ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
اوپک باید دلار را حذف کند، عربستان را بلوکه نماید، تا نقش دلار های نفتی در: تخریب اسلام و خط مقاومت، کاهش یابد و یا از بین برود. عربستان از موقعیکه تغییر نام داد، و به مملکت سعودی تبدیل شد، از اسلام دور تر و با آن دشمن تر شد. در ابتدای تشکیل ال سعود، مشاهده کشتار ها و تخریب های آن، روی هیتلر و چنگیز و دیگر  دیکتاتور های جهان را سفید می کند. بیش از سه هزار آثار تاریخی در مکه و مدینه، تخریب شدند برخی مانند: بهشت بقیع بطور دائم مخروبه ماندند، ولی بسیاری از آنان با تبدیل به: خیابان یا هتل اصلا از روی نقشه و تاریخ حذف شدند. آل سعود با فروش و مصادره: اموال و گنجینه های با ارزش آن، به کمک اسرائیل شتافت، و آنها را هم به تخریب: آثار مقدس و تاریخی فلسطین مامور نمود. وقتی که عبدالناصر سعی داشت که: مانع رشد اسرائیل شود، با طرح دوستی و حضور در مصر، و قول حمایت، توانست به نقشه نظامی و: طرح عملیاتی عیدالناصر دست پیدا کند، و آن را در اختیار اسرائیل قرار دهد. در تماسی که با سران اسرائیل داشت، گفت تنها راه مبارزه با اعراب متحد، حمله هوایی غافلگیرانه به نیروی هوایی: سه کشور مصر و سوریه و اردن است. در ابتدا حمله هوایی به فرودگاههای: نظامی مصر صورت گرفت، و انتظار می رفت سوریه و اردن تلافی کنند، ولی با وعده آل سعود، تصور کردند که این اشتباه تکرار نخواهد شد! ولی در کمال ناباوری دیدند که: همان هواپیماها، ارتش سوریه و اردن را هم نابود کرد. اسرائیل با این عملیات: بیت المقدس را از اردن، بلندی های جولان را از سوریه و: صحرای سینا رااز مصر، به خود ملحق نمود. مشابه همین عملیات جنگ شش روزه، به دستور و حمایت همان دلار های نفتی، از طریق صدام برعلیه نیروی هوایی ایران، در 31شهریور 1359 انجام شد. انتظار عربستان  این بود که سه روزه، تهران را ساقط و به دست خود اداره نماید. اما نیروی هوایی قهرمان، که راه خود را یافته بود، به فرمان امام خمینی دو روز بعد، با 141 جنگنده تیز پرواز، توانست نیروی هوایی بعثی ها را نابود کند. تا آل سعود آرزوی جنگ شش روزه! را به گور ببرد. ولی دلار های نفتی ساکت نبودند. در سایه رافت اسلامی ایران، هر روزه کمیته اقدام مشترک! علیه ایران تشکیل داده و: به پول پراکنی پرداختند. اغلب این دلار ها برای مزدوران آنها مانند: سلطنت طلب ها، منافقین و تجزیه طلب ها به داخل ایران فرستاده می شد. این تورم پولی  که قادر به سرنگونی رژیم نبود، تاچار وارد بازار پولی شده، هر روز مشکل اقتصادی جدیدی برای ایران بوجود می اورد. روزی آنها همه خانه ها را خریداری کرده! بصورت خالی رها می کردند، تا مردم از لحاظ مسکن در مضیقه باشند. یک روز همه طلاها را می خریدند، تا قیمت آن بالا رود و مردم، دچار فقز پرداختی شوند. اما با یک چرخش، این طلاها به واسطه بخشش به سرکرده منافقین! دوباره برای مزدورانش به داخل منتقل می شد. این بازی ها ادامه داشت. تا اینکه اخیرا شاهد پول پراکنی در بین: این سه طیف بودیم که هریک، خود را بهترین آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی می کردند. جلسات متعددی با آل سعود داشتند، چون آل سعود دلار هایش ته کشیده بود، طلاهای فراوانی گرفتند. ولی به لطف خدا، کوه انها این بار هم موش زایید! همه طلا پاشی های آنان، به کشتار 25 زن  کودک در اهواز خاتمه یافت. اما این مسئولیت دولت و سپاه و ارتش را کم نمی کند. این هزارمین بار است که :از سوراخ آل سعود گزیده می شوند، ولی بازهم دست دوستی دراز می کنند! حتی از نام بردن آن ابا دارند، آن را همسایه می خوانند. لازم است برای یکبار هم شده، روی خوش به ال سعود نشان ندهند، و آنها را به درک واصل کنند! تا ریشه تمامی تروربسم در منطقه خشکیده شود، و سایه تروریسم از منطقه محو گردد.

The role of oil dollars should end.

OPEC must remove the dollar, block the kingdom of Saudi Arabia, so that the role of oil dollars in: the destruction of Islam and the resistance line, is reduced or eliminated. Since being renamed, Saudi Arabia has become more hostile to Islam than Islam. At the beginning of the formation of El Saud, the observation of the killings and its destruction, whitewash Hitler, Changiz and other dictators of the world. More than three thousand monuments in Mecca and Medina were destroyed. Some of them, such as: Paradise Baqi, were permanently ruined, but many of them were turned into: the street or the hotel was completely deleted from the map and history. Al Saud, with the sale and confiscation of: valuable assets and treasures, rushed to Israel's aid, and also destroying them: the holy and historic works of Palestine. When Abdel Nasser tried to stop the growth of Israel, with a friendship and presence in Egypt, and a promise of support, he was able to achieve a military plan and: the operational plan of the Eid al-Nasser, and put it at the disposal of Israel. In a call with Israeli leaders, the only way to fight the united Arabs was to surprise the Air Force with air strikes: three of Egypt, Syria and Jordan. Initially, an air strike took place at airports: the Egyptian military, and it was expected that Syria and Jordan would retaliate, but with the promise of Saud, they thought that this mistake would not be repeated! But they saw in complete disbelief that the same aircraft destroyed the Syrian and Jordanian armies. Israel with this operation: joined Jerusalem from Jordan, joined the Golan Heights from Syria and the Sinai Peninsula from Egypt. Similar to the same operation: a six-day war, ordered and supported by the same dollar dollars, through Saddam against the Iranian Air Force, on September 31, 1979. The expectation of Saudi Arabia was to overthrow Tehran and carry it out for three days. But the heroic air force, who had found his way, was commanded by Imam Khomeini two days later, with 141 sharp fighters, to destroy the Ba'athic air force. To Al Saud Wish Six-Day War! To the grave. But the oil dollars were not silent. In the shadow of the Islamic Republic of Iran, everyday the Joint Action Committee! Against Iran and spread the money. Often, these dollars were sent to Iran for their mercenaries, such as monarchists, hypocrites and separatists. This money swing that was not able to overthrow the regime, entering the monetary market, would create a new economic problem for Iran every day. One day they bought all the houses! They left the room empty, so that people would be in short supply. One day, they bought all the gold, so that the price rose, and people were suffering from fever. But with a spin, these golds are forgiven by the hypocrites! He was transported back to his mercenaries. These games continued. Until recently, we saw the spread of money among them: these were the three spectra, each of which described as the best alternative to the Islamic Republic. There were several meetings with al-Saud, since Al Saud had drained his dollars, he received plenty of gold. But thanks to God, their mountains gave birth to the mice this time! All their goldsmiths ended the killing of 25 children in Ahvaz. But this does not reduce the responsibility of the government and the army and the army. This is the thirtieth time: they are chosen from the hole of Al Saud, but they still hold hands on friendship! And they call it the neighbor. It is necessary for one time, they should not show goodness to al-Saud, and they should file them comprehension! To the root of all the crimes of terrorism in the region, and the shadow of terrorism disappears from the region.

یجب أن ینتهی دور دولارات النفط.

یجب على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إزالة الدولار ، ومنع المملكة العربیة السعودیة ، بحیث یتم تخفیض دور الدولارات النفطیة: تدمیر الإسلام وخط المقاومة ، أو القضاء علیه. منذ إعادة تسمیتها ، أصبحت المملكة العربیة السعودیة أكثر عدائیة للإسلام من الإسلام. فی بدایة تشكیل آل سعود ، ومراقبة عملیات القتل وتدمیرها ، تبرئة هتلر ، شانجز وغیرها من الدكتاتوریین فی العالم. تم تدمیر أكثر من ثلاثة آلاف نصب تذكاری فی مكة والمدینة ، وبعضها ، مثل: الجنة البقیع ، كانت مدمرة بشكل دائم ، ولكن تم تحویل الكثیر منها إلى: الشارع أو الفندق تم حذفه بالكامل من الخریطة والتاریخ. آل سعود ، مع بیع ومصادرة: الأصول والكنوز الثمینة ، سارعت إلى المساعدات الإسرائیلیة ، وتدمیرها أیضا: الأعمال المقدسة والتاریخیة لفلسطین. عندما حاول عبد الناصر وقف نمو إسرائیل ، مع وجود صداقة ووجود فی مصر ، ووعد بالدعم ، تمكن من تحقیق خطة عسكریة و: الخطة التشغیلیة لعید النصر ، ووضعها تحت تصرف إسرائیل. فی اتصال مع القادة الإسرائیلیین ، كانت الطریقة الوحیدة لمحاربة العرب الموحدین هی مفاجأة سلاح الجو بضربات جویة: ثلاثة من مصر وسوریا والأردن. فی البدایة ، وقعت غارة جویة فی المطارات: الجیش المصری ، وكان من المتوقع أن تقوم سوریا والأردن بالانتقام ، لكن بوعد سعود ، ظنوا أن هذا الخطأ لن یتكرر! لكنهم رأوا فی عدم تصدیق تام أن نفس الطائرة دمرت الجیوش السوریة والأردنیة. إسرائیل مع هذه العملیة: انضمت إلى القدس من الأردن ، وانضمت إلى مرتفعات الجولان من سوریا وشبه جزیرة سیناء من مصر. على غرار العملیة نفسها: حرب استمرت ستة أیام ، وأمرها وأیدها الدولار نفسه ، من خلال صدام ضد سلاح الجو الإیرانی ، فی 31 سبتمبر 1979. كان توقع المملكة العربیة السعودیة هو إسقاط طهران وتنفیذها لمدة ثلاثة أیام. لكن القوات الجویة البطولیة ، التی وجدت طریقه ، كان یقودها الإمام الخمینی بعد یومین ، مع 141 مقاتلا حادا ، لتدمیر سلاح الجو البعثی. إلى سته یوم الحرب الى القبر. لكن دولارات النفط لم تكن صامتة. فی ظل جمهوریة إیران الإسلامیة ، كل یوم لجنة العمل المشتركة! ضد إیران ونشر المال. فی كثیر من الأحیان ، تم إرسال هذه الدولارات إلى إیران لمرتزقیها ، مثل الملكیین والمنافقین والانفصالیین. هذا البدیل المالی الذی لم یكن قادراً على قلب النظام ، دخول السوق النقدیة ، من شأنه أن یخلق مشكلة اقتصادیة جدیدة لإیران كل یوم. یوم واحد اشتروا جمیع المنازل! غادروا الغرفة فارغة ، بحیث یكون الناس فی نقص فی المعروض. یوم واحد ، اشتروا كل الذهب ، بحیث ارتفع السعر ، وكان الناس یعانون من الحمى. ولكن مع السبین ، یغفر المنافقون هذه الذهبات! تم نقله إلى مرتزقه. استمرت هذه الألعاب. حتى وقت قریب ، رأینا انتشار المال بینهم: كانت هذه الأطیاف الثلاثة ، وصف كل منها بأنه أفضل بدیل للجمهوریة الإسلامیة. كانت هناك عدة لقاءات مع آل سعود ، منذ أن استنزف آل سعود دولاراته ، حصل على الكثیر من الذهب. ولكن بفضل الله ، أنجبت جبالهم الفئران هذه المرة! جمیع صاغة الذهب انتهت بقتل 25 طفلاً فی الأهواز. لكن هذا لا یقلل من مسؤولیة الحكومة والجیش والجیش. هذا هو الوقت الثلاثین: یتم اختیارهم من ثقب آل سعود ، لكنهم ما زالوا یمسكون الصداقة! ویسمونها الجار. من الضروری ، لمرة واحدة ، أن لا یظهروا الخیر للسعود ، ویجب علیهم أن یقدموا لهم الفهم! إلى جذور جمیع جرائم الإرهاب فی المنطقة ، ویختفی ظلال الإرهاب من المنطقة.

Neft dollarlarının rolu sona çatmalıdır.

OPEC, dollarları aradan qaldırmaq, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığını maneə törətməlidir ki, neft dollarlarının rolu: İslamın və müqavimət xəttinin məhv edilməsi, azaldılır və ya aradan qaldırılır. Adı dəyişdirildikdən sonra, Səudiyyə Ərəbistanı islamdan İslamdan daha çox düşmən olmuşdur. əl-Səud əvvəlində öldürülməsi və dünyada görünüşü, diktatorları Hitler və Çingiz və ağ məhv. İsrail liderləri ilə çağırışda vahid ərəblər ilə mübarizə aparmaq üçün yeganə yol hava qüvvələrinin hava hücumları ilə təəccübləndirmək idi: üç Misir, Suriya və İordaniya. Amma eyni kəmər Suriya və İordaniyalı qoşunları məhv etdiyini tam küfrlə gördülər. İsrail bu əməliyyatla: İordaniyadan Qüdsə qoşulub, Suriyadan Golan Təpələrini və Misirdən Sina yarımadasına qoşulub. Eyni əməliyyata bənzər: altı gün davam edən bir müharibə, Səddam vasitəsilə, 1979-cu il 31 sentyabr tarixində, İran Hava Qüvvələrinə qarşı eyni dollar dolları ilə sifariş verilmiş və dəstəklənmişdir. Səudiyyə Ərəbistanının gözləməsi üç gün Tehranı devirmək və həyata keçirmək idi. Al Səud üçün Altı Günlük Müharibə arzulayıram! Qədimə. Lakin neft dollarları səssiz deyildi. İran İslam Respublikasının kölgəsində, hər gün birgə fəaliyyət komitəsi! İrana qarşı və pul yaymaq. Tez-tez bu pullar monarxistlər, münafiqlər və separatçılar kimi İrana göndərilirdi. Rejimin devrilməsinə, pul bazarına daxil olmağa qadir olmayan bu pullar hər gün İran üçün yeni bir iqtisadi problem yaratdı. Bir gün bütün evləri satın aldılar! Odur ki, insanlar boş qaldıqdan sonra, otağı boş qoydular. Bir gün onlar bütün qızılları alıb, qiymət yüksəldi və insanlar ateşdən əziyyət çəkirdi. Ancaq bu qızılgüllər spin ilə,ox olur.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :