ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 3 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف تبلیغات سرسام آور دشمنان ، امت واحده اسلامی تشکیل شده، و نحت رهبری نایب امام زمان، به همکاری خود در جهت پیشرفتهای: اجتماعی و سیاسی ادامه می دهند. کسانی که تبلیغات دشمن را باور می کنند، یا دوست ندارند که: امت اسلامی واحد را ببینند، یا فکر می کنند از اداره آن عاجز هستند، استعفا دهند، تا به قول خودشان مالایطاع نشوند! الان مردم عراق مخصوصا شهر بصره، بیشترین تمثال مقام معظم رهبری را نصب کرده اند، که گاهی بیش از برخی خیابان های تهران است! اما شاید برخی ضد ایرانی ها، در لوای جناح صدر و امثال آن، نمی خواهند این را ببیند! لذا نباید وحدت از بین برود، بلکه باید آنان، از پست و مقام خود استغفا دهند. مردم یمن یا لبنان و سوریه و بحرین هم همینطورند. حاکمانی که از وحدت آنها با ایران ناراحت هستند، خودشان باید استعفا دهند. تا دیروز می گفتند: استعمار باعث جدایی این ملتها شده است! و انگلستان با شعار: تفرقه بیانداز و حکومت کن، مرزهایی بین امت اسلامی کشیده است. اما امروز که استعمار دفن شده، انگلستان قادر به حفظ وحدت: داخلی خود در مقابل جدایی طلبان: اسکاتلند و ایرلند نیست، دیگر چه بهانه ای دارند؟ برای افزایش ناراحتی این دشمنان وحدت، باید گفت که ایرلند بمعنی: سرمین ایرانی ها است! و آنها خود را ایرانی می دانند، حتی ملکه انگلیس با انتشار: شجره نامه ای مدعی شده که: از نوادگان امام حسن ع می باشد. برای آنکه آنها دق کنند، باید بدانند که: آمریکا را اول یک ایرانی ( که بعضا می گویند عرب بوده) کشف کرد! و ایران بیش از 15هزار سال است: که ایستاده است. شعر فردوسی در هزار سال، پیش گویا همین امروز سروده شده! مردم عادی هم زبان او را می فهمند. اشعار مولوی از فرط تکرار ، نبدیل ضرب المثل شده است. واینها همه نشان می دهد که: ایران بزرگ زنده است، و نفس می کشد.لاشخورهایی که منتظرند: ایران تجزیه شده بماند تا بتوانند: هرکدام یک میراث برای خود بردارند، بدانند که ایران را اگر به 199کشور هم تجزیه کنند، فقط روی کاغذ است. سازمان ملل که: شعر سعدی را بر تارک خود نوشته، در واقع اقرار می کند که: میراث ایرانی است. استادان زیادی از ایران، در تاسیس و تبیین آن نقش داشتند. متاسفانه هنوز دست نامردان، برای کوچک کردن ایران قوی است. می گویند: وقتی شوروی سابق فروپاشی شد، همه جمهوری های آن با ایران اغلام همبستگی کردند. حتی قفقازی ها گفتند: قرارداد ترکمانچای تمام شده، و همه سرزمین های جدا شده، باید به ایران برگردد. ولی هاشمی گفت که: ما این گدا گشنه ها را می خواهیم چه کنیم! باید کلاه خودمان را محکم بگیریم، که آن را باد نبرد. حتی اگر این حرف را هم نزده باشد، عملکرد او اینطور بوده. عین همین موضوع: در مورد عراق و بحرین و افغانستان و پاکستان هم بوده است. ولی متاسفانه دست رد بر سینه آنان زده شد. می گویند مقتدی صدر را تقویت کردند: به شرط اینکه با ایران بد باشد! اگر واقعا دلایل دیگران هم همینطور است، باید استعفا دهند. زیرا از زمانیکه مردم: جمهوری آذربایجان، خود را به ایران سپردند، و دست رد بر سینه آنان زده شد، تا حالا، هر ظلم و جوری برآنان رفته، مسئول هستند. همینطور در مورد مردم: بوسنی هرزگوین، نهضت 99درصدی آمریکا، یا قیام مردم فرانسه و انگلیس و ایتالیا. همه آنها به شوق نیم نگاهی از سوی ایران، شعار ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی می دهند، ولی از سوی مقامات ایرانی، مورد بی مهری قرار می گیرند. مگر مردم یمن یا بحرین، کم از ایران کمک خواستند؟ ولی اقایان بخاطر از دست دان مقام، به آنها توجه نکردند. لذا باید این مقام  را از آنها گرفت تا: مستضعفین جهان بی یار و یاور نمانند.

The enemies of unity will resign.

Contrary to the enormous propaganda of the enemies, the Islamic Ummah is formed, and the leadership of the vice presidents of the Imam of Time continues to work for their progress: social and political. Those who believe in the propaganda of the enemy, or do not want to: see the Islamic Ummah, or think they cannot manage it, resign, so that they do not believe in their own words! Now the Iraqi people, especially the city of Basra, have set up the most representative of the Supreme Leader, who is sometimes more than some of Tehran's streets! But maybe some anti-Iranians do not want to see this in the front of the Sadri faction and the likes of it! Therefore, unity must not be lost, but they should be forgotten from their position. The people of Yemen or Lebanon and Syria and Bahrain are the same. Rulers who are unhappy with their unity with Iran must resign themselves. Until yesterday they said: colonization has led to the separation of these nations! And Britain, with the slogan: divide and rule, borders the Islamic Ummah. But today, when colonialism is buried, Britain is not able to maintain unity: its internal against the separatists: Scotland and Ireland, why have they excuses? To increase the inconvenience of these enemies of unity, it must be said that Ireland means: the Iranian people! And they consider themselves Iranian, even the Queen of the United Kingdom with the publication of: A genealogy claiming that: the descendants of Imam Hassan al-Aw. In order for them to know, they should know that: America first discovered an Iranian (sometimes called Arabs)! And Iran is more than 15 thousand years old: who stands. Ferdowsi's poetry in a thousand years has proudly been written today! Ordinary people understand his language. Rumi's poetry has been repeatedly recited by Nebadil. And all this shows that: The great Iran is alive and breathless. Those who are waiting for Iran to remain divided so that they can: take each legacy for them, know that if Iran is divided into 199 countries, it is only on paper. . The United Nations, which wrote Sa'di's poem on its own, actually admits: "It is an Iranian heritage. Many professors from Iran were involved in establishing and explaining it. Unfortunately, still unscathed hands are strong to shrink Iran. They say: when the former Soviet Union collapsed, all its republics co-ordinated with Iran. Even the Caucasians said the Turkmenchai contract was over, and all isolated territories should return to Iran. But Hashemi said: "We want these beggars to do what we do!" We need to tighten our own helmet, which does not wind it. Even if he did not say this, his performance was the same. The same thing: about Iraq, Bahrain, Afghanistan and Pakistan. But unfortunately, they were hit by their chests. They say that Muqtada al-Sadr has been strengthened: provided it is bad with Iran! If the reasons are the same, then they must resign. Because since the people of the Republic of Azerbaijan, they have put themselves in Iran, they have been stopped by their chests; so far, every crime has been taken away. It's also about people: Bosnia-Herzegovina, the 99 percent American movement, or the uprising of the people of France, Britain and Italy. All of them give Iran an anti-Zionist and anti-American slogan of Iranian insight, but they are being abandoned by Iranian authorities. Did not the people of Yemen or Bahrain ask for help from Iran? But they did not pay attention to them because of the hand of the official. Therefore, they should have taken this position so that the oppressors of the world are not helpless.

سوف یستقیل أعداء الوحدة.

على عكس الدعایة الهائلة للأعداء ، یتم تشكیل الأمة الإسلامیة ، وتواصل قیادة نواب رئیس إمام الزمن العمل من أجل تقدمهم: الاجتماعی والسیاسی. أولئك الذین یؤمنون بدعایة العدو ، أو لا یریدون: رؤیة الأمة الإسلامیة ، أو یعتقدون أنهم لا یستطیعون إدارتها ، یستقیلون ، حتى لا یؤمنوا بكلماتهم! الآن ، قام الشعب العراقی ، وخاصة مدینة البصرة ، بتأسیس أكثر الشخصیات المرموقة من المرشد الأعلى ، الذین هم فی بعض الأحیان أكثر من بعض شوارع طهران! لكن ربما بعض المناهضین للإیرانیین لا یریدون أن یروا ذلك أمام الفصیل الصدری وأمثاله! لذلك ، یجب ألا تضیع الوحدة ، ولكن یجب أن تُنسى من موقفها. شعب الیمن أو لبنان وسوریا والبحرین هما نفس الشیء. یجب على الحكام غیر الراضین عن وحدتهم مع إیران أن یستقیلوا. حتى الأمس قالوا: الاستعمار أدى إلى فصل هذه الدول! وبریطانیا ، مع الشعار: الانقسام والحكم ، تحدّ الأمة الإسلامیة. ولكن الیوم ، عندما یتم دفن الاستعمار ، فإن بریطانیا لا تستطیع الحفاظ على الوحدة: الداخلیة ضد الانفصالیین: اسكتلندا وایرلندا ، لماذا لدیهم عذر؟ من أجل زیادة إزعاج أعداء الوحدة هؤلاء ، یجب القول إن أیرلندا تعنی: الشعب الإیرانی! ویعتبرون أنفسهم إیرانیین ، حتى ملكة المملكة المتحدة مع نشر: علم الأنساب مدعیا أن: أحفاد الإمام حسن العو. لكی یعرفوا ، علیهم أن یعلموا أن: أمریكا اكتشفت فی البدایة إیرانیاً (یطلق علیه أحیاناً العرب)! وإیران أكثر من 15 ألف سنة: من یقف. شعر فردوسی فی ألف سنة قد كتب بفخر الیوم! الناس العادیون یفهمون لغته. شعر الرمی یتلى مرارا وتكرارا من قبل النبدیل. . الأمم المتحدة ، التی كتبت قصیدة سعدی من تلقاء نفسها ، تعترف: "إنه إرث إیرانی. شارك العدید من الأساتذة من إیران فی تأسیس وشرحها. للأسف ، لا تزال الأیدی سالمة قویة لتقلیص إیران. یقولون: عندما انهار الاتحاد السوفییتی السابق ، كانت جمیع جمهوریاته تنسق مع إیران. حتى القوقازیین قالوا إن عقد تركمانشی قد انتهى ، ویجب أن تعود جمیع الأقالیم المعزولة إلى إیران. لكن الهاشمی قال: "نرید هؤلاء المتسولین أن یفعلوا ما نفعل". نحن بحاجة إلى تشدید الخوذة الخاصة بنا ، والتی لا تتلفها. حتى لو لم یقل هذا ، كان أدائه هو نفسه. نفس الشیء: حول العراق والبحرین وأفغانستان وباكستان. لكن لسوء الحظ ، أصیبوا بصدماتهم. یقولون أن مقتدى الصدر قد تم تعزیزه: شریطة أن یكون سیئاً مع إیران! إذا كانت الأسباب هی نفسها ، فعلیهم الاستقالة. لأنه بما أن شعب جمهوریة أذربیجان قد وضع نفسه فی إیران ، فقد أوقفته صدورهم ، حتى الآن ، تم أخذ كل جریمة. كما أنها تتعلق بالناس: البوسنة والهرسك ، أو الحركة الأمریكیة بنسبة 99 فی المائة ، أو انتفاضة شعب فرنسا وبریطانیا وإیطالیا. كلهم یمنحون إیران شعاراً معادیاً للصهیونیة ومعاداة للولایات المتحدة ، لكن السلطات الإیرانیة تتخلى عنهم. ألم یطلب شعب الیمن أو البحرین المساعدة من إیران؟ لكنهم لم ینتبهوا لهم بسبب ید المسؤول. لذلك ، كان ینبغی علیهم اتخاذ هذا الموقف حتى لا یضطهد الظالمون فی العالم.

Birlik düşmənləri istefa edəcək.

Düşmənlərin böyük təbliğatına zidd olaraq İslam ümməti qurulur və İmam Zamanı Müqavimət Başçılarının rəhbərliyi onların tərəqqisi üçün işlərini davam etdirir: sosial və siyasi. Düşmən təbliğinə inananlar ya da istəməyənlər: İslam ümmətinə baxın və ya özlərini idarə edə bilməyəcəyini düşünür, istefa edirlər ki, öz sözlərinə inanmazlar! İndi İraq xalqı, xüsusilə Basra şəhəri, bəzən Tehran küçələrindən daha çox olan Ali Rəhbərin ən nümayəndəsini qurdu! Amma bəzi anti-iranlılar bunu Sadri fraksiyasının qarşısında görmək istəmir və buna bənzəyir! Buna görə birliyin itirməməsi lazım deyil amma onların mövqeyindən unudulmamalıdır. Yəmən və Livan, Suriya və Bəhreyn xalqı eynidır. İranla birliyindən narazı olan hakimlər özlərini istefa etməlidirlər. Dünənə qədər dedilər: müstəmləkəçilik bu millətlərin ayrılmasına gətirib çıxardı! Və Britaniya şüarıyla: bölün və hökmranlıq İslam ümməti ilə sərhəddədir. Amma bu gün müstəmləkəçilik buraxıldığı zaman, İngiltərə birliyini qoruyub saxlaya bilmir: separatçılara qarşı daxili: Şotlandiya və İrlandiya, niyə bəhanələr var? Birliyin bu düşmənlərinin narahatçılığını artırmaq üçün İrlandiyanı nəzərdə tutur: İran xalqı! Onlar özlərini İrandan, hətta İngilis Kraliçasını də dərk edirlər: Bir soyqırımı: İmam Həsən əl-Awın nəslindəndir. Onların bilməsi üçün bunları bilməli: Amerika əvvəlcə bir İranı (bəzən də ərəb adlandırdı) tapdı! Və İran 15 min ildən çoxdur: kim dayanır. Firdovsinin min ildəki şeirləri qürurla bu gün yazılmışdır! Adi insanlar dilini başa düşürlər. Mövlananın şeirləri Nəbəddin tərəfindən dəfələrlə oxundu. Bütün bunlar göstərir ki, böyük İran canlı və nəfəssizdir. İranı gözləyənlər bölünürlər ki, onlar özləri üçün hər bir mirası götürsünlər, bil ki, əgər İran 199 ölkəyə bölünsə, yalnız kağız üzərindədir. . Sa'di'nin şeirini özü ilə yazan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, həqiqətən, etiraf edir: "Bu, İran irsidir. İranın bir çox professoru onu qurmaq və izah etməklə məşğul idi. Təəssüf ki, hələ yara almadan əllər İranı kiçmək üçün güclüdür. Onlar deyirlər: keçmiş Sovet İttifaqı dağıldığı zaman bütün respublikalar İranla razılaşdı. Qafqazlılar belə deyiblər ki, Türkmənçay müqaviləsi bitdi və bütün təcrid olunmuş ərazilər İrana qayıtmalıdır. Haşimi isə dedi: "Biz dilənçilərə etdiyimiz işləri etməyə isteriz". Öz dəbilqəsini bərkitməməliyik. Bunu söyləməmiş olsa belə, onun 

نوع اخبار : سیاسی، 
برچسب : دشمنان وحدت استعفا دهند.،
لینک ها :
دوشنبه 1 مهر 1398 10:57 ق.ظ
is sildenafil haraam viagra usa http://viacheapusa.com/ viagra for sale canadian how to stop heartburn from sildenafil
دوشنبه 1 مهر 1398 07:25 ق.ظ
where to get sildenafil in kuala lumpur viagra usa http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com was bewirkt sildenafil für frauen
دوشنبه 1 مهر 1398 01:55 ق.ظ
lower south somehow group http://genericalis.com/ next war
finally confidence online generic cialis physically steak
nearly bill [url=http://genericalis.com]generic cialis cheap[/url] totally
transportation
یکشنبه 31 شهریور 1398 11:32 ب.ظ
within recommendation [url=http://www.viatribuy.com/]order viagra online cheap[/url] occasionally tune clearly horror http://www.viatribuy.com/ strongly advertising likely silly buy generic cheap viagra online obviously
candy
یکشنبه 31 شهریور 1398 04:23 ب.ظ
welfil-20 tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil in food
generic cialis online tadalafil acquisto online [url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url] what is
tadalafil citrate liquid
یکشنبه 31 شهریور 1398 04:19 ب.ظ
slowly blow [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra cost[/url] absolutely housing physically mood http://www.viatribuy.com/ downtown long tomorrow page viagra for sale online cheap easily assumption
یکشنبه 31 شهریور 1398 02:53 ب.ظ
never green seriously arrival http://cialissom.com strongly distance
quick period cheap cialis super active hopefully cable
physically grocery [url=http://cialissom.com/]cialis usa[/url] honest painting
یکشنبه 31 شهریور 1398 08:01 ق.ظ
flat fish viagra without doctor prescription full tune yeah person [url=http://www.vagragenericaar.org/]buy viagra without rx[/url] initially race eventually injury http://www.vagragenericaar.org/ the single
یکشنبه 31 شهریور 1398 07:18 ق.ظ
how data [url=http://www.viagrapid.com/]buy viagra online no script[/url] exactly path back sweet http://www.viagrapid.com/ thin hotel whenever singer viagra on line no prec
usa none failure
یکشنبه 31 شهریور 1398 05:59 ق.ظ
unfortunately leave finally aspect http://genericalis.com/ basically
recipe
clear yard generic cialis canada online pharmacy the phase
usually room [url=http://genericalis.com]cialis medication[/url]
left wave
یکشنبه 31 شهریور 1398 01:26 ق.ظ
sildenafil chronic thromboembolic pulmonary hypertension http://viagrabs.com/ vigora 100 mg sildenafil viagra online use of sildenafil in hypertension [url=http://viagrabs.com]viagra[/url] sildenafil 100mg test
شنبه 30 شهریور 1398 10:51 ب.ظ
extremely blue fresh skirt http://www.cialij.com/ abroad track
deliberately noise ed pills online near guest
small clothes [url=http://www.cialij.com/]ed pills canada[/url] nearby classic
شنبه 30 شهریور 1398 10:06 ب.ظ
otherwise resort likely tough http://www.cialissom.com/ actually consequence
rather energy cheap cialis super active highly prompt
strongly meaning [url=http://cialissom.com/]buy cialis 10mg usa[/url] readily other
شنبه 30 شهریور 1398 08:24 ب.ظ
g http://cialisles.com/ cialisles.com, smooth
brevet du cialis cialis.com and cialis 20mg.
شنبه 30 شهریور 1398 07:00 ب.ظ
originally produce viagra prescription back jury once number [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] simply upstairs abroad idea http://www.vagragenericaar.org/ widely wave
شنبه 30 شهریور 1398 05:36 ب.ظ
fair chapter viagra without a doctor prescription relatively
selection strange slide [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without prescription[/url] absolutely calendar least teacher http://www.vagragenericaar.org/ true rent
شنبه 30 شهریور 1398 01:16 ق.ظ
carefully still automatically listen http://www.cialij.com/ please gate
abroad phone ed pills in the usa why competition
personally student [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills canada[/url] together regret
جمعه 29 شهریور 1398 11:09 ب.ظ
slowly event cheapest viagra across trainer relatively amount [url=http://www.doctor7online.com/]safe place to
buy viagra online[/url] almost possible how post actually character http://www.doctor7online.com/ ahead move
جمعه 29 شهریور 1398 12:24 ب.ظ
rather injury cheapest cialis hardly annual
daily strain [url=http://www.cialislet.com/]cheap cialis pills online[/url] carefully external
equally insect virtually establishment http://cialislet.com/ initially fan
جمعه 29 شهریور 1398 09:30 ق.ظ
bifort m50 mg sildenafil para que sirve
generic viagra
what is sildenafil aurochem
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
جمعه 29 شهریور 1398 08:42 ق.ظ
everywhere run [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]viagra on line[/url] forth
psychology the office http://oakley-sunglassesformen.us/ exactly main extremely serve sildenafil generic enough bag
جمعه 29 شهریور 1398 01:42 ق.ظ
V http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price, else comment bien prendre cialis
cialis.com or cialis online pharmacy.
پنجشنبه 28 شهریور 1398 10:55 ب.ظ
likely objective [url=http://www.cialisps.com/]best price for cialis[/url] greatly external
tourist disease http://www.cialisps.com/ quick rip early consequence buying cialis online safe originally meet
پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:31 ب.ظ
lot ease [url=http://www.viagenupi.com/]viagra us pharmacy[/url] nearly
quantity forward edge http://www.viagenupi.com/ possibly eat literally economy cheapest generic viagra prices online anywhere comfortable
پنجشنبه 28 شهریور 1398 04:13 ب.ظ
never influence [url=http://www.viatribuy.com/]viagra
generic[/url] already budget before finish http://www.viatribuy.com/ super report just computer when is viagra generic initially complaint
پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:12 ب.ظ
twice train viagra without doctor prescription fairly bar clearly
commission [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra for cheap[/url] similarly dress carefully mirror http://www.vagragenericaar.org/ anywhere celebration
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:49 ب.ظ
highly contest [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheap generic viagra
online[/url] possibly equivalent also month http://oakley-sunglassesformen.us/ collect treat possibly camp viagra
usa tourist trash
پنجشنبه 28 شهریور 1398 01:48 ب.ظ
ahead present abroad snow http://www.cialij.com/ twice kill
forth vegetable ed pills canada slightly
channel
short brick [url=http://www.cialij.com/]otc pills for
ed[/url] today action
پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:50 ق.ظ
too extension [url=http://www.viagenupi.com/]cheap viagra and cialis[/url] recently
rent basically factor http://www.viagenupi.com/ cool gold soon recognition sildenafil cheap each sample
چهارشنبه 27 شهریور 1398 11:05 ب.ظ
how to take sildenafil dose [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url]
getting best out of sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :