ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
قرار است که وزیر خزانه داری(امور اقتصادی و دارایی)  هم، مثل وزیر کار! قربانی شود تا کم کاری ها و: اختلاس و احتکار ها، در نظر مردم کم رنگ شود و: نیازی باه اعلام اسامی نباشد. زیرا اگر قرار شد که مست گیرند، باید هر آنچه هست گیرند! کمتر مسئولی وجود دارد که: خود یا خانواده اش در میان این اسامی نباشند. لذا به همین دلیل قوه قضائیه با تمام محکم کارهای که کرده، دستش بجایی بند نیست! زیرا هر موضوع وقتی به قوه قضادیه مربوط می شود که: شاکی وجود داشته باشد. وقتی شاکی ها همدست متشاکی هستند، یا رضایت او را حاصل می کنند، دعوایی در کار نخواهد بود. مثل خودرو که گفتند: اگر مابه التفاوت ارز پرداخت شود، یا سکه هایی که فله ای خریداری شدند، به بانکها برگردانده شود! دولت شکایتی نخواهد کرد! دولت علاوه بر اینکه از هیچکس شکایت نمی کند، بلکه با گفتن کلمات دوپهلو، آدرس غلط داده و این سونامی را، از خود عبور می دهد. حالا که مجلس می خواهد: وزیر اقتصاد(خزانه داری) را استیضاح کند، دولت میتواند بجای آن، خزانه را قربانی کند! یعنی کلیه اموال نامشروع که: مصادره شده یا پس داده شده را، به دلار بین مردم تقسیم کند. دراین صورت مردم هم شکایتی نخواهند داشت! نمایندگان مردم هم ااستیضاح نمی کنند. اما اینطور که مشخص است نگهداری دلارها، شیرین تر از نگهداری وزیر است. به دلیل نزدیکی عید قربان، ما پیشنهادمی کنیم به تبعیت از رسوم اسلامی، دلار ها را مثل گوشت قربانی، بین همه تقسیم کنند! تا اصلا بحرانی نباشد. اصلا فلسفه قربانی در اسلام همین است. حکم قربانی این است که: قربانی کننده باید گوشت قربانی را، بین فقرا تقسیم کند و برای خودش، فقط یک سهم بردارد. درست مثل بیت المال در زمان: حضرت علی و یا پیامبر اعظم. همه بطور مساوی از آن برخوردار شوند! نه اینکه دلارها را نگهدارند، و نگهبان دلارها را به دم تیغ بدهند. می گویند نماینده عمر خطاب که والی آفریقا بود، زکات زیادی را گرفته اورده بود. وی گفت زکات باید بین فقرای همان منطقه توزیع شود! والی گفت به احترام اجرای قوانین حکومت اسلامی، آفریقا بسیار ثروتمند است و: هیچ فقیری در آن پیدا نکردیم! ببینید حکومت اسلامی این است. در حالیکه در دوران معاصر و: زیر لوای طاغوت های زمان، قاره آفریقا به قاره سیاه! معروف شده و سمبل: فقر و قحطی و گرسنگی است. آنها با داشتن منابع غنی نفت و اورانیوم و طلا، چرا باید قحطی زده و فقیر باشند؟ فقط به یک دلیل وآن: ذخیره سازی ثروت مردم در: خرانه و جلوگیری از توزیع دربین مردم. بطور طبیعی وقتی موجودی خزانه، بطور مساوی بین مردم تقسیم نشود، دولتمردان و قدرتمندان، بین خودشان و با سهم غیرمساوی تقسیم خواهند کردند. که البته این اختلاس و دزدی است، و کسانی که این کار را می کنند غارتگر بیت المال هستند. اما چون آنها براساس سلسلسه مراتب قدرت، با هم هماهنگ هستند، کسی شکایتی نمی کند! لذا دعوایی هم مطرح نمی شود. هرکس هرچقدر برد، آن را سهم طلب خود از انقلاب! و جمهوری اسلامی می داند. که البته این سهم خواهی، حد و میزان ندارد! لذا پولدار ها ثروتمندتر شده، و فقیران فقیر تر می شوند. هرنوع کمک به فقیران، گداپروری نامگذاری می شود! وهر نوع کمک به ثروتمندان، پاداش و کارانه تلقی می گردد. البته اینها بدانند. کارنامه اعمال آنها هر دوشنبه، به امام زمان ع عرضه می شود و: نام آنها در زمره غارتگران بیت المال نوشته می شود. این علاوه بر آن است که: در دنیا به خواری وذلت می افتند. و از زندان یا تبعید سر در می اورند. آنهاییکه اختلاس کرده و فرار کرده اند میدانند: حتی یک ریال آن را به اختیار خود نمی توانند خرج کنند. و تله دم دستی هستند.

Give the donkey instead of the minister!

It is supposed to be the Treasury Secretary (Economic Affairs and Finance), like the Minister of Labor! To be victimized so that misery and embezzlement can be misleading for the people and they do not need to be named. Because if they were going to be drunk, they should have everything! There is less responsibility for: either yourself or his family are not among these names. Therefore, for this reason, the judiciary, with all its tight efforts, does not stand up! Because every issue is related to the judiciary: there is a plaintiff. When plaintiffs are complicit, or they are satisfied, there will be no dispute. Like the car, they said: If the currency is paid out, or the bills bought are returned to the banks! The government will not complain! The government, in addition to not complaining from anyone, passes through the duplicate words, the wrong address, and the tsunami. Now that the parliament wants to impeach the Minister of the Treasury, the government can sacrifice the treasury instead! That is, all illegitimate property that is: confiscated or returned, in dollars between the people. People will not have a complaint! Representatives of the people do not impeach. But it's clear that holding dollars is sweeter than keeping the secretary. Due to the proximity of Eid al-Adha, we propose to divide the dollars into sacrificial meat according to Islamic customs. Unless: it is critical. At all, the philosophy of the victim is in Islam. The victim's sentence is that: the sacrifice must divide the victim's meat between the poor and take only one share for her. Just like Beit Elmal in time: Hazrat Ali or the Prophet. Everybody gets it equally! Not to keep the dollars, and the guard will blow the dollars. They said that the representative of Omar Khattab, who was the governor of Africa, had taken a lot of zakat. He said zakat should be distributed among the poor in the same area! Governor said that Africa is very rich in respect for the implementation of the Islamic rule, and we did not find any poor! See Islamic rule. While in contemporary times, and under the banner of the Tale of Time, the continent of Africa to the Black Continent! Famous and symbolic: poverty and famine and hunger. Why should they be famine and poor, having rich resources of oil and uranium and gold? Just for one reason: the storage of people's wealth in: damp and prevent distribution among people. Naturally, when the treasury stock is not evenly divided among people, the statesmen and the powerful will divide themselves between themselves and with an unequal share. This, of course, is embezzlement and robbery, and those who do this are looters. But since they are in harmony with the degree of power, they do not complain! So there is no dispute either. Whatever it takes, it's your share of the revolution! And the Islamic Republic knows. Of course, this share does not have a limit! Hence, rich people become richer, and the poor become poorer. Any kind of help to the poor is named after childbirth! And any kind of help to the rich is considered to be rewarding. Of course, they know it. The record of their deeds is given to Imam al-Awd each Monday, and their names are among the looters of Beit Elmal. This addition is that: in the world, they are degraded. And they are imprisoned or exiled. Those who have embezzled and escaped know: even one rial cannot spend it at their discretion. And traps are handy.

اعطی الحمار بدلا من الوزیر!

من المفترض أن یكون وزیر الخزانة (الشؤون الاقتصادیة والمالیة) ، مثل وزیر العمل! أن تكون ضحیة لكی یكون البؤس والاختلاس مضللین بالنسبة للناس ، ولا یحتاجون لأن یتم تسمیتهم. لأنه إذا كانوا فی حالة سكر ، یجب أن یكون لدیهم كل شیء! هناك مسؤولیة أقل عن: إما نفسك أو عائلته لیست من بین هذه الأسماء. لذلك ، ولهذا السبب ، فإن القضاء ، بكل مجهوداته الضیقة ، لا یقف! لأن كل قضیة تتعلق بالقضاء: فهناك مدعی. عندما یكون المدعون متواطئین أو راضون ، لن یكون هناك نزاع. مثل السیارة ، قالوا: إذا دفعت العملة ، أو تم إعادة الفواتیر المشتراة إلى البنوك! الحكومة لن تشتكی! الحكومة ، بالإضافة إلى عدم الشكوى من أی شخص ، یمر عبر الكلمات المكررة ، والعنوان الخطأ ، والتسونامی. والآن بعد أن یرید البرلمان عزل وزیر الخزانة ، یمكن للحكومة التضحیة بالخزینة بدلاً من ذلك! أی ، جمیع الممتلكات غیر الشرعیة التی: تمت مصادرتها أو إعادتها ، بالدولار بین الناس. لن یكون لدى الناس شكوى! ممثلو الشعب لا یتهمون. لكن من الواضح أن الاحتفاظ بالدولار أحلى من الاحتفاظ بالوزیر. ونظراً لقرب عید الأضحى ، نقترح تقسیم الدولارات إلى لحوم فانیة وفقاً للعادات الإسلامیة. ما لم یكن حاسما. على الإطلاق ، فلسفة الضحیة فی الإسلام. إن عقوبة الضحیة هی: یجب أن تقسم التضحیة لحوم الضحیة بین الفقراء وأن تأخذ حصة واحدة فقط لنفسها. تماما مثل بیت المال فی الوقت المناسب: حضرة علی أو النبی. الجمیع یحصل على قدم المساواة! عدم الاحتفاظ بالدولار ، وسیفجر الحارس الدولارات. قالوا إن ممثل عمر خطاب ، الذی كان حاكم إفریقیا ، أخذ الكثیر من الزكاة. وقال إنه یجب توزیع الزكاة بین الفقراء فی نفس المنطقة! وقال الحاكم إن أفریقیا غنیة جدا فیما یتعلق بتنفیذ الحكم الإسلامی ، ونحن لم نجد أی فقیر! انظر الحكم الإسلامی. بینما فی الأزمنة المعاصرة ، وتحت شعار حكایة الزمن ، قارة إفریقیا إلى القارة السوداء! الشهیر والرمزی: الفقر والمجاعة والجوع. لماذا یجب أن تكون المجاعة والفقراء ، لدیها موارد غنیة من النفط والیورانیوم والذهب؟ فقط لسبب واحد: تخزین ثروة الناس فی: رطبة ومنع التوزیع بین الناس. عادة، عندما یكون رصید الخزینة، تقسم بالتساوی بین الناس والمسؤولین الحكومیین وقویة، فقد تم تقسیمها فیما بینهم ومع هذا ، بطبیعة الحال ، هو الاختلاس والسرقة ، وأولئك الذین یقومون بذلك هم اللصوص. ولكن بما أنهم یتناغمون مع درجة القوة ، فإنهم لا یشتكون! لذلك لا یوجد خلاف أیضا. مهما كان الأمر ، إنها حصتك من الثورة! والجمهوریة الإسلامیة تعرف. بالطبع ، هذه المشاركة لیس لها حدود! وبالتالی ، یصبح الأغنیاء أكثر ثراءً ، والفقراء یصبحون أكثر فقراً. یتم تسمیة أی نوع من المساعدة للفقراء بعد الولادة! ویعتبر أی نوع من المساعدة للأغنیاء مجزیة. بالطبع ، هم یعرفون ذلك. تسجیل أعمالهم كل یوم اثنین، والإمام كما تم توفیره وتسمیتها كما هو مكتوب اللصوص الخزینة. هذه الإضافة هی أنه: فی العالم ، متدهورة. وهم مسجونون أو منفیون. أولئك الذین اختلوا وهروبوا یعرفون: حتى الریال الواحد لا یستطیع إنفاقه حسب تقدیرهم. والفخاخ فی متناول الیدین.

Nazirin yerinə eşşəyə verin!

Əmək Nazirliyi kimi Xəzinə katibi (İqtisadi İşlər və Maliyyə) olmalıdır! Qorxma və mənimsəmə halları xalqı üçün aldadıcı ola bilər ki, zərər çəkmiş olmaq üçün də adlandırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki sarhoş olsalar, hər şeyə sahib olmalıdırlar! Bunun üçün daha az məsuliyyət var: ya özünüz, ya da ailəsi bu adlar arasında deyil. Buna görə, bu səbəblə mühakimə, bütün sıx səyləriylə ayağa qalxmaz! Çünki hər bir məsələ məhkəmə ilə bağlıdır: bir iddiaçı var. Davacılar qarşılıqlı olduqda və ya razı olduqda, heç bir mübahisə olmayacaqdır. Avtomobil kimi, dedilər: "Valyuta ödənilirsə, ya alınan qanunlar banklara qaytarılırsa!" Hökumət şikayət etməyəcək! Hökumət, heç kimdən şikayət etməməklə yanaşı, təkrarlanan sözlər, yanlış ünvan və tsunamidən keçir. İndi məclis Xəzinə Nazirinə etiraz etmək istəyirsə, hökumət əvəzinə xəzinəni qurban edə bilər! Yəni, bütün qeyri-qanuni mülklər: əl qoyulan və ya qaytarılmış, xalq arasında dollarlarla. İnsanlar şikayət etməyəcək! Xalqın nümayəndələri etiraz etmirlər. Ancaq aydın olur ki, dollar tutmaq kotibi saxlayandan yaxşıdır. Bayram əl-Adhanın yaxınlığından dolayı, biz dollarları İslam əxlaqına görə qurbanlıq ətə bölmək təklif edirik. Bu vacib deyil. Ümumiyyətlə qurbanın fəlsəfəsi İslamdadır. Zərərin cəzası ondan ibarətdir ki, qurban qurbanın ətini yoxsullarla bölüşdürməli və özü üçün yalnız bir payı götürməlidir. Bəli Elmal kimi zamanında: Həzrəti Əli və ya Peyğəmbər. Hamı bərabər olur! Dollarları saxlamayın və gözətçi dollar dolandırır. Afrikanın qubernatoru Omar Xattabun nümayəndəsi çox zəkat almışdı. Onun sözlərinə görə, zəkat həmin ərazidə yoxsullar arasında bölüşdürülməlidir! Vali, Afrikanın islam hökmranlığının həyata keçirilməsi baxımından çox zəngin olduğunu və heç bir kasıbı tapmadığını söylədi! İslam hakimiyyətinə baxın. Müasir dövrdə və Afrika qitəsində "Qara Qitə" üçün "Tale of Time" afişası altında! Məşhur və simvolik: yoxsulluq, aclıq və aclıq. Nə zəngin neft, uran və qızıl ehtiyatları olan aclıq və yoxsulluq olmalıdır? Yalnız bir səbəbdən: insanların sərvətinin saxlanması: nəmli və insanlar arasında dağıdılmanın qarşısını alır. Təbii ki, xəzinə fondları insanlar arasında bərabər bölünməyincə, dövlət adamları və qüdrətli şəxslər özləri arasında və qeyri-bərabər payla bölüşişlidir.

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :