ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
ایرانی ها توقع بالایی دارند، دوست دارند که ایران در همه چیز اول باشد! و اگر نبود آن را نقطه ضعف به حساب می اورند. البته تاریخ آن را ثابت کرده، ولی چندان لزومی در ان نیست. زیرا همه دنیا بشر هستند و هر کلنی انسانی، مزیت خاص خود را دارد که: برای ارتزاق آنها از سوی خداوند تعیین شده است. اینکه ما انتظار داشته باشیم: همه چیز را خودمان تولید کنیم، و همه را مصرف خودمان بکنیم! این نظریه خلاف شرع و عقل است. حتی در برخی مواضع، اول شدن خلاف قانون و یک نوع جرم محسوب می شود! مثلا دزدی و سرقت یا روسپیگری. اما متاسفانه برخی ها این جهت ها را رعایت نمی کنند! برای بهتر درک کردن موضوع، ما تاپ(اول) بودن را به چهار قسمت تقسیم می کنیم: اموری که عقل و دین آن را پسندیده باشد. اینها قهرمانان اسلامی و ملی نام می گیرند. پیشرفت در مرز دانش های مفید، هم از نظر ایرانی خوب است و هم اسلامی . ما به دانشمندانی چون ابن سینا، عمر خیام و دکتر چمران و دکتر بهشتی افتخار می کنیم. چون هم ایرانی بودند و هم اسلامی. اموری دیگری که فقط بعد ایرانی، یا فقط اسلامی ان مطرح است. مانند کوروش و داریوش، امیر کبیر و عضدالدوله دیلمی و. که میتوان به اولی نزدیک تر دانست. امور سوم این است که از نظر ایرانی و اسلامی هر دو مردود باشد. مانند استعمارگری و مزدوری بیگانگان، که هم از نظر هر ایرانی بد است، و هم ازنظر شرعی قابل قبول نیست. برخی کار ها هم ممکن است: از نظر اسلام بد باشد، ولی از نظر مردم عادی و یا ایرانی بودن بد نباشد: مانند مشروب خوردن یا مصرف مواد اعتیاد آور.  لذا برخی معتقدند در ایران آزادی نیست! چون نمی توانند مشروب خواری، یا فساد و فحشا انجام دهند! ضدانقلاب ایران اعم از منافقین و سلطنت طلب و تجزیه خواهان. در این موارد مشترک هستند. و از همین راه برای خود هوادار جمع کرده، یا تبلیغات خود را گسترش داده اند. آنها با این روش پول های مردم را می گیرند، و بجای آن وعده می دهند: اگر پیروز شدند، مشروبخواری را آزاد می کند! تجزیه طلب های مرزغربی ایران مانند: مرز مشترک با کردستان عراق، با این روش عضو گیری می کنند! همه کرد های عضو حزب دموکرات کردستان یا سازمان منافقین، به کار قاچاق مشروب از مرزها، و انتقال آن به مراکز کشوری مشغول هستند. هر بار هم که گرفتار می شوند، صدای سازمان ملل در می اید: که در ایران حقوق بشر رعایت نمی شود. در مرزهای شرقی، مواد مخدر شاخصه ضدانقلاب ایران است. همه آعضا آنها در سازمان های قاچاق مواد مخدر، عضو می شوند تا ضمن درآمد زایی برای سازمان مجاهدین، در صورت دستگیری، نفرت آنان از جمهوری اسلامی بیشتر شود! و با اینهمه عارت و چپاول و دزدی و قاچاق، حاضر نیستند یک دلار هزینه مردمی شود که: خود را فدایی آن می دانند! زیرا سیاست آنها سیاست نتانیاهو است، که ایرانی ها را جانوری می داند: که باید گرسنه نگهداشته شوند! لذا با هر اقدام عمرانی و رفاهی از سوی ایران هم، مقابله می کنند. بجز این گروههای مارکدار، برخی ها ندانسته! به حرکت معکوس عادت کرده اند. بجای تشویق یا حمایت مخترعان و مکتشفان، آنها را مسخره می کنند! به آنها می گویند در ایران نمانند!اینها هم رئیس شان ترامپ است، که می گوید ایران باید تحریم شود! تا به زانو در آید. این عده مزدور بی اجر و مزد آمریکا، برای زیر سوال بردن حاکمیت ایرانی هستند. اغلب آنها خود را اصلاح طلب می دانند! و از روی دلسوزی هم، پیشنهاد فرار مغزها را می دهند! نشانه اصلی این عمل هم، افتتاح حساب های خارجی! برای خودشان و آماده باش بودن: برای سفر خارج می باشد.

We do not need to be in the first place!

Iranians have high expectations, they like Iran to be the first! And if not, it would be a weak point. Of course, history has proved it, but it is not so necessary. Because the whole world is human, every human colony has its own particular advantage: it is determined by God for their conversion. What we expect: to produce everything ourselves, and to make everyone take our own! This theory is against Sharia and wisdom. Even in some positions, the first is illegal and a crime! For: example, robbery or prostitution. But unfortunately some do not follow these directions! To better understand the subject, we divide the top (first) into four parts: things that the wisdom and religion have liked. These are Islamic and national heroes. Progress on the frontiers of useful knowledge is both good and Islamic in terms of Iran. We are proud of such scholars as Ibn Sina, Omar Khayyam, Dr. Chamran and Dr. Beheshti. Because: they were both Iranian and Islamic. Other :things that are only Iranian dimension, or just Islamic. Like Kuroush and Dariush, Amir Kabir and Azd al-Dawlah Dilami and others. Which: can be closer to the former. The third issue is that both Iran and Islam are rejected. Such as colonialism and the mercenary of aliens, which: is both bad for every Iranian, and not religiously acceptable. Some things may be: Islam is bad, but it's not bad for ordinary people or Iranians: like drinking or consuming addictive substances. So some people believe that freedom is not in Iran! Because they cannot do alcoholism, corruption or prostitution! The: counter-revolution of Iran, including the hypocrites and monarchists and dissenters. These are common. And they have gathered themselves to this end or expanded their ads. They get people's money in this way, and promise instead: if they win, they will release the drink! The partisans of the western border of Iran, such as the common border with Iraqi Kurdistan, recruit this method! All Kurds of the Democratic Party of Kurdistan or the MKO are involved in smuggling liquor buses, and transferring them to national centers. Every time they get caught, the voice of the United Nations comes to light: Iran's human rights are not respected. On the eastern borders, drugs are the characteristics of Iran's counter-revolution. All of them are members of drug trafficking organizations, so as to generate income for the PMOI, if they are arrested, their hatred of the Islamic Republic will be greater! But with plunder and robbery and smuggling, they are not willing to pay a dollar for the people who are sacrificing themselves! Because their policy is Netanyahu's policy, which calls Iranians a beast: they must be kept hungry! Therefore, they are confronted by Iran with any developmental and welfare action. Except these branded groups, some do not know! Are: accustomed to reverse movement. Instead of cheering or supporting the inventors and explorers, they mock them! They say they are not in Iran! They are also their boss Shan Tramp, who says that Iran should be sanctioned! To: get to the knee. These American wicked mercenaries are for questioning Iranian sovereignty. Often they consider themselves reformist! And with compassion, they offer brain drain! The main symptom of this operation is the opening of foreign accounts! For yourself and being alert: to travel abroad.

لا نحتاج لأن نكون فی المقام الأول!

لدى الإیرانیین توقعات عالیة ، فهم یحبون إیران أن تكون الأولى! وإذا لم یكن الأمر كذلك ، فستكون نقطة ضعف. بالطبع ، أثبت التاریخ ذلك ، لكنه لیس ضروریًا. لأن العالم كله إنسان ، كل مستعمرة إنسانیة لها میزتها الخاصة: فهی تحدد من قبل الله لتحویلها. ما نتوقعه: أن ننتج كل شیء بأنفسنا وأن نجعل الجمیع یتخذون مصلحتنا! هذه النظریة ضد الشریعة والحكمة. حتى فی بعض المواقف ، الأولى غیر قانونیة وجریمة! على سبیل المثال ، السرقة أو الدعارة. لكن للأسف البعض لا یتبعون هذه التوجیهات! لفهم الموضوع بشكل أفضل ، نقسم القمة (أولاً) إلى أربعة أجزاء: الأشیاء التی أحبها الحكمة والدین. هؤلاء هم أبطال إسلامیون ووطنیون. التقدم على حدود المعرفة المفیدة هو جید وإسلامی على حد سواء من حیث إیران. نحن فخورون بعلماء مثل ابن سینا ​​، عمر خیام ، دكتور جمران والدكتور بیشتی. لأنهم كانوا إیرانیین وإسلامیین. أشیاء أخرى لیست سوى البعد الإیرانی ، أو مجرد إسلامیة. مثل كوروش وداریوش وأمیر كبیر وعضد الدولة دلامی وغیرهم. والتی یمكن أن تكون أقرب إلى السابق. القضیة الثالثة هی أن إیران والإسلام مرفوضان. مثل الاستعمار والمرتزقة للأجانب ، وهو أمر سیء لكل إیرانی ، ولیس مقبولاً دینیاً. قد تكون بعض الأمور: الإسلام سیء ، لكنه لیس سیئًا بالنسبة للناس العادیین أو الإیرانیین: مثل شرب أو استهلاك مواد مسببة للإدمان. لذلك یعتقد بعض الناس أن الحریة لیست فی إیران! لأنهم لا یستطیعون الإدمان على الكحول أو الفساد أو الدعارة! الثورة المضادة لإیران ، بما فی ذلك المنافقین والملكیین والمعارضین. هذه شائعة. وقد تجمعوا لهذه الغایة أو توسیعوا إعلاناتهم. فهم یحصلون على أموال الناس بهذه الطریقة ، ویعدون بدلاً من ذلك: إذا فازوا ، فسوف یطلقون الشراب! إن أنصار الحدود الغربیة لإیران ، مثل الحدود المشتركة مع كردستان العراق ، یجندون هذه الطریقة! جمیع الأكراد فی الحزب الدیمقراطی الكردستانی أو منظمة مجاهدی خلق یشاركون فی تهریب الحافلات الكحولیة ، ونقلهم إلى المراكز الوطنیة. فی كل مرة یتم القبض علیهم ، یظهر صوت الأمم المتحدة: حقوق الإنسان فی إیران لا تُحترم. على الحدود الشرقیة ، المخدرات هی خصائص الثورة المضادة فی إیران. جمیعهم أعضاء فی منظمات تهریب المخدرات ، وذلك لتولید الدخل لمنظمة مجاهدی خلق الإیرانیة ، إذا تم القبض علیهم ، فإن كراهیتهم للجمهوریة الإسلامیة ستكون أكبر! لكن مع النهب والسرقة والتهریب ، فهم لیسوا مستعدین لدفع دولار للناس الذین یضحون بأنفسهم! لأن سیاستهم هی سیاسة نتنیاهو ، التی تدعو الإیرانیین إلى وحش: یجب أن یبقوا جائعین! لذلك ، تواجههم إیران بأی عمل تنموی ورفاه. باستثناء هذه المجموعات ذات العلامات التجاریة ، والبعض لا یعرف! اعتادوا على الحركة العكسیة. بدلاً من التشجیع أو دعم المخترعین والمستكشفین ، یسخرون منهم! یقولون إنهم لیسوا فی إیران ، بل هم أیضا رئیسهم شان ترامب ، الذی یقول إنه یجب فرض عقوبات على إیران! للوصول الى الركبة. هؤلاء المرتزقة الأشرار الأمریكیون هم لاستجواب السیادة الإیرانیة. وغالبا ما یعتبرون أنفسهم إصلاحیین! ومع الشفقة ، فإنها توفر هجرة العقول! یتمثل العرض الرئیسی لهذه العملیة فی فتح الحسابات الأجنبیة! لنفسك ویجری تنبیه: للسفر إلى الخارج.

Bizə ilk növbədə olmaq lazım deyil!

İranlılar yüksək gözləntilərə malikdirlər, İranı birinci olmaq istəyirlər! Və yoxsa, zəif bir nöqtə olardı. Əlbəttə, tarix bunu sübut etdi, amma bu, vacib deyil. Bütün dünya insan olduğundan, hər bir insan koloniyasının özünün xüsusi üstünlüyü var: onların Allahı onların dönüşümünə görə təyin edir. Gözlədiyimiz şeylər: özümüzü hər şeyin özü yaratmaq və hər kəsin özümüzü qəbul etməkdir! Bu nəzəriyyə Şəriət və hikmətə qarşıdır. Bəzi vəzifələrdə olsa da, birincisi qanunsuzdur və cinayətdir! Məsələn, soyğunçuluq və ya fahişəlik. Amma təəssüf ki, bəziləri bu istiqamətlərə əməl etmir! Mövzu daha yaxşı başa düşmək üçün üstü (ilk) dörd hissəyə ayırırıq: hikmət və din sevdiyi şeylər. Bunlar islam və milli qəhrəmanlardır. Faydalı biliklərin sərhədləri üzərində irəliləyiş İran baxımından yaxşıdır və İslamdır. İbn Sina, Omar Xayyam, Dr Chamran və Dr. Beheşti kimi alimlərdən qürur duyuruq. Çünki həm İran, həm də İslam idi. Yalnız İranın ölçüsü və ya yalnız İslam olan digər şeylər. Kuruş və Dariuş, Əmir Kabir və Azd əl-Dəvələ Dilami və başqaları kimi. Keçmişə daha yaxın olan şey. Üçüncü məsələ isə İranın, həm də İslamın rədd edilməsidir. Siyasi müstəmləkəçilik və xaricilərin hamısı, hər bir İran üçün də pisdir və dini cəhətdən məqbul deyil. Bəzi şeylər ola bilər: İslam pisdir, ancaq adi insanlar və ya İranlılar üçün pis deyil: asılılıq maddələrini içmək və ya istehlak etmək kimi. Bəziləri inanırlar ki, azadlıq İranda deyildir! Çünki onlar alkoqolizm, korrupsiya və ya fahişəlik edə bilməzlər! İranın əks-inqilabı, münafiqlər, monarxistlər və müxaliflər də daxil olmaqla. Bunlar ümumi. Və bu məqsədlə özlərini yığdılar və ya reklamlarını genişletdilər. İnsanların pullarını bu yolla alırlar və əvəzinə söz verirlər: qazandıqları halda, içkini azad edəcəklər! İranın qərb sərhədinin partiyası, məsələn, İraq Kürdüstanı ilə olan ümumi sərhəd bu üsulu qəbul edir! Kürdüstan Demokrat Partiyasının və ya MKO-nun bütün Kürdləri maye avtobusların qaçaqmalçılığına cəlb olunur və onları milli mərkəzlərə ötürürlər. Hər dəfə tutulduqda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səsi işıqlandırır: İranın insan hüquqları hörmətsizdir. Şərq sərhədlərində narkotiklər İranın əks-inqilabının xüsusiyyətləridir. Bütün bunlar narkotik ticarəti edən təşkilatların üzvüdür və PMOI üçün gəlir əldə etmək üçün həbs olunarsa, İslam Respublikasına qarşı nifrət daha böyük olacaq! Ancaq talan, quldurluq və qaçaqmalçılıqla, özlərini qurban verən insanlar üçün bir dollar ödəmək istəmirlər! Çünki onların siyasəti Netanyahu siyasətidir ki, İranlıları bir heyvanı çağırır: onlar ac qaldırılmalıdır! Ona görə də İranın inkişafı və rifahı ilə hər hansı bir hərəkətlə qarşılaşırlar. Bu markalı qruplar istisna olmaqla, bəziləri bilmirlər! Hərəkəti tərsinə çevirdik. Möcüzələr və araşdırıcıları təzələmək və ya dəstəkləmək əvəzinə, onları istehza edirlər! Onlar İranda deyil deyirlər! Onlar da İranın sanksiya verilməsi lazım olduğunu söyləyən müdiri Şan Trampdır! Diz almaq üçün. Bu Amerikalı pis əvəzlər İranın suverenliyini sorğulamaq üçün. Çox vaxt özlərini islahatçı hesab edirlər! Şəfqətlə, beyin drenajını təklif edirik! Bu əməliyyatın əsas simptomu xarici hesabların açılmasıdır! Özünüz üçün və xəbərdarlıq: xaricə səyahət etmək.

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها : لازم نیست در همه چیز اول باشیم!،
لینک ها :
جمعه 3 خرداد 1398 04:09 ب.ظ
http://casinoslots.us.org/ - hyper casinos rivers casino <a href="http://casinoslots.us.org/">online casino real money</a>
جمعه 3 خرداد 1398 02:24 ب.ظ
qmwucatbytsj payday loans san antonio tx <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans without checks</a> ez payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">legitimate payday loans online</a>
جمعه 3 خرداد 1398 02:24 ب.ظ
hbjdzxradtih online payday loans florida <a href=http://rentechpaydayloans.com/>a payday loan</a> money tree payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans california</a>
جمعه 3 خرداد 1398 01:13 ب.ظ
vwswktwpeqre payday loans el paso tx <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans no credit</a> payday loan places <a href="http://rentechpaydayloans.com/">instant payday loans</a>
جمعه 3 خرداد 1398 01:13 ب.ظ
tjzcppcxyelb payday loans in va <a href=http://rentechpaydayloans.com/>pls payday loan</a> payday loans without checks <a href="http://rentechpaydayloans.com/">ez payday loans locations</a>
جمعه 3 خرداد 1398 12:12 ب.ظ
http://listplayonlinecasino.com/ - money slots free casino games <a href="http://listplayonlinecasino.com/">website dieses benutzers besuchen</a>
جمعه 3 خرداد 1398 05:20 ق.ظ
http://playlistredcasino.com/ - slots for real money este enlace se abrira en una ventana nueva nline casino <a href="http://playlistredcasino.com/">bovada casino</a>
جمعه 3 خرداد 1398 04:36 ق.ظ
http://toptopcasinoonline.com/ - vegas slots online konami royal river casino <a href="http://toptopcasinoonline.com/">online casino payment methods</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 08:52 ب.ظ
vizarsin o cialis [url=http://www.cialislet.com/]online cialis[/url] le cialis est-il dangereux pour
la santé.
پنجشنبه 2 خرداد 1398 12:19 ب.ظ
http://usaonline-casino.us.org/ - gambling sites gsn casino on facebook <a href="http://usaonline-casino.us.org/">online casinos gzakg</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 04:32 ق.ظ
http://goplayonlinecasinos.com/ - onli ne casino golden nugget online casino <a href="http://goplayonlinecasinos.com/">slot online vegas casino games</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 01:31 ق.ظ
http://gogionlinecasino.com/ - hyper casinos online casino games free <a href="http://gogionlinecasino.com/">bigfish casino online games</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 07:04 ب.ظ
http://casino-online.us.org/ - online slots pay by phone bill vegas casino slots <a href="http://casino-online.us.org/">online slots vegas style</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 06:18 ب.ظ
http://casinoslotsgambling24.com/ - free slots casino games caesars online casino free casino games no download <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">free penny slots online</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 05:12 ب.ظ
http://freecasinogames.us.org/ - best online casinos world class casino slots masque <a href="http://freecasinogames.us.org/">online casino npeyh</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 08:31 ق.ظ
http://24casinousaonline.com/ - play casino slots casino games free <a href="http://24casinousaonline.com/">free online casino games and slots</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 02:46 ق.ظ
http://casinoslots.us.org/ - casino game las vegas free penny slots <a href="http://casinoslots.us.org/">free casino games slot machines</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:43 ق.ظ
http://7realonlinecasinos.com/ - foxwoods casino online slots high five casino slots <a href="http://7realonlinecasinos.com/">casinos in iowa</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:10 ق.ظ
http://bestcasino365us.com/ - online slots american express casino slot machine games <a href="http://bestcasino365us.com/">online slots 5 pound deposit</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 07:39 ق.ظ
http://almeidacorp.com - is there a generic drug for viagra viagra online canadian pharmacy <a href="http://almeidacorp.com/#">cvs generic viagra</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 03:33 ق.ظ
irgdfyxnhoqu texas payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>bad credit installment loans not payday loans</a> payday loans nyc <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday cash loans</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 12:37 ق.ظ
http://us24casinoonline.com/ - free bets grand national online casino bonus ohne einzahlung <a href="http://us24casinoonline.com/">casino games online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 09:37 ب.ظ
http://onlinecasino365list.com/ - big fish casino online casino reviews <a href="http://onlinecasino365list.com/">hyper casinos</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 08:27 ب.ظ
oqtbtoxviuod payday loan store <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans with debit card</a> online payday loan lenders <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 06:33 ب.ظ
yporqszwfjbl payday online loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans austin</a> payday loans no credit check <a href="http://rentechpaydayloans.com/">online payday loans texas</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 02:49 ب.ظ
http://usa77www.com - best online pharmacy viagra online uk <a href="http://usa77www.com/#">canadian pharmacy online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 01:36 ب.ظ
http://viagravkash.com - where to buy viagra cheap viagra plus <a href="http://viagravkash.com/#">buy viagra online without prescriptions</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 12:34 ب.ظ
http://viagraoahvfn.com - sildenafil generic vs viagra viagra spam <a href="http://viagraoahvfn.com/#">best place to buy generic viagra</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 02:16 ق.ظ
http://holidayrentallorgues.com - is it legal to buy viagra online viagra <a href="http://holidayrentallorgues.com/#">best place to buy viagra online</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 10:04 ب.ظ
http://cialisckajrhd.com/ - how to buy cialis in canada what is tadalafil <a href="http://cialisckajrhd.com/">buy cialis online cheap uk</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :