ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در ایران سالانه بیش از 4هزارهمایش برگزار می شود، که در دنیا بی نظیر است و از این جهت، ایران ربته اول را دارد. که روزانه بطور متوسط 10 همایش می شود. اگر در هر همایش صد مقاله ارائه شود پتانسیل عظیمی است که: بجای کمک به فرهنگ ملی، در حال از بین بردن فرهنگ ملی و زبان فارسی می باشد. همانطور که رسم است: هرکسی به کشورهای انگلیسی زبان می رود، باید انگلیسی صحبت کند، کسانی هم که به ایران می آیند، باید به فارسی کنفرانس بدهند. که متاسفانه برعکس است! درواقع از این پتانسیل عظیم، برای تهاجم فرهنگی به خود استفاده می کنیم. در برخی از کنفرانس ها، سخنران در خواست فارسی دارد! ولی او را مجبور به زبان بیگانه می کنند. متاسفانه همان نظریه تقی ارانی، با کودتای نرم فرهنگی در حال اجرا است که: ما باید از نوک پا تا فرق سر فرنگی شویم! آخرین و تنها سنگر باقی مانده از: فرهنگ و تمدن ایران هم بسرعت از دست می رود. اگر مسئولین فکری نکنند زبان فارسی هم، مثل خط الرسم ترکیه خواهد شد. و به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد، چون احساس حقیر بودن در برابر: تهاجم زبان بیگانه در حال افزایش است. مثلا در علم پزشکی، ماهیچ سمیناری نداریم که زبان فارسی باشد! حتی آلمانی ها و ترک ها هم مجبورند: انگلیسی یاد بگیرند. و این زیبنده نیست. زیرا تا قبل از تاسیس سازمان ملل، زبان رسمی و مکاتباتی جهان فارسی بوده. البته چند گاهی عربی یا ترکی عثمانی هم، خود نمایی کردند. اما سابقه اداری ایران، بقدری زیاد بود که دیوان و دفتر، همه باید طبق زبان فارسی نوشته می شد. حتی در ابتدای تاسیس سازمان ملل، از شعر سعدی برای افتتاح آن استفاده کردند.(بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در افرینش زیک گوهرند.) زبان فارسی زبان دری است، یعنی دیوانسالاری و: حکومت های بزرگ و تمدنی ایران را یاداوری می کند. زبان حافظ و فردوسی و شمس و مولانا و: عمر خیام و سعدی است. سالها زبان علمی هم بوده است: کتب ریاضی و شیمی های قدیم با: حروف ایرانی الف ب پ نوشته می شد. متاسفانه کار وطن فروشی برخی ها، بجایی رسید که این زبان را ناقص معرفی کردند، و برای خودشیرینی، آن را به انگلیسی فروختند. مظفرالدین شاه از شوق سفر فرنگ، معادن و خاک ایران را می فروخت! لیبرال ها، فرهنگ وادب این سرزمین رابه تاراج دادند. اینها مهم نیست مهم این است که: بعد از این چه باید کنیم؟ آیا راه این خیانت پیشگان را ادامه دهیم؟ یا اینکه برای تمدن نوین، نهادهای نوین طراحی نماییم؟ طبیعی است اگر نهادهای قدیمی مانند: سازمان ملل و زبان انگلیسی برای دنیا کافی بود، که به این روز نمی افتادند. پرچم سازمان ملل، در دست صهیونیست ها و امپریالیست ها و ارتجاع است. امریکا در شورای امنیت، همان کار می کند که عربستان در شورای حقوق بشر! و اسرائیل در اپک. فردی نژادپرست رئیس جمهور آمریکا شده که: تمام کنوانسیون ها را یا منحل می کند! یا از ان حارج می شود، و یا اصلا عضو نمی شود! و آل سعودی که قاشقچی و امثال آن را، با اره تکه تکه می کند، برای ایران یا دیگر کشورها، بیانیه عدم رعایت حقوق بشر صادر می کند! و... اسرائیل، که فقط به مرگ فلسطینی ها می اندیشد. برای رهایی از این دور باطل، نباید فقط شعار داد! بلکه باید راه حل ارائه نمود، آنهم راه حل قابل قبول و قابل اجرا. چاره این کار ناله و نفرین، سخنرانی یا التماس و خواهش نیست. یکبار برای همیشه، سازمان ملل باید منحل کرده، به سازمان جدید رای بدهند. که این سازمان دارای اساسنامه ای مبتنی بر: کتب آسمانی باشد، و زبان آن هم فارسی شود، تا همه چیز از نو شروع شود، و همه مسائل بصورت انقلابی حل شود.

To be official in Iranian Persian conferences

In Iran, there are more than 4 anniversaries annually, which is unique in the world, and in this regard, Iran has the first. Which: is an average of 10 conferences per day. If one hundred papers are presented at each conference, there is a huge potential: to destroy the national culture and the Persian language instead of helping the national culture. As: it is customary: everyone in the English-speaking countries must speak English, and those who come to Iran must have a conference in Persian. Which: unfortunately is the reverse! In fact, we use this massive potential for cultural invasion. At some conferences, the speaker is in Persian! But they forced her into an alien language. Unfortunately, the same theory of Taqi Arrani is running with a soft cultural coup: "We have to go from head to toe!" The last and only trench remains: Iran's culture and civilization are also rapidly disappearing. If the authorities do not think, the Persian language will be like Turkey's line of letters. And it will be sent to the garbage of history, because the feeling of being humble against: the alien language invasion is on the rise. For example, in medical science, we do not have a seminar in Persian that is Farsi! Even the Germans and Turks are forced to learn English. And it's not beautiful. Because: before the establishment of the United Nations, it was the official language and correspondence of the Persian language world. Of course, sometimes they also spoke Arabic or Ottoman Turks. But the administrative background of Iran was so high that the court and the office, all should be written in Persian. Even at the beginning of the United Nations, Saadi's poetry was used to open it. (Bani Adam is members of each other, which is in). The Persian language is Dari, the bureaucracy and: the great and civilian governments of Iran. The language of Hafez and Ferdowsi and Shams and Rumi: Omar Khayyam and Saadi. For years, there has been a scientific language: ancient mathematical books and chemistry were written with: Persian letters A to B were written. Unfortunately, some of the home-grown laborers have come up with the fact that they have introduced this language imperfectly, and sold it to English for self-help. Mozafar al-Din Shah sold the craftsmanship of Iran's mines and soil! The liberals spoiled the culture and the land of this land. It does not matter what the important thing is: what should we do next? Will we continue the path to this betrayal? Or: to design new institutions for modern civilization? It would be natural if the old institutions like the United Nations and the English language were enough for the world, which would not have fallen on this day. The UN flag is in the hands of Zionists and imperialists and reaction. America on the Security Council works the same as Saudi Arabia on the Human Rights Council! And :Israel in APEC. One racist was the president of the United States who: either ratifies all conventions or dissolves! Or you can get it, or do not subscribe at all! And Al Saud, who splits the spoon and the like, with a sawing piece, sends a statement of human rights abuses to Iran or other countries! And ... Israel, which only considers the death of the Palestinians. To get rid of this vicious circle, you should not just give a slogan! Rather, it should provide a solution, an acceptable and applicable solution. The answer is not to cry, talk, begging or begging. Once upon a time, the United Nations must have dissolved and vote for the new organization. That the organization has a statute based on: Heavenly books and the language is Persian, so that everything will start again, and all the issues will be resolved revolutionally.

لیكون مسؤولا فی المؤتمرات الفارسیة الإیرانیة

فی إیران ، هناك أكثر من 4 ذكریات سنویة ، وهی فریدة من نوعها فی العالم ، وفی هذا الصدد ، إیران هی الأولى. وهو متوسط ​​10 مؤتمرات فی الیوم. إذا تم تقدیم مائة ورقة فی كل مؤتمر ، فهناك إمكانات هائلة: تدمیر الثقافة الوطنیة واللغة الفارسیة بدلاً من مساعدة الثقافة الوطنیة. كما هو معتاد: یجب على الجمیع فی البلدان الناطقة باللغة الإنجلیزیة التحدث بالإنجلیزیة ، ویجب على أولئك الذین یأتون إلى إیران عقد مؤتمر باللغة الفارسیة. التی للأسف هو عكس! فی الواقع ، نحن نستخدم هذه الإمكانیة الهائلة للغزو الثقافی. فی بعض المؤتمرات ، یكون المتحدث باللغة الفارسیة! لكنهم أجبروها على الدخول إلى لغة غریبة. لسوء الحظ ، فإن نفس نظریة تقى العرانی تجری بانقلاب ثقافی ناعم: "یجب أن نذهب من الرأس إلى أخمص القدمین!" یبقى الخندق الأخیر والوحید: ثقافة وحضارة إیران تختفی بسرعة أیضًا. إذا لم تفكر السلطات ، فإن اللغة الفارسیة ستكون مثل خط الحروف فی تركیا. وسیتم إرسالها إلى نفایات التاریخ ، لأن الشعور بالتواطؤ هو: غزو اللغات الغریبة فی ازدیاد. على سبیل المثال ، فی العلوم الطبیة ، لیس لدینا ندوة باللغة الفارسیة! حتى الألمان والأتراك یجبرون على تعلم اللغة الإنجلیزیة. وانها لیست جمیلة. لأنه قبل إنشاء الأمم المتحدة ، كانت اللغة والمراسلات الرسمیة لعالم اللغة الفارسیة. بالطبع ، فی بعض الأحیان كانوا یتحدثون العربیة أو الأتراك العثمانیین. لكن الخلفیة الإداریة لإیران كانت عالیة جداً لدرجة أن المحكمة والمكتب ، كلها مكتوبة باللغة الفارسیة. حتى فی بدایة الأمم المتحدة، تم استخدام السعدی شاعر لافتتاحه. (أبناء آدم هم أطراف لبعضهم البعض، فی خلق واحد فی جوهر.) الفارسیة، داری، والبیروقراطیة والحكومة الحضارة الایرانیة العظیمة یتذكر ذلك. لغة حافظ وفردوسی وشمس ورومی: عمر خیام وسعدی. لسنوات ، كانت هناك لغة علمیة: كتب الریاضیات والكیمیاء القدیمة كانت مكتوبة: كتبت الحروف الفارسیة من أ إلى ب. للأسف بعض خونة، بدلا من اللغة التی كانت غیر مكتملة، والحظی، یباع فی اللغة الإنجلیزیة. باع مظفر الدین شاه الحرفیة فی مناجم وتربة إیران! لقد أفسد اللیبرالیون ثقافة الأرض وأرضها. لا یهم ما هو الشیء المهم: ماذا یجب أن نفعل بعد ذلك؟ هل سنواصل الطریق إلى هذه الخیانة؟ أو لتصمیم مؤسسات جدیدة للحضارة الحدیثة؟ سیكون من الطبیعی لو كانت المؤسسات القدیمة مثل الأمم المتحدة واللغة الإنجلیزیة كافیة للعالم ، والتی لم تكن لتقع فی هذا الیوم. علم الأمم المتحدة فی أیدی الصهاینة والإمبریالیین ورد الفعل. أمریكا فی مجلس الأمن تعمل مثل المملكة العربیة السعودیة فی مجلس حقوق الإنسان! وإسرائیل فی الأوباك. أحد العنصریین كان رئیس الولایات المتحدة الذی: إما أن یصدق على جمیع الاتفاقیات أو یذوب! أو یمكنك الحصول علیها ، أو عدم الاشتراك على الإطلاق! والسعودیون أن قاشقچی وهلم جرا، ورأى القطع، إیران أو دول أخرى، أصدر بیانا من احترام حقوق الإنسان! و ... إسرائیل ، التی تعتبر فقط موت الفلسطینیین. للتخلص من هذه الحلقة المفرغة ، یجب ألا تعطی فقط شعارًا! بدلاً من ذلك ، یجب أن یوفر حلاً ، وهو حل مقبول وقابل للتطبیق. الجواب لیس على البكاء أو الكلام أو التسول أو التسول. فی یوم من الأیام ، یجب على الأمم المتحدة أن تحل وتصوت لصالح المنظمة الجدیدة. لهذه المنظمة الدستور على أساس: الكتاب المقدس، واللغة الفارسیة، لذلك كل شیء یبدأ من جدید، وسوف تحل جمیع المشاكل كما ثوریة.

İran Fars konfranslarında rəsmi olmaq

İranda hər il 4-cü ildönümüdür, bu dünyada unikaldır və bu baxımdan İran ilkdir. Gündə orta hesabla 10 konfrans təşkil edir. Hər bir konfransda yüz kağızı təqdim edildikdə, böyük bir potensial var: milli mədəniyyətə və milli mədəniyyətə yardım etmək əvəzinə milli mədəniyyəti və fars dili məhv etmək. İngilis dilli ölkələrdə hər kəs ingilis dilində danışmalıdır və İrana gələnlər farsca konfrans təşkil etməlidirlər. Təəssüf ki, əksinə! Əslində biz bu kütləvi potensialı mədəni işğal üçün istifadə edirik. Bəzi konfranslarda danışan Fars dilindədir! Lakin onlar onu yad dilinə məcbur etdi. Son və yeganə xəndək qalır: İranın mədəniyyəti və mədəniyyəti də sürətlə ortadan qalxır. Hökumət düşünmürsə, fars dili Türkiyənin məktubları kimi olacaq. Və tarixin zibilliyinə göndəriləcək, çünki təvazökar olmaq hissi: xarici dilin işğalı yüksəlir. Məsələn, tibb elmində Fars dilində fars dilində seminar yoxdur! Hətta Almanlar və türklər ingilis dilini öyrənməyə məcburdurlar. Və bu gözəl deyil. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasından əvvəl fars dilinin rəsmi dili və yazışma idi. Əlbəttə, bəzən də ərəb və ya Osmanlı türkləri danışdılar. Ancaq İranın inzibati hissəsi çox yüksək idi ki, məhkəmə və ofis, hamısı farsca yazılmalıdır. Hətta BMT əvvəlində, onun açılması üçün şair Sədi istifadə edilmişdir. (Adəm övladları Zeke mahiyyətini yaradılması, bir-birinə əzalarını var.) Farsi, Dari, bürokratiya və hökumət böyük İran mədəniyyət xatırlayır. Hafiz və Firdovsi, Şəms və Rumi dilidir: Ömər Xəyyam və Saadi. İllərdir elmi bir dildə olmuşdur: qədim riyazi kitablar və kimya yazılmışdır: A-dan F hərfləri yazılmışdır. Təəssüf ki, bəzi onlar natamam idi, ingratiation, İngilis satılır əvəzinə dili, xainlər var. Mozafar əl-Şah İranın mədən və torpaq sənətkarlığını satdı! Liberallar bu torpaqların mədəniyyətini və torpaqlarını pozdular. Önəmli olanı nə qədər əhəmiyyətli deyil: bundan sonra nə etməliyik? Bu xəyanət yoluna davam edəcəyikmi? Və ya müasir sivilizasiyanın yeni qurumlarını hazırlamaq? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İngilis dili kimi köhnə təşkilatların

نوع اخبار :
برچسب ها : در همایش های ایرانی زبان فارسی رسمی شود،
لینک ها :
جمعه 3 خرداد 1398 02:51 ب.ظ
http://goplayonlinecasinos.com/ - onli ne casino slots free vegas slots online casino <a href="http://goplayonlinecasinos.com/">free bets loophole</a>
جمعه 3 خرداد 1398 01:32 ب.ظ
http://toptopcasinoonline.com/ - slots instant vegas slots <a href="http://toptopcasinoonline.com/">play online pokies</a>
جمعه 3 خرداد 1398 09:50 ق.ظ
http://listplayonlinecasino.com/ - casino online loc us casino slots free games <a href="http://listplayonlinecasino.com/">casino gambling</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 10:40 ب.ظ
http://casinoslots.us.org/ - free slots no download free games for casino slots gun lake casino <a href="http://casinoslots.us.org/">da vinci diamonds free online slots</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 01:23 ب.ظ
http://playlistredcasino.com/ - mgm online casino onilne casino <a href="http://playlistredcasino.com/">hollywood casino online facebook</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 07:31 ق.ظ
http://casinoslotsgambling24.com/ - tropicana online casino free casino for fun only <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">chumba casino</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 04:53 ق.ظ
http://freecasinogames.us.org/ - online casino slots este enlace se abrira en una ventana nueva free games for casino slots fire keeper <a href="http://freecasinogames.us.org/">online casino real money</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 12:33 ق.ظ
http://userlistcasinoonline.com/ - play casino games online for borgata free casino online <a href="http://userlistcasinoonline.com/">club players casino log in</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 03:53 ب.ظ
http://onlinecasino365list.com/ - hollywood casino absolutely free slots <a href="http://onlinecasino365list.com/">casinos near me</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 11:09 ق.ظ
http://us24casinoonline.com/ - play casino slots free casino slots <a href="http://us24casinoonline.com/">casino games slot game</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 10:11 ق.ظ
http://bestcasino365us.com/ - online casino online casino real money no deposit mystic lake casino <a href="http://bestcasino365us.com/">online casino games that pay real money</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 06:10 ق.ظ
http://24casinousaonline.com/ - top rated free online casino games party casino online <a href="http://24casinousaonline.com/">games real money online</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 06:02 ق.ظ
http://usaonline-casino.us.org/ - casino games free free games for casino slots gun lake casino <a href="http://usaonline-casino.us.org/">gsn casino slots</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 05:56 ب.ظ
http://cialisckajrhd.com/ - how to buy cialis from canada cialis online no prescription <a href="http://cialisckajrhd.com/">best place to buy generic cialis online forum</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 09:38 ق.ظ
http://7realonlinecasinos.com/ - online casinos for us players mgm online casino <a href="http://7realonlinecasinos.com/">chumba casino</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 02:50 ق.ظ
http://viagravkash.com - why does the military buy viagra discount generic viagra <a href="http://viagravkash.com/#">viagra buy online</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 12:12 ق.ظ
http://viagraoahvfn.com - buying generic viagra online legal buy generic viagra <a href="http://viagraoahvfn.com/#">generic to viagra</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 08:38 ب.ظ
http://casino-online.us.org/ - online roulette kostenlos spielen hollywood casino <a href="http://casino-online.us.org/">online roulette bonus without deposit</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 02:13 ب.ظ
http://aluixnetwork.com - buy cheap viagra buy brand viagra <a href="http://aluixnetwork.com/#">buy viagra pill</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:36 ق.ظ
http://movietrailershd.org - cheapest generic viagra prices viagra plus <a href="http://movietrailershd.org/#">what is the generic name for viagra</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 05:57 ق.ظ
http://canadiannowv.com - canadian pharmacy online viagra prescription online <a href="http://canadiannowv.com/#">online canadian pharmacy</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 01:19 ق.ظ
http://almeidacorp.com - where can you buy generic viagra side effects of viagra <a href="http://almeidacorp.com/#">generic viagra online canada</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 01:17 ق.ظ
http://mypharmusa2019.com - what is the best site to buy viagra online where to buy viagra online <a href="http://mypharmusa2019.com/#">where to buy generic viagra online</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 11:54 ب.ظ
http://holidayrentallorgues.com - buy viagra online legally lowest viagra price <a href="http://holidayrentallorgues.com/#">where to buy viagra</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 05:32 ق.ظ
http://susamsokagim.com - viagra online generic canada buy cheap viagra online <a href="http://susamsokagim.com/#">viagra vs generic</a>
شنبه 28 اردیبهشت 1398 04:15 ب.ظ
http://usa77www.com - canada drugs coupon code viagra prescription online <a href="http://usa77www.com/#">costco online pharmacy</a>
شنبه 28 اردیبهشت 1398 04:06 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com - is buying viagra online legal how to use viagra <a href="http://onlineviagenfox.com/#">how to order viagra online</a>
شنبه 28 اردیبهشت 1398 10:03 ق.ظ
http://gogogeneric.com/ - generic viagra 100mg cialis online <a href="http://gogogeneric.com/">best place to buy generic viagra online reviews</a>
شنبه 28 اردیبهشت 1398 07:19 ق.ظ
http://cheapgogenvia.com - cheap viagra online india effects of viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap discount viagra</a>
جمعه 27 اردیبهشت 1398 10:42 ق.ظ
http://buyviagrawww.com/ - how much does generic viagra cost canada viagra <a href="http://buyviagrawww.com/#">viagra generic fda</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :