ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
خلقت ذات خداوند است، یعنی خداوند ذاتا خلاق است و لذا دوست دارد: خلاقیت او به نفع مخلوق باشد. یکی از مهمترین مخلوقات خدا انسان است، که به خاطر آفرینش او بخود تبریک گفت.(فتبارک الله احسن الخالقین) ولذا بسیار آن را دوست دارد، و می خواهد که برایش کاری بکند. اما این کار چه باشد؟ خداوند برهمه چیز توانا است، ولی ایا بشر هم آن را می خواهد، یا آن را می پسندد؟ پس لازم است که بشر هم در خواستی بکند. این درخواست او دعا نام دارد! دعا فلسفه بسیار عالی در خود دارد. از یکسو خواست خدا است، یعنی اگر اراده و خواست خدا نباشد، کسی هم قدرت بر دعا کردن پیدا نمی کند! پس ابتدا باید خدا بخواهد. سپس مصلحت بشر است. وقتی اراده خدا بر این قرار گرفت که: ما قادر به خواستن و دعا کردن باشیم. ممکن است خواست ما نامناسب، کم و یا بی ارتباط باشد. لذا مصلحت در این است که بدانیم خداوند، درچه زمینه هایی خواسته های ما را اجابت خواهد کرد. یکی از اصولی که باید رعایت کنیم، آن است که دعا در جهت توسعه نعمت های خدا باشد، نه در جهت نابودی آن. مثلا اگر مرگ کسی را بخواهیم، ممکن است اجابت نشود! ولی اگر تولد خواسته باشیم، سریعتر به اجابت می رسد. برای همین منظور است که پیامبر اسلام مامور به: رحمت برای همه دنیا است. او چون تن مادی دارد و می تواند: در بین مردم دیده شود، و حرفهایش شنیده شود، لذا به آدم ها می گوید که: چه چیزی از خدا بخواهند تا اجابت شود. یکی از خواسته های مهم، مراوده و دوستی بامردم است، که به حفظ و ارتقا بشریت کمک می کند. عفو، گذشت و بخشودگی و از جمله صفاتی است که: برای رشد و بقا انسانیت لازم است. اگر هر کسی برای انتقام گیری، کسی را بکشد نسلی بر روی زمین باقی نمی ماند. ولی اگر هر بدی را با خوبی پاسخ دهیم، نژاد بشری شاداب و رو به تکامل می گذارد. خداوند نعمت های دنیایی را، به کسی می دهد که قادر به توزیع آن باشد، والا کسی که همه چیز را برای خود بر می دارد، کفران نعمت می کند. بنابر این بخشنده ترین کس، ثروتمندترین مردم است. زیرا (ترن اور) مالی او بالا است. و لزومی ندارد که همه آن، تبدیل به سرمایه شخصی اش شود. لذا کسانی که در آمد یا اموال یا ثروت می خواهند، باید کیسه خود را سوراخ شده بدانند. نه دوخته شده! کسانی که کیسه می دوزند، و می خواهند همه را جمع کنند! و مخفیانه فقط خودشان آن را بشمارند، مورد غضب خداوند هستند:(الذی جمع مالا و عدده) اما کسانی که بخشنده اند، ولو مسلمان نباشند، پرنعمت خواهند بود. در واقع به زبان امروزی، قبول مسئولیت اجتماعی، کلید ثروتمند شدن است. چنانچه در قدیم می گفتند: حاتم طائی بخشنده بود، ولی با اینکه قبل از اسلام بوده، اما خداوند وپیامبر او را ستایش می کردند. در واقع بخشندگی انسان، مجرای توسعه جهان(انا لموسعون)، و در راستای خلاقیت خداوندی است. تا دنیا هر روز بیشتر و بزرگتر، با امکانات پیچیده تر شود. کسانی که به جنگ و نابودی دیگران فکر می کنند، انسان های تنگ نظری هستند که همه چیز را برای خود می خواهند. اگر کسی تنگ نظر باشد ولو، عمر او زیاد باشد، او دچار تنش روانی بنام حرص می شود! سعی دارد هرچه میتواند بر ثروت خود اضافه نماید. تا جایی که همه حجم اختصاص یافته خود را، سریعتر به دست آورد! ولی بدبختی او زمانی شروع می شود که: بقیه عمر را فقط نگهبان اموالی خواهد بود، که درلحظه مرگ از او جدا می شود، و به هیچ کار او نمی اید. در حالیکه اگر انها را بخشیده بود، هرکدام یک عمل صالح محسوب می شد! و او را در دنیای باقی، برای نعمت های باضرایب بینهایت، در فضای بی انتها و زمان ابدی آماده می کرد.(هم فیها خالدون)

Why should we pray?

Creation is the essence of God, that is, God is intrinsically creative and therefore loves: His creativity is in the interest of the creature. One of the most important creatures of God is man, who congratulated him for his creation. () He loves so much and wants to do something for him. But what about this? God is capable of everything, but does humanity want it, or like it? So it is necessary that human beings ask for it. This request is prayed! Prayer has a great philosophy. On the one hand, it is God's will, that is, if God does not have the will and will of God, then one does not find the power to pray! So God wants to be first. Then it is human's expediency. When the will of God came to pass: We are able to worship and pray. Our request may be inappropriate, low or unconnected. Therefore, it is expedient to know that God will respond to the demands of ours. One of the principles we must follow is prayer for the development of the blessings of God, not to destroy it. For example, if we ask for death, we may not respond! But if we want birth, it will be faster. For this purpose, the Prophet of Islam is the agent for: mercy for the whole world. Because he has material material and can: be seen among people, and his words are heard, he tells people what: what to ask God to answer. One of the most important demands is intercourse with people, which helps to maintain humanity. Forgiveness, forgiveness and forgiveness are among the traits that are necessary for the growth and survival of humanity. If anyone pulls someone to take revenge, the generation will not remain on the ground. But if you respond to any evil with good, the human race is vibrant and evolving. Allah blesses the blessings of the world, to whom it is able to distribute it, and whoever takes everything for himself will be blessed. So the most gracious is the richest people. Because (Tran Our) his financial is high. And it does not have to be that all that becomes his personal capital. Therefore, those who want income, wealth or wealth, should have their bag pierced. Not stitched! Those who wear bags, and they want to collect everyone! And secretly count it alone, they are angry with God: but those who are forgiving, even if they are not Muslims, will be vintage. Actually, in today's language, accepting social responsibility is the key to becoming wealthy. As they used to say in the old days, Hatam was a forgiving god, but despite the fact that he was before Islam, God and his wife praised him. In fact, human generosity is the path to the development of the world (), and in the direction of God's creativity. Every day, more and more, the world becomes more complex with possibilities. Those who think of the war and the destruction of others are the narrow minded people who want everything for themselves. If someone is narrow, even if his life is high, he will have a mental tension called greed! It tries to add to its wealth as much as possible. As soon as all of your allocated volume is won faster! But his misery begins when: the rest of his life will be the only guardian of property, separated from him at the time of death, and he will not do anything. But if they had forgiven them, each would be a righteous act! And he prepared him in the rest of the world for infinite blessings in the infinite space and eternal time. ()

لماذا یجب أن نصلی؟

الخلق هو جوهر الله ، وهذا هو ، الله مبدع فی جوهره ، وبالتالی یحب: إبداعه هو فی صالح المخلوق. واحد من أهم مخلوقات الله هو الرجل الذی هنأه على خلقه. () إنه یحب الكثیر ویرید أن یفعل شیئًا له. لكن ماذا عن هذا؟ الله قادر على كل شیء ، لكن هل تریده البشریة ، أم ترغب فی ذلك؟ لذا من الضروری أن یطلب البشر ذلك. صلى هذا الطلب! الصلاة لها فلسفة عظیمة. من ناحیة ، إنها إرادة الله ، أی إذا لم یكن الله یملك إرادة وإرادة الله ، فلا یجد المرء قوة للصلاة! لذلك یرید الله أن یكون الأول. إذاً هی منفعة الإنسان. عندما جاءت إرادة الله: نحن قادرون على العبادة والصلاة. قد یكون طلبنا غیر مناسب ، منخفض أو غیر متصل. لذلك ، من المناسب معرفة أن الله سیستجیب لمطالبنا. أحد المبادئ التی یجب أن نتبعها هو الصلاة من أجل تنمیة بركات الله ، ولیس تدمیرها. على سبیل المثال ، إذا طلبنا الموت ، فقد لا نرد! لكن إذا أردنا الولادة ، سیكون الأمر أسرع. لهذا الغرض ، فإن نبی الإسلام هو عامل: الرحمة للعالم كله. ولأنه یمتلك مادة مادیة ویمكن أن یرى: بین الناس ، وكلماته مسموعة ، یخبر الناس بماذا: ماذا یطلب من الله أن یجیب. واحد من أهم المطالب هو الجماع مع الناس ، مما یساعد على الحفاظ على الإنسانیة. الغفران والمغفرة والمغفرة هی من بین السمات الضروریة لنمو البشریة وبقائها. إذا قام أی شخص بسحب شخص ما للانتقام ، فلن یبقى هذا الجیل على الأرض. ولكن إذا استجبت لأی شر مع الخیر ، فإن الجنس البشری ینبض بالحیاة ویتطور. یبارك الله بركات العالم ، الذی یستطیع أن یوزعه ، وأیا كان من یأخذ كل شیء لنفسه فسیكون مباركاً. لذا فإن الأكثر سخافة هو أغنى الناس. لأن الجریان مالیه مرتفع. ولا یجب أن یكون كل ذلك هو رأس ماله الشخصی. لذلك ، فإن أولئك الذین یریدون الدخل أو الثروة أو الثروة ، یجب أن یخترقوا حقیبتهم. لا مخیط! أولئك الذین یرتدون الحقائب ، ویریدون جمع كل شخص! وبسرعة عدها وحدها ، فهم غاضبون من الله: لكن الذین یغفرون ، حتى لو لم یكونوا مسلمین ، سیكونون عتیقین. فی الواقع ، فی لغة الیوم ، فإن قبول المسؤولیة الاجتماعیة هو مفتاح الأثریاء. كما اعتادوا أن یقولوا فی الأیام القدیمة ، كان حاتم إلهًا متسامحا ، لكن على الرغم من حقیقة أنه كان قبل الإسلام ، فإن الله وزوجته أشادوا به. فی الواقع ، الكرم البشری هو الطریق إلى تطور العالم () ، وفی اتجاه إبداع الله. كل یوم ، أكثر وأكثر ، یصبح العالم أكثر تعقیدًا مع الاحتمالات. أولئك الذین یفكرون فی الحرب وتدمیر الآخرین هم الأشخاص ذوی التفكیر الضیق الذین یریدون كل شیء لأنفسهم. إذا كان شخص ما ضیقًا ، حتى لو كانت حیاته مرتفعة ، فسیكون لدیه توتر عقلی یسمى الجشع! یحاول أن یضیف إلى ثروته قدر الإمكان. بمجرد فوز كل حجمك المخصص بشكل أسرع! لكن بؤسه یبدأ عندما: بقیة حیاته ستكون الوصی الوحید على الملكیة ، المنفصل عنه فی وقت الموت ، ولن یفعل أی شیء. ولكن إذا كانوا قد غفر لهم ، فإن كل واحد منهم سیكون عملاً صالحًا! وأعده فی بقیة العالم للبركات اللامتناهیة فی الفضاء اللامتناهی والزمان الأبدی. ()

Niyə dua etməliyik?

Creation Allah mahiyyət yaradıcı, Allah və o yaradılması xeyrinədir yaradıcılıq sevir. Amma bu nədir? Allah hər şeyə qadirdir, amma bəşəriyyət bunu istəyir və ya buna bənzəyirmi? Buna görə insanın bunu tələb etməsi lazımdır. Bu tələb dua edilir! Dua böyük bir fəlsəfəyə malikdir. Bir tərəfdən Allahın iradəsi, kimsə namaz güc tapmaq deyil ki, əgər Allahın iradəsi! Beləliklə, Allah birinci olmaq istəyir. Sonra insanın məqsədi. Allahın iradəsi gəldiyi zaman biz ibadət edə bilərik və dua edə bilərik. Talebimiz qeyri-münasib, aşağı və ya əlaqəsiz ola bilər. Bu maraq Lord hansı sahələrdə bizim tələblərini cavab verəcək biləndir. hörmət edilməlidir prinsiplərindən biri, Allahın xeyir-dua onu məhv etmək deyil, inkişaf etdirmək ki, dua. Məsələn, ölüm istəyərsənsə, cavab verməyəcəyik! Ancaq doğum istəyiriksə, daha sürətli olacaq. Bu məqsədlə İslam Peyğəmbə

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا باید دعا کنیم؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :