ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

این بار ایران است که برای مبارزه با تحریم آمریکایی، همه گزینه ها روی میز گذاشته است! حتی گزینه نظامی زیرا: شلیک هر موشک برای داعش، یا حامیان آنها باعث سقوط ارزش دلار و: افزایش قیمت نفت می شود. لذا اگر ایران از راههای مسالمت آمیز و قانونی، نتواند حقوق خود را استیفا کند، ناچار است از این گزینه دوباره استفاده کند، تا تحریم را نابود و دلار را از بین برده! و ارزش پول ملی تقویت شود. تاریخ آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود، نشان می دهد که شرارت آنها، بی حد و مرز است و:آنها فقط گزینه نظامی را می فهمند. آمریکا با ریاست بر شورای امنیت، ارعاب و تهدید ایران را در دستور کار قرار داده، و به هیچ قانون یا رای دادگاه! از جمله لاهه پای بند نیست. اسرائیل نیز تمام قطعنامه های سازمان ملل را، زیر پا می گذارد و هزینه های ایران را، در کمک به مردم فلسطین و سوریه افزایش می دهد. آل سعود با ریاست در شورای حقوق بشرسازمان ملل! با اینکه خودش کودک کش است، برای بقیه اعلامیه صادر می کند! بنابر این هیچ راه منطقی و گفتگو باقی نمانده، و با این سه رژیم، فقط باید با زبان زور حرف زد. دادگاه لاهه، آمریکا را محکوم کرد تا: تحریم های دارویی را بردارد، ولی امریکا بجای اجرای آن، گفت از پیمان مودت خارج خواهد شد! این رفتار ها نشان می دهد که: تحریم ها، فقط یک موضوع اقتصادی نیست! ساده اندیشی است اگر آن را یک جنگ: صرفا اقتصادی بدانیم. کشف حدود 300تیم ترور نشان می دهد که: آنها اهداف نظامی دارند و: تحریم اقتصادی را زمینه ساز آن می دانند. همانطور که رئیس جمهور هم اشاره کرد: قصد ترامپ تغییر رزیم جمهوری اسلامی است. بن سلمان به 200نفر از روزنامه گاران ایرانی، ماهانه حقوق های کلان می دهد تا: شورش ایجاد کنند و یا: اعتراضات مردمی را شورش جلوه دهند. روزی نیست که در گوشه ای از این کشور، خرابکاری نکنند.  علیرغم اعتراض های مسلبمت آمیز مردم، تمام تظاهرات سیاسی همراه با قیام های مسلحانه بوده. یعنی تروریست ها و خرابکاران، با اسلحه در بین مردم معترض میروند. زیرا در تیراندازی، از هر طرف کشته شود به نفع آنها است: اگر از ماموران کسی کشته شود،  تبلیغات وسیع جهانی بدون هزینه، به نفع آنها می شود! اگر از مردم کسی زخمی یا کشته شود، بلافاصله به گردن ماموران انداخته می شود. حملات برون مرزی به مرزهای ایران، یا ترورهای کور مردمان، و یا تبدیل اعتراضات به شورشها، همه برای این است که: تحریم را کارآمد نشان دهند! لذا تحریم ها را نمی توان: یک بازی اقتصادی نام گذاشت. بلکه یک بازی کثیف نظامی است.ایران هم برای مقابله با تحریم، باید به حرکت نظامی هم فکر کند. یکی از راهها، سرکوب روسای تروریستها، در اقصی نقاط جهان است. همانطور که حزب دموکرات کردستان در عراق، و داعش در سوریه، این ضربه ها را چشیدند. باید نیروی سپاه یا ارتش مامور شوند: تا همه تجهیزات نظامی و جاسوسی: آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران را، نابود کنند یا به غنیمت بگیرند. نابود کردن این تجهیزات: جاسوسی آمریکا در اطراف ایران، یک وظیفه شرعی و ملی است.اگر هم تاکنون این کار را نکردند، اشتباه است و توجیه ندارد. حضور نظامی آمریکا و ناوها و ادوات جنگی او، در خلیج فارس نماد کامل تهدید نظامی: علیه ملت ایران است. ارتش وظیفه دارد این ترس را، از ملت ایران دور کند. توجیه اینکه هنوز وارد آبهای ساحلی ایران نشده اند! نا آشناایی در تاکتیک های جنگی است. پیامبر اسلام ص در جنگ تبوک، منتظر رسیدن آنها به مرزها ی مدینه نشد. بلکه دستور داد: تا ارتش حرکت کند، و هرجا آنها را ملاقات کرد، مقابله کند.

All options on the table!

This time, Iran has put all the options on the table to fight the American boycott! Even the military option, because: firing any rocket for ISIS, or their supporters, will cause a fall in the dollar and the rise in oil prices. Therefore, if Iran fails to enforce its rights in a peaceful and legal way, it will have to reuse it, to destroy the sanctions and eliminate the dollar! And the value of the national currency will be strengthened. The history of the United States and the Zionist regime and Al Saud shows that their wickedness is boundless: they only understand the military option. The United States, under the presidency of the Security Council, has instigated intimidation and threats to Iran, and has no law or court verdict! Including The Hague. Israel will also violate all UN resolutions and increase Iran's spending in helping the Palestinian and Syrian people. Al Saud, presided over by the Human Rights Council of the Nations! Even though he himself is a child, he issues the rest of the declaration! So there is no logical way and dialogue, and with these three regimes, you just have to talk with the language of force. The Hague Court condemned the United States to: lift the drug sanctions, but instead of implementing it, the United States said it would withdraw from the treaty! These behaviors show that sanctions are not just an economic issue! It is simple to think if it is a war: purely economic. The discovery of about 300 terrorist teams shows that: they have military objectives and they see economic sanctions as the basis for it. As the President also noted, the intention of the Trump is to change the Islamic Republic. Bin Salman gives 200 Iranian journalists a monthly salary to raise insurrection, or to revolt popular protests. There is no time to sabotage in a corner of this country. In spite of the massive protests of the people, all political demonstrations were accompanied by armed insurrections. That is, terrorists and saboteurs are armed with guns among protesters. Because they are killed in shooting at each side, it is in their best interest: if anyone is killed, there will be a widespread global campaign for them at no cost! If people are wounded or killed, they will immediately be thrown at the bosom. Overseas attacks on Iran's borders, or blind assassinations of peoples, or the transformation of protests into riots, are all aimed at: making the sanctions effective! Therefore, sanctions can not be called an economic game. Rather, it's a dirty military game. Iran must also think of a military move to deal with sanctions. One way is to suppress the heads of terrorists around the world. As the Democratic Kurdistan Party in Iraq, and ISIS in Syria, have been blown away. The force of the army or the army must be commissioned: to destroy all military equipment and espionage: America near the borders of Iran, or to take troops. Destroy this equipment: American spying around Iran is a religious and national duty. If they have not done so, it's a mistake and no justification. The presence of the US military and its warships and weapons in the Persian Gulf is a complete symbol of the military threat: against the Iranian nation. The army has the duty to remove this fear from the Iranian nation. Justifying that they have not yet entered the coastal waters of Iran! Confess to weakness and ignorance in war tactics. The Prophet did not wait for them to reach the boundaries of Medina in the battle of Tabuk. But ordered the army to move, and wherever they met, to confront.

جمیع الخیارات على الطاولة!

هذه المرة ، وضعت إیران كل الخیارات على الطاولة لمحاربة المقاطعة الأمریكیة! حتى الخیار العسكری ، لأن: إطلاق أی صاروخ لداعش ، أو أنصارهم ، سیؤدی إلى انخفاض الدولار وارتفاع أسعار النفط. لذلك ، إذا فشلت إیران فی فرض حقوقها بطریقة سلمیة وقانونیة ، فسیتعین علیها إعادة استخدامها ، لتدمیر العقوبات والقضاء على الدولار! وسیتم تعزیز قیمة العملة الوطنیة. یبین تاریخ الولایات المتحدة والنظام الصهیونی والعلمی أن شرهم لا حدود له: فهم لا یفهمون إلا الخیار العسكری. لقد قامت الولایات المتحدة ، تحت رئاسة مجلس الأمن ، بالتحریض على الترهیب والتهدید لإیران ، ولیس لدیها قانون أو حكم محكمة! بما فی ذلك لاهای. كما ستنتهك إسرائیل جمیع قرارات الأمم المتحدة وستزید من إنفاق إیران فی مساعدة الشعبین الفلسطینی والسوری. آل سعود ، برئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم! على الرغم من أنه هو نفسه طفل ، إلا أنه یصدر بقیة الإعلان! لذلك لا توجد طریقة منطقیة وحوار ، ومع هذه الأنظمة الثلاثة ، علیك فقط التحدث بلغة القوة. أدانت محكمة لاهای الولایات المتحدة بـ: رفع العقوبات عن المخدرات ، لكن بدلاً من تطبیقها ، قالت الولایات المتحدة إنها ستنسحب من المعاهدة! توضح هذه السلوكیات أن العقوبات لیست مجرد قضیة اقتصادیة! من السهل التفكیر فی أنها حرب: اقتصادیة بحتة. ویظهر اكتشاف حوالی 300 فریق إرهابی ما یلی: لدیهم أهداف عسكریة ویرون أن العقوبات الاقتصادیة هی أساسها. وكما أشار الرئیس ، فإن نیة ترامب هی تغییر الجمهوریة الإسلامیة. یمنح بن سلمان 200 صحفی إیرانی راتب شهری لزیادة الانتفاضة ، أو للثورة الشعبیة. لیس هناك وقت للتخریب فی زاویة من هذا البلد. على الرغم من الاحتجاجات الهائلة للناس ، كانت جمیع المظاهرات السیاسیة مصحوبة بعملیات تمرد مسلحة. أی أن الإرهابیین والمخربین مسلحین ببنادق بین المحتجین. لأنهم یقتلون فی إطلاق النار على كل جانب ، فإن ذلك یصب فی مصلحتهم: إذا قتل أحد ، فستكون هناك حملة عالمیة واسعة النطاق من أجلهم بدون تكلفة! إذا جُرح أو قُتل الناس ، فسیُلقون على الفور فی الحضن. فالهجمات فی الخارج على الحدود الإیرانیة ، أو الاغتیالات العمیاء للشعوب ، أو تحویل الاحتجاجات إلى أعمال شغب ، كلها تهدف إلى: جعل العقوبات فعالة! لذلك ، لا یمكن أن تسمى العقوبات لعبة اقتصادیة. إنها لعبة عسكریة قذرة ، ویجب على إیران أیضا التفكیر فی تحرك عسكری للتعامل مع العقوبات. إحدى الطرق هی قمع رؤساء الإرهابیین فی جمیع أنحاء العالم. مثل حزب كردستان الدیمقراطی فی العراق ، و الداعش فی سوریا ، قد تم مهب. یجب تكلیف قوة الجیش أو الجیش: تدمیر كل المعدات العسكریة والتجسس: أمریكا بالقرب من حدود إیران ، أو لنقل القوات. تدمیر هذه المعدات: التجسس الأمریكی حول إیران واجب دینی ووطنی ، وإذا لم یفعلوا ذلك ، فهو خطأ ولا مبرر. إن وجود الجیش الأمریكی وسفنه الحربیة وأسلحته فی الخلیج الفارسی هو رمز كامل للتهدید العسكری: ضد الأمة الإیرانیة. من واجب الجیش إزالة هذا الخوف من الأمة الإیرانیة. مبررة أنها لم تدخل بعد المیاه الساحلیة لإیران! اعترف بالضعف والجهل فی تكتیكات الحرب. النبی لم ینتظرهم للوصول إلى حدود المدینة فی معركة تبوك. لكن أمر الجیش بالتحرك ، وأینما التقیا ، أن یواجه.

Masanın bütün variantları!

Bu dəfə İran, Amerika boykotuna qarşı mübarizə üçün bütün variantları müzakirə etdi! Hətta hərbi variant belədir: çünki ISIS üçün hər hansı bir raket atmaq və ya onların tərəfdarları dolların düşməsinə və neft qiymətlərinin artmasına səbəb olacaq. Buna görə də, əgər İran öz hüquqlarını sülh yolu ilə və qanuni şəkildə tətbiq etməsə, onu təkrar etmək, sanksiyaları məhv etmək və dollarları aradan qaldırmaq lazımdır! Milli valyutanın dəyəri güclənəcəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Sionist rejimi və Əl-Saud tarixi onların pisliyini sonsuz saydıqlarını göstərir: onlar yalnız hərbi seçimi başa düşürlər. Təhlükəsizlik Şurasının sədrliyi altında Birləşmiş Ştatlar İrana təhdid və təhdidlərə səbəb olub və heç bir qanuna və məhkəmə qərarına malik deyil! Haaqa daxildir. İsrail də bütün BMT qərarlarını pozacaq və İranın Fələstin və Suriya xalqına kömək xərclərini artırar. Millətlərin İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən sədr olunan Əl-Saud! O, özü bir uşaq olsa da, bəyannamənin qalan hissəsini çıxarır! Beləliklə, məntiqi bir yol və dialoq yoxdur və bu üç rejimi ilə yalnız qüvvət diliylə danışmaq lazımdır. Lahey Məhkəməsi ABŞ-ı qətiyyətlə pislədi: narkotik sanktsiyalarını qaldırdı, amma bunu həyata keçirmək yerinə ABŞ-dan müqaviləni geri çəkəcəyini söylədi! Bu davranışlar sanksiyaların yalnız iqtisadi bir məsələ olmadığını göstərir! Bir müharibə olub-olmadığını düşünmək sadədir: tamamilə iqtisadi. Təxminən 300 terrorçu qrupun tapılması göstərir ki, onlar hərbi məqsədlərə malikdir və iqtisadi sanksiyaların əsasını görürlər. Prezident deyib ki, Trumpun məqsədi İslam Respublikasını dəyişməkdir. Bin Salman, 200 iranlı jurnalistə ayağa qalxma və ya xalqın etirazlarını üsyan etmək üçün aylıq maaş verir. Bu ölkənin bir küncündə sabote etmək üçün vaxt yoxdur. Xalqın kütləvi etirazlarına baxmayaraq, bütün siyasi nümayişlər silahlı islahatlarla müşayiət olundu. Terroristlər və sabotajçılar etirazçılar arasında silahlarla silahlanmışlar. Hər tərəfdən çəkilişdə öldürüldükləri üçün, ən yaxşı şəkildə maraqlanırlar: Kimsə öldürülsə, onlar üçün pulsuz bir yayım kampaniyası olacaq! İnsan yaralanır və ya öldürüldükdə dərhal dərin yerə atılacaqlar. İranın sərhədlərinə xarici hücumlar, ya da xalqların gözü ilə öldürülməsi və ya etirazların çevrilməyə çevrilməsi ümumilikdə hədəf alınır: sanksiyaların effektiv olması! Buna görə sanksiyalar iqtisadi oyun adlandırıla bilməz. Əksinə, bu, çirkli bir hərbi oyun. İran da sanksiya ilə məşğul olmaq üçün hərbi bir hərəkət düşünməlidir. Bir növ dünyanın terrorist başçılarını boğmaqdır. İraqda Demokratik Kürdüstan Partiyası və Suriyadakı ISIS kimi partladılmışdır.eyğəmbər Tabuk döyüşündə Mədinənin sərhədlərinə çatmasını gözləməmişdir. Amma orduya hərəkət etməyi əmr etdi və qarşılaşdıqları hər yerdə qarşılaşdılar.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :