ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 30 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
وقتی که بیمه ها به اختلاس و: غارت بیت المال محکوم شدند، یک جوانی را پیدا کردند که: همه امضا ها را گردن گرفت! و به زندان افتاد. البته به او قول همکاری دادند: بعد از اینکه آب ها از آسیاب افتناد، اورا تبرئه کنند. در طول زندانی اش هم، برای خانواده اش سرپرست تعیین کردند، و به حساب خودش در زندان هم، مبالغ زیادی بطور مرتب واریز می کردند. بطوریکه بانی تمام امور خیریه هیات های زندان شده بود! غذایش همیشه خارج از زندان می آمد! و برای عاشورا تاسوعا هم، از همان چلوکباب ها نذری می داد! در زندان تهران بزرگ، همه او را می شناختند و می گفتند: دست به خیر است. البته تا جاییکه ما اطلاع داریم، برخی های دیگر هم هستند! مثلا در وزارت علوم سابق، صدها هزار سکه هدیه شد ( بگویید گم شد). دکتر امیدی نامی، که به قضا احضار شد گفت: بنده خبر ندارم ذیحساب امضا کرده! باید جواب دهد او، اکنون 18 سال است که در زندان است! البته به او گفته اند امضا کن کار خودت بوده، ما رد مال می دهیم آزاد می شوی! این را می گویند گردن نگرفتن! او اگر همان اول می گفت: قبول دارم آزاد می شد، ولی می گوید ذیحساب که دستور دهنده نیست! ذیحساب حساب رس است. من که نمی توانستم سکه هدیه بدهم! اکثرا اینطور هستند، مثلا برای دوران هاشمی، اختلاس ها که زیاد شد همه تبرئه شدند! و گردن رفیق دوست انداختند. در دوران خاتمی و کروبی، همه تبرئه شدند و گردن یک جوان سی ساله، بنام شهرام جزائری انداختند! هر عاقلی می پرسید: یک جوان سی ساله، بدون پشتوانه و ناشناخته، چطور می تواند اینهمه دزدی کند! در دوران احمدی نژاد هم، زنجانی نامی را پیداکردند و گفتند: این سرباز آقای نوربخش بوده، و دلار برایش خورد می کرده! بابک زنجانی حتی به پای اعدام هم رفت، ولی همچنان در وی آی پی است. دردوران روحانی چند نفر دستگیر شدند، ولی بجای زندان اوین، به هتل اوین رفتند! ومانند یک سفر خارجی، چند روزی بودند و برگشتند! ولی هنوز کسی را پیدا نکردند که: سی سال داشته باشد، دستش از همه جا کوتاه باشد، و در اندازه بارکشی اینهمه اختلاس جدید باشد! البته شاید هم باشد، بهرحال پیشنهاد های وسوسه انگیزی، به آنها می شود. اما هنوز 8 سال بپایان نرسیده! و در دیزی هنوز باز است. اگر دیدند که در دیزی بسته شد، شاید آن موقع اسم را اعلام کنند! والا هنوز وقت است. خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد، تا موقعی که بر سر قدرت بودند، پاکدست و کم هزینه و ساده زیست بودند! بعد که دوره آنها تمام شد، ناگهان سرو صدا بلند شد که: چه ها نکرده اند. ولذا یک قانون کلی است: مردم منتظر اعلام اسامی مفسدین نباشند، یا لا اقل مدتی صبر کنند، تا معاون اول جدیدی بیاید، معاون اول فعلی را نقد کند! به همین دلیل است که: ظهور امام زمان طولانی می شود. زیرا افراد زیادی می گویند: اگر حکومت دست ما باشد، به عدالت رفتار می کنیم. و نیازی به امدن امام زمان نیست. خدا هم به آنها قدرت و مال می دهد. اما آنها خود را گم می کنند! و به دنبال رفتار طاغوت های گذشته می روند. هاشمی نمونه آن است، وی در زندان طاغوت  بسیار مقاوم بود، کتابهای ضداستعماری و: تفسیر های ضد طاغوتی نوشت، ولی عاقبت در استخر فرح غرق شد! اینکه ایشان را غرق کردند، یا غرق شد مهم نیست، مهم این است که ایشان، در استخر فرح پهلوی چه می کرد! لابد این را هم به زور برده بودند؟ همه کاخ های شاه، به کاخ موزه تبدیل شد ولی، کاخ مرمر که مرکز فرماندهی هاشمی بود، همچنان در ید قدرت ایشان ماند! جالب بود که ایشان با امکانات همین کاخ، سفره نذری هم می داد! اقطاری ماه رمضان، عید دیدنی ایام عید و: نذری ماه های محرم و صفر به راه بود! و این نشان می دهد که آدمها، چه زود رنگ عوض می کنند، ولو هاشمی رفسنجانی باشند. مگر اینکه عنایت امام زمان عج باشد.

What does neck mean?

When insurers were convicted of embezzlement and looting of Beit El Mal, they found a young man who took all signatures! And he was imprisoned. Of course, he promised to cooperate with him: after he had been blown away by the mill, he would be exonerated. During his imprisonment, he appointed a guardian to his family, and, on his own account in prison, he paid a lot of money on a regular basis. So that was the bane of all the affairs of the charitable bodies! The food was always out of jail! And for Ashura, Tasua, he gave the same cheekbabes! In the great Tehran, everyone knew him and said: It is good. Of course, as far as we know, there are some others! For example, in the former Ministry of Science, hundreds of thousands of coins were donated (say, it was lost). Dr. Omidi, who was summoned to the court, said: "I do not know if I have signed the bill!" Must answer, she's 18 years in jail! Of course, they told him that signing is your own job, we will refuse to pay you free! Do not say this! If he said the first time, I would agree to be released, but he says that he is not a recipe! The account is clay. I could not give a coin! Mostly this is the case, for example, during the Hashemi era, the embezzlement that was high was all exonerated! And they threw the neck of the friend. In the era of Khatami and Karroubi, everyone was acquitted and thrown a thirty-year-old boy named Shahram Jazayeri! Any wise one asks: A thirty-year-old, unprotected and unknown, how can he steal all that! During the Ahmadinejad era, Zanjani found a name and said: "This soldier was Mr. Nourbakhsh, and the dollar had been eaten for him!" Babak Zanjani was even sentenced to death, but still in the IP. Several people were arrested during the clerical times, but they went to Evin Hotel instead of Evin Prison! Just like a foreign trip, were a few days and returned! But they still did not find anyone: thirty years old, her hand is short, and in such a large amount, all this new embezzlement! Of course, maybe it's, anyway, tempting suggestions. But it's not 8 years old! And in Daisy is still open. If they saw that they closed in Daisy, then maybe they would announce their name! There is still time to go. Khatami, Hashemi and Ahmadinejad were clean and easy to live while they were in power! Then, when their course was over, suddenly a noisy sound came: "What have not they?" Therefore, it is a general rule: people do not wait to announce the names of the corruptors, or wait at least some time before the first new vice-chairman to criticize the first vice president! That is why: The advent of Imam is a long time. Because many people say: If the rule is ours, we will treat justice. And there is no need for the Imam of the time. God gives them power and wealth. But they lose themselves! And they are looking for the behavior of past flies. Hashmi is a prototype, he was very resilient in Tahgit prison, anti-colonial books and wrote anti-tyrannical commentaries, but eventually drowned in Farah's pool! Whether you drowned them, or drowned, it does not matter, what is important to them, what did they do in the Pahlavi Farah Pond! Maybe they had to force it too? All the palaces of the Shah became the palace of the museum, but the marble palace, which was the center of Hashemi's command, remained in its power! It was interesting that he had the same table with the facilities of the same palace! The holy month of Ramadan, Eid on the eve of the Eid: The vow of the months of Muharram and Zero was on the way! And this shows how quickly people change, whether they are William Rafsanjani. Unless :the Imam of the time is aj.

ماذا یعنی الرقبة؟

عندما أُدینت شرکات التأمین بتهمة الاختلاس والنهب فی بیت المال ، وجدوا شابا أخذ کل التوقیعات! وسجن. بالطبع ، وعد بالتعاون معه: بعد أن تم تفجیره من قبل المصنع ، سیتم تبرئته. خلال فترة سجنه ، عین وصیًا لعائلته ، وعلى حسابه الخاص فی السجن ، دفع الکثیر من المال بشکل منتظم. لذلک کان هذا هو لعنة کل شؤون الهیئات الخیریة! کان الطعام دائما خارج السجن! وبالنسبة إلى عاشوراء ، تسوا ، قدم نفس الوجنات! فی طهران العظیمة ، عرفه الجمیع وقال: إنه جید. بالطبع ، بقدر ما نعرف ، هناک البعض الآخر! على سبیل المثال ، فی وزارة العلوم السابقة ، تم التبرع بمئات الآلاف من العملات المعدنیة (على سبیل المثال ، فقدتها). قال الدکتور أومیدی ، الذی تم استدعاؤه إلى المحکمة: "لا أعرف ما إذا کنت قد وقعت على مشروع القانون!" یجب أن تجیب ، إنها 18 سنة فی السجن! بالطبع ، أخبروه أن التوقیع هو وظیفتک ، سوف نرفض أن ندفع لک مجاناً! لا تقل هذا! إذا قال للمرة الأولى ، فأنا أوافق على الإفراج عنه ، لکنه یقول إنه لیس وصفة! الحساب هو الطین. لم أستطع منح عملة معدنیة! فی الغالب هذا هو الحال ، على سبیل المثال ، خلال عهد الهاشمی ، تم تبرئة کل الاختلاس الذی کان مرتفعا! وألقوا رقبة الصدیق. فی عهد خاتمی وکروبی ، تمت تبرئة الجمیع ورمی فتى یبلغ من العمر ثلاثین عاما یدعى شهرام جزایری! أی شخص حکیم یسأل: ابن ثلاثین سنة ، غیر محمی وغیر معروف ، کیف یمکنه سرقة کل ذلک! خلال عهد أحمدی نجاد ، وجد زنجانی اسما وقال: "کان هذا الجندی السید نوربخش ، وکان الدولار قد أکل له!" حتى حکم على باباک زنجانی بالإعدام ، لکنه لا یزال فی الملکیة الفکریة. تم القبض على عدة أشخاص خلال الأوقات الدینیة ، لکنهم ذهبوا إلى فندق الوین بدلاً من!تماما مثل رحلة أجنبیة ، کانت بضعة أیام ، وعاد! لکنهم ما زالوا لا یجدون أحداً: ثلاثون سنة ، یدها قصیرة ، وبکمیة کبیرة ، کل هذا الاختلاس الجدید! بالطبع ، ربما ، على أی حال ، اقتراحات مغریة. لکنها لیست 8 سنوات من العمر! وفی دیزی لا یزال مفتوحا. إذا رأوا أنهم أغلقوا فی دیزی ، فربما یعلنون عن أسمائهم! لا یزال هناک وقت للذهاب. کان خاتمی والهاشمی وأحمدی نجاد نظیفین وسهل العیش أثناء وجودهم فی السلطة! ثم ، عندما انتهى مسارهم ، فجأة جاء صوت صاخب: "ماذا لم یفعلوا ذلک؟" لذلک ، إنها قاعدة عامة: فالناس لا ینتظرون الإعلان عن أسماء المفسدین ، أو الانتظار على الأقل لبعض الوقت قبل أول نائب رئیس جدید لانتقاد أول نائب للرئیس! هذا هو السبب: قدوم الإمام لفترة طویلة. لأن الکثیر من الناس یقولون: إذا کانت القاعدة لنا ، فسنتعامل مع العدالة. ولیس هناک حاجة للإمام فی ذلک الوقت. یمنحهم الله القوة والثروة. لکنهم یفقدون أنفسهم! وهم یبحثون عن سلوک المشاغبین السابقین. هاشمی هو نموذج أولی ؛ کان مقاوماً للغایة لسجن تالاغت ، وکتب مکافحة الاستعمار وکتب مناهضة للاستبداد ، لکنه غرق فی النهایة فی برکة فرح! سواء غرقتم أو غرقوا ، لا یهم ، ما هو مهم بالنسبة لهم ، ماذا فعلوا فی برکة بهلوی فرح! ربما کان علیهم أن یجبروها أیضًا؟ أصبحت جمیع قصور الشاه قصر المتحف ، لکن القصر الرخامی ، الذی کان مرکز قیادة الهاشمی ، بقی فی قوته! کان من المثیر للاهتمام أن لدیه نفس الجدول مع مرافق نفس القصر! شهر رمضان المبارک وعید العید: نذر أشهر محرم و صفر کان فی الطریق! وهذا یوضح مدى سرعة تغیر الناس ، سواء کانوا ولیام رفسنجانی. ما لم یکن إمام الوقت

Boyun nə deməkdir?

Sığortacılar Beit Əl Malın oğurluqdan və qənimətindən məhkum edildikdə bütün imza atan bir gənc tapdılar! O, həbs edilib. Əlbəttə, o, onunla əməkdaşlıq etməyi vəd etdi: o, dəyirman tərəfindən partladıldığı təqdirdə, ləğv olundu. Həbs etdiyi müddətdə, ailəsinə bir qəyyum təyin etdi və həbsxanadakı öz hesabında mütəmadi olaraq çox pul qazandı. Beləliklə, xeyirxah orqanların bütün işlərindən qaynaqlandı! Yemək həmişə həbsxanadan çıxdı! Və Ashura üçün, Tasua, o eyni cheekbabes verdi! Böyük Tehranda hər kəs onu tanıyıb dedi: "Yaxşıdır. Əlbəttə ki, bildiyimiz qədər başqa bir sıra var! Məsələn, keçmiş Elm Nazirliyində yüz minlərlə pul pul verildi (demək ki, itirdi). Məhkəməyə çağırılan Omidi, dedi: "Billə imza atdığımı bilirəm!" Cavab vermək lazım, o 18 il həbsxanada! Əlbəttə ki, imzalanma öz işinizdir, sizə pulsuz ödənilməkdən imtina edəcəyik. Bunu deməyin! İlk dəfə demişkən, sərbəst buraxılmağa razıyam amma o, resept deyil deyir! Hesab bir kildir. Bir sikkə verə bilmədim! Əksəriyyəti məsələn, məsələn, Haşimilər dövründə yüksək olan oğurluq tamamilə boşa çıxdı! Dostun boynunu atdılar. Xatəmi və Kərrubinin dövründə hər kəs bəraət qazandı və otuz yaşındakı Şahram Cazayeri adlı oğlana atıldı! Hər hansı müdrik bir soruşur: Otuz yaşındakı, qorunmamış və bilinməyən, bütün bunları necə oğurlaya bilər? Əhmədinejad dövründə Zəncani bir ad tapdı və dedi: "Bu əsgər cənab Nourbaxş idi və dollar onun üçün yeyilmişdi!" Babək Zəncani hətta ölümlə cəzalandırıldı, ancaq hələ də İP-də. Bir neçə adam din xadimləri dövründə həbs edilmişdilər, lakin Evin həbsxanasının yerinə Evin otelinə getdilər! Xarici səfər kimi, bir neçə gün idi və geri qayıtdı! Lakin hələ də kimsəni tapmadılar: otuz yaşında, əlləri qısa idi və bu qədər miqdarda bütün bu yeni oğurluq! Əlbəttə, bəlkə də, hər halda, cazibədar təkliflərdir. Ancaq 8 yaşında deyil! Və Daisy də hələ açıqdır. Onlar Daisy-də bağlandıqlarını görsələr, bəlkə də adlarını açıqlayacaqlar! Gedəcəyimiz vaxt var. Xatəmi, Haşimi və Əhmədinejad hakimiyyətdə olduqları zaman təmiz və asan yaşamışlar! Onların yolları bitdikdən bir anda səs-küylü bir səs gəldi: "Nə olmadı?" Buna görə ümumi bir qayda: insanlar korrupsiyanın adlarını açıqlamağa gözləməzlər və ya birinci vitse-prezidentini tənqid etmək üçün ilk yeni sədr müavinindən ən azı bir qədər gözləyin! Buna görə: İmamın gəlməsi uzun müddətdir. Çünki bir çox insanlar deyirlər: "Əgər qayda bizimdirsə, ədalətə tabe olacağıq. Və vaxtın imamına ehtiyac yoxdur.lmazsa.

 

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :