ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چندمین بار است که آژانس، تعهد ایران را به برجام تایید می کند! ولی برای یکبار هم شده، تعهد آمریکا را اعلام نکرده. البته اگر اینهم جزو برجام باشد که بدتر. یعنی هر روز معلوم می شود که: برجام لایه های پنهان زیادی داشته، که به زیان ایران و از خط قرمز ها عبور کرده.( مخفیانه قولهای زیادی داده اند.) لذا بهتر است که هرچه زودتر،ا آن را کنار گذاشته، حرفی در میان نباشد. زیرا اروپایی ها هم  فقط حرف زده اند. در حالیکه فروش نفت ایران کاهش یافته، و قیمت نفت به همین دلیل افزایش پیدا کرده. بیشتر شرکتهای اروپایی، بخاطر آمریکا عقب نشینی کرده اند. بنابر این اگر بیشتر از این پیگیری شود، آن وقت لایه های پنهان آن بیشتر روشن می شود! و تناقض های مذاکره کنندگان معلوم می گردد. اروپایی ها که سه شرط اساسی برای ادامه برجام گذاشته اند! یعنی هدفی که آمریکا نتوانست اجرا کند، و کنار رفت، اروپاییها می خواهند اجرا کنند. و این نمی تواند بدون زمینه باشد. همانطور که مطهری افشا کرد که: موشک پرانی باعث برهم زدن برجام شد، معلوم می شود در موارد سه گانه هم، این توافق مخفی صورت گرفته. پس برای امنیت ملی و بخاطر وطن، دیگر نامی از برجام نیاید، تا مردم زندگی خود را بکنند. آمریکا هم به اعتیاد خود برسد! ایران هم بتواند آزاد تر باشد. این دیپلماسی شکست پذیری، در همه زمینه ها خود را نشان می دهد. چرا باید از عربستان، به عنوان یک همسایه نام برد؟ تا حق دیگر همسایه ها ضایع شود. آیا نخست وزیر پاکستان که: از امام خمینی ره به خوبی یاد می کند، با بن سلمان که هر لحظه، یک نقشه خائنانه برعلیه امام خامنه ای و: ایران دارد یکی است؟ آیا کویت و قطر با بحرین یکی است؟ بحرین که دولت آن، شیعیان را به قتل می رساند، و آنها را در جزیره زندانی کرده، با قطر که در مقابل زور گوییهای: عربستان مقاومت می کند یکی است؟ کدام منطق می گوید که: چشم بر روی کشتار وسیع مردم یمن، توسط آل سعود و آل خلیفه و دیگر آل ها، ببندیم و بگوییم راه برای مذاکره باز است. مذاکره برای چه؟ مگر آل سعود نصیحت پذیر هستند؟ اگر امسال برای حجاج ایران توطئه ای نچیدند، فقط برای این بود که ایران، جلوی حملات یمن را بگیرد! دیپلماسی ما هم نه تنها به یمن کمک نمی کند، بلکه مانند ایدزی ها، از آن می ترسد! تا خبری پخش می شود، بلافاصله تکذیب می کند! آیا این است عزت و حکمت؟ که با ستمگران دوست باشند! آنها را ببخشند و راه مذاکره را باز بگذاریم، ولی ستمدیده ها را طرد کنند، حتی از حمایت لفظی هم بترسند؟ تاکی می خواهند در مورد رژیم بحرین، مماشات کنند. ایران قدرت خود را برای کجا نگهداشته است؟ کافی است که در سازمان های بین المللی، با حرکت دیپلماسی درست، دولت بحرین را بدون حامی کنند. فوری سقوط می کند. دولت عربستان هم برلبه پرتگاه است، نباید دست او را بگیرند، تا پرت نشود! وظیفه ایران بود که انتقام کشتار حاجیان را، در چند فاجعه بزرگ بگیرد، حداقل یک حرکتی از خود نشان دهد. ولی خون حاجیان منا  برباد رفت. اما دست انتقام الهی از آستین یمن بیرون آمد. اگر دیپلماسی ایران بگذارد، یمنی ها یک روزه، کار را تمام می کنند! اما دیپلماسی ایرانی نه خودش کاری می کند، و نه می گذارد ملت یمن، یا بحرین کاری بکنند. بسیارس از شهادت ها در: یمن و لبنان و سوریه توسط همین دیلماسی انجام شده است. همانطور که در جنگ تحمیلی هم، خیانت های مخفی زیادی صورت می گرفت: تا فرماندهان بزرگ جنگ، با یک عملیات ساده و ظاهرا اشتباهی شهید شوند. ما از همین جا اعلام می کنیم: ای مردم یمن و بحرین و فلسطین، فقط سخنان امام خمینی و خامنه ای را گوش کنید. به یقه سفید های دوست دار آمریکایی! اعتماد نکنید.

Unilateral Commitment: Damage to Iran.

The agency has repeatedly confirmed the commitment of Iran! But for once, he did not announce a US commitment. Of course, if it is one of the things that is worse. That is, every day it turns out that: there have been a lot of hidden layers that have passed Iran's reds and red lines (secretly promising a lot). So it's best to put aside the idea as soon as possible. Not to be because the Europeans have just spoken. While Iranian oil sales have fallen, oil prices have risen for the same reason. Most European companies have retreated because of America. So if more than this follow up, then its hidden layers become clearer! And the controversies of the negotiators become clear. The Europeans have made three basic conditions for the continuation! That is the goal that the United States could not fulfill, and the Europeans want to go. And this cannot be without a background. As Mathhari disclosed: Missiles have disrupted the deal, it turns out that in the triple cases, this secret agreement was made. So, for national security and for the homeland, there will no longer be a name for people to live their lives. America gets its addiction! Iran could be freer. This defeat diplomacy shows itself in all its fields. Why should you mention Saudi Arabia as a neighbor? So the neighbor's right will be ruined. Is the Pakistani prime minister, who is well remembered by Imam Khomeini, with bin Salman, who has a terrible plot against Imam Khamenei at any moment, and is Iran the same? Is Kuwait and Qatar the same with Bahrain? Bahrain, whose government is killing Shiites and imprisoning them on the island, is the same with Qatar, which resists the force of Saudi Arabia? Which logic says that: Let's close the eyes of the massive massacre of the Yemeni people, by al-Saud and al-Khalifa and other al-Quds, and say that the way to negotiate is open. Negotiating for what? Is Al Sa'ud advised? If there were no conspiracies this year for Iran's pilgrimage, it was just for Iran to stop Yemeni attacks! Our diplomacy not only does not help Yemen, but it is afraid of AIDS as it is! Until news is broadcast, it immediately denies! Is this dignity and wisdom? Be friends with oppressors! Forgive them and open the negotiating path, but reject the oppressed, even to fear scant support? Why want to rekindle about the Bahraini regime. Where has Iran held its power? It is enough for international organizations, with the right moves, to hold the Bahraini government without any support. Immediate collapse. The Saudi government is on the brink of abyss; it should not be handed over to the throne! Iran's duty was to show at least one movement to retaliate for the massacre of the Hajjis in a few major catastrophes. But the blood of the Hajjans came down. But the divine revenge came out of Yemen's Austin. If the Iranian diplomacy stays, the Yemeni people will finish the day! But Iranian diplomacy does not do anything itself, nor does it allow the people of Yemen or Bahrain to do anything. Many of the testimony in Yemen, Lebanon, and Syria has been made by the same diplomacy. As in the imposed war, there was a lot of treachery: so great commanders of martyrdom martyred with a simple and apparently wrong operation. We say here: O people of Yemen, Bahrain and Palestine, just listen to the words of Imam Khomeini and Khamenei. American white-collar white! Do not trust.

الالتزام الانفرادی: الأضرار التی تلحق بإیران.

وقد أكدت الوكالة مراراً وتكرارًا التزام إیران! لكن لم یعلن بوش عن التزام أمریكی. بالطبع ، إذا كان أحد الأمور أسوأ. أی أنه یتبین فی كل یوم أنه: هناك الكثیر من الطبقات المخفیة التی مرت بالأحمر والأحمر فی إیران (وتعهد سراً بالكثیر) ، لذا من الأفضل وضع الفكرة جانباً فی أقرب وقت ممكن. لا یكون لأن الأوروبیین تحدثوا للتو. فی حین انخفضت مبیعات النفط الإیرانی ، ارتفعت أسعار النفط لنفس السبب. تراجعت معظم الشركات الأوروبیة بسبب أمریكا. لذلك إذا كان أكثر من هذا المتابعة ، فإن طبقاتها المخفیة تصبح أكثر وضوحًا! وتصبح خلافات المفاوضین واضحة. لقد قدم الأوروبیون ثلاثة شروط أساسیة للاستمرار! هذا هو الهدف الذی لم تستطع الولایات المتحدة تحقیقه ، والأوروبیون یریدون أن یرحلوا. وهذا لا یمكن أن یكون من دون خلفیة. وكما كشف ماثاری: لقد عطلت الصواریخ الصفقة ، وتبین أنه فی الحالات الثلاثیة ، تم التوصل إلى هذا الاتفاق السری. لذا ، بالنسبة للأمن القومی وللوطن ، لن یكون هناك اسم للناس لیعیشوا حیاتهم. أمریكا تحصل على إدمانها! یمكن أن تكون إیران أكثر حریة. هذه الدبلوماسیة الهزیمة تظهر نفسها فی جمیع میادینها. لماذا یجب أن تذكر المملكة العربیة السعودیة كجار؟ لذلك سوف یدمر حق الجیران. هل رئیس الوزراء الباكستانی ، الذی یتذكره الإمام الخمینی جیداً ، مع بن سلمان ، الذی لدیه مؤامرة رهیبة ضد الإمام خامنئی فی أی لحظة ، وهل إیران هی نفسها؟ هل الكویت وقطر هما نفس البحرین؟ البحرین ، التی تقتل حكومتها الشیعة وسجنهم فی الجزیرة ، هی نفسها مع قطر ، التی تقاوم قوة المملكة العربیة السعودیة؟ أی منطق یقول: دعونا نغلق أعین المذبحة الضخمة للشعب الیمنی ، من آل سعود وال خلیفة وغیرها من القدس ، ونقول أن الطریق للتفاوض مفتوح. التفاوض من أجل ماذا؟ هل السعود نصح؟ إذا لم تكن هناك مؤامرات هذا العام فی رحلة الحج الإیرانیة ، فقد كان فقط لإیران لوقف الهجمات الیمنیة! دبلوماسیتنا لا تساعد الیمن فقط ، ولكنها تخاف من الإیدز كما هو! حتى یتم بث الأخبار ، فإنه ینكر على الفور! هل هذه الكرامة والحكمة؟ كن صدیقا مع الظالمین! یغفر لهم ویفتح الطریق التفاوضی ، لكنهم یرفضون المظلومین ، حتى یخافوا من الدعم الضئیل؟ إلى متى یریدون أن یفخروا بالنظام البحرینی؟ أین احتفظت إیران بسلطتها؟ یكفی لمنظمات دولیة ، مع التحركات المناسبة ، عقد حكومة البحرین دون أی دعم. الانهیار الفوری. الحكومة السعودیة على حافة الهاویة ، ولا ینبغی تسلیمها إلى العرش! كان واجب إیران هو إظهار حركة واحدة على الأقل للرد على مذبحة الحجاج فی عدد قلیل من الكوارث الكبرى. لكن دماء الحجاج نزلت. لكن الانتقام الإلهی جاء من أوستن فی الیمن. إذا بقیت الدبلوماسیة الإیرانیة ، سینهی الشعب الیمنی الیوم! لكن الدبلوماسیة الإیرانیة لا تفعل شیئًا بحد ذاتها ، ولا تسمح لشعب الیمن أو البحرین بفعل أی شیء. الكثیر من الشهادات فی الیمن ولبنان وسوریا قد تم صنعها بنفس الدبلوماسیة. كما فی الحرب المفروضة ، كان هناك الكثیر من الخیانة: لقد استشهد قادة استشهادیون عظام بعملیة بسیطة ویبدو أنها خاطئة. نقول هنا: أیها الناس فی الیمن والبحرین وفلسطین ، فقط استمعوا إلى كلام الإمام الخمینی وخامنئی. الأبیض ذوی الیاقات البیضاء البیضاء! لا تثق.

Birtərəfli öhdəlik: İrana ziyan.

Agentlik dəfələrlə İranın öhdəliyini təsdiqlədi! Lakin bir dəfə, o, ABŞ-ın öhdəliyini elan etməyib. Əlbəttə ki, əgər bu daha pis olan şeylərdənsə. Bu səbəblə bu tezdir. (Gizli çox verdik vəd). Hər gün İranın ziyanına və qırmızı xətt Brjam gizli qat çox olub ki, aydın olur ki, deməkdir, lakin deyərək kənara qoymaq Olmamaq lazımdır Çünki Avropalılar yalnız danışdılar. İran neft satışları düşərkən, eyni qiymətə görə neft qiymətləri artdı. Avropalı şirkətlərin çoxu Amerikadan geri çəkildi. Beləliklə, əgər bu daha çox təqib olunarsa, onun gizli qatları daha aydın olur! Və müzakirəçilərin mübahisələri aydın olur. Avropalılar davam etdirmək üçün üç əsas şərt qoymuşlar! Amerika Birləşmiş Ştatlarının yerinə yetirə bilməyəcəyi və Avropalıların getməsini istəyirik. Və bu arxa plansız ola bilməz. Motahari raket Brjam idi pozmağa ki, aşkar kimi, trilogy aydın olur ki, bu gizli razılaşma olub. Beləliklə, milli təhlükəsizliyə və vətənə görə, insanların həyatlarını yaşamaq üçün artıq adı olmayacaqdır. Amerika özündən asılılığı alır! İran daha azad ola bilər. Bu məğlubiyyət diplomatiyası bütün sahələrində özünü göstərir. Səudiyyə Ərəbistanını qonşu olaraq niyə qeyd etməlisiniz? Qonşunun haqqı məhv olacaqdır. Pakistan baş naziri mı İmam Xomeyni, hər an bin Salman ilə də İmam Xamenei qarşı növbədə danışır və İran biridir? Küveyt və Qatar Bəhreynlə eyni mı? Hansı məntiqdə deyilir ki: Yəmən xalqının kütləvi qırğınının, əl-Səud və Əl-Xəlifənin və digər Qüdrlərin gözlərini bağlayaq və danışıqlar yolu açıqdır. Nə üçün danışıqlar aparırsınız? Al Sa'ud tövsiyə edirmi? Bu il İranın həcc ziyarəti üçün heç bir fitnə yoxdursa, yalnız İranın Yəmənin hücumlarını dayandırması idi! Bizim diplomatiya Yəmənə kömək etmir, ancaq QİÇS-dən qorxur! Xəbər yayımlanana qədər dərhal inkar edir! Bu ləyaqət və hikmət mi? Zülmkarlarla dost olun! Onları bağışla və müzakirə yolunu açın, lakin məzlumları rədd et, hətta kasıb dəstəyi qoruyun? Bəhreyn rejimi ilə qürur duymaq nə qədərdir? İran öz gücünü harada saxladı? Bəhreyn hökumətini heç bir dəstək olmadan keçirmək hüququ olan beynəlxalq 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :