ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مدیریت را باید از خداوند آموخت که همیشه مدیر بوده، ( مدیر بالذات است) یکی از صفات و اعمال خداوند در: اداره جهان وسعت دادن است. خداوند در هرلحظه جهان را وسعت می دهد، و بزرگتر می کند.(انا لموسعون) ولی این صفت برای مدیران امروزی، ترسناک و غیر قابل قبول است! مدیران امروزی که تحت آموزشهای شیطانی هستند: دوست دارند جهان را هرچه کوچکتر کنند، تا در مشت شان باشد! تا راحت تر مدیریت کنند. ضعف مدیران امروزی، از تئوری مالتوس معلوم است. این کشیش بدبین می گفت: منابع محدود است، ولی رشد بشری نامحدود! لذا انسانها از گرسنگی از بین خواهند رفت. به همین مناسبت دستور داده بود: جلوی جمعیت را بگیرند: و زاد و ولد را محدود نمایند. این تئوری با اینکه در جهان ممنوع شده، ولی راه خود را ادامه می دهد. اشتباه بزرگ مالتوس این بوده که: فکر می کرده فقط انسانها زادو ولد می کنند، و زیاد می شوند، درحالیکه گیاهان و: جانوران چرخه غذایی انسان هم، زاد و لد می کنند. امروزه نعمت میوه ها و خوراکی ها، آنقدر زیاد است که یک نفر، نمی تواند در تمام عمرش، همه نوع از انها را بخورد! وقتی فراوانی غذایی اثبات شد که: مازاد گندم ها را به دریا می ریختند، تا قیمت آن کاهش پیدا نکند! ولی مالتوس بعدی پیدا شد و گفت: اگر غذا زیاد می شود، آب که ثابت است. پس از مردم تشنگی خواهند مرد! جنگ جهانی بعدی هم، جنگ بر سر تقسیم آب است. ولی این نادان هم نمی داند که: سه چهارم کره زمین را، آب فرا گرفته! البته او باز پاسخ خواهد داد که: این آب ها شور است! ولی نمی داند که خداوند، فیلتر هم برای آن گذاشته است! یکی: دمای خورشید است که: از آب شور دریاها، باران شیرین درست می کند. یکی هم لایه های زمین است: که آب را تصفیه می کند. اخیرا در کره مریخ، کوههای یخ و دریاهای آب هم کشف شده است! این معنی (انا لموسعون) است. زیرا این کوههای یخ و: دریاهای آب چند سال پیش نبود! البته اگر هم بوده، به ما نمی گفتند. همانطور یخ های دور کره کیوان (زخل) را نمی گویند. یخ به معنی آب است. پس روشن است که باید: دید وسیع داشت. اما داشتن دید وسیع، درست و با ارزش! و حلال. کسانی که در کار های درست، دید وسیع نداشته باشند، ناچار در کار های شیطانی: دزدی و اختلاس، دید وسیع پیدا می کنند. بیکاری زیاد در جهان، فقط به خاطر همین دید: وسیع در خلافکاری است! جوانان بیکار در واقع، کار کردن با مزد معمولی را، کار نمی دانند: بیل زدن به خاک یا در مقابل: کوره های صنعتی عرق ریختن، کار نیست! تز نظر آنها فقط اختلاس و دزدی کار است. زیرا کار باید طوری باشد که: یک شبه آنها را صاحب همه چیز بکند. این تفکر را، سه جریان مهم در ذهن آنها ایجاد کرده است: یکی جریان جهانی پرورش: مدیران بازرگانی و بازاریابی جهانی است. که دانشجویان را فقط برای: انتقال ارقام نجومی پرورش می دهد. دوم نفس جاه طلب و: بلند پرواز جوانان است، که می خواهند ثابت کنند از: پدرانشان زرنگتر هستند، و نمی خواهند مانند آنها، یک عمر در فقر و نداری باشند. سوم هم جریان سیاسی وابسته است، که بستری ایجاد کرده، توقعات آنها را بالا برده. بطوریکه برخی از جوانان  امروزی، نه ازدواج می کنند که مسئولیتی بپذیرند، و نه دنبال کار هستند تا درآمدی کسب کنند. بلکه بیشتر دنبال قرعه کشی ها و قمار بازی ها هستند! تا شاید یک روز  و: فقط برای یک بار! شانس به آنها رو کند، و ناگهان صاحب همه چیز بشوند. از نظر آنها هرنوع کار حرام، یک کار واقعی است: دزدی و سرقت مسلحانه، کلاهبرداری ، اختلاس قاچاق مواد مخدر یا انسان،و هرنوع خلاف دیگر. متاسفانه مشفقان جامعه هم، در زمین آنها بازی می کنند! و شکایت این نوع جوانان از بیکاری را، جدی گرفته و بر روی آن مانور می دهند!

Topping :in the worldview.

Management has to be learned from Allah, who has always been the director (the director is the one). One of the attributes and actions of God is: the office of the world is expanding. God extends the world at any moment, and grows bigger, but for today's managers it is scary and unacceptable! Today's moderates of evil teachings: They want to make the world as small as possible! To manage: more easily. The weakness of today's executives is evident from the theory of Malthus. The priest said pessimist: Resources are limited, but unlimited human development! Therefore, humans will be starved to perish. On the same token, he had ordered: to stop the crowd: to limit birth and birth. Although the theory is forbidden in the world, it continues its course. Malthus's big mistake was: thought that only humans would give birth and grow up, while plants and animals also grow and feed the human food cycle. Today, the blessings of fruits and food are so high that one person cannot eat all of their kind all his life! When the food abundance was proven to be: the surplus of wheat was poured into the sea, so that it would not fall! But the next Malthus was found and said, "If the food increases, the water is fixed." After the people will die thirst! The next world war is a war on water divide. But this ignorant also does not know: three quarters of the planet, water! Of course he will answer again: These waters are salty! But he does not know that God has filtered it for it! One is the temperature of the sun, which makes sweet water from the salt water of the seas. One is the layers of the earth: that purifies the water. More recently, on Mars, the mountains of ice and the waters of the sea have been discovered! This is the meaning (Ana Lussoon). Because these mountains of ice and: the seas of water were not a few years ago! Of course, if they were, they would not tell us. As the ice around the globe does not say Saturn. Ice means water. So it is clear that it should: have a wide view. But having a wide, right and valuable view! And solvent. Those who do not have a wide-ranging view of the right things will inevitably find themselves in the evil works of burglary and embezzlement. There is a lot of unemployment in the world, just because of this: wide-ranging is wrong! Unemployed youth do not really know how to work with ordinary wages: scouring dirt or vice versa: industrial ovens are sweating, not working! Their thesis is just embezzlement and robbery. Because the work must be such that: they overwhelm them all over time. This thought has created three main strands in their minds: One Global Growth Trend: Global Business and Marketing Managers. Which: teaches students only for: the transmission of astronomical data. Second, the ambitious soul is: the high-flying youth who want to prove that their fathers are more savvy, and do not want to have a lifetime of poverty and lack of life like them. The third is political affiliation, which has created a hospital and raised expectations. So that some of today's youth are not married to take responsibility, not to look for work to earn revenue. But more are looking for lotteries and gambling games! So maybe one day: just for one time! Luck to them, and suddenly they will own everything. For them, any kind of forbidden work is a real thing: theft and armed robbery, fraud, embezzlement of drug trafficking or human beings, and any other offense. Unfortunately, the congregations of the community also play on their land! And seriously take and complain about this kind of youth from unemployment!

تتصدر فی النظرة العالمیة.

یجب أن نتعلم من الله ، الذی كان دائماً المخرج (المخرج هو الواحد). إحدى صفات وأفعال الله هی: مكتب العالم آخذ فی التوسع. الله یزید العالم فی أی لحظة ، وینمو أكبر. لكن هذه الصفة مخیفة وغیر مقبولة لمدیری الیوم! المعتدلین الیوم من التعالیم الشریرة: إنهم یریدون جعل العالم أصغر ما یمكن! لإدارة أكثر سهولة. ضعف المدیرین التنفیذیین الیوم واضح من نظریة مالتوس. وقال الكاهن المتشائم: الموارد محدودة ، ولكن التنمیة البشریة غیر محدودة! لذلك ، سیتم تجویع البشر أن یموتوا. على نفس المنوال ، كان قد أمر: وقف الجموع: للحد من الولادة والولادة. على الرغم من أن النظریة محظورة فی العالم ، إلا أنها تواصل مجراها. كان خطأ مالثوس الكبیر هو: فكر بأن البشر فقط هم الذین یلدون وینمون ، فی حین أن النباتات والحیوانات تنمو وتغذی دورة الغذاء البشری. الیوم ، وبركات الفاكهة والغذاء عالیة جدا بحیث لا یمكن لشخص واحد أن یأكل كل من نوعه طوال حیاته! عندما تم إثبات وفرة الغذاء: تم سكب فائض القمح فی البحر ، بحیث لا یسقط! ولكن تم العثور على مالثوس المقبل وقال: "إذا كان الطعام یزید ، یتم إصلاح المیاه." بعد أن یموت الناس بالعطش! الحرب العالمیة القادمة هی حرب على الانقسام المائی. لكن هذا الجاهل لا یعرف أیضاً: ثلاثة أرباع الكوكب ، الماء! بالطبع سوف یجیب ثانیة: هذه المیاه مالحة! لكنه لا یعرف أن الله قد رشحها له! واحد هو درجة حرارة الشمس ، مما یجعل المیاه العذبة من المیاه المالحة للبحار. الأول هو طبقات الأرض: التی تطهر الماء. فی الآونة الأخیرة ، على سطح المریخ ، تم اكتشاف جبال الجلید ومیاه البحر! هذا هو المعنى (أنا لوسون). لأن هذه الجبال من الجلید و: بحار المیاه لم تكن قبل بضع سنوات! بالطبع ، لو كانوا ، لن یخبرونا. كما أن الجلید فی جمیع أنحاء العالم لا یقول زحل. الثلج یعنی الماء. لذلك من الواضح أنه ینبغی أن یكون: لدیك وجهة نظر واسعة. لكن وجود وجهة نظر واسعة ، صحیحة وقیمة! ومذیب. أولئك الذین لیس لدیهم رؤیة واسعة النطاق للأشیاء الصحیحة سیجدون أنفسهم حتما فی الأعمال الشریرة المتمثلة فی السطو والاختلاس. هناك الكثیر من البطالة فی العالم ، فقط بسبب هذا: واسع النطاق خطأ! لا یعرف الشباب العاطلون عن العمل كیفیة العمل بالأجور العادیة: تنظیف الأوساخ أو العكس: الأفران الصناعیة تتعرق ولا تعمل! أطروحتهم هی مجرد اختلاس وسرقة. لأن العمل یجب أن یكون كالتالی: لقد طغى علیهم طوال الوقت. خلقت هذه الفكرة ثلاثة خیوط رئیسیة فی أذهانهم: واحد اتجاه النمو العالمی: مدیری الأعمال التجاریة والتسویق العالمیین. الذی یعلم الطلاب فقط من أجل: نقل البیانات الفلكیة. ثانیاً ، الروح الطموحة هی: الشباب العالی الطیران الذی یرید أن یثبت أن آباءهم أكثر إدراكاً ، ولا یریدون أن یكون لدیهم حیاة من الفقر وقلة الحیاة مثلهم. والثالث هو الانتماء السیاسی ، الذی أنشأ مستشفى ورفع التوقعات. حتى أن بعض شباب الیوم غیر متزوجین من تحمل المسؤولیة ، ولیس للبحث عن عمل لكسب عائد. ولكن المزید یبحثون عن ألعاب الیانصیب والقمار! لذلك ربما یوم واحد: لمرة واحدة فقط! الحظ لهم ، وفجأة أنهم سیملكون كل شیء. بالنسبة لهم ، فإن أی نوع من الأعمال المحظورة هو شیء حقیقی: السرقة والسطو المسلح ، الاحتیال ، اختلاس الاتجار بالمخدرات أو البشر ، وأی جرم آخر. لسوء الحظ ، فإن تجمعات المجتمع تلعب أیضاً على أرضهم! ویأخذ على محمل الجد ویشكو من هذا النوع من الشباب من البطالة!

Dünyadakı fikirlər.

Rəhbərlik həmişə rejissor olmuşdur (rejissor olan) Allahdan öyrənilməlidir. Allahın atributları və hərəkətlərindən biri: dünyanın bürosu genişlənir. Allah hər an dünyanı artırır və daha da böyüyür. Amma bu xətt gündüz menecerləri üçün qorxudan və qəbuledilməzdir! Bu günkü pis təlimlərin ılımlılığı: Dünyayı mümkün qədər kiçik etmək istəyirlər! Daha asan idarə etmək. Bugünkü rəhbərlərin zəifliyi Malthus nəzəriyyəsindən aydın görünür. Kahin pessimist dedi: Resurslar məhduddur, lakin məhdud insan inkişafı! Buna görə də insanlar həlak olmaqdan aciz olacaqlar. Eyni zamanda o, əmr etdi: kütlələri dayandırmaq: doğum və doğumları məhdudlaşdırmaq. Dünyada nəzəriyyənin qadağan edilməsinə baxmayaraq, bu, davam edir. Maltusun böyük bir səhvi idi: bitki və heyvanlar da böyüdükcə və insan qidası dövründə bəslənərkən yalnız insanlar doğum və böyüyəcəklərini düşünürdü. Bu gün meyvə və qida xeyir-duası çox yüksəkdir ki, bir insanın bütün həyatlarını bütün növlərini yeyə bilməz! Qida zənginliyi sübut olunduqda: buğdanın çoxu dənizə dökülmüşdü, buna görə düşməyəcəkdi! Lakin sonrakı Maltus tapıldı və dedi: "Əgər yemək artırsa, su sabitləşir". İnsanlar susuz qalacaqlar! Növbəti dünya müharibəsi su böhranına qarşı müharibədir. Amma bu cahil də bilmir: planetin dörddə üçü, su! Əlbəttə ki, yenə cavab verəcəkdir: Bu sular duzludur! Lakin Allah bilir ki, bunun üçün Allah onu süzdü! Bir dəniz sularının dəniz sularından şirin su yaradan günəş temperaturu. Biri yerin qatlarından ibarətdir: suyu təmizləyir. Daha yaxınlarda Marsda buz dağları və dəniz suları aşkar edilmişdir! Bu məna (Ana Lussoon). Çünki bu buz dağları və dəniz suları bir neçə il əvvəl olmadı! Əlbəttə ki, əgər olsalar, bizə deməyəcəklər. Dünya ətrafında buz kimi Saturn deyir. Buz deməkdir. Beləliklə, aydın olmalıdır ki, geniş fikir var. Ancaq geniş, doğru və qiymətli bir görünüşə malikdir! Və həlledici. Düzgün şeylərə geniş fikir verməyənlər qaçılmaz olaraq oğurluq və ittihamın pis işlərində özlərini tapa biləcəklər. Yalnız dünyada belə bir çox işsizlik var: geniş yanlış! İşsiz gənclər adi əmək haqqı ilə necə işləməyi bilirlər: kirlərin təmizlənməsi və ya əksinə: sənaye sobaları tərləmə edir, işləmir! Onların tezisləri yalnız oğurluq və soyğun deyildir. Çünki belə bir iş olmalıdır: onlar vaxt keçdikcə onları boğur. Bu fikir ağıllarına üç əsas şəffaflıq yaratdı: Bir Qlobal böyümə trendi: Qlobal biznes 

نوع اخبار : اقتصادی، 
برچسب : سعه صدر در جهان بینی.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :