ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 12 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

نفوذ، برای خود قوانین و مقررات و تاریخچه دارد، که باید مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا نفوذ بطور دفعی یا ناگهانی، اتفاق نمی افتد و ممکن است: عوامل مختلف و زمان های گوناگون، برآن اثر بگذارند. نفوذ براساس نظریه مکانیکی با موضوع مرکزگرایی و گریز از مرکز می باشد. از نظر مدیریت، آن را تمرکز و عدم تمرکز هم می گویند. در طول تاریخ، مرکزیت جهان تهران بوده(ری و دماوند)، شرق و شمال و جنوب و غرب جهان، با آن سنجیده می شده است. در بعد وسیعتر، خاورمیانه به آن می گفتند و در زبان ما، به آن ایران باستان گفته شده است. اما گاهی تمرد ها و شورش هایی صورت می گرفته، و از ایران جدا می شدند. مانند کودکی که به سن بلوغ می رسد، سعی دارد از والدین خود مستقل شود. مدتی از خانه فرار می کند! یا از پدر و مادر جدا می شود، ولی بعد از آن ملاحظه می کند: بدون حمایت پدر و مادر، زندگی بسیار سخت و راهها تاریک و ناشناخته است. لذا بازگشت شروع می شود اما بازگشتب با دید استثماری. در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده. اگر کشف امریکا را یک پروژه: فرار از مرکز بدانیم. همه کسانی که دوست نداشتند: نام آسیا یا ایران را داشته باشند، به دورترین نقطه یعنی آنجا می رفتند، تا اینکه این فرار ها جنبه عام، و جریان اجتماعی پیدا کرد. لذا سعی کردند در آنجا حکومتی درست کنند: که بهتر از آسیا باشد. بخصوص اینکه شایع کرده بودند: همه خاک آمریکا طلا است! وقتی  مهاجران در آمریکا تبدیل به ایالات متحده شدند، دانش بشری را کم داشتند، زیرا از علوم سر در نمی آوردند، ابتدا راه انکار را پیش گرفتند! علم و فلسفه را کنار گذاشته، و خودشان علوم جدید درست کردند. برای این کار نیاز به دانشمند بود، لذا از آلمان و جاهای دیگر، دانشمندان را دزدیدند و یا آنها را، با پول و وعده زندگی مرفه خریدند. وقتی خوب قدرت مند شدند، پروژه نفوذ را کلید زدند. قصد آنها نشان دان قدرت خود، به آسیا و مخصوصا ایران بود. لذا با استفاده از پیروزی در جنگ دوم جهانی، به تهران آمده و تهران را پل پیروزی نام دادند. ایران را بین سه نفر خود، یعنی روزولت و استالین و چرچیل تقسیم کردند. استالین شمال ایران را مرکز نفوذ خود قرارداد، چرچیل جنوب ایران، آمریکا هم مرکزیت ایران را در دست گرفت. اما آمریکا از این تقسیم بندی ناراضی بود. لذا با دسیسه هایی مردم ایران را، برعلیه انگلیس و شوروی شورش داد، و آنها را بیرون کرد. نهضت ملی نفت، پای انگلیس را از ایران قطع کرد. انحلال حزب توده و دستگیری افسران توده ای، راه را بر شوروی بست. در ابتدا کمک های بشر دوستانه زیادی هم، مانند طرح ترومن انجام دادند. ولی مردم ایران که توانسته بودند: شوروی و انگلیس را از ایران بیرون کنند، این بار تصمیم به بیرون کردن آمریکا نمودند، که به رهبری آیت الله کاشانی و: بعد امام خمینی بود. آمریکا با کودتای نظامی و: کمک های مالی و پولی، سعی داشت جلوی این کار را بگیرد، ولی نتوانست و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. علاوه بر ایران، همه ملت های دنیا نیز خواستار اخراج آمریکا شدند! و شعار( آمریکایی بروخانه) همه گیر شد. ناچار آمریکا چهره و روش خود را، برای باقی ماندن در قدرت، و نفوذ هرچه بیشتر عوض کرد. با هزینه های زیاد، سران و دولتمردان ایرانی را فریب داد، همه را از قدرت خلع کرد، و نیروهای تربیت یافته خود را از جمله: تحصیلکردان آمریکایی را بر سر پست ها گذاشت. بیشترین پست ها در بانکها و: مراکز مالی بود.  تمام هزینه ها انجام می شد، ولی رژیم ایران پابرجا بود. آخرین موجودیهای آمریکا نیز، امسال هزینه شده تا نگذارند: ایران چهلمین سال پیروزی انقلاب را جشن بگیرد!

Influence project history

Influence has rules and regulations for itself, and history that needs to be studied. Because infiltration does not happen accidentally or suddenly, and it may be: different factors and times affect it. Influence is based on the theory of mechanics with the centralization and centrifugal issue. In terms of management, they also refer to focus and decentralization. Throughout history, the center of the world was Tehran (Ray and Damavand), east, north, south, and west of the world. In the broader dimension, the Middle East was referred to, and in our language, it was referred to ancient Persia. But sometimes there were rebellions and riots, and they separated from Iran. As a child reaches puberty, she tries to become independent of her parents. Run away from home for a while! Or separated from parents, but then observes: Without parental support, life is very difficult and the roads are dark and unknown. So the return starts but returns with the exploitative vision. Many times: have happened throughout history. If we disclose the US as a project: escape from the center. All those who did not like: the name of Asia or Iran, they went to the farthest point, until these volunteers came to the public, and the social flow. So they tried to make a government there: it's better than Asia. Especially that they were raining: all the American soil is gold! When immigrants in the United States turned to the United States, they did not know human knowledge because they did not know the science; they first took the path of denial! They set aside science and philosophy, and themselves created new sciences. To do this, he needed a scientist; therefore, they robbed scientists from Germany and elsewhere, or bought them with money and promise of a prosperous life. When they became good, they pushed the project into influence. Their intention was to show their strength to Asia and especially to Iran. So, using victory in the Second World War, they came to Tehran and called Tehran the Victory Bridge. Iran divided Iran between its three, Roosevelt, Stalin and Churchill. Stalin, the northern part of Iran, became the center of influence, Churchill of southern Iran, and the United States captured Iran's centrality. But America was dissatisfied with this division. Consequently, with the conspiracies, the people of Iran rebelled against the British and the Soviet Union and expelled them. The National Oil Movement cut off the British foot from Iran. The dissolution of the Tudeh Party and the arrest of mass officers set the way for the Soviet Union. Initially, many: humanitarian aid was provided, such as Truman's plan. But the Iranian people who were able to expel the Soviet Union and Britain from Iran, this time decided to pull out America, led by Ayatollah Kashani: Imam Khomeini was next. The United States tried to stop it with a military coup and: monetary and financial assistance, but failed and the Islamic Revolution succeeded. In addition to Iran, all nations of the world also demanded the expulsion of the United States! And the slogan (American Brooklyn) became epidemic. Inevitably, the United States changed its face and its way to staying in power and influence. At a great expense, he deceived Iran's leaders and statesmen, dismissed everyone from power, and left his educated forces, including American educators. Most posts in banks and: financial centers. All costs were incurred, but the Iranian regime remained alive. Last US inventory is also spent this year to keep Iran from celebrating the 40th anniversary of the Revolution!

التأثیر على تاریخ المشروع

التأثیر له قواعد ولوائح لنفسه ، والتاریخ الذی یحتاج إلى دراسة. لأن التسلل لا یحدث بطریق الخطأ أو فجأة ، وقد یكون: عوامل وأوقات مختلفة تؤثر علیه. ویستند التأثیر على نظریة المیكانیكا مع المركزیة وقضیة الطرد المركزی. من حیث الإدارة ، فإنها تشیر أیضًا إلى التركیز واللامركزیة. على مر التاریخ ، كان مركز العالم طهران (رای ودامافاند) ، والشرق ، والشمال ، والجنوب ، والغرب من العالم. فی البعد الأوسع ، تمت الإشارة إلى الشرق الأوسط ، وفی لغتنا ، تمت الإشارة إلى بلاد فارس القدیمة. لكن فی بعض الأحیان كانت هناك تمردات وأعمال شغب ، وفصلوا عن إیران. عندما یبلغ الطفل سن البلوغ ، تحاول أن تصبح مستقلة عن والدیها. یهرب من المنزل لفترة من الوقت! أو انفصلوا عن الوالدین ، ثم یلاحظوا: بدون دعم الوالدین ، تكون الحیاة صعبة للغایة والطرق مظلمة وغیر معروفة. لذا تبدأ العودة ولكن تعود برؤیة استغلالیة. مرات عدیدة حدثت عبر التاریخ. إذا كشفنا عن الولایات المتحدة كمشروع: هروب من المركز. كل أولئك الذین لم یعجبهم: اسم آسیا أو إیران ، ذهبوا إلى أبعد نقطة حتى وصل هؤلاء المتطوعون إلى الجمهور ، والتدفق الاجتماعی. لذا حاولوا تشكیل حكومة هناك: إنها أفضل من آسیا. خاصة أنها كانت تمطر: كل التربة الأمریكیة هی ذهب! عندما تحول المهاجرون فی الولایات المتحدة إلى الولایات المتحدة ، لم یكونوا یعرفون المعرفة الإنسانیة لأنهم لم یكونوا یعرفون العلم ، فقد اتخذوا طریق الإنكار لأول مرة! وضعوا العلوم والفلسفة جانبا ، وأنشأوا أنفسهم علومًا جدیدة. وللقیام بذلك ، كان یحتاج إلى عالم ، لذلك قاموا بسرقة علماء من ألمانیا وأماكن أخرى ، أو قاموا بشرائها بالمال والوعد بحیاة مزدهرة. عندما أصبحوا جیدین ، دفعوا المشروع إلى التأثیر. كانت نیتهم ​​إظهار قوتهم لآسیا وخاصة لإیران. لذا ، فإن الانتصار فی الحرب العالمیة الثانیة ، جاءوا إلى طهران ودعوا طهران جسر النصر. وقسمت إیران إیران بین دولها الثلاثة ، روزفلت وستالین وتشرشل. أصبح ستالین ، الجزء الشمالی من إیران ، مركز النفوذ ، تشرشل فی جنوب إیران ، واستولت الولایات المتحدة على مركزیة إیران. لكن أمریكا كانت غیر راضیة عن هذا التقسیم. ونتیجة لذلك ، تمرد الشعب الإیرانی ضد المؤامرات البریطانیة والإتحاد السوفییتی وطردهم من المؤامرات. قطعت حركة النفط الوطنیة القدم البریطانی من إیران. حل حزب توده واعتقال الضباط الكبار مهد الطریق للاتحاد السوفییتی. فی البدایة ، تم تقدیم العدید من المساعدات الإنسانیة ، مثل خطة ترومان. لكن الشعب الإیرانی الذی استطاع طرد الاتحاد السوفییتی وبریطانیا من إیران ، قرر هذه المرة سحب أمریكا ، بقیادة آیة الله كاشانی: الإمام الخمینی هو التالی. حاولت الولایات المتحدة إیقافه بانقلاب عسكری و: مساعدة مالیة ومالیة ، لكنها فشلت ، ونجحت الثورة الإسلامیة. بالإضافة إلى إیران ، طالبت جمیع دول العالم بطرد الولایات المتحدة! وأصبح الشعار (أمریكان بروكلین) وباءً. حتما ، غیرت الولایات المتحدة وجهها وطریقتها للبقاء فی السلطة والنفوذ. على حساب كبیر ، خدع زعماء إیران ورجال الدولة ، ورفض الجمیع من السلطة ، وترك قواته المتعلمة ، بما فی ذلك المعلمین الأمریكیین. معظم الوظائف فی البنوك و: المراكز المالیة. تم تكبد جمیع التكالیف ، لكن النظام الإیرانی بقی على قید الحیاة. یتم أیضًا إنفاق المخزون الأمریكی الأخیر هذا العام لمنع إیران من الاحتفال بالذكرى الأربعین للثورة!

Layihə tarixinə təsir göstərin

Təsirin özü üçün qaydalar və qaydalar var və öyrənilməlidir ki, tarix. Çünki infiltrasiya təsadüfən və ya birdən-birə baş vermir və ola bilər: fərqli faktor və zaman təsir edir. Təsir mərkəzləşdirmə və santrifüj problemi ilə mexanika nəzəriyyəsinə əsaslanır. İdarəetmə baxımından, onlar diqqət mərkəzində və mərkəzsizləşmədən danışırlar. Tarix boyu dünyanın mərkəzi İranın (Ray və Damavand), şərq, şimal, cənub və dünyanın qərbi idi. Daha geniş ölçüdə Yaxın Şərq sövq edildi və bizim dilimizdə qədim farsca istinad edildi. Bəzən üsyanlar və üsyanlar var idi və onlar İrandan ayrıldılar. Bir uşağın yetkinlik yaşına çatması üçün valideynlərindən müstəqil olmağa çalışır. Bir müddət evdən qaçın! Və ya valideynlərdən ayrılarkən, ancaq sonra da izah edir: Ebeveynlərin dəstəyi olmadan həyat çox çətin və yollar qaranlıq və məlum deyil. Beləliklə, qaytarma başlanır, amma istismar vizyonu ilə qaytarır. Tarix boyunca bir çox dəfə olmuşdur. ABŞ-ı bir layihə olaraq açıqlayırıqsa: mərkəzdən qaçmaq. Beləliklə, onlar orada bir hökumət yaratmağa çalışdılar: Asiya daha yaxşıdır. Xüsusilə yağış yağdı: bütün Amerika torpağı qızıl oldu! Onlar elm və fəlsəfəni kənara qoydular və özləri yeni elmlər yaratdılar. Almaniya və başqa belə bir alim olmaq lazımdır Bunu etmək üçün, alimlər qarət və ya onlara pul və firavan həyat vədi ilə alıb. Onlar yaxşılaşdıqda, layihəni nüfuza çevirdilər. Onların niyyəti öz gücünü Asiya və xüsusilə İrana göstərmək idi. Beləliklə, İkinci Dünya Müharibəsində zəfər qazanaraq Tehrana gəldilər və Tehranı Zəfər Körpüsünə çağırdılar. İran İranı üç, Ruzvelt, Stalin və Çörçill arasında bölüşdürdü. Amma Amerika bu bölünmədən razı qalmadı. Nəticə olaraq, İran xalqı komplolarla birlikdə Britaniya və Sovet İttifaqına qarşı üsyan etdi və onları qovdu. Milli Neft Hərəkatı İrandan İngilis ayağını kəsdi. Tude

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 2 آذر 1397 08:58 ق.ظ
download casino software
empire city online casino
slots for real money app
شنبه 3 شهریور 1397 02:01 ب.ظ
half 20mg cialis
order viagra pills online
viagra generico efeitos colaterais
شنبه 3 شهریور 1397 12:27 ب.ظ
can half of a viagra pill work
viagra cheap online uk
buy viagra cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :