ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
تشکیل کنفرانس وحدت اسلامی، یکی از دلایل نا کارآمدی وزارت خارجه است! زیرا نشان میدهد اهداف جمهوری اسلامی، معمولا در بیرون از وزارت خارجه دنبال میشود. لذا لزوم تحول در وزارت امورخارجه را تایید می کند. البته این کنفرانس هم، نتوانسته به اهدافی دست پیدا کند، زیرا در طی سی و دو دوره برگزاری، خروجی نداشته و: تقریبا مانند روز های اول است. در حالیکه مشابه این کنفرانس در اروپا یا شوروی سابق، باعث صدور انقلاب آنها شده بود. در شوروی سابق، در همان سالهای اولیه کمینترن یعنی کمونیزم بین المللی تشکیل شد. همه افراد شرکت کننده در این همایش، روسای جمهور کشورهای خودشان شدند(از جمله پیشه وری در ایران). کمونیزم بسرعت رشد کرد، و شوروی توانست حق وتو در سازمان ملل را بدست آورد.. اروپا توانست با اعزام میسیونر ها و ایجاد ماسون ها و لژیونر ها، سراسر جهان را به تصرف در آورده، جامعه ملل را تاسیس نماید. آمریکا به محض قدرت یافتن بعد از جنگ جهانی دوم، بلافاصله جامعه ملل را منحل، و سازمان ملل را تاسیس کرد! و مرکزیت آن را به نیویورک منتقل نمود. ایران با اینکه انتفاد های جدی، به سازمان ملل و کشورهای دارای حق وتو دارد، راه عملی برون رفت از این بحران را ندارد. زیرا روش سنتی وزارت امورخارجه ایران، وابستگی کامل به آمریکا و سازمان ملل است! از اینرو بجای عزت و مصلحت و حکمت، ذلت و منافع آمریکا و بیخردی است. ذلت به این معنی که می گوید: اگر فلان قانون تصویب نشود، آنها همه کار می توانند بکنند! در حالیکه شعار آمام خمینی این بود: که آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند! منافع آمریکا را برمنافع ملی ترجیح می دهند یعنی اینکه: با تمام عهد شکنی های آمریکا، هنوز بر عهد خود پابرجا هستند! و بیخردی هم یعنی :کار های ناشایست آنها را نتیجه: شعار مرگ بر امریکای ما می دانند!و اینکه هیچ برنامه ای برای مقابله با: آمریکا و سیاستهای زور گویانه او، بجز التماس کردن ندارند. مثلا یکی از مشکلات عدیده  غده سرطانی اسرائیل بوده، چون آمریکا، هر نوع قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی و آل سعود را وتو می کند! نمونه اخیر ان تبرئه بن سلمان از قتل خاشقچی است. ریاست محترم جمهورهم  امروز، در مورد مشکل ایران با حق وتو بخوبی صحبت کرد، ولی راه حلی اراده نداد! آیا باید حق وتو از بین برود؟ یا سازمان ملل از بین برود و یک سازمان ملل جدید احداث شود؟ از سخنان ایشان بر می امد که حق وتو از بین رفتنی نیست، زیرا کسی به آنها نداده که بتواند از انها بگیرد! خودشان برمبنای زور و قدرت و سلاح های: اتمی و کشتار جمعی، این حق را برای خود ایجاد کرده اند. پس منطقا باید سازمان ملل منحل شود. همانطور که آمریکا توانست، جامعه ملل را منحل کند. اما نه تنها رئیس جمهور بلکه حتی وزارت خارجه نیز، چنین طرحی ندارند و اصلا، به ذهن آنها خطور نکرده که: میتوان بدون آمریکا هم زندگی کرد! البته ما نمی خواهیم باعث دشمنی، یا بفرقه در این ایام وحدت شویم، بلکه به نظر میرسد: بهترین کسانی که میتوانند در وزارت امورخارجه ایران، تحول انقلابی ایجاد کنند همین دونفر هستند. زیرا بقدر کافی برونگرایی داشته اند، و حالا موقع بازگشت به خویشتن است. و طلیعه این بازگشت از سحنان امروز ایشان، مشخص بود زیرا برای اولین بار، برون گرایی را محکوم و از آل سعود خواست: تا برای حفظ امنیت خود، نگاه به غرب نداشته باشد. لذا اگر در استراتژی و برنامه ریزی، همین چرخش ایجاد شود کافی است. چون ایران صاحب سازمان ملل جدید شده و هم، از شر تحریم ها و دیگر کارهای آمریکا که، همگی مبتنی بر حق وتو و زور گویی است، خلاص می شویم.

Inadequate State Department

The formation of the Islamic Unity Conference is one of the reasons behind the ineffectiveness of the State Department! Because it shows that the goals of the Islamic Republic are usually pursued outside the foreign ministry. Therefore, it confirms the need for change in the Ministry of Foreign Affairs. Of course, this conference also failed to achieve its goals, because during the thirty-two periods it did not have output and is: almost like the first days. While similar to the conference in Europe or the former Soviet Union, they issued their revolution. In the former Soviet Union, in the early years of the Comintern, international communism was formed. All the participants in the conference were presidents of their own countries (including criminals in Iran). Communism grew rapidly, and the Soviet Union was able to win the veto in the United Nations. Europe, with the dispatch of missionaries and the creation of Masons and Legionnaires, seized the whole world, established the community of nations. As soon as the post-World War II power was established, the United States immediately dissolved the League of Nations, and founded the United Nations! And transferred its focus to New York. Iran, despite having serious defections in the United Nations and veto countries, does not have the way out of the crisis. Because the Iranian Foreign Ministry's traditional approach is completely dependent on the United States and the United Nations! Hence, instead of dignity and wisdom, America's humility and interests are inept. In the sense that he says: "If the law is not ratified, they can do everything!" While Khomeini's motto was that they can not do anything wrong! They prefer the American interests to the national interests, that is, they are still on their own with all the American covenants! And disloyalty also means that the inept work of them is the result: the slogan "Death to America" ​​is known to us, and that there is no plan to deal with: America and its forceful policies, except for begging. For example, one of the many problems with the cancerous gland of Israel, since the United States vetoes any resolution against the Zionist regime and Al Saud! The latter example is the acquittance of bin Salman from the murder of a slicer. Dear presidential governor, today, I spoke well about the Iranian problem with veto power, but did not resolve it! Should Veto Removed? Or the United Nations will be eradicated and a new United Nations be created? It comes from his words that the veto is not destroyed, because no one gave them to take them! They have created this right themselves based on the power and the weapons of atomic and mass destruction. So logically, the UN should be dissolved. As the United States succeeded, it will dissolve the League of Nations. But not only the president but even the foreign ministry does not have such a plan and did not mind them at all: they can live without the United States! Of course, we do not want to cause hostility, or we will unite in these days, but it seems: the best that can create revolutionary change in the Iranian foreign ministry are the two. Because they had enough extraversion, and now it's back to yourself. And the rebellion of this return from his words today was clear because for the first time he condemned extroversion and demanded that Al Saud not look westward to maintain his security. So, if the strategy and planning is the same, the same spin is enough. Because Iran is the new owner of the UN, we get rid of the sanctions and other US work, which are all based on veto power and force.

عدم كفایة وزارة الخارجیة

إن تشكیل مؤتمر الوحدة الإسلامیة هو أحد الأسباب وراء عدم فعالیة وزارة الخارجیة! لأنه یبین أن أهداف الجمهوریة الإسلامیة یتم متابعتها خارج وزارة الخارجیة. لذلك ، تؤكد الحاجة إلى التغییر فی وزارة الشؤون الخارجیة. وبالطبع ، فشل هذا المؤتمر أیضاً فی تحقیق أهدافه ، لأنه خلال الفترتین الثانیة والثلاثین لم یكن لدیه مخرج وهو: تقریباً مثل الأیام الأولى. على الرغم من أنها شبیهة بالمؤتمر فی أوروبا أو الاتحاد السوفییتی السابق ، فقد أصدروا ثورتهم. فی الاتحاد السوفیاتی السابق ، فی السنوات الأولى من الكومنترن ، تشكلت الشیوعیة الدولیة. وكان جمیع المشاركین فی المؤتمر رؤساء دولهم (بما فی ذلك المجرمین فی إیران). لقد نمت الشیوعیة بسرعة ، وكان الاتحاد السوفییتی قادرًا على الفوز بحق النقض فی الأمم المتحدة ، وأوروبا ، مع إرسال المبشرین وإنشاء الماسونیین والفلاحین ، استولت على العالم بأسره وأسست مجتمع الأمم. بمجرد تأسیس قوة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، حلت الولایات المتحدة على الفور عصبة الأمم ، وأسست الأمم المتحدة! ونقل تركیزه إلى نیویورك. إیران ، على الرغم من وجود انشقاقات خطیرة فی الأمم المتحدة وفیتو الدول ، لا تملك مخرجا من الأزمة. لأن النهج التقلیدی لوزارة الخارجیة الإیرانیة یعتمد بالكامل على الولایات المتحدة والأمم المتحدة! ومن هنا ، وبدلاً من الكرامة والحكمة ، فإن تواضع أمیركا ومصالحها غیر كفؤین. بمعنى أنه یقول: "إذا لم یتم التصدیق على القانون ، یمكنهم فعل كل شیء!" بینما كان شعار الخمینی أنه لا یمكنهم فعل أی شیء خاطئ! إنهم یفضلون المصالح الأمریكیة للمصالح الوطنیة ، أی أنهم لا یزالون بمفردهم مع كل المواثیق الأمریكیة! ویعنی عدم الولاء أیضا أن العمل غیر الأكید لهم هو النتیجة: شعار "الموت لأمریكا" معروف لنا ، وأنه لا توجد خطة للتعامل مع: أمریكا وسیاساتها القویة ، باستثناء التسول. على سبیل المثال ، واحدة من العدید من المشاكل مع الغدة السرطانیة فی إسرائیل ، حیث أن الولایات المتحدة تستخدم الفیتو ضد أی قرار ضد النظام الصهیونی والعلمی! المثال الأخیر هو تبرئة بن سلمان من قتل القطة. حاكمتی الرئاسیة السعیدة ، الیوم ، تحدثت بشكل جید عن المشكلة الإیرانیة باستخدام حق النقض ، ولكن لم أحلها! یجب إزالة الفیتو؟ أم سیتم القضاء على الأمم المتحدة وإنشاء أمم متحدة جدیدة؟ إنه یأتی من كلماته أن حق النقض لم یدمر ، لأنه لم یعطهم أحد أن یأخذهم! لقد خلقوا هذا الحق بأنفسهم على أساس القوة والأسلحة النوویة والدمار الشامل. لذلك من المنطقی أن یتم حل الأمم المتحدة. ومع نجاح الولایات المتحدة ، فإنها ستحل عصبة الأمم. لكن لیس فقط الرئیس ولكن حتى وزارة الخارجیة لیس لدیها مثل هذه الخطة ولا تمانعها على الإطلاق: یمكنهم العیش بدون الولایات المتحدة! بالطبع ، لا نرید أن نتسبب فی العداء ، أو أننا سوف نتحد فی هذه الأیام ، ولكن یبدو أن: أفضل ما یمكن أن یحدث تغییرًا ثوریًا فی وزارة الخارجیة الإیرانیة هو الاثنین. لأن لدیهم ما یكفی من الانبساط ، والآن عاد إلى نفسك. لذا ، إذا كانت الإستراتیجیة والتخطیط متماثلین ، فإن نفس الدوران كافٍ. ولأن إیران هی المالك الجدید للأمم المتحدة ، فإننا نتخلص من العقوبات والأعمال الأمریكیة الأخرى ، التی تستند جمیعها إلى حق النقض والقوة.

Dövlət Departamentinin qeyri-kafi

İslam Birliyi Konfransının qurulması Dövlət Departamentinin təsirsizliyinə səbəb olmuşdur. Çünki İslam Respublikasının məqsədləri adətən Xarici İşlər Nazirliyinin xaricində həyata keçirildiyini göstərir. Buna görə də Xarici İşlər Nazirliyində dəyişiklik edilməsi lazım olduğunu təsdiqləyir. Lakin, konfrans, çünki otuz iki keçirilməsi dövründə olan, məqsədlərinə nail olmaq üçün uğursuz çıxış təxminən ilk gün kimi. Avropada və ya keçmiş Sovet İttifaqında keçirilən konqresə bənzər olsa da, onların inqilabını verdilər. Köhnə Sovet İttifaqında Kominternin ilk illərində beynəlxalq kommunizm formalaşmışdı. Konfransın bütün iştirakçıları öz ölkələrinin (İranda cinayətkarlar da daxil olmaqla) prezidentləri idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra hakimiyyət qurulduqdan sonra Birləşmiş Millətlər Birləşmiş Millətlər Birliyi dərhal ləğv edildi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatını qurdu! Və diqqətini New Yorka köçürdü. İran, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və veto ölkələrində ciddi qüsurlar yaşanmasına baxmayaraq, böhrandan çıxış yoluna sahib deyil. İran Xarici İşlər Nazirliyinin ənənəvi yanaşması tamamilə ABŞ və Birləşmiş Millətlər Təşkilatından asılıdır! Beləliklə, ləyaqət və hikmət əvəzinə, Amerikanın təvazökarlığı və maraqları qəribədir. O deyir ki: "Qanun təsdiqlənməsə, hər şeyi edə bilər!" Xomeyninin şüarı isə yanlış bir şey edə bilmədi. Onlar Amerika maraqlarını milli mənafelərlərə üstünlük verirlər, yəni bütün Amerika şərtləri ilə hələ də özləri var! Məsələn, problemlərdən biri Amerika, İsrail kimi İsrail xəəng və Səudiyyə veto ona qarşı hər hansı bir qətnamə var! Sonuncu nümunə Bin Salmanın dilimçiliyin öldürülməsindən asılılığıdır. Hörmətli Prezidentin qubernatoru, bu gün İranlı veto gücüylə əlaqədar problemi yaxşı danışdım, amma həll etm

نوع اخبار :
برچسب ها : ناکار آمدی وزارت خارجه،
لینک ها :
جمعه 27 اردیبهشت 1398 09:10 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. Nevertheless imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the greatest in its niche.
Good blog!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 10:01 ب.ظ
Greate post. Keep writing such kind of info
on your blog. Im really impressed by it.
Hello there, You have performed a fantastic job.
I'll definitely digg it and for my part recommend to my friends.
I'm confident they will be benefited from this
web site.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 09:17 ب.ظ
hi!,I really like your writing so a lot! proportion we be in contact more approximately
your post on AOL? I require a specialist on this house to resolve my problem.
May be that's you! Taking a look ahead to see you.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:53 ب.ظ
Tremendous things here. I am very happy to see your article.

Thanks so much and I'm taking a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 07:56 ق.ظ
Hey I am so glad I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I
have saved it and also added your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read more, Please do keep up
the superb b.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 11:27 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and
in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog
posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 05:35 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come more
formerly again since exactly the same nearly very often inside case
you shield this hike.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 04:41 ق.ظ
I pay a visit daily some web sites and blogs to read articles,
however this website gives quality based posts.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 08:22 ق.ظ
Hi there, I check your blog daily. Your
story-telling style is awesome, keep up the good work!
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 07:50 ق.ظ
I don't know if it's just me or if everybody else experiencing issues with your website.
It appears as if some of the written text on your posts are running off
the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is
happening to them as well? This may be a issue with my web
browser because I've had this happen before. Kudos
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 06:06 ق.ظ
Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
Thanks for providing this info.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 07:25 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I really appreciate your
efforts and I am waiting for your further post thanks once
again.
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 02:42 ب.ظ
A motivating discussion is worth comment. There's no doubt that that you should publish more about this subject matter, it may not be a taboo matter but typically folks don't
speak about such subjects. To the next! Many thanks!!
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 07:36 ق.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 11:40 ب.ظ
I think this is among the most vital info
for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The
website style is great, the articles is really great :
D. Good job, cheers
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 06:05 ب.ظ
I think that is one of the such a lot vital information for me.
And i am happy studying your article. However want to remark on few
general things, The website style is wonderful, the articles is
actually great : D. Excellent process, cheers
شنبه 7 اردیبهشت 1398 04:11 ب.ظ
Magnificent site. Plenty of helpful info here. I'm sending it to a few friends ans also sharing in delicious.
And obviously, thanks to your effort!
شنبه 7 اردیبهشت 1398 08:37 ق.ظ
Hi, I desire to subscribe for this blog to take latest
updates, so where can i do it please help out.
شنبه 7 اردیبهشت 1398 08:28 ق.ظ
Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every
day. It will always be useful to read through articles from other authors and use something from other web sites.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:52 ق.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and
I am impressed! Very helpful info specifically the last part :
) I care for such info much. I was seeking this certain info for a long time.
Thank you and good luck.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:13 ق.ظ
What i don't understood is in fact how you're now not really a lot more neatly-preferred than you
might be right now. You are very intelligent. You realize therefore significantly in the case of this subject,
made me in my view imagine it from a lot of various angles.
Its like women and men aren't involved unless it's one thing to accomplish
with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
All the time maintain it up!
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 03:32 ب.ظ
I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a
user of net thus from now I am using net for articles, thanks to
web.
جمعه 30 فروردین 1398 04:15 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic but I was
wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
سه شنبه 27 فروردین 1398 03:06 ب.ظ
What's up, I want to subscribe for this website to get latest
updates, thus where can i do it please assist.
سه شنبه 27 فروردین 1398 08:48 ق.ظ
If you are going for best contents like myself,
just go to see this site daily for the reason that
it offers feature contents, thanks
دوشنبه 26 فروردین 1398 04:51 ب.ظ
Spot on with this write-up, I honestly think this site needs a lot more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for the
advice!
دوشنبه 26 فروردین 1398 02:59 ق.ظ
What's up to all, it's genuinely a good for me to
go to see this web page, it includes valuable Information.
جمعه 23 فروردین 1398 03:50 ب.ظ
Hello there, I found your web site by the use of Google
whilst searching for a related topic, your site got here up, it seems good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become alert to your blog via Google, and located that it's truly informative.
I'm gonna be careful for brussels. I will be grateful for those who continue this in future.
Numerous people will probably be benefited from your writing.
Cheers!
سه شنبه 20 فروردین 1398 09:04 ب.ظ
This is really fascinating, You are an overly skilled blogger.
I have joined your rss feed and stay up for in quest
of extra of your great post. Also, I have shared your web site in my
social networks
سه شنبه 20 فروردین 1398 02:28 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing
the other person's webpage link on your page at suitable place and other person will also do same for you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :