ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 21 آبان 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
نتیجه تصویری برای مهندس غلامرضا اربابی
مهندس غلامرضا اربابی نخبه ایرانی تحصیلکرده آمریکا بود، که در سال 1356 تصمیم به بازگشت می گیرد. اما رژیم ستمشاهی وی را به جرم کمونیست بودن! دستگیر و راهی زندان ساواک می کند. شاید حوالی ظهر بود که درب: سلول انفرادی من باز شد و: مهندس اربابی را (که من از قبل هم شهرت او را شنیده بودم) دیدم. خیلی زود صحبت را آغاز کردیم، از او پرسیدم برای چه دستگیر شدی؟ که ماجرا را گفت. منهم گفتم که: در مسجد الهادی سه شب ماه رمضان سخنرانی کردم، و مرا تعقیب و دستگیر نمودند. وی نبوغ زیادی داشت و یکی از آنها، نوشتن کتاب های زیادی در باره تله پاتی بود. ضمن اینکه وی با استفاده از این روش، میتوانست بیسوادان را شش ماه باسواد کند. (هنوز هم گروه فرهنگی اربابی، این موضوع را ادامه می دهد! آخرین باری که گذری دقت کردم، در خیابان هدایت این تابلو را دیدم، ولی فرصت نشد دیدار تازه گردد). بهرحال ایشان نظریات بسیار خوبی داشت که هنوز هم، ممکن است کسی اطلاع نداشته باشد، از جمله می گفت: شوروی سابق زیر دریایی ساخته و به داخل اقیانوس ها می فرستادند. ولی کنترل آنها مشکل بود.(مانند امروز اینترنت وجود نداشت) آنها دو خرگوش قرمز و سفید مادر را، در ستاد نگه می داشتند و: بچه های آنها را در درون زیر دریایی می گذاشتند. اگر خطری زیر دریایی را تهدید می کرد باید: بچه خرگوش قرمز را بکشند. با کشتن بچه خرگوش، مادرش در ستاد دچار تنش می شد، و می قهمیدند زیر دریایی در خطر است. روسها با این روش درک کردند که: رابطه ای مادی رقیق، بین مادر و بچه هست که با سرعت زیادی منتقل می شود. مانند گاز ها که همیشه تمام اندازه ظرف را پرمی کنند، این رابطه هم زمان نمی شناسد، و در چشم به هم زدنی، فواصل را طی می کند. این زابطه ناشناخته را سایبر اسم گذاری کردند. (با شناخت کامل آن، اینترنت امروزی تاسیس شد.) برای اثبات مادی بودن این رابطه، مثال تله پاتی و امثال آن را ارائه می داد. مثلا در مورد عطسه معتقد بود: امواج مغز با اراده ما، روی هدف زون می کند، اگر در بسته بود یا سوژه را پیدا نکند، مانند رادارهای جغدی! بازگشت کرده و: روی بینی اثر می گذارد، لذا ما عطسه می کنیم، واصطلاحا می گوییم صبر آمد. وی شکل اهرام ثلاثه را، برگرفته از سامانه راداری بینی انسان می دانست! و می گفت احتمالا انسان های فضایی، آن را ساخته اند و به این وسیله، اخبار زمین را رصد می کنند. زیرا ساخت دست بشر کنونی، یا پارینه سنگی وغیره نیست.(  چه طنابی بوده که: به این سنگهای غول پیکر می بستند، و آنها را جابجا می کردند؟!!) روی امواج مغز و عصب، بسیار کارکرده بود و می گفت: در شوروی سابق اصلا هواپیما ربایی نیست! زیرا سایبر یا امواج مغزی خلبانها را، مدل سازی کرده اند و در مرکز ثبت کرده اند. در صورتی که خلبان خارج از مدل کار کند، ارتباط عصبی مغز و دستها، قطع و بجای ان امواج مدل را به عصبها ارسال می کنند، تا مطابق روال عادی کار کند.  می گفت امواج مغزی هرکسی فرکانس مخصوص خود دارد! فرد باهوش باشد دارای فرکانس مغزی بالاتر است. آنها دستگاههایی دارند که: این امواج را شناسایی و کنترل می کند. لذا افرادی که حد بالایی فرکانس مغزی دارند،(نحبگان) مورد مطالعه و ارزیابی و کنترل: مراکز جاسوسی روسیه است. و خارش بینی افراد نخبه، نشان ارسال امواج خارجی است. در سازمان ملل برعلیه شوروی صحبت نمی شود، زیرا مخالفان مورد حمله امواج، روی گلوی قرار گرفته ، سرفه می کنند. دره سلیکون آمریکا هم، جایی هست که چیپ های الکترونیکی (مغز اصلی کامپیوتر) را می سازند، و هیچ کس و هیچ جای دنیا، قادر به ساخت و تولید آن نیستند.

Cyber ​​and rabbit story

Engineer Arbabi was educated Iranian elite in the United States, who decided to return in 1356. But his oppressive regime is for communism! Arrested and sent to Savak prison. Maybe it was around noon when the door opened: my solitary cell was opened and I saw: the master of the Arbabi, whom I had already heard about his reputation. We started talking very soon, I asked him what were you arrested for? That told the story. I said that: I spoke in the holy mosque for three nights of Ramadan, and I was chased and arrested. He had a great genius, and one of them was writing a lot of books about telepathic. Using this method, he could illuminate the illiterate for six months. (Still the aristocratic cultural group continues this! The last time I crossed the passage, I saw this sign in Hedayat Street, but it was not possible to meet again). However, he had very good ideas that still might not be known to anyone, including the former Soviet Union and submerged into the oceans. But their control was difficult (like the internet was not there today), they kept the two red and white rabbits in the headquarters, and put their children in the submarine. If a submarine threat threatens, they should kill the red rabbit. By killing a rabbit kid, his mother was tensed into the headquarters, and they said the submarine was in danger. The Russians understood this way: there is a material relationship between the mother and the child that is being transmitted very quickly. Like gas that always overpowers all the size of the container, it does not recognize this relationship at the same time, and interrupts interruptions. This unknown name is called cyber. (With its full knowledge, the Internet was established today.) To prove the materiality of this relationship, the telepathic example and the like were presented. For example, she believed in a sneeze: the brain waves with our will, on the target zone, if it was closed or does not find the subject, like the owl radar! Returns and: affects the nose, so we sneeze, and so say we have patience. He considered the shape of a three-dimensional pyramid, taken from the system of radar nose of man! And I would say that space people, probably, have made it, and thus they are watching Earth's news. Because the construction of the current human hand, or the pinnacle of stone, and so on. (What was the rope: they closed these gigantic rocks, and moved them? !!) Worked on the waves of the brain and the nerve, and said: In The former Soviet Union is not at all abducting a plane! Because they have modeled cybers or brainwave pilots and recorded in the center. If the pilot works out of the model, the brain and hands are interrupted, and instead of the wave, the nerves send the model waves to the nerves to work as normal. He said that everyone's brain waves have their own frequency! A smart person has a higher brain frequency. They have devices that detect and control these waves. Therefore, people with a high brain frequency, (students) studied and evaluated and controlled: Russian spy centers. And the pruritus of the elite people is the sign of sending external waves. The United Nations is not talking about the Soviet Union, because the opposition is attacked by waves, on the throat, coughing. The American Silicon Valley is where electronic chips (the main brain of the computer) are built and nobody and anywhere in the world is capable of producing it.

قصة سایبر وأرنب

كان المهندس العربی من النخبة الإیرانیة المتعلمة فی الولایات المتحدة ، حیث قرر العودة فی عام 1356. لكن نظامه القمعی هو من أجل الشیوعیة! اعتقل وأرسل إلى سجن سافاك. وكان حوالی الظهر الباب: زنزانتی فتحت ورأى سیده مهندس (والذی سبق لی ان سمعت من سمعته). بدأنا نتحدث فی وقت قریب جدا ، سألته ما الذی ألقی القبض علیه؟ هذا روى القصة. قلت: لقد تحدثت فی المسجد المقدس لمدة ثلاث لیال من رمضان ، وقد طاردت واعتقلت. كان لدیه عبقریة عظیمة ، وكان واحد منهم یكتب الكثیر من الكتب حول توارد خواطر. باستخدام هذه الطریقة ، یمكن أن ینیر الأمیین لمدة ستة أشهر. ومع ذلك ، كان لدیه أفكار جیدة جدا قد لا تكون معروفة لأحد ، بما فی ذلك الاتحاد السوفیاتی السابق وغارقة فی المحیطات. إذا كان تهدید غواصة یهدد ، یجب أن تقتل الأرنب الأحمر. من خلال قتل طفل أرنب ، تم توتر والدته إلى المقر ، وقالوا أن الغواصة كانت فی خطر. فهم الروس هذه الطریقة: هناك علاقة مادیة بین الأم والطفل التی تنتقل بسرعة كبیرة. مثل الغاز الذی یفوق دائما كل حجم الحاویة ، فإنه لا یتعرف على هذه العلاقة فی نفس الوقت ، ویقاطع المقاطعات. یسمى هذا الاسم غیر المعروف باسم cyber. (بمعرفتها الكاملة ، تم تأسیس الإنترنت الیوم.) لإثبات المادیة لهذه العلاقة ، تم تقدیم مثال توارد خواطر وما شابه. فی حالة العطس یعتقد أن موجات الدماغ مع إرادتنا، منطقة الهدف، إذا تم إغلاقه أو موضوع لا، مثل الرادارات البومة! العودة و: یؤثر على الأنف ، لذلك نعطس ، لذلك نقول لدینا الصبر. واعتبر شكل هرم ثلاثی الأبعاد ، مأخوذ من نظام رادار الأنف البشری! وأود أن أقول إن الناس فی الفضاء ، على الأرجح ، قد صنعوها ، وبالتالی فهم یشاهدون أخبار الأرض. الاتحاد السوفیتی السابق لا یختطف طائرة على الإطلاق! لأنهم قد صاغوا نماذج للسیّارات الإلكترونیة أو الطیارین الرئیسیین وسجلوا فی المركز. وقال إن موجات الدماغ لدى كل شخص ترددها! الشخص الذكی لدیه تردد دماغی أعلى. لدیهم أجهزة الكشف عن هذه الموجات والتحكم فیها. لذلك ، الأشخاص الذین لدیهم تردد دماغی مرتفع ، (الطلاب) درسوا وقیَّموا وضبطوا: مراكز تجسس روسیة. والحكة من نخبة الناس هی علامة على إرسال موجات خارجیة. الأمم المتحدة لا تتحدث عن الاتحاد السوفیاتی ، لأن المعارضة تتعرض لهجوم من الأمواج ، على الحلق ، السعال. وادی السیلیكون الأمریكی هو المكان الذی یتم فیه بناء الرقائق الإلكترونیة (العقل الرئیسی للكمبیوتر) ، ولا یمكن لأی شخص فی أی مكان فی العالم إنتاجه.

Kiber və dovşan hekayəsi

Mühəndis Arbabi 1356-cı ildə qayıtmaq qərarına gələn ABŞ-da təhsilli bir İran elitası idi. Amma təzyiq rejimi kommunizm üçündir! Tutuldu və Savak həbsxanasına göndərildi. Bəlkə günorta saatlarında qapının açıldığı zaman idi: mənim tək kameram açıldı və gördüm ki, onun nüfuzu haqqında artıq eşitmişdim arbabi ustası. Tezliklə söhbətə başladım, soruşdum ki, nə üçün tutuldunuz? Bu hekayəni izah etdi. Mən dedim: Mən üç gecə Ramazan ayı boyunca müqəddəs məsciddə danışdım və təqib olundu və həbs edildi. Onun böyük bir dahi var idi və onlardan biri telepatik haqqında bir çox kitab yazmışdı. Bu metodu istifadə edərək, o, altı aydır savadsızları işıqlandırdı. Ancaq hələ də keçmiş Sovet İttifaqı da daxil olmaqla, okeanlara batmış hər kəsə məlum olmadığı çox yaxşı fikirlər var idi. Bir sualtı təhlükəsi təhdid edərsə, qırmızı tavşanı öldürməlidirlər. Bir dovşan uşağı öldürərək, anası qərargahına sıxışdı və sualtı təhlükə altında olduğunu söylədilər. Ruslar bu şəkildə başa düşdülər: ana və uşaq arasında çox sürətli bir şəkildə ötürülən maddi əlaqələr var. Həmişə konteynerin bütün ölçüsünü aşan qaz kimi, bu əlaqəni eyni zamanda tanımır və fasilələri kəsir. Bu bilinməyən ad kiber deyilir. (Bilindiği kimi, bu gün internet yaradılıb). Bu əlaqənin əhəmiyyətini sübut etmək üçün telepatik nümunə və s. Qaytarır və burun təsirinə səbəb olur, biz də qamışlar və səbirimiz var deyirik. O, insanın radar burun sistemindən alınmış üç ölçülü piramidanın formasını nəzərdən keçirdi! Və demək olar ki, kosmik insanlar, ehtimal ki, bunu etmişlər və buna görə də Yerin xəbərlərini izləyirlər. Köhnə Sovet İttifaqı bir təyyarəni qaçırma deyil! Çünki onlar cybers və ya brainwave pilot modelləşdirilmiş və mərkəzində qeyd. Hər kəsin beyin dalğalarının öz tezliyinə sahib olduğunu söylədi! Ağıllı insanın daha yüksək beyin tezliyi var. Bu dalğaları aşkar edən və nəzarət edən cihazlar var. Buna görə, yüksək beyin tezliyi olan insanlar (şagirdlər) rus oxuduğu mərkəzləri araşdırdılar və qiymətləndirdilər və nəzarət etdilər. Və elit adamların qışqırması xarici dalğaların göndərilməsinin əlamətidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sovet İttifaqından danışmır, çünki müxalifət dalğalar, boğazda öksürüklə hücum edilir. Amerika Silikon Vadisi elektron fişləri (kompüterin əsas beyinləri) tikildiyi yerdir və dünyanın heç bir yerində onu istehsal edə bilmirlər.

نوع اخبار :
برچسب ها : سایبر و قصه خرگوش ها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :