ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بسیاری از خوشخیالها! می گویند کاش ایرانی ها نفت نداشتند. آن را یک بدبختی برای ایرانی می دانند و بجای اینکه خدا را شکر کنند: که در مملکت گل و بلبل بدنیا آمده، و همه چیز هلو برو تو گلو است. می گویند باید مثل کشورهای فقیر بودیم، تا کار کردن را یاد می گرفتیم! به زور بازوی خود متکی می شدیم و: اینمه متکی به درآمد نفت نبودیم. این هالو های شفتالو! بدانند که نفت یک نعمت است، و نمی تواند خیانت باشد، بلکه این نفتی ها! هستند که خیانت می کنند. و ملت را روی شاخ گوزن و در هوا نگهمیدارند. مکانیزم کاری انها کاملا خود محور و خود بزرگ بینی است. از یک طرف می گویند نباید از درآمد نفت هزینه های جاری را بپردازیم، لذا مردم در امر دریافت حقوق و مزایا دچار اشکال می شوند، و یارانه هم قطع می شود. از طرف دیگر اصلا درآمدی به خزانه واریز نمی کنند! تا خرج هزینه های عمرانی بشود؟! به دلیل اینکه فروش نفت به دلار است، و: ورود دلار به ایران ممنوع و تحریم است. یعنی هیچ! و این امر در دوران انگلیس و آمریکا بوده، بعد از ملی شدن نفت و در دوران جمهوری اسلامی هم ادامه یافته! در دوران انگلیسی ها، مردم نفت را نمی شناختند، بهره برداری از ان توسط دولتها، به شرکتهای انگلیسی واگذار شده بود. طبیعتا درآمد آنهم به انگلیس می رفت! فقط آلایندگی و: تصرفت غیرقانونی املاک و مسیرها، برای ایران باقی می ماند. به همین دلیل هم مردم وقتی موضوع را فهمیدند، قیام کردند و نفت را از انگلیسی ها پس گرفتند: نفت ملی اعلام شد. اما با دعوت آمریکایی ها،  واحد فروش دلار تعیین گردید، که آمریکایی ها هم ترجیح دادند: آن را در امریکا خرج کنند! و به ایران نمیدادند. البته قیام مردمی 57که شروع شد، ناچار شدند مقداری را به ایران برگردانن،د ولی آن هم پول یا دلار نبود! بلکه هواپیما و سلاح و دارو برنج و مرغ بود. زیرا ایرانی ها را، قابل نمی دانستند که پول را به دستشان بدهند، می گفتند ما بهتر خرج می کنیم! ونیازهای مردم را برطرف می کنیم! با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا از ایران رفت ولی، این روش با مکانیزم تحریم ادامه یافت. چون واحد فروش تا امروز به دلار است. و دلار هم که تحریم شد، لذا نه دارو وارد ایران شد، و نه دلار! ولی نفتی ها موضوع به این سادگی را، پیچیده کرده و نگذاشتند مردم بفهمند. استدلال آنها این بود که:مردم نباید انتظار داشته باشند: نفت خرج کالاهای مصرفی شود. اما وقتی از انها می خواستند که: رابطه دلار و نفت را قطع کنند، تا در طرح های عمرانی استفاده شود، این کار را نمی کردند و می گفتند اگر به دلار نباشد، کسی از ما نمی خرد. از انطرف هم بجای دارو یا کالاهای سرمایه ای، گندم و کالاهای اساسی خریدیم؟! وقتی هم پرسیده می شد که: ما در کالاهای اساسی خودکفا هستیم، برای چه خریداری می شود؟ می گفتند راه دیگری نداریم. نفت را از ما به شرط کالا می خرند. خرید این کالاها را هم طوری حساب می کردند، که یک سنت هم اضافه نیاید! تا به خزانه واریز شود. پورسانت خریدار، هزینه دور زدن تحریم ها، قیمت بالای باربری و بیمه، با دلارهای ارزانقیمت محاسبه می شد که مازاد نیاید. معترضان را متهم به بی سوادی و بی تخصصی می کردند، تا هیچکس متوجه این دزدی و خیانت آنها نشود. البته مدتی مجلس برای هدفمندی یارانه ها، و آزاد سازی قیمت ها موادی تصویب کرد، ولی هرگز اجرا نشد. زیرا پرداخت یارانه ها همگی فرضی بود. یعنی دلار به دست کسی داده نمی شد، مقداری هم که می دادند، چند برابر آن را، از راه تزریق تورم و گرانی دلار های فرضی، از مردم می گرفتند. چون اگر یارانه ها را به دلار بدهند، ارزش دلار کاهش می یابد، و پول ملی تقویت می شود.

Oil is a traitor or petroleum?

A lot of bucks! They say they would not have oil. They consider it a misfortune for Iranians, and instead of thanking God: they are born in the country of the flower and the nightingale, and all the peaches go to your throat. They say we should be like the poor countries, so we learned to work! We relied on the force of our arm and: We did not rely on oil revenues. These halo shoots! To know that oil is a blessing, and it can not be betrayal, but it's oil! They are betrayed. And hold the nation on the deer's horns and in the air. Their mechanism is quite self-centered and self-centered. On the one hand, they say that we do not have to pay the current cost of oil revenue, so people are in trouble getting their salaries and benefits, and subsidies are cut off. On the other hand, they do not give money to the treasury at all! To spend on: development costs? Because the sale of oil is in dollars, and: the entry of dollars into Iran is banned and sanctioned. That is no! And this was during the British and American times, after nationalization of oil and during the Islamic Republic also lasted! During the British era, people did not know the oil, which was handed over to governments by British companies. Naturally, the income went to England! Only the pollution and the illegal takeover of property and routes remain for Iran. For this reason, the people, when they understood the matter, rose up and took oil back from the British: national oil was announced. But with the call of the Americans, the dollar sales unit was set, which Americans also preferred: spend it in America! And they did not go to Iran. Of course, the popular uprising began, which had to be returned to Iran, but it was neither money nor the dollar! It was a plane and a weapon and medicine for rice and chicken. Because they could not understand the Iranians to give money to them, they said we would spend better! We meet the needs of the people! With the victory of the Islamic Revolution, the United States has gone from Iran, but it has continued with the sanctions mechanism. Because: the sales unit is in dollars today. And the dollar was sanctioned, so no drugs arrived in Iran, not dollars! But the oil companies complicated the issue so easily and did not let people understand. Their argument was that: People should not expect: Oil is spent on consumer goods. But when they asked them to cut off the dollar and oil ratios so that they could be used in construction projects, they would not do it and say that if they do not have dollars, nobody will be us. We bought wheat and basic goods instead of pharmaceuticals or capital goods? When asked: We are self-sufficient in basic commodities, what are they buying for? They said we had no other way. Buy oil from us on condition of the goods. The purchase of these goods was also calculated, which does not add a single cent! To be deposited in the treasury. The buyer's commission, the cost of circumvention of the sanctions, the high cost of shipping, and insurance, were calculated at cheaper dollars that would not be surplus. Protesters were accused of being illiterate and unprofessional, so that no one notices that theft and betrayal. Of course, some time ago, the parliament passed a measure to subsidize subsidies, and release prices, but never run. Because: the payment of subsidies was all hypothetical. That is, the dollar was not given to anyone, some of which they gave, multiplied by the people, through the injection of inflation and expensive dollar speculations. Because: if you give subsidies to the dollar, the value of the dollar will decrease, and the national currency will be strengthened.

النفط خائن أم بترول؟

الكثیر من الدولارات! یقولون أنهم لن یكون لدیهم نفط. إنهم یعتبرونها مصیبة بالنسبة للإیرانیین ، وبدلاً من أن یشكروا الله: فهم یولدون فی بلد الزهرة والعندلیب ، ویذهب كل الخوخ إلى حلقك. یقولون یجب أن نكون مثل البلدان الفقیرة ، لذلك تعلمنا العمل! اعتمدنا على قوة ذراعنا و: لم نعتمد على عائدات النفط. هذه هالة یطلق النار! لمعرفة أن النفط نعمة ، ولا یمكن أن یكون خیانة ، لكنه نفط! لقد تعرضوا للخیانة. وعقد الأمة على قرون الغزال وفی الهواء. آلیتهم هی أنانیة تماما وأنانی. فمن ناحیة ، یقولون إننا لا نضطر إلى دفع التكلفة الحالیة لعائدات النفط ، وبالتالی یواجه الناس صعوبة فی الحصول على رواتبهم ومزایاهم ، كما أن الإعانات المالیة مقطوعة. من ناحیة أخرى ، فإنهم لا یقدمون المال للخزانة على الإطلاق! للإنفاق على تكالیف التطویر؟ لأن بیع النفط بالدولار ، و: دخول الدولارات إلى إیران محظور ومعاقب. هذا لا! وكان هذا خلال العصر البریطانی والأمریكی ، بعد تأمیم النفط وأیضاً خلال الجمهوریة الإسلامیة استمر! خلال الحقبة البریطانیة ، لم یكن الناس یعرفون النفط ، الذی تم تسلیمه للحكومات من قبل الشركات البریطانیة. بطبیعة الحال ، ذهب الدخل إلى إنجلترا! یبقى فقط التلوث والاستیلاء غیر القانونی على الممتلكات والطرق لإیران. ولهذا السبب ، قام الناس ، عندما فهموا هذه المسألة ، بالوقوع وأخذوا النفط من البریطانیین: تم الإعلان عن النفط الوطنی. ولكن مع دعوة الأمریكیین ، تم تعیین وحدة مبیعات الدولار ، والتی فضّلها الأمریكیون أیضًا: إنفاقها فی أمریكا! ولم یذهبوا إلى إیران. بالطبع ، بدأت الانتفاضة الشعبیة ، التی كان لا بد من إعادتها إلى إیران ، لكنها لم تكن المال ولا الدولار! كانت طائرة وسلاح ودواء للأرز والدجاج. ولأنهم لم یستطیعوا فهم الإیرانیین لإعطاء الأموال لهم ، قالوا إننا سننفق بشكل أفضل! نلبی احتیاجات الناس! مع انتصار الثورة الإسلامیة ، انتقلت الولایات المتحدة من إیران ، لكنها استمرت مع آلیة العقوبات. لأن وحدة المبیعات بالدولار الیوم. وتمت معاقبة الدولار ، لذلك لم تصل أی مخدرات إلى إیران ، ولا إلى دولارات! لكن شركات النفط قامت بتعقید القضیة بسهولة ولم تسمح للناس بالفهم. كانت حجتهم أن: الناس یجب أن لا نتوقع: یتم إنفاق النفط على السلع الاستهلاكیة. لكن عندما طلبوا منهم قطع الدولار والنسب بحیث یمكن استخدامها فی مشاریع البناء ، فإنهم لن یفعلوا ذلك ویقولون أنه إذا لم یكن لدیهم دولارات ، فلن یكون أحد منا. اشترینا القمح والسلع الأساسیة بدلاً من الأدویة أو السلع الرأسمالیة؟ عندما سئل: نحن مكتفیة ذاتیا فی السلع الأساسیة ، ما الذی یشترونه؟ قالوا لنا لیس لدینا طریقة أخرى. شراء الزیت منا بشرط البضاعة. كما تم احتساب شراء هذه السلع ، والتی لا تضیف سنت واحد! تودع فی الخزانة. تم احتساب عمولة المشتری ، وتكلفة التحایل على العقوبات ، وارتفاع تكلفة الشحن ، والتأمین ، بأرخص الدولارات التی لن تكون فائضة. واتُهم المتظاهرون بأنهم أمیون وغیر محترفین ، حتى لا یلاحظ أحد ذلك السرقة والخیانة. بالطبع ، قبل بعض الوقت ، وافق البرلمان على إجراء لدعم الإعانات المالیة ، وإطلاق الأسعار ، ولكن لم یجر. لأن دفع الإعانات كان افتراضیاً. وهذا یعنی أن الدولار لم یُعطى لأی أحد ، وبعضه أعطاه ، وضربه الناس ، من خلال ضخ التضخم وتكلفات الدولار باهظة الثمن. لأنه إذا قدمت إعانات للدولار ، فإن قیمة الدولار ستنخفض ، وسیتم تعزیز العملة الوطنیة.

Neft xain və ya neftdir?

Bir çox dollar! Onlar neft olmayacaqlarını söyləyirlər. Kasıb ölkələr kimi olmağımız lazım olduğunu söyləyərək, işə çalışdıq. Biz silahın gücünə güvəndik və: Biz neft gəlirlərinə etibar etmirdik. Bu halo tumurcuqları! Neftin xeyir-dua olduğunu bilmək və xəyanət edə bilməz, ancaq neftdir! Onlar xəyanət edirlər. Və milləti geyinin buynuzlarında və havada saxlayın. Onların mexanizmi olduqca özbaşına və öz-özünə bağlıdır. Digər tərəfdən, xəzinə pul vermirlər! İnkişaf xərclərinə sərf etmək? Çünki neftin satışı dollarla doludur və dollarların İrana girişi qadağandır və sanksiya edilir. Xeyr! Bu, Britaniya və Amerika dövründə, neftin milliləşdirilməsindən və İslam Respublikasında da davam etdi! İngilis dövründə insanlar Britaniya şirkətləri tərəfindən hökumətə verilmiş olan neftlə tanış olmadılar. Təbii ki, gəlir İngiltərəyə getdi! Yalnız İran üçün mülk və marşrutların çirklənməsi və qeyri-qanuni ələ keçirilməsi qalır. Bu səbəbdən insanlar, bu məsələni başa düşdükdə, qalxıb neftdən geri çəkdilər: milli neft elan edildi. Amma amerikalıların çağırışı ilə dollar satış vahidi quruldu, amerikalılar da üstünlük təşkil edirdi: Amerikada sərf etdilər! Onlar İrana getmirdilər. Əlbəttə ki, İrana qayıtmaq məcburiyyətində olan xalq üsyanı başladı, lakin nə pul, nə də dollar idi! Bu düyü və toyuq üçün bir təyyarə və silah idi. İranlıların onlara pul verməsini anlamadıqları üçün daha yaxşı xərclədiklərini söylədilər! Biz insanların ehtiyaclarını qarşılayırıq! İslam İnqilabının qələbəsi ilə Birləşmiş Ştatlar İrandan keçdi, amma sanksiyalar mexanizmi ilə davam etdi. Çünki satış vahidi bu gün ABŞ dollarıdır. Və dollar verildi, belə ki, heç bir narkotik İrana deyil, İrana gəldi! Ancaq neft şirkətləri məsələni asanlıqla çətinləşdirdilər və insanları anlamağa imkan vermədi. Onların arqumenti idi ki: İnsanlar gözləməməlidirlər: Neft istehlak mallarına xərclənir. Biz dərman və ya mal-qara malları yerinə buğda və əsas mal aldım? Soruşulduğumuzda: Biz təməl mallarda öz-özlüyük, nə üçün satın alırıq? Onlar başqa yolumuz olmadığını söyləyirdilər. 

نوع اخبار :
برچسب : نفت خائن است یا نفتی ها؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :