ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

 بالاخره بعد از چهل سال، صاحب نظران دریافتند که: بانکها نیاز جامعه امروز نیستند! و به: دایناسور های در حال انقراض می مانند. در ایران برای جلوگیری از انقراض بانکها، سعی کردند آن را اسلامیزه کنند! ولی پژو هشکده پولی و مالی تاسیس کردند، تا راهکار های انطباق معکوس را دنبال کند. یعنی راهکار های تبدیل بانک اسلامی، به بانک ربوی سابق را پیگیری کند، و به اصطلاح ثابت کند همان قبلی است! فقط کلمات عوض شده است. یعنی بجای اینکه بانکها را اسلامی کنند، اسلام را ربوی کردند. و همان کلاه شرعی را که: در اقتصاد خرد بر روی نزول می گذاشتند، بطور علمی در اقتصاد کلان پیاده کردند. اما سکته های شدید بانکها، موجب انقراض آنها شد: اولین سگته آن که چند سالی است بحث می شود، انجماد دارایی ها است. یعنی دارایی هایی که براثر ورود بانکها، به بنگاهداری برای کسب سود بیشتر، در خرید املاک وارد شده بودند، بدون مشتری مانده! و اقلام وسیعی از نقدینگی را به باد داده است. ولی جراح ماهر آن را تعدیل کرده! و با قیمتهای نجومی فرضی، به داراییهای بانکی اضافه می کند. سکته دیگر آن، رسوب نقدینگی در شریانهای بانک است. که به عنوان انجماد نقدینگی می توان نام برد. براساس آمار های موجود، چاپ اسکناس بیش از نیاز بانکها هست. بطوریکه حجم نقدینگی در ایران، بالاترین نسبت را درجهان دارد. اما جالب است بدانید که این وجوه نیز، مانند دارایی های دیگر بانک، دچار انجماد شده است! یعنی انباشته شده تا استفاده نشود، و بعدا بعنوان عتیقه، با صدها برابر قیمت در کنار خیابان فردوسی، بفروش برود. برای روشن شدن موضوع، قبلا مردم پول های خود را، در زیر تشک ها، یا درون بالش نگهداری می کردند. و این عدم اعتماد به بانکها بوده است. سیستم بانکداری الکترونیکی، توانست با سرعت انتقال خود، اعتماد را بازسازی کند، و: مردم پول های خود را به بانکها تحویل دادند، و بجای آن کارت بانکی گرفتند. در ایران تنها ایستگاهی که هنوز: به پول نقد نیاز دارد تاکسیرانی است. اما این بی اعتمادی از بین نرفت بلکه: از مردم به درون بانکها منتقل شد، نمونه آن بدهی بانکها، به بانک مرکزی است. یعنی بانکها این وجوه را دارند، ولی انتقال نمی دهند و در بالشهای خود! گاو صندوق ها نگهداری می کنند. دلیل ساده آنها تامین موجودی: برای عابر بانکها عنوان می شود. اما واقعیت این است که بانکها، خودشان در راس بی اعتمادی هستند. چه آن زمان که بانک مرکزی، در صد سپرده اجباری برای بانکها تعیین می کند، و از انها اخذ می کند. و چه زمانی که بانکها این مبلغ: ذخیره نزد بانک مرکزی را پرداخت نمی کنند، و جزو موجودی خود حفظ می کنند. البته بانک مرکزی ادعا می کند: این ذخیره باتکها نزد بانک مرکزی، برای کنترل نقدینگی و محدود سازی تورم است. ولی همه میدانند که اگر بانک مرکزی، تورم و گرانی را اضافه نکند، ابزار کاهش آن را ندارد. تورم براثر احتکار تولید ایجاد می شود. یعنی تولید کننده به اندازه کافی، حتی بیشتر هم تولید کرده! بازار هم کشش خرید آن را دارد، ولی دلال آن را خریداری و احتکار می کند، تا گرانتر بفروشد و سود بیشتری ببرد. ایزار دلال هم وجوه نقد است. پس بانک مرکزی میتواند با پرداخت وجوه، دلال را یاری کند، ولی نمی تواند مانع احتکار او شود. بلکه به احتکار او برای: تامین سود خود نیازمند هم هست. تئوری ذخیره از همین اصل پیروی می کند: بانک مرکزی می خواهد پول و اسکناس را احتکار کند، به بانکهای دیگر فشار وارد می کند: تا درصد ذخیره خود را بالا ببرند. بانکها هم از مشتریان می خواهند! به این ترتیب انجماد نقدینگی، اتفاق می افتد و پول و اسکناس، خودش و سیله احتکار و گرانی می شود.


Freezing liquidity or bulky liquidity

 Finally, after forty years, the experts found that: banks do not need the community today! And to: Extinct dinosaurs. In Iran, to prevent the extinction of banks, they tried to make it Islamic! But Peugeot established a monetary and financial system to pursue reversal adaptation strategies. That is to say, the methods of converting the Islamic Bank, to the former Bank of Rabbi, and so to prove the same as before! Only words have been changed. Instead, they stole Islam. And the same religious hat, which laid down in the microeconomics, was scientifically implemented in the macro economy. But the severe strokes of the banks caused them to collapse: the first doghouse, which has been discussed for some years, is the freezing of assets. That is, the assets that were entered into the purchase of real estate as a result of the banks' entry into the business to make more profit. And:has left a lot of liquidity. But the skilled surgeon has adjusted it! And with hypothetical astronomical prices, it adds to bank assets. Another stroke is the liquid deposition in the bank's arteries. Which: can be called liquidity freezing. According to available statistics, printing of banknotes is more than banks' needs. As the volume of liquidity in Iran is the highest in the world. But it's interesting to know that these funds, like other assets of the bank, have been freezing! That is, it is accumulated not to be used, and later sold as antiques, with hundreds of times the price in the street of Ferdowsi. To clarify the issue, people used to keep their money under the mattresses or inside the pillow before. And this was a distrust of the banks. The electronic banking system managed to rebuild its trust at the speed of its transfer, and: people gave their money to the banks, and instead took the bank card. In Iran, the only station those still needs cash is Taxi. But this mistrust did not go away, but people were transferred to banks, for example, the banks' debt to the central bank. That is, banks have these funds, but they do not transfer and on their pillows! Safes are kept. Their simple reason is supplying money: for bankers. But the fact is that banks themselves are at the head of distrust. Whether the central bank determines the percentage of mandatory deposits for banks and receives from them. And when the banks do not pay this money: they do not pay for the central bank, and they keep it in their inventory. Of course, the central bank claims: This is a bank reserve to the central bank to control liquidity and curb inflation. But everybody knows that if the central bank does not add inflation and highs, it will not cut it. Inflation is caused by hoarding production. That is, the producer has produced enough even more! The market is tending to buy it, but it buys it and puts it, sells it more expensive and profits. Isar the dealer is also cash back. So the central bank can help dealers by paying money, but cannot stop it from hoarding. Instead, he is inclined to speculate on how to make a profit. The reserve theory follows the same principle: the central bank wants to hoard money and banknotes, pushing other banks to raise their own reserves. Banks Want Customers! In this way, the freezing of liquidity occurs, and money and banknotes, itself, and the price of speculation and price.

تجمید السیولة أو السیولة الكبیرة

 وأخیرا ، بعد أربعین عاما ، وجد الخبراء أن: البنوك لا تحتاج إلى المجتمع الیوم! وإلى: الدیناصورات المنقرضة. فی إیران ، لمنع انقراض البنوك ، حاولوا جعلها إسلامیة! لكن شركة بیجو أنشأت نظامًا نقدیًا ومالیًا لمتابعة استراتیجیات التكیف. وهذا یعنی ، أسالیب تحویل البنك الإسلامی ، إلى بنك الحاخام السابق ، ومن ثَمَّ أن یثبت ذلك كما كان من قبل! تم تغییر الكلمات فقط. بدلا من ذلك ، سرقوا الإسلام. ونفذت نفس القبعة الدینیة ، التی وضعت فی الاقتصاد الجزئی ، علمیا فی الاقتصاد الكلی. لكن السكتات الدماغیة الشدیدة للبنوك تسببت فی انهیارها: أول بیت للكلب ، والذی تمت مناقشته منذ عدة سنوات ، هو تجمید الأصول. أی ، الموجودات التی تم إدخالها فی شراء العقارات نتیجة لدخول البنوك إلى الشركة لتحقیق المزید من الأرباح. وقد ترك الكثیر من السیولة. لكن الجراح الماهر قام بتعدیله! وبأسعار فلكیة افتراضیة ، یضیف إلى الأصول المصرفیة. ضربة أخرى هی الترسب السائل فی شرایین البنك. والتی یمكن أن تسمى تجمید السیولة. وفقاً للإحصائیات المتوفرة ، فإن طباعة الأوراق النقدیة أكثر من احتیاجات البنوك. حیث أن حجم السیولة فی إیران هو الأعلى فی العالم. لكن من المثیر للاهتمام معرفة أن هذه الصنادیق ، مثل الأصول الأخرى للبنك ، قد تم تجمیدها! أی أنه لا یتم استخدامها ، وأن تباع فیما بعد كتحف ، مع مئات المرات من السعر فی شارع الفردوسی. لتوضیح المشكلة ، اعتاد الناس على الاحتفاظ بأموالهم تحت الفرشات أو داخل الوسادة من قبل. وكان هذا عدم ثقة فی البنوك. تمكن النظام المصرفی الإلكترونی من إعادة بناء ثقته فی سرعة نقله ، و: أعطى الناس أموالهم للبنوك ، وبدلاً من ذلك أخذ البطاقة المصرفیة. فی إیران ، المحطة الوحیدة التی لا تزال بحاجة إلى المال هی سیارات الأجرة. لكن هذا الارتیاب لم یذهب بعیدا ، ولكن تم نقل الناس إلى البنوك ، على سبیل المثال ، دیون البنوك للبنك المركزی. أی أن البنوك لدیها هذه الأموال ، لكنها لا تنقلها على الوسائد الخاصة بها! یتم الاحتفاظ خزائن. السبب البسیط هو توفیر المال: بالنسبة للمصرفیین. لكن الحقیقة هی أن البنوك نفسها تتصدر عدم الثقة. ما إذا كان البنك المركزی یحدد نسبة الودائع الإلزامیة للبنوك ویستلم منها. وعندما لا تدفع البنوك هذه الأموال: فهی لا تدفع للبنك المركزی ، وتحفظها فی مخزونها. بطبیعة الحال ، یدعی البنك المركزی: هذا هو احتیاطی مصرفی للبنك المركزی للسیطرة على السیولة والحد من التضخم. لكن الجمیع یعلم أنه إذا لم یضیف البنك المركزی التضخم والارتفاعات ، فلن یقطعه. یحدث التضخم بسبب إنتاج الأكواخ. أی أن المنتج أنتج ما یكفی أكثر! السوق یمیل إلى شرائه ، لكنه یشتریه ویضعه ، ویبیعه أكثر تكلفة والأرباح ایثار التاجر هو أیضا استرداد النقود. لذلك یمكن للبنك المركزی مساعدة التجار من خلال دفع المال ، ولكن لا یمكن وقفها من اكتناز. بدلا من ذلك ، یمیل إلى التكهن حول كیفیة تحقیق الربح. وتتبع نظریة الاحتیاطی نفس المبدأ: یرید البنك المركزی أن یخزن النقود والأوراق النقدیة ، ویدفع البنوك الأخرى إلى زیادة احتیاطیاتها الخاصة. البنوك ترید الزبائن! بهذه الطریقة ، یحدث تجمید السیولة ، والمال والأوراق النقدیة نفسها ، وسعر المضاربة والأسعار.

Likvidlik və ya həcmli likvidliklərin dondurulması

 Nəhayət, qırx ildən sonra ekspertlər hesab edirdilər ki: banklar bu gün icmaya ehtiyac duymur! Və zəif dinozavrlara: İranda bankların tükənməsini maneə törətmək üçün İslamı etməyə çalışdılar! Lakin Peugeot bərpa uyğunlaşma strategiyaları üçün pul və maliyyə sistemi qurdu. Demək olar ki, İslam Bankının köhnə Rəbbi Bankına çevrilmə üsulları və əvvəlki kimi eyni olduğunu sübut etməkdir! Yalnız sözlər dəyişdirildi. Bunun əvəzinə İslamı çaldılar. Mikroiqtisadiyada qoyulan eyni dini şer, makroiqtisadiyada elmi olaraq həyata keçirildi. Lakin bankların ağır vuruşları onları dağılmağa gətirib çıxardı: bir neçə ildir müzakirə olunan ilk it, aktivlərin dondurulmasıdır. Yəni, bankların biznesə daha çox mənfəət əldə etməsi nəticəsində əmlakın alınmasına daxil edilmiş aktivlər. Və bir çox likvidliyini tərk etdi. Amma təcrübəli cərrah onu düzəltdi! Hipotetik astronomik qiymətlərlə, bank aktivlərinə əlavə olunur. Digər bir vuruş isə bankın arteriyalarında maye depozitidir. Likvidlik dondurma adlandırmaq olar. Mövcud statistikaya görə, banknotların çap edilməsi bankların ehtiyaclarından çoxdur. İranda likvidlik həcmi dünyanın ən yüksək olduğu üçün. Amma bankın digər aktivləri kimi bu vəsaitlərin dondurulduğunu bilmək maraqlıdır! Yəni, Firdovsi küçəsində yüzlərlə dəfə qiymətlərlə istifadə olunmamaq və sonra antikalar kimi satılır. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün insanlar pullarını yataqların altına və ya yastığın içərisində saxlamaqda istifadə edirdilər. Bu da bankların etibarsızlığı idi. Elektron bankçılıq sistemi onun köçürülmə sürətinə olan inamını bərpa etməyə müvəffəq oldu və insanlar pullarını banklara verdilər və bunun əvəzinə bank kartı aldılar. İranda hələ də pula ehtiyacı olan yeganə stansiya - Taksi. Ancaq bu etibarsızlıq getdi, amma insanlar banklara köçürüldü, məsələn, bankların mərkəzi banka borcu. Yəni, banklar bu vəsaitlərə malikdirlər, amma onlar yastıqlarını köçürmürlər! Kasalar saxlanılır. Onların sadə səbəbi pul təmin edir: bankirlər üçün. Amma budur ki, bankların özləri inamsızlığın başında. Mərkəz bankı banklar üçün məcburi əmanətlərin faizini müəyyənləşdirirmi və onlardan əldə edirmi? Banklar bu pulları ödəmədikdə: onlar mərkəzi bank üçün ödəmirlər və onların inventarında saxlayırlar. Əlbəttə, mərkəzi bank iddia edir: Bu, Mərkəzi Banka likvidliyi idarə etmək və inflyasiyanı məhdudlaşdırmaq üçün bank ehtiyatıdır. Amma hər kəs bilir ki, əgər mərkəzi bank inflyasiya və yüksəkliklər əlavə etmirsə, onu kəsməy

 

 

نوع اخبار :
برچسب : انجماد نقدینگی یا نقدینگی حجیم،
لینک ها :
سه شنبه 26 شهریور 1398 01:14 ق.ظ
What's up mates, pleasant post and fastidious urging commented at
this place, I am genuinely enjoying by these.
شنبه 2 شهریور 1398 07:25 ب.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
سه شنبه 22 مرداد 1398 08:52 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post I
realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
چهارشنبه 9 مرداد 1398 07:42 ب.ظ
You can definitely see your expertise within the work you write.
The sector hopes for more passionate writers such
as you who aren't afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 03:21 ب.ظ
Greetings from California! I'm bored at work so I decided to
browse your website on my iphone during lunch break.

I love the info you provide here and can't wait to take a look when I
get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 07:48 ق.ظ
Helpful info. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I am stunned why this accident didn't
came about in advance! I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :