ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اگر ادعا می شود که: جنگ اقتصادی در بین است، باید غنیمت جنگی بین همه تقسیم شود. تمام دلارهایی که از مفسدین مصادره می شود، باید بطور مساوی عین مال، به همه داده شود. تا عدل علی و روش حکومت داری ایشان، پیاده شود و مردم عدل علی را ببینند. والا برداشتن آنهمه دلار، برای افراد خاص، یا در حساب خاص واریز کردن، جرم بزرگتر است، اگر حتی آن را به ریال تبدیل کنیم، یا برای خرید کالاهای اساسی بگذاریم! این عمل شرعی نیست و حرام است و: ضامن 80میلیون نفوس هستند. یارانه ارزی هم امری کاملا شرعی، حق مسلم مردم است. و کسانی که با کمک مزدوران آمریکایی، و با تئوری های اقتصاد غربی، آنها را حیف و میل می کنند، یا با نظر شخصی آن را هزینه می کنند، از مفسد فی الارض هم بالاترند. براساس حساب ما، 22تریلیون دلار در ایران، موجودی دلار قاچاق هست، که از آمریکا به واسطه ضد انقلاب، به داخل ایران فرستاده شده، تا در پروژه براندازی خرج شود. اینها در دست ایادی دشمن است، که برخی از آنها دسنگیر شده، و مفسد فی الارض اعلام شده اند. بقیه هم اگر تاکنون دستگیر و اعدام نشدند، باید این کار انجام شود. و دلار های آن، بین مردم بالسویه تقسیم شود. به هرنفر نردیک به سه میلیون دلار می رسد. چون عاملین این کار هم، جزو آمار محسوب می شوند، لذا نیازی به پرداخت حق الکشف! حق ماموریت و غیره هم نیست. این همان کاری است که اگر انجام شود، دقیقا تهدیدات آمریکا را به فرصت تبدیل می کند. رضایت عمومی را جلب، و گرانی را از بین برده و قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. حتی اگر مردم آن را تبدیل به ریال کنند، به علت افزایش عرضه، قیمت دلار هم کاهش یافته و: پول ملی نقویت می شود. چرا تا کنون این کار انجام نگرفته؟ حتی به ذهن ها خطور نکرده،  دلایل مختلف دارد. اول اینکه دولت مردم را صغیر می داند! بجای آنها دلار ها را به خرید: کالاهای اساسی و غیره اختصاص می دهد. در حالیکه اگر مردم توان خرید داشته باشند، تولید هم تشویق می شود، واردات کاهش می یابد، کالا ها نیز در کارخانه ها دپو نمی شوند. دلیل دوم این است که: ظاهر قضیه، خرید کالاهای اساسی و ضروری است! ولی در عمل بجای خرید دارو، خودرو وارد می کنند! و بجای گندم و مواد اولیه مواد، مواد آرایشی و کالاهای لوکس! این امر از آمار بانک مرکزی بخوبی معلوم است. و بعد هم به قیمت های بالا فروخته می شود، این ها از قاچاقچی ارز خطرناکترند. دلیل سوم از این بدتر! همه این دلارها توسط نفوذی های آمریکایی، جذب و به آمریکا برگردانده می شود! تا مردم ایران در سختی بمانند. این عده از روش اختلاس و: تلاطم بازار استفاده کرده، همه دلارهای موجود در دست مردم را، خریداری کرده به آمریکا می فرستند. دو صراف معروف این کار را انجام می دهند. ابتدا به دبی و سپس به آمریکا انتقال می دهد، زیر نظر بانک مرکزی، و با مجوز لازم هم این کار را می کند. یعنی چهل سال است که به این کار مشغول است. آمریکا هم این پولها را به وزارت دفاع می دهد، تا در کنار مرزهای ایران، در ترکیه و جاهای دیگر پادگان های مخفی درست کند، و منتظر دستور حمله بمانند. البته به یاری امام زمان عج، تابحال همه توطئه ها نقش بر آب شده، ولی ابن هم درست نیست که همه زحمت ها را به گردن ایشان بیاندازیم. آیا کسی هست این مجرمان کودتاچی اتو کشیده و پولدار را به سزا اعمال خود برساند؟ یا باید منتظر دست غیب بمانیم؟ مردم ایران بدانند: اگر مفسدین اعدام نمی شوند یا: در مبارزه با آنها کوتاهی می شود، باید به صحنه بیایند. همانطور که دشمن، شیشه های حوزه علمیه اشتهارد را می شکند، مردم نیز شیشه عمر: متجاوزان به بیت المال را بشکنند.

Divide war booty!

If there is a claim that the economic war is in the midst of a war, then there must be a division of war between all. All the dollars that are confiscated from the corruptors must be equally shared equally. So let's be up to Ali's judgment and his rule, and see the people of Allah Ali. Wonderfully, removing these dollars is a bigger crime for certain people, or for a special account deposit, if we even convert it into rials, or to buy basic goods! This is not a religious act and it is forbidden and: the guarantor is 80 million people. The currency subsidy is also a completely religious right, the people's right to the right. And those who, with the help of American mercenaries, and with western economic theories, cajole them, or pay their personal opinion, are also bigger than corruptors on earth. According to our account, the $ 22 trillion in Iran is a dollar-denominated trafficker shipped from the United States by the counter-revolution to Iran in order to be subjected to a subversion. These are in the hands of the adversary, some of which have been revealed, and have been declared corruptors on earth. The rest should be done if they have not been arrested and executed so far. And its dollars are divided among the people of the world. It costs $ 3 million each. Because the perpetrators of this work are considered as statistics, so there is no need to pay! The right to mission, etc. This is what, if done, exactly transforms America's threats into opportunity. Gains public satisfaction, and eliminates the price and increases the purchasing power of the people. Even if people convert it to the rial, because of rising supply, the price of the dollar has fallen and: national currency is shrinking. Why has not this been done so far? It does not even come to mind, there are many reasons. First, the government knows people as minor! Instead, they give dollars to buy: basic goods, and so on. While if people are able to buy, production is encouraged, imports are reduced, and goods are not dropped in factories. The second reason is: the appearance of the theorem is the purchase of essential and essential items! But in practice, instead of buying medicine, they import the car! And instead of wheat and raw materials, cosmetics and luxury goods! This is well known from Central Bank statistics. And then sold at high prices, these are more dangerous than currency smugglers. The third reason is worse! All of these dollars are absorbed by US infiltration and returned to the United States! So that the Iranian people are in trouble. These are some of the methods of embezzlement: turbulence in the market, and they send all the dollars in the hands of the people to the United States. The two famous swords do this. It first transfers to Dubai and then to the United States, under the supervision of the Central Bank, and with the necessary permissions. It has been forty years now. The United States also pays these funds to the Department of Defense to build secret garrisons along Iran's borders, in Turkey and elsewhere, and wait for an order to be attacked. Of course, with the help of the Imam of Asgh, all the conspiracies have so far been overthrown, but Ibn is not right to put all the troubles on their necks. Is there any one for those criminals who are pulling out and getting rich? Or should we wait for the unlucky hand? The people of Iran know that if the corruptors are not executed or they are not being defeated, they must come to the scene. As the enemy breaks the glasses of the seminary, Eshtehard, people will also break the glass of life: the perpetrators break into Beit Elmal.

تقسیم حرب الغنائم!

إذا كان هناك ادعاء بأن الحرب الاقتصادیة فی خضم الحرب ، فیجب أن یكون هناك تقسیم للحرب بین الجمیع. جمیع الدولارات التی تم مصادرتها من المفسدین یجب أن یتم تقاسمها بالتساوی. لذلك دعونا نعود إلى حكم علی وحكمه ، ونرى أهل الله علی. من الرائع أن إزالة هذه الدولارات هی جریمة أكبر بالنسبة لأشخاص معینین ، أو إیداع خاص للحساب ، حتى إذا قمنا بتحویلها إلى الریال ، أو لشراء السلع الأساسیة! هذا لیس عملاً دینیاً وهو ممنوع و: الضامن هو 80 ملیون شخص. دعم العملة هو أیضًا حق دینی تمامًا ، حق الشعب فی الیمین. هذه فی ید الخصم ، والتی تم الكشف عن بعضها ، وأعلن الفساد على الأرض. یجب القیام بالباقی إذا لم یتم توقیفهم أو إعدامهم حتى الآن. وتنقسم دولاراته بین شعوب العالم. یكلف 3 ملایین دولار لكل منهما. لأن مرتكبی هذا العمل یعتبرون إحصائیات ، لذلك لیس هناك حاجة للدفع! الحق فی المهمة ، إلخ. هذا هو ما سیحدث ، إذا تم إجراؤه ، تحول تهدیدات أمیركا إلى فرصة. یكسب الرضا العام ، ویزیل السعر ویزید من القوة الشرائیة للشعب. حتى لو حوّلها الناس إلى الریال ، بسبب ارتفاع العرض ، انخفض سعر الدولار و: العملة الوطنیة آخذة فی التقلص. لماذا لم یتم ذلك حتى الآن؟ حتى لا یتبادر إلى الذهن ، هناك العدید من الأسباب. أولاً ، تعرف الحكومة الناس على أنهم قاصرون! بدلا من ذلك ، فإنها تعطی الدولارات لشراء: السلع الأساسیة ، وهلم جرا. بینما إذا كان الناس قادرین على الشراء ، یتم تشجیع الإنتاج ، وانخفاض الواردات ، وعدم إسقاط السلع فی المصانع. السبب الثانی هو: مظهر النظریة هو شراء العناصر الأساسیة والأساسیة! لكن فی الممارسة العملیة ، بدلاً من شراء الأدویة ، یستوردون السیارة! وبدلا من القمح والمواد الخام ومستحضرات التجمیل والسلع الفاخرة! هذا معروف جیدا من إحصائیات البنك المركزی. ثم تباع بأسعار عالیة ، هذه هی أكثر خطورة من مهربی العملة. والسبب الثالث هو أسوأ! یتم استیعاب كل هذه الدولارات من قبل تسلل الولایات المتحدة ، وعاد إلى الولایات المتحدة! حتى أن الشعب الإیرانی فی ورطة. هذه بعض طرق الاختلاس: الاضطراب فی السوق ، وهم یرسلون كل الدولارات فی أیدی الناس إلى الولایات المتحدة. السیفان المشهوران یقومان بهذا. تنقل أولاً إلى دبی ثم إلى الولایات المتحدة ، تحت إشراف البنك المركزی ، ومع الأذونات اللازمة. لقد مرت أربعین سنة حتى الآن. هل هناك أی واحد لهؤلاء المجرمین الذین ینسحبون ویغنون؟ أم یجب أن ننتظر الید السیئة الحظ؟ یعرف شعب إیران أنه إذا لم یتم إعدام المفسدین أو أنهم لم یهزموا ، یجب أن یأتوا إلى المشهد. وبینما یكسر العدو نظارات المدرسة الدینیة ، یقتل الناس أیضاً زجاج الحیاة: اقتحم الجناة بیت الاستقلال.

Müharibə qurbanlarını bölün!

İqtisadi müharibənin müharibənin ortasında olduğu iddiası varsa, hər kəsin arasında bir döyüş bölgüsü olmalıdır. Kasıblardan əl qoyulan bütün dollarlar eyni dərəcədə bərabər bölüşdürülməlidir. Yəni, Əliyin hökmünə və hakimiyyətinə qalxaq və Allahın xalqını görək. Həqiqətən, bu dollarları aradan qaldırmaq, müəyyən insanlar üçün daha böyük bir cinayətdir, ya da xüsusi hesab depoziti üçün, hətta onu rialə çevirsən və ya əsas mal almaq üçün! Bu dini bir hərəkət deyil və qadağandır və 80 milyon adam qəyyumdur. Valyuta subsidiyası da tamamilə dini hüquqdur, xalqın hüququ hüququ. Amerikalı muzdluların köməyi ilə və qərb iqtisadiyyatı nəzəriyyələri ilə onları cajöldə saxlayır və ya şəxsi fikirlərini ödəyənlər də yer üzündə fitnəkarlardan daha böyükdürlər. Hesabımıza görə, İranda 22 trilyon ABŞ dolları ABŞ-dan əks istiqamətdə törədici bir insan alveri qurmaqdır. Bunlar düşmənin əlindədir, bəzilərinin nazil olması və yer üzündə fitnə-fəsad törədilməsi elan edilmişdir. Qalanlar, indiyə qədər həbs olunmayıb və edam edilmədikləri təqdirdə edilməlidir. Onun dollarları dünya xalqı arasında bölünür. Hər biri 3 milyon dollardır. Bu işin failləri statistika sayılır, ona görə də ödəməyə ehtiyac yoxdur! Missiya hüququ və s. Budur, əgər əməl olarsa, Amerikanın təhdidlərini fürsətə çevirir. Halkın memnuniyetini kazanır, fiyatı ortadan kaldırır ve insanların satın alma gücünü artırır. İnsanlar yüksəliş səbəbi ilə, rialə çevrildikdə belə, dolların qiyməti aşağı düşüb: milli valyuta azalıb. Niyə bu qədər indiyə qədər görüldü? Hətta ağla gəlmir, bir çox səbəb var. Birincisi, hökumət insanları kiçik bilir! Bunun əvəzinə, onlar almaq üçün dollar verirlər: əsas mallar və s. İnsanlar ala bilirlərsə, istehsal təşviq edilir, idxal azalır və zavodlarda mallar endirilmir. İkinci səbəb isə: teoremin görünüşü əsas və vacib maddələrin alınmasıdır! Amma praktikada dərman almaq əvəzinə, onlar avtomobil idxal edir! Və buğda və xammal, kosmetika və lüks əşyaların yerinə! Bu, Mərkəzi Bankın statistikasından yaxşıdır. Daha sonra yüksək qiymətlərlə satılan bu, valyuta kaçakçılarından daha təhlükəlidir. Üçüncü səbəb daha pisdir! Bu dollarların hamısı ABŞ-ın infiltrasiyası ilə udulur və ABŞ-a qayıdır! İran xalqı narahatlıq içindədir. Bunlar mənimsəmə üsullarından bəziləridir:

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :