myrrhdan) words, meaning the Birth and the Milad. This shows the root of all Arabic languages. And human history is the same as the history of divine prophets. And other stories do not have credit. And they should not be real. The philosophy of life is also a war of truth and falsehood, which may be expressed in the battle of darkness and light, or of the struggle of good and evil. Therefore, you must cancel any history. As they had revoked the history of the prophets. The whole history can be considered a true struggle with the lying of historians! The lieutenant historians are trying to make the history of the prophets legendary and unrealistic, so that people do not know them! And if they read or understood, it would be a legend (ie a lie). In a few steps this is done: first, the creation of the world, the dimension of human creation, and the dimension of human life on earth, and finally the end of the world. The lying prophets said: "The earth and the sky have been created with all creatures in an accident!" And man is an evolved other beings, especially monkeys. Human beings accidentally evolved! It detects fire or iron, randomly creates words and language! And involuntarily (instinctively) married, and continues his generation. But in terms of Islam, Qur'an and religion, all of these have been created by Allah, and the reason for it is in the Qur'an. In short, God created the world in six days. Then he was paid to the creation of mankind, and he taught people all the sciences, including language and speaking. Then he made angels promise to Adam. With the death of Adam, her granddaughter became prophet. Idris and others took control of the people until Noah, during which time the whole world was underwater and only: a ship carrying animals and plants survived; after the storm had subsided, he started living along the river Aras, And they were scattered all over the world. Along with them all were elite and prominent people who called on God (prophets). Until the last they became the Prophet of Islam. After them, the turn of Imamate came, then the province and at the end of history, the owner will appear. This means that everything is clear, and the plan of life is known. Not that everything is accidental, accidental belief is a big lie. Because the crash does not exist. For example, when a car or two collides, it might be called a crash. While this is not an accident, the cause is caused by the cause. Each effect has one cause. And it's easy to see: When the police arrive, he writes the cause of the accident. If someone says the accident happened! Why do you get a cause for it? It's a big and not scientific one. The same is true of the language and expression of man, if we say it accidentally! The owner of the conversation is unrealistic and funny. But when we know that God has taught the words to man. This is a real thing, because he created the vocal cords, and knows how their sound is tuned. Even the separation of languages ​​has logic. For example, a tribe has decided to change some words, it must do the same according to the rule. So everyone can understand. Counting or numbers is the best example. Because the person counted with a finger, the numbers first looked like a finger (like the first Latin first digit). But then, when the scientists of each ethnic group changed it, they had a reason: first, they did not want to understand others; second, they wanted to learn the insiders too. Like the old one, or today's telecommunications code.

لیلة یلدا هی وحدة اللغة.

یلدا هی كلمة سریانیة بلاد ما بین النهرین (بلاد ما بین النهرین)، ویعنی ولادة المسیح. هذا یدل على جذر جمیع اللغات العربیة. والتاریخ البشری هو نفسه تاریخ الأنبیاء الإلهیین. والقصص الأخرى لیس لها رصید. ویجب أن لا یكونوا حقیقیین. كل من الحق وفلسفة خاطئة للحیاة، والتی قد تكون معركة النور والظلمة، الخیر والشر التعبیر عن أو قتال. لذلك ، یجب علیك إلغاء أی سجل. كما أنها ألغت تاریخ الأنبیاء. یمكن اعتبار التاریخ كله صراعا حقیقیا مع كذب المؤرخین! المؤرخون یحاولون الكذاب: تاریخ وأساطیر الأنبیاء تبدو غیر واقعیة، لذلك الناس لا یعرفون لهم! وإذا قرأوا أو فهموا ، فسیكون ذلك بمثابة أسطورة (أی كذبة). وقال الكذابون: تم خلق السماء والأرض مع كل شیء عن طریق الصدفة! والرجل هو كائن آخر متطور ، وخاصة القرود. تطورت البشر بطریق الخطأ! یكتشف النار أو الحدید ، ویخلق عشوائیا الكلمات واللغة! وراحیًا (غریزیًا) تزوج ، ویستمر جیله. باختصار ، خلق الله العالم فی ستة أیام. ثم تم دفعه لخلق البشریة ، وكان یدرس الناس كل العلوم ، بما فی ذلك اللغة والتحدث. ثم جعل الملائكة وعد لآدم. مع وفاة آدم ، أصبحت حفیدتها نبیًا. إدریس وغیرهم حتى ادعى زمن النبی نوح الناس دلیل، فی الوقت المناسب، وجمیع أنحاء العالم تحت الماء، وإلا سفینة تحمل الحیوانات والنباتات نجا، بعد تنازلی فی العاصفة، جنبا إلى جنب بدأت نهر أراس الحیاة، وكانوا منتشرین فی جمیع أنحاء العالم. جنبا إلى جنب معهم جمیعا كانوا نخبة وشخصیات بارزة الذین دعوا الله (الأنبیاء). حتى النهایة أصبحوا نبی الإسلام. بعدهم جاء الدور على القیادة، ثم المحافظة وفی نهایة التاریخ، زمان یظهر. هذا یعنی أن كل شیء واضح ، وأن خطة الحیاة معروفة. لیس كل شیء هو عرضی ، الاعتقاد العرضی هو كذبة كبیرة. لأن الحادث غیر موجود. على سبیل المثال ، عندما تصطدم سیارة أو اثنتان ، قد یطلق علیها تعطل. فی حین أن هذا لیس من قبیل الصدفة ، فإن السبب هو السبب. كل تأثیر له سبب واحد. ومن السهل أن نرى: عندما یصل رجال الشرطة ، یكتب سبب الحادث. إذا قال أحدهم أن الحادث وقع! لماذا تحصل على سبب لذلك؟ إنها قضیة كبیرة ولیست علمیة. وینطبق الشیء نفسه على اللغة والتعبیر عن الرجل ، إذا قلنا ذلك عن طریق الخطأ! مالك المحادثة غیر واقعی ومضحك. ولكن عندما نعلم أن الله قد علّم الكلمات للإنسان. هذا شیء حقیقی ، لأنه أنشأ الحبال الصوتیة ، ویعرف كیف یتم ضبط صوتهم. حتى فصل اللغات له منطق. على سبیل المثال ، قررت قبیلة تغییر بعض الكلمات ، یجب أن تفعل الشیء نفسه وفقا للقاعدة. لكی یفهم الجمیع. یعد العد أو الأرقام أفضل مثال. لأن الرجل قد تحسب مع الأصابع، وكانت الأعداد مماثلة لبصمات الأصابع (بما فی ذلك أربعة رقم واحد اللاتینیة).

Yalda'nın gecəsi dilin birliyidir.

Yalda Suriyalı Mezopotamiya (Myrrhdan) sözlərindən, yəni Doğum və Miladdan ibarətdir. Bu bütün ərəb dillərinin kökünü göstərir. İnsanlıq tarixi ilahi peyğəmbərlərin tarixi ilə eynidır. Və digər hekayələr kredit vermir. Və onlar gerçək olmamalıdır. Həyat fəlsəfəsi də qaranlıq və işıq mübarizəsində və ya yaxşı və pis mübarizə mübarizəsində ifadə edilə biləcək bir həqiqət və yalan müharibəsidir. Buna görə, hər hansı bir tarixi ləğv etməlisiniz. Peyğəmbərlərin tarixini ləğv etdilər. Bütün tarix tarixçilərin yalançılığı ilə əsl mübarizə hesab edilə bilər! Teğmen tarixçilər, peyğəmbərlərin tarixini əfsanəvi və qeyri-real edən etməyə çalışırlar ki, insanlar bunu bilmirlər! Və onlar oxumaq və ya başa düşsələr, bu bir əfsanə (yalan) olardı. Bir neçə addımda bu işlər görülür: birincisi, dünyanın yaranması, insan yaradılmasının ölçüsü və yer üzündə insan həyatının ölçüsü və nəhayət, dünyanın sonu. Yalan peyğəmbərlər dedilər: "Yer və göy bir qəza ilə bütün canlılarla yaradılıb!" İnsanlar inkişaf etmiş digər canlılar, xüsusilə maymunlardır. Insanlar təsadüfən inkişaf etdi! Atəşi və ya dəmiri təsbit edir, təsadüfi sözlər və dil yaradır! Və istəksiz (instinktiv) evli və nəslini davam etdirir. Ancaq İslam, Quran və din baxımından bunların hamısı Allah tərəfindən yaradılıb və bunun səbəbi Quranda. Bir sözlə, Allah dünyanı altı gündə yaradıb. Sonra insanlığın yaranmasına qoyulmuşdu və insanlara bütün elmləri, o cümlədən dil və danışmağı öyrətdi. Sonra mələklər Adəmə vəd etdilər. Adəmin ölümü ilə nəvəsi peyğəmbər oldu. Idris və başqaları Nuha qədər bütün insanları nəzarət altına aldılar, bütün dünya su altında qaldı və yalnız: Heyvanları və bitkiləri daşıyan bir gəmi xilas oldu, fırtına susduqdan sonra Aras çayı boyunca yaşadı, Onlar bütün dünyada dağılmışdılar. Bütün bunlarla yanaşı, Allahı (peyğəmbərləri) çağırmış elit və görkəmli insanlar var idi. Sonunadək onlar İslam Peyğəmbəri oldu. Onlardan sonra İmamət növbəsi gəldi, sonra vilayət və tarixin sonunda sahib çıxdı. Yəni hər şey aydındır və həyat planı məlumdur. Hər şey təsadüfən deyil, yanlış təsəvvür böyük yalandır. Qəza mövcud olmadığı üçün. Məsələn, bir avtomobil və ya iki vuruşsa, bir qəza ola bilər. Bu qəza olmasa da, səbəb səbəb olur. Hər təsirin bir səbəbi var. Görmək asandır: Polis gəldikdə qəzanın səbəbini yazır. Kimsə qəzanın baş verdiyini söyləyirsə! Niyə

نوع اخبار :
برچسب : شب یلدا نشان وحدت زبان است.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :