ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی


کسانی که خود را خادم الحرمین می دانند، در واقع غاصب الحرمین هستند! و باید واقعیت های موجود در مورد آنان افشا شود. متاسفانه دلار های نفتی، تا کنون توانسته تاریخ را تغییرداده، و همه اسناد جنایات آل سعود را نابود، یا آن را به نام خدمت توجیه نمایند. مثلا تخریب قبرستان بقیع، که آثار 1400ساله و بیشتر در آن بوده، بعنوان مبارزه با شرک و بت پرستی تبلیغ شده است! در حالیکه قبور محمد وهاب و بزرگان آل سعود، همگی محفوظ است و دیدار از آن، و ادای احترام به آن،  جزو وظایف کسانی که برای دیدار آل سعود می روند. حتی مخروبه های قبور یهودیان، در تپه ای نزدیک آن کاملا محافظت می شود، و جزو تنها آثار ثبت شده تاریخی عربستان  می باشد! علاوه بر قبرستان بقیع، آل سعود به کربلا و عتبات دیگر هم لشکر کشی کرد.  در یک روز سه هزار نفر از مردم کربلا را کشتند! تا اینکه توانستند گنبد و بارگاه: امام حسین ع را هم تخریب کنند. بعد به سوی نجف رقتند، که دچار سیل زدگی شده و برگشتند. این جنایات نه تنها در دوران اولیه ال سعود بوده، که از ذهن تاریخ حذف شده، بلکه در طول این سالها نیز، به تخریب آثار ادامه داده اند. با اینکه یونیسف و دیگر سازمان های بین المللی، آثار تاریخی را ثبت و در حفظ آن بودجه می دهند، ولی هیچیک از آثار اسلامی، در عربستان ثبت نشده و همه تخریب شده اند، تا کلا از ذهن  مردم وتاریخ حذف شوند. بنده وقتی در سال 1362 به حج مشرف شدم، ما را به  جاهای زیادی بردند، که هنوز تخریب نشده از جمله: کوچه بنی هاشم که در آن عمر، حضرت فاطمه را سیلی زد. اما امروزه همه آنها تخریب شده، و با تبلیغات شومی از قبیل: توسعه حرم یا عمران شهری، همه آنها به اتوبان یا هتل تبدیل شده است. برخی هم که در محوطه بوده اند، سنک گاری شده و محو گشته است. آل سعود نه تنها به تخریب آثار اسلامی، در عربستان اقدام کرده اند بلکه، در تمام کشورها هم به این امر مبادرت نموده. برخی کشورها مانند عراق و سوریه، به دست داعش که از مزدوران آل سعودهستند، خراب شده و در افغانستان و پاکستان، به دست طالبان. اما در ایران و کشورهای دیگر، به عنوان قاچاق آثار باستانی! تخریب شده و از بین رفته اند. بسیاری از امامزاده ها در ایران، حاوی آثار هزار ساله بوده، از زمان دیلیمیان و آل بویه باقی مانده بودند. ولی به بهانه گنج یابی، یا نداشتن شجره نامه یا جعلی بودن! تخریب و نابود شده اند.  درمصر و لیبی و افریقا و اروپا، همه آثار اسلامی به حراج گذاشته شده، آل سعود به واسطه یهودیان، آنها را خریداری کرده و نابود ساخته اند. اسرائیل با کمک مالی مستقیم آل سعود، به وجود آمد ومامور تخریب قبله اول مسلمین شد. همه کوشش آنها از بین بردن قدس شریف، و آثار دیگر اسلامی در آن شهرها است. آنها به بهانه هیکل سلیمان، تونل های بزرگی زیر ساختمانهای تاریخی زده اند، تا از یکسومردم متوجه نشوند و: از سوی دیگر پایه بناها سست شده، خود بخود نابود شوند. برعکس! در کعبه شکاف معروف آن را تعمیرکرده! تا آثار تولد حضرت علی ع از بین برود. هرساله با اینکه ترک برمی دارد، آن را با پرده های گرانبها می پوشانند! که کسی متوجه نشود! ولی از بخت بد آنها، بادهای موسمی پرده ها را کنار می زند. اگر خداوند این بنا را حفظ نمی کرد، چنانکه در جنگ ابرهه و حمله فیل ها آن را حفظ نمود، آل سعود آن را هم نابود کرده بودند. خیانت  خادم الحرمین به اینجا تمام نمی شود،شیخ نمر و زکزاکی و شیخ قاسم ها، به دستور آل سعود دستگیر و شهید می شوند. یا مانند خاشقچی، موسی صدر یا چهار دیپلمات ایران، سالهاست که ناپدید شده، از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

We will better understand the al-Hurman's usurpers.

Those who consider themselves to be Khadem al-Hurmayn are in fact al-Hurmain's usurpers! And the facts about them should be disclosed. Unfortunately, the petrodollars have so far been able to change history, and destroy all the documents of Al Saud's crimes, or justify it in the name of the service. For example, the demolition of the cemetery Baqih, which has been the works of 1,400 years old and more, has been promoted as a struggle against paganism and idolatry! While the graves of Mohammad Vahab and the elders of Al Saud are all reserved, meeting and paying tribute to it are among the duties of those who visit Al Saud. Even the ruins of the Jewish graves are fully protected in the hills close by, and they are among the only historical records of Saudi Arabia! In addition to the Baqih cemetery, Al Saud also fought against Karbala and other Atabat. On the same day killed three thousand people of Karbala! Until they were able to destroy the dome and the temple: Imam Hussein ah. Then they plunge towards Najaf, who were flooded and returned. These crimes have not only been eliminated from the minds of history not only during the early years of El Saud, but during these years, they have continued to demolish the works. While UNICEF and other international organizations have recorded and preserved historical monuments, none of the Islamic works have been registered in Saudi Arabia and all have been destroyed to be completely removed from the minds of the people and history. When I crossed over to the Hajj in 1362, our servant took us to many places that have not yet been destroyed, including: Bani Hashem's alley where Omar, Hazrat Fatima, was slapped. But today, all of them have been destroyed, and with horrible propaganda such as: the development of the shrine or urban development, they all have turned into a highway or hotel. Some of those who were in the field have been dead and disappeared. Al Saud has not only committed the destruction of Islamic works in Saudi Arabia, but has also done so in all countries. Some countries, such as Iraq and Syria, have been destroyed by ISIS, which have been mercenaries from al-Qaeda, in the hands of the Taliban in Afghanistan and Pakistan. But in Iran and other countries, as smuggling ancient artifacts! Destroyed and destroyed. Many Imam Zadeh in Iran contain thousands of years of work, from the days of the Divine and Al-Boya. But on the pretext of treasuring, or having no pedigree or fake! Destroyed and destroyed. In Egypt and Libya, Africa and Europe, all Islamic works were auctioned, Al Saud bought and destroyed by Jews. Israel was created with the direct aid of Al Saud, and was credited with demolishing the first qiblah Muslims. All their efforts are to eliminate the noble Quds and other Islamic works in those cities. Under the pretext of the Temple of Solomon, they have thrown large tunnels under historic buildings, so that they cannot understand for one and a half years: on the other hand, the foundation of the buildings is loose, they themselves will be destroyed. upside down! It's repaired in the famous Kaaba slot! To erase the works of Imam Ali's birth. Each year, though it leaves, it covers the precious curtains! That nobody will notice! But their bad fortune, the monsoon winds off the curtains. If God did not preserve this building, as it was preserved by the Elephants in the battle of Abraham and the attack of Elephants, Al-Saud also destroyed it. The betrayal of Khamr al-Hurman is not over here, Sheikh Nemr and Zekasaki and Sheikh Qassim are arrested and martyred on the orders of Al Saud. Or, like the kisser, Moses Sadr or four Iranian diplomats, who have disappeared for years, there is no news about their fate.

سوف نفهم بشكل أفضل مغتصى الحرمان.

أولئك الذین یعتبرون أنفسهم هم خادم الحرمین هم فی الواقع مغتصبین الحریمین! وینبغی الكشف عن الحقائق حولهم. لسوء الحظ ، تمكن البترودولارات حتى الآن من تغییر التاریخ ، وتدمیر جمیع وثائق جرائم آل سعود ، أو تبریرها باسم الخدمة. على سبیل المثال ، تم الترویج لهدم مقبرة البقیع ، التی كانت أعمالًا عمرها 1400 عامًا وأكثر ، كحرب ضد الوثنیة وثنیة! فی حین أن قبور محمد فاهب وشیوخ آل سعود كلها محفوظة ، إلا أن الالتقاء والإشادة بها من بین واجبات أولئك الذین یزورون آل سعود. حتى أن أنقاض المقابر الیهودیة محمیة بالكامل فی التلال القریبة ، وهی من بین السجلات التاریخیة الوحیدة للمملكة العربیة السعودیة! بالإضافة إلى مقبرة البقیه ، حارب آل سعود ضد كربلاء وغیرها من عتابات. فی نفس الیوم قتل ثلاثة آلاف شخص من كربلاء! حتى یتمكنوا من تدمیر القبة والمعبد: الإمام الحسین آه. ثم یغرقون نحو النجف ، الذین غمرهم الفیضان وعادوا. هذه الجرائم لم یتم القضاء علیها فقط من عقول التاریخ ، لیس فقط خلال السنوات الأولى من آل سعود ، ولكن خلال هذه السنوات ، استمروا فی هدم الأعمال. فی حین سجلت الیونیسف والمنظمات الدولیة الأخرى المعالم التاریخیة وحافظت علیها ، لم یتم تسجیل أی من الأعمال الإسلامیة فی المملكة العربیة السعودیة وتم تدمیرها جمیعًا لإزالتها بالكامل من عقول الناس والتاریخ. عندما عبرت إلى الحج فی عام 1362 ، أخذنا خادمنا إلى العدید من الأماكن التی لم یتم تدمیرها بعد ، بما فی ذلك: ممر بنی هاشم حیث تعرض عمر ، حضرة فاطمة ، للصفع. لكن الیوم ، كلهم ​​دمروا ، ومع دعایة مروعة مثل: تطویر الضریح أو التنمیة الحضریة ، تحولوا جمیعا إلى طریق سریع أو فندق. بعض من كانوا فی المیدان ماتوا واختفوا. آل سعود لم تقم فقط بتدمیر الأعمال الإسلامیة فی المملكة العربیة السعودیة ، ولكن فعلت ذلك أیضا فی جمیع البلدان. لقد دمر داعش بعض الدول ، مثل العراق وسوریا ، التی كانت مرتزقة من القاعدة ، فی أیدی طالبان فی أفغانستان وباكستان. ولكن فی إیران وبلدان أخرى ، كما تهریب القطع الأثریة القدیمة! دمرت ودمرت. العدید من الإمام زاده فی إیران یحتوی على آلاف السنین من العمل ، من أیام الإلهیة وال بویه ولكن بحجة الثراء ، أو عدم وجود النسب أو وهمیة! دمرت ودمرت. فی مصر ولیبیا وأفریقیا وأوروبا ، تم بیع جمیع الأعمال الإسلامیة بالمزاد العلنی ، واشترى آل سعود ودمرهم من قبل الیهود. تم إنشاء إسرائیل بمساعدة مباشرة من آل سعود ، وكان له الفضل فی هدم أول qiblah المسلمین. كل ما فی وسعهم هو القضاء على القدس النبیلة وغیرها من الأعمال الإسلامیة فی تلك المدن. تحت ذریعة معبد سلیمان ، قاموا بطرح أنفاق كبیرة تحت المبانی التاریخیة ، بحیث لا یستطیعون فهمها لمدة عام ونصف: من ناحیة أخرى ، فإن أساس البنایات هو فضفاض ، سیتم تدمیر أنفسهم. على العكس! تم إصلاحه فی فتحة الكعبة الشهیرة! لمحو أعمال ولادة الإمام علی. كل عام ، على الرغم من أنه یغادر ، فإنه یغطی الستائر الثمینة! هذا لا أحد سوف تلاحظ! لكن ثروتهم السیئة ، الریاح الموسمیة خارج الستائر. إذا لم یحفظ الله هذا المبنى ، كما حفظته الأفیال فی معركة إبراهیم وهجوم الأفیال ، فقد دمره آل سعود. إن خیانة الحرمان لم تنته إلى هنا ، فتم اعتقال الشیخ نمر وزیكاسكی والشیخ قاسم واستشهد بناء على أوامر من آل سعود. أو ، مثل القبل ، موسى الصدر أو أربعة دبلوماسیین إیرانیین ، الذین اختفوا لسنوات ، لا توجد أخبار عن مصیرهم.

Əl-Hürkanın qəsbkarlarını daha yaxşı başa düşəcəyik.

Özlərini Xədim əl-Hurmayn kimi qəbul edənlər əslində Hurmain'in üsyançılarıdır! Və onlar haqqında həqiqətlər açıqlanmalıdır. Təəssüf ki, petrodollarlar indiyədək tarixi dəyişdirə bilmiş və Al Saud cinayətlərinin bütün sənədlərini məhv etmiş və ya xidmət adına haqq qazandırmışdır. Məsələn, 1400 il və daha qalıqları bir anti-paganism kimi önə edilmişdir Baqi qəbiristanlığında məhv! Məhəmməd Vəhabın qəbirləri və Əl-Saudun ağsaqqalları qorunur, baxmağına və həddi-büluşı verməyə Al-Saudu ziyarət edənlərin vəzifələri daxildir. Hətta yəhudi məzarlarının xarabalıqları tam təpələrdən qorunub saxlanılır və onlar Səudiyyə Ərəbistanının yeganə tarixi qeydlərindəndir! Baqih qəbiristanlığından başqa Al Səud də Kərbəla və digər Atabatla mübarizə aparmışdı. Həmin gün Kərbəlada üç min nəfər həlak olub! Onlar qübbəni və məbədi məhv edə bilməyincə: İmam Hüseyn ə. Sonra Nəcəfə su basdı və qayıtdılar. Bu cinayətlər tarixin ağıllarından el Saudın ilk illərində yox, həm də bu illər ərzində əsərləri yıxmağa davam etmişdir. Amma bu gün hamısı məhv olmuşdur və dəhşətli təbliğat ilə: ibadətin və ya şəhər inkişafının inkişafı, hamısı bir avtomobil yolu və ya otelə çevrilmişdir. Sahədə olanların bəziləri ölüb, itdi. Al Səud yalnız Səudiyyə Ərəbistanında islam əsərlərinin məhv edilməsini deyil, həm də bütün ölkələrdə bunu etmişdir. İraq və Suriya kimi bəzi ölkələr, Əl-Qaidədən olan Əfqanıstan və Pakistanda Talibanın əlində olan İSİS tərəfindən məhv edilmişdir. Ancaq İran və digər ölkələrdə, qədim eserlerin qaçaqmalçılığı kimi! Yox edildi və məhv edildi. İranda bir çox imam zadə İlahi və Əl-Boya günlərindən minlərlə il işlədir. Amma xəzinə bəhanəsiylə, ya da cinsi və ya saxta olmadı! Yox edildi və məhv edildi. Misirdə, ur.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :