ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 11 آبان 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اگر دیدگاهها را تصحیح کنیم، امروزه زمینه حکومت واحد جهانی فراهم است. مردم آمادگی دارند تا در یک تعامل سازنده، اعتقادات خود را به اشتراک گذاشته و: نقاط مشترک را مورد تایید قرار دهند. همه جهان به خدای واحد ایمان دارند. حتی بت پرستی هم نمادی از یکتا پرستی شده است. زیرا بت پرستان هم میدانند، آن را با دست خود ساخته اند! و اینقدر احمق نیستند با ساخته دست خود، معاشقه نمایند.آنها بت را  نماینده و یا نمونه: قابل لمس خدایان می دانند. و چون دستشان به خدای اصلی نمی رسد، به بهانه آن چوب یا سنگ، می خواهند توجه خدا را جلب نمایند. فقط در یک صورت، بت پرستی شرک واقعی است و آن اینکه: آدم ها را احمق فرض کنیم،  یا بخواهیم آنها احمق بماند. در اینصورت ظلم ایجاد می شود، یعنی برای کفر و شرک لازم است که ظلم شود(ان الشرک لظلم عظیم). مردم از تفکر منطقی باز داشته شوند، و فقط آنطور که ظالمین میخواهند فکر کنند. یا اگر فکر های دیگری هم دارند، آن را بیان نکنند فقط همین را بیان کنند. این ظلم هم، ریشه اقتصادی دارد! یعنی شخص ثروتمندی کمک خود را، به چنین تفکری مشروط کند. لذا اغلب این سیستم ها، با هم هماهنگ عمل می کنند: ظلم و شرک و کفر باهم می ایند و: ریشه همه اینها هم طمع هست. یعنی شخصی که ممکن است فقیر هم نباشد، خواستار ثروت بیشتری باشد. نمونه آن در زمان ما تحریم آمریکا است! کوبا چندین سال است که: مورد تحریم آمریکا هست ولی، تاثیری در زندگی آنها نداشته است. اما برخی لیبرال ها و اصلاح گرا ها، فکر می کنند اگر آمریکا تحریم کند، دنیا به آخر می رسد! این تفکر انها همان طمع است. زیرا در ایران همه امکانات در حد اعلا وجود دارد: ثروت های خدا دادی و هوش و استعداد، همه در حد بالا است. مدیریت هم قوی است که تاکنون: توانسته برهمه تدبیر های دیگران فایق آید. اما لیبرال ها فکر می کنند که اینها کم است! و باید از دست آمریکایی ها گدایی کنند. در حالیکه مردم عادی تحریم  را یک بازی تبلیغاتی میدانند. دکتر ظریف، برای دفاع از برجام، متوسل به سخنان نتانیاهو می شود! از کجا معلوم سفارش خودش نباشد؟ بنا بر این در زمان ما، به سبب آزادی عمومی که انقلاب اسلامی، در جهان ایجاد کرده اغلب مردم سیاسی هم شده اند! و عقل مردم افزایش یافته. لذا طمع و شرک و کفر و ظلم کمتر شده. امروزه به دلیل شعار های مرگ بر آمریکا، هیچکس از بمب اتمی، خوشه ای و نوترونی آمریکا هراس ندارد. مردم ایران نه تنها فراموش کرده اند که: آمریکا بمب اتمی هم دارد! بلکه فکر می کنند همه آن بمب ها، پوسیده و از بین رفته است! زیرا تئوری امام زمان می گوید که: در زمان ظهور ایشان، همه اسلحه ها از کار می افتد! و صریحا گفته شده که: با همان شمشیر های قدیمی، دشمنان را از بین می برد، و گردن می زند. اگر چنین نیود، الان که بیش از هر زمان دیگر، زمین پر از سلاح هست: 191کشور ارتش دارند! و هر ارتشی سلاحهای سازمانی دارد، علاوه بر سلاح های سازمانی، سلاح های کشتار جمعی چون ریگ فراوان شده! کلاهک های اتمی که آمریکا و اسرائیل، تولید کرده و در سراسر جهان، چه در پایگاههای نظامی خود و: چه بطور مخفی جاسازی کرده اند، حسابش از دست خود آنها هم در رفته! چون اگر تبلیغات آنها واقعیت داشت، باید تابحال چندین بار! زمین زیر و رو می شد. مهمتر از سلاح روحیه است: که شعار مرگ بر آمریکا به تمام جهان، روجیه داده و هیچکس از نظام ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل، ترسی به دل ندارند. با اینکه وحشی گری داعش و امثال آن، با سلاح های امریکایی و اسرائیلی می بینند، ولی روحیه شهادت طلبی آن را یک بازیچه می داند. و خود را آماده کرده است.

Unitary government

If we correct the views, today the world's single-state government is in place. People are prepared to share their beliefs in a constructive engagement and to endorse common points. All the world believe in the only God. Even idolatry is also a symbol of uniqueness. Because they know the idolaters, they have made it with their hands! And they are not so stupid, they love to make their own hands. They represent the idol or the sample: the touch of the gods. And if their hands do not reach the original god, they want to draw the attention of God on the pretext of wood or stone. Just in one form, idolatry is the real polytheist, and that is to say: we're supposed to be fools, or we want them to be foolish. In this case, oppression will be created, that is, for infidelity and polytheism, it will be necessary to be oppressed. People will be prevented from logical thinking, and just as oppressors want to think. Or if they have other thoughts, do not express it just to express it. This oppression also has an economic root! That is, a wealthy person who contributes his help to such an opinion. Therefore, most of these systems work together in harmony: oppression and shame and disbelief, and the root of all of these is greed. That is, someone who may not be poor is demanding more wealth. An example is our American boycott! For many years, Cuba has been sanctioned by the United States but has not had any effect on their lives. But some liberals and reformists think that if the United States boycott, the world will end! This is their courage. Because in Iran there are all the facilities at the highest level: God's wealth and intelligence and talent are all high. Managing is strong so far: he has been able to cope with all the others' plans. But the liberals think that these are few! And they should beg for the Americans. While ordinary people consider sanctions a propaganda game. Dr. Zarif resorts to Netanyahu's remarks to defend the cause! Where does it turn out to be your own order? Therefore, in our time, because of the general freedom that the Islamic Revolution has created in the world, they are often political people! And the wisdom of the people has increased. Therefore greed and shame and disbelief and cruelty have diminished. Today, because of the slogans of death to America, nobody is afraid of American atomic bombs, clusters and neutrons. The Iranian people have not only forgotten: America has a nuclear bomb! But they think that all those bombs are rotten and gone! Because the theory of the Imam of Time says that: At the time of its emergence, all weapons will be fired! And it is plainly said that with the same old sword, it destroys the enemies and necks. If this happens, now that more than ever, the land is full of weapons: 191 have armies! And each army has an organization of weapons, in addition to its own weapons, weapons of mass destruction, such as many rivers! Atomic warheads that have been produced by the United States and Israel all over the world, whether in their military bases: and secretly embedded, count on their own hands! Because if their ads were real, they should be so many times! The ground would be underneath. More important is the morale weapon: the slogan "Death to America" ​​tells the whole world, and no one is afraid of the system of American and Israeli tyranny. Although the ISIS brutality, and so forth, are seen with American and Israeli weapons, the morality of martyrdom calls it a play. And prepared himself.

حكومة وحدویة

إذا صححنا وجهات النظر ، فإن الیوم حكومة الدولة الواحدة فی العالم موجودة. الناس مستعدون لمشاركة معتقداتهم فی المشاركة البناءة وتأیید النقاط المشتركة. كل العالم یؤمن بالله الوحید. حتى عبادة الأصنام هی أیضا رمز التفرد. لأنهم یعرفون المشركین ، لقد جعلوها بأیدیهم! وهم لیسوا أغبیاء ، فهم یحبون أن یصنعوا أیدیهم ، فهم یمثلون المعبود أو العینة: لمسة الآلهة. وإذا لم تصل أیدیهم إلى الإله الأصلی ، فإنهم یریدون أن یلفتوا انتباه الله بحجة الخشب أو الحجر. فقط فی شكل واحد ، عبادة الأصنام هو المشرك الحقیقی ، وهذا یعنی: من المفترض أن نكون حمقى ، أو نریدهم أن یكونوا أحمق. فی هذه الحالة ، سیتم إنشاء الظلم ، وهذا هو ، من أجل الخیانة والكفر ، سیكون من الضروری أن تكون مظلومة. سیتم منع الناس من التفكیر المنطقی ، وكما یرید الظالمون أن یفكروا. أو إذا كان لدیهم أفكار أخرى ، لا تعبر عن ذلك فقط للتعبیر عنه. هذا الظلم أیضا له جذور اقتصادیة! وهذا هو ، شخص غنی یساهم مساعدته لهذا الرأی. ولذلك ، فإن معظم هذه الأنظمة تعمل معاً فی تناغم: القهر والخزی وعدم التصدیق ، وجذر كل هذه الجشع. أی أن شخصًا قد لا یكون فقیرًا یطالب بمزید من الثروة. مثال على مقاطعة الولایات المتحدة! لسنوات عدیدة ، فرضت الولایات المتحدة عقوبات على كوبا لكن لم یكن لها أی تأثیر على حیاتها. لكن بعض اللیبرالیین والإصلاحیین یعتقدون أنه فی حال مقاطعة الولایات المتحدة ، سینتهی العالم! هذه شجاعتهم. لأن فی إیران توجد جمیع المرافق على أعلى مستوى: إن ثروة الله وذكائه ومواهبه عالیة. الإدارة قویة حتى الآن: لقد تمكن من التعامل مع جمیع خطط الآخرین. لكن اللیبرالیین یعتقدون أن هذه قلیلة! ویجب علیهم التسول للأمریكیین. بینما یعتبر الناس العادیون العقوبات لعبة دعائیة. الدكتور ظریف یلتمس تصریحات نتنیاهو للدفاع عن القضیة! أین یتحول الأمر إلى طلب خاص بك؟ لذلك ، فی عصرنا ، بسبب الحریة العامة التی خلقتها الثورة الإسلامیة فی العالم ، هم فی الغالب أناس سیاسیون! وقد ازدادت حكمة الناس. لذلك تضاءل الجشع والعار والكفر والقسوة. الیوم ، بسبب شعارات الموت لأمریكا ، لا أحد یخاف من القنابل الذریة الأمریكیة والعناقید والنیوترونات. لم ینس الشعب الإیرانی فقط: أمریكا تملك قنبلة نوویة! لكنهم یعتقدون أن كل تلك القنابل فاسدة وذهبت! لأن نظریة إمام الزمن تقول: فی وقت ظهورها ، سیتم إطلاق جمیع الأسلحة! ومن الواضح أنه مع السیف القدیم نفسه ، فإنه یدمر الأعداء والرقاب. إذا حدث هذا ، الآن أكثر من أی وقت مضى ، فإن الأرض ملیئة بالأسلحة: 191 لدیها جیوش! وكل جیش له تنظیم أسلحة ، بالإضافة إلى أسلحته الخاصة ، أسلحة الدمار الشامل ، مثل العدید من الأنهار! فالرؤوس الحربیة الذریة التی أنتجتها الولایات المتحدة وإسرائیل فی جمیع أنحاء العالم ، سواء فی قواعدها العسكریة: أو راسخة سرا ، تعتمد على أیدیها! لأنه إذا كانت إعلاناتهم حقیقیة ، فیجب أن تكون كثیرة جدًا! سیكون الأرض تحتها. الأهم من ذلك هو سلاح المعنویات: شعار "الموت لأمریكا" یروی العالم كله ، ولا أحد یخاف من نظام الاستبداد الأمریكی والإسرائیلی. على الرغم من أن وحشیة داعش ، وما إلى ذلك ، یتم مشاهدتها بالأسلحة الأمریكیة والإسرائیلیة ، فإن الأخلاق الاستشهادیة تصفها بأنها لعبة. وأعد نفسه.

Unitar hökumət

Görüşləri düzəltsək, bu gün dünyada tək dövlət dövləti var. İnsanlar inandığını konstruktiv bir nişanə ilə bölüşməyə və ümumi nöqtələri təsdiq etməyə hazırdırlar. Bütün dünya tək Allaha inanır. Hətta bütpərəstlik də unikallığın simvoludur. Çünki onlar bütpərəstləri tanıyırlar, əlləri ilə düzəldirdilər! Onlar çox axmaq deyil, öz əllərini yaratmaq istəyirlər, bütləri və ya nümunəni təmsil edirlər: tanrıların toxunuşu. Əlləri orijinal tanrıya çatmazsa, ağac və ya daş bəhanəsi ilə Allahın diqqətini çəkmək istəyirlər. Yalnız bir forma, bütpərəstlik gerçək ittifaqdır və deməkdir ki, biz ağılsız olacağıq və ya onların ağılsızlıqlarını istəyirik. Bu vəziyyətdə zülm yaradılacaq, yəni itaətsizlik və şirk üçün məzlum olmaq lazımdır. İnsanlar məntiqi təfəkkürün qarşısını alacaqlar və zülm edənlər düşünmək istəyirlər. Yoxsa başqa düşüncələri varsa, bunu ifadə etmək üçün yalnız ifadə etmə. Bu zülm iqtisadi köklərə də sahibdir! Yəni, belə bir fikrə kömək edən zəngin bir insandır. Buna görə də, bu sistemlərin əksəriyyəti birgə işləyir: zülm, utanc və küfr və bütün bunların kökü həsrətlidir. Yəni kasıb ola bilməyən kimsə daha çox sərvət tələb edir. Məsələn, bizim Amerika boykotumuzdur! Uzun illərdir ki, Kuba Birləşmiş Ştatlar tərəfindən icazə verilib, lakin onların həyatına heç bir təsiri olmadı. Ancaq bəzi liberallar və islahatçılar, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları boykot edərsə, dünya sona çatacaq! Bu onların cəsarətidir. Çünki İranda ən yüksək səviyyədə olan bütün imkanlar var: Allahın var-dövləti, kəşfiyyatı və istedadı yüksəkdir. İdarəetmə bu günə qədər güclüdür: başqalarının planları ilə başa çıxa bilib. Lakin liberallar bunların az olduğunu düşünürlər! Və onlar amerikalılar üçün yalvarmaq lazımdır. Sıravi insanlar sanksiyaların təbliğat oyununu düşündükləri halda. Dr. Zərif, səbəbi müdafiə etmək üçün Netanyahunun şərhlərinə qovuşdu! Öz əmriniz haradan gəldi? Buna görə, bizim dövrümüzdə, İslam inqilabının dünyada yaradıldığı ümumi azadlıqdan ötəri tez-tez siyasi insanlardır! Xalqın hikməti artdı. Buna görə həsəd, utanc, küfr və zülm azaldı. Bu gün Amerikaya ölüm şüarları səbəbiylə, heç kim ABŞ atom bombalarından, kümelenmelerden və neytronlardan qorxmur. İran xalqı yalnız unutmadı: Amerika nüvə bombası var! Amma bütün bomba çürümüş və getdi! Çünki İmam Zamanının nəzəriyyəsi deyir ki: Onun ortaya çıxm

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :