ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خداوند انسان را در رنج آفریده، لذا همه انسان ها به نحوی معلول هستند! بنابر این معلولان در هفته خودشان، این را بدانند که تنها نیستند. زیرا اولا هیچ انسانی( بجز 14معصوم) کامل نیست: هرکس یک ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها ظاهری است، همه می بینند، معلول به این افراد گفته می شود. ولی بعضی معلولیت ها در درون، یا مخفی است مانند کسی که: یک کلیه دارد! یا کسی که کبد او چرب است. چون کلیه و کبد و دیگر اعضا داخل بدن، قابل رویت نیست، دلیل نمی شود که آنها را برخوردار از: شرایط یکسان بهره برداری بدانیم. اگر کسی یک پا یا یک دست نداشته باشد، معلول به حساب می آید، ولی کسی که یکی از ریه ها؛ یا دیگر اعضا داخلی بدنش را از دست داده، آیا نباید معلول باشد؟ بنابر این معلولیت هم مانند: دیگر تعاریف بشری، از شدت کلیت دیده نمی شود. ناتوانی انسان نه تنها در بدن او، بلکه در ارتباطات اجتماعی  و فردی هم، باید محاسبه شود. کسی که قسمتی از حافظه خود را از دست داده، توانایی ارتباط با دیگران ندارد، یا عقل معاش ندارد و: نمی تواند درآمد زایی کند، او هم معلول است. لذا اینکه معلولان ناراحت باشند، درست نیست. خداوند همه را در ناراحتی آفریده(لقد خلقنالانسان فی کبد) ناراحتی همین است که: احساس کمبود می کند: نه مثل فیل بزرگ است، نه مثل اسب تندو و نه مثل کبوتر، می تواند به آسمان برود! حتی پوست بدن او در برابر: حرارت و سرما قدرت مقاومت ندارد. به گفته فران، هرچقدر سرخود را بالابگیرد، از کوهها سرفراز تر نمی شود! و هرچقد محکم بر زمین پای بکوبد، زمین ترک برنمی دارد.(انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا). اینها همه ضعف انسان: بما هو انسان است. همه اینها برای این است که: همدیگر را کامل کنند و لباس یکدیگر باشند. یعنی کسی که چشم دارد، دست نابینا را بگیرد. و کسی که زبان دارد گوینده افراد: کر و لال باشد. و همین باعث می شود: تا هواپیما اختراع کند و از کبوتر بالاتر پرواز کند. خودرو بسازد و از اسب تند تر برود. آسمانخراش بسازد و بالاتر از: فیل و شتر و زرافه بنشیند. اگر این کار انجام نشود، همه چیز متضاد و بی معنی جلوه می کند. آنسوی ناتوانی به: بیماری خود کم بینی می رسد، اینسوی توانایی به خود بزرگ بینی . یکی میشود ترامپ و می گوید: ایرانی ها با من تماس خواهند گرفت! یکی می شود پوتین که: سوریه وایران را می فروشد، فقط بخاطر اینکه نگویند: در انتخابات آمریکا دخالت کرده. در واقع الگوریتم رفتاری انسان ها، بین منهای بینهایت و بعلاوه بینهایت، در حال تغییر است. ولی جمع آنها(انتگرال)، خود را در انتهای: منفی و مثبت دیده نشان می دهد: هر انسانی(مشتق) ترکیبی از خود بزرگ بینی و خود کم بینی است. ولی برخی افراد در انتهای منحنی نرمال هستند! که یکی از این ابعاد بر دیگری چیره می شود. الگوی رفتاری این حرکت را، در میانه روی اخلاقی و اسلامی می بینیم. اگر مهندسان کامپیوتر، بجای الگو برداری از یک نمونه، یا الگو سازی برای یک مورد، برای تمام موارد الگو سازی کنند، انسان هوشمند آینده، نه قاتل می شود و نه سرخورده! در قران می گوید: اگر یک توانمند، دست ناتوانی را گرفت او مومن است. الگوی کامل مومن هم، پیامبر اسلام و چهارده معصوم هستند. برخی معتقدند مومن اصلی خود: خدا است و الگوریتم رفتاری او، در قران آمده است.(هوالاول و الاخر و المومن و المهیمن) یعنی اگر رباط های گوگل! بجای الگوریتم سازی: متون تلگرام یا سایت ها، یکبار به تحلیل کل ایات قران می پرداخت، نفسیر و الگوی کامل درست رفتاری انسان را، به دست می اورد تا همه مردم دنیا، با شناخت معیارها، خود را بر ان منطبق کنند. انسان واقعی کسی است که: در برابر خدا خاضع باشد (خود کم بین) و در برابر کفر، متکبر ( خود بزرگ بین) باشد. در رنبه های پایین تر، در برابر رسول و امامان، فروتن و مطیع باشد، در برابر طاغوت، قد برافراشته بایستد.  

Get out of your nose yourself, until your nose!

God created humanity in suffering, so all human beings are in some way disabled! So the disabled in their own week know that they are not alone. First, no human (except 14 innocent) is perfect: everyone has a mistake. Some of these bugs are apparent, everybody sees, the effect is called these people. But some disabilities are inside or hidden like someone who has a kidney! Or someone whose liver is fat. Because the kidneys, liver and other organs in the body are not visible, it is not due to the fact that they have the same conditions for exploitation. If someone does not have one foot or one hand, it is a disability, but who should one of the lungs, or other internal organs, lose his body, should he not be disabled? Therefore, the disability, like other human definitions, is not seen as a whole. The human disability must be calculated not only in his body, but also in social and individual communication. One who has lost some of his memory is not capable of communicating with others, or has no earnings reason: he can not generate income; he is also disabled. So the disabled are upset, it's not true. The trouble is that God created all of you in discomfort: It feels like a lackey: it's not like a big elephant, nor like a horse, nor like a pigeon, it can go to heaven! Even his skin is not resistant to heat and cold. According to Fran, Franklin says that as much as possible, the mountains will not be overcome! And every one who cuts hard on the ground, the earth does not leave. These are all the weaknesses of man: we are human. All this is to: complete each other and dress each other. That is, the person who has eyes has the hands of the blind. And who has the tongue speaks of people: chorus and dumb. And that makes it possible: to invent an aircraft and fly from a higher pigeon. Make a car and go faster than the horse. Build a skyscraper and sit up above: elephant, camel and giraffe. If this is not done, everything is contradictory and meaningless. Beyond the disability: the illness itself is low, it has the ability to enlarge itself. One gets a tramp and says: Iranians will call me! One is Putin, who sells Syria and Iran, just to not say: "Interfering in American elections." In fact, the behavioral algorithm of humans, between infinite minuses and infinity, is changing. But their summation (integrals) shows itself at the end: negative and positive. Each human (derivative) is a combination of self-nose and self-shyness. But some people at the end of the curve are normal! One of these dimensions dominates the other. We see the pattern of behavior of this move, in the moral and Islamic middle ground. If computer engineers, instead of modeling a sample, or modeling for one instance, model for all things, the future intelligent human is neither murdered nor disappointed! In the Qur'an he says: If a capable person has handicapped, he is faithful. The complete pattern of believers is also the prophet of Islam and the fourteen innocent. Some believe that his main believer is God and his behavioral algorithm is in the Qur'an. That is, if the ligaments of Google! Instead of algorithmizing: telegram texts or sites, once analyzing the whole of the Qur'an, it gives the full-fledged and perfect pattern of human behavior, so that all people in the world, by knowing the criteria, will adapt to it. The true person is one who is: to be humble towards God and to be arrogant (arrogant). In the lower ranks, humble and obedient to the apostle and imams, he stands up against the tyranny.

اخرج من أنفك بنفسك ، حتى أنفك!

لقد خلق الله الإنسانیة فی المعاناة ، لذا فكل البشر معوقین بطریقة ما! لذا فإن المعاقین فی أسبوعهم الخاص یعرفون أنهم لیسوا وحدهم. أولا ، لا یوجد إنسان (باستثناء 14 بریئا) مثالی: كل شخص لدیه خطأ. بعض هذه الأخطاء واضحة ، والجمیع یرى ، ویسمى تأثیر هؤلاء الناس. ولكن بعض الإعاقات داخل أو مخفیة مثل شخص لدیه كلیة! أو أی شخص لدیه كبد دهون. لأن الكلى والكبد والأعضاء الأخرى فی الجسم غیر مرئیة ، لا یرجع ذلك إلى حقیقة أن لدیهم نفس الشروط للاستغلال. إذا لم یكن لدى شخص ما قدم واحدة أو ید واحدة ، فهو عجز ، ولكن من الذی یفقد جسده ، أو أی أعضاء داخلیة أخرى ، إذا لم یتم تعطیله؟ لذلك ، لا ینظر إلى الإعاقة ، مثل غیرها من التعاریف البشریة ، ككل. یجب أن تحسب الإعاقة البشریة لیس فقط فی جسمه ، ولكن أیضا فی التواصل الاجتماعی والفردی. إن الشخص الذی فقد بعض ذاكرته غیر قادر على التواصل مع الآخرین ، أو لیس له أی سبب للأرباح: فهو لا یستطیع أن یدر دخلاً ؛ فهو معاق أیضاً. لذا فإن المعاقین مستاءون ، هذا لیس صحیحًا. المشكلة هی أن الله خلقكم جمیعاً فی عدم ارتیاح: إنه شعور كأنك شریر: لا یشبه الفیل الكبیر ، ولا مثل الحصان ، ولا مثل الحمام ، یمكنه أن یذهب إلى السماء! حتى جلده لا یقاوم الحرارة والبرودة. وفقا لفرن ، یقول فرانكلین أنه قدر الإمكان ، لن یتم التغلب على الجبال! وكل من یقطع الأرض على الأرض لا یغادر ، هذه كلها نقاط ضعف الإنسان: نحن بشر. كل هذا هو: إكمال كل منهما الآخر واللباس. هذا هو ، الشخص الذی لدیه عیون لدیه ید الأعمى. ومن له اللسان یتحدث عن الناس: الجوقة والبكم. وهذا یجعل من الممكن: ابتكار طائرة والانتقال من حمامة أعلى. اصنع سیارة واذهب أسرع من الحصان. بناء ناطحة سحاب والجلوس فوق: الفیل ، الإبل والزرافة. إذا لم یتم ذلك ، فإن كل شیء متناقض ولا معنى له. ما وراء الإعاقة: المرض نفسه منخفض ، لدیه القدرة على توسیع نفسه. واحد یحصل على متشرد ویقول: الإیرانیون سوف ینادوننی! الأول هو بوتین ، الذی یبیع سوریا وإیران ، فقط كی لا یقول: "التدخل فی الانتخابات الأمریكیة". فی الواقع ، فإن الخوارزمیة السلوكیة للبشر ، بین السلبیات اللانهائیة واللانهائیة ، تتغیر. لكن جمعهم (التكاملات) یظهر نفسه فی النهایة: سلبی وإیجابی ، كل إنسان (مشتق) هو مزیج من الأنف الذاتی وخجل النفس. لكن بعض الناس فی نهایة المنحنى طبیعیون! واحد من هذه الأبعاد یهیمن على الآخر. نحن نرى نمط سلوك هذه الحركة ، فی الوسط الأخلاقی والإسلامی. إذا كان مهندسو الكمبیوتر ، بدلاً من وضع نماذج لعینة ، أو وضع نماذج لمثیل واحد ، نموذجًا لكل الأشیاء ، فإن الإنسان الذكی فی المستقبل لا یقتل ولا یخیب! یقول فی القرآن: إذا كان الشخص القادر یعانی من إعاقة ، فهو أمین. النمط الكامل للمؤمنین هو أیضًا نبی الإسلام والأبریاء الأربعة عشر. یعتقد البعض أن مؤمنا الرئیسی هو الله وخوارزمیة السلوكیة فی القرآن. هذا هو ، إذا كانت الأربطة من جوجل! فبدلاً من الخوارزمیة: نصوص أو مواقع برقیة ، بمجرد تحلیل القرآن بأكمله ، فإنه یعطی نمطًا كاملًا وسلسًا من السلوك البشری ، حتى یتأقلم معه جمیع الناس فی العالم ، من خلال معرفة المعاییر. الشخص الحقیقی هو من: أن یكون متواضعا تجاه الله ، وأن یكون متكبرًا (متكبرًا). فی الرتب الدنیا ، متواضع ومطیع للرسول والأئمة ، یقف ضد الطغیان.

Burun qədər burundan çıxın!

Allah insanları əzab içində yaradıb, buna görə də bütün insanlar bir növ əlil olmuşdur! Beləliklə, əlillər öz həftələrində tək olmadığını bilirlər. Birincisi, heç bir insan (14 günahsız istisna olmaqla) mükəmməldir: hər kəs bir səhv var. Bu səhvlərdən bəziləri aydındır, hər kəs görür, təsiri bu insanlar adlandırır. Bəzi əlillər, böyrəyə sahib olanlar kimi, içəridə və ya gizlidirlər! Və ya qaraciyərinin yağlı olan biri. Bədənin böyrək, qaraciyər və digər orqanların görünməməsi səbəbindən istismar üçün eyni şərtlərə sahib olmaları səbəbiylə deyil. Kimsə bir ayaq və ya bir tərəfdən yoxsa bu bir əlillikdir, ancaq əlil olmazsa, kimin ağ ciyərlərindən və ya digər daxili orqanlarından biri cəsədini itirir? Buna görə də, əlilliyi, digər insan tərifləri kimi, bir bütün olaraq görülə bilməz. İnsan əlilliyi yalnız bədənində deyil, həm də sosial və fərdi ünsiyyətdə hesablanmalıdır. Onun yaddaşını itirmiş biri başqaları ilə ünsiyyət qurmağa qadir deyil və ya heç bir mənfəət əldə etmir: gəlir əldə edə bilməz, o da əlil olur. Beləliklə, əlil insanlar narahatdır, bu doğru deyil. Dəət budur ki, Allah hamınızın bədbəxtlik içində yaradıcısıdır: Bir ləkə kimi hiss edir: bu, böyük bir fil kimi deyil, nə də at kimi, nə də göyərçin kimi, cənnətə gedə bilər! Hətta dəri istiliyə və soyuqa davamlı deyil. Fran bildirib ki, Franklin mümkün olduğunca dağları aşmayacaq deyir! Yerə sərt vuran hər kəs yer üzünə getməz, bunlar insanın zəif cəhətləridir. Biz insandırıq. Bütün bunlar: bir-birini tamamlayaraq bir-birinə geyinmək. Yəni gözü olan şəxs korların əlindədir. Dili kiminlə danışır: xor və lal. Və bu mümkündür: bir təyyarə icad etmək və daha yüksək güvercin uçmaq. Bir avtomobil edin və atdan daha sürətli get. Bir göydələn tikmək və yuxarıda oturmaq: fil, dəvə və zürafə. Bunu etməzsə, hər şey zidd və mənasızdır. Əlillikdən başqa: xəstəlik özü aşağı, özünü böyütmək qabiliyyətinə malikdir. Bir tramp alır və deyir: İranlılar məni çağırır! Biri Suriya və İranı satan Putin, yalnız "Amerika seçkilərinə müdaxilə" demək deyil. Əslində, sonsuz minus və sonsuzluq arasında insanların davranış alqoritması dəyişir. Lakin onların yekunları (inteqrallar) özünü göstərir: mənfi və müsbətdir. Hər bir insan (törəmə) özünü burun və özünü utanmanın birləşməsidir. Ancaq əyri sonunda bəzi insanlar normaldır! Bu ölçülərdən biri digərinə üstünlük verir. B

نوع اخبار :
برچسب : از خود بزرگ بینی، تا خود کم بینی!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :