ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی شام می خوریم 8ساعت طول می کشد، تا شیره آن از معده به روده سرازیر شود، و این درست زمان نماز صبح است، که باید بیدار شویم! فعالیت کنیم تا چربی های زیاد غذا، باعث سکته قلبی نشود(پرفسور سمیعی) زیرا افراد بسیاری، در همان صبح سکته می کنند. نماز صبح در واقع مجموعه حرکات زیادی است، که تمام بدن را درگیر می کند، و از لخته شدن خون جلوگیری می کند: وقتی شما بیدار می شوید، خون در بدن جریان بیشتری پیدا می کند و: فشار بدن که در خواب افت کرده، به حالت عادی برمی گرداند. راه می روید و به دستشویی می رسید، فشار بر امعا و احشا وارد می کنید، که پرس کبد و معده و روده و طحال است، و باعث بیرون ریختن مواد زاید انها می شود، وقتی تخلیه می کنید بسیاری از سموم بدن، با آنها دفع می شود. و بدن احساس سبکی می کند. با آب سرد خود را بشویید، تا باعث رفع و دفع بسیاری از میکروب ها، و امراض ناشی از ان شود. چون شستن با آب گرم، آنها را بخار کرده و بوی بد آن، تمام محوطه را پر می کند. بعد از تخلیه، دست و صورت خود را هم، با آب سرد بشویید و یا در واقع، وضو بگیرید. این امر باعث تحریک اعصاب و فعال نمودن آنها، و آرامش روانی می گردد. سپس نرمش کنید! ابتدا روی دوپای خود بایستید( تمرکز کنید و نیت نماز صبح کنید، سپس دستها به جلو و بالا حرکت دهید:(تکبیر بگویید!) و بعد زبان خود را تکان دهید: ( حمد و سوره بخوانید) چون نشانه چهارم سکته، آویزان شدن زبان به طرف چپ و راست است، که نمی توانید ذکر بگویید! پس:نماز چک آپ کامل بدن، در هر چند ساعت یکبار است!(17 رکعت نماز های واجب یومیه است) بعد بدن خود را با پاها، یک زاویه نود درجه تشکیل دهید، و در حالت رکوع،هوای داخل شش های خود را، با ذکر سبحان الله از سینه بیرون دهید: ( حالت نفس عمیق) و بعد به حالت عمود برگردید، دستهای خود را بالای سر ببرید، و الله اکبر بگویید. اگر همه این حرکات را، بدون درد انجام دادید، بدن شما کاملا سالم است، و میتوانید به فعالیت های بعدی هم ادامه دهید. و الا اگر پادرد یا کمر درد داشته باشید، ممکن است ادامه حرکات، به شکل دیگری تجویز شود: مثلا مانند پیرمردان داخل مسجد، بر روی چهار پایه یا صندلی نماز بخوانید، یا در منزل روی زمین و: حالت نشسته حرکات را ادامه دهید. توجه داشته باشید که: در هیچ زمان و  مکان و به هیچ بهانه ای، این حرکات را ( نماز خواندن) را تعطیل نکنید! زیرا نه تنها بدن شما به این حرکات محتاج است، از نظر روحی نیز، اوراد و اذکار باعث می شود: برای چند دقیقه هم شده، شما از سلسله توهمات یا تفکرات: غیر منطقی و آزار دهند رها شوید. دستور صریح قران است که: در حالت غیرعادی ( مانند مستی و دیوانگی و نفهمی )، به نماز حتی نزدیک هم نشوید! یعنی خود را خالی کنید، همه افکار و محاسبات را، برای چند دقیقه کنار بگذارید. همین تخلیه فکری است که: گاهی انسان ها را به حل مسائل پیچیده راهنمایی می کند. می گویند ابن سینا، هر وقت به مسئله سختی می رسید وضو می گرفت، و دو رکعت نماز می خواند. همه نماز خوان ها هم، این را تجریه کرده اند: وقتی به نماز می ایستند، چون از زنجیره های عادی فکری، خود را کنار می کشند، ذهن آنها باز می شود، لذا همه چیزهایی را که فراموش کرده بودند، بیاد می اورند!بهترین معاملات و مبادلات و معادلات را، در نماز حل می کنند! (باصطلاح حواس شان پرت می شود) این دلیل همان چیزی است که: همه نوابغ معمولا از خانواده های مذهبی، و نمازگزار بوده اند. گرچه بعد ها برخی بیراهه رفتند. از این رو است که: خداوند می فرماید: اگر تقوا پیشه کنید، برای خودتان بهتر است. و من نیازی به: نماز های شما ندارم.

Read prayer to stop heart attack!

When we have dinner, it takes 8 hours to drain its stomach into the intestine, and this is the right time for morning prayers, which we must awake! We work so much fats cannot cause heart attacks (Prof. Samiy) because many people are stroke the same morning. The Morning Prayer is actually a collection of great movements that engage the whole body, and prevent blood clots. When you wake up, blood flows in the body: the pressure of the body that is falling asleep, Returns to normal. You walk and enter the bathroom, putting pressure on the visceral tract, which pushes the liver and the stomach and intestines and spleen, causing them to spill their waste materials; when drained, many of the toxins of the body, with them Repulsed. And the body feels light. Wash your own cold water to remove and eliminate many germs, and diseases caused by it. Because washing with hot water, they steam and smell bad, fill the entire area. After emptying, wash your hands and face with cold water or actually take ablution. This stimulates nerves and activates them, and restores mental health. Then use it! First, stand on your two feet (focus and pray in the morning, then move your hands forward and upward: (Tell Tekbir!) And then shake your tongue: (Read Hamad and Surah) since the fourth sign of stroke, Hung language To the left and right, you cannot say! So: Prayer is a full check of the body, every few hours! (17 occasions is obligatory prayers). Then form your body with your legs, a 90 degree angle. , And, in the bowing mode, expel the air inside your lungs, with the mention of the supreme god from the chest: (deep breath) and then go back to the vertical, hold your hands above you, and tell Allah, if all Doing painlessly, your body is completely healthy, and you can continue to work. And if you have pain or back pain, you may continue to move in a different way: for example, like old men inside the mosque, On the four pillows or the prayer chair, or on the floor at home: Sit down the movements. Keep in mind: Do not stop these movements (prayers) in no time, place or any reason. Because not only your body needs these movements, it also mentally asks you to: And for a few minutes, you are from a series of illusions or thoughts: non Logic and harass. The Quran's explicit command is that, in an unusual state (such as drunkenness and madness), do not even go close to prayer! Empty you, leave all thoughts and calculations for a few minutes. This is a brain drain that sometimes guides humans to solving complex problems. They say that Avicenna, when it comes to the difficulty, ablated, and prayed for two Rak'ats. All the prayers also have experienced this: when they stand in prayer, because they are abandoning themselves from the ordinary chains of thought, their minds are opened, so they remember all that they have forgotten! Best deals, exchanges and equations in prayer! (So-called distractions are thrown over). That is what all the geniuses have been from religious families and worshipers. Though the days went off somewhat. This is because: God says, "If you are pious, it is better for yourself." And I do not need: I do not have your prayers.

قراءة الصلاة لوقف نوبة قلبیة!

عندما نتناول العشاء ، یستغرق الأمر 8 ساعات لتصریف معدته إلى الأمعاء ، وهذا هو الوقت المناسب لصلوات الصباح ، التی یجب أن نستیقظ! نحن نعمل الكثیر من الدهون لا یمكن أن تسبب النوبات القلبیة (البروفیسور سامی) لأن الكثیر من الناس یصابون بالجلطة فی نفس الصباح. صلاة الصبح هی فی الواقع مجموعة من الحركات العظیمة التی تجذب الجسم كله ، وتقی من جلطات الدم ، وعندما تستیقظ ، یتدفق الدم فی الجسم: ضغط الجسم الذی ینام ، العودة إلى وضعها الطبیعی. یتجول وكان الحمام الضغط على الأحشاء دخول الصحافة الكبد والمعدة والأمعاء والطحال، مما تسبب فی تنفیس تضیع منهم، عندما تفریغ الكثیر من السموم فی الجسم، و تفرز. والجسم یشعر بالنور. اغسل المیاه الباردة الخاصة بك لإزالة والقضاء على العدید من الجراثیم والأمراض التی تسببها. لأن الغسل بالماء الساخن ، والبخار والرائحة الكریهة ، ملء المنطقة بأكملها. بعد الإفراغ ، اغسل یدیك ووجهك بالماء البارد أو فعلیا أخذ الوضوء. هذا یحفز الأعصاب وینشطها ، ویعید الصحة العقلیة. ثم استخدمها! لأول مرة على قدمین المستقلة (التركیز وصباح الخیر صلاة، ثم الیدین لسحب ما یصل الخطوة (التكبیر أقول!) ثم لسانك اهتز (الفاتحة وسورة قراءة) لأنه یصادف السكتة الدماغیة الرابعة، والشنق اللغة إلى الیسار والیمین، لا یمكن أن نذكر كلمة! بعد صلاة التشیك المتابعة كامل الجسم، كل بضع ساعات هی (17 وحدة للصلاة هی إلزامیة یومیا) بعد الجسم مع الساقین، وهو شكل الإیواء من دون ألم ، جسمك یتمتع بصحة جیدة ، ویمكنك الاستمرار فی العمل ، وإذا كان لدیك ألم أو ألم فی الظهر ، فقد تستمر فی التحرك بطریقة مختلفة: على سبیل المثال ، مثل الرجال المسنین داخل المسجد على الوسائد الأربعة أو كرسی الصلاة ، أو على الأرض فی المنزل: اجلس الحركات ، ضع فی اعتبارك: لا توقف هذه الحركات (الصلوات) فی أی وقت أو مكان أو أی سبب. نظرًا لأن جسمك لا یحتاج فقط إلى هذه الحركات ، فهو أیضًا یطلب منك عقلیًا: ولبضعة دقائق ، أنت من سلسلة من الأوهام أو الأفكار: غیر المنطق والمضایقة. إن أمر القرآن الواضح هو أنه فی حالة غیر عادیة (مثل السكر والجنون) ، لا تقترب حتى من الصلاة! إفراغ نفسك ، وترك جمیع الأفكار والحسابات لبضع دقائق. هذا هو هجرة العقول التی توجه البشر فی بعض الأحیان إلى حل المشاكل المعقدة. یقولون أن ابن سینا ​​، عندما یتعلق الأمر بالصعوبة ، بالفسخ ، والصلاة من أجل ركعتین. كل الصلوات أیضًا قد عایشت هذا: عندما یقفون فی الصلاة ، لأنهم یتخلون عن سلاسل التفكیر العادیة ، یتم فتح عقولهم ، لذلك یتذكرون كل ما نسیوه! أفضل الصفقات والتبادلات والمعادلات فی الصلاة! (تم إلقاء ما یسمى بزوال الانحرافات) ، وهذا ما كان كل العباقرة من العائلات الدینیة والمصلین. على الرغم من أن الأیام مرت بعض الشیء. هذا لأن: الله یقول ، "إذا كنت تقی ، فهذا أفضل لك." ولست بحاجة: لیس لدی صلواتك.

İnfarkt hücumunu dayandırmaq üçün duanı oxuyun!

Biz bir çox insanlar səhər bir vuruş var, çünki deyil miokard infarktı (Professor Samii) səbəb yüksək yağ qida çalışır. , Siz ayılmaq zaman, qan axını daha çox olur və düşdüyünü gecə bədən təkan: Səhər Namazı həqiqətən bütün bədən cəlb çox hərəkət, müəyyən və qan clots qarşısını almaq Normal hala gəlir. onlara sərf çıxış səbəb ətrafında gəzmək və vanna otağı viscera təzyiq basın qaraciyər, mədə və bağırsaqları və dalaq daxil edilib bədən toksinler bir çox boşaltma zaman Sönən. Və bədən işıq hiss edir. azad və onun səbəb olduğu çox mikrobların və xəstəlikləri dəf etmək üçün soyuq su yumaq. Belə isti su ilə yuma kimi, onlara buxar və pis iy, bütün sahə doldurur. Bu, sinirləri stimullaşdırır və onları aktivləşdirir və zehni sağlamlığını bərpa edir. Sonra istifadə edin! Bu Dil asma, dördüncü vuruş qeyd çünki) ilk iki ayaqları üzərində hərəkət qoparmaq üçün (diqqət və yaxşı səhər namazı, sonra əlləri durmaq (Takbir demək!) Və sonra dil Shake (Fatihə və surə oxumaq sol və sağ, Çex-up tam orqanı, bir neçə saat ayaqları ilə bədən, bir quartering forma sonra (dua 17 dənə məcburi gündəlik deyil) namazından sonra! sözü qeyd edə bilməz . Pain're olmadan hərəkəti başqa müəyyən, ayaq və ya geri ağrı, hərəkət davam edə bilər, əgər sizin bədən, Əks halda tamamilə sağlam, davam yanında işləmək imkanına malikdir işlər Məsələn, məscidin içərisində köhnə kişilər kimi bir stool və ya kafedrasında dua və ya mərtəbəsində evdə və: davam hərəkətləri oturan Qeyd:. hər hansı bir zamanda və hər hansı b

نوع اخبار :
برچسب : برای جلوگبری از سکته قلبی، نماز بخوانید!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :