ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ژنها در انسان و حیوان مرکز فرماندهی عملیات سلولها هستند. دست کاری ژنتیک انسان برای برخورداری از: برخی قدرت های جیوانات، از آرزوهای دیرینه بشریت بوده است! چنانچه دکتر حمیدیه گفت : آثار باقی مانده از تخت جمشید، انسانی را با سر حیوانی نشان می دهد! اما ژنها نیز مانند هر موجود زنده، دارای تحرک و نقش آفرینی هستند. ممکن است دچار سانحه نیز بشوند، که به سه صورت باعث بروز: بیماری در انسان می شود. نخست آنکه کلا ازبین بروند. برای درمان آن باید ژن اجاره ای بکار گرفت. مانند نازایی و کوری مطلق و غیره. که سلولهای بنیادی برای همین امر است. در حالت دوم بخشی از ساختار ان از بین می رود، که ژنوم جدید بر روی: این ژن های معیوب و ناقص مطالعه می کند. این علم سعی دارد قسمت های ناقص آن را ترمیم کند، یا با پیوند زدن آن را سالم کند، که در این خصوص هم دکتر ملک زاده، در سومین کنگره سلولهای بنیادی توضیح دادند. که مانند ارتودنسی در طب قدیم است. حالت سوم اختلال رفتاری ژن ها است. یعنی ژن ها از بین نمی روند و نقص ساختاری هم ندارند، بلکه تنظیم آن بهم خورده است. حالت سوم به دو روش درمان می شود: اول انرژی در مانی است. یعنی ارسال انرژی از افرادی که: منبع انرژی متراکمی هستند، به سوی بیمار. که باعث تصحیح  رفتار ژن ها شده و شخص سالم می شود.  دوم فشار درمانی، قرض براین استکه : بر اثر فشار دادن نقطه درد به مدت یک دقیقه، ژنهای سالم در مقابل فشار مقاومت می کنند و : باقی می مانند. اما ژن های معیوب نمی توانند: تعادل خود را حفظ کرده و از بین میروند. اگر فکر شما خسته باشد،یا دچار سردرگمی شوید، بطور طبیعی به پیشانی خود فشار می اورید! یا به آن ضربه می زنید، تا سلولهای خاکستری مغز شما درست عمل کنند! و شما را از گیجی و سردرگمی نجات دهند. در روایات هم داریم: برخی افراد بیمار که به حضرت علی ع یا پیامبر، مراجعه می کردند حضرت، دست روی نقطه درد می گذاشتند و: سوره ای را می خواندند، و آن درد خوب می شد. توجیه علمی این رفتار آن است که: خواندن سوره که معمولا سوره حمد است، یک دقیه طول می کشد و در این مدت، فشار بر محل درد ثابت است. ژن های معیوب از دور خارج می شوند، و بدن سالم، و درد مرتفع می شود. در برخی از بیماران، حضرت انها را مورد تفقد قرار می داد: یعنی  دست بر سر انها می کشید، یا سوره ای می خواند و به آنها فوت می کرد. که در واقع انرژی مثبت منتقل می شد، و درمان سرپایی انجام می گرفت. البته بسته به نوع بیماری ها که اشاره شد، پیامبران به اذن خدا، حتی مرگ ژن ها را هم درمان می کردند! داستان گاور زرد در قوم بنی اسرائیل، یا نفس مسیحایی حضرت عیسی، که مرده را زنده می کرد، از این موارد است. انتقال انرژی باعث ارتقا ژنها می شد و قلب یا عضو دیگر به کار می افتاد. در طبیعت این مثال ساده تر است: در سوره حدید گفته شده که ما آهن را فرو فرستادیم، (انا انزلنا الحدید)مفسری در دانشگاه امیرکبیر برای دانشجویان گفته: اگر آهن را از آسمان بیاندازند که نمی شود! پس منظور مکانیسم ایجاد عنصر فرو است. وقتی صاعقه می شود، صاعقه بارهای الکتریکی دارد، اتم های کوهها را بارور می کند. لذا هر عنصری یک درجه ارتقا پیدا می کند، یعنی منگنز به آهن تبدیل می شود. این مکانیزم توسعه خلاقیت خدا را هم نشانمی دهد. چراکه دست خداوند بسته نیست(یدالله مغلوله!) بلکه همیشه در حال خلق است.(کل یوم هو فی شان) با این وصف وقتی ژنها، اختلال رفتاری داشته باشند، بدون نیاز به دارو میتوان با انرژی، رفتار ان ها را اصلاح کرد. و یا کاری کرد که: ژن ها خود را ترمیم کنند.

Genome Therapy in Islam

The genes in humans and animals are the center of operation of the cells. Human genetic manipulation for enjoying: Some powers of animal life have been the long-term desires of humanity! As Dr. Hamidieh said, the remains of the Persepolis are showing human beings with animal heads! But genes, like any living creature, have motility and role play. They may also be traumatized, which can cause three kinds of illnesses in humans. First, they completely disappear. The gene for rent should be used to treat it. Such as infertility and absolute blindness and so on. That stem cells are for the same. In the latter case, part of its structure disappears, with the new genome being studied: these faulty and incomplete genes are studied. This science tries to repair the defective parts of it, or to make it healthy by grafting, which in this regard is also Dr. Maleki, at the third congress of stem cells. It's like an orthodontist in old medicine. The third is the behavioral disorder of the genes. That is, the genes are not destroyed and there is no structural defect, but the adjustment is over. The third mode is treated in two ways: First, energy is in mania. That is, sending energy from people who are: a dense source of energy, towards the patient. Which: corrects the behavior of the genes and the healthy person. The second is a stress reliever, borrowing from one another: By pressing the pain spot for one minute, healthy genes will resist pressure and: remain. But faulty genes can not: keep their balance and die. If your mind is tired or confused, you will naturally push your forehead! Or you hit it, so that your brain's gray cells work correctly! And save you from confusion and confusion. We also have narratives: some sick people who referred to Imam Ali or the Prophet, Imam Ali, handed the pain on the spot, and they read the sura, and that pain was good. The scientific justification for this behavior is that reading a surah, which is usually Surah al-Hamd, takes an exact time, and during this time, the pressure on the location of the pain is constant. Defective genes are removed from the body, and the body becomes healthy and the pain is highlighted. In some patients, the Prophet (pbuh) hugged them: either hand over them, or read a sura and die. Which was actually positive energy, and outpatient treatment. Of course, depending on the diseases mentioned, the prophets even treated the genes with the permission of God! This is the story of the Yellow Prophet in the people of Israel, or Jesus' Messianic soul, who revived the dead. The transfer of energy prompted the genes to be used by the heart or another. In the nature of this example it is easier: in Surah Hadid, it is said that we sent down iron, (), a commentator at Amir Kabir University, told students: "If you bring iron from the sky, which will not be!" So, the mechanism of the formation of the element is submerged. When lightning strikes, the lightning has electric charges, it fertilizes the mountains. Therefore, each element is upgraded to a degree, ie, manganese becomes iron. This mechanism also promotes the development of God's creativity. Because the hand of God is not closed () but it is always being created. () However, when genes have a behavioral disorder, they can be corrected with energy without the need for medication. Or it did: Genes repair themselves.

علاج الجینوم فی الإسلام

الجینات فی البشر والحیوانات هی مركز تشغیل الخلایا. التلاعب الجینی البشری للاستمتاع: كانت بعض قوى الحیاة الحیوانیة هی رغبات البشریة على المدى الطویل! وكما قالت الدكتورة حمیدیة ، فإن بقایا برسیبولیس تظهر كائنات بشریة برؤوس حیوانات! لكن الجینات ، مثل أی كائن حی ، لدیها القدرة على الحركة ولعب الأدوار. كما قد یتعرضون للصدمات النفسیة ، مما قد یتسبب فی ثلاثة أنواع من الأمراض عند البشر. أولا ، أنها تختفی تماما. یجب استخدام جین الإیجار لعلاجه. مثل العقم والعمى المطلق وهلم جرا. هذه الخلایا الجذعیة هی نفسها. فی الحالة الأخیرة ، یختفی جزء من هیكلها ، مع دراسة الجینوم الجدید: یتم دراسة هذه الجینات المعیبة وغیر الكاملة. یحاول هذا العلم إصلاح الأجزاء التالفة منه ، أو جعله صحیًا عن طریق التطعیم ، وهو فی هذا الصدد أیضًا الدكتور مالكی ، فی المؤتمر الثالث للخلایا الجذعیة. انها مثل أخصائی تقویم الأسنان فی الطب القدیم. والثالث هو الاضطراب السلوكی للجینات. أی أن الجینات لا تدمر ولا یوجد خلل هیكلی ، لكن التعدیل انتهى. یتم التعامل مع الوضع الثالث بطریقتین: الأول ، الطاقة فی الهوس. أی إرسال الطاقة من أشخاص هم: مصدر طاقة كثیف ، نحو المریض. الذی یصحح سلوك الجینات والشخص السلیم. والثانی هو تفریغ الإجهاد ، والاقتراض من بعضها البعض: عن طریق الضغط على بقعة الألم لمدة دقیقة واحدة ، سوف تقاوم الجینات السلیمة الضغط و: البقاء. لكن الجینات المعیبة لا تستطیع: الحفاظ على توازنها والموت. إذا كان عقلك متعبًا أو مرتبكًا ، فسوف تدفع بشكل طبیعی جبینك! أو تضغط علیه ، بحیث تعمل خلایا الرمادی فی دماغك بشكل صحیح! ویخلصك من الارتباك والارتباك. لدینا أیضاً روایات: بعض المرضى الذین أشاروا إلى الإمام علی أو النبی ، الإمام علی ، سلّموا الألم على الفور ، وقرأوا السورة ، وكان ذلك الألم جیداً. المبرر العلمی لهذا السلوك هو أن قراءة سورة ، وهی عادة سورة الحمد ، تأخذ وقتًا محددًا ، وخلال هذا الوقت ، یكون الضغط على موقع الألم ثابتًا. تتم إزالة الجینات المعیبة من الجسم ، ویصبح الجسم صحیًا ویتم تمییز الألم. فی بعض المرضى ، عانقهم الرسول (صلى الله علیه وسلم): إما تسلیمهم ، أو قراءة سورة والموت. التی كانت فی الواقع طاقة إیجابیة ، وعلاج للمرضى الخارجیین. بالطبع ، اعتمادا على الأمراض المذكورة ، حتى الأنبیاء یعاملون الجینات بإذن من الله! هذه هی قصة النبی الأصفر فی شعب إسرائیل ، أو روح یسوع المسیحانیة ، التی أحیا الموتى. دفع نقل الطاقة الجینات لاستخدامها من قبل القلب أو آخر. لذلك ، یتم غمر آلیة تشكیل العنصر. عندما یضرب البرق ، البرق له شحنة كهربائیة ، فإنه یخصب الجبال. لذلك ، یتم ترقیة كل عنصر إلى درجة ، أی یصبح المنغنیز الحدید. هذه الآلیة تعزز أیضا تطویر إبداع الله. أو فعلت ذلك: الجینات إصلاح نفسها.

İslamda Genom Tedavisi

İnsanlar və heyvanlardakı genlər hüceyrələrin fəaliyyət mərkəzi. Zövq üçün insan genetik manipulyasiyası: Heyvan həyatının bəzi səlahiyyətləri bəşəriyyətin uzunmüddətli istəkləri olmuşdur! Dr. Hamidiehin dediyi kimi, Persepolis qalıqları insanları heyvan başçıları ilə göstərir! Ancaq hər hansı bir canlı məxluq kimi genlər hərəkətlilik və rol oynayır. Onlar da travma ola bilər ki, insanlarda üç növ xəstəlik yarada bilər. Birincisi, tamamilə yox olurlar. Kirayə üçün gen onu müalicə etmək üçün istifadə edilməlidir. Qeyri-bərabərlik və mütləq korluq və s. Kimi. Kök hüceyrələri eynidır. Sonuncu halda, yeni genomun tədqiqi ilə quruluşunun bir hissəsi yox olur: bu səhv və natamam genlər öyrənilir. Bu elm onun qüsurlu hissələrini təmir etməyə və ya sağlamlaşdırmaq üçün vacibdir. Bu baxımdan Dr. Malekzadə Üçüncü kök hüceyrə konqresində izah edir. Köhnə tibbdə ortodontist kimi. Üçüncüsü, genlərin davranış pozuqluğudur. Yəni genlər məhv edilmir və heç bir struktur qüsur yoxdur, lakin düzəldilmə bitdi. Üçüncü rejim iki yolla müalicə olunur: Birincisi, enerji maniyadır. Yəni, xəstələrdən enerjinin göndərilməsi: sıx bir enerji qaynağı, xəstəyə doğru. Genlərin və sağlam insanın davranışını düzəldir. İkincisi, bir-birindən borc götürən stress təzyiqidir: Bir dəqiqəlik ağrı yerini basaraq sağlam genlər təzyiqə qarşı duracaq və qalırlar. Ancaq səhv genlər ola bilməz: öz balanslarını saxlamaq və ölmək. Zehniniz yorgun və ya qarışıq olsaydı, təbii olaraq alnınızı itələyəcəksiniz! Və ya vurduğunuza görə, beyninizin boz hüceyrələri düzgün işlədilir! Və qarışıqlıq və qarışıqlıq sizi xilas. Peyğəmbərlərimiz də var: İmam Əli və ya Peyğəmbər əleyhinə olan bəzi xəstə insanlar, ağrıları yerə uzadılar və surəni oxuyurlar və ağrı yaxşıdır. Bu davranışın elmi əsaslandırılması, ümumiyyətlə Surənin əl-Həmd olan bir surəni oxumaq, dəqiq bir vaxt keçirməkdir və bu müddət ərzində ağrının yerləşdiyi yerə olan təzyiq sabitdir. Qüsurlu genlər bədəndən çıxarılır və bədən sağlam olur və ağrı vurgulanır. Bəzi xəstələrdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) onları qucaqladılar: yaxud onlara əl verin, ya da bir surəni oxudun və ölün. Həqiqətən müsbət enerji və ambulator müalicə oldu. Əlbəttə, qeyd olunan xəstəliklərdən asılı olaraq, peyğəmbərlər də Allahın izni ilə genlərə müalicə etdilər! İsrail övladlarının Sarı Peyğəmbərinin və ya ölüləri diriltən İsa Məsihin ruhunun hekayəsidir. Enerjinin ötürülməsi ürəyə və ya b

نوع اخبار :
برچسب ها : ژنوم درمانی در اسلام،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :