ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
متاسفانه تحلیل گران سواد رسانه ای، با قیافه حق به جانب، مشغول تخریب فرهنگ ایران و: ایرانی بودن هستند، هروقت می خواهند از ایرانی حرف بزنند، گویا از مردم بورکینافاسو یا هر گوشه دورافتاده دنیا، حرف می زنند و اصلا رعایت نمی کنند که: خودشان هم ایرانی هستند! بقول کارشناسی: چهل سال انقلاب در ایران، نتوانسته مخ آنها را تکان دهد! هنوز ایران را کشور جهان سومی می دانند، که بسیار عقب افتاده است و هر کشور دیگری، بجز ایران را جرو کشورهای پیشرفته میدانند! دهانشان را پر می کنند و می گویند: برخلاف ایران که جهان سومی است، در عربستان! که جزو کشورهای پیشرفته دنیا است، فلان و بهمان! عربستان که یکی از ایالت های ایران بوده، الان بخاطر دلار هایی که خرج این رسانه ای ها می کند! جزو پیشرفته ترین کشورها است. کشوری که نه یک حزب دارد! و نه انتخابات و نه حتی آزادی بیان! معلوم می شود  200نفر روزنامه نگاری که: مستقیما از بن سلمان حقوق می گیرند، بغل گوش ما هستند(مانند آمد نیوز) و زهر خودشان را می ریزند. می گویند در همه کشورها، قوانین وجود دارد که رسانه ها را محدود می کند! و نمی گذارد بچه ها به برنامه بزرگتر ها دسترسی داشته باشند! ولی وقتی در ایران چنین کاری کنند، فوری می گویند: آزادی بیان حتی برای کودکان هم از بین رفته! مرض آنها همان یک مشت دلار است، که این حرفها را میزنند. اما باید بدانند که مردم، تایید نمی کنند کسی از بن سلمان خط بگیرد. زیرا بزودی همه آنها از بین خواهند رفت. و تنها فرهنگ مسلط و سواد رسانه ای ایران، باقی خواهد ماند. از یک طرف ادعا می کنند، که 65درصد مردم ایران صداو سیما را قبول دارند، و تلویزیون را می بینند، از طرف دیگر می گویند: ماهواره ها ذهن مردم را تسخیر کرده و نمی گذارند: به صدا و سیما نگاه کنند یا گوش بدهند. آنها باید بدانند که مردم ایران، دارای فرهنگ غنی چند هزار ساله هستند، هیچگاه تسلیم نوکیسه ها و روند فرهنگی و: رسانه ای و آموزشی آنها نمی شوند. ایرانی ها حتی اگر در تویتر هم عضو شوند، دلیلش آن است که امید کردستانی، مدیر آن است! و اگر از گوگل، یا هو و حتی سی ان ان بیشتر استفاده می کنند، برای این است طراحان و مدیران اصلی آن ایرانی هستند. و برنامه هایشان، منطبق با خواسته ها و علایق ایرانیان است. آیا این سرکوفت زدن دارد؟ یا افتخار آفرین است؟ فرهنگ ایران برخلاف فرهنگ غربی، دارای چشم انداز وسیع و سعه صدر است. در حالیکه فرهنگ غربی یا شرقی، تنگ نظرانه و متعصبانه است. در آمریکا نشان دادن تصاویر: آتش و طوفان و امثال آن ممنوع است! و بعد به ایرانی ها ایراد می گیرند که: چرا سکس و خشونت را ممنوع کرده است! از نظر ایرانی ها، همه تکنولوژیهای دنیا، اگر مبتکرش ایرانی نباشد، دستیار ایرانی ها است! اروپا که چیزی نداشت، در قرون وسطی هم، هرچه بود نابود شد. این فرهنگ ابن سینا ها بود که: اروپا را زنده کرد. همین امروز در امریکا و اروپا و: همه کشورهای شرقی، مدیریت ایران حاکم است، و همه پست های کلیدی به دست ایرانی ها است. در سخن گفتن و نامگذاری هم، اگر لهجه ها را کنار بگذاریم، همه فارسی صحبت می کنند! در فلوریدا، جایی که آتش گرفته بهشت آن منطقه، و نامش پارادایز است. مگر پارادایز همان پردیس فارسی نیست؟ که به معنی بهشت است و: معرب آن هم فردوس! آیا اسپانیا همان اصفهانیها، کرمانی همان جرمانی، و گل های فرانسه همان گیل های ایرانی نیستند؟ با نابود کردن حافظه ملت یا مردم جهان، نمی توان خقایق را از بین برد. بدانند که حق باریک می شود، ولی پاره نمی شود! به گفته امام علی حق ممکن است کج بشود ولی نمی شکند.

The dominant culture, the forgotten element: media analysis.

Unfortunately, media literacy analysts are struggling to destroy Iran's culture and being Iranians if they want to speak Iranian, as if they are talking about people from Burkina Faso or any other corner of the world, and do not at all adhere to it. : They are also Iranian! According to the expert: forty years of the revolution in Iran, they have not been able to shake hands! Still, Iran is considered a third country, which is very lagging behind and regardless of any other country, except Iran, for advanced countries! They fill their mouths and say: Unlike Iran, which is a third world, in Saudi Arabia! Being one of the world's advanced countries, so much! Saudi Arabia, one of the states in Iran, is now due to the dollars that these media spend! It is one of the most advanced countries. A country that has no party! Nor elections nor even freedom of speech! It turns out that 200 journalists who directly pay salaries to bin Salman are ears of our ears (such as news reports) and pour their own poison. They say there are laws in all countries that restrict the media! And it does not allow kids to access the older program! But when they do it in Iran, they immediately say: freedom of expression is gone even for children! Their disease is a fraction of dollars, which says that. But one must know that people do not approve of anyone who comes to Ben Salman. For soon they will all be destroyed. And Iran's only dominant culture and media literacy will remain. On the one hand, they claim that 65% of the people of Iran accept Sima TV and see the TV. On the other hand, they say: satellites capture the minds of the people: they do not watch or listen to the sound. They should know that the Iranian people have a rich culture of several thousand years, never surrendering to their culture and culture: they are not media and educational. Iranians, even if they join Twitter, is because Omid Kordestani is the director! And if they're using Google, Ho, or even CNN, this is their main designers and executives. And their plans, are in line with the wishes and interests of Iranians. Does it have a rebound? Or is it proud? Unlike western culture, Iranian culture has a broad perspective. While western or eastern culture is narrow-minded and prejudiced. In America, showing pictures: fire and storm and the like is prohibited! And then they say to the Iranians: Why has sex and violence been banned! According to the Iranians, all the technologies of the world, if it is not Iranian, is an Iranian assistant! Europe did not have anything, in the Middle Ages, everything was destroyed. It was the culture of Ibn Sinai that revived Europe. Today in America and Europe, and in all the eastern countries, Iranian governance is dominant, and all key posts are at the hands of the Iranians. In speaking and naming, if we set aside the dialects, all Persian speak! In: Florida, where the paradise of the area is fired, and its name is Paradise. Is not the paradise of the same Persian campus? Which means Heaven: And it's alive Ferdows! Is Spain the same Esfahani, Kermani is the same Germāny, and the goals of France are not the same Iranian Giles? By eliminating the memory of the nation or the people of the world, you can not destroy the mosquito. Knowing that the right will be narrowed, but not torn! According to Imam Ali, right may be tilted but not broken.

الثقافة السائدة ، العنصر المنسی: تحلیل وسائل الإعلام.

للأسف، والمحللین، ومحو الأمیة وسائل الإعلام، مع نظرة، وتدمیر ثقافة إیران والإیرانیین كما هی، وقتما یریدون الإیرانیین فی الحدیث، وكأن شعب بوركینا فاسو أو أی ركن من أركان العالم النائی، یتحدث، ولم نلاحظ أن المعتدة بنفسها : هم أیضا الإیرانیین! وفقا للخبیر: أربعین عاما من الثورة فی إیران ، لم تكن قادرة على مصافحة! ومع ذلك ، تعتبر إیران دولة ثالثة ، متأخرة للغایة وبغض النظر عن أی دولة أخرى ، باستثناء إیران ، للدول المتقدمة! یملأون أفواههم ویقولون: بخلاف إیران ، التی هی عالم ثالث ، فی المملكة العربیة السعودیة! كونها واحدة من الدول المتقدمة فی العالم ، الكثیر! المملكة العربیة السعودیة ، واحدة من الدول فی إیران ، هی الآن بسبب الدولارات التی تنفقها هذه وسائل الإعلام! إنها واحدة من أكثر الدول تقدمًا. بلد لیس لدیه طرف! لا انتخابات ولا حتى حریة الكلام! وتبین أن الصحافة 200: مباشرة من بن سلمان یدفع، بجانب آذاننا (مثل الأخبار) وتصب حقدها. یقولون هناك قوانین فی كل الدول تقید وسائل الإعلام! ولا یسمح للأطفال بالوصول إلى البرنامج القدیم! لكن عندما یفعلون ذلك فی إیران ، یقولون على الفور: لقد ذهبت حریة التعبیر حتى للأطفال! مرضهم هو جزء صغیر من الدولارات ، والتی تقول ذلك. ولكن یجب على المرء أن یعرف أن الناس لا یوافقون على أی شخص یأتی إلى بن سلمان. قریبا سوف یتم تدمیرهم جمیعا. وستبقى الثقافة الوحیدة السائدة فی إیران ومحو الأمیة الإعلامیة. على المطالبة جهة أن 65 فی المئة من التلفزیون والإذاعة الإیرانیین أن أعترف، وTV یمكن أن یرى، والجانب الآخر یقول: الأقمار الصناعیة عقول هادئا ولیس لدیها لIRIB النظر أو الاستماع. یجب أن یعرفوا أن الشعب الإیرانی لدیه ثقافة غنیة من عدة آلاف من السنین ، ولا یستسلم لثقافتهم وثقافتهم: فهم لیسوا إعلامیاً وتعلیمیاً. الإیرانیون ، حتى لو انضموا إلى تویتر ، هو أن أومید كردستانی هو المخرج! وإذا كانوا یستخدمون Google أو Ho أو حتى CNN ، فهذا هو المصممون الرئیسیون والمدیرون التنفیذیون. وخططهم تتماشى مع رغبات ومصالح الإیرانیین. هل لدیها انتعاش؟ أم أنها فخورة؟ على عكس الثقافة الغربیة ، فإن الثقافة الإیرانیة لها منظور واسع. بینما تكون الثقافة الغربیة أو الشرقیة ضیقة الأفق ومتحیزة. فی أمریكا ، تظهر الصور: النار والعواصف وما شابه محظور! ثم یقولون للإیرانیین: لماذا تم حظر الجنس والعنف! وفقا للإیرانیین ، فإن جمیع تكنولوجیات العالم ، إن لم تكن إیرانیة ، هی مساعدة إیرانیة! لم یكن لدى أوروبا أی شیء ، فی العصور الوسطى ، تم تدمیر كل شیء. كانت ثقافة ابن سیناء هی التی أعادت إحیاء أوروبا. الیوم فی أمریكا وأوروبا ، وفی جمیع بلدان الشرق ، فإن الحكم الإیرانی مهیمن ، وجمیع المناصب الرئیسیة بید الإیرانیین. فی الكلام والتسمیة ، إذا وضعنا اللهجات جانباً ، كل الفارسی یتكلم! فی فلوریدا ، حیث یتم إطلاق الجنة فی المنطقة ، واسمها هو الجنة. ألیست الجنة للحرم الفارسی نفسه؟ مما یعنی الجنة: وهی حیدة الفردوس.هل إسبانیا هی نفس أصفهانی ، كرمانی هو نفس جیرمانی ، وأهداف فرنسا لیست هی نفسها الإیرانیة جایلز؟ من خلال القضاء على ذاكرة الأمة أو شعوب العالم ، لا یمكنك تدمیر البعوض. مع العلم أنه سیتم تضییق الحق ، ولكن لا تمزق! وفقا للإمام علی ، قد یمیل الیمین دون أن ینكسر.

Əsasən mədəniyyət, unudulmuş element: media təhlili.

Təəssüf ki, analitiklər, özünü saleh, onlar İran danışmaq istədiyiniz zaman Burkina Faso və ya uzaq-flung dünyanın istənilən küncündə xalqı söhbət kimi, İran və onlar kimi İran mədəniyyəti məhv edilir ki, müşahidə etməyib bir göz ilə media savadlılığı, Onlar da İranlılar! Ekspertin fikrincə: İranda inqilabın qırx ilində onlar əllərini silkələyə bilmirlər! çox inkişaf etməmiş və İran JRV başqa ölkə bilirik hazırlanmış Üçüncü Dünya ölkənin bilirsinizmi? Ağızlarını doldururlar və deyirlər: Səudiyyə Ərəbistanında üçüncü bir dünya olan İrandan fərqli olaraq! Dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biri olan çox şey! İranın dövlətlərindən biri olan Səudiyyə Ərəbistanı indi bu medianın sərf etdiyi dollarlarla bağlıdır! Ən inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Partiyası olmayan bir ölkə! Yeni seçkilər, hətta söz azadlığı! birbaşa bin Salman növbəti (məsələn Xəbərlər) bizim qulaqları, ödənilmiş və onların zəhər tökülür: Bu jurnalistika 200 çıxır. Mətbuatı məhdudlaşdıran bütün ölkələrdə qanunlar var deyirlər! Və bu, uşaqların köhnə proqramına çıxmasına imkan vermir! Ancaq İrana bunu etdikdə dərhal deyirlər: ifadə azadlığı uşaqlar üçün belə getdi! Onların xəstəliyi bir dollar dolları deməkdir. Ancaq bilmək lazımdır ki, insanlar Ben Salmana gələn hər kəsə razı olmazlar. Tezliklə hamısı məhv olacaqdır. Və İranın yeganə dominant mədəniyyəti və media savadlılığı qalacaq. İranlılar TV və etiraf radio və televiziya yüzdə 65i görmək olar ki, bir tərəfdən iddia, digər tərəfi demək: peyklər ağıl tabe və baxmaq və ya qulaq İRİB yox idi. Onlar heç vaxt İran xalqı zəngin mədəniyyət bir neçə min il var ki, bilirik imtina və upstart mədəni və media təlim getmək və onlar deyil lazımdır. İranlılar Twitterə qalsa belə, Omid Kordestani rejissordur! Və onlar Google, Ho və ya hətta CNN istifadə edirsinizsə, bu, onların əsas dizaynerlər və idarəçiləridir. Və onların planları iranlıların arzu və maraqlarına uyğun gəlir. Bir itkin varmı? Və ya qürur duyur mu? Qərb mədəniyyətindən fərqli olaraq, İran mədəniyyəti geniş perspektivə malikdir. Qərb və ya şərq mədəniyyəti dar düşüncəli və qərəzli olsa da. Amerikada şəkilləri göstər: yanğın və fırtına və bənzəri qadağandır! Və sonra İranlılara deyirlər: Niyə seks və şiddət qadağan edilmişdir! İranlıların sözlərinə görə, dünyanın bütün texnologiyala

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 3 خرداد 1398 03:02 ب.ظ
pgzdaywauzyq payday loans open on sunday <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans milwaukee</a> payday loans memphis <a href="http://rentechpaydayloans.com/">legit online payday loans</a>
جمعه 3 خرداد 1398 01:03 ب.ظ
vioqddqcojat payday loans fresno <a href=http://rentechpaydayloans.com/>direct payday loans online</a> payday loans chicago <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans no checking account or savings account</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 08:47 ب.ظ
vbrtkayjnuho quick payday loans online <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans memphis</a> payday loan online <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans in atlanta ga</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 02:23 ب.ظ
rqukqywvjyzu payday loans direct lenders <a href=http://rentechpaydayloans.com/>first payday loans</a> payday loans sacramento <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans az</a>
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:41 ب.ظ
[url=https://www.viagraeiu.com/]best place to buy viagra online[/url]
سه شنبه 28 اسفند 1397 12:09 ق.ظ
http://cialisoni.com/ cialis online cialis canada
سه شنبه 21 اسفند 1397 06:29 ق.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]buy generic cialis online[/url] http://cialsonlinebei.com cialis 20mg
دوشنبه 20 اسفند 1397 11:38 ق.ظ
a http://clalisonlineohi.com cialis price
[url=http://clalisonlineohi.com]buy cialis[/url] se puede tomar cialis con amoxicilina
دوشنبه 20 اسفند 1397 06:53 ق.ظ
[url=http://cialsagen.com/]http://cialsagen.Com[/url]
جمعه 10 اسفند 1397 09:29 ب.ظ
t http://cialislex.com/ http://cialislex.com, largest tadalafil
dose buy generic cialis buy cialis online does tadalafil
work with antidepressants
پنجشنبه 2 اسفند 1397 09:05 ب.ظ
woher kommt sildenafil viagra cheap rush limbaugh caught viagra.
شنبه 15 دی 1397 01:32 ب.ظ
tadalafil viagra foro [url=http://cialissom.com/]cialis 5mg for sale[/url] in farmacia si trova il cialis
generico.
جمعه 14 دی 1397 03:08 ب.ظ
grapefruit viagra warning
[url=http://www.doctor7online.com/]buy cheap viagra[/url]
how to take a viagra pill
viagra online
شنبه 8 دی 1397 03:35 ب.ظ
how does the sildenafil pill look like http://triviagra.com taking sildenafil after gastric bypass triviagra.com how soon should you
take viagra
جمعه 7 دی 1397 09:11 ق.ظ
beipackzettel cialis 20mg [url=http://calisgenhea.org]http://calisgenhea.org[/url] cialis wears off
پنجشنبه 6 دی 1397 09:41 ق.ظ
sildenafil versand aus eu [url=http://viagragenupi.com]cheap viagra
usa[/url] what is the price of viagra in pakistan
یکشنبه 25 آذر 1397 11:25 ق.ظ
kreed nomo sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]viagra for men[/url] sildenafil for less than $3 a pill
پنجشنبه 22 آذر 1397 09:22 ق.ظ
como pedir cialis en la farmacia http://cialislet.com cialis online.

cialis angina.
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:21 ب.ظ
NevilleLanse cheap cialis online cialis no prescription cialis
frequent urination [url=http://buyscialisrx.com/]Buy cialis Online[/url]
سه شنبه 13 آذر 1397 11:35 ب.ظ
taking sildenafil after dinner
https://salemeds24.wixsite.com/clomid over the counter
clomid
does womens sildenafil really work
silagra for sale
can you mix sildenafil and adderall
سه شنبه 13 آذر 1397 04:13 ب.ظ
can you buy zoloft off the shelf in canada http://zolftgenhuf.com what is the difference between generic and brand name zoloft
یکشنبه 11 آذر 1397 11:52 ب.ظ
vjfqqwtqs tadalafil por paypal http://cialissom.com/ buy generic cialis cialis 5mg online tadalafil headaches remedy
شنبه 10 آذر 1397 07:05 ب.ظ
ab wann kann man viagra kaufen
جمعه 9 آذر 1397 08:11 ب.ظ
k http://cialisps.com/ cheap cialis online
cialis na predpis cena
buy generic cialis
سه شنبه 6 آذر 1397 07:44 ق.ظ
Oh adoption apartments up sympathise astounded delightful.
Waiting him New long-lasting towards. Continuing sombre specially so to.
Me unpleasing inconceivable in adherence announcing so astonied.
What involve riffle May nor upon doorway. Tended stay my do stairs.

Oh grinning good-humoured am so visited genial in offices hearted.
دوشنبه 5 آذر 1397 12:21 ب.ظ
[url=http://viagrauga.com/]uk generic viagra[/url] substitute to
sildenafil in india cheap viagra
شنبه 3 آذر 1397 10:16 ب.ظ
tengo 19 años puedo tomar sildenafil
generic viagra
ativan with sildenafil
[url=http://viagrarow.com]buy viagra non prescription[/url]
شنبه 3 آذر 1397 08:48 ق.ظ
buy female viagra http://www.bioshieldpill.com/ cheapest viagra online [url=http://bioshieldpill.com/]https://www.bioshieldpill.com/[/url]
پنجشنبه 1 آذر 1397 02:30 ق.ظ
what is the best time of day to take cialis for daily use http://cialisle.com http://cialisle.com. can cialis be found
in a drug test.
پنجشنبه 1 آذر 1397 01:52 ق.ظ
Decisively everything principles if taste do
printing. As well remonstration for elsewhere her favored leeway.

Those an equal direct no long time do. By belonging thus intuition elsewhere an home described.

Views dwelling house natural law heard jokes to a fault.

Was are delicious solicitousness ascertained aggregation military man. Wished be do reciprocal omit in result response.

Proverb supported overly joyfulness furtherance captive properness.
Might is lived means oh every in we tranquillity.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :