ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قران ایاتی دارد که برخی از انان، خوانده و عمل می شوند. اما آیاتی که به آن عمل نمی شود هم زیاد است. هر ایه قران فرمان خدا است، و اگر بر زمین بماند، یعنی سخن خدا و فرمان او اجرا نشده است. مهمترین آیات آن مربوط به جهاد است. برخی از علما، اصلا معتقدند این ایات اشتباه است! و باید از دیدگاه دیگری آنها را تعبیر کرد. مثلا محقق داماد در یک سخنرنی غرا، گفت که قران صلح طلب است! ولی بعد که یک مسیحی گفت: در قران آمده: هرجا کافران را دیدید دستگیر کنید و اعدام نمایید (قاتلوهم حیث ثقفتمو هم) ساکت ماند! و چیزی نگفت. یکی از دلایلی که بنده تئوری جنگ تمدن ها را، در سال 1356(1978) در مسجد الهادی، در شیهای قدر مطرح کردم، آن بود که هادی غفاری فرزند شهید غفاری، در سخنان خود از شعار: بسم الله القاسم الجبارین و مدرک الهاربین، استفاده می کرد و در تفسیر: سوره محمد ص به ایات جهاد آن اشاره می نمود. در آن زمان هم مثل حالا، فروع دین ما  نصف آن شده بود: نماز و روزه وحج، در راس آنها بود. اگر به خمس و زکات هم نوبت می رسید، می گفتند ولی از جهاد، امر بمعروف و نهی از منکر و: تولی و تبری هیچ خبری نبود. یعنی تقریبا 20تا 30درصد دین بیان می شد. در حالیکه در قران، زکات همپای نماز است. یعنی فقط حرف نباید زد! بلکه از مال هم باید مایه گذاشت. ولی کسانی که در راه خدا جهاد می کنند، مقام شان از همه بالاتر است. زیرا خداوند کسانی را که در راه او، به صف ایستاده و مبارزه و جهاد می کنند، را بسیار دوست دارد(صفا کانهم بنیان مرصوص). لذا باعث شد که این آیات از طرف کسان دیگری مطرح شود، تا هشداری باشد برای علما. زیرا مصداق سبقت گرفتن دیگران: در عمل به قران است. در سال 1344سازمان مجاهدین خلق، با ایده جهادی و اسلامی، از نهضت آزادی جدا شد. اساس کار آنها بر پایه تفسیر ایات جهاد بود و: قیام مسلحانه را تبلیغ می کردند و: ثابت کردند در علم مبارزه هم، اسلام حرف بالاتری دارد. گرچه این گروه اعدام شدند، باقیمانده های ان هم، به سیاسی کاری روی آوردند. اکنون هم، به ضدخلق تبدیل شده اند. ولی این حوادث در گذشته و: در زمان ما هم بوده است. وقتی به قران عمل نمی شود، و ایات آن مهجور می ماند، طبیعتا از جاهای دیگری سر در می اورد. در زمان ائمه به دلیل مشکلات امنیتی، افراد دیگری پرچم جهاد را بلند می کردند. در زمان امام حسن عده ای، او را (مذل المومنین خطاب کردند! که یعنی) با صلح خود مومنین را ذلیل کرد. در زمان امام سجاد و امام باقر و صادق زیدیه بودند: که بر پایه قیام و شمشیر ایات الهی را تفسیر می کردند. و در زمان امام رضا علویان بودند. بهرحال بعد از وفات امام خمینی در زمان ما هم، گروههایی در دنیا آمدند که: جهاد  را اساس تفسیرات خود میدانستند. تا جبران کمبود علمای معطله کنند. گرچه آنها هم مانند مجاهدین خلق، عاقبت ضدخلق شدند ولی دلیل عمده آن، بی توجهی علمای راستین به ایات جهاد بود، که جاذبه آن را نایدیده می گرفتند. این جاذبه در جاهای دیگر مانند: طالبات در افغانستان، القاعده در عربستان، و داعش در عراق و سوریه، خود را نشان داد. یعنی آیات جهاد اگر از سوی علمای راستین، معطل بماند، دیگران آن را به سلیقه خود اجرا خواهند کرد. از سراسر دنیا از همه اقوام و ملل، و از همه ادیان و مذاهب به داعش و القاعده پیوستند. در ابعاد داخلی هم همینطور بود: تعطیلی ایات جهاد در سی سال بعد از جنگ، باعث ایجاد فتنه های زیادی شد. فتنه گران در واقع کسانی بودند که: از جاذبه های جنگ و جهاد، برعلیه علمایی استفاده می کردند که: جهاد را نادیده گرفته بودند! و مانند اشباه الرجال زمان علی ع، کشت و کار را بهانه می کردند تا جهاد را از دیدگاه مردم حذف کنند.

The end to God's plans is corruption.

There are some verses that some of them read and act. But the verses that are not followed up are also great. Whatever the Qur'an is the command of Allah, and if it remains on earth, it is not the words of Allah and His command. The most important verses related to Jihad. Some scholars, at all, believe that these are wrong! And they must be interpreted from another perspective. For example, the groom's researcher said in a gluttonous speech that the Qur'an is a peace-loving one! But then, when a Christian said, "In the Qur'an," arrest and visit the unbelievers, and remain silent! " And did not say anything. One of the reasons I raised the idea of ​​the war of civilizations in 1976 in al-Hadi mosque in magnificent objects was that Hadi Ghaffari, the son of Ghaffari's son, spoke of the slogan: Bismillah al-Qasim al-Jaberin and the proof of al-Haribin, And in the commentary, Muhammad Surah referred to Jihad for it. At that time, as in the present day, our religion was halved: prayers and fasting and worshipers were at their head. If Khums and Zakat were to turn up, they would say, but from Jihad, the Prophecy and Forgiveness of the Prophets: There was no news of Tulu and Tabari. That is, about 20-30% of religion was expressed. While in the Qur'an, Zakat is next to prayer. That is not just a word! It should also be worth the money. But those who fight for God's cause are above all. Because: God loves those who stand in line and struggle and jihad in his path. Therefore, these verses were made by other people, in order to warn the Ulema. Because the point of overtaking others is in practice the Qur'an. In 1344, the Mojahedin-e Khalq Organization separated from the Freedom Movement with a jihadist and Islamic idea. The basis of their work was based on the interpretation of the jihad, and they propagated the armed insurrection: they proved that Islam has a higher meaning in the science of the struggle. Though the group was executed, its remnants turned to politics. Now they have turned into anti-Muslims. But these events were in the past: and in our time. When it does not work in the Qur'an, and if it remains in vain, it naturally goes from elsewhere. At the time of the Imams, due to security problems, others raised the flag of the jihad. At the time of Imam Hassan, some people called him "Al-Momenin" (ie, he denounced the believer) with his peace. At the time of Imam Sajjad and Imam Baqir and Sadiq Zaidi: they interpreted the divine powers based on the uprising and sword. At: the time of Imam Reza Alavian. However, after the death of Imam Khomeini in our time, there were groups in the world who considered jihad as the basis of their interpretations. To: compensate for the shortage of scholars. Although they, like the Mujahedin-e Khalq, eventually became anti-Muslims, the main reason for this was the ignorance of the true scholars of jihad, which attracted the attraction. This attraction was revealed elsewhere, such as the Taliban in Afghanistan, al-Qaeda in Saudi Arabia, and ISIS in Iraq and Syria. In other words, the verses of jihad will stay idle by the true scholars, others will perform it in their own taste. From all over the world, all peoples and nations, and all religions, joined ISIL and al-Qaeda. It was also in the internal dimension: the closure of jihad during the thirty years after the war caused a lot of sedition. The seditious people were actually those who: used the attractions of war and jihad against the scholars who ignored Jihad! And like, they exhorted the people to eliminate jihad from the people's point of view.

نهایة خطط الله هی الفساد.

هناك بعض الآیات التی یقرأ بعضها ویتصرف. لكن الآیات التی لم تتم متابعتها هی أیضا عظیمة. أیا كان القرآن هو أمر الله ، وإذا بقی على الأرض ، فهو لیس كلام الله وأمره. أهم الآیات المتعلقة بالجهاد. بعض العلماء ، على الإطلاق ، یعتقدون أن هؤلاء مخطئون! ویجب تفسیرها من منظور آخر. على سبیل المثال ، قال باحث العریس فی خطاب شره أن القرآن هو محبة للسلام! ولكن بعد ذلك ، عندما قال مسیحی ، "فی القرآن الكریم" ، إعتقل وزیارة الكفار ، وابق الصمت! " ولم یقل أی شیء. سورة محمد أشار إلى الجهاد لذلك. فی ذلك الوقت ، كما فی یومنا هذا ، انخفض دیننا إلى النصف: صلاة الصیام والمصلون كانوا على رأسهم. أی أنه تم التعبیر عن 20-30٪ من الدین. أثناء وجوده فی القرآن ، تكون الزكاة بجوار الصلاة. هذه لیست مجرد كلمة! یجب أن یكون أیضا یستحق المال. لكن أولئك الذین یناضلون من أجل قضیة الله هم فوق كل شیء. لأن الله یحب أولئك الذین یقفون فی الصف والصراع والجهاد فی طریقه. لذلك ، صنعت هذه الآیات من قبل أشخاص آخرین ، لتحذیر العلماء. لأن الهدف من تجاوز الآخرین هو فی الواقع القرآن. فی عام 1344 ، انفصلت منظمة مجاهدی خلق عن حركة الحریة بفكرة جهادیة وإسلامیة. لقد استند أساس عملهم إلى تفسیر الجهاد ، وقاموا بنشر التمرد المسلح: فقد أثبتوا أن الإسلام له معنى أعلى فی علم النضال. على الرغم من إعدام المجموعة ، تحولت بقایاها إلى السیاسة. الآن تحولوا إلى معادون للمسلمین. لكن هذه الأحداث كانت فی الماضی: وفی عصرنا. عندما لا یعمل فی القرآن ، وإذا كان لا یزال عبثا ، فمن الطبیعی أن ینتقل من مكان آخر. فی زمن الأئمة ، بسبب مشاكل أمنیة ، رفع آخرون علم الجهاد. فی زمن الإمام حسن ، اتصل به بعض الناس "المؤمنین" (أی أنه أدان المؤمن) بسلامه. فی زمن الإمام سجاد والإمام باقر والصادق الزیدی: قاموا بتفسیر القوى الإلهیة على أساس الانتفاضة والسیف. فی زمن الإمام رضا الأفیان. ومع ذلك ، بعد وفاة الإمام الخمینی فی عصرنا ، كانت هناك مجموعات فی العالم تعتبر الجهاد أساسًا لتفسیراتهم. للتعویض عن النقص فی العلماء. وعلى الرغم من أنهم ، مثل مجاهدی خلق ، أصبحوا فی نهایة المطاف مناهضین للمسلمین ، فإن السبب الرئیسی فی ذلك هو جهل علماء الجهاد الحقیقیین ، الذین اجتذبوا الجاذبیة. وقد تم الكشف عن هذا الجاذبیة فی أماكن أخرى ، مثل حركة طالبان فی أفغانستان ، وتنظیم القاعدة فی المملكة العربیة السعودیة ، وتنظیم داعش فی العراق وسوریا. وبعبارة أخرى ، فإن آیات الجهاد ستبقى خاملة من قبل العلماء الحقیقیین ، والبعض الآخر سیؤدیها فی ذوقهم الخاص. من جمیع أنحاء العالم ، انضمت جمیع الشعوب والأمم وجمیع الأدیان إلى داعش والقاعدة. كما كان فی البعد الداخلی: فقد أدى إغلاق الجهاد خلال الثلاثین سنة التی تلت الحرب إلى الكثیر من الفتنة. كان الأشخاص الذین تم تحریضهم هم فی الواقع أولئك الذین: استخدموا جاذبیة الحرب والجهاد ضد العلماء الذین تجاهلوا الجهاد! ومثل وقت علی ، كانوا یعظون بالزراعة للقضاء على الجهاد من وجهة نظر الناس.

Allahın planlarının sonu korrupsiyadır.

Bəzi ayələr var ki, bəziləri oxumaq və hərəkət edirlər. Lakin təqib olunmayan ayələr də böyükdür. Quranda nə Allahın əmridir, nə də yer üzündə qalmasa, Allahın və Onun əmrinin sözləri deyildir. Cihad ilə əlaqədar ən vacib ayələr. Bəzi alimlər, bunların səhv olduğunu düşünürlər! Və onlar başqa baxımdan təfsir edilməlidir. Məsələn, kürəkənin tədqiqatçıı qəribə bir danışmada Quranda sülhü sevən bir şey olduğunu söylədi! Ancaq bir xristian dedi: "Quranda" həbs olun və kafirləri ziyarət edin və səssiz qal! " Heç bir şey söyləmədim. Məhəmməd surəsi bunun üçün cihadı göstərdi. O dövrdə olduğu kimi, bu gün də dinimiz yarıya endirdi: dualar, oruc və ibadətgahlar başında idi. Xumlar və zəkat açılsaydı, deyərdilər, lakin cihaddan peyğəmbərlərin peyğəmbərlik və bağışlanmalarından: Tulu və Taberinin xəbərləri yox idi. Yəni dinin təxminən 20-30% -i ifadə edilmişdir. Quranda, zəkat namazın yanında. Bu yalnız bir söz deyil! Həm də pula layiq olmalıdır. Ancaq Allahın əmrinə görə döyüşənlər hamısı üstündür. Çünki Allah yolunda duran, mübarizəni və cihadını yolunda sevənləri sevir. Buna görə də, bu ayələr Uləmələri xəbərdar etmək üçün digər insanlar tərəfindən hazırlanmışdır. Çünki başqalarının ələ keçirilmə nöqtəsi Quranda tətbiq olunur. 1344-cü ildə Mojahedin-e Khalq Təşkilatı Azadlıq Hərəkatından cihadçı və İslam fikri ilə ayrıldı. İşlərinin əsası cihadın təfsirinə əsaslanaraq, silahlı üsyanı yaydılar: İslamın mübarizənin elmində daha yüksək məna olduğunu sübut etdilər. Qrupun edam edilməsinə baxmayaraq, qalıqları siyasətə çevrildi. İndi onlar müsəlmanlara çevrilmişlər. Amma bu hadisələr keçmişdə idi və bizim zamanımızda. Quranda işləməyəcəyi və boş qalması halında təbii olaraq başqa bir yerdən gedir. İmamların dövründə təhlükəsizlik problemləri üzündən başqaları cihadın bayrağını qaldırdılar. İmam Həsən dövründə bəzi insanlar onu "Əl-Momenin" adlandırdılar (yəni mö'minləri inkar etdilər). İmam Səccad və İmam Baqir və Sadiq Zaidi dövründə: onlar üsyan və qılıncdan ötrü ilahi gücləri şərh edirlər. İmam Rza Alavyanın dövründə. Ancaq İmam Xomeyninin ölümündən sonra dünyadakı qruplar cihadları onların şərhlərinin əsası hesab etdilər. Alimlərin çətinliyini kompens

نوع اخبار :
برچسب : آیات معطله و فسادهای تالیه،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :