ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
ادعای جریان آزاد اطلاعات، از سوی هرکسی باشد دروغ است! مخصوصا کسانی که خود را، بانی یا بنیان گذار این موضوع می دانند. زیرا جمع آوری اطلاعات هزینه دارد، پردازش داده ها و طبقه بندی و تحلیل آنها هم، هزینه های بیشتر نیاز دارد. کسی که اینهمه هزینه می کند، عاقلانه نیست رایگان آن را در اختیار دیگران قرار دهد. لذا همان کسانی که می گویند: جریان آزاد اطلاعات، همیشه خواستار اطلاعات دیگران هستند، تا بدون پرداخت وجه، آن را تصاحب کنند! ولی وقتی نوبت به خودشان می رسد، قیمت های بالایی پیشنهاد می کنند که: گاهی دهها برابر هزینه هایی است: که انجام داده اند. نمونه این کار جذب اطلاعات کاربران است. ممکن است دریافت اطلاعات یک کاربر، هزینه داشته باشد ولی وقتی تعداد کاربر زیاد شد، سود آوری خواهد داشت. فیس بوک نمونه این کار است. وقتی 700میلیون کاربر اطلاعات خود را، در کاربرگ های آن ثبت کرده باشند. معلوم است که سهام آن بالا می رود. زیرا با این اطلاعات، تجارت مهمی را انجام می دهد. بیل گیتس که ثروتمند ترین مرد دنیا است، از راه فروش اطلاعات کاربران(آدم فروشی)، به اینجا رسیده. همین اطلاعات کاربران، برای دولت ها و مخالفان آنها، ارزشهای رقابت برانگیزی دارد. در کشورهای چند قطبی، این رقابت ها بیشتر می شود. احزاب و جناحها هم به این رقابت دامن می زنند، و بازار گرمی می کنند. نه تنها ارائه اطلاعات کاربران، ارزش دارد عدم ارائه آن هم سود مالی دارد! یعنی با تحریم دادن اطلاعات نیز، دارندگان داده ها به سود می رسند! لذا این امر مهم باعث می شود: تا موضوعی بنام جریان ازاد اطلاعات، یک فریب بیشتر نباشد: که تحریم کنندگان اطلاعات، با برون فکنی، از ان سوء استفاده کرده، آدرس غلط می دهند. یک نمونه از این تحریم های اطلاعاتی، در مورد حضرت علی ع است. در روز غدیر، یازده هزار تا صد و ده هزار نفر، گوش به سخنان پیامبر دادند: 110نفر خبرنگار و نویسنده، خطبه پیامبر را در مورد حضرت علی ع نوشتند. اما چه اتفاقی افتاد؟ طرفدارن شورا! و مدیریت مشارکتی،  بعد از رحلت پیامبر ص، گوشها را بریدند تا کسی این احادیث را نشنیده باشد! به بهانه جریان ازاد اطلاعات، از همه خواستند نوشته های خود را به میدان شهر بیاورند، و درجا آنها را آتش زدند. با تبلیغات وسیع دو اصل را وارونه کردند: گفتند نصب جانشین از: سوی پیامبر اشتباه بوده! مردم باید رای بدهند، لذا غدیر را مطرود و مردود اعلام کردند. دوم اینکه گفتند: فقط قران کافی است، و کتاب و نوشته دیگری لازم نیست. لذا خبرنگاری را نیز حرام دانستند. هرنوع نقل اخبار ممنوع شد. و به همین دلیل کتابسوزان اتفاق افتاد. ابولحره(پدر آتش زدن ها) لقب یکی از همین افرادی است، که روز غدیر بود و در نزد پیامبر، ولایت علی و نصب ایشان را تبریک گفت! اما با تمام سختگیری ها،امام باقر و امام صادق ع،بعد از صدسال اخبار را زنده کردند.اما بازهم، طرفدارن بحث آزاد و مناظره آن را مخفی کردند! در واقع مناظره خواهان، می خواستند ببینند چه منابعی هنوز، در دست است تا آن را هم نابود کنند! همه را خلاصه کردند: در صحاح سته و بقیه را مردود اعلام نمودند. اما همین کتب اهل سنت نیز، به وسیله علمای شیعه مانند: علامه مجلسی و علامه امینی واکاوی شد. صدها روایت و اخبار در مورد غدیر در آن پیدا شد! که: در عصر آزادی اطلاعات و جریان اخبار، هنوز یک میلیارد مسلمان که این کتب را قبول دارند، یکی از این احادیث را نشنیده اند! این است که دروغ طرفدران اطلاعات ازاد، با معیار حضرت علی آشکار می شود. زیرا پیامبر فرمود: حق با علی است. هرکس علی را قبول ندارد، یعنی حق و حقیقت را قبول ندارد. و دروغ می گوید.

Ali is the pulse of the free flow of information.

The allegation of free flow of information by anyone is a lie! Especially: those who know themselves, Bunny or the founder of this topic. Because data collection is costly, data processing and classification and analysis also require additional costs. The one who does all this is not wise to give it free of charge to others. So those who say that the free flow of information always calls for the information of others to seize it without pay! But when it comes to themselves, they offer high prices: sometimes tens of times the cost: they have done. An example of this is the user information capture. It may cost a user's information, but it will be profitable when the number of users is increased. Face book is an example of this. When: 700 million users have recorded their data in their worksheets. It turns out that its stock is rising. Because: it does business with that information. Bill Gates, who is the richest man in the world, has come here through the sale of user information. That same information is competing for governments and their opponents. In multi-polar countries, the competition is increasing. Parties and factions also foment the competition, and the market is warming. Not only is providing user information, it is worth noting that it also has a financial benefit! Meanwhile, data holders benefit from data boycotting! Therefore, this makes it important: until something like the free flow of information, there is no more deception: that the information bureaucrats use it outright to mislead the address. An example of this information sanctions is about Hazrat Ali. On the day of Ghadir, eleven thousand to one hundred and ten thousand people listened to the words of the Prophet: 110 journalists and writers wrote the sermon of the Prophet about Ali (as). But what happened? Council advocates! And cooperative management, after the demise of the Prophet Muhammad, cut off the ears so that no one has heard these hadith! Under the pretext of a free flow of information, they all wanted to bring their writings to the city square, and they burned them in their place. With a massive propaganda, they reversed the two principles: they said installing a successor from the Prophet's side was wrong! People have to vote, so declare Ghadir rejected and rejected. Second, they said, "Only the Qur'an is sufficient, and no other book or writing is required." Therefore, journalism was forbidden. Any news articles were banned. And that's why the burner happened. Abluherra is one of those people who was Ghadir day and congratulated the Prophet, Ali province and his installation! But with all the rigors, Imam Baqir and Imam Sadiq, after a hundred years, have resurrected the news. But again, the fans of the free debate and the debate were hiding it! In fact, the debaters wanted to see what resources are still in hand to destroy it! Summarized: everyone: they denied the truth and rejected the rest. But these Sunnist books were also analyzed by Shiite scholars such as Allameh Majlisi and Allamah Amini. Hundreds of narratives and news about Ghadir were found! That: In the age of freedom of information and news, yet one billion Muslims who accept these books have not heard one of these hadiths! This is to say that the false proponents of freedom of information are revealed by Ali's criterion. Because the Prophet said: "Allah is Ali." Anyone who does not accept Ali, does not accept the truth and the truth. And lyis.

علی هو نبض التدفق الحر للمعلومات.

ادعاء حریة تدفق المعلومات من قبل أی شخص هو كذب! خاصة أولئك الذین یعرفون أنفسهم ، الأرنب أو مؤسس هذا الموضوع. ولأن جمع البیانات مكلف ، تتطلب معالجة البیانات والتصنیف والتحلیل تكالیف إضافیة. الشخص الذی یفعل كل هذا لیس من الحكمة أن یعطیه مجانا للآخرین. لذا ، فإن من یقول إن التدفق الحر للمعلومات یدعو دائمًا إلى معلومات الآخرین للاستیلاء علیها دون مقابل! ولكن عندما یتعلق الأمر بأنفسهم ، فإنهم یقدمون أسعاراً عالیة: فی بعض الأحیان عشرات المرات من التكلفة: لقد فعلوا. مثال على ذلك هو التقاط معلومات المستخدم. قد یكلف المستخدم معلومات ، لكنه سیكون مربحًا عند زیادة عدد المستخدمین. الفیسبوك هو مثال على ذلك. عندما قام 700 ملیون مستخدم بتسجیل بیاناتهم فی أوراق العمل الخاصة بهم. وتبین أن مخزونها یرتفع. لأنها تتعامل مع تلك المعلومات. لقد جاء بیل غیتس ، أغنى رجل فی العالم ، إلى هنا من خلال بیع معلومات المستخدم. هذه المعلومات نفسها تتنافس على الحكومات وخصومها. فی البلدان المتعددة القطبیة ، تتزاید المنافسة. الأحزاب والفصائل أیضا إثارة المنافسة ، والسوق یسخن. لیس فقط توفیر معلومات المستخدم ، تجدر الإشارة إلى أنه أیضا له فائدة مالیة! وفی الوقت نفسه ، یستفید حاملو البیانات من مقاطعة البیانات! ولذلك، هذه المسألة تشكل ما یسمى التدفق الحر للمعلومات، خدعة ألا تتجاوز العقوبات المعلومات، مع توقعات الإساءة لها عنوان خاطئ. مثال على هذه العقوبات المعلومات عن حضرة علی. لكن ماذا حدث؟ دعاة المجلس! والإدارة التشاركیة، بعد وفاة النبی، وقطع أذنی حتى لم یسمع شخص ما هذا الكلام! تحت ذریعة حریة تدفق المعلومات، من كل كتاباته اراد ان یصبح ساحة البلدة، ووضعها على النار. مع حملة واسعة مبدأین رأسا على عقب: أنها كانت تثبیت خلیفة للنبی خاطئة! على الناس أن یصوتوا ، یعلنون أن غدیر مرفوض ویرفض. ثانیاً ، قالوا: "القرآن وحده كاف ، ولیس هناك كتاب أو كتاب آخر مطلوب". لذلك ، تم حظر الصحافة. تم حظر أی مقالات إخباریة. ولهذا السبب حدث الموقد (والد حرق) لقب واحد من هؤلاء الناس، والذی كان فی یوم الغدیر والنبی وعلی وتثبیت مقاطعة هنأهم! ولكن مع كل التشدد الإمام الباقر والإمام الصادق، وبعد مائة سنة، ولكن كان لا یزال على قید الحیاة أخبار، أنصار النقاش المفتوح والنقاش اختبأ ذلك! فی الواقع ، أراد المناقشون معرفة الموارد التی ما زالت فی متناول الید لتدمیرها! لخص الجمیع: لقد أنكروا الحقیقة ورفضوا الباقی. ولكن كتب السنة أیضا، من قبل علماء الشیعة مثل العلامة أمینی العلامة وتحلیلها. تم العثور على مئات من القصص والأخبار حول غدیر! هذا یعنی أن المؤیدین الخاطئین لحریة المعلومات یتم الكشف عنه من خلال معیار علی. لأن النبی قال: "الله علی". أی شخص لا یقبل علی ، لا یقبل الحقیقة والحقیقة. والكذب.

Əli məlumat axınının nəbzidir.

Hər kəsin məlumatların pulsuz axını olduğu iddiası yalandır! Xüsusən özlərini tanıyanlar, Bunny və ya bu mövzunun qurucusu. Məlumatların yığılması bahalı olduğundan, məlumatların emalı və təsnifatı və təhlili ayrıca əlavə xərc tələb edir. Bütün bunları edənlər başqalarına pulsuz verə bilməyəcəklər. Beləliklə, məlumatların pulsuz axını hər zaman başqalarının məlumatlarını ödənişsiz ələ keçirmək üçün çağırır! Ancaq özlərinə gəldikdə, yüksək qiymət təklif edirlər: bəzən onlarla dəfə xərclər: etdikləridir. Bunun bir nümunəsi istifadəçi məlumatının ələ alınmasıdır. Bir istifadəçinin məlumatına mal ola bilər, ancaq istifadəçilərin sayı artdıqca sərfəli olacaq. Facebook bunun nümunəsidir. 700 milyon istifadəçi öz məlumatlarını iş sənədlərində qeyd etdikdə. Görünür ki, səhmdar yüksəlir. Çünki bu məlumatla iş aparır. Dünyadakı ən zəngin adam olan Bill Qeyts, istifadəçi məlumatlarının satışı ilə bura gəldi. Həmin məlumatlar hökumət və onların rəqibləri üçün rəqabət aparır. Çox qütblü ölkələrdə rəqabət artır. Tərəflər və qruplar da rəqabətə yol açır və bazar ısınır. Yalnız istifadəçi məlumatı verməklə yanaşı, bunun da maliyyə mənfəətinə malik olduğunu qeyd etmək lazımdır! Bu arada məlumat sahibləri məlumat boykotundan faydalanır! Bu informasiya sanksiyalarının bir nümunəsi Həzrəti Əli haqqında. Ancaq nə oldu? Şuranın müdafiəçiləri! kimsə bu sözləri eşitdim qədər və iştirakçı idarə, Peyğəmbərin vəfatından sonra, qulaqları kəsilmiş! Kütləvi bir təbliğatla, onlar iki prinsipi geri qaytardılar: 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :