ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خیلی از پرونده های بزرگ و سنگین، وجود دارد که شاکی نداشته! و لذا رسیدگی نمی شود و خاک می خورد! مثل پرونده دختر وزیر صنعت سابق! برخی پرونده ها هم  موقع دستگیری، اسم کسی گفته می شود که: معمولا منتسب به وزیر و وکیل است! ولی موقع محاکمه، ناگهان یک ناشناسی از ابرقو! که اصلا حرف زدن بلد نیست، یا در حد و اندازه اختلاس و غارت بیت المال نیست،(درمنی!) محاکمه می شود! البته منظور ما فقط ایران نیست! در همه جای دنیا، جرم نیابتی(گردن گرفتن) یا بزه انتسابی (پاپوش دوزی) وجود دارد. مثلا در همین آمریکا. همه کسانی که مسئول سازمان های حقوق بشری هستند، خودشان پرونده دارند! مانند عربستان که در کشتار یمن دست دارد، ولی رئیس کمیسیون حقوق بشر است. رئیس جمهور آمریکا که ناقض: همه قطعنامه های شورای امنیت است،  رئیس آن شورا هم هست!  کسی نیست از اینها بپرسد: ناقضان حقوق، چگونه میتوانند مجری آن باشد. کسی که قانون را قبول ندارد، چطور می تواند به اجرای آن قسم بخورد! یا آن را اجرا کند؟ کار بجایی رسیده که مانند یونان قدیم، سوفسطائیان راستگوی میدان هستند. در یونان قدیم، مجادله اهمیت زیادی داشت، اقراد اگر قادر به محکوم کردن: طرف جدال نبودند، وکیل می گرفتند و: وکیل هرکس قوی تر بود، حرف او برحق بود! لذا گروهی بوجود آمدند بنام: سوفسطائیان که گفتند حقیقتی وجود ندارد! حقیقت همان توانایی برتر وکلا هست. که نمونه رقیق شده آن، فرضیه نسبیت انیشتین است، که برخی به اخلاق و دین هم تسری داده، و می گویند اخلاق و دین هم نسبی است. مثلا اخلاق فردی که در کنار دریا، برای شنا می رود با کسی که: به یک جلسه رسمی می رود، فرق دارد و هر دو هم حق دارند! در ایران فلاسفه خیلی جواب های دندان شکنی، به این فرضیه ها داده اند: ملا نصرالدین بعنوان داور انتخاب می شود! شاکی ها یکی بعد از دیگری می آیند، و حرفهایی می زنند متضاد هم، ولی ملا به هر دو آنها می گوید: حق باشما ست! همسرش اعتراض می کند: می گوید مگر می شود حق، هم با شاکی باشد و هم با متشاکی؟ ملا جواب می دهد: حق باتو هم هست! یا : می گویند یک سوفسطایی، بطور شدیدی استدلال می کرد که: هیچ چیز واقعی وجود ندارد، همه چیز در خیال ما است. ناگهان به چاله ای افتاد. و فریادش بلند شد که: پاهایم شکسته، درد می کند، کمک کنید! ولی بقیه گفتند: استاد شما خیال می کنید! پایتان شکسته و درد می کند، هیچ چیز واقعی وجود ندارد. با تمام منطق خوبی که در جواب: آن اراجیف هست ولی غرب و: فیلسوفان و سیاستمداران آن، ترجیح می دهند همان سوفسطایی باقی بمانند. لذا مثلا انجمن مبارزه با  دخانیات، مرکز تبلیغ و ایجاد اعتیاد و توزیع سیگار می شود! مراکز مبارزه با مواد مخدر، تبدیل به نفوذی های قاچاقچیان مواد مخدر شده، و راههای فرار را به آنها آموزش می دهند. سازمان های بین المللی بجای: احقاق حقوق ملت ها، به احقاق حقوق شخصی، یا دولتی خود مشغول می شوند. یکی از اینها جنایات مهم آمریکا در سراسر جهان است. که به دلیل ریاست آمریکا در شورای امنیت، و داشتن حق وتو! همه آنها حق آمریکا ثبت می شود. واگر کسی برعلیه: ظلم ها و زور گویی های آمریکا اقدامی کند، دشمن و ضد حقوق بشر تبلیغ می شود. البته بعد از انقلاب اسلامی، مردم دنیا بیدار شده و به دنبال: احقاق حقوق خود هستند، ولی هنوز کسی جرات شکایت از آمریکا را ندارد. آمریکا پرونده سنگینی در مورد ایران دارد. از کودتای 28مرداد تا کشتار: وسیع 17شهریور 1357و تحمیل جنگ صدامیان: علیه ایران، حمله به صحرای طبس. ولی هیچکدام از اینها در هیچ دادگاهی مطرح نشده، چون شاکی نداشته! امیدواریم رئیس جمهور ایران، بتواند این پرونده سنگین را در سازمان ملل به جریان اندازد.

Heavy file not complainant!

There are a lot of big and heavy files that there is no plaintiff! And so it will not be treated and it will be dirty! Like the case of the daughter of the former industry minister! Some cases when arrested, someone's name is: usually attributed to a minister and lawyer! But during the trial, suddenly an anonymous Abercrombie! He does not know how to speak at all, or at the rate of embezzlement and looting, (!) Trial! Of course, we are not just Iran! Everywhere in the world, there is a nomadic crime (neck) or assassination (capricious papaws). For example, in the same America. All those who are responsible for human rights organizations themselves have a case! Like Saudi Arabia, which is involved in the killing of Yemen, it is the head of the Commission on Human Rights. The president of the United States, who violates all the resolutions of the Security Council, is also the head of that council! No one asks: How can rights violators do it? Who can not accept the law? Or run it? Work has come about that, like the ancient Greece, the sophists are on the right track. In ancient Greece, the controversy was very important, if the accusations could condemn it: they were not in a quarrel, they were attorneys, and: The lawyer was stronger than anyone; his speech was right! So there was a group called Sophists who said there was no truth! The truth is the superior ability of lawyers. The diluted example of this is Einstein's theory of relativity, some of which extends morality and religion, and say that ethics and religion are relative. For example, the person's morality who swims by the sea is different from someone who goes to a formal meeting, and they both have the right! In Iran, philosophers have given many answers to the following hypotheses: Mullah Nasruddin is chosen as the referee! Plaintiffs come one after the other, and they say they are opposites, but Mullah tells both of them: "Right! His husband protested: he says, would it be right, both with the plaintiff and with the loved one? Mullah replies: "Right, too!" Or: They say that a Sophist strongly argued that: There is nothing real, everything is in our imagination. Suddenly it fell into a hole. And his shout rose: my legs are broken, it hurts, help! But the rest said, "Master, you think!" Your foot is broken and painful, there is nothing real. With all the good logic that is answered: it's a tragedy, but the West: its philosophers and politicians prefer to stay the same Sophia. So, for example, the Tobacco Association is the center for promoting and creating addiction and distribution of cigarettes! Drug-related centers have become intruders of drug traffickers, and teach them ways to escape. International organizations are engaged in the right of nations, in the exercise of their personal rights, or in their own government. One of these is the major US crimes around the world. Because of the presidency of the United States in the Security Council, and having the right to veto! All of them are registered with the United States. If anyone opposes: American tyranny and oppression, the enemy and anti-human rights will be advertised. Of course, after the Islamic Revolution, the people of the world awaken and seek: to uphold their rights, but nobody dares to complain of the United States. The United States has a hefty case against Iran. From the coup from August 28 to the massacre: the vast 17 September 1979 and the imposition of the Saddam's War: against Iran, the attack on the Tabas desert. But none of these has been raised in any court, because there is no plaintiff! We hope the Iranian president will be able to handle this heavy file at the United Nations.

ملف ثقیل لا یشكو!

هناك الكثیر من الملفات الكبیرة والثقیلة التی لا یوجد فیها المدعی! وبالتالی لن یتم التعامل معها وستكون قذرة! مثل حالة ابنة وزیر الصناعة السابق! بعض الحالات عند القبض على شخص ما ، یكون اسم شخص ما: یُنسب عادة إلى وزیر ومحامٍ! ولكن خلال المحاكمة ، فجأة أبركرومبی مجهول! لا یعرف كیف یتكلم على الإطلاق ، أو على معدل الاختلاس والنهب ، (!) محاكمة! بالطبع ، نحن لسنا فقط إیران! فی كل مكان فی العالم ، هناك جریمة بدویة (رقبتها) أو اغتیال (بابیوس متقلبة). على سبیل المثال ، فی نفس أمریكا. كل أولئك المسؤولین عن منظمات حقوق الإنسان أنفسهم لدیهم قضیة! مثل المملكة العربیة السعودیة ، التی تشارك فی قتل الیمن ، هو رئیس لجنة حقوق الإنسان. رئیس الولایات المتحدة ، الذی ینتهك جمیع قرارات مجلس الأمن ، هو أیضا رئیس ذلك المجلس! لا أحد یسأل: كیف یمكن لمنتهكی الحقوق أن یفعلوا ذلك؟ من لا یستطیع قبول القانون؟ أو تشغیلها؟ لقد حان العمل حول ذلك ، مثل الیونان القدیمة ، فإن السفسطائیون یسیرون على الطریق الصحیح. فی الیونان القدیمة ، كان الجدل مهمًا للغایة ، إذا كانت الاتهامات یمكن أن تدینه: لم یكونوا فی نزاع ، وكانوا محامین ، و: كان المحامی أقوى من أی شخص ، وكان كلامه صحیحًا! لذلك كان هناك مجموعة تسمى سفیستس الذین قالوا أنه لا توجد حقیقة! الحقیقة هی القدرة المتفوقة للمحامین. المثال المخفف لهذا هو نظریة أینشتاین فی النسبیة ، التی یمد بعضها الأخلاق والدین ، ویقولون إن الأخلاق والدین نسبی. على سبیل المثال ، تختلف أخلاقیة الشخص التی تسبح فی البحر عن شخص یذهب إلى اجتماع رسمی ، ولهما الحق فی ذلك! فی إیران ، قدم الفلاسفة العدید من الإجابات على الفرضیات التالیة: تم اختیار الملا نصر الدین كحكم! یأتی المدعون واحدة تلو الأخرى ، ویقولون إنهم متضادات ، لكن الملا یقول لكل منهم: "صحیح! احتج زوجه: ویقول ، هل سیكون من الصواب ، سواء مع المدعی ومع من تحب؟ رد الملا: "صحیح ، أیضًا!" أو: یقولون أن سفیستًا قال بقوة: لا یوجد شیء حقیقی ، كل شیء فی خیالنا. فجأة سقط فی حفرة. وارتفعت صراخه: كسرت ساقی ، وهذا یضر ، مساعدة! لكن البقیة قالت ، "یا معلمة ، أنت تفكر!" قدمك مكسورة ومؤلمة ، لا یوجد شیء حقیقی. مع كل المنطق الجید الذی یتم الرد علیه: إنها مأساة ، ولكن الغرب: فلاسفته وسیاسیوه یفضلون البقاء فی نفس صوفیا. لذا ، على سبیل المثال ، فإن جمعیة التبغ هی مركز تعزیز وخلق الإدمان وتوزیع السجائر! وأصبحت المراكز المتعلقة بالمخدرات من المتسللین لتجار المخدرات ، وتعلمهم طرق الهروب. تشارك المنظمات الدولیة فی حق الدول ، فی ممارسة حقوقها الشخصیة ، أو فی حكومتها. واحدة من هذه هی الجرائم الأمریكیة الكبرى فی جمیع أنحاء العالم. بسبب رئاسة الولایات المتحدة فی مجلس الأمن ، ولها الحق فی النقض! كلهم مسجلون فی الولایات المتحدة. إذا ما عارض أی شخص: الطغیان الأمریكی والظلم ، سیتم الإعلان عن العدو وحقوق الإنسان. بالطبع ، بعد الثورة الإسلامیة ، یستیقظ الناس فی العالم ویسعون إلى: التمسك بحقوقهم ، لكن لا أحد یجرؤ على الشكوى من الولایات المتحدة. الولایات المتحدة لدیها قضیة كبیرة ضد إیران. من الانقلاب من 28 أغسطس إلى المجزرة: 17 سبتمبر 1979 الواسعة وفرض حرب صدام: ضد إیران ، الهجوم على صحراء تاباس. لكن أیا من هذه لم یثر فی أی محكمة ، لأنه لا یوجد المدعی! نأمل أن یتمكن الرئیس الإیرانی من التعامل مع هذا الملف الثقیل فی الأمم المتحدة.

Ağır fayl şikayətçi deyil!

Heç bir iddiaçı olmadığı bir çox böyük və ağır fayl var! Və bu müalicə olunmayacaq və çirkin olacaq! Köhnə sənaye nazirinin qızı vəziyyətində olduğu kimi! Bəzi hallarda həbs olunduqda, kimsə adını verir: adətən bir nazir və vəkillərə aiddir! Amma sınaq zamanı, birdən-birə anonim Abercrombie! Çalışdıq (!) Mən danışmaq necə bilmirdim, və ya ictimai vəsaitlərin korrupsiya və yağma dərəcədə deyil! Əlbəttə ki, biz yalnız İran deyil! Dünyada hər yerdə köçəri bir cinayət (boyun) və ya sui-qəsd (kəklik papuçlar) var. Məsələn, eyni Amerikada. İnsan hüquqları təşkilatlarından məsul olanların hamısı bir işi var! Yəmənin öldürülməsində iştirak edən Səudiyyə Ərəbistanı kimi, İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri. Təhlükəsizlik Şurasının bütün qətnamələrini pozan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də həmin Şuranın rəhbəri! Heç kim sorarsa: Hüquq pozuntuları bunu necə edə bilər? Qanunu kim qəbul edə bilməz? Və ya çalıştırmak? Əsərlər, qədim Yunanıstan kimi, səpkililər doğru yolda. Qədim Yunanıstanda mübahisələr çox mühüm idi, əgər ittihamlar onu qınayırdılarsa: onlar cəngavər olmadıqda, avukatlar idi və: Vəkil hər kəsdən daha güclü idi, onun sözləri düzgün idi! Belə bir həqiqət olmadığını söyləyən Sophists adlı bir qrup var idi! Həqiqət vəkillərin üstün qabiliyyətidir. Bunun səliqəli nümunəsi Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsidir, bəziləri əxlaq və din əhatə edir və etika və din nisbi olduğunu söyləyirlər. Məsələn, dənizdə üzmək istəyən şəxsin əxlaqı formal görüşə gedəndən fərqlidir və hər ikisinin də haqqı vardır! İranda filosoflar aşağıdakı hipotezlərə bir çox cavab verdilər: Molla Nasruddin hakim kimi seçildi! Davacılar bir-birinin ardınca gəlirlər və onlar qarşılıqlı olduqlarını söyləyirlər, lakin Molla hər ikisinə deyir: "Doğru! Həyat yoldaşı etiraz etdi: deyir, həm iddiaçı ilə, həm də sevilən bir adamla bərabər olardı? Mullah cavab verir: "Doğru da!" Yoxsa: Bir Sophist şiddətlə iddia etdilər ki: Gerçək bir şey yoxdur, hər şey bizim təsəvvürümüzdədir. Birdən də bir çuxur düşdü. Və onun qışqırığı yüksəldi: bacaklarım qırıldı, acıyor, kömək etdi! Amma qalanları dedi: "Usta, düşün." Ayağınız sınıq və ağrılı, gerçək bir şey yoxdur. Cavab verilən bütün yaxşı məntiqlə: bu faciədir, amma Qərb: onun filosofları və siyasətçiləri eyni Sophia qalmasını üstün tuturlar. Beləliklə, məsələn, Tütün Assosiasiyası siqaret çəkməyin və yayılmanın təşviq edilməsi və yaradılması üçün mərkəzdir! Narkotik maddələrlə əlaqəli mərkəzlər narkotik tacirlərinin ziyanverici halına çevrilmiş və onları xilək.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :