ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
در سیزدهمین همایش تعاون آسیا و اقیانوسیه، اشاره به یک کتابی نمودند که در آن، طرح بانک فقرا داده شده بود! معلوم نیست که آن کتاب قصد دارد تا پولهای: اندک فقرا را هم بگیرد، به یک پول بزرگ تبدیل کند و: بعد هم یکجا به کانادا بفرستد! یا به مردم وام بدهد، و پس نگیرد! البته اگر این طرح در قالب تعاونی باشد، و جمعی بر ان نظارت کنند، بهتر اداره خواهد شد. بخشی از این کار تعاون کشوری انجام می شود، که نام آن موسسات تعاونی اعتباری است. اما اصل موضوع نادیده گرفته شده، و حتی آن را غیرشرعی اعلام کرده! و با آن مبارزه می کنند. در حالیکه باید دولت یا وزارت تعاون ، فقط هدایتگر باشند و از دخالت، آنهم دخالت بیجا و مانع تراشی پرهیز نمایند. زیرا مردم ایران نزدیک به چهل سال است که: به عنوان صندوق های خانگی، یا تعاونی های اعتبار محلی، در حال توسعه تعاونی ها هستند. این تعاونی های اعتباری در سه مقطع تشکیل می شوند: مقطع اول قامیلی یا خانوادگی هست. هر پدر بزرگ یا مادر بزرگ در ایران، حداقل 60نفر را پیرامون خود دارد. که از فرزندان، نوه ها و نبیره ها و عروس ها و دامادها تشکیل می شوند. که همگی یک صندوق تشکیل داده، و در ان عضو هستند، تا در صورت نیاز، بدون مراجعه به خارج از فامیل، در بین خود مشکلات مالی را حل و فصل کنند. در مقطع بالاتر در هر محل، با مرکزیت مساجد یا هیات های مذهبی و تکایا، این کار صورت می گیرد. وام ها به صورت وام ضروی ،ازدواج وبیماری منحصر می شود، سقف آن یک عدد ثابتی نه چندان زیادی اعلام می باشد. در برخی از این ها، سقف وام سه برابر موجودی تعیین می شود، ولی در برخی جا مشروط به موجودی نیست، چون همدیگر را می شناسند، نیازی به اخذ ضمانت نامه ها هم نیست، لذا قرعه کشی می کنند یا: به ترتیب نوبت به همه وام می دهند. برخی مواقع این صندوق ها تخصصی تر هم هستند، مثلا  صندوق زنانه، یا بیماران خاص و امثال آن هم شکل می گیرند. در مقطع سوم ابتدا، سرمایه اولیه ای از سوی خیرین، یعنی کسانی که: انتظار بازگشت پول خود را ندارند! تهیه و با هماهنگی سازمان اقتصاد اسلامی، یا نیروی انتظامی اقدام به ثبت اولیه کرده، و بعنوان تعاونی مستقل اعتباری، راه اندازی و تاسیس می شود. چند تن از آنان بعنوان هیات امنا، این وجوه را به عنوان سرمایه اولیه ثبت کرده، و موجودیت صندوق را اعلام می کنند. بعد از این مرحله، اقدام به دریافت پس انداز های خرد( یا ثبت نام فقرا) می شود. هرکس با مقدار اندکی وجه، میتواند عضو شده، و در نوبت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.  به وام ها تقسیمات جدیدی: از قبیل تعمیرات ساختمانی یا توانمند سازی اضافه  می شود. سقف آن هم معمولا سه برابر موجودی، در بازه زمانی چهار یا شش ماهه هست. برخی از این تعاونی ها، برای سرمایه در گردش هم، وام پرداخت می کنند و یا به عنوان دستمایه، (بجای سرمایه) بصورت بلاعوض، یا وام و یا مشارکتی مبلغی را تخصیص می دهند. و اگر اغراق نباشد در تحریم های بانکی و سودهای سرسام آور بانکها، فقط همین بخش است که اقتصاد را زنده و پویا کرده است. چون محدودیتی برای عضویت نیست، یک نفر میتواند در صندوق فامیلی، مسجد محل، انمن اسلامی صنف یا محل کارخودشان هم عضو شوند. لذا بیش از سه برابر:  80میلیون نفری جمعیت ایران،عضو این تعاونی ها هستند! ممکن است صندوق تعاون یا وزارت، آن را رقیب خود بدانند و اقدامی نکنند! یا غیر شرعی بدانند. ولی از همه مسئولین ایرانی در خواست داریم: برای به رسمیت شناختن این خیل عظیم جمعیت، حمایت لازم را داشته باشند. و چه خوب است که: این طرحها سازماندهی و: ثبت جهانی شوند

Forty years of cooperation in Iran

At the thirteenth Asia-Pacific Cooperation Summit, they referred to a book in which the bank's plan was given to the poor! It is not clear that the book is intended to make money: take the poor a little, make a big money, and then send it to Canada once! Or give people a loan, and do not give up! Of course, if this plan is in the form of a cooperative, and a collective monitoring, it will be better managed. Part of this is the national co-operation, which is called credit union institutions. But the principle of the subject is ignored, and even declared it non-religious! And fight it. While the government or the ministry of co-operation should only be guided and avoided interference, they should avoid interference and interference. Because: the Iranian people have been developing cooperatives for almost forty years as: as household funds, or local credit cooperatives. These credit cooperatives consist of three sections: the first phase is either formal or family. Each grandparent in Iran has at least 60 people around her. Consisting: of sons, grandchildren, brooms and brides and grooms. All of whom are members of a fund, so that they can resolve financial problems among themselves, if needed, without visiting a family member. This is done at a higher level in each location, with the center of the mosques or religious and religious groups. Loans are limited to dowry loans, marriages and anniversaries, the roof of which is a fixed number not so much known. In some of these cases, the loan ceiling is set at three times the amount of inventory, but in some places it is not conditional on the inventory, because they know each other, there is no need to obtain a guarantee, so draw either: in turn, to Everyone lends. Sometimes these boxes are more specialized, for example, women's ward, or special patients and the like. At the third stage, first, is the initial capital of the charities, those who do not expect to return their money! Prepared and established in accordance with the Organization of Islamic Economics, or the law enforcement force, and established and established as an independent credit union. Several of them, as a board of trustees, register these funds as initial capital and announce the existence of the fund. After this step, you will receive micro-savings (or registration of the poor). Anyone with a small amount of money can join, and get the facility at the turn of the day. New loans are added to loans, such as construction repairs or empowerment. The roof is usually three times as large as in the four or six-month period. Some of these cooperatives also pay for working capital, or allocate a loan as an asset, (instead of capital), in return for a loan or a shareholder loan. And if not exaggerated, in banking sanctions and the profligate profits of banks, it's just that part that has made the economy alive and dynamic. Because there is no limit to membership, one person can join the Family Fund, the Local Mosque, Islamic Imam Ali, or their workplace. So more than three times: 80 million people in Iran are members of these cooperatives! May the Cooperative Fund or the Ministry consider it to be their rival and do nothing! Or non-religious. But we call on all Iranian authorities to support the recognition of this massive population. And how good is it: Organize these plans and: register the world

أربعون عاما من التعاون فی إیران

فی مؤتمر القمة الثالث عشر لمنطقة آسیا والمحیط الهادئ ، أشاروا إلى كتاب وضع فیه البنك خطة للفقراء! لیس من الواضح أن الغرض من الكتاب هو كسب المال: خذ الفقراء قلیلاً ، واحصل على نقود كبیرة ، ثم أرسلها إلى كندا مرة واحدة! أو إعطاء الناس قرضا ، ولا تستسلم! بطبیعة الحال ، إذا كانت هذه الخطة فی شكل تعاونیة ، ورصد جماعی ، فسیتم إدارتها بشكل أفضل. جزء من هذا هو التعاون الوطنی ، الذی یسمى مؤسسات اتحاد الائتمان. لكن یتم تجاهل مبدأ هذا الموضوع ، وحتى أعلن أنها غیر دینیة! وحاربها. فی حین أن الحكومة أو وزارة التعاون لا ینبغی إلا أن تسترشد وتجنب التدخل ، یجب علیهم تجنب التدخل والتدخل. لأن الشعب الإیرانی قام بتطویر التعاونیات منذ ما یقرب من أربعین عاما على النحو التالی: الأموال المنزلیة ، أو التعاونیات الائتمانیة المحلیة. تتكون هذه التعاونیات الائتمانیة من ثلاثة أقسام: المرحلة الأولى إما رسمیة أو عائلیة. كل جدی فی إیران لدیه ما لا یقل عن 60 شخصًا حولها. تتكون من أبناء وأحفاد ومكانس وعرائس وعرسان. جمیعهم أعضاء فی صندوق ، حتى یتمكنوا من حل المشاكل المالیة فیما بینهم ، إذا لزم الأمر ، دون زیارة أحد أفراد العائلة. ویتم ذلك على مستوى أعلى فی كل موقع ، مع مركز المساجد أو الجماعات الدینیة والدینیة. تقتصر القروض على قروض المهر ، والزواج ، واحتفالات الذكرى السنویة ، وسقفها رقم ثابت غیر معروف كثیرًا. فی بعض هذه الحالات ، یتم تحدید سقف القرض بثلاثة أضعاف كمیة المخزون ، ولكن فی بعض الأماكن لا یكون مشروطا بالمخزون ، لأنهم یعرفون بعضهم البعض ، ولیس هناك حاجة للحصول على ضمان ، لذلك ارسم إما: الجمیع یقرض. أحیانًا تكون هذه الصنادیق أكثر تخصصًا ، على سبیل المثال ، جناح النساء ، أو المرضى الخاصین وما شابه. فی المرحلة الثالثة ، أولا ، هو رأس المال الأولی للجمعیات الخیریة ، أولئك الذین لا یتوقعون إعادة أموالهم! أعدت وأقیمت وفقا لمنظمة الاقتصاد الإسلامی ، أو قوة إنفاذ القانون ، وأنشأت وأنشأت اتحادا ائتمانیا مستقلا. العدید منهم ، بصفتهم مجلس أمناء ، یسجلون هذه الأموال كرأس مال أولی ویعلنون عن وجود الصندوق. بعد هذه الخطوة ، سوف تتلقى المدخرات الصغیرة (أو تسجیل الفقراء). یمكن لأی شخص لدیه مبلغ صغیر من المال الانضمام ، والحصول على التسهیلات فی نهایة الیوم. تضاف القروض الجدیدة إلى القروض ، مثل إصلاحات البناء أو التمكین. وعادة ما یكون السقف ثلاثة أضعاف حجمه فی فترة الأربعة أو الستة أشهر. بعض هذه التعاونیات تدفع أیضا لرأس المال المتداول ، أو تخصیص قرض كأصل ، (بدلا من رأس المال) ، فی مقابل قرض أو قرض مساهم. وإن لم یكن مبالغا فیه ، فی العقوبات المصرفیة والأرباح المسرفة للبنوك ، فهذا فقط هو الجزء الذی جعل الاقتصاد حیًا وحیویًا. نظرًا لعدم وجود حد للعضویة ، یمكن لشخص واحد الانضمام إلى صندوق العائلة أو المسجد أو الإمام الإسلامی أو مكان عمله. أكثر من ثلاث مرات: 80 ملیون شخص فی إیران هم أعضاء فی هذه التعاونیات! نرجو أن یعتبره الصندوق التعاونی أو الوزارة منافسهم ولا یفعلون شیئاً! أو غیر دینیة. لكننا ندعو جمیع السلطات الإیرانیة إلى دعم الاعتراف بهذا العدد الهائل من السكان. وكیف هو جید: تنظیم هذه الخطط و: تسجیل العالم

İranda əməkdaşlıq qırx il

Asia Pacific Konfransı əməkdaşlıq layihə yoxsul bank olan bir kitab istinad edilmişdir! Və ya insanlar borc və belə deyil! layihə monitorinq kooperativ və kollektiv şəklində deyil, onlar daha yaxşı idarə olunacaq. iş bir hissəsi kredit ittifaqlarının adı Kooperativ edilir. Amma məsələ rədd, və hətta qeyri-qanuni elan edir! Və mübarizə. Hökumət və ya Kooperativlər Nazirliyi baxmayaraq, yalnız müdaxilə müdaxilə və hətta maneələrin qarşısını almaq olan idarə olunacaq. təxminən qırx il ərzində İran xalqı olan, daxili fondlar, və ya yerli kredit ittifaqları kimi, kooperativ inkişaf edir. kredit ittifaqları üç mərhələdə formalaşır: ilk mərhələ Qamyly və ya ailə. İranda baba və ya nənə, onu ən azı 60 nəfər. uşaqlar, nəvələr və böyük nəvəsi və ərləri və arvadları formalaşır. məscid və dini orqanları və takaya mərkəzi hər yeri, daha yüksək səviyyədə, bu işləri aparılır. Hər bilir, çünki zəmanət almaq üçün heç bir ehtiyac Buna görə də, çəkmək və ya sifariş etmək deyil, bu bəzi borc tavanı üç dəfəəyyən, lakin bəzi yerlərdə vəziyyət yoxdur bütün kreditorların. Bəzən, bu vəsait formalaşır belə Qadın Fondu və ya müəyyən xəstələr və kimi daha ixtisaslaşmış. üçüncü sinifdə başlayaraq, sizin pul geri deyil gözləyirik donorlar, ilkin kapital! Necə Qəyyumlar Şurasının ilkin paytaxtı kimi qeyd fondu kimi və vəsaitlərin mövcudluğu elan onların çoxu. Bu mərhələdən sonra kiçik qənaət almaq (və ya zəif qeydiyyatdan) edir. pul kiçik bir məbləğ ilə hər kəs qeydə alına bilər, və öz növbəsində obyektlərin yerləşdirilmiş almaq. səlahiyyət əlavə kimi Loans yeni tikinti və ya təmir bölünür. Damı adətən üç dəfə inventar müddəti dörd və ya altı ay edir. üzvlük üçün limit olduğundan, bir adam, yerli məscidi İslam Enman sinif ailə maliyyələşdirilməsi və ya self-qiymətləndirmək üzvləri olacaq. Buna görə də, daha çox üç dəfə 80 milyon əhali, kooperativ üzvləri! May Cooperative Fund ya Nazirliyi və bunu bilmirəm, sizin rəqib! Qanunsuz və ya know. Lakin İran hakimiyyəti əhalisinin çox sayda tanınması üçün xahiş, lazımi dəstəyi var. Və bu layihələr təşkil və səbəb qeyd ki, yaxşı

 

نوع اخبار :
برچسب ها : چهل سال تعاون در ایران،
لینک ها :
جمعه 9 آذر 1397 06:15 ب.ظ
سلام وبلاگتون عالیه تبریک میگم
حیف نیست ازین وبلاگ خوبت درامد کسب نکنی؟؟
کسب درآمد اسان و خودکار داشته باشید
چجوری؟؟؟؟
فقط با قرار دادن یک کد ساده در سایت خودتون کسب درامد کنید


جمعه 9 آذر 1397 02:38 ق.ظ
کارشناسان و باستان‌شناسان، نگارکندها یا همان سنگ‌نگاره‌ها را سندی زنده و پویا به شمار می‌آورند که از دیدگاه مطالعه و پژوهش‌های تاریخی و باستان‌شناسی بسیار سودمندند و در این زمینه جایگاه ویژه‌ای دارند. به عقیده آنها، سنگ‌نگاره‌ها از این روی ارزشمند هستند که ما را با تاریخ اجتماعی، سیاسی، زیست، آیین و آداب و گاه پیروزی‌های شاهان و بزرگ زادگان و حکام هر دوران آشنا می‌کنند، بنابراین پاسداشت و نگهداشت […]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :