ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 29 آبان 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

صبح امروز با 125 تماس گرفتم، گفت بفرمایید گفتم چرا آتش کالیفرنیا را خاموش نمی کنید؟ گفت کجا؟ گفتم کالیفرنیا، جنگل فردوس! با خشم گفت مزاحم نشوید! و گوشی را قطع کرد. چند دقیقه بعد دوباره آتش نشانی را گرفتم و گفتم: با این شماره می شود با: رئیس آتش نشانی صحبت کرد؟ گفت برای چه گفتم برای اینکه: چرا برای خاموش کردن آتش کالیفرنیا نمی روند. گفت شوخی نکنید آقا، و گوشی را گذاشت. ماندم چه کنم؟ مگر مردم آمریکا، با مردم ایران و عراق، افغانستان و اندونزی چه فرقی دارند؟ به سایت مراجعه کردم، خبری از آتش نشان های بدون مرز! یا بین المللی وجود نداشت. در حالیکه همه سازمان ها، در سازمان ملل گوشه و یا تشکیلاتی برای خود دارند، گویا آتش نشان ها ازاین کار مستثنی هستند. شاید هم زیر مجموعه بیمه حساب شده اند! البته یک عنوان جهانی یافته می شد که: راجع به مسابقات بین المللی حریق است. که ایران توانسته بود مقام دوم را، در آن به دست آورد. این امر نشان از تجربه آتش نشان های ایرانی است. ولی تعجب است چرا از این تجربه، برای خاموش کردن آتش کالیفرنیا استفاده نمی شود؟ ماهین نیوز به اعتبار مسئولیت خود، این سوال را از سخنگوی وزارت امور خارجه نمود. ولی پاسخی نیافت! سخنگو موضوع را جور دیگری پاسخ داد و گفت که: من نه تجربه آتش نشانی دارم، که بتوانم بگویم ایرانی ها بهتر می توانند اطفا حریق کنند! و نه تابعیت خود را عوض کرده ام، تا به این سوال پاسخ بدهم! این فضای جهانی، برای بی توجهی به آتش ایجاد شده است. بنده  در سوال خود عوامل متعددی را بیان کردم: آیا کشورهای دیگر آماده همکاری نیستند؟ یا امکاناتی ندارند که به آمریکا اعزام کنند، تا به کمک مردم کالیفرنیا بروند، و در مهار آتش سوزی کمک کنند؟ یا غرور آمریکایی ها باعث شده تا: در خواست کمک جهانی نکنند، و فکر کنند فقط خودشان می توانند: و نیازی به کمک دیگران ندارند. یا اصلا طوری اخبار را منعکی می کنند، که هیچکس به ذهنش خطور نکند که: به کمک مردم کالیفرنیا برود. حالت سوم این است که چون ایرانی ها، در این ایالت بیشتر هستند، و تقریبا روح ایرانی بر آن حاکم است، و این امر در نام گذاری پردیس، یا پارادایس برای آن منطقه بعنوان بهشت روی زمین (فردوس)، خود را بخوبی نشان می دهد. امتناع دولت از کمک های لازم، و یا در خواست کمک از جهانیان، به این معنی است که عمدا، آن منطقه را می سوزانند تا از بین برود! و اثری از حال و هوای ایرانی در ان نماند. بعد از سوختن کامل، نام آن را هم تغییر خواهند داد. مانند کاری که اکنون در هند، شروع شده! تاکنون هزاران نام مکان، مانند الله آباد را تغییر نام داده، نام های هندو و بودایی برای آن مناطق ثبت کرده اند. البته فرضیه چهارمی هم وجود دارد: و آن فرضیه ترامپی! است ترامپ با متهم کردن فرماندار کالیفرنیا، به کم کاری آنها را تهدید به قطع بودجه نموده است. در این حالت به نظر می رسد: که چون خزانه داری آمریکا به بن بست رسیده، به هر وسیله و بهانه ای خواستار: قطع کمک ها و هدایای مالی آمریکا می شود. این کار از قطع کمک مالی به سازمان ملل آغاز شد، به قطع کمک های مالی فلسطین، تحریم ایران و چین رسید. کافی نبود! حالا به داخل آمریکا رسیده است. طبیعتا اگر این کمک های مالی بیشتر قطع شود، استقلال ایالت ها سریعتر شکل می گیرد، و کم کم شاهد بروز 51 کشور جدید در امریکا ی شمالی خواهیم بود. واین داستان ترامپیسم است. زیرا مردم که به ترامپ رای دادند، فکر کردند چون ثروتمند است، بودجه آمریکا را هم تامین خواهد کرد! ولی ترامپ نه تنها بودجه آمریکا را تامین نکرد، بلکه با قطع آن، برای تامین مالی شرکتهای خود استفاده نمود.

Sample firefighter!

I called 125 this morning, saying I said, why do not you turn off the California fire? Where did you say I said, California, Forest Ferdows! Do not disturb the anger! And cut off the phone. A few minutes later, I got a firefighter again and said: Will this issue be with the fire department chief? He said what I said for why: why not go to California to shut down the fire. She said, do not kid, sir, and put the phone down. What am i going to do What is the difference between the American people and the people of Iran and Iraq, Afghanistan and Indonesia? I came to the site, the news of firefighters without borders! There was no international. While all organizations have a cornerstone or organization in the United Nations, it seems that firefighters are no exception. Perhaps they are also under-assured! Of course, a global title was found: about international firefighting. Which Iran has been able to rank second. This shows the experience of Iranian firefighters. But it is a wonder why this experience is not used to shut down the California fire. Mahin News accused the Ministry of Foreign Affairs of its spokesman. But there was no answer! The spokesman answered the matter in a different way and said: "I have no fire experience, so I can say that the Iranians can fire up better!" I have not changed my nationality to answer this question! This global space has been created to ignore the fire. I mentioned several factors in my question: Are not other countries ready to cooperate? Or do not have the facilities to send to the United States to help the people of California, and to help prevent the fire? Or the pride of the Americans has made it impossible to ask for global help, and they think they can only: they do not need the help of others. Or at all, it reflects on the news that nobody thinks about: go with the help of the Californian people. The third way is that since the Iranians are more in this state, and there is almost an Iranian soul, it is well known in the naming of the campus or the paradise for that area as an ant earth (Ferdows) To give The refusal of the state to provide necessary assistance, or to seek help from the world, means deliberately burning the area to be destroyed! And there is no trace of Iranian mood. After burning it, it will change its name. Like what's happening right now in India! So far, thousands of names have been renamed such as Allah Abad, Hindu and Buddhist names for those areas. There is, of course, a fourth hypothesis: and that terpine hypothesis! Tramp, accusing the governor of California, has threatened to cut back on the budget. In this case, it seems that, since the US treasury has come to a standstill, it demands, in every way, an excuse: to cut US aid and gifts. It began with the cessation of donations to the United Nations, the cessation of Iran-China sanctions on the cessation of Palestinian financial assistance. Not enough! Now it has arrived in America. Naturally, if these funds are further cut off, state independence will develop faster, and we will see the arrival of 51 new countries in North America in the least. This is the tropism story. Because the people who voted for Tramp thought they would have the US budget because they are wealthy! But Tramp not only did not provide US funding, but cut it off to finance its companies.

نموذج اطفاء!

اتصلت بالرقم 125 هذا الصباح ، قائلة: قلت ، لماذا لا تقوم بإطفاء حریق كالیفورنیا؟ این قلت قلت ، كالیفورنیاالفردوس  لا تزعج الغضب! وقطع الهاتف. بعد بضع دقائق ، حصلت على رجل إطفاء مرة أخرى ، وقال: هل سیكون هذا الموضوع مع رئیس إدارة الإطفاء؟ قال ما قلته لماذا: لماذا لا نذهب إلى كالیفورنیا لإیقاف الحریق. قالت ، لا طفل ، یا سیدی ، ووضع الهاتف أسفل. ماذا سأفعل ما الفرق بین الشعب الأمریكی وشعب إیران والعراق وأفغانستان وإندونیسیا؟ جئت إلى الموقع ، أخبار رجال الاطفاء بلا حدود! لم یكن هناك دولی. فی حین أن جمیع المنظمات لدیها حجر الزاویة أو منظمة فی الأمم المتحدة ، یبدو أن رجال الإطفاء لیست استثناء. ربما هم أیضا أقل ثقة! بالطبع ، تم العثور على عنوان عالمی: حول مكافحة الحرائق الدولیة. أی إیران استطاعت أن تحتل المرتبة الثانیة. هذا یدل على تجربة رجال الاطفاء الایرانیین. ولكن من العجب لماذا لا تستخدم هذه التجربة لإیقاف حریق كالیفورنیا. اتهم ماهین نیوز وزارة الشؤون الخارجیة من المتحدث باسمها. لكن لم یكن هناك جواب! أجاب المتحدث على الأمر بطریقة مختلفة وقال: "لیس لدی خبرة فی إطلاق النار ، لذلك یمكننی القول إن الإیرانیین یمكنهم إطلاق النار بشكل أفضل!" لم أغیر جنسیتی للإجابة على هذا السؤال! تم إنشاء هذا الفضاء العالمی لتجاهل الحریق. لقد ذكرت عدة عوامل فی سؤالی: ألیست البلدان الأخرى مستعدة للتعاون؟ أو لیس لدیك التسهیلات لإرسالها إلى الولایات المتحدة لمساعدة شعب كالیفورنیا ، والمساعدة فی منع الحریق؟ أو جعل فخر الأمریكیین من المستحیل طلب المساعدة العالمیة ، ویعتقدون أنهم یستطیعون فقط: فهم لا یحتاجون إلى مساعدة الآخرین. أو على الإطلاق ، إنه یعكس الأخبار التی لا یفكر فیها أحد: اذهب بمساعدة من سكان كالیفورنیا. القضیة الثالثة هی أن الإیرانیین، فی أكثر، تقریبا ویحكم الروح الإیرانی للدولة، وأطلق علیها اسم الجنة أو الفردوس للمنطقة الفردوس على الأرض (الجنة)، لتوضیح لاعطاء إن رفض الدولة تقدیم المساعدة الضروریة ، أو طلب المساعدة من العالم ، یعنی عمدا حرق المنطقة لتدمیرها! ولیس هناك أی أثر للمزاج الإیرانی. بعد حرقه ، فإنه سیتم تغییر اسمه. مثل ما یحدث الآن فی الهند! حتى الآن ، تمت إعادة تسمیة الآلاف من الأسماء مثل أسماء الله أباد ، الهندوس والبوذیة لتلك المناطق. هناك ، بالطبع ، فرضیة رابعة: وهذه فرضیه ترامپیه! هدد الصعلوك ، متهما حاكم ولایة كالیفورنیا ، لخفض المیزانیة. بدأت مع وقف التبرعات إلى الأمم المتحدة ، ووقف العقوبات الإیرانیة الصینیة على وقف المساعدات المالیة الفلسطینیة. لا یكفی! الآن وصلت فی أمریكا. بطبیعة الحال ، إذا تم قطع هذه الأموال بشكل أكبر ، فسوف یتطور استقلال الدولة بشكل أسرع ، وسنرى وصول 51 دولة جدیدة فی أمریكا الشمالیة على الأقل. هذه هی القصة الاستكشافیة. لأن الأشخاص الذین صوتوا لصالح ترامپ ظنوا أنهم سیحصلون على میزانیة الولایات المتحدة لأنهم أثریاء! لكن "ترامب" لم یكتف بتوفیر التمویل الأمیركی ، بل قام بتقطیره لتمویل شركاتها.

Nümunə xilasetməçi!

Mən dedim ki, bu gün səhər 125 çağırdım, niyə California atəşini bağlamırsan? Harada deyirsiniz? Deyirdim ki, California, Meşə Firdovs! Qəzəbi pozmayın! Və telefonu kəsdi. Bir neçə dəqiqədən sonra yenə yanğınsöndürən oldum və dedim: Bu məsələ yanğın şöbəsinin müdiri ilə olacaqmı? Niyə dediyimi söylədi: niyə alovu bağlamaq üçün Kaliforniyaya getmədi? Dedi ki, oğlan, efendim və telefonu endir. Mən nə edəcəyəm Amerika xalqı ilə İran xalqı, İraq, Əfqanıstan və İndoneziya arasındakı fərq nədir? Sərhədsiz yanğınsöndürənlərin saytına gəldim! Heç bir beynəlxalq var idi. Bütün qurumların Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bir təməl daş və ya quruluşa sahib olmasına baxmayaraq, xilasedicilər istisna deyil. Yəqin ki, onlar da əsassızdırlar! Əlbəttə ki, beynəlxalq bir atəş tapıldı: beynəlxalq yanğınsöndürmə. İran ikinci sırada yer ala bilib. Bu, İran xilasedicilərinin təcrübəsini göstərir. Ancaq bu təcrübə Kaliforniya atəşini bağlamaq üçün istifadə edilmədiyi bir möcüzədir. Mahin News, Xarici İşlər Nazirliyini sözçüsü olaraq günahlandırdı. Ancaq cavab yox idi! Sözçüsü məsələni fərqli bir şəkildə cavablandırdı və dedi: "Məndə heç bir yanğın tecrübesi yoxdur, deməli, İranlılar daha yaxşı işləyə bilər!" Bu suala cavab vermək üçün millətimə dəyişməmişəm! Bu qlobal məkan yanğını görməmək üçün yaradılıb. Mənim sualımda bir sıra amillərdən danışdıq: Digər ölkələr əməkdaşlıq etməyə hazırdırmı? Və ya Kaliforniya xalqına kömək etmək və yanğın qarşısını almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları göndərmək üçün imkanlar yoxdur? Və ya amerikalıların qüruru qlobal yardım istəməmək üçün imkansız etdi və onlar yalnız edə bilərlər: başqalarının köməyinə ehtiyac yoxdur. Yoxsa heç kimin düşünməyəcəyi xəbərləri əks etdirir: Kaliforniyalıların köməyi ilə getmək. Üçüncü halda İran dövlət daha demək olar ki, İran soul idarə olunur ki, və bu yer üzündə (Cənnət) bir cənnət kimi region üçün Paradise ya Paradise adlı, göstərmək üçün Vermək Dövlətin lazımi köməyi təmin etməməsi və ya dünyadan yardım axtarmaqdan imtina etməsi məhv ediləcək ərazini qəsdən yanma deməkdir! İranlı əhval-ruhiyyənin izi yoxdur. Yandırıldıqdan sonra onun adını dəyişdirəcəkdir. İndi Hindistanda nə baş verir? İndiyə qədər minlərlə isim bu sahələr üçün Allahın adı, Hindu və Budist adları kimi adlandırılmışdır. Əlbəttə ki, dördüncü bir hipotez var və bu terpin fərziyyəsidir! Kaliforniyanın quberniyasını ittiham edən Tramp, büdcəni geri qaytarmaq üçün təhdid etdi. Birləşmiş Millətlər Fələstin, İran maliyyə kəsmək başladı və Çin sanksiyaların əldə etmək üçün bu maliyyə yardımı kəsilmiş olacaq. Kifayət deyil! İndi Amerikaya gəldi. Bu tropik hekayəsidir. Çünki Tramp üçün səs verən insanlar zəngin olduqları üçün ABŞ büdcəsinə sahib olacaqlar! Ancaq Tramp yalnız ABŞ-ın maliyyələşdirməsini təmin etmədi, lakin şirkətlərini maliyyələşdirmək üçün onu kəsdi.

نوع اخبار :
برچسب : آتش نشان نمونه!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :