ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
تشکیل کنفرانس وحدت اسلامی، یکی از دلایل نا کارآمدی وزارت خارجه است! زیرا نشان میدهد اهداف جمهوری اسلامی، معمولا در بیرون از وزارت خارجه دنبال میشود. لذا لزوم تحول در وزارت امورخارجه را تایید می کند. البته این کنفرانس هم، نتوانسته به اهدافی دست پیدا کند، زیرا در طی سی و دو دوره برگزاری، خروجی نداشته و: تقریبا مانند روز های اول است. در حالیکه مشابه این کنفرانس در اروپا یا شوروی سابق، باعث صدور انقلاب آنها شده بود. در شوروی سابق، در همان سالهای اولیه کمینترن یعنی کمونیزم بین المللی تشکیل شد. همه افراد شرکت کننده در این همایش، روسای جمهور کشورهای خودشان شدند(از جمله پیشه وری در ایران). کمونیزم بسرعت رشد کرد، و شوروی توانست حق وتو در سازمان ملل را بدست آورد.. اروپا توانست با اعزام میسیونر ها و ایجاد ماسون ها و لژیونر ها، سراسر جهان را به تصرف در آورده، جامعه ملل را تاسیس نماید. آمریکا به محض قدرت یافتن بعد از جنگ جهانی دوم، بلافاصله جامعه ملل را منحل، و سازمان ملل را تاسیس کرد! و مرکزیت آن را به نیویورک منتقل نمود. ایران با اینکه انتفاد های جدی، به سازمان ملل و کشورهای دارای حق وتو دارد، راه عملی برون رفت از این بحران را ندارد. زیرا روش سنتی وزارت امورخارجه ایران، وابستگی کامل به آمریکا و سازمان ملل است! از اینرو بجای عزت و مصلحت و حکمت، ذلت و منافع آمریکا و بیخردی است. ذلت به این معنی که می گوید: اگر فلان قانون تصویب نشود، آنها همه کار می توانند بکنند! در حالیکه شعار آمام خمینی این بود: که آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند! منافع آمریکا را برمنافع ملی ترجیح می دهند یعنی اینکه: با تمام عهد شکنی های آمریکا، هنوز بر عهد خود پابرجا هستند! و بیخردی هم یعنی :کار های ناشایست آنها را نتیجه: شعار مرگ بر امریکای ما می دانند!و اینکه هیچ برنامه ای برای مقابله با: آمریکا و سیاستهای زور گویانه او، بجز التماس کردن ندارند. مثلا یکی از مشکلات عدیده  غده سرطانی اسرائیل بوده، چون آمریکا، هر نوع قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی و آل سعود را وتو می کند! نمونه اخیر ان تبرئه بن سلمان از قتل خاشقچی است. ریاست محترم جمهورهم  امروز، در مورد مشکل ایران با حق وتو بخوبی صحبت کرد، ولی راه حلی اراده نداد! آیا باید حق وتو از بین برود؟ یا سازمان ملل از بین برود و یک سازمان ملل جدید احداث شود؟ از سخنان ایشان بر می امد که حق وتو از بین رفتنی نیست، زیرا کسی به آنها نداده که بتواند از انها بگیرد! خودشان برمبنای زور و قدرت و سلاح های: اتمی و کشتار جمعی، این حق را برای خود ایجاد کرده اند. پس منطقا باید سازمان ملل منحل شود. همانطور که آمریکا توانست، جامعه ملل را منحل کند. اما نه تنها رئیس جمهور بلکه حتی وزارت خارجه نیز، چنین طرحی ندارند و اصلا، به ذهن آنها خطور نکرده که: میتوان بدون آمریکا هم زندگی کرد! البته ما نمی خواهیم باعث دشمنی، یا بفرقه در این ایام وحدت شویم، بلکه به نظر میرسد: بهترین کسانی که میتوانند در وزارت امورخارجه ایران، تحول انقلابی ایجاد کنند همین دونفر هستند. زیرا بقدر کافی برونگرایی داشته اند، و حالا موقع بازگشت به خویشتن است. و طلیعه این بازگشت از سحنان امروز ایشان، مشخص بود زیرا برای اولین بار، برون گرایی را محکوم و از آل سعود خواست: تا برای حفظ امنیت خود، نگاه به غرب نداشته باشد. لذا اگر در استراتژی و برنامه ریزی، همین چرخش ایجاد شود کافی است. چون ایران صاحب سازمان ملل جدید شده و هم، از شر تحریم ها و دیگر کارهای آمریکا که، همگی مبتنی بر حق وتو و زور گویی است، خلاص می شویم.

Inadequate State Department

The formation of the Islamic Unity Conference is one of the reasons behind the ineffectiveness of the State Department! Because it shows that the goals of the Islamic Republic are usually pursued outside the foreign ministry. Therefore, it confirms the need for change in the Ministry of Foreign Affairs. Of course, this conference also failed to achieve its goals, because during the thirty-two periods it did not have output and is: almost like the first days. While similar to the conference in Europe or the former Soviet Union, they issued their revolution. In the former Soviet Union, in the early years of the Comintern, international communism was formed. All the participants in the conference were presidents of their own countries (including criminals in Iran). Communism grew rapidly, and the Soviet Union was able to win the veto in the United Nations. Europe, with the dispatch of missionaries and the creation of Masons and Legionnaires, seized the whole world, established the community of nations. As soon as the post-World War II power was established, the United States immediately dissolved the League of Nations, and founded the United Nations! And transferred its focus to New York. Iran, despite having serious defections in the United Nations and veto countries, does not have the way out of the crisis. Because the Iranian Foreign Ministry's traditional approach is completely dependent on the United States and the United Nations! Hence, instead of dignity and wisdom, America's humility and interests are inept. In the sense that he says: "If the law is not ratified, they can do everything!" While Khomeini's motto was that they can not do anything wrong! They prefer the American interests to the national interests, that is, they are still on their own with all the American covenants! And disloyalty also means that the inept work of them is the result: the slogan "Death to America" ​​is known to us, and that there is no plan to deal with: America and its forceful policies, except for begging. For example, one of the many problems with the cancerous gland of Israel, since the United States vetoes any resolution against the Zionist regime and Al Saud! The latter example is the acquittance of bin Salman from the murder of a slicer. Dear presidential governor, today, I spoke well about the Iranian problem with veto power, but did not resolve it! Should Veto Removed? Or the United Nations will be eradicated and a new United Nations be created? It comes from his words that the veto is not destroyed, because no one gave them to take them! They have created this right themselves based on the power and the weapons of atomic and mass destruction. So logically, the UN should be dissolved. As the United States succeeded, it will dissolve the League of Nations. But not only the president but even the foreign ministry does not have such a plan and did not mind them at all: they can live without the United States! Of course, we do not want to cause hostility, or we will unite in these days, but it seems: the best that can create revolutionary change in the Iranian foreign ministry are the two. Because they had enough extraversion, and now it's back to yourself. And the rebellion of this return from his words today was clear because for the first time he condemned extroversion and demanded that Al Saud not look westward to maintain his security. So, if the strategy and planning is the same, the same spin is enough. Because Iran is the new owner of the UN, we get rid of the sanctions and other US work, which are all based on veto power and force.

عدم كفایة وزارة الخارجیة

إن تشكیل مؤتمر الوحدة الإسلامیة هو أحد الأسباب وراء عدم فعالیة وزارة الخارجیة! لأنه یبین أن أهداف الجمهوریة الإسلامیة یتم متابعتها خارج وزارة الخارجیة. لذلك ، تؤكد الحاجة إلى التغییر فی وزارة الشؤون الخارجیة. وبالطبع ، فشل هذا المؤتمر أیضاً فی تحقیق أهدافه ، لأنه خلال الفترتین الثانیة والثلاثین لم یكن لدیه مخرج وهو: تقریباً مثل الأیام الأولى. على الرغم من أنها شبیهة بالمؤتمر فی أوروبا أو الاتحاد السوفییتی السابق ، فقد أصدروا ثورتهم. فی الاتحاد السوفیاتی السابق ، فی السنوات الأولى من الكومنترن ، تشكلت الشیوعیة الدولیة. وكان جمیع المشاركین فی المؤتمر رؤساء دولهم (بما فی ذلك المجرمین فی إیران). لقد نمت الشیوعیة بسرعة ، وكان الاتحاد السوفییتی قادرًا على الفوز بحق النقض فی الأمم المتحدة ، وأوروبا ، مع إرسال المبشرین وإنشاء الماسونیین والفلاحین ، استولت على العالم بأسره وأسست مجتمع الأمم. بمجرد تأسیس قوة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، حلت الولایات المتحدة على الفور عصبة الأمم ، وأسست الأمم المتحدة! ونقل تركیزه إلى نیویورك. إیران ، على الرغم من وجود انشقاقات خطیرة فی الأمم المتحدة وفیتو الدول ، لا تملك مخرجا من الأزمة. لأن النهج التقلیدی لوزارة الخارجیة الإیرانیة یعتمد بالكامل على الولایات المتحدة والأمم المتحدة! ومن هنا ، وبدلاً من الكرامة والحكمة ، فإن تواضع أمیركا ومصالحها غیر كفؤین. بمعنى أنه یقول: "إذا لم یتم التصدیق على القانون ، یمكنهم فعل كل شیء!" بینما كان شعار الخمینی أنه لا یمكنهم فعل أی شیء خاطئ! إنهم یفضلون المصالح الأمریكیة للمصالح الوطنیة ، أی أنهم لا یزالون بمفردهم مع كل المواثیق الأمریكیة! ویعنی عدم الولاء أیضا أن العمل غیر الأكید لهم هو النتیجة: شعار "الموت لأمریكا" معروف لنا ، وأنه لا توجد خطة للتعامل مع: أمریكا وسیاساتها القویة ، باستثناء التسول. على سبیل المثال ، واحدة من العدید من المشاكل مع الغدة السرطانیة فی إسرائیل ، حیث أن الولایات المتحدة تستخدم الفیتو ضد أی قرار ضد النظام الصهیونی والعلمی! المثال الأخیر هو تبرئة بن سلمان من قتل القطة. حاكمتی الرئاسیة السعیدة ، الیوم ، تحدثت بشكل جید عن المشكلة الإیرانیة باستخدام حق النقض ، ولكن لم أحلها! یجب إزالة الفیتو؟ أم سیتم القضاء على الأمم المتحدة وإنشاء أمم متحدة جدیدة؟ إنه یأتی من كلماته أن حق النقض لم یدمر ، لأنه لم یعطهم أحد أن یأخذهم! لقد خلقوا هذا الحق بأنفسهم على أساس القوة والأسلحة النوویة والدمار الشامل. لذلك من المنطقی أن یتم حل الأمم المتحدة. ومع نجاح الولایات المتحدة ، فإنها ستحل عصبة الأمم. لكن لیس فقط الرئیس ولكن حتى وزارة الخارجیة لیس لدیها مثل هذه الخطة ولا تمانعها على الإطلاق: یمكنهم العیش بدون الولایات المتحدة! بالطبع ، لا نرید أن نتسبب فی العداء ، أو أننا سوف نتحد فی هذه الأیام ، ولكن یبدو أن: أفضل ما یمكن أن یحدث تغییرًا ثوریًا فی وزارة الخارجیة الإیرانیة هو الاثنین. لأن لدیهم ما یكفی من الانبساط ، والآن عاد إلى نفسك. لذا ، إذا كانت الإستراتیجیة والتخطیط متماثلین ، فإن نفس الدوران كافٍ. ولأن إیران هی المالك الجدید للأمم المتحدة ، فإننا نتخلص من العقوبات والأعمال الأمریكیة الأخرى ، التی تستند جمیعها إلى حق النقض والقوة.

Dövlət Departamentinin qeyri-kafi

İslam Birliyi Konfransının qurulması Dövlət Departamentinin təsirsizliyinə səbəb olmuşdur. Çünki İslam Respublikasının məqsədləri adətən Xarici İşlər Nazirliyinin xaricində həyata keçirildiyini göstərir. Buna görə də Xarici İşlər Nazirliyində dəyişiklik edilməsi lazım olduğunu təsdiqləyir. Lakin, konfrans, çünki otuz iki keçirilməsi dövründə olan, məqsədlərinə nail olmaq üçün uğursuz çıxış təxminən ilk gün kimi. Avropada və ya keçmiş Sovet İttifaqında keçirilən konqresə bənzər olsa da, onların inqilabını verdilər. Köhnə Sovet İttifaqında Kominternin ilk illərində beynəlxalq kommunizm formalaşmışdı. Konfransın bütün iştirakçıları öz ölkələrinin (İranda cinayətkarlar da daxil olmaqla) prezidentləri idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra hakimiyyət qurulduqdan sonra Birləşmiş Millətlər Birləşmiş Millətlər Birliyi dərhal ləğv edildi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatını qurdu! Və diqqətini New Yorka köçürdü. İran, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və veto ölkələrində ciddi qüsurlar yaşanmasına baxmayaraq, böhrandan çıxış yoluna sahib deyil. İran Xarici İşlər Nazirliyinin ənənəvi yanaşması tamamilə ABŞ və Birləşmiş Millətlər Təşkilatından asılıdır! Beləliklə, ləyaqət və hikmət əvəzinə, Amerikanın təvazökarlığı və maraqları qəribədir. O deyir ki: "Qanun təsdiqlənməsə, hər şeyi edə bilər!" Xomeyninin şüarı isə yanlış bir şey edə bilmədi. Onlar Amerika maraqlarını milli mənafelərlərə üstünlük verirlər, yəni bütün Amerika şərtləri ilə hələ də özləri var! Məsələn, problemlərdən biri Amerika, İsrail kimi İsrail xəəng və Səudiyyə veto ona qarşı hər hansı bir qətnamə var! Sonuncu nümunə Bin Salmanın dilimçiliyin öldürülməsindən asılılığıdır. Hörmətli Prezidentin qubernatoru, bu gün İranlı veto gücüylə əlaqədar problemi yaxşı danışdım, amma həll etm

نوع اخبار :
برچسب ها : ناکار آمدی وزارت خارجه،
لینک ها :
یکشنبه 25 آذر 1397 08:13 ق.ظ
What's up to every one, the contents present at this
web page are genuinely remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
یکشنبه 25 آذر 1397 04:17 ق.ظ
I am really enjoying the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A number of my blog audience have complained about my site not
working correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any tips to help fix this problem?
شنبه 24 آذر 1397 07:25 ب.ظ
Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice
of colors!
جمعه 16 آذر 1397 01:30 ق.ظ
It's not my first time to go to see this site, i am browsing
this web page dailly and obtain fastidious information from here daily.
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:32 ب.ظ
When someone writes an paragraph he/she keeps the plan of a
user in his/her mind that how a user can know it. So
that's why this paragraph is great. Thanks!
سه شنبه 13 آذر 1397 05:58 ب.ظ
What i do not understood is in truth how you are not really a lot
more neatly-favored than you might be now. You are
so intelligent. You understand thus considerably when it comes
to this subject, produced me in my opinion consider it from so many varied
angles. Its like men and women are not involved
unless it's something to do with Lady gaga! Your personal stuffs
great. Always maintain it up!
جمعه 9 آذر 1397 11:51 ق.ظ
Hi there to all, for the reason that I am genuinely eager of reading this weblog's
post to be updated on a regular basis. It carries fastidious
information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :