ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 9 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اعلام آمادگی برای مذاکره از سوی ترامپ: بدون هیچ قید و شرط و زمان و مکان، نشان می دهد که آمریکا، یکی از استانهای ایران است، و می خواهد رهنمود ها و سیاست های خود را، از ایران بگیرد. ترامپ معتقد است هر کشوری باید: روی پای خود بایستد، و این درست نیست که: همه کالاهای ایران را، آمریکایی ها تهیه کنند، یا نفت آن را بخرند. ایران باید بتواند با تقویت: نیروهای جوان خود، در همه زمینه ها سرآمد شود. لذا وقتی می بیند برخی از ایرانی ها، تنبل هستند و دهانشان را به آمریکا دوخته اند! آنها را تحریم می کند. آمریکا از قدیم جزو استان های ایران بوده، زیرا در گذشته هم، روند کلی سیاست آنها این بود که: ایرانی ها دست در جیب، گردش کنند و هر امری دارند، به آمریکایی ها بگویند تا اجرا کند. شعار آنها این بود: هرچه می خواهید، ما انجام می دهیم! درواقع غول جادویی داستانهای ایرانی بودند. متاسفانه برخورد ایرانی ها برعکس بود! یعنی فکر می کردند: که ایران استانی از آمریکا و ایالت 51می باشد. لذا آنها پیشنهاد مذاکره می دادند. گروهی که عاشق تنبلی بودند، و دوست داشتند مثل گذشته، (یا مانند عربستان) همیشه خوشگذرانی کنند، و آمریکاییها بجای آنها سخت کار کنند! تا برنج آمریکایی و مرغ آمریکایی، برای آنها بیاورند. وقتی سیاست خودکفایی و خود اتکایی در ایران مطرح شد، بازهم اولین بار آمریکایی ها بودند که: لبیک گفتند و اکنون ترامپ، به دنبال اجرای همین دستور است: زیرا او معتقد است: تهرانی ها، آمریکا را محل خوش گذرانی خود کرده اند! می روند آنجا، هر جایی خواستند تحصیل می کنند! هرجا خواستند کار می کنند.اغلب مشاغل مهم و سود آور را هم، برای خود منوپل کرده اند. و برای آمریکایی ها، چیزی باقی نگذاشته اند! لذا سعی دارد آنها رامحدود کند. همانطور که ایرانی ها، افغانی ها را بیرون می کنند، و دیوار مرزی احداث می کنند، او هم به همین کار دست زد! تقریبا اجرای دستورات ایرانی را، در راس کارهایش قرار داد. در زمان جنگ هم، صدام بهتر از تهرانی ها، طرح های ایران را اجرا می کرد! وقتی امام فرمود: جنگ در راس مسائل است، دولت ایران مهندس موسوی، بودجه جنگ را قطع کرد! و استعفا داد. ولی صدام به جنگندگی خود ادامه داد. ما می بینیم که حتی ملکه انگلیس، به تبعیت از رهبران ایران، شجره نامه های خود را افشا می کند! به روزنامه ها داده و اثبات نمود: از اولاد پیامبر اسلام است. تا حالا هیچ منبع موثقی، آن را تکذیب نکرده! به همین دلیل انگلیس نباید گفت، باید گفت: انگلستان یعنی یکی از استان های ایران . اما آلمانی ها یک اشتباه کردند: و آن اینکه ایران و: دانشمندان ایرانی را عرب فرض کردند، لذا کلمات وسیعی که در زبان آلمانی است، فکر می کنند عربی است! حتی ابن سینا را عربی می دانند. یا ترکیه که سعی دارد: خود را از ایران مستقل نشان دهد، و می گوید مولوی فارسی زبان مال آنها است. در حالیکه ایرانی ها در ترکیه نیز، مانند آمریکا و آلمان وانگلیس، همه مشاغل حساس آنها را، در اختیار خود دارند. زبان فارسی دومین زبان مورد علاقه مردم آنجاست. سالها به آن زبان سخن می گفتند. و کتاب می نوشتند. نباید تصور کرد که مثلا هندوستان، یکی از استانهای ایران نبوده! در حالیکه شش قرن زبان رسمی آنها، فارسی بوده والان نیز راهی جز: همکاری با ایران ندارند. چین با اینکه حزب کمونیست درست کرد، تا از ایران جدا شود ولی مائو، این قصد را نداشت: چون رساله دکتری او در دانشگاه کوتو روسیه، در مورد حقوق اسلامی بود. روسیه و چین در واقع: تجزیه شده کشور بزرگ: جمهوری اسلامی ترکستان شرقی هستند. که اولین جمهوری اسلامی را، در جهان معاصر ایجاد کرد.

American Provincial from Iran

The announcement of the readiness to negotiate by Tramp: Without any reservations, time and place, shows that the United States is one of the provinces of Iran, and wants to take Iran's guidelines and policies. Tramp believes that every country should: stand on its own, and this is not right: to buy all the goods of Iran, Americans, or buy oil. Iran should be able to strengthen its young forces in all fields. So, when he sees some of the Iranians, they are lazy and put their mouths into the United States! Boycotts them. The United States has long been one of the Iranian provinces, because in the past, their general policy was to: Iranians move in pockets, turn around and do anything, tell Americans to run. Their motto was: whatever we want, we do! In fact, they were the magical giant of Iranian stories. Unfortunately, the collision of Iranians was the opposite! They thought that Iran was a Provincial from the United States and the State 51. So they offered to negotiate. A group who loved laziness, and liked to enjoy the past, (or like Saudi Arabia), and Americans would work hard on them! To: bring American rice and American chicken. When the policy of self-sufficiency and self-reliance was introduced in Iran, it was again the first time that Americans: accept, and now Trump is in the pursuit of this order: because he believes: the Tehranians have made America a place of fun! They go there, they want to study everywhere! They work wherever they want. Most have made important and profitable jobs for themselves. And for the Americans, they have left nothing! So try to limit them. As the Iranians pull out the Afghans, and build the border wall, he did the same thing! Almost executed the Iranian orders at the top of his work. During the war, Saddam Hussein executed Iranian projects better than Tehranians! When Imam said: The war is at the top of the agenda, Iranian government engineer Mousavi cut off the budget of the war! And: resigned. But Saddam continued to fight. We see that even the Queen of England, following the leaders of Iran, reveals his genealogies! To the newspapers: Prophet Muhammad is the son of the Prophet of Islam. So far no reliable source has denied it! For this reason, Britain should not say, it should be said: England is one of the provinces of Iran. But the Germans made a mistake: and that: Iranian and Iranian scientists were assumed to be Arab, so the broad words that are in German are thought to be Arabic! Even Ibn Sina is considered Arabic. Or Turkey, which tries to show itself from an independent Iran, and says that Rumi is a Persian language of theirs. While the Iranians in Turkey, like the United States and Germany and the United States, have all of their sensitive businesses. Persian is the second language of interest to the people. For years, they spoke in that language. And: wrote a book. You should not think that, for example, India is not one of the provinces of Iran! While the six centuries of their official language was Farsi, they also have no choice but to cooperate with Iran. China, although the Communist Party made it to separate from Iran, Mao did not have this intention: since his doctoral dissertation at the University of Kutwo of Russia was about Islamic law. Russia and China in fact: split up of the great country: the Islamic Republic of Turkestan is east. Which: created the first Islamic republic in the contemporary world.

مقاطعة أمریكیة من إیران

الإعلان عن استعداد للتفاوض من قبل Tramp: بدون أی تحفظات ، زمان ومكان ، یظهر أن الولایات المتحدة هی واحدة من محافظات إیران ، وترید أن تأخذ إرشادات وسیاسات إیران. یعتقد الصعلوك أن على كل دولة: أن تقف بمفردها ، وهذا لیس صحیحاً: أن تشتری كل سلع إیران ، أو الأمیركیین ، أو تشتری النفط. یجب أن تكون إیران قادرة على تقویة قواتها الفتیة فی جمیع المجالات. لذلك ، عندما یرى بعض الإیرانیین ، فإنهم كسالى ویضعون أفواههم فی الولایات المتحدة! قاطعهم. لطالما كانت الولایات المتحدة واحدة من المحافظات الإیرانیة ، لأن سیاستها العامة كانت فی الماضی: الإیرانیون یتحركون فی جیوب ، یستدیرون ویفعلون أی شیء ، ویخبرون الأمیركیین بالركض. كان شعارهم: كل ما نرید ، ونحن نفعل! فی الواقع ، كانوا العملاق السحری للقصص الإیرانیة. لسوء الحظ ، كان تصادم الإیرانیین عكس ذلك! ظنوا أن إیران كانت مقاطعة من الولایات المتحدة و الولایة 51. لذلك عرضوا على التفاوض. المجموعة التی تحب الكسل ، وترغب فی الاستمتاع بالماضی ، (أو مثل المملكة العربیة السعودیة) ، والأمریكیون سیعملون بجد علیهم! لجلب الأرز الأمریكی والدجاج الأمریكی. یذهبون هناك ، انهم یریدون الدراسة فی كل مكان! إنهم یعملون فی أی مكان یریدون ، لقد حقق معظمهم وظائف مهمة ومربحة لأنفسهم. وبالنسبة للأمیركیین ، لم یتركوا شیئاً! لذا حاول تقییدهم. بینما یقوم الإیرانیون بسحب الأفغان ، وبناء الجدار الحدودی ، فعل الشیء نفسه! نفذت تقریبا الأوامر الإیرانیة فی الجزء العلوی من عمله. خلال الحرب ، أعدم صدام حسین مشاریع إیرانیة أفضل من طهران! عندما قال الإمام: إن الحرب على رأس جدول الأعمال ، قام مهندس الحكومة الإیرانیة موسوی بقطع میزانیة الحرب! واستقال. لكن صدام استمر فی القتال. نرى أنه حتى ملكة إنجلترا ، بعد زعماء إیران ، تكشف عن أنسابه! إلى الصحف: النبی محمد هو ابن رسول الإسلام. حتى الآن لم ینكر أی مصدر موثوق بها! لهذا السبب ، لا ینبغی أن تقول بریطانیا ، یجب أن یقال: إن إنجلترا واحدة من محافظات إیران. لكن الألمان ارتكبوا خطأً: ومن المفترض أن العلماء الإیرانیین والإیرانیین هم من العرب ، لذلك یعتقد أن الكلمات العریضة باللغة الألمانیة هی العربیة! حتى ابن سینا ​​یعتبر عربی. أو تركیا ، التی تحاول إظهار نفسها من إیران مستقلة ، وتقول إن الرومی لغة فارسیة لهم. فی حین أن الإیرانیین فی تركیا ، مثل الولایات المتحدة وألمانیا والولایات المتحدة ، لدیهم كل أعمالهم الحساسة. الفارسیة هی اللغة الثانیة التی تهم الناس. على مدى سنوات ، تحدثوا بتلك اللغة. وكتب كتابًا. لا ینبغی أن تفكر ، على سبیل المثال ، الهند لیست واحدة من محافظات إیران! فی حین أن القرون الستة من لغتهم الرسمیة كانت اللغة الفارسیة ، فلا خیار أمامهم سوى التعاون مع إیران. الصین ، على الرغم من أن الحزب الشیوعی جعله ینفصل عن إیران ، إلا أن ماو لم یكن لدیه هذه النیة: بما أن أطروحته لنیل الدكتوراه فی جامعة كوتو فی روسیا كانت تتعلق بالشریعة الإسلامیة. روسیا والصین فی الواقع: تقسیم البلد العظیم: جمهوریة تركستان الإسلامیة الشرقیة. مما خلق أول جمهوریة إسلامیة فی العالم المعاصر.

İranın Amerika əyaləti

Trump hər ölkənin öz dayanmaq lazımdır ki, hesab və bütün İran malları, amerikalılar təmin və ya neft almaq deyil ki, doğru deyil. İran bütün sahələrdə gənc güclərini gücləndirə bilməli olmalıdır. Beləliklə, bəzi iranlıları gördükdə, onlar tənbəl və ağızlarını Birləşmiş Ştatlara qoyurlar! Onları boykot etdirir. Onların şüarı idi: istədiklərimiz, biz! Əslində onlar İran hekayələrinin sehrli nəhəngi idi. Təəssüf ki, iranlıların toqquşması əks idi! Onlar İranın Birləşmiş Ştatlar və Dövlətdən olan İllik olduğunu düşünürdülər. Beləliklə, danışıqlar aparmağı təklif etdilər. sevilən və tənbəl insanlar keçmişdə olduğu kimi sevirdi (və ya Səudiyyə) həmişə əyləncə və amerikalılar onların çox çətindir iş! Amerikalı düyü və Amerika toyuq gətirmək. Oraya getdilər, hər yerdə təhsil almaq istəyirlər! Onlar istədikləri yerdə işləyirlər, əksəriyyəti özləri üçün vacib və sərfəli iş yerləri yaratdılar. Amerikalılar üçün isə heç bir şey qalmadılar! Onları məhdudlaşdırmağa çalışın. İranlılar afganları çıxartdıqca və sərhəd divarını qurduqda, eyni şeyi etdi! Hələ əməllərinin başında İran əmrlərini yerinə yetirdi. Müharibə zamanı Səddam Hüseyn İranlı layihələri Tehranlılara nisbətən yaxşılaşdırdı! İmam dedi: War işlər başında, İran hökuməti Mir Hüseyn Musəvi, büdcə cut! Və istefa etdi. Lakin Səddam döyüşə davam etdi. sı.

 

نوع اخبار : اقتصادی، 
برچسب ها : آمریکا استانی از ایران،
لینک ها : ماهین نیوز،
شنبه 29 دی 1397 10:17 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">canadian pharmacies top best</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>canadian online pharmacies</a>
شنبه 8 دی 1397 01:12 ق.ظ
Every weekend i used to visit this web page, because i want enjoyment, as this this web page
conations really nice funny stuff too.: https://clemsonvsnotredamelive.de/
https://clemsonvsnotredamelive.de/stream/
https://clemsonvsnotredamelive.de/online/
دوشنبه 26 آذر 1397 10:17 ب.ظ
Aquaman 2018 Movie Free Online Streaming No Sign Up Where Can I Watch
Aquaman 2018 Online For Free Yahoo Answers: https://aquamanfull.pw/
شنبه 24 آذر 1397 09:30 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">approved canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
شنبه 24 آذر 1397 04:05 ب.ظ
Hey there! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking
about this. I will forward this page to him.
Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!: https://123moviefull.com/aquaman/, https://123moviehds.com/aquamanfullmovie/
جمعه 23 آذر 1397 12:08 ب.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't be aware of afterward its up to other viewers that
they will help, so here it occurs.: https://fullmoviefree.net/aquamanfull/, https://fullhds.com/aquaman-fullmovie/
پنجشنبه 1 آذر 1397 11:37 ق.ظ
best blackjack app for iphone
online casino real money
online crap table
پنجشنبه 29 شهریور 1397 04:44 ب.ظ
cut viagra 100mg
cheapviagratablets.com
compare prices viagra levitra cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:26 ق.ظ
buy tadalafil in australia
viagra
cialis online bestellen rezeptfrei
شنبه 3 شهریور 1397 10:04 ق.ظ
online coupons for viagra
can you buy viagra ebay
best place to buy kamagra uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :