ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

چرا برنامه ها و عملکرد دولت ها، ناکار امد است؟ 32 سال دولتها در دست اصلاح طلبان بوده، 8سال در دست اصولگرایان، ولی مشکلات مردمی همچنان باقی است. با یک نظر به نطق های قبل از دستور و: میان دستور نمایندگان خانه ملت، به راحتی میتوان به ناکارآ مدی دولتها پی برد. هیچ ناطقی بدون لیست مشکلات منطقه، به پشت تریبون نرفته که وقت او: برای بیان مشکلات کافی باشد! همه از بیکاری گرانی و بی آبی شکایت دارند! بیشترین وقت کابینه نیز در رفت و آمد: بهارستان می گذرد. تذکرات نمایندگان به دولت نیز، هرسال رکورد می زند! واقعا ریشه اینهمه مشکلات در کجاست؟ حتی در شهری مثل تهران، بیکاری به نحو دیگری خود را نشان می دهد: 70درصد افراد در مشاغل غیر تخصصی خود هستند! تحصیلکرده ها آمار بالاتر بیکاری را نشان می دهند. اختلاس و دزدی همه گیر شده! با اینکه جمعیت ایران یک درصد کل دنیا است، ولی 8درصد منابع را با خود دارد، همه انها دست نخورده باقی مانده! از یکطرف کارخانجات بدلیل نداشتن بازار، تولیدات خود را انبار کرده و خط تولید را متوقف نموده اند، از طرف دیگر می گویند: تولید نیست و مردم مجبورند: کالای خارجی بخرند. دولت بزرگترین وارد کننده: کالاهای خارجی است! ولی برای حمایت از: تولید داخل هم سوبسید می دهد. همه اینها نشان می دهد: که یا دولت کارآمد نیست، یا اینکه دستهایی مانع: کارآمد شدن آن می شود. که به نظر ما هر دو است! زیرا بخشی از دولت را، ژنرالهای اقتصادی آمریکایی اداره می کنند! آنها به دنبال غارت این ثروت هستند. در حالیکه بخش غیر اقتصادی دولت، مایل است آن را صرف مردم  ایران و: خط مقاومت کند که: زنده کننده تمدن ایران بزرگ است. لذا باید گفت بخش کار آمد دولت، آن بخشی است که به خط مقاومت ایمان دارد، و خودش هم منادی اقتصاد مقاومتی است. ولی آن بخش که در دست: ژنرالهای کودتا گر آمریکایی است،  سعی دارد همه اموال را غارت کند و: به آمریکا بفرستد. باید دانست که آمریکا، قبلا با ژنرالهای نظامی چون: آیرون ساید در ایران کودتای نظامی کرده بود، سالها طول کشید تا: از ایران بیرون رانده شود. ولی بعد از اخراج نظامی، با ژنرالهای مالی و اقتصادی کودتای خود را ادامه داد. همه تحصیلکرده های: مالی و اقتصادی و بازرگانی را، در آمریکا آموزش داد و با اعطای: درجه دکترا به هرکدام، آنها را در نقاط حساس اقتصادی ایران گمارد، و با سلاح تحریم از آنها حمایت کرد. لذا می بینیم در جامعه ما، باکمال ساده لوحی، همه طرح های اقتصادی آمریکایی و: مسائل پولی و مالی آنها پیاده می شود. البته مردم ما هوشیار هستند و: این دوگانگی را کاملا حس می کنند، و آن را خنثی می نمایند. مثال واضح آنرا در تجارت دارو می بینیم: مردم به اعتبار 15هزار سال طب سنتی و گیاهی، غالبا تمایل دارند از داروهای گیاهی استفاده کنند! هم اکنون بالاترین آمار صنفی، مربوط به همین صنف می باشد. ولی ژنرالهای اقتصادی آمریکا، سعی دارند داروهای شیمیایی، مخصوصا ساخت آمریکا را جایگرین آن کنند. این ژترالها متاسفانه گاهی وزیر و مشاور، رئیس کل بانک و غیره هستند، ولی عملکرد آنها کاملا هماهنگ است. بطوریکه بیشترین غارت دلار ها، در این بخش انجام می شود. در آموزش و پرورش و دانشگاهها هم، بجای تدریس علوم انسانی اسلامی، به فروش و بازاریابی: کتابهای آمریکایی اقدام می کنند! بطوریکه دانش آموزان و دانشجویان، فقط به درد سربازی این ژنرالها بخورند. لذا آنهاییکه می خواهند: به وطن خدمت کنند، دستشان خالی و بیکار می ماند. ولی آنهاییکه زبان انگلیسی را، بر زبان مادری ترجیح داده! و مایل به مهاجرت به آمریکا باشند، شغل از سر رویشان بالا می رود.

Reasons for government failure

Why government programs and practices have been ineffective? For 32 years, governments have been in the hands of reformists; they have been in the hands of the principals for eight years, but popular problems remain. In the words of the pre-orders, and among the orders of the members of the House of Representatives, it is easy to understand the ineffectiveness of the state. No: tidbits without the list of problems in the area did not go to the podium, whose time: enough to express problems! Everyone is complaining about the high unemployment! Most of the time the cabinet is traveling: Baharestan passes. Representatives' remarks to the government are recorded every year! Where is the root of all these problems? In a city like Tehran, unemployment is different: 70% of people are in their unprofessional jobs! Educators show higher unemployment figures. Embezzlement and piracy! Although Iran's population is one percent of the world's total, it has 8 percent of its resources, all left intact! On the one side of the factories, because of lack of market, they have stored their produce and stopped the production line, on the other hand they say: it is not production and people have to buy foreign goods. The government is the largest importer of foreign goods! But to support: domestic production is subsidized. All this shows that either the state is not efficient, or that its hand is a barrier: its efficiency. That's what we both have! Because they run part of the government, American economic generals! They seek to loot this wealth. While the non-economic section of the government wants to rescue it for the people of Iran and: the line that resists Iran's great civilization. Therefore, it must be said that the government is the part of the government that is faithful to the line of resistance, and it is itself the harbinger of the resistance economy. But the part that is in the hands of the American coups is trying to loot all the property and send it to the United States. It should be noted that the United States had long had military coups with military generals such as Ayuron Sayed in Iran, and it took years to be driven out of Iran. But after military deportation, he continued his coup with financial and economic generals. He trained all the educators: financial, economics, and commerce in the United States. By: awarding them: Ph.D., each of them, placed them at critical economic points in Iran, and supported them with a sanctuary weapon. So, in our society, we have nonsense, all American economic plans and their financial and financial issues. Of course, our people are alert and: they sense this duality, and they neutralize it. We see a clear example of this in the pharmaceutical trade: people, who have 15,000 years of traditional medicine and herbal medicine, often tend to use herbal medicines! Currently, the highest rankings are in the same category. But American generals are trying to make chemical drugs, especially the American ones. Unfortunately, these gretals are sometimes the minister and advisor, the head of the bank, and so on, but their performance is completely in line. So: that the most robbing of dollars is done in this section. In education and universities, instead of teaching Islamic Islamic sciences, sales and marketing: American books are acting! So that students and students only eat the soldiers for these generals. So those who want to: serve their homeland, their hands are empty and idle. But those who prefer English to the mother tongue! And wishing to immigrate to the United States, jobs are rising from their heads.

أسباب فشل الحكومة

لماذا كانت البرامج والممارسات الحكومیة غیر فعالة؟ على مدى 32 سنة ، كانت الحكومات فی أیدی الإصلاحیین ؛ فقد كانت فی أیدی المدراء لمدة ثمانی سنوات ، لكن المشاكل الشعبیة ما زالت قائمة. فی كلمات الأوامر المسبقة ، ومن بین أوامر أعضاء مجلس النواب ، من السهل فهم عدم فعالیة الدولة. لا الحكایات دون قائمة المشاكل فی المنطقة ، لم یذهب إلى المنصة ، التی وقتها: ما یكفی للتعبیر عن المشاكل! الجمیع یشكو من ارتفاع معدلات البطالة! معظم الوقت یسافر مجلس الوزراء: الذهاب إلى البرلمان. یتم تسجیل ملاحظات النواب للحكومة كل عام! أین جذر كل هذه المشاكل؟ فی مدینة مثل طهران ، البطالة مختلفة: 70٪ من الناس فی وظائفهم غیر المهنیة! أظهر المعلمون ارتفاع معدلات البطالة. الاختلاس والقرصنة! على الرغم من أن عدد سكان إیران واحد فی المائة من الإجمالی العالمی ، إلا أنه یمتلك 8 فی المائة من موارده ، وجمیعها بقیت سالمة! على جانب واحد من المصانع ، بسبب نقص السوق ، قاموا بتخزین منتجاتهم وأوقفوا خط الإنتاج ، من ناحیة أخرى یقولون: إنه لیس الإنتاج والناس یجب علیهم شراء البضائع الأجنبیة. الحكومة هی أكبر مستورد للسلع الأجنبیة! ولكن لدعم: یتم دعم الإنتاج المحلی. كل هذا یدل على أن الدولة لیست فعالة ، أو أن یدها هی حاجز: كفاءتها. هذا ما لدینا! لأنهم یدیرون جزءًا من الحكومة ، والجنرالات الاقتصادیین الأمریكیین! إنهم یسعون إلى نهب هذه الثروة. بینما یرید القسم غیر الاقتصادی فی الحكومة إنقاذها لشعب إیران و: الخط الذی یقاوم حضارة إیران العظیمة. لذلك ، یجب القول إن الحكومة هی جزء من الحكومة المؤمنة لخط المقاومة ، وهی بحد ذاتها نذیرا لاقتصاد المقاومة. لكن الجزء الذی یقع فی قبضة الانقلابات الأمریكیة یحاول نهب كل الممتلكات وإرسالها إلى الولایات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الولایات المتحدة كانت لها منذ فترة طویلة انقلابات عسكریة مع جنرالات عسكریین مثل أیورون سید فی إیران ، واستغرق الأمر عدة سنوات للخروج من إیران. ولكن بعد الترحیل العسكری ، واصل انقلابه مع الجنرالات المالیة والاقتصادیة. قام بتدریب جمیع المربین: المالیة ، الاقتصادیة ، والتجارة فی الولایات المتحدة ، ومن خلال منحهم شهادة الدكتوراه ، كل منهم ، وضعهم فی نقاط اقتصادیة مهمة فی إیران ، ودعمهم بسلاح ملاذ. لذا ، فی مجتمعنا ، لدینا هراء ، كل الخطط الاقتصادیة الأمریكیة وقضایاها المالیة والمالیة. بالطبع ، شعبنا یقظ و: یشعرون بهذه الثنائیة ، ویحیدونها. ونرى مثالًا واضحًا على ذلك فی تجارة المستحضرات الصیدلانیة: فالناس الذین لدیهم 15 ألف عام من الطب التقلیدی والطب العشبی ، غالباً ما یمیلون إلى استخدام الأدویة العشبیة! حالیًا ، توجد أعلى التصنیفات فی نفس الفئة. لكن الجنرالات الأمریكیین یحاولون صنع العقاقیر الكیمیائیة ، خاصة الأدویة الأمریكیة. لسوء الحظ ، فإن هؤلاء الحكام هم فی بعض الأحیان الوزیر والمستشار ، ورئیس البنك ، وما إلى ذلك ، ولكن أدائهم یتماشى تمامًا. بحیث یتم سرقة معظم الدولارات فی هذا القسم. فی مجال التعلیم والجامعات ، بدلاً من تعلیم العلوم الإسلامیة الإسلامیة والمبیعات والتسویق: تعمل الكتب الأمریكیة! حتى أن الطلاب والطلاب یأكلون الجنود فقط لهؤلاء الجنرالات. لذا أولئك الذین یریدون: خدمة وطنهم ، أیدیهم فارغة وخاملة. لكن أولئك الذین یفضلون اللغة الإنجلیزیة للغة الأم! وبالرغبة فی الهجرة إلى الولایات المتحدة ، فإن الوظائف ترتفع من رؤوسهم.

Hökumətin uğursuzluğunun səbəbləri

Hökumət proqramları və tətbiqləri niyə səmərəsiz olub? 32 ildir hökumətlər islahatçıların əlindədirlər, onlar səkkiz ildir ki, prinsiplərin əlindədirlər, lakin populyar problemlər qalır. Əvvəlki əmr və Nümayəndələr Palatasının üzvlərinin əmrləri ilə dövlətin təsirsizliyini anlamaq asan olardı. Bölgədəki problemlərin siyahısı olmadan heç bir xurma, podyuma getmədi, kimin vaxtı: problemlərini ifadə etmək üçün kifayətdir! Hər kəs yüksək işsizlikdən şikayətlənir! Kabinetin çoxu səyahət edir: parlamentə gedir. Hökumətin nümayəndələrinin sözləri hər il qeyd olunur! Bütün bu problemlərin kökü kimdir? Tehran kimi bir şəhərdə işsizlik fərqlidir: insanların 70% onların peşə işindədir! Tərbiyəçilər daha yüksək işsizlik rəqəmlərini göstərirlər. Embezzlement və pirat! İranın əhalisi dünya əhalisinin bir hissəsidir, baxmayaraq ki, onun resurslarının 8 faizi var, hamısı pozulmamışdır! Fabrikaların bir tərəfində, bazarın olmaması səbəbiylə, məhsullarını saxladılar və istehsal xəttini dayandırdılar, digər tərəfdən deyirlər: istehsal deyil və insanlar xarici mal almaq məcburiyyətindədirlər. Hökumət xarici malların ən böyük idxalçısıdır! Ancaq dəstək olmaq üçün: yerli istehsal subsidiya edilir. Bütün bunlar dövlətin təsirli olmadığını və ya əlinin maneə olduğunu göstərir: verimliliyi. İkimiz də var. Çünki hökumətin bir qisimi, amerikalı iqtisadi generals! Bu zənginliyi qənimətləndirməyə çalışırlar. Hökumətin qeyri-iqtisadi bölümü onu İran xalqı üçün xilas etmək istəyir və İranın böyük mədəniyyətinə qarşı olan xəttdir. Buna görə də hökumət müqavimət xəttinə sadiq olan hökumətin bir hissəsidir və özü də müqavimət iqtisadiyyatının ziddidir. Lakin amerikalı zərbələrin əlində olan hissə bütün əmlakı qənimətləndirməyə və ABŞ-a göndərməyə çalışır. Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ uzun müddət İranın Ayuron Sayed kimi hərbi generalı ilə hərbi çevrilişlər keçirmişdi və İranı idarə etmək üçün bir neçə illər tələb olundu. Amma hərbi müharibədən sonra onun zərbəsini maliyyə və iqtisadi generallarla davam etdirdi. ABŞ-da təhsil, maliyyə, iqtisadiyyat və ticarət sahəsində bütün müəllimləri təhsillə keçirdi. Onlara mükafat verərək, hər biri İranın kritik iqtisadi nöqtələrinə yerləşdirdi və onlara müqəddəs silahla dəstək verdi. Beləliklə, cəmiyyətimizdə bir cəfəngiyat, bütün Amerika iqtisadi  

نوع اخبار : اقتصادی، 
برچسب : دلایل نا کار امدی دولت ها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :