ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 25 آبان 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

علوم انسان بسیار زیاد و متفاوت است، آنطور که در قران آمده، همه علوم به انسان داده شده! ولی انسان ها به آن بی توجه هستند. لذا تنها بخشی از ان را بیاد می اورند، یا به آن عمل می کنند. این بخش رابطه مستقیمی با حواس ظاهری انسان دارد. برخی معتقدند علوم شامل آن بخشی است که از طریق حواس پنجگانه بدست می آید، قابل تجربه و مشاهده می باشد. برخی دیگر حواس انسان را بیشتر از 5تا می دانند، و علوم را به علوم عقلی و نقلی تقسیم می کنند. و شناختی که از طرف عقل هم باشد، قبول می کنند. اما واقعیت آن است که علوم دامنه بسیار گسترده ای دارد، که میتوان آن بخشی را که ما قبول می کنیم، علوم آشنا و بقیه را علوم غریبه دانست. اکثر پیشرفت های انسان، به وسیله علوم غریبه است. به همین دلیل آن را از دسترس مردم خارج می کنند، تا فقط خودشان بهره ببرند. علوم غریبه غالبا از طریق: ارتباط مستقیم با خداوند به دست می آید، و برای مردم عادی عجیب و غریب است. مثلا می گویند ابن سینا، هروقت به مشکل علمی برخورد می کرد، دو رکعت نماز می خواند، نور علم به قلب او می رسید، و راه حل را پیدا می کرد. در زمان ما سودجویی وارد این علم شد، بطوریکه برای دور کرن مردم، مکتب مادیگرایی تاسیس شند! به مردم گفتند جز ابن چند روز زندگی، و استفاده از آب و غذا و رفتار مانند حیوانات، چیز دیگری نیست! مردم را به آخور  بستند و خودشان دنبال پیشرفت رفتند. برای همین است که در کشورهای کمونیستی، از همه جا بیشتر علم پیشرفت کرد. زیرا مردم کمتر مزاحم کار انها می شدند. و به اسرار آنها کاری نداشتند. آنها هم با استفاده از علوم غریبه، همه امور را در دست گرفتند. تئوری بعد چهارم که از سوی انیشتین، مطرح شد نمونه آن است. هرچه از او می پرسیدند متوجه نمی شدند! عاقبت انیشتین گفت من خودم هم نمی دانم چه می گویم! البته میدانست ولی برای راحتی از دست مردم این را گفت! همانطور که جسم دارای جرم است، روح و عوامل دیگر هم وجود دارد، که ممکن است دارای جرم نباشند. آن را انرژی نام گذاشت. تبادل بین این دو آنقدر وسیع است، که به صفر نزدیکتر می شود! یعنی در انرژی هیچ جرمی دیده نمی شود. بطور مثال عده ای تصور می کردند: الکترون ها و پروتون ها جرم دارند، لذا جدول مندلیف را تکمیل کردند. اما وقتی میکروسکپهای الکترونیکی اختراع شد، و الکترون را تصویر برداری کرد، چیزی بنام جسم در ان ندید! بلکه خود الکترون هم مانند اتم، دارای فضای بزرگی بود که: به اربیتال معروف شد. لذا اساس جرم و ماده زیر سوال رفت. چون فقط حرکت دیدند. که به نظریه ملاصدرا حرکت جوهری بود. یعنی حرکت در اثر سرعت زیاد، سخت می شود و ما آن را ماده می نامیم! ریز ماده وجود ندارد، بلکه همه ماده از حرکت درست شده است. و این تئوری ها انسان را به وجود: روح و ملائکه هدایت کرد. و دانشمندان اصلی فهمیدند گفتار انبیا درست است، و لجبازی آنها موضوع را پوشانده بود. لذا به سراغ خدا و ملائکه و روح رفتند! و به کمک آنها مشکلات بشر را، یکی پس از دیگری حل کردند، یا در واقع اختراع نمودند! همه مخترعان اذعان دارند که: تحقیقات آنها بی نتیجه بوده، یا در نهایت به نتایج دیگری می رسید! مثلا فلمینگ دنبال اختراع چیز دیگری بود، به کشف پنی سیلین نایل آمد. اختراع اینترنت و فضای مجازی هم از همین دست است، با دستیابی به قوانین غیر مادی، فضاهای جدیدی کشف کنند. قبلا که قدرت هر حافظه کامپیوتر یک بیت بود، با این کشف ها به مگابایت یا ترابایت افزایش پیدا کرد. چون خاصیت بعد چهارم استفاده کردند. چون امواج نه زمان می شناسند نه مکان، بلکه در همه جا، و همه زمان ها هستند!

Sciences stranger

The human sciences are very different and different, as in the Quran, all sciences are given to man! But humans do not care about it. Therefore, they only remember part of it or act it. This section is directly related to human apparent senses. Some believe that science consists of the part that is acquired through the senses of the five, is experienced and observable. Others consider human senses more than five, and divide science into rational and transcendental sciences. And the cognition that comes from reason is accepted. But the reality is that the science has a very broad domain, which can be understood as the science we are familiar with, and the rest are considered to be strangers. Most human progress is by the science of the stranger. For this reason, it will be taken out of the reach of the people to benefit them only. The science of strangers is often obtained through: direct contact with God and it is strange to ordinary people. For example, say that Avicenna, whenever he encountered a scientific problem, prayed for two Rak'ats, the light of science came to his heart, and he found the solution. In our time, profits came to this science, so that for the people of Kerman, the school of materialism was established! They told people how many days of life, and the use of water and food and behavior like animals, is nothing else! They closed the people to the manger and they went on to progress. That is why in the communist countries, science has progressed everywhere. Because: the people were less disturbing to work. And they did not do anything about their secrets. They also took all the affairs with the use of strange sciences. An example: of the fourth dimension theory proposed by Einstein. What they asked him did not understand! Einstein's sequel said I myself do not know what I'm saying! Of course, he knew this, but for the sake of comfort, he said this! As the body is mass, there is also a spirit and other factors, which may not be mass. Called it energy. The exchange between the two is so wide, that it is closer to zero! There is no mass in energy. For example, some people thought: electrons and protons are mass, so they completed the Mendeleev table. But when electronic microscopes were invented, and they photographed the electron, there was no object called the object! But the electron itself, like the atom, had a large space: it became known as the orbital. So the basis of crime and matter was questioned. Because they just saw the move. Which: was a major move to Mulla Sadra's theory. It means that the motion will be difficult due to the speed, and we call it matter! There is no fine material, but all matter is made out of motion. And these theories led man to existence: the spirit and the angels. And the main scholars realized that the prophets were correct, and their plots had covered the subject. So they went to God and angels and souls! And with their help, they solved human problems, or even invented one after another! All inventors acknowledge that their research was fruitless, or eventually yielded other results! For example, Fleming sought to invent discovered penicillin. The invention of the Internet and cyberspace is the same, by discovering non-material laws, discovering new spaces. Previously, the power of each computer's memory was a bit, with these discoveries increased to MB or terabyte. Because: they used the fourth dimension. Because waves know not time, not places, but everywhere, and all times!

علوم غریبة

إن العلوم الإنسانیة مختلفة ومختلفة ، كما هو الحال فی القرآن الكریم ، تُعطى جمیع العلوم للإنسان! لكن البشر لا یهتمون بذلك. لذلك ، یتذكرون فقط جزء منه أو یتصرفون فیه. یرتبط هذا القسم ارتباطًا مباشرًا بالحواس البشریة الظاهرة. یعتقد البعض أن العلم یتكون من الجزء الذی یتم الحصول علیه من خلال حواس الخمسة ، هو من ذوی الخبرة ویمكن ملاحظته. یعتبر آخرون الحواس البشریة أكثر من خمسة ، وتقسم العلوم إلى علوم عقلانیة ومتسامیة. یتم قبول الإدراك الذی یأتی من العقل. لكن الحقیقة هی أن العلم له مجال واسع للغایة ، یمكن فهمه على أنه العلم الذی نعرفه ، والباقی یعتبر غرباء. معظم التقدم البشری هو من علم الغرب. لهذا السبب ، سیتم إخراجها من متناول الناس لیستفیدوا أنفسهم فقط. غالباً ما یتم الحصول على علم الغرباء من خلال: الاتصال المباشر مع الله ، وهو أمر غریب بالنسبة للناس العادیین. على سبیل المثال ، لنفترض أن ابن سینا ​​، كلما واجه مشكلة علمیة ، صلى من أجل ركعتین ، جاء ضوء العلم إلى قلبه ، ووجد الحل. فی عصرنا ، جاءت الأرباح إلى هذا العلم ، بحیث أنه بالنسبة لشعب كرمان ، تأسست مدرسة المادیة! أخبروا الناس عن عدد أیام الحیاة ، واستخدام الماء والطعام والسلوك مثل الحیوانات ، لا شیء آخر! أغلقوا الناس على المذود وواصلوا التقدم. لهذا السبب فی العلوم الشیوعیة ، تقدم العلم فی كل مكان. لأن الناس كانوا أقل إزعاجًا للعمل. ولم یفعلوا أی شیء بشأن أسرارهم. كما أخذوا كل الأمور باستخدام علوم غریبة. مثال على نظریة البعد الرابع التی اقترحها آینشتاین. ما سألوه لم یفهم! قال تكملة أینشتاین أنا نفسی لا أعرف ما أقوله! بالطبع ، كان یعرف هذا ، ولكن من أجل الراحة ، قال هذا! بما أن الجسم هو كتلة ، هناك أیضا روح وعوامل أخرى ، والتی قد لا تكون كبیرة. یطلق علیه الطاقة. التبادل بین الاثنین واسع جدا ، أنه أقرب إلى الصفر! لا یوجد كتلة فی الطاقة. على سبیل المثال ، یعتقد بعض الناس: الإلكترونات والبروتونات هی كتلة ، لذلك أكملوا جدول Mendeleev. ولكن عندما تم اختراع المجاهر الإلكترونیة ، وقاموا بتصویر الإلكترون ، لم یكن هناك كائن یدعى الجسم! لكن الإلكترون نفسه ، مثل الذرة ، كان لدیه مساحة كبیرة: أصبح یعرف باسم المدار. لذلك تم التشكیك فی أساس الجریمة والمادة. لأنهم رأوا الحركة. وهو ما كان خطوة كبیرة إلى نظریة ملا صدرة. هذا یعنی أن الحركة ستكون صعبة بسبب السرعة ، ونحن نطلق علیها الأمر! لا توجد مادة دقیقة ، ولكن كل المادة مصنوعة خارج الحركة. وقادت هذه النظریات الإنسان إلى الوجود: الروح والملائكة. وأدرك العلماء الرئیسیون أن الأنبیاء كانوا على صواب ، وأن مؤامراتهم غطت الموضوع. لذلك ذهبوا إلى الله والملائكة والأرواح! وبمساعدتهم ، حلوا مشاكل الإنسان ، أو حتى اخترعوا واحدا تلو الآخر! یقر جمیع المخترعین بأن بحثهم كان بلا جدوى ، أو أفضى فی النهایة إلى نتائج أخرى! على سبیل المثال ، سعى فلمینگ لابتكار آخر ، اكتشف البنسلین. اختراع الإنترنت والفضاء السیبرانی هو نفسه ، من خلال اكتشاف القوانین غیر المادیة ، واكتشاف مساحات جدیدة. فی السابق ، كانت قوة ذاكرة كل كمبیوتر صغیرة ، مع زیادة هذه الاكتشافات إلى میغابایت أو تیرابایت. لأنهم استخدموا البعد الرابع. لأن الموجات لا تعرف الوقت ، لا الأماكن ، ولكن فی كل مكان ، وكل الأوقات!

Elm qəribi

İnsan elmləri çox fərqli və fərqlidir, çünki Quranda olduğu kimi bütün elm insanlara verilir! Amma insanlar bununla maraqlanmırlar. Buna görə də, yalnız bir hissəsini xatırlayır və ya hərəkət edirlər. Bu bölmə doğrudan insan hissləri ilə əlaqələndirilir. Bəziləri elmin beş hissə hissəsi ilə əldə edilən hissədən ibarət olduğunu düşünür, təcrübəli və müşahidə edilə bilər. Digərləri beş hissədən çox insanın duyğularını düşünür və elmləri rasional və transandantal elmlərə bölünür. Və səbəbdən gələn idrak qəbul edilir. Amma əslində elmin bildiyimiz elm kimi başa düşülə bilən çox geniş bir domen var və qalanları isə kənar sayılır. İnsanların çoxu irəliləyiş yabancının elmidir. Bu səbəbdən, insanların yalnız özləri üçün faydalana biləcəyi bir yerdən çıxarılacaq. Yabancılar elmi tez-tez əldə edilir: Allahla birbaşa təmas və adi insanlar üçün qəribədir. Məsələn, Avicenna, elmi bir problemlə üzləşdiyi zaman, iki Rakat üçün dua etdiyini söyləyərək, elmin işığı onun ürəyinə gəldi və həll tapdı. Kermen xalqı üçün materializm məktəbi yaradıldığı üçün, bizim zamanımızda bu mənfəət gəldi! İnsanlara neçə gün həyat verdiyini və su, yemək və heyvan kimi davranışların istifadəsi başqa bir şey deyil! Onlar xalqı bağladılar və irəliləməyə başladılar. Buna görə kommunist ölkələrdə elm hər yerdə irəliləyir. Çünki insanlar işləmək üçün daha az narahat idi. Və onların sirləri haqqında bir şey etmədilər. Onlar da qəribə elmlərdən istifadə edərək bütün işləri aparmışlar. Eynşteyn tərəfindən təklif edilən dördüncü ölçülü nəzəriyyənin bir nümunəsi. Ona soruşduqları şeyləri anlamadı! Eynşteynin davamı mən dediyim şeyləri özümə bilmirəm! Əlbəttə ki, bunu bilirdi, amma rahatlıq üçün bunu söylədi! Bədən kütlə olduğundan, kütləvi ola bilməyəcək bir ruh və digər amillər var. Enerji deyildi. İki arasındakı mübadilə çox geniş, sıfıra yaxındır! Enerjidə kütlə yoxdur. Məsələn, bəzi insanlar düşünürdülər: Elektronlar və protonlar kütləsidir, onlar Mendeleyev stolunu tamamlayırlar. Lakin elektron mikroskoplar ixtira edildikdə və elektronları şəkilləndirdikdə, obyektin adı verilən bir obyekt yox idi! Lakin elektronun özü, atom kimi, böyük bir yerə malikdir: orbital kimi tanındı. Beləliklə cinayət və maddənin əsasları sorğulandı. Çünki yalnız hərəkət gördük. Mulla Sadranın nəzəriyyəsinə əsaslanan bir hərəkətdir. Bu, hərəkətin sürətə görə çətin olacağına və bunun əhəmiyyətini zənn edirəm. Heç bir gözəl material yoxdur, amma bütün məsələ hərəkətdən kənarlaşdırılır. Bu nəzəriyyələr insanı varlığa gətirdi: ruh və mələklər. Və əsas alimlər peyğəmbərlərin doğru olduğunu başa düşdilər və onların sahələri mövzunu əhatə etdilər. Onlar Allaha, mələklərə və canlarına getdilər! Onların köməyi ilə onlar insan problemlərini həll edib, hətta bir-birinin ardınca ixtira etdilər! Bütün ixtiraçılar araşdırmalarının nəticəsiz olduğunu və nəticədə digər nəticələr verdiyini qəbul edirlər! Məsələn, Fleminq başqa bir ixtira etmək istədi, penisilini aşkar etdi. İnternet və kiberməkanın ixtirası qeyri-maddi qanunları aşkar edərək, yeni boşluqlar aşkar edərək eynidır. Əvvəllər hər bir kompüterin yaddaşının gücü bir az idi, bu kəşflər MB və ya terabayt səviyyəsinə yüksəldi. Çünki dördüncü ölçüsü istifadə edirdi. Dalğalar vaxt deyil, yerləri deyil, hər yerdə və hər zaman bilirlər!

نوع اخبار :
برچسب ها : علوم غریبه،
لینک ها :
پنجشنبه 2 خرداد 1398 11:00 ب.ظ
rcdbfokgedqe first payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans san antonio tx</a> payday loans no credit check <a href="http://rentechpaydayloans.com/">i need a payday loan immediately</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 07:14 ب.ظ
ljchjwxsjlft payday loans online no credit check instant approval <a href=http://rentechpaydayloans.com/>rise payday loan</a> payday loans hawaii <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans el paso</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 04:17 ب.ظ
fsvazulyexbf payday loans in pa <a href=http://rentechpaydayloans.com/>consolidate payday loans</a> online payday loans for bad credit <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday online loans</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 10:36 ق.ظ
eelqzikbqgwj legit online payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>texas car title and payday loan</a> payday loans in sc <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loan definition</a>
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 05:21 ق.ظ
hv2yt57 fast payday loans online
http://loandayfastgo.com/ - how to get a payday loan without a bank account
online payday loans louisiana
<a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans chicago
</a> payday loans open on sunday near me
جمعه 13 اردیبهشت 1398 10:00 ب.ظ
re9pk6m payday loans open on sunday near me
http://loandayfastgo.com/ - payday loans online direct lenders only no teletrack
online payday loans ohio
<a href="http://loandayfastgo.com/">bad credit payday loans
</a> direct payday loan lenders
جمعه 13 اردیبهشت 1398 12:51 ب.ظ
ktrlebf payday loan alternative
<a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans that don t require a checking account
</a> texas car title and payday loans
<a href="http://loandayfastgo.com/">payday loan alternative
</a> cheap payday loans
http://loandayfastgo.com/
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 11:41 ب.ظ
fzsubow payday loans guaranteed approval
<a href=http://loandayfastgo.com/>direct lender payday loan
</a> payday loans direct lender
<a href="http://loandayfastgo.com/">quick payday loans
</a> low interest payday loans
http://loandayfastgo.com/
یکشنبه 18 فروردین 1398 12:34 ب.ظ
i http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; enough cialis quando si
assume Cialis Online Pharmacy and cialis usa.
چهارشنبه 22 اسفند 1397 01:04 ق.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]buy cialis online[/url] http://cialsonlinebei.com cialis online
دوشنبه 20 اسفند 1397 09:29 ب.ظ
effets secondaires tadalafil cialis
http://cialisbprx.com/ - http://cialisbprx.com/
anwendung cialis 5mg
generic cialis online
tadalafil cialis 200mg
[url=http://cialisbprx.com]http://cialisbprx.com/[/url]
cialis e prostatectomia radicale
سه شنبه 14 اسفند 1397 06:49 ق.ظ
p http://cialislex.com/ cialislex.com, what
makes tadalafil not work buy generic cialis cialis online build up tolerance to tadalafil
جمعه 10 اسفند 1397 06:41 ق.ظ
thuoc xit thay the sildenafil http://vagragenericaar.org old man using viagra with escort.
چهارشنبه 8 اسفند 1397 03:25 ب.ظ
what is the generic viagra [url=http://www.doctor7online.com/]viagra[/url] when can you not take viagra
شنبه 8 دی 1397 10:27 ق.ظ
sildenafil is an example of a monopoly formed because of http://triviagra.com/ why
cialis is better than sildenafil viagra how to get viagra over the counter
دوشنبه 3 دی 1397 06:24 ب.ظ
how to get maximum benefit from viagra http://viagragenupi.com what happens
if you keep taking viagra
دوشنبه 3 دی 1397 01:14 ب.ظ
rxgvkbvv tadalafil 5 mg pareri http://cialissom.com lowest price
for cialis 10 mg buy cialis qual'è la differenza tra il tadalafil e viagra
چهارشنبه 28 آذر 1397 07:25 ب.ظ
FaithRenner cialis prescription cialis without prescription cialis
esami sangue [url=http://buyscialisrx.com]cheap cialis online[/url]
سه شنبه 20 آذر 1397 04:47 ب.ظ
melanger levitra et cialis http://www.cialislet.com/ online cialis.
formula quimica de cialis.
شنبه 17 آذر 1397 04:58 ب.ظ
dolor de piernas por tomar tadalafil http://genericalis.com come si
prende tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 03:18 ب.ظ
check this site out Viagra buy Online discount generic viagra [url=https://www.bioshieldpill.com/]buy viagra new york[/url]
جمعه 9 آذر 1397 08:35 ب.ظ
f http://cialisps.com/ generic cialis
welche nebenwirkungen hat cialis
generic cialis Online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:58 ق.ظ
where can i buy sildenafil in sri lanka
Cheap Viagra
what is a normal sildenafil dose
[url=http://viagrapid.com]http://viagrapid.com[/url]
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:20 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]viagrauga.com[/url] sildenafil healthy male viagrauga.com
سه شنبه 6 آذر 1397 02:32 ب.ظ
viagra for young males [url=http://viagrabs.com]viagra online pharmacy[/url] what time of day should i
take viagra.
شنبه 3 آذر 1397 07:37 ق.ظ
herbal sildenafil malaysia
viagra generic availability
cialis dose compared to sildenafil
[url=http://viagrarow.com]generic viagra
at walmart[/url]
پنجشنبه 1 آذر 1397 12:47 ب.ظ
tadalafil viagra levitra better http://cialisle.com tempi di assunzione cialis.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :