ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خواننده های کوچه بازاری، بتازگی بر سر کوچه ها سرک می کشند، و تغمه های طاعوتی خود را، در بازار خرمهره فروشان! به جای نغمه های آسمانی به مردم غالب می کنند. استادان فاسد آوازهای فیلمفارسی! نیز سر از قبر در آورده و می گویند: صدای عرشه یا آرشه ای که: بر روی ویلیون کشیده می شود، از نغمه های بهشتی است! آنهاییکه تا مرفق دستشان به: خیانت آغشته است، از آزار جنسی دختران و: تجاوز به عنف زنان شوهردار باکی نداشتند! تا یک لقمه چرب بر سر میزشان نبود، تا مشروب نمی خوردند و تریاک نمی کشیدند، صدایشان باز نمی شد! می گویند ما چکاوک هستیم، و بهار را دوست داریم. اگر کسی مانع آنها شود، می گویند چکاوک را نمی توان از خواندن بازداشت! در حالیکه طبیعت خوب می داند: چکاوک باید کی بخواند، و کی خاموش باشد! در طول سال، هیچ اثری از چکاوک نیست! فقط چند صباحی می آید. طبیعت به او آموخته: اگر بهار را دوست دارد و: برایش آواز می خواند، در تابستان و پاییز باید سکوت کند! و در زمستان هم گم شود! حالا چگونه ممنوع الصدا ها، خود را همیشه بهار می دانند! و هیچ خزانی را قبول ندارند؟ هنر معصوم بعد از انقلاب اسلامی، جایگاهی را برای بلبلان پدید آورد، آنهاییکه در زمستان 57 با: سردی و سوز هوا در زیر زمین ها خواندند، و از اکو زیرزمین برای افکت های خود استفاده کردند، در بهار ازادی خوش درخشیدند، و موسیقی را که مانند هفت هنر دیگر، در حال ازبین رفتن بود زنده کردند. موسیقی، خط و نقاشی و حتی سینما به قدری به: فساد و فحشا آلوده شده بود، که مردم انقلابی آن را با طاعوت دفن کردند. آنها سه هدف عمده را اتش می زدند: اول سینما ها! بعد مشروب فروشی ها و سوم کاباره ها.  زیرا آنها را مولود نامشروع: استبداد و استعمار می دانستند. هنوز هم مردم این ذهنیت را دارند، و ضد انقلاب هم با این ذهنیت آشنا است. به همین دلیل در کردستان عراق، آنتالیا ترکیه و باطومی گرجستان، برای تربیت ضد انقلاب از همین سه عنصر استفاده می کنند. می گویند در عصر صفویه، شاه عباس ده هزار نیروی ویژه داشت، و نام آنها را قزلباش گذاشته بود. قزلباش قبیله نبود، بلکه گارد جاویدان بود که براساس: ایده شاهنشاهان قدیم ایران درست شده بود. یکی از وظائف آنها: مبارزه با همین سه عنصر مفسدان بود، که اصطلاحا آنها را مطرب می گفتند. مطرب جنبه منفی موسیقی بود. زیرا در جنبه های مثبت آن، همه دانشمندان اسلامی تخصص داشتند، و کتابها نوشته اند. آنها گفته اند: اگر از این نوای بهشتی، برای مقاصد جهنمی استفاده شود، غنا محسوب شده و: مولود نامشروعی به نام مطرب تولید می کند. موسیقی امروز تهران هم، به سمت وسوی مطرب گری می رود. آوازه خوان های دوره گرد، که ظاهرا برای امرار معاش این کار را می کنند! در عمل وسیله تبلیغ: ابعاد فاسد موسیقی هستند. به همین دلیل به دنبال خود، رقص و آواز و: بدحجابی و بی حجابی را همراه دارند. متاسفانه خانه موسیقی، نه تنها مقاومت نمی کند، بلکه در توجیه شرعی آن هم اقدام کرده است. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، موسیقی را به سرود تغییر نام دادند، خانه موسیقی تبدیل شد به: مرکز سرودها و آهنگهای انقلابی. مطرب ها بازگشند و: مدتی در لوای این مرکز، به سرود و آهنگهای انقلابی مشغول شدند! بعد که کنترل کاهش بافت، همه موسیقی، شد ترانه های کوچه بازاری: قمرالماوک وزیری و مهستی . هایده و عهدیه! اما این بار بجای زنان از: مردان مخنث که صدای آنها: شبیه زنان بود بهره بردند! در هرحال باید موسیقی خیابانی و: دوره گردی سازماندهی شود، والا لشگری که از در رانده شده، از پنجره خواهد آمد! دیگر نیازی به آنتالیا و باطومی نخواهد بود! زیرا این موسیقی دانان، یا مطربهای بظاهر مودب! سیتی سنتر های دبی و شارجه، یا دانسینگ های باکو ونخجوان را، در تجربه خود دارند.

How does reading how to read?

The lane market readers have just walked through the streets, and their plovery flies are on the market for vendors! Instead of celestial sounds, people prevail. Professors of corrupt vocal creators! They also come out of the grave and say: "The sound of a deck or a bow that draws on William is a heavenly song!" Those who, in their favor, have been inflicted on betrayal have not been sexually abused and raped by married women! Until a fat snack was on their heads, they did not eat alcohol and did not kill opium, their voices did not open! They say we are lucky, and we love the spring. If anyone hinders them, they say they can not be detained from reading! While nature knows well: who needs to read the skipper, and when it is silent! During the year, there is no trace of lacquer! Only a few Sabahi come. Nature taught her: If she likes the spring and: she's singing, she should be silent in the summer and autumn! And get lost in the winter! Now how do banned bells, they always find themselves in the spring! And they do not accept any groan? After the Islamic Revolution, after the Islamic Revolution, artistic art created a place for the nabbils, those who read the cold in the winter of the year 57, and used the effects of the basement for echoes, gleamed in the spring of freedom, and music which, like the other seven, was in decline. Music, line art, painting, and even cinema were so infected as corruption and prostitution, which the revolutionary people buried in flames. They fired three major targets: first of all! Next: to the liquors and the third nightclub. Because they knew them as illegitimate: despotism and colonialism. People still have this mentality, and counter-revolution is familiar with this mentality. For this reason, in the Kurdistan of Iraq, Antalya, Turkey and Batumi Georgia, they use the same three elements for counter-revolutionary training. They say that during the Safavid era Shah Abbas had ten thousand Special Forces, and their name was given to Qizilbash. Qizilbash was not a tribe, but an eternal guard based on: the idea of ​​the ancient Iranian kingdoms was established. One of their duties was to fight these three elements of the corruptors, which they called them "praiseworthy". It was a negative aspect of music. For in its positive aspects, all Islamic scholars have specialties, and books have been written. They said: If this heavenly beast is used for hellish purposes, it is Ghana, and it produces an indescribable birth in the name of Moorab. Today's music in Tehran is also on the way to the worship of wisdom. The celebrities of the circle, who apparently do this for livelihood! In practice, the medium of propaganda is corrupt dimensions of music. For this reason, they seek for themselves, dance and singing: and they have bad guys and veils. Unfortunately, the music house not only does not resist, but also in its religious justification. When the Islamic Revolution won, they renamed the music to the hymn; the music house became the center of the hymns and revolutionary songs. Let's go back to the marbles: for some time in the center of the mosque, they were engaged in a hymn and revolutionary songs! After controlling the reduction of texture, all the music, and the songs of the alley of the bazaar: Qamarmaluk Vaziri and Mahasti! But this time, instead of women, they used the men of hell, whose voices were: like women! In any case, street music should be organized: a rally should be organized, and the ward will be out of the window! There will be no need for Antalya and Batumi! Because these musicians, or polite, seemingly polite! Dubai and Sharjah City Centers, or Danshui, Baku and Nehajan, are in their experience.

كیف تقرأ كیف تقرأ؟

لقد مر قارئی السوق المارین فی الشوارع ، وذبابهم فی السوق للباعة! بدلا من الأصوات السماویة ، یسود الناس. أساتذة المبدعین الفاسدین! كما أنهم یخرجون من القبر ویقولون: "إن صوت سطح السفینة أو القوس الذی یعتمد على ویلیام هو أغنیة سماویة!" أولئك الذین ، فی صالحهم ، وقد وقع فی الخیانة ، لم یتعرضوا للإیذاء الجنسی واغتصاب النساء المتزوجات! حتى كانت وجبة خفیفة من الدهون على رؤوسهم ، لم یأكلوا الكحول ولم یقتلوا الأفیون ، ولم تفتح أصواتهم! یقولون أننا محظوظون ، ونحن نحب الربیع. إذا كان أی شخص یعیقهم ، یقولون أنه لا یمكن احتجازهم من القراءة! بینما تعرف الطبیعة جیداً: من الذی یحتاج إلى قراءة الربان ، وعندما یكون صامتاً! خلال العام ، لا یوجد أی أثر من ورنیش! فقط عدد قلیل من صباحی قادم. علمتها الطبیعة: إذا كانت تحب الربیع و: تغنی ، یجب أن تكون صامتة فی الصیف والخریف! وتضیع فی الشتاء! الآن كیف الأجراس المحظورة ، وجدوا دائما أنفسهم فی فصل الربیع! وهم لا یقبلون أی تأوه؟ الفن الأبریاء بعد الثورة الإسلامیة، مكانا للالعندلیب خلق، وتلك فی فصل الشتاء، 57: التبرید وتسخین الهواء فی اقبیة قراءة وصدى الطابق السفلی لتأثیرات خاصة بهم، فی ربیع التفاؤل أشرق، والموسیقى الذی ، مثل السبعة الآخرین ، كان فی حالة تراجع. فالموسیقى ، وفن الخط ، والرسم ، وحتى السینما كانت مصابة بالفساد والبغاء ، التی دفنها الشعب الثوری بالنیران. أطلقوا ثلاثة أهداف رئیسیة: أولا وقبل كل شیء! بجوار المشروبات الكحولیة والنادی اللیلی الثالث. لأنهم كانوا یعرفونهم على أنهم غیر شرعیین: الاستبداد والاستعمار. لا یزال الناس لدیهم هذه العقلیة ، والثورة المضادة على درایة بهذه العقلیة. لهذا السبب ، فی كردستان العراق ، أنطالیا ، تركیا و باتومی جورجیا ، یستخدمون نفس العناصر الثلاثة للتدریب المضاد للثورة. یقولون أنه خلال الحقبة الصفویة كان لدى شاه عباس عشرة آلاف من القوات الخاصة ، وأطلق اسمهم على قیزلباش. لم تكن قیزلباش قبیلة ، بل كانت حراسة أبدیة تقوم على: فكرة الممالك الإیرانیة القدیمة. كانت إحدى واجباتهم محاربة هذه العناصر الثلاثة للمفسدین ، والتی وصفوها بأنها "جدیرة بالثناء". كان جانبا سلبیا للموسیقى. فی جوانبها الإیجابیة ، كل علماء الإسلام لدیهم تخصصات ، وكتبت كتب. قالوا: إذا استخدم هذا الوحش السماوی للأغراض الجهنمیة ، فهو غانا ، وینتج ولادة لا توصف باسم موراب. الموسیقى الحالیة فی طهران هی أیضا فی طریقها إلى عبادة الحكمة. المشاهیر من الدائرة ، الذین یفعلون ذلك على ما یبدو من أجل كسب الرزق! من الناحیة العملیة ، فإن وسیلة الدعایة هی أبعاد فاسدة للموسیقى. ولهذا السبب ، فإنهم یسعون لأنفسهم ویرقصون ویغنون: ولدیهم الأشرار والحجاب. لسوء الحظ ، لا یقاوم منزل الموسیقى فقط ، ولكن أیضا فی تبریره الدینی. عندما فازت الثورة الإسلامیة ، أعادوا تسمیة الموسیقى إلى النشید ، وأصبح بیت الموسیقى مركز الترانیم والأغانی الثوریة. دعونا نعود إلى الرخام: لبعض الوقت فی وسط المسجد ، كانوا منخرطین فی ترنیمة وأغانی ثوریة! بعد السیطرة على الحد من الملمس ، كل الموسیقى ، أغانی زقاق البازار قمرالملوک وزیری و مهستی ،كن هذه المرة ، بدلاً من النساء ، استخدمن رجال الجحیم ، أصواتهن: مثل النساء! فی أی حال ، یجب تنظیم موسیقى الشوارع: یجب تنظیم مسیرة ، وسیكون الجناح خارج النافذة! لن تكون هناك حاجة لأنطالیا وباتومی! لأن هؤلاء الموسیقیین ، أو المهذبین ، على ما یبدو مهذبین! مراكز دبی و الشارقة سیتی ، أو دانسوی ، باكو و نیهاجان ، هی فی تجربتهم.

Oxumanı necə oxuyur?

Zolaqlı bazar oxucuları yalnız küçələrdən keçiblər və onların yarması satanlar üçün bazarda! Səmavi səslər yerinə insanlar üstünlük verir. Bozuk vokal yaradıcılarının professoru! Onlar da qəbirdən çıxır və deyirlər: "Uilyamın üzərinə düşən bir göyərtə və yayda səs səmimi bir mahnıdır!" Onların xeyrinə xəyanətə uğrayanlar, evli qadınlar tərəfindən cinsi istismar edilməmiş və təcavüzə məruz qalmamışlar! Yağlı qəlyanaltı başlarının üstünə qədər spirtli yemədilər və tiryəkləri öldürmədilər, səsləri açmadılar! Onlar şanslı deyirlər və biz baharı çox sevirik. Kimsə onları maneə törədəcəksə, oxumaqdan məhrum edilə bilməz deyirlər! Təbiət yaxşı bilir: kapitan oxumaq lazımdır və səssiz olduqda! İl ərzində ciləyin izi yoxdur! Yalnız bir neçə Sabahi gəlir. Təbiət ona öyrətdi: əgər o, baharı sevir və oxuyursa, yaz və payızda səssiz olmalıdır! Qışda itirdik! İndi qadağan edilən zənglər, həmişə yazda özlərini tapırlar! Və onlar heç bir inamsızlığı qəbul etmirlər? Art günahsız sonra İslam İnqilabı yaradılmış bülbül üçün bir yer, qışda o, 57: soyutma və yaz nikbinlik shone ki, oxumaq və öz təsiri Bodrum echo zirzəmilərdə hava istilik və musiqi Digər yeddi adam kimi, azalma oldu. korrupsiya və fahişəlik yoluxmuş edilmişdir, belə ki, musiqi, line təsvirlər və hətta kino, inqilabçı xalq Tavt onu basdırdılar. Onlar üç əsas məqsədi atıblar: hər şeydən əvvəl! Likörler və üçüncü gecə klubunun yanında. Çünki onları qeyri-qanuni olaraq bilirdilər: despotizm və müstəmləkəçilik. İnsanlar hələ də bu zehniyyətə sahibdirlər və əks-inqilab bu zehniyyətlə tanış olurlar. Buna görə, İraq, Kürdüstan, Antalya, Türkiyə və Batumi Gürcüstanda əks-inqilabçı təlim üçün eyni üç ünsürü istifadə edirlər. Səfəvilər dövründə Şah Abbasın on min xüsusi qüvvəsi var idi və onların adı Qızılbaşa verildi. Qızılbaş bir tayfa deyil, qədim İran hökmranlarının ideyası əsasında qurulmuş əbədi bir keşikçi idi. Onların vəzifələrindən biri də, onları "möhtərəm" adlandırdıqları bu üç elementə vurmaq idi. Musiqiin mənfi tərəfi idi. Müsəlmanlar üçün müsəlman 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :