ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هربار راجع به فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل رای گیری شده، اکثریت قاطع را داشته و آمریکا و اسرائیل تنها مانده اند. لذا وقت آن است که حماس به وظیفه تاریخی خود عمل کند! و همه ملت ها هم از او حمایت کنند. میدانیم که سازمان ملل از وظیفه اصلی خود، دور شده و تبدیل به سازمان دولت ها شده! آنهم فقط دولت آمریکا و اسرائیل و آل سعود. کلید این فساد هم در قانون وتو است، که دولت آمریکا به نفع اسرائیل و آل سعود از ان استفاده می کند. طبیعی است اگر هدف یک سازمان به ضد هدف تبدیل شود، آن سازمان باید منحل شود! و سازمان جدیدی وظایف اصلی او را به عهده بگیرد. هدف سازمان ملل همانطور که از نامش پیدا است، برای حمایت از ملت های جهان وحقوق بشر بود.  ملت ها که حقوق بشر را زیر پا نمی گذارند! این دولت ها هستند که برای: اعمال حاکمیت خود همه کار می کنند: از جمله نقض حقوق بشر. چرا که اگر حقوق بشر را رعایت کنند، باید بروند و جای خود را به دیگران بدهند. ولی این سه دولت حاضر نیستند: بروند بلکه  به هر قیمتی شده، می خواهند خود را حفظ کنند. ولو به زندانی کردن بیش از 50میلیون نفر در امریکا، و کشتار بیش از سه میلیون نفر در: سرزمین های اشغالی و عراق و افعانستان و غیره، این انگیزه ضد حقوق بشری موقعی بیشتر می شود که: آنها حتی صاحب سرزمین های اشغالی هم نباشند! رژیم اشغلگر قدس و آل سعود و دولت نژاد پرست آمریکا، هرسه در این  امر مشترک هستند. لذا اصرار بر باقی ماندن آنها، یعنی کشتار بیش از حد و ادامه قتل و غارت ها! آمریکا، سرزمین سرخپوستان بوده! سفید پوستان با کشتار وسیع آنها، سرزمین آنها را اشغال کرده، و خود را مالک آن خواندند. این امر کمتر از دویست سال تاریخ دارد! و به انتخاب اولین رئیس جمهور یا انتخاب آبراهام لینکلن برمی گردد.. درست شبیه این امر برای آل سعود است: آنها یهودی بودند و برای اشغال سرزمین های مکه و مدینه، به ظاهر مسلمان شدند و: با کشتار وسیعی  بر آنجا مسلط شدند. حتی نام حجاز را به ممکلت سعودی، یعنی بنام خودشان تغییر دادند! این امر هم کمتر از صد سال اتفاق افتاده است. قبل از ان عربستان در دست دولت عثمانی بوده است. شبیه هیمن امر توسط صهیونیست ها، در سرزمین اشغالی است. آنها هم ساکنان اصلی را با کشتار وسیعی، از بین بردند یا آنها را آواره کردند، و خود را مالک سرزمین های فلسطین خواندند! همه اینها به مدد سازمان ملل دروغین، که همان سازمان دولتهای سه گانه بود اتفاق افتاد! با اینکه در معاهده ورسای، جامعه ملل درسال 1919 با توافق: دولتها به وجود آمد ولی تا 1946فقط 46 کشور وجود داشت. ولی وقتی منحل شد و سازمان ملل بوجود آمد، با تجزیه طلبی بیشتر اکنون 197 کشور شده اند.  57 کشور عضو آن، از تجریه دو کشور عثمانی و ایران بوجود آمده است. که در ادامه آن می خواستند: عراق و ایران و سوریه فعلی را باز هم تجزیه کنند! که با ظهور و صدور انقلاب اسلامی، جلوی این تجزیه طلبی گرفته شد، و اکنون موقع آن است که اتحاد دوباره ایجاد شود، و کشورهای جهان به سازمان جدیدی بپیوندند. حماس می تواند نقطه اتصال این جمع باشد. 194کشور را با خود همراه کرده، و محل استقرار آن سازمان را هم در فلسطین قرار دهد. زیرا از قدیم الایام فلسطین، مرکز وحدت ادیان الهی بوده است: مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، در انجا باهم زندگی مسالمت آمیزی داشته اند. گرچه بنام یهودیان این سرزمین اشغال شده، ولی فرقی بین یهودیان صهیونیست، مسلمانان وهابی پیرو آل سعود، و مسیحیان صلیبی و جنگ طلب نیست. و این سه در یک سو هستند(3کشور) اما بقیه 194کشور عضو سازمان اتحاد جهانی.

Palestine The Unification of Nations

Every time a Palestinian vote was voted on at the UN General Assembly, it has a decisive majority, and the United States and Israel remain alone. So it's time for Hamas to fulfill its historic duty! And all nations support him too. We know that the United Nations has gone from its original role and has become a government organization! It's just the US government and Israel and Al Saud. The key to this corruption is the veto law, which the US government uses in favor of Israel and Al Saud. It is natural if the organization's goal is to become counter-intuitive, that organization must be dissolved! And the new organization will take on its core responsibilities. The goal of the United Nations, as its name suggests, was to support the nations of the world and human rights. Nations that do not violate human rights! These are the governments that work for all of their sovereignty: including human rights abuses. Because: if human rights are respected, they have to go and give their place to others. But these three governments are not willing to: go, but at all costs, they want to keep themselves. Even if more than 50 million people were imprisoned in the United States and more than 3 million people were killed in Occupied Territories, Iraq, Afghanistan, and so on, this anti-humanistic impetus would be greater if they did not even own the occupied territories! The Quds and Al Saud regime and the racist state of America, all in common. So insist on their survival, that is, excessive killing and the continuation of murder and looting! America, the land of the Indians! The whites occupied their land with their massive slaughter, and called themselves the owner of it. This is less than two hundred years old! And goes back to the election of the first president or the choice of Abraham Lincoln ... It's just like this for Al Saud: they were Jews and, apparently, became Muslims to occupy the lands of Mecca and Medina: they were dominated by mass slaughter. You even changed the name of Hejaz to your Saudi leadership, in your own name! This has happened less than a hundred years. Before that, Saudi Arabia was in the hands of the Ottoman government. Like the Hayman of the matter, the Zionists are in occupied territory. They either destroyed or displaced the main inhabitants by mass killing, and they called themselves Palestinian lands! All this happened thanks to the false United Nations, which was the organization of the tripartite states! Although in the Versailles Treaty, the League of Nations, in 1919, came into being: governments were created, but by the year 1946 there were only 46 states. But when it was disbanded and the United Nations came into being, more than 197 countries were split into separatism. Its 57 member states originated from the experience of the two Ottoman countries and Iran. They wanted to continue: Iraq, Iran and Syria to break the current one! With the advent of the Islamic Revolution, this fragmentation has been stopped, and now it is about to reunite, and the countries of the world will join a new organization. Hamas could be the point of this connection. With 194 countries, it will be located in Palestine. For from the time of Al-Ayyam of Palestine, the center has been the unity of the divine religions: Muslims, Christians, and Jews, where they lived together peacefully. Although the Jews are occupied by this land, it is not a difference between Zionist Jews, Wahhabi Muslims, followers of Al Saud, and crusade Christians. And these three are on the one side (3 countries), but the rest of 194 countries are in the United Nations Alliance.

فلسطین توحید الأمم

فی كل مرة یتم التصویت فیها على تصویت فلسطینی فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، یكون لها أغلبیة حاسمة ، وتبقى الولایات المتحدة وإسرائیل وحدهما. لذا فقد حان الوقت لحماس أن تفی بواجبها التاریخی! وجمیع الدول تدعمه أیضا. نحن نعلم أن الأمم المتحدة قد انتقلت من دورها الأصلی وأصبحت منظمة حكومیة! إنها فقط حكومة الولایات المتحدة وإسرائیل والعود. مفتاح هذا الفساد هو قانون حق النقض الذی تستخدمه حكومة الولایات المتحدة لصالح إسرائیل وآل سعود. من الطبیعی إذا كان هدف المنظمة أن یكون غیر بدیهی ، یجب حل هذه المنظمة! وستتولى المنظمة الجدیدة مسؤولیاتها الأساسیة. إن هدف الأمم المتحدة ، كما یوحی اسمه ، هو دعم دول العالم وحقوق الإنسان. الدول التی لا تنتهك حقوق الإنسان! هذه هی الحكومات التی تعمل من أجل كل سیادتها: بما فی ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. لأنه إذا تم احترام حقوق الإنسان ، فعلیهم الذهاب وإعطاء مكانهم للآخرین. لكن هذه الحكومات الثلاث لا ترغب فی: الذهاب ، ولكن مهما كان الثمن ، فإنها ترید أن تحتفظ لنفسها. حتى لو كان أكثر من 50 ملیون شخص مسجونین فی الولایات المتحدة وأكثر من 3 ملایین شخص قتلوا فی الأراضی المحتلة والعراق وأفغانستان ، وما إلى ذلك ، فإن هذا الزخم المعادی للانسان سیكون أكبر إذا لم یمتلكوا حتى الأراضی المحتلة! نظام القدس و آل سعود والدولة العنصریة الأمریكیة ، كلها مشتركة. لذا أصروا على بقائهم ، أی القتل المفرط ومواصلة القتل والنهب! أمریكا ، أرض الهنود! احتل البیض أرضهم بذبحهم الضخم ، وأطلقوا على أنفسهم اسم مالكها. هذا أقل من مائتی سنة وتعود إلى انتخاب الرئیس الأول أو اختیار أبراهام لنكولن ... الأمر مثله مثل آل سعود: كانوا یهودًا ، ومن الواضح أنهم أصبحوا مسلمین لیحتلوا أراضی مكة والمدینة: كانوا یهیمنون على المذبحة الجماعیة. حتى أنك غیرت اسم الحجاز لقیادتك السعودیة ، باسمك! لقد حدث هذا أقل من مائة عام. قبل ذلك ، كانت السعودیة فی ید الحكومة العثمانیة. مثل هایمان المسألة ، الصهاینة هم فی الأراضی المحتلة. إما أنها دمرت أو نزحت السكان الرئیسیین عن طریق القتل الجماعی ، وأطلقوا على أنفسهم أراض فلسطینیة! كل هذا حدث بفضل الأمم المتحدة الزائفة ، التی كانت منظمة للدول الثلاث! على الرغم من أن معاهدة عصبة فرسای تأسست فی عام 1919 ، إلا أن الحكومات نشأت ، ولكن بحلول عام 1946 لم یكن هناك سوى 46 ولایة. لكن عندما تم حلّها وبرزت الأمم المتحدة ، انقسم أكثر من 197 دولة إلى انفصالیة. نشأت دولها الأعضاء الـ 57 من تجربة الدولتین العثمانیین وإیران. أرادوا الاستمرار: العراق وإیران وسوریا لكسر واحد الحالی! مع ظهور الثورة الإسلامیة ، تم وقف هذا التشرذم ، والآن هو على وشك التوحید ، وستنضم بلدان العالم إلى منظمة جدیدة. قد تكون حماس هی النقطة فی هذا الصدد. مع 194 دولة ، سیكون مقرها فی فلسطین. منذ عهد الأیّام فی فلسطین ، كان المركز وحدة الأدیان السماویة: المسلمون والمسیحیون والیهود ، حیث عاشوا معاً بسلام. على الرغم من احتلال الیهود لهذه الأرض ، إلا أنها لیست فرقًا بین الیهود الصهاینة والمسلمین الوهابیین وأتباع آل سعود والمسیحیین الصلیبیین. وهؤلاء الثلاثة هم من جانب واحد (3 بلدان) ، لكن بقیة 194 دولة موجودة فی تحالف الأمم المتحدة.

Fələstin millətlərin birləşməsi

BMT Baş Assambleyasında bir Fələstinli səsvermə hər dəfə səs verildiyində, həlledici əksəriyyəti var və ABŞ və İsrail tək qalır. Beləliklə, Həmasın tarixi vəzifəsini yerinə yetirmə vaxtı gəldi! Bütün millətlər də onu dəstəkləyir. Biz bilirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı orijinal rolundan getdi və hökumət təşkilatı oldu! Yalnız ABŞ hökuməti və İsrail və Əl-Saud. Bu korrupsiyanın əsası ABŞ hökumətinin İsrail və Əl-Saud lehinə istifadə etdiyi veto qanunudur. Təşkilatın məqsədi əks-intuitiv olmaqdırsa, bu təşkilatın ləğv edilməsi təbiidir! Yeni təşkilatın əsas vəzifələri olacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədi, dünyadakı xalqlara və insan hüquqlarına dəstək olmaqdır. İnsan hüquqlarını pozan xalqlar! Bunlar, bütün suverenliyi üçün işləyən hökumətlərdir: insan hüquqlarının pozulması da daxildir. Çünki insan hüquqları hörmətə məruz qaldıqda, getmək və başqalarına yer vermək lazımdır. Ancaq bu üç hökumət istəmir: getmək, lakin hər halda, onlar özlərini saxlamaq istəyirlər. işğal olunmuş ərazilərdə, və s. İraq, Əfqanıstan, artıq üç milyon nəfər həlak Amerikada 50 milyondan çox adam, belə həbs, motivasiya insan hüquqları hətta işğal edilmiş ərazilər deyil məxsus olduğunu bir daha! Qüds və Əl-Səud rejimi və Amerikanın irqçi dövləti. Onların sağ qalması, yəni həddindən artıq öldürmə və cinayetin və yağma davam etdirilməsini tələb edirlər! Amerika, hindilər torpağı! Ağlar torpağını kütləvi qırğınlarla işğal etdi və özlərini özlərinin sahibi adlandırdılar. Bu iki yüz ildən azdır! Hicazın adını Səudiyyə rəhbərliyinə, öz adı ilə dəyişdin! Bu yüz ildən az oldu. Bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Osmanlı hökumətinin əlində idi. Məsələin Haymanı kimi sionistlər də işğal edilmiş ərazilərdədirlər. Onlar əsas kütləvi öldürmə yolu ilə ana sakinləri yox etdi və ya yerindən qovdular və özlərini Fələstin torpaqları adlandırdılar! Bütün bunlar üçtərəfli dövlətlərin təşkilatı olan yalançı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sayəsində baş verib! Versal müqaviləsi olsa da, 1919-cu ildə Millətlər Liqası razılaşdırılmış dövlət meydana gəldi, lakin 1946-ci ilə qədər yalnız 46 ölkə var idi. Lakin dağıldığı və Birləşmiş Millə

نوع اخبار :
برچسب : فلسطین رمز اتحاد ملت ها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :