ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 13 خرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
حضرت علی می فرماید:ای مردان که مرد نیستید! بلکه شبیه به مردان هستید، اما مقصود ایشان چه کسانی هستند؟ این جمله وقتی گفته شده که: حضرت علی مردم را به جنگ و جهاد دعوت می کرد، ولی آنها بهانه بیکاری و بحران اقتصادی، می اوردند و می گفتند: کسی نیست مزرعه های ما را شخم بزند، محصولات ما در اثر دوری ما، خراب خواهد شد. کسانی که اگر تابستان به جنگ دعوت می شدند، گرمای هوا را بهانه می کردند و اگر: زمستان بود سردی هوا را. حال ببینیم اینها چه کسانی هستند؟ و چه مشخصاتی دارند و: در زمان ما به چه کسانی اطلاق می شود؟ مسلما این افراد از کافران و منافقان نیستند! زیرا اصو لا شمشیر حضرت علی، به سوی آنها است که نمونه آن، معاویه است که در شام مستقر است، و برای خود کاخ سبز و: خدم و حشم درست کرده است. نمونه دیگر ان خوارج هستند، که از خواندن نماز شب، و تلاوت قران کوتاهی نمی کردند. و یا طلحه و زبیر که: صحابی پیامبر بودند، سابقه مبارزه و جبهه را در پرونده خود داشتند. بلکه مقصود امام علی ع کسانی بود که: در حال حاضر، آمادگی جبهه رفتن را نداشتند! و به صلح فکر می کردند. بسیاری از آنها در جنگهای مختلفی، در کنار امیرالمومنین بودند، در جنگ صفین و نهروان و جمل، شرکت کرده بودند، ولی الان ادعا می کردند که: وظبفه خود را انجام داده اند، و بیش از این نباید از آنها انتظار داشت. مشخصه مهم تمام این اشباه الرجال، طرفدار صلح بودن آنها است. آنها باجنگ مخالف بودند، حضرت علی را هم به ترک جنگ تشویق می کردند. معتقد بودند که حالا دوران سازندگی است! باید به کشاورزی و دامداری اهمیت داد، بجای شمشیر، داس و چکش در دست گرفت. می گفتند از بس با معاویه جنگ کردیم، خسته شدیم، حالا نوبت استراحت است. می گفتند: جنگ خرابی های زیادی بار آورده، افراد بیشماری را از دست داده ایم، کودکان و زنان بسیاری بی سرپرست شده اند، الان موقع آن است که به خودمان برسیم! بالای سر زن و بچه های خود باشیم. کشاورزی و صتعت و تجارت را توسعه دهیم، خرابی ها را باز سازی کنیم! از یتیمان حمایت کنیم و: به فقرا کمک نماییم. آنها در واقع جنگ را مایه مصیبت، و صلح را مایه ارامش و توسعه میدانستند. در حالیکه حضرت علی، به عتوان حاکم بزرگترین کشورهای دنیا، به آنها می گفت: من شبانه روز شما را به جهاد دعوت می کنم، ولی شما هر روز کمتر ترغیب می شوید، بیشتر مایل هستید که جنگ و جهاد را نعطبل کنید، و به زندگی دنیایی خود برسید. چرا چنین می فرمود؟ برای ایشان اولویت: اشتغال و اقتصاد و رفاه مردم نبود، بلکه از بین بردن ریشه های فساد و بی عدالتی بود. ایشان میدانست اگر معاویه بر سرکار باشد، کاخ های خود را از خون مردم، بزرگتر و زیباتر می سازد! زنان و دختران بیشتری را به فساد می کشد، شیعیان بیشتری را شکنجه می کند، و مبارزان زیادتری را می کشد. اما مردم نمی دانستند، فکر می کردند که معاویه ثروتمند و بخشنده است، و خزانه او از غیب پر می شود. کیسه زر را مانند گندم، از مزرعه درو می کند! و با بخشندگی به همه میدهد. اکنون در زمان ما هم عده ای، راجع به آمریکا چنین می اندیشند! البته فرق امروزی ها، با دیروزی ها این است که: آنجا مردم عادی با این خیالات، به مخالفت امیر المومنین می پرداختند، ولی در زمان ما تحصیلکرده ها، افراد تکنوکرات و یقه سفید، در این توهم هستند. تصور آنها این است که آمریکا، دارای ثروت زیادی است، که به راحتی میتواند همه را خوشبخت کند! هرچه گفته می شود که 4برابر بودجه سالانه اش، بدهکار است، اصلا باور نمی کنند و تصور می کنند: این موضوع، ساخته پرداخته ذهن است.

What is Ashba al-Rjal?

Imam Ali says: O men who are not men! But you are like men, but who are they? This sentence was said when Imam Ali invited people to war and jihad, but they were the pretext for unemployment and the economic crisis, saying, "No one plows our farms, our products are damaged by our distant us." will be. Those who were summoned to the summer would pretend to warm the weather, and if: Winter was a cold air. Let's see who these are? What are the characteristics of: Who is the term used in our time? Surely these people are not from the disbelievers and hypocrites! Because the sword of Imam Ali is toward them, the example of which is Mu'awiya, which is based on dinner, and has created the green palace for itself and its creed and hush. Another example is the Kharijites, who did not miss the prayers of the night and the recite of the Quran. Or Talha and Zubayr, who were the companions of the Prophet, had a history of fighting and the front in their case. But the purpose of Imam Ali was those who: At the moment, they were not ready to go ahead! And they were thinking of peace. Many of them participated in various wars, along with Amir al-Momenin, in the war of Siffin and Nahrvan and Jamal, but now they claimed that they had fulfilled their duty, and no more should be expected of them. The prominent feature of all this is Ashraf Al-Rjal, a supporter of their peace. They were against the war, they encouraged Ali to abandon the war. They believed that now is the time of construction! Must care for farming and animal husbandry, instead of sword, hammer and sickle. They said that we fought with Mu'awiyah, we were tired, now it's a break. They said: "The war has brought a lot of devastation, we have lost countless numbers, many children and women have been neglected, it is time to get to ourselves! Be over our women and children. Develop agriculture, trade and trade, rebuild the wreckage! We support orphans and help the poor. Indeed, they considered war as a catastrophe, and considered peace as a source of calm and development. While Ali, who was the ruler of the largest countries in the world, told them: "I invite you to the Jihad around the clock, but you are less persuasive every day, you are more likely to wage war and jihad, and to Get your life in your world. Why did he say so For them, priority was not to employment and the economy and the welfare of the people, but to eliminate the roots of corruption and injustice. He knew that if Mu'awiy was working, he would make his palaces more beautiful than the blood of the people! Killing more women and girls, killing more Shiites, and killing more fighters. But the people did not know, they thought that Mu'awiya was rich and generous, and his treasury was filled with the unseen. Grasses the golden bag like wheat from the field! And: giving generosity to everyone. Now, in our time, some people think of America as well! Of course, today's difference is that the ordinary people, with these fantasies, were opposed by Amir al-Momenin, but in our time educators, technocrats and white collar are in this illusion. They imagine that America has a lot of wealth that can easily make everyone happy! Whatever is said to be owed 4 times its annual budget, they do not believe at all and imagine: this is a matter of mind-set.

ما هو أشبا الرجال؟

یقول الإمام علی: أیها الرجال الذین لیسوا رجالًا! لكنك مثل الرجال ، لكن من هم؟ قیل إن هذه الجملة عندما دعا الإمام علی الناس إلى الحرب والجهاد ، لكنهم كانوا ذریعة للبطالة والأزمة الاقتصادیة ، قائلین: "لا أحد یحرث مزارعنا ، منتجاتنا تتضرر بنا بعیدًا عنا". سوف یكون أولئك الذین تم استدعاءهم إلى الصیف كانوا یتظاهرون بتدفئة الطقس ، وإذا: كان الشتاء هواء بارد. دعونا نرى من هم هؤلاء؟ ما هی خصائص: من هو المصطلح المستخدم فی عصرنا؟ من المؤكد أن هؤلاء الناس لیسوا من الكفار والمنافقین! لأن سیف الإمام علی یكون موجهاً إلیهم ، ومثاله هو معاویة ، الذی یقوم على العشاء ، وقد خلق القصر الأخضر لنفسه وعقیدته وصمته. مثال آخر هو الخوارج ، الذین لم یفوتوا صلوات اللیل وتلاوة القرآن. أو طلحة وزبیر ، اللذین كانا صحابة النبی ، كان لهما تاریخ من القتال والجبهة فی قضیتهما. لكن الغرض من الإمام علی كان هؤلاء: فی هذه اللحظة ، لم یكونوا مستعدین للمضی قدمًا! وكانوا یفكرون فی السلام. شارك العدید منهم فی حروب مختلفة ، إلى جانب أمیر المؤمنین ، فی حرب سیفین ونهرفان وجمال ، لكنهم الآن أدعوا أنهم أوفوا بواجبهم ، ولا ینبغی توقع المزید منهم. السمة البارزة لكل هذا هو أشرف الرفال ، مؤید لسلامهم. كانوا ضد الحرب ، وشجعوا علی على التخلی عن الحرب. كانوا یعتقدون أن الآن هو وقت البناء! یجب الاهتمام بالزراعة وتربیة الحیوانات ، بدلاً من السیف والمطرقة والمنجل. قالوا بأننا قاتلنا مع معاویة ، لقد كنا متعبین ، الآن هی استراحة. قالوا: "لقد جلبت الحرب الكثیر من الدمار ، فقدنا عدد لا یحصى من الأرقام ، وقد تم إهمال العدید من الأطفال والنساء ، فقد حان الوقت للوصول إلى أنفسنا! كن على نساءنا وأطفالنا. تطویر الزراعة والتجارة والتجارة ، وإعادة بناء الحطام! نحن ندعم الأیتام ونساعد الفقراء. فی الواقع ، اعتبروا الحرب كارثة ، واعتبروا السلام مصدرا للهدوء والتنمیة. فی حین قال علی ، الذی كان حاكمًا لأكبر دول العالم ، "أدعوك للجهاد على مدار الساعة ، لكنك أقل إقناعاً كل یوم ، فأنت أكثر عرضة لشن الحرب والجهاد ، احصل على حیاتك فی عالمك. لماذا قال ذلك فبالنسبة لهم ، لا تتمثل الأولویة فی العمل والاقتصاد ورفاهیة الشعب ، بل القضاء على جذور الفساد والظلم. كان یعلم أنه لو كان معاوی یعمل ، فإنه سیجعل قصوره أجمل من دماء الناس! قتل المزید من النساء والفتیات ، وقتل المزید من الشیعة ، وقتل المزید من المقاتلین. لكن الناس لم یعلموا ، ظنوا أن معاویة كانت غنیة وسخیة ، وكانت خزائنه ملیئة بالغیب. یعش حقیبة ذهبیة مثل القمح من الحقل! وإعطاء الكرم للجمیع. الآن ، فی وقتنا هذا ، یفكر بعض الناس فی أمریكا أیضًا! بالطبع ، اختلاف الیوم هو أن الناس العادیین ، مع هذه الأوهام ، عارضهم أمیر المؤمنین ، لكن فی هذا الوقت كان المعلمون والتكنوقراطیون والیافعات البیضاء فی هذا الوهم. إنهم یتخیلون أن لدى أمریكا ثروة كبیرة یمكنها أن تجعل الجمیع سعداء بسهولة! أیاً كان ما یقال إنه یستحق 4 أضعاف میزانیته السنویة ، فإنهم لا یؤمنون على الإطلاق ویتخیلون: هذه مسألة عقلیة.

Aşba əl-Rəcəl nədir?

İmam Əli deyir: Ey kişilər deyil! Amma siz kişilərə bənzəyirsiniz, amma kimlərdir? Bu müharibə və cihad Həzrəti Əli insanlar dəvət, lakin onlar işsizlik və iqtisadi böhran bəhanə və onlar heç bir biz oxumaq təsərrüfatı, bizim məhsulları günə qədər məhv tərəfindən ifadə etdi Bu bəyanat zaman Olacaq Yaza çağırılanlar hava istiləşməyə bənzəyirlər və əgər: Qış soyuq bir hava idi. Bunların kim olduğunu görək? Xüsusiyyətləri: Bizim dövrümüzdə kimin istifadə etdiyi müddətdir? Şübhəsiz ki, bu insanlar kafirlərdən və münafiqlərdən deyildir! Digər bir nümunə, gecənin dualarını və Quran oxumasını qaçırmayan Xoriçilərdir. Yoxsa Peyğəmbərin yoldaşları olan Talha və Zübeyr, onların döyüşdə tarixi və cəbhəsi idi. İmam Əliyin məqsədi o idi: Hal-hazırda onlar irəliləməyə hazır deyildi! Onlar sülhü düşünürdülər. Bütün bunların görkəmli xüsusiyyəti, sülhü dəstəkləyən Əşrəf Əl-Rəcəldir. Onlar müharibəyə qarşı çıxdılar, Əliyə müharibəni tərk etməyə təşviq etdilər. İndi tikinti zamanı gəldiyinə inanırlar! Qılınc, çəkic və orak yerinə əkinçilik və heyvandarlıq üçün qayğı olmalıdır. Onlar Muaviya ilə döyüşdüklərini dedilər, biz yorulduq, indi bir fasilə var. Qadınlarımızın və uşaqların üzərində ol. Kənd təsərrüfatı, ticarət və ticarət inkişaf etdirin, dağıntıları bərpa edin! Yetimləri dəstəkləyirik və yoxsullara kömək edirik. Həqiqətən, onlar müharibəni fəlakət kimi qiymətləndirdilər və sülh və inkişafın qaynağı olaraq sülh hesab etdilər. İmam Əli dünya sərvət var!

نوع اخبار :
برچسب : اشباه الرجال یعنی چه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :