ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی


No alt text provided for this image
یک میلیون کودک گرسنه در اسرائیل(ها آرتص)
مسابقات علمی کنکور برای ورود به دانشگاهها،  جشنواره های جوان و: برگزاری  امتحانات تیزهوشان، مراکز تربیت نیرو، پرورش متخصصان و کادر سازی برای مدیریت جهان است. گرچه ایران سابقه طولانی در مدیریت جهان دارد، ولی چند سالی به ظاهر این کار به تعویق افتاد. ولی بعد از انقلاب اسلامی شدت گرفت. برخی ها به اشتباه آن را فرار مغزها می دانند ولی، اگر گزارش کوتاهی از این چهل سال فرار مغزها در دست داشته باشیم، خواهیم دید که همه آنها در بهترین مراکز مدیریتی جهان نفوذ کرده، و جایگزین نیروهای دیگر شده اند. نتیجه آن اجرای کامل سیاست های ایران، یعنی اقتصاد مقاومتی است. در ابعاد دیگر هم این موضوع قابل مشاهده است: بجز نیروهای خط مقاومت که کلا، در جبهه ای واحد هستند. آثار ان در درون جبهه استکبار هم دیده می شود. انتخاب جلیقه زرد برای قیام فرانسه، اشاعه آن به اسرائیل و دیگر کشورها، بظاهر تصادفی است اما اینطور نیست. رنگ زرد در پرچم حزب الله لبنان، نماد  روشنی دارد. براساس روایات کسانی که اسرائیل را شکست می دهند، دارای پرچم های زرد هستند! و انتخاب این رنگ برای حزب الله لبنان، کاملا آگاهانه و برمبنای اعتقادات اسلامی است. لبنان کشوری فرانسه زبان است، و با فرانسوی ها بیش از دیگران تعامل دارد. فرانسه نیز از مردم لبنان بخوبی حمایت می کند، غالب مهاجرین یا رنگین پوستان فرانسوی هم، از کشورهای عرب زبان است. همانطور که لیبی و ایتالیا کنش های نزدیک به هم دارند. لذا مردم فرانسه که تجربیات تلخی از شکست: قیام های اخیر خود داشتند، با تحلیل علل شکست ها فهمیدند که: نداشتن جهت فکری و ایدئولوژی، عامل اصلی شکست ها بوده! زیرا در گذشته برای انقلاب و قیام خود، یک تعریف صنفی و یا هدف اقتصادی داشتند. دشمنان با دادن وعده های دروغین، یا شعار های بهتری آن را مصادره می کردند. از زمان جنگ جهانی دوم زمان ژنرال دوگل و ژرژ پمپیدو، لیبرال ها این شعار های صنفی را مصادره کردند. و حکومت ظالمانه خود را به بهانه: بازسازی با کمک آمریکا(سرمایه داری)  بر مردم فرانسه تحمیل کردند. (درست مشابه ایران در زمان پهلوی دوم) اما قیام مردمی وسیعی در آن زمان صورت گرفت، ناچار سوسیالیزیم را به میدان آوردند! هدف سوسیالیزم مبارزه با خیزش مردمی، و سرکوب آن بود! و توانست با مصادره شعارهای مردمی، موفقیت هایی را به دست آورد. ولی مردم باگذشت چند دهه متوجه شدند که: سوسیالیزم هم مانند لیبرالیزم است: دو طرف یک سکه هستند. لذا قیامهای انان با تاثیر از انقلاب اسلامی (نه شرقی و نه غربی) آغاز شد. این تحولات در حالی بود که همه اروپا، و حتی امریکا و اسرائیل هم به آن پیوستند! سوسیالیزم بطور رقیق تری در امریکا نیز روی کار امده بود! دولتی کردن بسیاری از خدمات، در کشوری که دولت را تاجر خوبی نمی دانست، به همین دلیل بود.(مانند طرح بیمه اوباما) ولی مردم آمریکا که فهمیدند سوسیالیزم چه رقیق و چه غلیظ، سراب دروغین است، لذا نهضت 99درصدی معروف را به راه انداختند. ولی چون شعار آنها صنفی بود، و ریشه ایدئو لوژیک نداشت مانند اروپایی ها، به شکست انجامید. در اسرائیل و انگلیس هم، پیروزی حزب کارگر نشان پیروزی: شعار های سوسیالیستی در آنها بود. لذا همه دنیا لازم دیدند دوباره مروری بر: حرکت های انحرافی داشته باشند! سوسیالیزم ولیبرالیزم(چپ و راست) راست را کنار گذاشتند.این امر به کمک ایران بود که: توانست به آنها نشان دهد: تنها راه رهایی، مبارزه در راه خدا است. این مبارزه دو سو پیروز است!اگر کشته شوند به بهشت می روند، و اگر پیروز شوند، عوامفریبی نمی کنند.

Cadastre for the Global Union Organization

Contest scientific competitions for entry to universities, youth festivals: Gifted exams, training centers, training specialists and cadres for managing the world. Although Iran has a long history of managing the world, it has been postponed for some years. But after the Islamic Revolution, it intensified. Some mistakenly believe it to be brain drain, but if we have a brief report of this forty years of brain drain, we will see that all of them have penetrated the best management centers of the world, and replaced the other forces. The result is the full implementation of Iran's policies, resistance economy. On the other dimensions, this is also evident: except for the forces of the resistance line, which are, on the whole, on the same front. Its works are also seen in the archery front. The choice of yellow vest for the French uprising, its spread to Israel and other countries, is seemingly random, but it is not. The yellow color on the flag of Hezbollah, Lebanon, has a clear symbol. According to the narrations, those who defeat Israel have yellow flags! And choosing this color for Hezbollah in Lebanon is completely conscious and based on Islamic beliefs. Lebanon is a French-speaking country, and interacts with the French more than anyone else. France also strongly supports the Lebanese people, most of the French immigrants or colorful people are from Arabic languages. As Libya and Italy have close interactions. Thus, the French people who had bitter experiences of failure: their recent uprisings, by analyzing the causes of the failures, realized that: lack of intellectual and ideological direction was the main factor behind failures! Because: in the past, for their revolution and their uprising, they had a trade definition or an economic goal. Enemies confiscated it by giving false promises or better slogans. From the time of World War II, General De Gaulle and Georges Pompidou, the liberals seized these trade slogans. And: imposed their outrageous rule on the pretext of rebuilding the French people with the help of the United States (capitalism). (Just like Iran at the time of Pahlavi II), but a massive popular uprising at that time had to bring socialism to the fore! The goal of socialism was to fight the uprising and suppress it! And he succeeded in confiscating popular slogans. But people over decades realized that: Socialism is like liberalism: the two sides are a coin. Therefore, their uprisings began with the influence of the Islamic Revolution (neither East nor the West). These developments were at the same time that all of Europe, and even the United States and Israel joined it! Socialism was even more diligent in the United States! For many reasons, the government did not consider it to be a good businessman in a country that did not know the government as a good businessman (like Obama's insurance plan). But the American people who figured out whether dilution and concentration of socialism were false miracles led the 99 percent popular movement to Threw But because their slogan was a guild, and did not have the root of the ideological logic, as did the Europeans, it failed. In Israel and Britain, the victory of the Labor Party was also a victory: socialist slogans were in them. So the whole world needed to re-review: Deviant movements! Socialism and liberalism (left and right) left the right. It was with the help of Iran that: He was able to show them: the only way to escape is to fight in the way of God. This fight is victorious! If they are killed, they will go to Paradise, and if they win, they will not be demagogic.

السجل العقاری لمنظمة الاتحاد العالمی

المسابقات الأكادیمیة الامتحانات لدخول الجامعات والمهرجانات الشبابیة والامتحانات القابضة، الموهوبین، ومحطات القطار، وتدریب المهنیین وموظفی الدعم لإدارة العالم. على الرغم من أن إیران لدیها تاریخ طویل فی إدارة العالم ، إلا أنه تم تأجیلها لعدة سنوات. لكن بعد الثورة الإسلامیة ، اشتدت. والنتیجة هی التنفیذ الكامل لسیاسات إیران واقتصاد المقاومة. على الأبعاد الأخرى ، هذا واضح أیضا: باستثناء قوى خط المقاومة ، التی هی ، على وجه العموم ، على نفس الجبهة. وینظر أیضا أعماله فی جبهة الرمایة. یبدو أن اختیار السترة الصفراء للانتفاضة الفرنسیة ، وانتشارها إلى إسرائیل وبلدان أخرى ، أمر عشوائی ، ولكنه لیس كذلك. اللون الأصفر على علم حزب الله ، لبنان ، له رمز واضح. حسب الروایات ، أولئك الذین یهزمون إسرائیل لدیهم أعلام صفراء! واختیار هذا اللون لحزب الله فی لبنان هو وعی كامل ویعتمد على المعتقدات الإسلامیة. لبنان بلد یتحدث الفرنسیة ویتفاعل مع الفرنسیین أكثر من أی شخص آخر. كما تدعم فرنسا بقوة الشعب اللبنانی ، ومعظم المهاجرین الفرنسیین أو الأشخاص الملونین هم من اللغات العربیة. لأن لیبیا وإیطالیا لدیهما تفاعلات وثیقة. لأنه فی الماضی ، ولثورتهم وانتفاضتهم ، كان لدیهم تعریف تجاری أو هدف اقتصادی. قام الأعداء بمصادرة ذلك بإعطاء وعود كاذبة أو شعارات أفضل. من وقت الحرب العالمیة الثانیة ، الجنرال دیغول وجورج بومبیدو ، استولى اللیبرالیون على هذه الشعارات التجاریة. وفرض حكمهم الفاحش على ذریعة إعادة بناء الشعب الفرنسی بمساعدة الولایات المتحدة (الرأسمالیة). (على غرار إیران خلال بهلوی)، ولكن فی ذلك الوقت كان انتفاضة شعبیة واسعة أجبرت سوسیالیزیه جلبت إلى المیدان! كان هدف الاشتراكیة هو محاربة الانتفاضة وقمعها! ونجح فی مصادرة الشعارات الشعبیة. لكن الناس على مدى عقود أدركوا أن: الاشتراكیة تشبه اللیبرالیة: الجانبان عملة معدنیة. لذلك ، بدأت ثوراتهم بتأثیر الثورة الإسلامیة (لا الشرقی ولا الغربی). كانت هذه التطورات فی نفس الوقت الذی انضمت إلیه كل أوروبا ، وحتى الولایات المتحدة وإسرائیل! كانت الاشتراكیة أكثر اجتهادا فی الولایات المتحدة! الحكومة الكثیر من الخدمات، فی بلد التاجر غیر معروف جیدا، وهذا هو السبب فی ذلك. (على سبیل المثال خطة التأمین أوباما)، ولكن الشعب الأمریكی الذی یفهم الاشتراكیة إما تمییع أو مركزة، میراج غیر صحیح، لذلك حركة 99 فی المئة مع الطریق بها. ولكن عندما كان الاتحاد شعارهم، ولیس الجذور الأیدیولوجیة كما الأوروبیین، فشلت. فی إسرائیل وبریطانیا ، كان انتصار حزب العمل أیضاً نصراً: كانت الشعارات الاشتراكیة فیها. لذلك كان العالم كله بحاجة إلى إعادة النظر: الحركات المنحرفة! الاشتراكیة واللیبرالیة (الیسار والیمین) تركت الیمین. وبمساعدة من إیران: كان قادراً على إظهارها: الطریقة الوحیدة للهروب هی القتال فی سبیل الله. هذه المعركة منتصرة ، إذا قُتلوا فسوف یذهبون إلى الفردوس ، وإذا فازوا ، فلن یكونوا دیماغوجیین.

Global Alliance Box

Akademik Müsabiqələr imtahanları ali, gənclər festival və keçirilməsi imtahanları, istedadlı, qatar stansiyaları, dünya idarə etmək üçün mütəxəssislər və yardımçı heyət təlim daxil etmək. Baxmayaraq ki, İranda dünyanın idarə uzun bir tarixi var, lakin yəqin ki, bir neçə il təxirə salınıb. Amma İslam İnqilabından sonra güclənib. İranın siyasət, müqavimət iqtisadiyyatının tam həyata keçirilməsi nəticəsində. Bu da digər ölçüləri görünür: bölmənin qarşısında müqavimət xətti nümayiş qüvvələr istisna olmaqla. Onun təsiri təkəbbür ərzində görülə bilər. Sarı Özüllər Fransa dirilməsi üçün bilet, İsrail və digər ölkələrin, zahirən təsadüfi yayılır, lakin bu deyil. Livanda Hizbullah, açıq-aydın bir simvolu Yellow bayrağı. sarı bayraqları olan ilə İsrail məğlub Rəvayətə görə! Və tam şüurlu və İslam inanclarına əsaslanır Livan Hizbullah üçün rəng seçin. Lebanon-nin fransızdilli ölkə və Fransa daha çox qarşılıqlı əlaqəsidir. rəng fransız, ərəb dilli ölkələrə üstünlük Fransa də tam Livan xalqı, köçkünlərin və ya insanlar dəstəkləyir. Liviya və İtaliya kimi fəaliyyət baş. məğlubiyyətin acı təcrübə fransız xalqının: intellektual və ideoloji uğursuzluq olmaması əsas səbəbi onların son səbəb, təhlili uğursuzluq səbəbləri ki, tapılmadı! Çünki inqilab və üsyan üçün keçmişdə, ticarət və iqtisadi məqsədi müəyyən idi. yalan vədlər, və ya daha yaxşı şüarlar verərək Düşmənləri götürülüb. General de Gaulle və Georges Pompidou, liberal şüar ticarət müsadirə II Dünya müharibəsi ildən. Və Amerika (kapitalist) köməyi ilə yenidən qurulması adı altında onun zalım qayda fransız xalqının tətbiq. (Pəhləvi dövründə İran kimi), lakin zaman bir böyük xalq qiyamı Svsyalyzym sahəsində gətirdi məcbur idi! sosializm məqsədi üsyan mübarizə və yazmaq idi! Və məşhur şüarlar müsadirə bacardı, uğur əldə olunacaq. sosializm, liberalizm eyni sikkə iki tərəf kimi: bir neçə onilliklər ərzində, lakin insanlar ki, tapılmadı. uprisings onlar başladı (nə də qərbdə şərq nə) İs

نوع اخبار :
برچسب : کادر سازی برای سازمان اتحاد جهانی،
لینک ها :
دوشنبه 24 تیر 1398 01:50 ق.ظ
effdhspbrsyh female viagra does it work <a href=http://www.mnaudio.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46656>what is viagra</a> herbal viagra reviews <a href="http://heybookmark.gq/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">cialis 5mg canada</a>
canadian generic cialis
http://probookmarks.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
شنبه 22 تیر 1398 04:29 ق.ظ
okqujvxsjjag viagra soft tabs <a href=https://gpsites.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cialis order canada</a> natural alternative to viagra <a href="http://bookmarklive.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">1st pharm cialis</a>
buy generic viagra
https://bookmarking.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:36 ب.ظ
clqwxroqwqmf ceallas <a href=http://northwestpharmacyph.com/>how to get viagra</a> cialis discount <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian cialis cheap</a>
buy viagra usa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:27 ق.ظ
ez payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>Payday Loans</a> In our current economy, lots of people require cash promptly. There is a lot that enters into an economic situation, and many people want to payday advance loan for assistance. Maintain reading this post for practical ideas regarding this subject if you're consider this kind of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Online http://www.rentechinc.com</a>
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:59 ق.ظ
bhqezzzijzup viagra for sale <a href=http://northwestpharmacyph.com/>natural viagra alternative</a> low cost cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialiss canada</a>
cialis generic canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:55 ق.ظ
nix payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> In our present economic situation, many people require money promptly. There is so much that enters into a financial situation, and also lots of people aim to cash advance for assistance. Keep reviewing this article for useful pointers about this subject if you're consider this type of option. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans</a>
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:40 ق.ظ
nrjjrmvxnnkb cialis canada cheap <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cheap viagra pills</a> viagra coupons <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian viagra</a>
viagra natural
سه شنبه 14 خرداد 1398 06:29 ق.ظ
ilutrxkzgfms online prescription viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>find the cheapest price for cialis</a> viagra sales <a href="http://northwestpharmacyc.com/">order viagra from canada</a>
viagra no prescription
دوشنبه 13 خرداد 1398 09:55 ب.ظ
ofqlwfgmyaru how viagra works <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cialis purchase canada</a> cheap cialis in canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharmacy-viagra</a>
viagra patent
دوشنبه 13 خرداد 1398 03:30 ق.ظ
qzriswwytlvu viagra expiration date <a href=http://northwestpharmacyc.com/>best generic viagra</a> cheap viagra canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">viagra cialis canada</a>
cialis pharmacy prices
یکشنبه 12 خرداد 1398 03:05 ق.ظ
niezawggacvb viagra women <a href=http://northwestpharmacyc.com/>tadalafil in canada</a> buy cheap viagra online uk <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis- canadian pharmacy</a>
viagra free sample
شنبه 11 خرداد 1398 12:56 ق.ظ
hzcfahwioifp where to buy viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>buy viagra soft</a> viagra online cheap <a href="http://northwestpharmacyc.com/">viagra online pharmacy</a>
viagra sale online
جمعه 3 خرداد 1398 01:47 ب.ظ
bfrxlxifmncv payday loan scams <a href=http://rentechpaydayloans.com/>money tree payday loans</a> payday loans san antonio <a href="http://rentechpaydayloans.com/">online payday loans florida</a>
جمعه 3 خرداد 1398 10:35 ق.ظ
qmhdekxiewbd payday loans direct lender <a href=http://rentechpaydayloans.com/>what are payday loans</a> payday loans austin <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans no bank account</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 04:22 ق.ظ
ppapetlejdzs payday loans el paso tx <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans austin tx</a> payday loans oregon <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans direct lender</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 05:38 ب.ظ
dtrvmwferyyw payday loan no credit check <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans colorado springs</a> payday loan lenders <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans shreveport</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 09:35 ق.ظ
fegtrywljtzx payday loan collection scams <a href=http://rentechpaydayloans.com/>quick cash payday loans</a> payday advance loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans austin tx</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 06:07 ب.ظ
knbdyawejwlv payday loans az <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans in va</a> payday loans with a prepaid debit card <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans that accept prepaid debit cards</a>
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 03:52 ق.ظ
Excellent website you have here but I was curious about
if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?
I'd really love to be a part of online community where I can get feed-back
from other experienced people that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know. Bless you!
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 12:28 ب.ظ
For hottest information you have to pay a visit internet
and on web I found this web page as a best web site for hottest updates.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 01:54 ق.ظ
g1xkm4z easy payday loans
http://loandayfastgo.com/ - fast payday loans online
payday loans in ga
<a href="http://loandayfastgo.com/">online payday loans in ga
</a> payday loans in ny
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 07:08 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
design this website yourself or did you hire someone to do it
for you? Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
thanks a lot
جمعه 13 اردیبهشت 1398 07:51 ب.ظ
uavxx5f payday loans memphis tn
http://loandayfastgo.com/ - payday loans online same day no credit check
online payday loans
<a href="http://loandayfastgo.com/">online payday loans
</a> payday loans colorado springs
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 11:38 ب.ظ
lpdr2ee payday loans near me no credit check
<a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans in san antonio tx
</a> payday loans online direct lenders only no teletrack
<a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans new orleans
</a> online payday loans ohio
http://loandayfastgo.com/
شنبه 8 دی 1397 06:06 ب.ظ
can i take sildenafil for performance anxiety
viagra generic name
is buying generic sildenafil safe
[url=http://viagrabs.com/]sildenafil[/url]
شنبه 8 دی 1397 11:56 ق.ظ
vad har sildenafil för effekt på kvinnor viagra pills http://viagrauga.com/ viagrauga.com 80 off sildenafil
شنبه 8 دی 1397 03:09 ق.ظ
how long after a meal to take sildenafil http://www.triviagra.com/ sildenafil
headquarters landscaping viagra pills safe place to get viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :