ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 22 شهریور 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

همه قصه های دنیا، از یک نقطه شروع می شود! ولی در انتهای این مخروط، آنقدر پراکندگی است که، اقتباس از یاد رفته، به سرقت ادبی می رسد! و بدون ذکر منبع و یا :پرداخت کپی رایت، همه عناصر داستانی دیگران، آنهم بصورت بهم ریخته، استفاده می شود! یکی از قصه های معروف دنیا، نجات ابراهیم ع از آتش نمرودیان است. ولی به مرور آن را به فراموشی می سپارند، و بجای آن سیاوش از روی آتش می پرد! و نجات پیدا می کند. بعد هم رستم از اژدهای آتش خوار، و ژوراسیک و امثال آن! همه داستانها اصل آن به پیامبران برمی گردد. ولی دشمنان آن را در پستو ذهنها می گذارند، و برای خودشان داستان مشابه، بدون پرداخت کپی رایت می نویسند! مانند به آب انداختن قنداقه حضرت موسی! که اصلا موسی به نام فرزند آب است. اما رودابه ها می آیند. و افسانه گویان! و غیره که همگی بچه های: رودخانه ای پیدا می کنند و بزرگ می کنند! مبارزه میدانی حداقلی، در برابر حداکثری مختص امام حسین ع است. ولی دن کیشوت ها و خوزه ها و زوروها! ساخته می شوند. و این سرگشاد تمپو همچنان: صدا های کوچک و ضعیف گذشته را، بزرگتر و گوشخراش تر می کند. ابتدا شاهنامه چند ورق پاره بود! در بین مردم چین و ایران و هند، دست به دست می گشت. حتی یک شاهنامه نثر نیز، در قرن دوم هجری نوشته شد. ولی این فردوسی بود که سی سال تمام، در خانه نشست و اسناد جمع آوری کرد، و آنها را به صورت شعری روان و ساده، در یک مجلد ریخت و آن را در صندوقی بزرگ، برای اهدا فرستاد و فرمود: بسی رنج بردم در این سال سی . عجم زنده کردم به این پارسی. اما  وقتی دستمزد او در یک صندوق بزرگتر، برایش ارسال می شد، تابوت او از نقطه مقابل می آمد. یعنی فردوسی سی سال بدون حق التحریر! بدون کپی رایت، کاری بزرگ کرد  که اکنون، این کتاب قران بسیاری از افراد: کهنه پرست و باستان گرا است. به زبانهای گوناگون ترجمه شده، و در ابعاد مختلف و با شکل و: نقاشی های بی بدیل و تازه، رنگ آمیزی شد و در کتاب درسی تدریس می شود. داستان ها و افسانه های بین: انسان و حیوان و یا به زبان حیوانات، به صورت ورق پاره ای در هند بود. آن را بعد از اسلام به ایران آورده، به عربی ترجمه کردند. بعد به فارسی هم ترجمه و: کلیله و دمنه، شد. امروزه پایه هر قصه ای بلند در دنیا، به فردوسی و قصه های کوتاه و انیمیشن، به کلیله ودمنه برمی گردد. گرچه جرج اورل قلعه جیوانات را نوشت، به هر حیوان وظیفه و شخصیتی از انسان داد. ولی ایرانی ها، حتی برای گل ها و رنگ آن قصه و افسانه داشتند. باید جایی در دنیا باشد، به این بی سر وسامانی برسد، هرم یا نقشه قصه را تهیه نماید. نقش شحصیت های اصلی را به آن برگرداند. یا آن را دانشنامه ای بیان کند. قصه با گذشته و حال و آینده: همه مردم و دنیا سرو کار دارد. اهداف بزرگ مردان نامی دنیا، از زبان یک حیوان کوچک در: داستان مورچه ها بیان می شود! سلیمان بزرگ، از گفتار یک مورچه، پند می گیرد و حضرت علی می فرماید: اگر تمام ثروت دنیا را به من بدهند، تا دانه ای را از دهان موری بگیرم، این کار را نمی کنم. مورچه به بلبل خوشخوان می گوید: وقتی که جیک جیک مستانه ات بود، فکر زمستانه ات نبود؟ این است که نابسانی در قصه ها، یعنی سرگردانی در زندگی همه. آیا باید فکر مورچه را پذیرفت، یا فکر فیلی داشت؟ بزرگترین اصلاحی که باید شود: حق انبیا الهی به آنان برگردانده شود. زیرا سالها کمونیست و ضد دین ها، کوشیده اند همه دانش های انبیا الهی را، به حادثه و اتفاق و تصادف نسبت دهند! یا به دانشمندانی چون بقراط و سقراط. یا اینکه آنها را اساسا منکر شوند.

Story and adaptation

All the tales of the world start from a point! But at the end of the cone, there is so much dispersion that, reclaimed, comes to the plagiarism! And without mentioning the source or: copyrights are used, all the fictional elements of others are broken up! One of the most famous stories of the world is the salvation of Abraham from the fire of the Nemrutians. But overwhelmingly, they are oblivious to it, and Siavash goes out of the fire instead of it! And saved. Then, Rustam, from the fire dragon, and the Jurassic, and so on! All the stories come back to prophets. But the enemies put it in their minds, and they write the same story for themselves without paying copyright! Like to throw the blessings of Moses! Moses is called the son of water. But the rods are coming. And the legendary guy! And so on, all of them find and grow the river! The minimum field struggle is against the maximum of Imam Hussein. But Don Keyshots, Jose and Zorrou! are made. And this is still open: the small and poor sounds of the past make it bigger and more exciting. At first, a few shafts were torn! It was at the hands of the people of China, Iran and India. Even a prose script was written in the second century AH. But it was Ferdowsi who sat at the house for thirty years and collected documents, and sent them in a lively and simple poem in a volume and sent it in a large chamber for a donation and said: I suffered greatly in this Thirty years Ajim resurrected to this Persian. But when his wages were sent to him in a larger box, his coffin came from the opposite. That is, Ferdowsi thirty years without right! Without copyrights, the big thing is that now, this book is a coran of many people: old-fashioned and ancient. Translated into different languages, and in various dimensions, with the shape and: unmatched paintings painted and taught in the textbook. The stories and legends between humans and animals or in the language of animals were in the form of a sheet of paper in India. They brought it to Iran after Islam, translated into Arabic. Then he was translated into Persian: "Keelah and Damnah". Today, the basis of every tale in the world, to Ferdowsi, and short stories and animation, goes back to Kellam and Mementa. Though George Orlell wrote the castle of Givanath, he gave each animal a duty and personality of mankind. But the Iranians, even for their flowers and colors, had stories and legends. There must be somewhere in the world, get to this headless woman, make a pyramid or plan a story. Returns :the role of primary schools. Or give it an encyclopedia. Story with the past, present and future: all people and the world are working. The Objectives of the World's Most Famous Men, From the Language of a Small Animal: The Story of Ants Expressed! Great Suleiman takes on the words of an ant, and Ali says, "If I give all the wealth of the world to me to get a grain from the mouth of Mori, I will not do this." The ant reads to Nightingale: When was Jake Jake, you were not thinking of your winter? This is an abomination in the stories, that is, the wander in the lives of all. Should you accept the thought of the ant, or did you think Fili? The greatest correction to be made: the divine prophets will be returned to them. For many years, communists and anti-religions have tried to attribute all the knowledge of divine prophets to accident, accident and accident! Or: to scholars such as Hippocrates and Socrates. Or: to deny them substantially.

القصة والتكیف

كل حكایات العالم تبدأ من نقطة! ولكن فی نهایة المخروط ، هناك الكثیر من التشتت ، الذی تم استدعاؤه ، ویأتی إلى الانتحال! ودون ذكر المصدر أو: حقوق النشر المستخدمة ، یتم تفكیك كل العناصر الخیالیة للآخرین! واحدة من القصص الأكثر شهرة فی العالم هی خلاص إبراهیم من نار النروتیین. لكنهم بأغلبیة ساحقة ، فهم غافلون عنها ، ویخرج سیافاش من النار بدلاً من ذلك! وحفظ. ثم ، رستم ، من التنین النار ، والجوراسی ، وهلم جرا! كل القصص تعود إلى الأنبیاء. لكن الأعداء یضعونها فی أذهانهم ، ویكتبون نفس القصة لأنفسهم دون أن یدفعوا حقوق النشر! ترغب فی رمی بركات موسى! یطلق على موسى ابن الماء. لكن قضبان قادمة. والرجل الأسطوری! وهكذا ، كلهم ​​یجدون النهر ویزرعونه! الحد الأدنى للنضال المیدانی هو ضد الحد الأقصى للإمام الحسین. لكن دون کیشوت، خوسیه وزورو! مصنوعة. وما زال هذا مفتوحًا: فالصوت الصغیرة والفقیرة فی الماضی تجعله أكبر وأكثر إثارة. فی البدایة ، تم تمزیق بعض مهاوی! كان ذلك على أیدی شعب الصین وإیران والهند. حتى كتابة السیناریو النثر فی القرن الثانی الهجری. ولكن كان الفردوسی الذی جلس فی المنزل لمدة ثلاثین عاما وجمع الوثائق ، وأرسلها فی قصیدة حیة وبسیطة فی مجلد وأرسلها فی غرفة كبیرة للتبرع وقال: عانیت كثیرا فی هذا ثلاثون سنة أجیم من الأموات لهذا الفارسی. ولكن عندما تم إرسال رواتبه إلیه فی صندوق أكبر ، جاء التابوت من عكسه. هذا هو ، فردوسی ثلاثین سنة بلا حق! دون حقوق التألیف والنشر ، والشیء الكبیر هو أنه الآن ، هذا الكتاب هو الكثیر من الناس من الناس: قدیمة الطراز وقدیمة. ترجمت إلى لغات مختلفة ، وبأبعاد مختلفة ، مع الشكل و: لوحات لا مثیل لها ، رسمت وتدرس فی الكتاب المدرسی. كانت القصص والأساطیر بین البشر والحیوانات أو فی لغة الحیوانات فی شكل ورقة فی الهند. أحضروها إلى إیران بعد الإسلام ، وترجمت إلى العربیة. ثم تمت ترجمته إلى الفارسیة: "كیله ودامنة". والیوم ، یعود أساس كل قصة فی العالم ، إلى فردوسی ، والقصص القصیرة والرسوم المتحركة ، إلى كلام ومیمتا. على الرغم من أن جورج أورویل كتب قلعة جیفاناث ، فقد أعطى كل حیوان واجباً وشخصیة للبشریة. لكن الإیرانیین ، حتى بالنسبة لزهورهم وألوانهم ، كانت لدیهم قصص وأساطیر. یجب أن یكون هناك مكان ما فی العالم ، یجب أن تصل إلى هذه المرأة المقطوعة الرأس ، أو تصنع هرمًا أو تخطط لقصتك. یعود دور المدارس الابتدائیة. أو اعطها موسوعة. قصة مع الماضی والحاضر والمستقبل: كل الناس والعالم یعملون. أهداف أشهر الرجال فی العالم ، من لغة حیوان صغیر: قصة النمل المُعبّر عنها! یأخذ سلیمان العظیم كلمات نملة ، ویقول علی: "إذا أعطیت كل ثروة العالم لی للحصول على حبة من فم موری ، فلن أفعل ذلك". النمل یقرأ إلى العندلیب: عندما كان جیك جیك ، أنت لم تفكر فی فصل الشتاء الخاص بك؟ هذا هو مكروه فی القصص ، وهذا هو ، تجول فی حیاة الجمیع. یجب أن تقبل فكرة النملة ، أو هل فكرت فیلی؟ أكبر تصحیح یجب القیام به: سیتم إعادة الأنبیاء الإلهی إلیهم. لسنوات عدیدة ، حاول الشیوعیون والأدیان المعادیة أن ینسبوا جمیع معارف الأنبیاء الإلهیین إلى الحوادث ، الحوادث ، الحوادث! أو لعلماء مثل أبقراط وسقراط. أو لإنكارها بشكل كبیر.

Hekayə və uyğunlaşma

Dünyanın bütün nağılları bir nöqtədən başlayır! Lakin konusun sonunda, geri çəkilən, intihal üçün çox dağılım var! Və mənbəyi qeyd etmədən və ya: müəllif hüquqları istifadə olunur, başqalarının bütün qondarma elementləri parçalanır! Dünyanın ən məşhur hekayələrindən biri, Nemrutların atəşindən İbrahimi xilas etməkdir. Ancaq bununla yanaşı, onlar bunu anlamırlar və SİVAŞ bunun əvəzinə oddan çıxır! Və xilas. Daha sonra, Rüstəm, yanğın əjdaşı və Jurassic və s. Bütün hekayələr peyğəmbərlərə qayıdır. Düşmənlər isə ağıllarına qoydular vəəllif haqqı ödəmədən özləri üçün eyni hekayəni yazdılar! Musanın xeyir-dualarını atmaq kimi! Musaya su oğlu deyilir. Amma çubuqlar gəlir. Və əfsanəvi oğlan! Və buna görə də, hamısı çay tapmaq və böyümək! Minimum sahədə mübarizə İmam Hüseynin maksimumuna qarşıdır. Ancaq Don Keyshots, Jose və Zorrou! Yapılır. Və bu hələ açıqdır: keçmişin kiçik və yoxsul səsləri daha böyük və daha maraqlı edir. Birincisi, bir neçə şaft parçalanmışdı! Bu, Çin, İran və Hindistan xalqının əlində idi. Hətta bir əsər yazısı ikinci əsrdə də yazılmışdır. bir həcmi göndərilən ianələr üçün böyük fondu onu tökdü və dedi Lakin Firdovsi otuz yaşında idi ki, evdə oturdu və sənədlər toplanmış və onlara poetik forma hamar və sadə: Bessie uğradığı Otuz il Ajim bu farsa dirildi. Lakin əmək haqqı daha böyük bir qutuda ona göndərildiyi zaman, tabutu əksinə gəldi. Yəni Ferdowsi otuz ildir haqsız! Müəlliflik hüququ olmadan, böyük bir şey indi bu kitab çox sayda adamın: qədim və qədim bir kitabdır. Müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş və müxtəlif ölçülü şəkillərlə, şəkillərlə və eşsiz rəsmlərlə, dərslikdə boyanmış və öyrədilmişdir. İnsanlar və heyvanlar və ya heyvanlar dilində olan hekayələr və əfsanələr Hindistanda bir kağız hesabatı şəklində idi. İslamdan sonra ərəb dilinə tərcümə edildilər. Sonra Fars dilinə tərcümə edildi: "Keelah və Damnah". hər hekayə baza uzun dünyada, Firdovsi və qısa hekayələr və animasiya, Kəlilə Vdmnh qaytarır. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 29 دی 1397 03:37 ق.ظ
<a href="http://www.veterinariaelcigarral.com/14/nike-air-jordan-sneakers-for-sale-size-nike-free-run-2 ">nike air jordan sneakers for sale size nike free run 2</a><a href="http://www.veterinariaelcigarral.com/15/nike-brasilia-medium-duffel-bag ">nike brasilia medium duffel bag</a><a href="http://www.veterinariaelcigarral.com/16/nike-kobe-9-high-orange-silver ">nike kobe 9 high orange silver</a><a href="http://www.veterinariaelcigarral.com/17/nike-mens-air-max-size-10.5 ">nike mens air max size 10.5</a>
[url=http://www.existence-web.top/24/new-balance-super-team-33-mens-suit-pack]new balance super team 33 mens suit pack[/url]
شنبه 29 دی 1397 03:37 ق.ظ
<a href="http://www.cdgrusalkaruse.top/24/nike-air-max-plus-multi-color-gradient-nike-air-max-plus-multi-color-gradient ">nike air max plus multi color gradient nike air max plus multi color gradient</a><a href="http://www.cdgrusalkaruse.top/25/air-jordan-future-womens-purple-air-jordan-future ">air jordan future womens purple air jordan future</a><a href="http://www.cdgrusalkaruse.top/26/air-jordan-1-retro-high-og-bred-another-detailed-look ">air jordan 1 retro high og bred another detailed look</a><a href="http://www.cdgrusalkaruse.top/27/nike-hbr-short-rouge-rouge-noir ">nike hbr short rouge rouge noir</a>
[url=http://www.eschoolnewsupdates.top/25/nerd-adidas-nmd-hu]nerd adidas nmd hu[/url]
شنبه 29 دی 1397 03:36 ق.ظ
<a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/7/nike-lunar-gato-ii ">nike lunar gato ii</a><a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/8/under-armour-curry-one-gold-black-under-armour-curry-one-black-gold ">under armour curry one gold black under armour curry one black gold</a><a href="http://www.maygrosskuechenagentur.club/9/nike-air-max-93-tan ">nike air max 93 tan</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/1/nike-hyperdunk-2016-gold-green ">nike hyperdunk 2016 gold green</a>
[url=http://www.creativenations.net/5/video-vashtie-x-jordan-2-collection-ladies-first]video vashtie x jordan 2 collection ladies first[/url]
شنبه 12 آبان 1397 10:37 ب.ظ
<a href="http://www.esprithexa.top/13/kaws-jordan-4-release ">kaws jordan 4 release</a><a href="http://www.esprithexa.top/14/nike-air-force-1-high-id-shoe ">nike air force 1 high id shoe</a><a href="http://www.esprithexa.top/15/nike-air-force-1-nyc-laser ">nike air force 1 nyc laser</a><a href="http://www.esprithexa.top/16/nike-air-force-1-high-07-black-court-purple ">nike air force 1 high 07 black court purple</a>
jordan shattered backboard 1 http://www.ronaxecpa.top/34/jordan-shattered-backboard-1
شنبه 12 آبان 1397 10:37 ب.ظ
<a href="http://www.koziejcentrum.top/20/cheap-adidas-dame-4-chinese-red-white-mens-shoes ">cheap adidas dame 4 chinese red white mens shoes</a><a href="http://www.koziejcentrum.top/21/adidas-zx-flux-advanced-asymmetrical-black-white ">adidas zx flux advanced asymmetrical black white</a><a href="http://www.koziejcentrum.top/22/nike-air-jordan-1-phat-premier-qk ">nike air jordan 1 phat premier qk</a><a href="http://www.koziejcentrum.top/23/nike-air-max-command-leather-usa-nike-air-max-command-blue ">nike air max command leather usa nike air max command blue</a>
air jordan retro 4.5 green sky blue http://www.subvencionesxunta.top/36/air-jordan-retro-4.5-green-sky-blue
شنبه 12 آبان 1397 10:35 ب.ظ
<a href="http://www.walmsleyfineartadvisory.top/35/nike-x-free-trainer-5.0 ">nike x free trainer 5.0</a><a href="http://www.walmsleyfineartadvisory.top/36/mens-nike-free-flyknit-5.0-yellow-grey ">mens nike free flyknit 5.0 yellow grey</a><a href="http://www.walmsleyfineartadvisory.top/37/the-history-of-the-nike-kobe-line ">the history of the nike kobe line</a><a href="http://www.walmsleyfineartadvisory.top/38/new-balance-enfants-blanc-bleu-orange-pas-cher ">new balance enfants blanc bleu orange pas cher</a>
jordan 7 miami vice http://www.5completeflooringinteriors.top/37/jordan-7-miami-vice
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :